Рішення від 08. 02. 2012 №9-10/vі смт Катеринопіль Про районну програму розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року icon

Рішення від 08. 02. 2012 №9-10/vі смт Катеринопіль Про районну програму розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року
Скачати 151.08 Kb.
НазваРішення від 08. 02. 2012 №9-10/vі смт Катеринопіль Про районну програму розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року
Дата конвертації01.12.2012
Розмір151.08 Kb.
ТипРішення
КАТЕРИНОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ


РІШЕННЯ

від 08.02.2012 № 9-10/VІ

смт Катеринопіль


Про районну програму

розвитку дошкільної освіти

на період до 2017 року


Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення обласної ради від 14.12.2011 №10-1/VI “Про обласну програму розвитку дошкільної освіти на період до 2015 року”, розглянувши, поданий районною державною адміністрацією проект програми, районна рада вирішила:


1. Затвердити районну програму розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року (далі – програма) (додається).

2. Районній державній адміністрації, відділу освіти райдержадміністрації, виконкомам сільських, селищних рад, іншим учасникам програми забезпечити її виконання.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на районну державну адміністрацію та постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, у справах молоді та спорту.


Голова районної ради А.П.Моклюк


Додаток

до рішення районної ради

від 08.02.2012 № 9-10/VІ


^ Районна програма

розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року


Мета програми

Метою Програми є розроблення та впровадження механізму розвитку дошкільної освіти в районі на найближчі роки та перспективу, забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо її доступності та безоплатності здобуття у комунальних навчальних закладах.


^ Шляхи і способи розв'язання проблеми

Проблему передбачається розв'язати шляхом:

отримання державної підтримки для зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів з метою стимулювання розвитку дошкільної освіти;

створення умов для обов'язкового здобуття дошкільної освіти дітьми п'ятирічного віку;

удосконалення системи підготовки і перепідготовки педагогічних кадрів на основі запровадження кращого педагогічного досвіду та новітніх досягнень психолого-педагогічної науки;

проведення моніторингу якості дошкільної освіти;

формування у дітей та їх батьків здорового способу життя;

сприяння забезпеченню дошкільних навчальних закладів необхідним обсягом навчально-методичного, ігрового обладнання і дидактичними засобами навчання;

впровадження в освітній процес дошкільних навчальних закладів сучасних освітніх технологій, у тому числі проведення їх комп'ютеризації з підключенням до Інтернету;

підвищення рівня науково-методичного забезпечення дошкільної освіти, розроблення інформаційно-методичних комплектів (електронні посібники, віртуальні лабораторії, електронні бази даних, освітні портали тощо) та забезпечення доступу до них закладів дошкільної освіти;

реалізація цілісної системи співробітництва з родиною, поширення практики організації різних форм роботи з батьками, у тому числі електронні школи для батьків, постійно діючі спеціальні лекторії; організація виставок навчально-методичних посібників для батьків, медіа-освіта тощо.


^ Завдання і заходи програми

Основними завданнями Програми є:

забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку шляхом розширення мережі дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності;

забезпечення функціонування та розвитку мережі дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності;

зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів;

поліпшення якості дошкільної освіти, розроблення механізму, що забезпечує її сталий інноваційний розвиток;

забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних особливостей;

збереження та зміцнення здоров'я дітей з раннього дитинства;

поглиблення міжнародного співробітництва з питань дошкільної освіти.

Програму передбачається виконати протягом семи років.

Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку.


^ Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть можливість:

створити умови для подальшого розвитку дошкільної освіти;

розширити мережу дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності;

зміцнити матеріально-технічну базу таких закладів;

збільшити кількість дітей, що здобули дошкільну освіту,

задовольнити їх освітньо-культурні потреби, а також потреби у самовизначенні і творчій самореалізації;

удосконалити систему перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів дошкільних навчальних закладів.


^ Обсяги та джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування заходів Програми становить

1151,727 тис. грн., у тому числі кошти місцевих бюджетів – 1066,527 тис. грн., інші джерела, не заборонені законодавством – 85,2 тис. грн.

Обсяг фінансування Програми визначається щорічно під час складання проектів місцевих бюджетів у межах видатків, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми, та інших джерел, не заборонених законодавством.


^ Організація виконання Програми, здійснення контролю за її виконанням

Організацію виконання та контроль за виконанням заходів Програми здійснює відділ освіти Катеринопільської районної державної адміністрації.

Узагальнену інформацію про хід та результати виконання Програми відділ освіти подає районній державній адміністрації та районній раді щорічно до 10 січня.


Керуючий справами О.Б.Поліщук


Додаток

до Програми

^ Завдання і заходи

з виконання районної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року


^ Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Виконавці

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

^ Орієнтований обсяг фінансування для виконання завдання, тис. грн.

Усього

За роками

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1. Забезпечення конституційних і державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку

Кількість дошкільних навчальних закладів, які будуть реорганізовані у навчально-виховні комплекси «Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа»

3

2

1

-

-

-

-

1) реорганізація дошкільних навчальних закладів у навчально-виховні комплекси «Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа»

Відділ освіти райдержадміністрації, виконкоми селищних (сільських) рад

Місцеві бюджети

60,0

Кількість дошкільних навчальних закладів, у яких проведено ремонт приміщень

13

8

2

1

1

1

-

2) забезпечення проведення капітального ремонту будівель, зокрема дахів, систем комунікацій та обладнання дошкільних навчальних закладів та котелень

Відділ освіти райдержадміністрації, виконкоми селищних (сільських) рад

Місцеві бюджети, інші джерела

795,227

Разом за завданням 1
16

10

3

1

1

1

-


855,227

2. Зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів

Рівень забезпечення дошкільних навчальних закладів обладнанням

25

25

25

25

25

25

25

1) проведення модернізації матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів тощо)

Відділ освіти райдержадміністрації, виконкоми селищних (сільських) рад

Місцеві бюджети

115,0

Кількість дошкільних навчальних закладів, оснащених навчально-комп’ютерними комплексами

4

-

1

1

1

1

-

2) оснащення дошкільних навчальних закладів універсальними навчально-комп’ютерними комплексами

Відділ освіти райдержадміністрації, виконкоми селищних (сільських) рад

Місцеві бюджети

120,0

Кількість дошкільних навчальних закладів, підключених до Інтернету

13

5

3

3

2

-

-

3) забезпечення підключення дошкільних навчальних закладів до Інтернету

Відділ освіти райдержадміністрації, виконкоми селищних (сільських) рад

Місцеві бюджети

13,03

Разом за завданням 2
42

28

29

29

28

26

25


248,0

3. Поліпшення якості дошкільної освіти, розроблення механізму, що забезпечує її сталий інноваційний розвиток

Кількість проведених конкурсів

6

1

1

1

1

1

1

1) забезпечення проведення конкурсу на кращий сайт дошкільного навчального закладу

Відділ освіти райдержадміністрації, виконкоми селищних (сільських) рад

Інші джерела

0,5

Кількість проведених семінарів-практикумів

24

4

4

4

4

4

4

2) забезпечення проведення семінарів-практикумів з питань дошкільної освіти щодо компетентнісного підходу в освітньому процесі

Відділ освіти райдержадміністрації, виконкоми селищних (сільських) рад

Інші джерела

14,0

Ступінь впровадження в діяльність дошкільних навчальних закладів моделі проведення діагностико-прогностичного скринінга


3) розроблення моделі проведення діагностико-прогностичного скринінга рівня психофізіологічної готовності до школи дітей п’яти-шестирічного віку

Відділ освіти Катеринопільської районної державної адміністраціїРазом за завданням 3
30

5

5

5

5

5

5


14,5

4. Забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її видатків, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних особливостей

Кількість груп

1

1

-

-

-

-

-

Формування груп для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

Відділ освіти райдержадміністрації, виконкоми селищних (сільських) рад

Місцеві бюджети

20,0

Разом за завданням 4
1

1

-

-

-

-

-


20,0

5. Збереження та зміцнення здоров’я дітей з раннього дитинства

Кількість проведених спортивних фестивалів

6

1

1

1

1

1

1

1) проведення спортивного фестивалю для дітей дошкільного віку «Гармонія руху»

Відділ освіти райдержадміністрації, виконкоми селищних (сільських) рад

Місцеві бюджети

9,0

Кількість проведених семінарів

18

3

3

3

3

3

3

2) проведення семінарів-практикумів, майстер-класів для інструкторів з фізичної культури з питань застосування методів, спрямованих на збереження здоров’я дітей

Відділ освіти райдержадміністрації, виконкоми селищних (сільських) рад

Інші джерела

5,0

Разом за завданням 5
24

4

4

4

4

4

4


14,0

Разом за Програмою


1151,727в тому числі

місцеві бюджети

1066,527


інші джерела

85,2

Схожі:

Рішення від 08. 02. 2012 №9-10/vі смт Катеринопіль Про районну програму розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року iconРішення від 04 грудня 2013 року №283 смт Новгородка Про районну цільову програму розвитку дошкільної освіти на 2014-2017 роки
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та подання районної державної адміністрації...
Рішення від 08. 02. 2012 №9-10/vі смт Катеринопіль Про районну програму розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року iconРішення від № Про затвердження Програми розвитку дошкільної освіти міста Канева до 2017 року
Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу...
Рішення від 08. 02. 2012 №9-10/vі смт Катеринопіль Про районну програму розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року iconРішення проект Про затвердження цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти Ємільчинського району до 2017 року
Кабінету Міністрів України від 13. 04. 11 №629 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти...
Рішення від 08. 02. 2012 №9-10/vі смт Катеринопіль Про районну програму розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року iconРозпорядження №1721-р від 27 серпня 2010 року Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року
Схвалити Концепцію Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, що додається
Рішення від 08. 02. 2012 №9-10/vі смт Катеринопіль Про районну програму розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року iconНаказ №18 Про затвердження Плану заходів на виконання Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року
Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, забезпечення прав дітей на здобуття якісної...
Рішення від 08. 02. 2012 №9-10/vі смт Катеринопіль Про районну програму розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року iconРішення від 16. 01. 2008 №13-9/V смт Катеринопіль Про районну програму з підвищення безпеки дорожнього руху на період до 2012 року
Відповідно до статті 43 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши проект програми та пропозиції постійних...
Рішення від 08. 02. 2012 №9-10/vі смт Катеринопіль Про районну програму розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року iconНаказ №216 Про план заходів з виконання Програми розвитку дошкільної освіти району на 2011-2017 роки
Острозької районної ради від 18. 02. 2011 №60 «Про програму розвитку дошкільної освіти району на 2011-2017 роки», з метою забезпечення...
Рішення від 08. 02. 2012 №9-10/vі смт Катеринопіль Про районну програму розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року iconРозпорядження №1721-р від 27 серпня 2010 року Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року
Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року
Рішення від 08. 02. 2012 №9-10/vі смт Катеринопіль Про районну програму розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року iconПро стан виконання Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року
«Про затвердження «Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року», просить надати інформацію...
Рішення від 08. 02. 2012 №9-10/vі смт Катеринопіль Про районну програму розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року iconРішення від 24 червня 2011 року №76 смт Новгородка Про районну цільову програму розвитку дошкільної освіти на 2011-2015 роки
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи