І. інноваційна технологія навчання учнів з предмету «матеріалознавство та технологія машинобудування» з використанням методики в. Ф. Шаталова та в.І. Васильєва icon

І. інноваційна технологія навчання учнів з предмету «матеріалознавство та технологія машинобудування» з використанням методики в. Ф. Шаталова та в.І. Васильєва
Скачати 317.33 Kb.
НазваІ. інноваційна технологія навчання учнів з предмету «матеріалознавство та технологія машинобудування» з використанням методики в. Ф. Шаталова та в.І. Васильєва
Дата конвертації01.12.2012
Розмір317.33 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КРАМАТОРСЬКИЙ ЦЕНТР

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ


Болтенко О.І.


ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ

НАВЧАННЯ УЧНІВ З ПРЕДМЕТУ

«МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ТА ТЕХНОЛОГІЯ МАШИНОБУДУВАННЯ»

З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДИКИ В.Ф. ШАТАЛОВА

ТА В.І. ВАСИЛЬЄВА


(Досвід роботи)


Донецьк - 2008


Болтенко О.І. – директор Краматорського професійного ліцею, викладач спецдисциплін, «спеціаліст вищої категорії».


Рецензент: Торба Ю.І. - заступник начальника управління освіти і науки в Донецькій області


Досвід роботи розкриває інноваційну технологію навчання учнів професійного ліцею з предмету «Матеріалознавство та технологія машинобудування» з використанням методики педагогів-новаторів В.Ф.Шаталова і В.І.Васильєва в умовах підготовки молодих кваліфікованих робітників для флагмана машинобудування України – Новокраматорського машинобудівного заводу. Досвід роботи викладача Болтенко О.І. заслуховувався на IV Міжнародній науково-практичній конференції на тему «Шляхи впровадження інноваційних технологій у підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців ПТО», яка проводилася у м. Донецьку 27-28 листопада 2007 року та був опублікований у матеріалах конференції.

Робота містить багато конкретного практичного матеріалу: від опису інтер’єру навчального кабінету до прикладів тестів, кросвордів з матеріалознавства, прикладів складання опорних конспектів за методом В.Ф.Шаталова та В.І.Васильєва. На окрему увагу заслуговує сама структура інноваційного вивчення предмету «Матеріалознавство».

Рекомендовано для викладачів спец дисциплін, майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів та інших форм підготовки, перепідготовки кваліфікованих спеціалістів.


Схвалено на засіданні методичної ради

НМЦ ПТО в Донецькій області

Протокол № 21 від 20.10.2008 р.


ЗМІСТ

Стор.

Введення

4

Вступ

6

1. Практичне оформлення кабінету «Матеріалознавство та технологія машинобудування»

7

2. Структура інноваційної технології вивчення предмету

9

3. Суб'єктивні і об'єктивні недоліки даної технології

13

4. Література

14

5. Додатки:

5.1. Тест з матеріалознавства «Маркування чавунів та їх застосування»

15

5.2. Тест з матеріалознавства

17

5.3. Тест з матеріалознавства за фахом «Токар»

18

5.4. Тест з матеріалознавства за фахом «Електрогазозварник»

20

5.5. Тест різнорівневого зрізу знань з теми I-II

22

5.6. Приклад кросворду з матеріалознавства

23

5.7. Приклад опорного конспекту з теми: «Вплив вуглецю та різних домішок на властивості сталі»

24

5.8. Приклад опорного конспекту з теми: «Чавун»

25

5.9. Приклад опорного конспекту з теми: «Класифікація сталей»

26ВВЕДЕННЯ


Краматорський професійний ліцей близько 55 років готує молоді кваліфіковані кадри для одного з кращих сучасних підприємств України – ЗАТ «Новокраматорський машинобудівний завод». За минулі роки наш ліцей закінчили більш ніж 20 тисяч випускників, більшість з них сьогодні – кадрові робітники ЗАТ НКМЗ. Серед випускників ліцею – директори машинобудівних заводів, майстри спорту України та світу, кавалери ордену Трудової слави, заслужені робітники машинобудування України, керівники різних ланок виробництва. Кожний 4-5 працівник НКМЗ – випускник нашого ліцею.

Флагман вітчизняного машинобудування, потужний інжиніринговий та виробничий комплекс «Новокраматорський машинобудівний завод» має майже 75-літню історію виробництва і комплексного постачання індивідуального та серійного гірничого, металургійного, прокатного, підйомно-транспортного та гідротехнічного обладнання, у тому числі такого, що не має аналогів у світовій практиці машинобудування і значна частина якого працює більш ніж у 50 країнах світу, в тому числі в Німеччині, Голландії, Італії, США, Канаді та ін.

Запуск у космос перших супутників і першого космонавта, політ систем «Союз-Аполлон» і «Буран-Енергія» були здійснені з установчо-транспортних комплексів, виготовлених на НКМЗ.

Прокатні стани з маркою підприємства відіграли значну роль у розвитку промисловості Польщі, Угорщини, Румунії, Болгарії, Індії, Пакистану, Кореї.

Видобувні роторні комплекси значно зменшили собівартість видобутку корисних копалин в Росії, Казахстані, Естонії, Монголії, Україні.

Гідравлічний прес потужністю 65 тис. тонн став гордістю промисловості Франції.

Протягом останнього десятиліття НКМЗ виготовив і здав в експлуатацію першу національну лінію безперервного розливу сталі, високоефективні прохідницькі та вугледобувні комбайни, потужні шахтопідйомні машини та рудорозмельні млини, зарекомендував себе виробником і постачальником надійного і якісного кранового, ковально-пресового і металургійного обладнання.

Унікальні можливості підприємства забезпечені безперервним циклом виробництва від виплавки високоякісного металу до комплектного випуску обладнання «під ключ», новітніми технологіями та надпотужним арсеналом технічних засобів, високим інтелектуальним потенціалом персоналу підприємства, що ґрунтується на своїх власних розробках та останніх досягненнях науки і техніки.

Краматорский професійний ліцей, Донбаська державна машинобудівна академія та НКМЗ входять до єдиного навчально-науково-виробничого комплексу «Спеціаліст», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 243 від 23.06.2000 року. Ліцей щорічно бере участь та є переможцем у багатьох оглядах-конкурсах, олімпіадах. Саме тому Краматорський професійний ліцей увійшов до 100 найкращих професійно-технічних закладів України (див. газета «Освіта України» № 63 від 22.08.2007 р.).

Досвід роботи ліцею розкривався на сторінках журналу «Професійно-технічна освіта», в газеті «Освіта України».

Збільшення обсягів виробництва Новокраматорського машинобудівного заводу потребує підготовки більшої кількості молодих кваліфікованих робітників, а унікальність індивідуального машинобудування потребує значного підвищення якості підготовки учнів. Тільки у 2008 році виробництву НКМЗ необхідні більше ніж 100 верстатників і не менше 200 слюсарів механозбірних робіт.

Ці обставини зобов’язують інженерно-педагогічних працівників ліцею постійно підвищувати якість підготовки молодих кваліфікованих робітників. Одним з напрямків такої роботи є впровадження інноваційних педагогічних технологій навчання зі спецпредметів


ВСТУП


Проблема підвищення якості знань і вмінь учнів, ефективності проведення навчальних занять була, є і буде основною проблемою педагогіки. Від рівня професійної підготовки фахівця залежить використання можливостей науково-технічного прогресу і підвищення ефективності виробництва в цілому. У той же час темпи і глибина змін не повною мірою відповідають потребам суспільства, держави і особистості. [1, 205] Професійно-технічну освіту не було спрямовано на підготовку робітництва в умовах ринкової економіки. [2, 123] Зміни, що відбуваються сьогодні в розвитку нашого суспільства, в економіці, вимагають переосмислення всіх форм і методів традиційного навчання, що обумовлене задачами розвитку України в європейському і світовому контекстах, соціально-економічними змінами, підвищенням суспільних вимог до рівня освіти, професіоналізму, конкурентоспроможності майбутніх фахівців на вітчизняних і світових ринках праці. [3, 2]

Якщо раніше роль людини на виробництві розглядалася як один з чинників, нічим не відмінний від ролі машин і устаткування, то сьогодні - це головний стратегічний чинник. На ринку праці конкурентоспроможне не просто кваліфіковане робітництво, а фахівець, що має здібності до творчості в своїй професії, до навиків подальшого самонавчання. Саме такі працівники швидко адаптуються на виробництві, уміють працювати самостійно і приймати в нестандартних ситуаціях необхідні рішення.

Уроки теоретичного і виробничого навчання, весь навчальний процес, вся система контролю знань повинні відповідати таким сучасним вимогам:

 підготовка учня до подальшого самостійного оволодіння знаннями;

 • розвиток уміння трансформувати знання в професійну компетентність.

Виходячи з цього, виникає необхідність зміни відносин між головними учасниками навчального процесу - викладачем (майстром виробничого навчання) та учнем.

Рішення цієї задачі вимагає створення і впровадження нових інноваційних ідей, методик і технологій на різних рівнях від викладача, майстра виробничого навчання до директора професійно-технічного навчального закладу. [4, 13] Основоположником інноваційного підходу до навчання учнів є наш земляк, заслужений учитель України Шаталов Віктор Федорович, який осмислив і узагальнив основні принципи і зміст унікальної експериментальної методичної системи.

Які проблеми найчастіше стають об'єктами інновацій? Всі ті ж педагогічні негаразди: як підвищити мотивацію навчально-виховної діяльності; як збільшити обсяг матеріалу, що вивчається на уроці; як прискорити темп навчання; як усунути втрати часу і т.д. [5, 224]

У нашому випадку технічні предмети в навчальних планах і програмах навчання майбутніх машинобудівників займають основне місце і багато в чому визначають якість підготовки кваліфікованого робітництва. Загальнотехнічну підготовку можна розглядати як навчальний процес, спрямований на формування технічної культури і оволодіння учнями системою науково-технічних знань і умінь, закладених в основу засобів праці, технологічних процесів і економіку виробництва. Значну роль при цьому виконує спеціальний предмет «Матеріалознавство та технологія машинобудування». Цей предмет вивчає склад, структуру, властивості та вживання як конструкційних, так і інструментальних матеріалів, способи їх отримання та обробки, тобто визначає основні напрямки технічного прогресу.

За більш ніж 20 літній досвід викладання, мною були апробовані різні форми, методи і прийоми педагогічної роботи. І це не остаточно. Як викладач, я й дотепер перебуваю в пошуку. Проте, на сьогодні вироблена певна, на мій погляд, ефективна технологія навчання майбутніх машинобудівників з використанням досвіду роботи педагогів-новаторів В.Ф.Шаталова і В.І.Васильєва. Ця технологія спрямована на викорінювання за визначенням В.Ф.Шаталова «педагогічного варварства», коли традиційна методика взяла від старої системи навчання всі форми вимог до учнів, не забезпечивши при цьому учнів сучасними методами роботи з навчальним матеріалом. [6, 14]

Упровадження її в навчальний процес певною мірою вирішує такі проблеми професійного навчання:

1. раціональне використання навчального часу;

2. розвиток навичок самонавчання та самоконтролю;

3. вироблення в учнів креативності, або творчої здібності;

4. розвиток в учнів можливості і бажання усних відповідей з використанням професійної термінології, викорінювання такого звичного явища, коли учні, знову ж таки за визначенням Шаталова В.Ф., «тижнями не вимовляють на уроках жодного слова. А потім мовчання стає звичкою і нормою». [6, 38]


^ 1. Практичне оформлення кабінету «Матеріалознавство та технологія машинобудування»


Головне в навчанні - зацікавленість учнів, їх захоплення предметом. Викладач в сучасних умовах просто зобов'язаний зробити все, щоб учні приходили в навчальний кабінет з бажанням вчитися.

Саме тому у нас в ліцеї з'явився новий кабінет «Матеріалознавство та технологія машинобудування», який поєднує незвичність оформлення інтер'єру з інноваційним вивченням предмету.

На великих кольорових фотографіях, розташованих на стінах кабінету, простежується зв'язок ліцею з базовим підприємством ЗАТ НКМЗ, показано цехи заводу, де працюють випускники і проходять практику учні, зображено нове сучасне металоріжуче і зварювальне устаткування, додаються зразки продукції, що випускається заводом.

Над фотографіями та під ними розташовані яскраві помітні заголовки основних тем програми. Весь навчальний матеріал зосереджений на стінах кабінету в ілюстрованих довідкових плакатах за методом педагога-новатора В.І.Васильєва. Учні зорово охоплюють цілком всю тему, і, знаючи матеріал, можуть прокоментувати будь-який плакат, закріплюючи тим самим свої знання.

Нижче плакатів знаходяться змінні планшети, які детально практично розкривають кожну тему матеріалу, що вивчається. Ці планшети використовуються як викладачем при поясненні нового матеріалу, так і учнями.


^ 2. Структура інноваційної технології вивчення предмету

Що стосується самого навчального процесу, то вся навчальна програма з матеріалознавства розбивається на три нерівні частини. Перша /и велика частина/ вивчається за допомогою довідкових конспектів (надалі ДК) для учнів. Створення і тиражування таких конспектів для кожного учня дозволяє подолати найістотніший недолік багатьох уроків зі спеціальних предметів - непродуктивну витрату навчального часу на запис учнями конспектів під диктування викладача. Окрім цього, ДК постійно знаходяться в оновленні і поповненні в питаннях вивчення нових технологій, матеріалів, які ще не знайшли відображення в діючих підручниках.

На уроках учні за ДК подумки опрацьовують кожний елемент усного пояснення викладача. Пасивність і бездумність учнів в цей час зводиться до мінімуму, оскільки продуктивність сприйняття визначається головним чином цільовими установками свідомості [6, 24], а кожний учень націлений дати самостійну відповідь на питання, передбачені в кінці теми. Оскільки учневі доводиться не просто відтворити який-небудь текст з опорного конспекту, а виходячи з цього тексту дати обґрунтовану відповідь на конкретне питання, то міра репродуктивного і творчого в цій діяльності учнів, пропорційна і достатньо висока.

Крім того, кожний учень осмислює новий матеріал за ДК двічі: спочатку відповідно до пояснень викладача і вдруге, коли обмірковує і формує в думках свою майбутню відповідь. Проблеми, пов'язані з пам'яттю насправді залежать не від пам'яті як такої, а від можливості забезпечити тривалу і стійку увагу людини до матеріалу, що запам'ятовується або пригадується. [7, 9-10]

Після кожної теми, що розглядається в ДК, рекомендується навчальна література для більш поглибленого самостійного вивчення, додаються питання для самоконтролю, вказано, що повинен «Знати» і «Уміти» учень після вивчення даної теми. До розділу «Знати» входять основні базові знання і ті відомості, які необхідні учням для подальшої роботи. У розділі «Уміти» дається перелік спеціальних і загальних умінь, які потрібно придбати учню в результаті вивчення даної теми. Важливе те, що ДК містить різні тести з основних тем машинобудування (див. додаток 1, 2, 3, 4, 5).

Все це дозволяє учням самостійно відтворити раніше пройдений на уроках матеріал, поглиблено вивчити його в домашніх умовах, оперативно підготуватися до заліків і контрольних робіт, здійснити самоконтроль знань. Особливо це актуальне у випадках пропуску занять учнями через хворобу або з інших причин.

Друга частина предмету вивчається нетрадиційним методом з використанням опорних конспектів за методикою В.Ф.Шаталова і навчально-ілюстративними плакатами за методикою В.І.Васильєва.

Учні знайомляться з поняттям опорних сигналів, тобто яскравих, образних виразів і символів, спираючись на які з надзвичайною легкістю відновлюється логіка міркування і послідовність пояснення [6, 12-13], розробками опорних конспектів з окремих тем матеріалознавства.

Хотілося б відзначити, що В.Ф.Шаталов в 1989 році вперше серед вітчизняних педагогів розкрив смислову теорію пам'яті. За цією теорією стверджується, що вся розумова діяльність знаходиться в залежності від наявності або відсутності смислових зв'язків, об'єднуючих матеріал, що запам'ятовується, в обширні смислові структури. На перший план при запам'ятовуванні виступає смисловий зміст матеріалу. [7, 235-236] Саме на цій теорії і побудована методика опорних сигналів і конспектів.

Оскільки навчальний матеріал будь-якої теми підрозділяється на підтеми, розділи, питання, виникає об'єктивна необхідність наочно (зорово) відобразити це в опорному конспекті. Зробивши наочною тему нового матеріалу, ми значно полегшуємо учням первинне вивчення частин цілого і подальший їх синтез воєдино.

Засвоєння нового матеріалу, перш за все, пов'язано з пам'яттю, причому з двома її основними процесами одночасно: запам'ятовуванням і відтворенням. [7, 219-228] При використанні опорних сигналів, при навчанні учнів за опорними конспектами упор робиться на запам'ятовування, «яке містить дії і операції, спрямовані на підготовку матеріалу до кращого його запам'ятовування. Це - структуризація, осмислення, асоціювання матеріалу з відомими чинниками, включення різноманітних предметів і рухів у процес запам'ятовування». [5,157-158] А звідси і поліпшення засвоюваності навчального матеріалу, і поліпшення знань з предмету в цілому.

Розглянемо фрагмент опорного конспекту з теми «Чавун» (див. додаток 4). У нашому випадку фрагмент опорного конспекту містить 3 блоки, які відокремлені один від одного прямими горизонтальними лініями:

Блок 1 розповідає про те, що чавун отримують в доменних печах плавленням шихти, що складається із залізняку, палива і флюсів, з використанням гарячого повітря. При цьому з руди відновлюється залізо і з'єднується з вуглецем та іншими елементами і виходить залізовуглецевий сплав. Основними залізними рудами є магнетит, гематит і залізний шпат. До твердого палива відносять кам'яне і деревне вугілля, кокс, дрова, тор; до рідкого - нафту та мазут. Широко використовують природний і коксівний газ.

Флюсами називають матеріали, які вступають у взаємодію з порожньою порідною рудою і золою, утворюючи шлак. Флюси за своїм хімічним складом діляться: на основні і кислі. До основних флюсів відносять вапняк, доломіт, основні мартенівські шлаки. Кінцевий продукт доменної печі - залізовуглецевий сплав містить заліза- до 92%, вуглецю - від 2,14 до 5%, кремнію -до 4,3%, марганцю - до 2%, сірки - до 0,12%, фосфору - до 1,2%.

Блок 2 розповідає про вплив компонентів на властивості чавуну. Всі хімічні компоненти розташовуються на горизонтальній лінії, позитивний вплив на чавун в області + /стрілки вверх/, негативне - /стрілки вниз/. Отже, сірка є шкідливою домішкою, погіршує властивості чавуну, знижує рідкотекучість, збільшує усадку, підвищує схильність до утворення тріщин. Хімічні сполуки сірки і заліза, розташовуючись між зернами металу, призводять до крихкості чавуну при підвищених температурах, тобто червоноламкості.

Залежно від відсоткового вмісту кремнію і вуглецю відбуваються зміни в мікроструктурі металу, отже, змінюються механічні властивості.

Марганець нейтралізує шкідливий вплив сірки на чавун, знижує червоноламкість, усадку, підвищує рідкотекучість, покращує механічні властивості.

Фосфор, з одного боку, підвищує крихкість, холодноламкість при низьких температурах, погіршує оброблювану металу; з іншого боку - підвищує рідкотекучість і зносостійкість.

Блок 3 містить інформацію про класифікацію чавунів, їх вживання і властивості.

Чавуни діляться на білі /передільні/ із вмістом вуглецю від 4,0 до 4,4% і сірі /ливарні/ із вмістом вуглецю від 2,7 до 3,7%. У свою чергу передільні чавуни бувають коксівні високоякісні /з меншим вмістом сірки і фосфору/ марки ПВК-1-3; фосфорні МФІ-3, мартенівські МІ-3. Білі чавуни є напівфабрикатом, частина якого використовується для переробки в сталь. Частину білого чавуну відливають в металеву форму і внаслідок теплової дії /термообробки/ перетворюють на ковкий чавун. Сірий чавун буває коксівний, марки ЛКІ-7, застосовується для виготовлення заготівок методом литва у форми. Сірі чавуни володіють властивостями:

1. Дешевше, ніж сталь (д.н.с.).

2. Добре обробляються різанням (д.о.р.).

3. Мають хороші ливарні властивості / рідкотекучість / (х.л.в.).

4. Характеризуються високою зносостійкістю.

5. Демпфуючі властивості /здатність гасити вібрацію і коливання/ в 2-4 рази кращі, ніж у сталі.

Вивчення опорних конспектів супроводжується використанням випробуваного дидактичного засобу - начально-ілюстративних і довідкових плакатів[8, 104] за методом педагога-новатора Васильєва В.І. Залежно від характеру теми, що вивчається, опорно-довідкові плакати бувають двох типів. Якщо тема містить мало текстової інформації, то плакат виконаний в традиційній довідковій формі (див. додаток 5). Якщо тема містить хороші наочні асоціації, то інформація на плакаті згорнута за допомогою малюнків, формул, діаграм, схем, розташованих в обов'язковій логічній послідовності (див. додаток 6).

Супровід подачі інформації у формі різноманітної наочної асоціації дозволяє досягти максимального ефекту засвоюваності учнями нового матеріалу, виробити креативність або творчу здатність у більшості учнів. Інформація міститься в плакаті компактно, зорово охоплює всю тему нового учбового матеріалу. Таким чином, забезпечується поєднання трьох принципів класичної педагогіки: -доступності, посильності і наочності [6, 70-71], що сприяє збереженню нових знань в довготривалій пам'яті учнів.

На уроках, при вивченні нового матеріалу, вищезгадані навчально-ілюстративні та довідкові плакати видаються у файлах кожному учню. Час, який витрачався викладачем на виконання записів, графіків, схем при традиційному навчанні /крейдою на класній дошці/ тепер використовується для додаткового вивчення конкретної теми.

При вивченні третьої частини навчальної програми використовуються різноманітні прийоми організації самостійної роботи: робота з підручником, довідниками, роздатковими матеріалами, проведення лабораторно-практичних робіт. Учнями широко використовуються різноманітні методи самоконтролю:


1. Тести з темах, що вивчаються.

2. Кросворди з предмету.

3. Ігри типу «Технічного доміно».

4. Технічні пристрої для оперативної перевірки знань за картками-завданнями.


5. Поетапний самоконтроль знань учнів за блоками.

Пропонована методика забезпечує включення учня в процес здобуття знань, озброєння способами навчальної діяльності, навичками її самооцінки і самореалізації.


^ 3. Суб'єктивні і об'єктивні недоліки

даної технології

У той же час, не можна не наголосити як на суб'єктивних, так і об'єктивних недоліках даної технології:

1. Створення і постійне оновлення ДК, навчально-ілюстративного матеріалу, для кожного учня, вимагає значних витрат підготовчого часу викладача до уроків.

2. Складність перетворення технічних тем в графічні, буквені, символічні сигнали при розробці опорних сигналів.

3. Різнорівнева підготовка випускників шкіл, а нині учнів ліцею (низька - на базі 9-ти класів, вища на базі 11-ти класів) вимагає індивідуального підходу в навчанні.

4. Нераціональна зміна навчальних планів, постійне зменшення кількості годин з предмету не дозволяє інтенсивно впроваджувати в практику навчання нові форми і методи навчання, розраховані на глибше вивчення матеріалу.


ЛІТЕРАТУРА


1. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті. Збірка законодавчих, нормативно-правових та інструктивно-методичних матеріалів з професійно-технічної освіти. Донецьк, 2006.

2. Основні напрями реформування професійно-технічної освіти в Україні. Збірка законодавчих, нормативно-правових та інструктивно-методичних матеріалів з професійно-технічної освіти. Донецьк, 2006.

3. Концепція розвитку професійно-технічної (професійної) освіти в Україні. Професійно-технічна освіта. 2004, № 3.

4. Ничкало Н.Г. Науково-методичне забезпечення - ключова умова розвитку системи. Професійно-технічна освіта. 2006, № 2.

5. Подласний И.П. Основи педагогіки. М., 2003, Книга І.

6. Шаталов В.Ф. Експеримент продовжується. Педагогіка. М., 1989.

7. Немов Р.С. Психологія. «Владос». М., Книга І.

8. Василів В.І. Машинобудівні матеріали. Будівельник. Д., 1995.


ДОДАТОК 5.1.

ПРИКЛАД ТЕСТУ З

МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА


Варіант № 3


Маркування чавунів та їх використання


Питання:


1. Укажіть марку сірого чавуну?

2. Наведіть приклади використання сірого чавуну?

3. Укажіть марку високоміцного чавуну?

4. Що означають в маркуванні високоміцного чавуну перші цифри?

5. Що означають в маркуванні високоміцного чавуну останні цифри?

6. Укажіть марку ковкого чавуну?

7. Наведіть приклади використання ковкого чавуну?

8. Укажіть марку жаростійкого чавуну?

9. Який середній відсотковий склад алюмінію в жаростійкому чавуні вказаної марки?

10. Підтвердіть приклади використання жаростійких чавунів?

11. Як називають властивість сірого чавуну гасити вібрації?

12. Яку речовину застосовують як модифікатори?


Відповіді:


1

ЖЧЮ22Ш

13

ЧН15ДЗЗХШ

2

ВЧ 42-12

14

АЧВ-1

3

КЧ 37-12

15

АЧК-2

4

СЧ 15

16

АЧС-3

5

1%

17

6,67%

6

3%

18

15%

7

4,3%

19

22%

8

Межа міцності на вигін в кгс/мм2 або 107 Па

20

Межа міцності на розтягуванні в кгс/мм2 або 107Па

9

Відносне подовження у відсотках

21

Демпфуючі властивості

10

Підшипники ковзання, втулки, які працюють під час тертя, поршневі кільця

22

Цементуючі властивості

11

Випускні комплектори двигуна внутрішнього згоряння, клапани, що спрямовують головки циліндрів, капсули турбонагрівачів

23

Ферросилій

12

Ковальсько-пресове, колінні вали, поршні, кронштейни та інші деталі

24

МідьПримітка: за кожну правильну відповідь учень набирає 1 бал


ДОДАТОК 5.2.


ПРИКЛАД ТестУ

з матеріалознавства


1. Назвіть повну і правильну назву машинобудівного матеріалу.


2. Розшифруйте кожну цифру та літеру маркування.


3. Назвіть властивості матеріалу.


4. Укажіть область вживання матеріалу, наведіть приклади.


1. Ст0пс

2. КЧ45-6

3. ВЧ42-12

4. А30

5. 20ХН

6. АЛ8

7. ЛАЖМц66-6-3-2

8. БрО3

9. ВК30

10. ШХ15

11. Р18

12. Сталь25


За кожну правильну відповідь учень набирає 1 бал


ДОДАТОК 5.3.


ПРИКЛАД ТЕСТ

З МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ТОКАР»


 1. Оберіть з перелічених сталей низько вуглецеві:

А. ВСт3пс

В. Сталь 50

С. Сталь 10

D. 30ХГСА

E. 09Г2С

 1. Укажіть умовне позначення в сталях легуючого елементу алюмінію:

А. А

В. Ю

С. Д 1. Оберіть з перелічених сталей сталь звичайної якості:

А. Сталь20

В. ВСт3сп2

С. 09Г2С


 1. Оберіть з перелічених сталей корозійностійку сталь:

А. 30ХГСА

В. 12Х18Н10Г

С. 5ХНМ


 1. Що означає цифра 6 у чавуні марки КЧ 80-6?

А. Відносне подовження

В. Ударна в’язкість

С. Межа міцності


 1. Скільки вуглецю у сталі марки У10?

А. 1,0%

В. 10%

С. 0,10%


 1. Яке сумарне значення легуючих елементів має середньолегована сталь?

А. 10-15% легуючих елементів

В. 2,5-10% легуючих елементів

С. 10-30% легуючих елементів


 1. Скільки вуглецю у сталі марки 09Г2С?

А. 0,09% С

В.0,9% С

С. 9% С


 1. Укажіть найміцнішу структуру:

А. Ферит

В. Аустеніт

С. Цемент


 1. Яка сталь називається евтектоїдною?

А.Вуглецю 0,8%

В. Вуглецю 0,4%

С. Вуглецю1,2%


 1. Оберіть марку сталі для виготовлення невідповідальних конструкцій:

А. Сталь 20%

В. Ст3кн

С. 09Г2С


 1. Який з перелічених елементів впливає на утворення гарячих тріщин?

А.Фосфор

В. Сірка

С. Нікель


Примітка: за кожну правильну відповідь учень набирає 1 бал


ДОДАТОК 5.4.


ПРИКЛАД ТЕСТУ

З МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК»


 1. Який з хімічних елементів найбільше впливає на зварюваність сталей?

А. ^ Мідь

В. Вуглець

С. Марганець


 1. Оберіть з перелічених сталей низько вуглецеві:

А. ВСт3пс

В. Сталь 50

С. Сталь 10

D. 30ХГСА

E. 09Г2С


 1. Оберіть з перелічених сталей корозійностійку сталь:

А. 30ХГСА

В. 12Х18Н10Г

С. 5ХНМ


 1. Скільки вуглецю у сталі марки У10?

А. 1,0%

В. 10%

С. 0,10%


 1. Який чавун має сферичні вкраплення графіту?

А. Сірий

В. Високоміцний

С. Ковкий


 1. Укажіть групу зварюваності для сталей, якщо вуглецю до 0,25%:

А. Обмежена

В. Задовільна

С. Добра


 1. Яке сумарне значення легуючих елементів має середньолегована сталь?

А.^ 10-15% легуючих елементі

В. 2,5-10% легуючих елементів

С. 10-30% легуючих елементів


 1. Скільки вуглецю у сталі марки 09Г2С?

А. 0,09% С

В.0,9% С

С. 9% С


 1. Укажіть найміцнішу структуру:

А. Ферит

В. Аустеніт

С. Цемент


 1. Яка сталь називається евтектоїдною?

А.Вуглецю 0,8%

В. Вуглецю 0,4%

С. Вуглецю1,2%


 1. Оберіть марку сталі для виготовлення невідповідальних конструкцій:

А. Сталь 20%

В. Ст3кн

С. 09Г2С


 1. Який з перелічених елементів впливає на утворення гарячих тріщин?

А.Фосфор

В. Сірка

С. Нікель


Примітка: за кожну правильну відповідь учень набирає 1 бал


ДОДАТОК 5.5.


ПРИКЛАД ТЕСТУ

З РІЗНОРІВНЕВОГО ЗРІЗУ ЗНАНЬ

З ТЕМИ I-II


БІЛЕТ № 2

питання

ПИТАННЯ (ВІДПОВІДІ)

I

Що таке межа текучості?

1. Найбільша напруга, при якій справедливий Закон Гука;

2. Найбільша напруга, при якій не виникає деформація металу;

3. Найменша напруга, при якій метал деформується без помітного збільшення навантаження;

4. Найбільше навантаження, передуюче деформації металу.

II

Усадкова порожність в сталевому злитку утворюється внаслідок:

1. Утворення повітряного прошарку між стінкою і застиглим металом;

2. Утворення у внутрішній зоні злитка стовбчастих кристалів;

3. Зменшення об'єму металу при охолодженні.

III

Процес пошкоджень матеріалу під дією повторно-змінних напруг називається:

1. Втомленістю металу;

2. Витривалістю металу;

3. Межею витривалості металу.

IV

Здатність матеріалу чинити опір руйнуванню під дією навантажень, називається:

1. Пластичністю;

2. Твердістю;

3. Пружністю;

4. Міцністю.


Примітка: За кожну правильну відповідь учень набирає 3 бали. Кількість правильних відповідей визначає рівень підготовки:

«Низький» - 1 правильна відповідь;

«Середній» - 2 правильні відповіді;

«Достатній» - 3 правильні відповіді;

«Високий» - 4 правильні відповіді.ДОДАТОК 5.6.


ПРИКЛАД кросвордУ З МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА


автор Аксьонов І. – учень гр. СП-07

Краматорського професійного ліцею

2


3
6
89


4

5
7А

Т

Е

Р

І

А

Л

О

З

Н

А

В

С

Т

В

О
 1. Що допомагає металу чинити опір руйнуванню під дією навантаження? (Міцність)

 2. Що виявляє структуру металу за мікро шліфами (Мікроаналіз)

 3. Як називається перехід металу з рідкого стану в твердий? (Кристалізація)

 4. Що допомагає металу відновлювати початкову форму після навантаження? (Пружність)

 5. Що надає сталі холодноламкість, крихкість при низькій температурі? (Сірка)

 6. Що компенсує шкідливий вплив сірки, підвищуючи якість сталі? (Марганець)

 7. Яка властивість допомагає металу приймати нову форму під дією зовнішніх сил?(Пластичність)

 8. Який сплав містить вуглець і використовується для виготовлення заготовок деталей методом виливання?(Чавун)

 9. Руйнування металу під дією зовнішнього середовища? (Корозія)


ДОДАТОК 5.7.

ПРИКЛАД ОПОРНОГО КОНСПЕКТУ НА ТЕМУ: «ВПЛИВ ВУГЛЕЦЮ І РІЗНИХ ДОМІШОК НА ВЛАСТИВОСТІ СТАЛІ»
Блок 1:


Блок 2:


Блок 3:


ДОДАТОК 5.8.

ПРИКЛАД ОПОРНОГО КОНСПЕКТУ З ТЕМИ: «ЧАВУН»

Блок 1

Отримання: доменна піч шихта залізовуглецевий сплав


Fe до 92%

C 2,14-5%

Si до 4,3%

Mn до 2%

S до 0,07%

P до 1,2%
магнетит залізна

гематит руда

залізний шпат


вугілля паливо кокс

нафта дрова

газ торф

мазут


вапняк флюси утворюють

мартенівські шлаки шлак

доломіт


кварц пісковик
Блок 2 Вплив компонентів на властивості чавуну

Б
ПВЯ1, ПВЯ2, ПВЯ3 (високоякісна) сталь

МФ1, МФ2, МФ3 (фосфорний)

М1, М2, М3 (мартенівський) кокіль к.ч.

Б1, Б2 (безсємерівський)
лок 34,0-4,4%

С%

2,7-3,7%
Б(П) кокс
Класифікація

ДЕШЕВШЕ! С(Л) кокс ЛК1-ЛК7 заготовки:


1.

3.

5. демпфуючі

властивості

С
2.
Ч.< >СТ
 д.н.с ЛИТТЯ!

 м.л.в.

 в. зносостійкість


4. ЗНОС!

РІЗАТИ!

 д.о.р.

ДОДАТОК 5.9.

ПРИКЛАД ОПОРНОГО КОНСПЕКТУ НА ТЕМУ: «КЛАСИФІКАЦІЯ СТАЛІ»

Блок 1: За хімічним складом:

 1. в
  н/в

  с/в

  в/в
  углецеві:


0

0,25%

0,6%

Зміст вуглецю (с) у %


 1. Л
  н/л

  с/л

  в/л
  еговані:0

3%

5,5%

Зміст (сума) всіх легуючих елементів

Блок 2: За якістю:


Блок 3: По розкислюванню:


Блок 4: За призначенням:

1.Конструкційні – для деталей машин, металоконструкцій.

2. Інструментальний – ріжучий, вимірювальний та інший матеріал.

3.Спецсталь – володіє особливими властивостями:

 • корозійна стійкість

 • жаростійкість

 • жароміцність

 • зносостійкість

 • магнітні та ін.
Схожі:

І. інноваційна технологія навчання учнів з предмету «матеріалознавство та технологія машинобудування» з використанням методики в. Ф. Шаталова та в.І. Васильєва iconОбґрунтування необхідності використання тзн
Типи технологій, що використовують для виготовлення інтерактивних дощок (cенсорна аналогово-резистивна технологія; електромагнітна...
І. інноваційна технологія навчання учнів з предмету «матеріалознавство та технологія машинобудування» з використанням методики в. Ф. Шаталова та в.І. Васильєва iconПроектна технологія Індивідуальне, групове, колективне проектування – створення інтелектуального продукту навчально-виховної праці. Технологія профільного навчання
Сучасний розвиток суспільства потребує негайного оновлення усіх ланок шкільного життя. Інновації нетерпляче чекають учительських...
І. інноваційна технологія навчання учнів з предмету «матеріалознавство та технологія машинобудування» з використанням методики в. Ф. Шаталова та в.І. Васильєва iconВідгук про педагогічний програмний засіб «Трудове навчання. Облслуговуючі види праці. 7 клас»
Державних стандартів освітньої галузі „Технологія”, концепції трудового навчання і креслення, базового навчального плану середніх...
І. інноваційна технологія навчання учнів з предмету «матеріалознавство та технологія машинобудування» з використанням методики в. Ф. Шаталова та в.І. Васильєва iconПлан уроку з предмету: Спеціальна технологія «різьба по дереву»
Виховувати в учнів бережливе ставлення до лісових ресурсів України, бережливе ставлення до інструментів
І. інноваційна технологія навчання учнів з предмету «матеріалознавство та технологія машинобудування» з використанням методики в. Ф. Шаталова та в.І. Васильєва iconМетодичні вказівки для виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " технологія галузі " для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 03060101
Технологія галузі” для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 03060101
І. інноваційна технологія навчання учнів з предмету «матеріалознавство та технологія машинобудування» з використанням методики в. Ф. Шаталова та в.І. Васильєва iconВиховні технології у освітньому процесі Слово «технологія»
Слово «технологія» (від гр techne — мистецтво, майстерність; logos — наука) у виробничому процесі означає систему запропонованих...
І. інноваційна технологія навчання учнів з предмету «матеріалознавство та технологія машинобудування» з використанням методики в. Ф. Шаталова та в.І. Васильєва iconЗміст Вступ 3 розділ І теоретичні аспекти трудового навчання учнів 5-6 класів 6
Особливості подання матеріалу при вивченні варіативного модуля «Технологія електротехнічних робіт» 11
І. інноваційна технологія навчання учнів з предмету «матеріалознавство та технологія машинобудування» з використанням методики в. Ф. Шаталова та в.І. Васильєва iconМетодичні вказівки до виконання студентами курсового проекту з дисципліни "Технологія виробництва молока"
Технологія виробництва І переробки продукції тваринництва» окр «Бакалавр» на тему «Проектування технологічного процесу виробництва...
І. інноваційна технологія навчання учнів з предмету «матеріалознавство та технологія машинобудування» з використанням методики в. Ф. Шаталова та в.І. Васильєва iconЖитомирський національний агроекологічний університет технологічний факультет Кафедра технологій виробництва продукції тваринництва тематика та завдання
«Технологія виробництва молока» напряму 090 102 «Технологія виробництва І переробки продукції тваринництва» окр «Бакалавр»
І. інноваційна технологія навчання учнів з предмету «матеріалознавство та технологія машинобудування» з використанням методики в. Ф. Шаталова та в.І. Васильєва iconТехнологія ажурного випилювання (5-6 клас) Тематичний план
Прийоми випилювання. Кріплення пилочки лобзика з використанням пристосувань (за наявності). Способи випилювання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи