План роботи відділу освіти Катеринопільської райдержадміністрації на 2012 рік icon

План роботи відділу освіти Катеринопільської райдержадміністрації на 2012 рік
НазваПлан роботи відділу освіти Катеринопільської райдержадміністрації на 2012 рік
Сторінка1/16
Дата конвертації01.12.2012
Розмір2.28 Mb.
ТипПлан
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Затверджено

Рішення колегії відділу освіти

райдержадміністрації

від 23 грудня 2011 протокол № 6/7Погоджено

Заступник голови

райдержадміністрації

_____________ І.П.Сагало
План роботи

відділу освіти Катеринопільської райдержадміністрації

на 2012 рік


1. ЗМІСТ

Зміст

2Розподіл обов’язків між працівниками відділу освіти та районного методичного кабінету

3Організація роботи відділу освіти, графік прийому громадян

10Інформаційно-аналітична діяльність

11Циклограма щомісячної діяльності відділу освіти

12Засідання колегії відділу освіти

13Організаційно-дорадчі заходи відділу освіти

15Контрольно-аналітична діяльність відділу освіти

16Масові заходи, конкурси, турніри

17Щомісячна діяльність в сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти

19Робота з кадрами

29Заходи з охорони праці та безпеки життєдіяльності

32Робота районного методичного кабінету, ПМПК

36Робота централізованої бухгалтерії

50Робота групи централізованого обслуговування закладів освіти

65Реалізація програм у галузі освіти

72^ 2. Розподіл обов’язків між працівниками апарату відділу освіти та районного методичного кабінету


Начальник відділу освіти Мовчан Т.Ю.


Здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує виконання покладених на відділ завдань, визначає посадові обов”язки і ступінь відповідальності його працівників.

Представляє інтереси району в галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами.

Подає на затвердження голови районної державної адміністрації проект кошторису доходів і видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників відділу, розпоряджається коштами, які виділяються на утримання відділу.

Видає в межах компетенції відділу накази та розпорядження, організовує і контролює їх виконання.

Призначає і звільняє працівників відділу, керівників, їх заступників та інших педагогічних працівників навчальних закладів та установ освіти за поданням керівників загальноосвітніх закладів. Заохочує та накладає дисциплінарне стягнення на працівників відділу, керівників навчальних закладів.

Організовує формування мережі закладів освіти, сітки класів, груп, сприяє створенню і розвитку різних закладів освіти, аналізує стан освіти в районі, прогнозує її розвиток, організовує впровадження регіональних програм становлення національної системи освіти і контролює їх виконання.

Затверджує положення про підрозділи і служби відділу, функціональні обов”язки його працівників.

Планує роботу відділу і аналізує стан її виконання, розробляє проекти планів соціально-економічного розвитку освіти району.

Координує та контролює роботу працівників апарату, методичного кабінету, централізованої бухгалтерії та централізованої групи по обслуговуванню шкіл.

Затверджує договори про співробітництво, взаємовідносини з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

Інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти в районі (не рідше ніж один раз на рік).

Забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходи до усунення недоліків у роботі.


Головний спеціаліст Бібік В.В.


Відповідає за початок і закінчення навчального року, підготовку та проведення державної підсумкової атестації, якість навчання, нагородження випусників школи медалями, працевлаштування випускників, здійснення контролюючих функції за діяльністю загальноосвітніх шкіл, інспектування та допомогу загальноосвітнім школам, державне ліцензування та атестацію закладів освіти, профільне навчання, роботу шкіл та дошкільних установ, виконання основних показників розвитку освіти, проведення колегій відділу освіти та нарад директорів, контролює виїзд дітей на навчання за кордон.

Контролює забезпечення реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної освіти різними формами її здобуття, дотримання законодавства з питань освіти, державного стандарту загальної середньої освіти в школах району, реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти, узагальнює статистичну звітність.

Організовує виконання та додержання законодавства щодо національно-культурних, мовних прав громадян.

Координує роботу БДЮТ, позакласну роботу в навчальних закладах, методиста з питань дошкільного виховання, початкових класів.

Здійснює контроль за виконанням розпоряджень та рішень Президента, Кабінету Міністрів, Головного управління освіти і науки, райдержадміністрації.

Здійснює планування роботи відділу освіти.

Інспектує роботу ліцею, ЗОШ №1 смт Катеринопіль, Ярошівської, Гончариської, Розсохуватської, Новоселицької, Залізняцької шкіл та Лисичобалківського, Шостаківського, Сухокалигірського, Потоківського, Єлизаветського НВК, проводить експертну оцінку їх статутів та підготовку для реєстрації органами виконавчої влади.


Провідний спеціаліст Химич В.І.


Відповідає за допризовну підготовку молоді, комп”ютеризацію та інформатизацію навчально-виховного процесу, правове виховання та профілактику правопорушень, підвіз учнів.Спільно з органами внутрішніх справ та відповідними органами райдержадміністрації аналізує стан злочинності серед неповнолітніх та координує роботу навчальних закладів щодо запобігання правопорушень.

З питань безпеки життєдіяльності: організовує забезпечення працюючих правилами, інструкціями та іншими нормативними актами з охорони праці; розгляд листів, заяв, скарг з питань охорони праці; паспортизацію робочих місць щодо відповідності їх вимогам охорони праці; облік і аналіз нещасних випадків, професійних захворювань; розробку перспективних та поточних планів роботи щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці; підвищення кваліфікації і перевірку знань посадових осіб з питань безпеки життєдіяльності.

Надає методичну допомогу керівникам закладів освіти у розробленні заходів з питань охорони праці,готує проекти наказів та розпоряджень з питань охорони праці, загальних для закладів освіти району.

Контролює дотримання чинного законодавства, міжгалузевих, галузевих та інших нормативних актів, виконання працівниками посадових інструкцій з питань охорони праці;виконання приписів органів державного нагляду за охороною праці, пожежного, санітарного нагляду;відповідність нормативним актам про охорону праці технологічного обладнання, механізмів, устаткування колективного та індивідуального захисту працюючих і наявність технологічної документації на робочих місцях;своєчасне проведення навчання та інструктажів працюючих, атестації та переатестації з питань безпеки праці посадових осіб, дотримання вимог безпеки при виконання робіт;забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту; надання працівникам передбачених законодавством пільг і компенсацій;

проходження попереднього і періодичних медичних оглядів працівників;виконання заходів, наказів, розпоряджень з питань охорони праці, а також заходів щодо усунення причин нещасних випадків, які визначені в актах розслідування.

Бере участь у розслідуванні нещасних випадків, що сталися з працівниками відділу освіти;формуванні фонду охорони праці і розподіл його коштів; розробці положень, інструкцій, інших нормативних актів про охорону праці, що діють в межах райво; роботі постійно діючих комісій з питань атестації робочих місць за умовами праці та з перевірки знань посадових осіб, працівників з питань безпеки життєдіяльності.

Координує роботу навчальних закладів щодо запобігання правопорушень серед неповнолітніх.

Інспектує роботу ЗОШ №2 смт Катеринополя, Єрківської, Мокрокалигірської, Вікнинської, Ступичненської, Кайтанівської шкіл, та Петраківського, Бродецького, Гуляйпільського, Пальчиківського, Вербовецького, Киселівського, Радчиського НВК, проводить експертну оцінку їх статутів та підготовку до реєстрації органами виконавчої влади.


Завідуючий районним методичним кабінетом відділу освіти Череватюк В.М.


Організовує роботу методичного кабінету, здійснює загальне керівництво діяльністю працівників методичного кабінету, несе персональну відповідальність за результати його роботи.

Бере участь у підборі та розстановці кадрів методистів районного методичного кабінету, організовує підвищення їх кваліфікації та рівня професійної майстерності.

Визначає функціональні обов'язки працівників методичного кабінету і ступінь їх відповідальності, які затверджує начальник відділу освіти.

У межах своїх повноважень готує проекти наказів по відділу освіти.

Забезпечує надання методистами районного методичного кабінету методичної допомоги педагогічним працівникам району з питань безперервного удосконалення фахової майстерності та підвищення професійної компетентності педагогічних і керівних кадрів з/о навчальних закладів у галузі освіти.

Планує , організовує , здійснює методичну роботу з заступниками директорів з навчально- виховної роботи, директорами загальноосвітніх навчальних закладів, вчителями трудового навчання, основ здоров‛я, ОБЖ з метою підвищення рівня педагогічної майстерності.

З методистами районного методичного кабінету вивчає , узагальнює , розповсюджує перспективний педагогічний досвід учителів. Залучає кращих з них до участі в конкурсах професійної майстерності , науково-дослідницькій та навчально-методичній роботі.

Надає методичну допомогу в організації роботи творчих груп з метою самовдосконалення педагогічної майстерності вчителів.

Відповідає за роботу Катеринопільської № 1, Катеринопільської № 2 та Єрківської загальноосвітньіх шкіл І-ІІІ ступенів.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16Схожі:

План роботи відділу освіти Катеринопільської райдержадміністрації на 2012 рік iconПлан календа р основних заходів відділу освіти Катеринопільської райдержадміністрації на січень 2012 року

План роботи відділу освіти Катеринопільської райдержадміністрації на 2012 рік iconВідділ освіти Катеринопільської райдержадміністрації Черкаської області Районний методичний кабінет україна пам’ятає ! Голодомор устами очевидців катеринопіль
Сліпченко О. В., методист районного методичного кабінету відділу освіти Катеринопільської райдержадміністрації
План роботи відділу освіти Катеринопільської райдержадміністрації на 2012 рік iconРішення колегії відділу освіти Віньковецької райдержадміністрації 16 лютого 2012 року №1 Про затвердження плану роботи
Заслухавши та обговоривши інформацію головного спеціаліста відділу освіти про виконання плану роботи відділу освіти Віньковецької...
План роботи відділу освіти Катеринопільської райдержадміністрації на 2012 рік iconНаказ №61 Про проведення підсумкової колегії відділу освіти Згідно Положення та плану роботи відділу освіти райдержадміністрації, наказую: Провести 14 лютого 2012 року о 09 год підсумкову колегію у відділі освіти. Затвердити план роботи колегії (додається)
Контроль за виконанням наказу покласти на головного спеціаліста відділу освіти райдержадміністрації Бізюкова Ф.І
План роботи відділу освіти Катеринопільської райдержадміністрації на 2012 рік iconПлан роботи відділу освіти Кам`янської райдержадміністрації на 2012 рік
Про готовність навчально-виховних закладів району до роботи в осінньо-зимовий період
План роботи відділу освіти Катеринопільської райдержадміністрації на 2012 рік iconДоповідь на підсумкову колегію відділу освіти, молоді та спорту Гребінківської райдержадміністрації «Про підсумки роботи галузі освіти у 2012 році та завдання на 2013 рік»
Підсумовуючи роботу колегії відділу освіти, а зараз – відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, хочу інформувати про...
План роботи відділу освіти Катеринопільської райдержадміністрації на 2012 рік iconПлан роботи відділу освіти Кам`янської райдержадміністрації на листопад 2011 рік
Стан роботи в закладах освіти з цивільного захисту учасників навчально-виховного процесу
План роботи відділу освіти Катеринопільської райдержадміністрації на 2012 рік iconКалендарний план роботи відділу гуманітарної освіти І виховання на 2012 рік
Про затвердження плану проведення нарад на 2012 рік та засідань координаційної Ради з гуманітарної освіти і виховної роботи
План роботи відділу освіти Катеринопільської райдержадміністрації на 2012 рік iconПлан роботи відділу освіти Дворічанської районної державної адміністрації Харківської області на 2012 рік
Організація роботи відділу освіти Дворічанської держадміністрації
План роботи відділу освіти Катеринопільської райдержадміністрації на 2012 рік iconПлан календа р основних заходів відділу освіти Катеринопільської райдержадміністрації на листопад 2012 року
Про результати проведення громадського огляду стану утримання навчання, виховання, оздоровлення та працевлаштування дітей-сиріт та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи