Рішення шкільного методичного об’єднання вчителів (шмо) про затвердження олімпіадних завдань Рішення шмо про організацію заходів на виконання підсумкового наказу ! icon

Рішення шкільного методичного об’єднання вчителів (шмо) про затвердження олімпіадних завдань Рішення шмо про організацію заходів на виконання підсумкового наказу !
Скачати 159.89 Kb.
НазваРішення шкільного методичного об’єднання вчителів (шмо) про затвердження олімпіадних завдань Рішення шмо про організацію заходів на виконання підсумкового наказу !
Дата конвертації01.12.2012
Розмір159.89 Kb.
ТипРішення
1. /Ved_dok_olimp/Ведення документац_х шк_льних ол_мп_ад.doc
2. /Ved_dok_olimp/ведення документац_х титулка.doc
Рішення шкільного методичного об’єднання вчителів (шмо) про затвердження олімпіадних завдань Рішення шмо про організацію заходів на виконання підсумкового наказу !
І. Ю. Коровченко Ведення документації шкільних олімпіад


ЗМІСТ


Перелік документів..…………………………………………………2

Вимоги до оформлення документів:

Наказ «Про проведення І етапу Всеукраїнських олімпіад з

базових дисциплін»..…………………………………………………3

Завдання ………………………………………………………………4

Протокол………………………………………………………………5

Роботи учасників ……………………………………………………..6

Звіт…………………………………………………………………….7

Заявка………………………………………………………………….8

Наказ «Про підсумки І етапу Всеукраїнських олімпіад з

базових дисциплін» .………………………………………………….9

Наказ «Про участь у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з

базових дисциплін» ………………………………………………….13


ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

 • Наказ «Про проведення І етапу Всеукраїнських олімпіад з базових навчальних дисциплін у ________н.р.»

 • Завдання олімпіад

 • Протоколи олімпіад

 • Роботи учасників олімпіад

 • Аналіз типових помилок

 • Звіти про проведення олімпіад

 • Заявки на участь у ІІ етапі олімпіад

 • Наказ «Про підсумки І етапу Всеукраїнських олімпіад з базових навчальних дисциплін у _______н.р.»

 • Наказ «Про участь у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових навчальних дисциплін у _______н.р.» (може бути поєднаний з підсумковим наказом)

 • Рішення шкільного методичного об’єднання вчителів (ШМО) про затвердження олімпіадних завдань

 • Рішення ШМО про організацію заходів на виконання підсумкового наказу

!!! Документи зберігаються у визначеному місці (учительська, кабінет директора, методичний кабінет тощо)

!!! Питання організації та результативності участі у І, ІІ, ІІІ етапах олімпіад розглядаються щорічно на засіданнях шкільного методичного об’єднання та на одному із розширених зібрань педагогічного колективу: педраді, нарадах, методичній раді тощо. Приймаються відповідні рішення: конкретний захід; термін виконання; відповідальний за виконання; форма контролю за виконанням


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ


 1. НАКАЗ (видається у вересні)

Про проведення І етапу

Всеукраїнських учнівських олімпіад

з базових навчальних дисциплін

у _________ н. р.


Відповідно до Положення про районні учнівські олімпіади з базових дисциплін, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, затвердженого наказом відділу освіти Катеринопільської райдержадміністрації від 15 серпня 2005 р. №153, на виконання наказу відділу освіти Катеринопільської райдержадміністрації від _________р. № ___ «Про проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних дисциплін у _______ навчальному році»

НАКАЗУЮ:

 1. Провести у жовтні ______ р. олімпіади з таких базових дисциплін: українська мова і література, історія, основи правознавства, іноземна мова, математика, фізика, хімія, біологія з екологією, географія, основи інформатики і обчислювальної техніки, основи економіки, трудове навчання.

 2. Затвердити графік проведення учнівських олімпіад :

дата - предмет…

  1. Відповідальність за організацію та проведення олімпіад, підготовку завдань і підведення підсумків покласти на оргкомітети і журі відповідних олімпіад .

  2. 3. Затвердити склад оргкомітетів та журі олімпіад:

предмет - склад оргкомітету та журі…

4. Оргкомітетам та журі відповідних олімпіад визначити учасників ІІ етапу олімпіад з числа переможців І етапу (1-ше місце) у розрахунку один учень від класу (в т.ч. і від паралельних).

  1. 5. Звіти про проведення І етапу олімпіад і заявки на участь команд у ІІ етапі надіслати районному оргкомітету до____________року за встановленою формою.

  2. 6. Головам оргкомітетів забезпечити участь переможців І етапу олімпіад у ІІ етапі згідно поданих документів.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи_______________.


Директор школи _________________/ /


 1. ЗАВДАННЯ

 • Розробляються фахівцями з базового предмета та подаються на розгляд шкільного методичного об’єднання відповідного циклу

 • Завдання 3-х рівнів складності, визначено кількість балів за кожне завдання та максимальна кількість балів

 • Затверджуються рішенням ШМО не пізніше ніж за 3 дні до початку олімпіад: зліва на аркуші гриф «Затверджено на засіданні ШМО ______________циклу. Протокол від ___№___»

 • Зберігаються у відповідальної особи (голови оргкомітету) до початку олімпіад

 • За конфіденційність інформації персонально відповідає голова оргкомітету відповідної олімпіади


3. ПРОТОКОЛ (заповнюється обраним секретарем)

ПРОТОКОЛ


І етапу Всеукраїнської олімпіади з _________________________

Школа ____________________________________________________


Дата проведення________________

№ п/п

Прізвище, ім”я учняКлас


Учитель


Максим.

к-сть балів


Кількість

набраних

балів%Місце


Голова журі ________________/ /

Члени журі ________________/ /

________________/ /

!!! Учасники вносяться до протоколу у порядку від учнів молодших до старших класів

!!! До протоколу вноситься повна інформація про кожного учасника незалежно від кількості набраних балів

!!! Переможці визначаються за результатами розрахунку відсоткового відношення кількості набраних балів до максимально можливої кількості, вказаної у завданнях:

І місце – 80% і більше;

ІІ місце – 70% і більше;

ІІІ місце – 60% і більше


4. РОБОТИ УЧАСНИКІВ (кількість робіт співпадає з кількістю учасників у протоколі)

 • Штамп, дата (зліва на титульній сторінці)

 • Шифр (справа на титульній сторінці і на кожному аркуші роботи: напр.., М-9-7137 – перша буква назви предмета, клас, будь-які 4 цифри за вибором учня)

 • Підпис (за зразком):

Робота

учасника І етапу олімпіади з __________________

учня (учениці)____класу _________________ЗОШ

прізвище,ім.’я, по батькові (в родовому відмінку)

Дата народження:

Учитель:

 • Роботи перевіряються червоною пастою: кожне завдання окремо, бали виносяться на поля

 • Виводиться загальний бал на останній сторінці

 • Підписи членів журі на останній сторінці роботи з розшифруванням прізвищ

 • Загальний бал виноситься на титульну сторінку

 • Роботи підшиваються (або складаються в окремі файли) у порядку зменшення загального балу

 • Аналіз типових помилок з кожного предмета (виконує учитель-предметник) – для внесення до підсумкового наказу та для організації відповідної роботи з учнями. Підпис учителя

!!! Не допускати оцінювання робіт не за олімпіадним принципом – однією оцінкою


5.ЗВІТ (складається головою оргкомітету)

!!!Реквізити навчального закладу

Дата, вихідний №

ЗВІТ

про проведення І етапу Всеукраїнської олімпіади з ________________________________ у_________________________________________________ ЗОШ

у __________році

 1. Відомість про учасників олімпіади:КласиКіль

кість учас

ників


В тому числі:

Кількість перемож

ців

за ступенем диплома

В тому числі:

учнів

профільних

класів

учнів класів з поглибле

ним вивченням предметів

учнів

профільних

класів

учнів класів з поглибленим вивченням

І

ІІ

ІІІ

І

ІІ

ІІІ

І

ІІ

ІІІ

5

6

7

8

9

10

11

2. Кращі результати показали учні________класів. На їх долю припадає______призових місць із_____.


Голова оргкомітету

Голова журі 1. ЗАЯВКА (подається головою журі)


!!!Реквізити навчального закладу

Дата, вихідний №


ЗАЯВКА

на участь команди _______________________________ЗОШ

у II етапі Всеукраїнської олімпіади з ___________________________ у ________ році

За рішенням оргкомітету і журі І етапу Всеукраїнської олімпіади з _______________________на ІІ етап направляються такі учні – переможці І етапу олімпіади:

п/п


Прізвище, ім’я,

по батькові

учня


Число місяць

рік народження


Клас навчання

(вказати: профільне чи поглиблене вивчення)


Чи є слуха

чем

МФОД

з даного предме

та


Місце,

зайняте

на I етапі


Максима-

льна

к-сть балівКіль

кість набра

них балів
%


Прізвище, ім’я,

по батькові

учителя

1.


Керівником команди призначено _______________________________


Директор школи

Голова оргкомітету печатка

Голова журі


 1. НАКАЗ (видається у кінці жовтня – на початку листопада)


Про підсумки І етапу

Всеукраїнських олімпіад

з базових дисциплін

у_____________н. р.


Відповідно до Положення «Про районні учнівські олімпіади з базових дисциплін, конкурс-захист науково-дослідницьких робіт», затвердженого наказом відділу освіти від 15.08.2005 р. №153, на виконання наказу відділу освіти Катеринопільської районної державної адміністрації від__________року №_____«Про проведення І і ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад у _______ н. р.» у жовтні ______року було проведено шкільні учнівські олімпіади з 12 базових дисциплін: математики, фізики, хімії, англійської мови, історії, географії, основ правознавства, української мови та літератури, основ економіки, основ інформатики та обчислювальної техніки, трудового навчання, біології з екологією.

Участь у змаганнях взяли __________ школярів із _____ класів, з них призерами стали ____ (__%). Співвідношення призових місць у розрізі класів показує, що найвищий якісний показник має ______клас (із загальної кількості призових місць (___) учні отримали ___ дипломів І-го ступеня).

Стабільні знання показали учні _____________класів, які мають ___ призерів із ___ навчальних предметів.

Низький показник участі та результативності в олімпіадах показали учні _______класів.

Не взяли участі у шкільному етапі олімпіадах учні _____класів.

Високі знання показали учні, які навчаються у профільних класах та у класах з поглибленим вивченням предметів – із _____ учасників ______стали призерами. Незадовільно виступили учні ___________класів. Не взяли участь в олімпіадах учні профільних класів (класів з поглибленим вивченням окремих предметів) ______________.

Із ____ слухачів Міжшкільного факультативу для обдарованих дітей взяли участь в олімпіадах _______ (____%), з них ______ (____%) стали призерами.. Невисокий (чи нульовий) результат в учасників олімпіади з _________ (______клас); слухачі факультативу з ___________ (______класи) участі в олімпіадах не взяли.

В олімпіаді з математики взяли участь ___________учнів. За висновками журі олімпіади кращими були учні ________класів (_____ призерів).

Слабкі знання продемонстрували учні ________класів - ці учні набрали менше 30% від максимально можливої кількості балів.

Допущено типові помилки _______________________________.


!!! За таким принципом проаналізувати усі предмети, на профільні і з поглибленим вивченням звернути окрему увагу


У ході І етапу олімпіад виявлено окремі порушення: ______________.

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити результати І етапу олімпіад з математики, хімії, англійської мови, історії, географії, основ правознавства, української мови та літератури, основ економіки, трудового навчання, основ інформатики та обчислювальної техніки, фізики, біології з екологією (додаток).

 2. Обговорити результати І етапу учнівських олімпіад на засіданнях шкільних методичних об’єднань.

 3. Відмітити добру організацію роботи з обдарованими дітьми, підготовки їх до участі в олімпіадах з базових дисциплін вчителів ___________________.

4. Вказати на недостатню роботу щодо виявлення та підтримки академічно обдарованих школярів, забезпечення результативності участі в олімпіадах вчителів____________________.

5. Вказати на незадовільну роботу щодо організації роботи з обдарованими дітьми та забезпечення результативності навчання вчителям_________________________________.

 1. Головам оргкомітетів та журі олімпіад:

  1. 4.1. Забезпечити неухильне виконання наказів та розпоряджень відділу освіти, наказів по школі щодо організації та проведення олімпіад з базових дисциплін.

  2. 4.2. Не допускати фактів порушення Положення про районні олімпіади з базових дисциплін під час проведення шкільного етапу.

  3. 5. Учителям-предметникам забезпечити результативність роботи з обдарованими дітьми на уроках та в позаурочний час, результативність участі в олімпіадах учнів, що навчаються у профільних класах та класах з поглибленим вивченням предметів.

6.Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи _________________.


Директор школи _______________ / /


Додаток

до наказу від ___ року №___


Результати

І етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін

Математика

І місце

1. Прізвище, ім’я, клас

2. …

ІІ місце

1. …

2. …

ІІІ місце

1. …

2. …


8. НАКАЗ (видається на початку листопада)


Про участь у ІІ етапі

Всеукраїнських учнівських

олімпіад з базових навчальних

дисциплін у___________ н. р.


Відповідно до Положення «Про районні учнівські олімпіади з базових дисциплін, конкурс-захист науково-дослідницьких робіт», затвердженого наказом відділу освіти від 15.08.2005 р. №153, на виконання наказу відділу освіти Катеринопільської районної державної адміністрації від__________року №_____«Про проведення І і ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад у _______ н. р.»


НАКАЗУЮ:

1.Затвердити склад команд-учасників районних олімпіад з базових дисциплін у _________н.р. (додаток).

2.Головам оргкомітетів забезпечити участь переможців І етапу учнівських олімпіад з базових дисциплін в районних олімпіадах у листопаді – грудні _____ року.

3.Вчителю ___________________взяти участь у роботі журі районної олімпіади з ____________, яка відбудеться __________________ року о _____у приміщенні ________________________________ЗОШ №___.

4.Відповідальність за збереження життя і здоров’я учнів-учасників районних олімпіад покласти на керівників команд.

8.Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи __________________________.


Директор школи _________________/ /


Додаток до наказу

від _______ №_____


СКЛАД

команд – учасників районних олімпіад з базових дисциплін


МАТЕМАТИКА (дата)


1.Прізвище, ім’я, клас

2. …

Керівник команди: прізвище, ім’я, по батькові, посада
Схожі:

Рішення шкільного методичного об’єднання вчителів (шмо) про затвердження олімпіадних завдань Рішення шмо про організацію заходів на виконання підсумкового наказу ! iconІнформація про членів шкільного методичного об’єднання Рябоконь Жанна Миколаївна заступник директора з виховної роботи Стаж роботи 20 років Проблема, над якою працює : Розвиток здоров’язберігаючої
Мета шмо: підвищувати ефективність навчально-виховного процесу шляхом безперервного вдосконалення фахової освіти та кваліфікації...
Рішення шкільного методичного об’єднання вчителів (шмо) про затвердження олімпіадних завдань Рішення шмо про організацію заходів на виконання підсумкового наказу ! iconІнформація про особовий склад шмо (таблиці, схеми, графіки, діаграми): • молоді фахівці (за роками); • стажисти; • не фахівці; • повернулись з інших сфер діяльності; • пенсіонери
Шмо, використання досягнень перспективного педагогічного досвіду у практиці роботи вчителів
Рішення шкільного методичного об’єднання вчителів (шмо) про затвердження олімпіадних завдань Рішення шмо про організацію заходів на виконання підсумкового наказу ! iconМетодичні рекомендації керівнику ммо (шмо))
Планування роботи мо вчителів потребує аналізу його роботи за попередній рік з усіх напрямів діяльності. Рекомендуємо керівникам...
Рішення шкільного методичного об’єднання вчителів (шмо) про затвердження олімпіадних завдань Рішення шмо про організацію заходів на виконання підсумкового наказу ! iconПротокол від № Положення про керівника методичного об’єднання
Шмо відповідно до цілей І завдань методичної роботи закладу, визначених програмою його розвитку, науково-методичною проблемою, нормативною...
Рішення шкільного методичного об’єднання вчителів (шмо) про затвердження олімпіадних завдань Рішення шмо про організацію заходів на виконання підсумкового наказу ! iconДокументи
1. /ШМО математика/Н_пр.документи вч.матем/Державна нац_ональна програма Осв_та (Украхна XXI...
Рішення шкільного методичного об’єднання вчителів (шмо) про затвердження олімпіадних завдань Рішення шмо про організацію заходів на виконання підсумкового наказу ! iconДокументи
1. /ШМО математика/Н_пр.документи вч.матем/Державна нац_ональна програма Осв_та (Украхна XXI...
Рішення шкільного методичного об’єднання вчителів (шмо) про затвердження олімпіадних завдань Рішення шмо про організацію заходів на виконання підсумкового наказу ! iconДокументи
1. /Орг.р-ти ШМО/Орг. роботи МО.doc
2. /Орг.р-ти...

Рішення шкільного методичного об’єднання вчителів (шмо) про затвердження олімпіадних завдань Рішення шмо про організацію заходів на виконання підсумкового наказу ! iconІнноваційні форми роботи методичного об’єднання вчителів математики
В роботі показано досвід методичного об’єднання вчителів математики, який може бути використаний в роботі шкільного та районного...
Рішення шкільного методичного об’єднання вчителів (шмо) про затвердження олімпіадних завдань Рішення шмо про організацію заходів на виконання підсумкового наказу ! iconТематика засідань шкільного методичного об’єднання вчителів
Результативність позакласних заходів з предметів (вересень – жовтень). Підготовка до проведення олімпіад
Рішення шкільного методичного об’єднання вчителів (шмо) про затвердження олімпіадних завдань Рішення шмо про організацію заходів на виконання підсумкового наказу ! iconПоложення про методичне об'єднання вчителів-предметників 28 Матеріали на допомогу заступникам директорів з навчально-виховної роботи та головам шмо упорядковано завідувачем врнмк мельник Т.І
Рекомендації щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічнрї освіти....
Рішення шкільного методичного об’єднання вчителів (шмо) про затвердження олімпіадних завдань Рішення шмо про організацію заходів на виконання підсумкового наказу ! iconПріоритетні технології вчителів шмо англійської мови

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи