Кабінет міністрів україни постанова icon

Кабінет міністрів україни постанова
Скачати 75.45 Kb.
НазваКабінет міністрів україни постанова
Дата конвертації01.12.2012
Розмір75.45 Kb.
ТипПостановаКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 березня 2001 р. N 308

Київ

Про Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 25 жовтня 2002 року N 1591


З метою забезпечення запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків (додається).

2. Міністерству аграрної політики, Міністерству палива та енергетики, Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерству охорони здоров'я, Міністерству транспорту, Державному комітетові водного господарства, Державному комітетові зв'язку та інформатизації, Державному комітетові лісового господарства, Державному комітетові промислової політики, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності та господарювання визначити номенклатуру, норми накопичення, джерела фінансування та створити матеріальні резерви в обсягах, що забезпечать проведення невідкладних робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

3. Міністерству фінансів, Міністерству економіки під час формування проектів Державного бюджету України та Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2002 рік і наступні роки передбачити з урахуванням реальних можливостей кошти на виконання заходів щодо створення матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків.

  Прем'єр-міністр України 

^ В. ЮЩЕНКО 

Інд. 33

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 березня 2001 р. N 308 

^ ПОРЯДОК
створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків


1. Цей Порядок розроблено відповідно до положень Закону України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру".

2. Порядок визначає основні принципи створення і використання матеріальних резервів у єдиній державній системі запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру.

3. Матеріальними резервами є будівельні матеріали, пальне, медикаменти, продовольство, техніка, технічні засоби та інші матеріально-технічні цінності, призначені для проведення невідкладних відновних робіт і заходів, спрямованих на запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків.

4. Матеріальні резерви, що використовуються для запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків (далі - резерви), створюються:

Кабінетом Міністрів України - державний резерв (стратегічний резерв) для проведення першочергових робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги постраждалому населенню;

МНС - оперативний резерв для оперативного реагування на надзвичайні ситуації та надання термінової невідкладної допомоги постраждалому населенню;

Мінагрополітики, Мінпаливенерго, МОЗ, Мінтрансом, Держводгоспом, Держкомзв'язку, Держкомлісгоспом, Держпромполітики - відомчий резерв (за специфікою діяльності) для запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного і природного характеру та ліквідації їх наслідків;

Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими, районними державними адміністраціями та виконкомами рад міст обласного значення - регіональний та місцевий резерви для виконання заходів, спрямованих на запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, і надання термінової допомоги постраждалому населенню;

суб'єктами господарської діяльності, у власності (управлінні) або у користуванні яких є об'єкт (об'єкти) підвищеної небезпеки (далі - підприємства), - об'єктовий запас для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, проведення невідкладних відновних робіт.

5. Резерви створюються заздалегідь з метою використання їх у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, ліквідації цих надзвичайних ситуацій та їх наслідків.

6. Номенклатура та норми накопичення запасів резервів у складі державного резерву затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Місця розміщення резервів, номенклатура, обсяги та норми накопичення визначаються керівниками відповідних центральних і місцевих органів виконавчої влади та підприємств і затверджуються відповідними рішеннями їх керівників.

7. Резерви створюються виходячи з максимальної гіпотетичної (прогнозованої) надзвичайної ситуації, характерної для конкретної території, галузі, об'єкта, а також передбаченого обсягу робіт з ліквідації її наслідків.


8. Номенклатура та обсяги резерву оперативного, відомчого і регіонального рівня погоджуються з МНС і затверджуються головою Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Номенклатура та обсяги резерву місцевого та об\'єктового рівня підприємств, об\'єкти яких увійшли до переліку об\'єктів підвищеної небезпеки, погоджуються з постійно діючими органами управління у справах цивільної оборони і затверджуються головами комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій.

Номенклатура та обсяги резерву об\'єктового рівня підприємств, об\'єкти яких не увійшли до переліку об\'єктів підвищеної небезпеки, погоджуються з постійно діючими органами управління у справах цивільної оборони і затверджуються головами комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій районних держадміністрацій.

(пункт 8 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 25.10.2002 р. N 1591)


9. Створення, утримання та поповнення резервів здійснюється:

оперативного - за рахунок коштів державного бюджету через МНС;

відомчого - за рахунок коштів державного бюджету через відповідні центральні органи виконавчої влади;

регіонального та місцевого - за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів;

об'єктового - за рахунок власних коштів підприємств.

Створення, утримання та поповнення резервів усіх рівнів може здійснюватися також за рахунок добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та об'єднань громадян, інших не заборонених законодавством джерел.

10. Матеріальні цінності, що поставляються до резерву, повинні мати сертифікат відповідності на весь нормативний термін їх зберігання.

11. Придбання матеріальних цінностей, що поставляються до державного оперативного і відомчого резервів, здійснюється на тендерній основі відповідно до законодавства.

12. Резерви розміщуються на об'єктах, призначених або пристосованих для їх зберігання, а також на складах і базах підприємств за рішенням керівників відповідних центральних і місцевих органів виконавчої влади, виконкомів рад міст обласного значення та керівників підприємств з урахуванням їх оперативної доставки до можливих зон надзвичайних ситуацій.

13. Зберігання та облік резервів здійснюється згідно з нормативно-правовими актами.

14. Накопичення резервів здійснюється за встановленими нормами та відповідно до річних графіків, затверджених керівниками центральних і місцевих органів виконавчої влади, виконкомів рад міст обласного значення та керівниками підприємств.

15. Поповнення резервів, які були використані під час ліквідації надзвичайної ситуації, здійснюється за рахунок коштів, передбачених у відповідних бюджетах на їх створення і накопичення, та за рахунок власних коштів підприємств.

16. Резерви використовуються тільки для:

здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій;

ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків;

проведення невідкладних відновних робіт;

надання громадянам, постраждалим від наслідків надзвичайних ситуацій, одноразової матеріальної допомоги для забезпечення їх життєдіяльності;

розгортання та утримання тимчасових пунктів проживання і харчування постраждалих громадян.

17. Державний резерв залучається для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території держави за рішенням Кабінету Міністрів України.

Оперативний резерв залучається для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території держави за рішенням Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Відомчий резерв залучається для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об'єктах відповідних галузей господарювання.

Регіональні, місцеві та об'єктові резерви залучаються для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на |відповідних територіях та розташованих на них об'єктах.

Резерви залучаються для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації відповідно до її рівня.

У разі недостатньої наявності резерву відповідного рівня (регіонального, місцевого та об'єктового) чи повного його використання залучаються резерви наступного вищого рівня.

Залучення резервів, зазначених в абзацах третьому - шостому цього пункту, здійснюється за рішенням керівників відповідних центральних і місцевих органів виконавчої влади, виконкомів рад міст обласного значення і керівників підприємств, до компетенції яких належить створення, утримання та поповнення відповідних резервів.

18. Відпуск матеріально-технічних цінностей з резервів здійснюється за рішенням керівників відповідних центральних і місцевих органів виконавчої влади, виконкомів рад міст обласного значення та керівників підприємств.

19. Відповідальність за створення та накопичення резервів, контроль за їх наявністю, станом та використанням покладається на керівників відповідних центральних і місцевих органів виконавчої влади, виконкомів рад міст обласного значення та керівників підприємств.

20. МНС здійснює методичне керівництво і контроль за створенням, зберіганням, використанням та поповненням оперативного, відомчих, регіональних, місцевих та об'єктових резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків.Схожі:

Кабінет міністрів україни постанова iconКабінет міністрів україни постанова від 13 квітня 2011 р. №461
Відповідно до статті 39 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє
Кабінет міністрів україни постанова iconПоложення про дошкільний навчальний заклад Постанова кму №305 від 12. 03. 03 року кабінет міністрів україни постанова (зі змінами внесенеми згідно з Постановою кму №1124 від 05. 10. 09 р.) №305 від 12 березня 2003 року
Відповідно до статті 13 Закону України "Про дошкільну освіту" Кабінет Міністрів України постановляє
Кабінет міністрів україни постанова iconПостанова кму №1033 від 30. 09. 09 року кабінет міністрів україни постанова №1033
Внести до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000...
Кабінет міністрів україни постанова iconПоложення про загальноосвітній навчальний заклад Постанова кму №778 від 27. 08. 10 року кабінет міністрів україни постанова №778 від 27 серпня 2010 року Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад
Відповідно до статті 9 Закону України "Про загальну середню освіту" Кабінет Міністрів України постановляє
Кабінет міністрів україни постанова iconПоложення про загальноосвітній навчальний заклад Постанова кму №778 від 27. 08. 10 року кабінет міністрів україни постанова №778 від 27 серпня 2010 року Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад
Відповідно до статті 9 Закону України "Про загальну середню освіту" Кабінет Міністрів України постановляє
Кабінет міністрів україни постанова iconПостанова кму №993 від 05. 11. 08 року кабінет міністрів україни постанова №993
Внести до переліку типів позашкільних навчальних закладів та до Положення про позашкільний навчальний заклад, затверджених постановою...
Кабінет міністрів україни постанова iconПостанова кабінету Міністрів України
Відповідно до статей 12 і 13 Закону України “Про позашкільну освіту” (841-14) Кабінет Міністрів України постановляє
Кабінет міністрів україни постанова iconПостанова кабінету міністрів україни
Відповідно до статей 2651 та 2653 Кодексу України про адміністративні правопорушення Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л...
Кабінет міністрів україни постанова iconПостанова кму №1121 від 05. 10. 09 року кабінет міністрів україни постанова №1121
Затвердити Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу, що додається
Кабінет міністрів україни постанова iconКабінет Міністрів України; Постанова вiд 07. 05. 2008 №438
Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. N 350
Кабінет міністрів україни постанова iconПостанова кабінету міністрів україни
Відповідно до частини п’ятої статті 38 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» Кабінет Міністрів України...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи