Додаток до рішення районної ради від 08. 02. 2012 №9-11/vі районна програма впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій icon

Додаток до рішення районної ради від 08. 02. 2012 №9-11/vі районна програма впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій
Скачати 186.21 Kb.
НазваДодаток до рішення районної ради від 08. 02. 2012 №9-11/vі районна програма впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій
Дата конвертації01.12.2012
Розмір186.21 Kb.
ТипДодатокДодаток

до рішення районної ради від 08.02.2012 № 9-11/VІ


Районна програма

впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій

Сто відсотків” на період до 2015 року


Мета Програми


Метою Програми є впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій, створення умов для поетапного переходу до нового рівня освіти на основі зазначених технологій, підвищення її якості, доступності та ефективності; підготовка підростаючого покоління до повноцінної плідної життєдіяльності в інформаційному суспільстві.


^ Шляхи і способи розв’язання проблеми


Проблему передбачається розв’язати шляхом:

забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасною комп’ютерною технікою та системними і прикладними програмними продуктами;

надання загальноосвітнім навчальним закладам швидкісного доступу до Інтернету з використанням сучасних технологій під’єднання для високоефективного доступу до освітніх ресурсів;

удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у сфері впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес, забезпечення стовідсоткового володіння такими знаннями усіма педагогічними працівниками;

створення системи дистанційного навчання дітей з обмеженими можливостями та дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні;

створення системи веб-сайтів усіх загальноосвітніх навчальних закладів для опублікування кращих освітянських надбань, підтримки колективної та індивідуальної комунікації, формування мережевих професійних об’єднань;

формування єдиного освітнього середовища, забезпечення інформаційної інтеграції освітніх ресурсів, інформаційної безпеки та централізованого фільтрування несумісного з навчальним процесом контенту.


^ Завдання і заходи


Основними завданнями Програми є:

оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами інформаційно-комунікаційних технологій;

впровадження єдиної освітньої мережі у районі;

підготовка та підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників.

Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку.


^ Очікувані результати, ефективність Програми


Виконання Програми забезпечить послідовність, наступність, системність у вирішенні питань впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів нових технологій навчання.

Виконання Програми дасть змогу:

поліпшити якість шкільної освіти, створити механізм її стійкого інноваційного розвитку, варіативності та індивідуалізації навчання;

забезпечити загальноосвітні навчальні заклади доступом до глобальних інформаційних ресурсів з використанням високошвидкісних каналів;

забезпечити доступ учнів і вчителів загальноосвітніх навчальних закладів до високоякісних локальних і мережних освітніх інформаційних ресурсів;

створити умови для здобуття повноцінної освіти, соціальної адаптації та реабілітації дітей з обмеженими можливостями та дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні;

сформувати дистанційну систему виявлення обдарованих учнів, налагодити їх ефективний електронний зв’язок з провідними фахівцями та вченими;

впровадити систему автоматизації управлінської діяльності у відділі освіти та загальноосвітніх навчальних закладах;

забезпечити розвиток інформаційної взаємодії та інтеграцію загальноосвітніх навчальних закладів у світовий інформаційний освітній простір.


^ Обсяги та джерела фінансування


Орієнтовний обсяг фінансування заходів Програми становить 457 тис. грн., у тому числі кошти районного бюджету - 418 тис. грн., інші джерела, не заборонені законодавством, - 39 тис. грн.

Обсяг фінансування Програми визначається щорічно під час складання проекту місцевого бюджету у межах видатків, передбачених головному розпоряднику коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми, та інших джерел, не заборонених законодавством.


^ Організація виконання Програми, здійснення контролю за її виконанням


Організація виконання та контроль за виконанням заходів Програми здійснює відділ освіти райдержадміністрації

Виконавці Програми (загальноосвітні навчальні заклади) щорічно до 10 січня інформують відділ освіти райдержадміністрації про стан виконання Програми.

Узагальнену інформацію про хід та результати виконання Програми відділ освіти райдержадміністрації подає щорічно до 10 лютого районній державній адміністрації та районній раді.


Керуючий справами О.Б.Полішук


Додаток

до ПрограмиЗАХОДИ

з виконання районної програми впровадження у навчально-виховний процес навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій “Сто відсотків” на період до 2015 року


Найменування завдання


Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Джерела фінансування (обласний, місцевий бюджет, інші)

Орієнтований обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. грн.

У тому числі за роками, , тис. грн.

усього

за роками

2012

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015


І. Оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами інформаційно-комунікаційних технологій

1. Забезпечення засобами інформаційно-комунікаційних технологій навчально-виховного процесу

кількість вчителів на один комп’ютер


кількість

комп’ютерів,

(од.)


20


11

32


3

28


4

24


4

20


4

1) створення на базі шкільних методичних кабінетів робочих місць для вільного доступу до електронних інформаційних ресурсів

Місцеві бюджети,

інші джерела

69,0

15

18

18

18
кількість учнів на один комп’ютер


кількість

комп’ютерів,

(од.)


5


21

8


5

7


4

6


4

5


4

2) забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів комп’ютерною технікою

Місцеві бюджети,

інші джерела

96,0

24

23

24

25
кількість

комп’ютерів та копіювальної техніки, (од.)


9

0

3

3

3

3) забезпечення шкільних бібліотек сучасною комп’ютерною, копіювальною технікою та програмними засобами інформаційно-комунікаційних технологій

Місцеві бюджети,

інші джерела

45,0

0

15

15

15
кількість

мобільних демонстраційних засобів навчання, (од.)


4

4

0

0

0

4) забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів мобільними демонстраційними засобами навчання

Місцеві бюджети,

інші джерела

22

22

0

0

0
кількість

комп’ютерів та копіювальної техніки, (од.)


2

1

1

0

0

6) оснащення районного інформаційно-ресурсного центру сучасною комп’ютерною технікою

Місцеві бюджети, інші джерела

20,0

7

13

0

0
Кількість програмних засобів, (одиниць)

9

3

2

2

2

7) оснащення районного інформаційно-ресурсного центру ліцензійним системним та педагогічним програмним забезпеченням


Місцеві бюджети,

інші джерела

13,0

4

3

3

3
Кількість програмних засобів, (одиниць)

33

6

9

9

9

8) оснащення шкільних методичних кабінетів ліцензійним системним та педагогічним програмним забезпеченнямМісцеві бюджети,

інші джерела

44,0

8

12

12

12

2. Надання навчальним закладам швидкісного доступу до Інтернету

Кількість шкіл, ресурсних центрів, які мають широкосмуговий доступ до Інтернету, відсотків

100

100

100

100

100

1) користування широкосмуговим доступом до Інтернету

Місцеві бюджети, інші джерела

120,0

30

30

30

30

Разом за розділом І

429,0

110

114

102

103

у тому числі


місцеві бюджети

406,0

105

108

96

97

інші джерела

23

5

6

6

6


ІІ. Створення відкритої мережі освітніх ресурсів


Створення системи дистанційної підтримки навчання дітей з особливими потребами та дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні

Кількість дітей, залучених до дистанційного навчання, відсотків відповідно до потреби

60

15

30

45

60

1) організація навчання з використанням дистанційних технологій навчання для отримання повноцінної освіти, соціальної адаптації та реабілітації дітей з особливими потребами та дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні

місцеві бюджети

12,0

3

3

3

3

Разом за розділом ІІ

12,0

3

3

3

3

у тому числі


місцеві бюджети

12,0

3

3

3

3

інші джерела

ІІІ. Підготовка та підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників


1. Забезпечення безперервного підвищення кваліфікації вчителів у міжкурсовий період

Кількість вчителів, залучених до навчання у міжкурсовий період, відсотків

100

25

25

25

25

Забезпечення проходження вчителями курсів підвищення кваліфікації різного рівня (очних та дистанційних) щодо ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі

-

-

-

-

-

-

2. Підготовка та підвищення рівня кваліфікації вчителів та інших педагогічних працівників

Кількість вчителів, які володіють компетентністю в інформаційно-комунікаційних технологіях, відсотків

100

100


Забезпечення підвищення кваліфікації та сертифікації з інформаційно-комунікаційних технологій

-

-

-

-

-

-

3. Підготовка та підвищення кваліфікації вчителів інформатики

Кількість вчителів, які пройшли навчання на тематичних курсах, відсотків

100

30

60

90

100

забезпечення підвищення кваліфікації вчителів інформатики в міжатестаційний період з використанням дистанційних технологій

-

-

-

-

-

-

Разом за розділом ІІ
у тому числі


місцеві бюджети
інші джерела


ІV. Створення єдиного інформаційного простору управління в системі освіти


Впровадження єдиної освітньої мережі у районі

Кількість закладів, охоплених єдиною освітньою мережею, відсотків до потреби

100

100


Створення системи автоматизації управлінської діяльності у відділі освіти та загальноосвітніх навчальних закладах, створення єдиного інформаційного простору управління шкільними процесами та оперативного збору інформації

Місцеві бюджети, інші джерела

16,0

16

0

0

0

Разом за розділом ІІ
у тому числі


місцеві бюджети

-

інші джерела

16,0

16

0

0

0

Усього за програмою

457,0

129

117

105

106

У тому числі


місцеві бюджети

418,0

108

111

99

100

інші джерела

39,0

21

6

6

6

Схожі:

Додаток до рішення районної ради від 08. 02. 2012 №9-11/vі районна програма впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій iconПро затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року Кабінет Міністрів України постановляє
Затвердити Державну цільову програму впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних...
Додаток до рішення районної ради від 08. 02. 2012 №9-11/vі районна програма впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій iconПро затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року Кабінет Міністрів України постановля є
Затвердити Державну цільову програму впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних...
Додаток до рішення районної ради від 08. 02. 2012 №9-11/vі районна програма впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій iconРішення від № Про затвердження Програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх
Канівської міської ради Голди Н. А. «Про Програму впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх-начальних закладів інформаційно-комунікаційних...
Додаток до рішення районної ради від 08. 02. 2012 №9-11/vі районна програма впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій iconПрограма впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року

Додаток до рішення районної ради від 08. 02. 2012 №9-11/vі районна програма впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій iconНаказ №150 Про проведення моніторингового дослідження стану впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах
України, впровадження в навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій
Додаток до рішення районної ради від 08. 02. 2012 №9-11/vі районна програма впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій iconРозпорядження №1722-р від 27 серпня 2010 року Про схвалення Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року
Про схвалення Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів...
Додаток до рішення районної ради від 08. 02. 2012 №9-11/vі районна програма впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій iconНаказ №151 Про проведення моніторингового дослідження стану впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах району
Азу Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 10. 04. 2012 №210 та з метою вивчення стану...
Додаток до рішення районної ради від 08. 02. 2012 №9-11/vі районна програма впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій iconНаказ №578 Про заходи щодо впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій

Додаток до рішення районної ради від 08. 02. 2012 №9-11/vі районна програма впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій iconПро проведення моніторингового дослідження стану впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах
України від 01. 04. 2011 №302 "Про заходи щодо впровадження електронного навчального контенту" та з метою вивчення стану створення...
Додаток до рішення районної ради від 08. 02. 2012 №9-11/vі районна програма впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій iconРозпорядження від 27 серпня 2010 р. N 1722-р Київ Про схвалення Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій
Про схвалення Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи