Увага! Авторські права на текст програми “Іноземні мови, 2—12 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми. icon

Увага! Авторські права на текст програми “Іноземні мови, 2—12 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми.
НазваУвага! Авторські права на текст програми “Іноземні мови, 2—12 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми.
Сторінка2/5
Дата конвертації13.12.2013
Розмір0.61 Mb.
ТипПояснювальна записка
1   2   3   4   5

^ МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ

На кінець 2-го класу учні:


Аудіювання

Говоріння

Читання

Письмо
Монологічне мовлення

Діалогічне мовлення— розрізняють загальновживані слова, які проговорюються дуже повільно, з високою якістю артикуляції та підтверджуються невербальними засобами;
— реагують невербально на запитання, які вимагають простих відповідей;
— демонструють розуміння ключових слів у висловленні, які проговорюються дуже повільно та з довгими паузами;
— розрізняють мовлення головних дійових осіб простих коротких оповідань, які промовляються ретельно, повільно, за допомогою наочності та інших засобів;
— розуміють короткі прості вказівки, сформульовані повільно;
— розуміють основну ідею адаптованого аудіо/відеозапису.

— представляють себе, своїх друзів, батьків, продукуючи прості, здебільшого ізольовані речення;
— дають елементарні інструкції;
— повідомляють про місцезнаходження предмета;
— описують предмет шкільного вжитку, іграшку, тварину, погоду (називають їх, говорять, які вони (великі, маленькі тощо);
— роблять короткий переказ змісту почутого, побаченого, прочитаного повідомлення, що містить знайомий мовний і мовленнєвий матеріал;
— повідомляють про здатність виконувати певні дії учнем чи іншими особами.
Обсяг висловлювання — не менше 4 речень.

— ставлять загальні та нескладні спеціальні питання;
— відповідають на них згідно з мовним матеріалом і ситуацією спілкування;
— реагують на прості, в дещо уповільненому темпі, репліки вчителя і однокласників;
— обмінюються репліками на рівні мікродіалогу.
Висловлення кожного — не менше 4 реплік.

— знають букви алфавіту;
— читають про себе та вголос і розуміють слова, словосполучення, речення, тексти, що містять мовний матеріал, засвоє- ний в усному мовлені.
Обсяг — не менше 150 друкованих знаків.

— за зразком відтворюють графічний образ букв, слів, словосполучень, речень;
— самостійно описують предмети шкільного вжитку, іграшку, тварину, описують себе, своїх друзів, батьків.

Обсяг — не менше 4 речень^ АНГЛІЙСЬКА МОВА

3-й клас

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

Лексична
Граматична

ФонетичнаОсобистісна


Публічна


Освітня

Я, моя сім’я і друзі


Відпочинок і дозвілля


Людина


Природа


Свята і традиції


Школа

— представляти співрозмовників / третіх осіб;
— запрошувати інформацію про співрозмовника / третю особу;
— описувати когось / щось;
— повідомляти про смаки, уподобання;
— виражати своє ставлення до когось / чогось;
— запрошувати на свято, в гості тощо;
— реагувати на чиєсь запрошення;
— повідомляти про когось / щось;
— називати дії;
— повідомляти про діяльність;
— розповідати про повсякденні дії;
— запитувати з метою отримання більш детальної інформації;
— реагувати на репліки вчителя та однокласників;
— визначати час / проміжки часу;
— просити повторити інформацію;
— висловлювати схвальну / несхвальну оцінку предметам, діям, ситуаціям тощо;
— висловлювати прохання та реагувати на нього.

His / Her name is ...
They are...
Are you Ukrainian? Is he from...?
They are kind.
My room is big and light.

How are you? I am fine. Have you got а...?
I like... I don’t like... He likes it because... He doesn’t like...
Can you come to my party? Yes, sure.
Let’s go to... With pleasure. Sorry, I can’t. He usually plays ... every day.
When does the lesson start?
Can I take it? Can you help me? Сan I have...? Thanks.
Whose bag is that?
It’s Amy’s.
It’s five o’clock / half past two.
It’s quarter to...
It’s winter now.
In the morning... In the afteroon... In the evening...


Людина (професії, види діяльності).
Опис зовнішності.
Числа до 100.
Щоденні обов’язки.
Дім, квартира.
Захоплення.
Навчальні предмети.
Свята.
Граматичні структури засвоюються імпліцитно (шляхом сприймання мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях).
Мовна компетенція (граматична правильність мовлення) формується за рахунок багаторазового вживання мовленнєвих структур.
Дієслово: Present Simple
There is, there are.
^ Модальні дієслова: can, may, must.
Іменник: злічувані, незлічувані, присвійний відмінок.
Прикметник: якісні, відносні.
Прийменник: місця, напрямку, часу (before, after, up, down, over, across).
Займенники: кількісні much/many, неозначений some (зі злічуваними і незлічуваними іменниками, вказівні (these, those), особові (об’єктний відмінок), присвійні.
Числівник: 1—100.

Вимова вивчених слів та виразів достатня для розуміння.
Наголос у словах і реченнях.
Звуко-буквені відповідники.

— знання культурних реалій спільноти, мова якої вивчається, пов’язаних із повсякденним життям;
— вживання та вибір привітань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків.
Правила ввічливості.

— розрізняти і продукувати незнайомі звуки;
— розуміти і зв’язувати незнайомі звукові відрізки;
— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається.


^ МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ


На кінець 3-го класу учні:


Аудіювання

Говоріння

Читання

Письмо
Монологічне мовлення

Діалогічне мовлення— реагують на запитання, які вимагають відповідей “так/ні” чи інших простих відповідей;
— розуміють мовлення вчителя у повільному темпі, з довгими паузами, підтверджені невербальними засобами;
— розуміють інструкції, сформульовані ретельно та повільно на вербальному та невербальному рівні;
— розуміють діалогічне мовлення в достатньо повільному темпі з довгими паузами та чіткою інтонацією;
— розуміють основні ідеї віршованого чи писемного тексту, який звучить у повільному темпі за підтримкою невербальних засобів. Текст побудований на засвоєному матеріалі.

— описують місце (помешкання, клас), явище (погода, свято), об’єкт (людина, сім’я, іграшки, предмети шкільного вжитку, тварини);
— роблять короткий переказ змісту почутого, побаченого, прочитаного повідомлення, що містить знайомий мовний і мовленнєвий матеріал;
— висловлюють вдячність, задоволення, спонукання;
— повідомляють про виконання повсякденних дій та дій, що відбуваються в момент мовлення, в межах засвоєного мовного матеріалу та адекватно до тем спілкування;
— спонукають до виконання дії (наказують, пропонують тощо);
— вказують час дії (день, місяць, пору року);
— коментують свої дії та дії інших людей.
Обсяг висловлювання — не менше 6 речень.

— ставлять загальні та спеціальні запитання;
— відповідають на них згідно з мовним матеріалом і відповідно до ситуації спілкування;
— підтримують елементарне спілкування у межах мікродіалогів етикетного характеру;
— висловлюють пропозицію та відповідають на чиюсь пропозицію згодою/незгодою;
— висловлюють твердження і відповiдають на чиєсь твердження схваленням/несхваленням;
— реагують на чіткі репліки вчителя, пред’явлені у відносно уповільненому темпі;
— звертаються з проханням повторити фразу/слово або за роз’ясненням незрозумілого;
— використовують стягнені форми, жести і міміку.
Висловлення кожного співрозмовника — не менше 6 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.


— знають алфавіт та основні звукобуквені зв’язки;
— читають уголос та про себе з повним розумінням короткі прості тексти, що містять мовний матеріал, засвоєний в усному мовленні;
— читають і розуміють нескладні короткі тексти, де значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки.
Обсяг — не менше 200 друкованих знаків.

— пишуть слова, словосполучення, короткі речення;
— пишуть адресу;
— оформляють лист, листівку-вiтання;
— описують помешкання, погоду, свято, сім’ю, людину;
— пишуть на слух до 6 речень.^ АНГЛІЙСЬКА МОВА

4-й клас

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

Лексична
Граматична

ФонетичнаОсобис-тісна


Публічна


Освітня

Місце проживання


Помешкання


Відпочинок і дозвілля


Природа і навколишнє середовищеПодорож

Свята і традиції


Шкільне життя

Шкільне життя

— запрошувати та надавати інформацію про особи / об’єкти / явища / події / факти;
— описувати особи/ місця / об’єкти / явища / події / факти;
— описувати дії, зображені на малюнках, фото тощо;
— характеризувати та оцінювати когось / щось;
— виражати емоції;
— робити короткі повідомлення про події та факти;
— розповідати про прочитане, почуте, побачене;
— запитувати про чиїсь враження, думки, ставлення;
— висловлювати свої враження, думки, ставлення.

What date is it today? Tuesday, the first of September.
What is the weather like today? It’s sunny.
When is your mum’s birthday? It’s on...
When did you go there? On Sunday.
My mother is a doctor.
The boy is playing with a ball.
It is / was interesting.
He is taller than...
She is the youngest in the family.
You are lucky!
Did you like it? Yes, I did. / No, I didn’t.
You / they are going to ...
Are they / you going to... ?
There is some water.
There are some eggs.
Is there any meat?
Are there any apples?
Yes, there is/are.
No, there isn’t/aren’t.

Населені пункти.
Покупки.
Види дозвілля.
Види помешкань.
Умеблювання.
Подорожування.
Види транспорту.
Вільний час.
Улюблені дитячі герої.
Опис природи.
Довкілля.
Свята.
Граматичні структури засвоюються імпліцитно (шляхом сприймання мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях).
Мовна компетенція (граматична правильність мовлення) формується за рахунок багаторазового вживання мовленнєвих структур.
Дієслово: Стверджувальна, питальна та заперечна форми дієслова у Present Simple, Past Simple, Present Progressive.
Структура to be going to.
Іменник: однина, множина, злічувані, незлічувані.
Прикметник: ступені порівняння.
Займенники: some, any, no (зі зліч. і незліч. ім.), особові, присвійні, вказівні.
Артикль: означений, неозначений.
Числівник: 1—100, порядкові числівники.
Питальні слова (в складі структур): ^ What? Where? When? How? How much? How many?
Сполучник: then, or.
Безособові речення: It’s sunny.


Вимова вивчених слів та виразів достатня для розуміння.
Наголос у словах і реченнях.
Особливості інтонації.

Знання культурних реалій спільноти, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— вживання та вибір привiтань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків.

Правила ввічливості.

— ефективно використовувати навчальні можливості у навчальних ситуаціях:
— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається.


^ МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ


На кінець 4-го класу учні:


Аудіювання

Говоріння

Читання

Письмо
Монологічне мовлення

Діалогічне мовлення— розуміють мовлення в дещо уповільненому темпі, ретельно артикульоване, з довгими паузами;
— розуміють інструкції, прості вказівки;
— розуміють основний зміст прослуханих текстів різного характеру, які побудовані на засвоєному мовному матеріалі;
— розуміють запитання та інструкції, сформульовані ретельно і повільно.

— роблять короткі повідомлення про повсякденні й минулі дії, події;
— роблять короткий переказ змісту почутого, побаченого, прочитаного повідомлення, що містить знайомий мовний і мовленнєвий матеріал;
— коментують зображене на малюнку або фото;
— описують свій клас, кімнату, ігри і забави, погоду, сім’ю, свято, людей, тварин;
— порівнюють особи, предмети відносно певної ознаки;
— висловлюють своє ставлення до об’єктів, явищ, подій;
— висловлюють певні емоції;
— спонукають до дії (закликати, запропонувати, наказати);
— використовують позамовні засоби (жести, міміку).
Обсяг висловлювання – не менше 8 речень.

— розуміють і реагують на повсякденні вирази, спрямовані на задоволення потреб конкретного типу відповідно до ситуацій спілкування в межах мовного матеріалу, набутого протягом початкової школи;
— ініціюють і закінчують діалог;
— ведуть короткі діалоги етикетного характеру;
— підтримують спілкування, використовуючи діалоги різних типів;
— беруть участь у розмові на прості та звичні теми, використовуючи при цьому всі види запитань;
— використовують стягнені форми, характерні для діалогічного мовлення;
— емоційно забарвлюють діалог, використовуючи відповідну інтонацію, жести, міміку, вигуки, характерні для мовленнєвої поведінки носіїв мови.
Висловлення кожного — не менше 6 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.


— читають вголос та про себе з повним розумінням короткі тексти, що містять мовний матеріал, засвоєний в усному мовленні;
— розуміють основний зміст різнопланових текстів;
— читають і розуміють нескладні короткі тексти, де значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки.
Обсяг — не менше 300 друкованих знаків.

— пишуть слова, словосполучення, речення;
— оформляють лист, листівку-вiтання;
— описують свій клас, кімнату, ігри, погоду, сім’ю, свято, людей, тварин;
— пишуть на слух до 8 речень.
1   2   3   4   5Схожі:

Увага! Авторські права на текст програми “Іноземні мови, 2—12 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми. iconУвага! Авторські права на текст програми “Іноземні мови, 2—12 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми.
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...
Увага! Авторські права на текст програми “Іноземні мови, 2—12 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми. iconУвага! Авторські права на текст програми “Іноземні мови, 2—12 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми.
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...
Увага! Авторські права на текст програми “Іноземні мови, 2—12 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми. iconУвага! Авторські права на текст програми “Природознавство, 5—6 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми.
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...
Увага! Авторські права на текст програми “Іноземні мови, 2—12 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми. iconУвага! Авторські права на текст програми “Фізика. Астрономія, 7—12 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми.
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...
Увага! Авторські права на текст програми “Іноземні мови, 2—12 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми. iconУвага! Авторські права на текст програми “Фізика. Астрономія, 7—12 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми.
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...
Увага! Авторські права на текст програми “Іноземні мови, 2—12 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми. iconУвага! Авторські права на текст програми “Географія. Економіка, 6-11 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми.
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...
Увага! Авторські права на текст програми “Іноземні мови, 2—12 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми. iconУвага! Авторські права на текст програми “Зарубіжна література, 5—12 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми.
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...
Увага! Авторські права на текст програми “Іноземні мови, 2—12 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми. iconУвага! Авторські права на текст програми “Фізика. Астрономія, 7—12 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми.
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...
Увага! Авторські права на текст програми “Іноземні мови, 2—12 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми. iconУвага! Авторські права на текст програми “Українська мова, 5—12 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми.
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...
Увага! Авторські права на текст програми “Іноземні мови, 2—12 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми. iconУвага! Авторські права на текст програми “Зарубіжна література, 5—12 кл.” належать Міністерству освіти І науки України та авторам програми.
Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи