Контрольна робота з української мови №2 Варіант 1 Завдання 1-9 мають по чотири варіанти icon

Контрольна робота з української мови №2 Варіант 1 Завдання 1-9 мають по чотири варіанти
Скачати 97.58 Kb.
НазваКонтрольна робота з української мови №2 Варіант 1 Завдання 1-9 мають по чотири варіанти
Дата конвертації02.12.2012
Розмір97.58 Kb.
ТипКонтрольна робота

Контрольна робота з української мови №2


Варіант 1


Завдання 1—9 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ.  Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.


1. Одна з частин складносурядного речення є умовно простим односкладним реченням.

А До літа Вітько знав усіх людей на хуторі, і люди вважали його за свого.

Б Якось і йти стало легше, і незабаром ми підішли до Шну­рового двору.

В Ланцюг зовсім уріс у стовбур, і тепер із наросня стирчать два з'їдених іржавих кільця.

Г Кропива жалить мої босі ноги і розхристані груди, а серце б'ється на весь малинник (З тв. О. Аврамчука).

^ 2. Взаємовиключення явищ виражають частини складносуряд­ного речення.

А Криве дерево, та яблука солодкі (Нар. творчість).

В Дбайте про ріллю та й вона про вас подбає (Нар. творчість).

В Багато є таємниць у світі, і одна з найбільших з-поміж них — мова

(І. Вихованець).

Г Чи то синь озерна губиться в зелених масивах лісів, чи то зе­лені острови плавають у сині озерній? (В. Мірошниченко).

3. Речення

Пригріта молодим весняним сонцем земля парує — дихає на мене прілим торішнім зіллям і картоплинням, а я принюхуюся до тих пахощів, наче до яблуневого цвіту (О. Аврамчук) відповідає характеристиці.

А Складносурядне речення, частини якого з'єднані сурядним протиставним сполучником і виражають протиставлення; інтонація переліку.

Б Складносурядне речення, частини якого з'єднані сурядним розділовим сполучником і виражають зіставлення подій; інтонація зіставлення.

В Складносурядне речення, частини якого з'єднані сурядним протиставним сполучником і виражають зіставлення подій; інтонація зіставлення.

Г Складносурядне речення, частини якого з'єднані сурядним єднальним сполучником і виражають зіставлення подій; інтонація переліку.

^ 4. Перед сполучником і кома не ставиться між частинами складносурядного речення (розділові знаки випущено).

А Зжаті стебла господиня клала навхрест і вони лежали до закінчення жнив (В. Скуратівський).

Б За татарським бродом з червоного маку народжується мі­сяць і коло козацької могили висікається старий вітряк (М. Стельмах).

В Куди в селі сходяться всі стежки і де можна почути всі но­вини, найнеймовірніші чутки? (А. Данилюк).

Г Пройшовся березень з під сніжником на шапці над татарським бродом і під його ходою вибухнули криги (М. Стельмах).

^ 5. Тире ставиться у складносурядному реченні (розділові знаки
випущено).


А Колена ниточка на рушнику любовно заплетена і з того ви­різування просвічувалося лапасте дубове гілля (І. Цюпа).

Б Господар лежить і все лежить (Нар. творчість).

В На хвилях перешіптувалися, шерехтіли крижини і кожна з них несла в далечінь шматки украденого щастя (М. Стель­мах).

Г У хаті мовчки сиділи зажурені люди а на столі лежало шість з восковими свічками хлібин (М. Стельмах).

^ 6. Виділений сполучник сурядності виражає смислові зв'язки
протиставлення у складносурядному реченні.


А Минав день, та наставала таємна, змовна ніч (А. Любченко).

Б Хлопець заплющив очі, та бажання спати, як терпкий важкий покров, застелило його думки млою (В. Під могильний).

В Настає вечір, та лізе на небо червоний місяць (Ю. Яновський).

Г Повернувшись до батьківської хати, я надумав на місці ста­рого саду посадити новий, та тямущі у садівництві люди розраяли (О. Аврамчук).


Прочитати текст і виконати завдання 7-9.

1. Ліс був дуже великий. 2. Зразу росли кущі ліщини, тер­нини, дикої рожі і малиннику, а далі стояли великі столітні де­рева. 3. Тут було спокійно і всі відчували себе затишно. 4. То птиці на верху дерев співали, то дятел стукав у тіні дерев, ви­дзьобуючи поживу. 5. Інколи показувалася білка, що скакала з одної гілки на другу. 6. Хлопці були дуже раді і тішилися, що під вечір розпалять вогонь. 7. На те вони збирали по дорозі по­вні оберемки сухого гілляччя, що з дерева пообпадало. 8. Роз-таборилися під розлогим старим дубом і розвели вогонь. 9. Тут, у холодному лісі, не відчували спраги але голод їм таки добре докучав (За А. Чайковським).

^ 7. Спільний другорядний член характерний складносурядному
реченню.


А Другому.

В Третьому.

В Четвертому.

Г Дев'ятому.

8. Пунктуаційну помилку допущено в складносурядному ре­ченні.

А Другому.

Б Третьому.

В Сьомому.

Г Дев'ятому.

9. Розділовим сполучником з'єднано частини складносурядного речення.

А Другого.

Б Третього.

В Четвертого.

Г Дев'ятого.


Завдання 10—12 мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких ДВА ПРАВИЛЬНІ варіанти. Потрібно вибрати ДВА правильні варіанти відповіді.


^ 10. Сполучник сурядності з'єднує частини складносурядних ре­
чень.


А Добрий чабан дбає не про себе, а про отару.

Б Було б бажання, а розум знайдеться.

В Знання на плечі не тиснуть та з рук не виснуть.

Г Корінь навчання гіркий, та плід його солодкий.

Д Птах високо літає, та до гнізда все одно повертається (Нар. творчість).

^ 11. Складносурядними є речення.

А Кожна людина збирає останки сили, щоб не впасти (О. Ту­ринський).

Б Повітря ніби пом'якшало, почав падати рясний, пухнастий сніг (А. Любченко). В Мінялися нещодавні обриси, і все ставало майже рухомим (А. Любченко).

Г Я йшов по дорозі, а збоку мене брели сторожі моєї душі (М. Хвильовий).

Д Шумлять старі смереки, свище вітер у вітах каштанів (У. Самчук).

^ 12. Друга частина складносурядних речень виражає наслідок (ви­сновок) того, про що йдеться в першій частині (розділові знаки випущено).

А На небесній тверді весело іскрилися зірочки а серед них, мов золотий човен, тихо плив місяць (О. Аврамчук).

Б Степан узяв у руки батіг та віжки, цмокнув і коні рушили поволі з гори над берег ріки (А. Чайковськип).

В То квітка зі сходом сонця з'явиться то травичка між яблу­нями випростана (О. Аврамчук).

Г Гості і січова старшина посідали на почесних місцях і роз­почався екзамен (А. Чайковський).

Д Чумацький Шлях струменів молочним сяйвом а білий, наче сметана небесна, сніг м'яко зітхав під підошвами (О. Аврам­чук).


Завдання 13 передбачає встановлення відповідності. До кож­ного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, потрібно дібрати відповід­ник, позначений БУКВОЮ. Кожна цифра може використову­ватися ЛИШЕ один раз.


^ 13. Установити відповідність між складносурядними реченнями
і смисловими зв'язками, що виражають частини їх.


Смислові зв'язки

1 Послідовність.

2 Протистав­
лення (зістав­лення).

3 Чергування явищ.

4 Взаємовиключення.
Речення
А Зійшов місяць, і забіліло рештками своїх класичних стін містечко (С. Пла-чинда).

Б Чи село на березі дало назву озеру, чи озеро Світязь дало назву селу?

(В. Мі­рошниченко).

В То підступав холод, то вільне небо сві­тилося синім дзеркалом (О. Лупій).

Г Степанида метнулася поглядом у бік бу­динку — та і його не стало

(Г. Колісник).

Д Дедалі ширше входять у наше життя штучні синтетичні матеріали, та жо­ден живий організм на землі не може існувати без води (І. Падалка). 


^ Завдання 14 потребує самостійного розв'язання.


14. Записати речення, вставити потрібний за змістом сполучник сурядності. Визначити смислові зв'язки між частинами склад­носурядного речення, накреслити схему. Зробити повний син­таксичний розбір відновленого речення.

 Люди іноді бувають підступні, злі й скупі, ... сади —лише добрими, лише щедрими (О. Аврамчук).

 


^ Оцінювання контрольного тесту
24-23балів 12б.         12-11 балів 6б.
22-21балів 11б.         10-9 балів 5б.
20-19балів 10б.         8-7 балів 4б.
18-17балів 9б.           6-5 балів 3б.
16-15балів 8б.           4-3 балів 2б.
14-13балів 7б.           2-1 бал 1б.


^ Контрольна робота з української мови №2


Варіант 2 


Завдання 1-9 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.


^ 1. Одна з частин складносурядного речення є умовно простим
односкладним реченням.


А Минуло тільки два тижні, а вже готові до походу в море півсотні добрих чайок (А. Кащенко).

Б У XIX столітті дослідники намагалися здійснити походи в чорні підземні нетрі, проте загроза обвалу щоразу зупи­няла їх на шляху до незвіданого (В. Зубач). В Підійде сонце високо, а Тарас ще спить (А. Чайковський).

Г Ранку ще не було тут, у темній кімнаті, але там, поза кім­натою, надворі, він уже був (Ю. Смолич).

^ 2. Чергування явищ виражають частини складносурядного ре­чення.

А Вітер напинає вітрило, а вдалині височіють вітряки, по­вернувши крила вітрові назустріч (Ю. Беличек).

Б За кілька днів Петро викликав Тараса, і вони перепливли на більшу Хортицю в байрак.

В Зібралася до кошового січова старшина, і тут розповів Та­рас про свої пригоди (3 те. А. Чайковського).

Г То вітерець дихне, то коник в житі засюрчить (Л. Глібов).

3. Речення

Українські поети й композитори складають пісні про київські каштани, пов'язуючи їх квітування з весною, а художники малюють розквітлі дерева на тлі Хрещатика чи інших вулиць нашої столиці (В. Грабовський)

відповідає характеристиці.

А Складносурядне речення, частини якого з'єднані сурядним протиставним сполучником і виражають протиставлення; інтонація зіставлення.

Б Складносурядне речення, частини якого з'єднані сурядним розділовим сполучником і виражають зіставлення подій; інтонація зіставлення.

В Складносурядне речення, частини якого з'єднані сурядним протиставним сполучником і виражають зіставлення по­дій; інтонація зіставлення.

Г Складносурядне речення, частини якого з'єднані сурядним єднальним сполучником і виражають зіставлення подій; інтонація переліку.

^ 4. Перед сполучником і кома не ставиться між частинами склад­носурядного речення (розділові знаки випущено).

А Сніг падав щораз більший і холодний вітер проникав через одежу до самого тіла.

Б На козацьких суднах залунала пісня і забриніла бандура.

В Тарас напився води і йому полегшало.

Г Тепер від воріт закричав пугач і в ту ж мить загорілись бочки зі смолою (3 тв. А. Чайковського),

^ 5. Тире ставиться у складносурядному реченні (розділові знаки випущено).

А Тут і трава буйніша і верба над водою росте, свої гнучкі віти до води простягає.

Б На другий день уранці задзвонили дзвони і люди поспішали на майдан коло церкви (3 тв. А. Чайковського).

В Соломії жаль стало молодого змарнованого життя і вона заплакала (М. Коцюбинський).

Г Петра поставив Тарас обозним і він тут тримав лад і кож­ному призначав роботу (А. Чайковський).

^ 6. Виділений сполучник сурядності виражає смислові зв'язки послідовності дій у складносурядному реченні.

А Вистрілили обидві гармати, та це татар не спинило.

Б Перехрестився Тарас, дав знак булавою, та військо рушило з місця.

В Від щирої мови Бідолаха заснув, та Тарас не спав уже до ранку.

Г Хліба було доволі, та пашні для худоби було мало (3 тв. А. Чайковського).


Прочитати текст і виконати завдання 7—9.

1. Ми йдемо серед поля. 2. Три білих вівчарки і я. 3. Тихий шепіт пливе перед нами і дихання молодих колосків збираєть­ся в блакитну пару. 4. Десь збоку вогню підпадьомкає перепел і бренькає срібна струна цвіркуна. 5. Повітря тремтить від пе­ки, і в срібнім мареві танцюють далекі тополі. 6. Широко, гарно, спокійно. 7. Ліниво всі встали — і тепло дихнула в лице пухка чорна рілля, повна спокою й надії. 8. Спочивай тихо під сонцем, земле моя (М. Коцюбинський).

^ 7. Спільний другорядний член характерний складносурядному
реченню.


А Третьому.

Б Четвертому.

В П'ятому.

Г Сьомому.

8. Пунктуаційну помилку допущено в складносурядному ре­ченні.

А Третьому.

Б Четвертому.

В П'ятому.

Г Сьомому.

^ 9. Смислові зв'язки одночасності характерні частинам складно­
сурядних речень.


А 3, 4, 5.

Б 3, 5, 7.

В 4, 5, 7.

Г 3, 4, 7.


Завдання 10-12 мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких ДВА ПРАВИЛЬНІ варіанти. Потрібно вибрати ДВА правильні варіанти відповіді.


^ 10. Сполучник і з'єднує частини складносурядних речень (розді­лові знаки випущено).

А На шкільному подвір'ї враз здійметься гамір і почнеться новий навчальний рік (В. Думанський).

Б Удень татари ховалися в дідовій печері а вночі шпигували довкола села.

В Тепер знову Тарас почав думати і складати різні плани на майбутнє.

Г Відчинилися ворота і сотні виїхали в степ.

Д Люди працювали невпинно і вже перестали хвилюватися че­рез татар та на недолю нарікати (3 те. А. Чайковського).

^ 11. Не є складносурядними речення (розділові знаки випущено),
А Уже й осінь настала і зима була за плечима.

Б Цей бусурман пристав усім серцем до козаків ділив з ними всі невигоди і не раз ставав у пригоді своїм великим розумом.

В Супроводжуючі козакам були тепер непотрібні та все ж не можна було залишати необізнаних з цим чужим краєм лю­дей на поталу долі.

Г Черкаський староста дав козакам лист із печатками і вони, ж; гаючись, поїхали в Крим.

Д Над ранком почули всі гарматний постріл від села і посхо­плювалися на ноги (3 те. А. Чайковсьісого).

^ 12 Друга частина складносурядних речень виражає наслідок (ви­сновок) того, про що йдеться в першій частині (розділові знаки випущено).

А Турок просився та це нічого не помогло (А. Чайковський).

Б Творчий доробок Ейнштейна охоплює найрізноманітніші галузі знань а глибокі й надзвичайно оригінальні ідеї і досі не втратили своєї актуальності

(А. Іваненко).

В Розійшовся ранковий туман і на тлі налитої свинцевою сі­рістю хмари відбився тьмяний диск сонця (В. Гей).

Г Легенький вітерець пробіг по вершечках дерев і вони озва­лися враз тихо-тихо й ніжно (Н. Гордієлко-Аидріанова).

Д Співає одвічну пісню невпинний Черемош а її гучний від­гомін западає в душу, наповнюючи почуттям (І. Пільгук). 


^ Завдання 13 передбачає встановлення відповідності.


До кож­ного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, потрібно дібрати відповід­ник, позначений БУКВОЮ. Кожна цифра може використову­ватися ЛИШЕ один раз.

^ 13. Установити відповідність між складносурядними реченнями і смисловими зв'язками, що виражають частини їх.
Речення

А Мовні запозичення відбуваються по-різному, а іноді в процесі за­своєння чужих слів трапляються її курйози (І. Вихованець).

Б Остап придержав пліт — і обоє вискочили на берег, утомлені й мокрі

(М. Коцюбинський).

В Чи то настане нічка темна, чи то веселий день шумить (Л.Глібов).

Г Реве Дніпро, й лани широкі ме дами пахнуть, колосом шумлять

(М. Рильський).

Д Веслували так до вечора, і тоді судно спинилося (А. Чайков­ський). 


^ Завдання 14 потребує самостійного розв'язання.


14. Записати речення, вставити потрібний за змістом сполучник сурядності. Визначити смислові зв'язки між частинами склад­носурядного речення, накреслити схему. Зробити повний син­таксичний розбір відновленого речення.

Високі верби шуміли над ровом, ... небо між ними синіло, на­че емаль

(М. Коцюбинський).

 


Оцінювання контрольного тесту
24-23балів 12б.         12-11 балів 6б.
22-21балів 11б.         10-9 балів 5б.
20-19балів 10б.         8-7 балів 4б.
18-17балів 9б.           6-5 балів 3б.
16-15балів 8б.           4-3 балів 2б.
14-13балів 7б.           2-1 бал 1б.Схожі:

Контрольна робота з української мови №2 Варіант 1 Завдання 1-9 мають по чотири варіанти iconКонтрольна робота І варіант
Вправи №1–7 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний варіант відповіді
Контрольна робота з української мови №2 Варіант 1 Завдання 1-9 мають по чотири варіанти iconКонтрольна робота №4 варіант 1 (стор 23, завдання 1,2,3,4,5)
Атестація проводиться за посібниками Збірник завдань для державної підсумкової атестації з української мови для загальноосвітніх...
Контрольна робота з української мови №2 Варіант 1 Завдання 1-9 мають по чотири варіанти iconКонкурс-захист науково-дослідних робіт членів Дніпропетровського
Завдання 1 – 10 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть, на Вашу думку, правильний варіант...
Контрольна робота з української мови №2 Варіант 1 Завдання 1-9 мають по чотири варіанти icon1. Яке визначення стилістики є правиль­ним? A. Це розділ науки про мову, що вивчає са­мостійні частини мови. Б
Всі завдання мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише одна є правильною. Виберіть правильну
Контрольна робота з української мови №2 Варіант 1 Завдання 1-9 мають по чотири варіанти iconВідповіді на завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з екології
Завдання 1-30 мають по чотири варіанти відповідей, з яких тільки одна правильна. Виберіть правильну, на вашу думку. 1 бал за кожне...
Контрольна робота з української мови №2 Варіант 1 Завдання 1-9 мають по чотири варіанти iconВідповіді на завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з екології
Завдання 1-30 мають по чотири варіанти відповідей, з яких тільки одна правильна. Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь. 1...
Контрольна робота з української мови №2 Варіант 1 Завдання 1-9 мають по чотири варіанти icon1. у якому рядку всі іменники мають форму тільки однини? А. Піднесення, мрія, думка. Б
Завдання 1-12 мають по чотири варіанти відповідей,із яких лише одна відповідь є правильною. Виберіть правильну лише одну
Контрольна робота з української мови №2 Варіант 1 Завдання 1-9 мають по чотири варіанти iconШкола, прізвище ім’я учасника
Всі завдання мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише одна є правильною. Виберіть правильну
Контрольна робота з української мови №2 Варіант 1 Завдання 1-9 мають по чотири варіанти iconУкраїнська мова 5 клас Відповіді
Всі завдання мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише одна є правильною. Виберіть правильну
Контрольна робота з української мови №2 Варіант 1 Завдання 1-9 мають по чотири варіанти iconУкраїнська мова 5 клас
Завдання 1-12 мають по чотири варіанти відповідей,із яких лише одна відповідь є правильною. Виберіть правильну лише одну
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи