Проектна діяльність на уроках англійської мови icon

Проектна діяльність на уроках англійської мови
Скачати 101.25 Kb.
НазваПроектна діяльність на уроках англійської мови
Дата конвертації14.12.2013
Розмір101.25 Kb.
ТипДокументи

Проектна діяльність на уроках англійської мови


Учитель — це той же вчений, але в своїй особливій лабораторії, де він, всебічно вивчаючи учнів, невпинно творить, щоденно веде пошуки найдосконаліших методів проектування доль і душ людських.

Б. ПАТОН


Удосконалення загальної середньої освіти спрямовано на переорієнтацію процесу навчання, на розвиток особистості учня, навчання його самостійно оволодівати новими знаннями. Сучасна молода людина об'єктивно змушена бути більш мобільною, інформованою, критично і творчо мислячою, а значить і більш мотивованою до самонавчання і саморозвитку.

Сьогодні пріоритетними є ті концепції чи системи навчання іноземних мов, котрі реалізують особистісно орієнтований, діяльніший, комунікативно-когнітивний і соціокультурний підходи до вивчення іноземних мов.

Особистісний зміст навчання, його практична спрямованість реалізується через:

 • урахування вікових особливостей учнів, їхніх інтересів, можливостей і потреб, що проявляється у відборі предметного змісту мовлення;

 • надання учню права вибору рівня навченості й подальшого профілю навчання;

 • урахування професійних устремлінь учнів та їх потреб за рахунок введення профільної освіти у старших класах;

 • формулювання вимог до рівня підготовки учнів, за яких діяль-нісна складова домінує над знаннієвою.

Діяльнісна спрямованість навчання іноземних мов відображена в цілях навчання і в структурі програми: акцент зміщений на розвиток іншомовної комунікативної компетенції учня в єдності всіх її складових (мовної, мовленнєвої, соціокультурної, навчально-пізнавальної компетенції).

Зміст навчання зорієнтовано на розвиток мотивації учнів до вивчення і на формування умінь у всіх видах мовленнєвої діяльності, розвиток загальних навчальних умінь і навичок, отримання учнями досвіду навчальної, пізнавальної, комунікативної, практичної діяльності.

Найбільш прийнятою технологією навчання «навчання у співпраці» (парні та групові види робіт) і «проектна методика». Тому я вже кілька років працюю над проектною методикою і застосовую її на своїх уроках.

На своїх уроках, використовуючи проектну технологію, я ставлю перед собою завдання розвивати вісім інтелектуальних здібностей, що мають безпосереднє відношення до формування творчості, особливо у молодшому шкільному віці: розкутість, невимушеність; гнучкість мислення, здатність змінити свою думку; оригінальність, нестереотипність; точність у відпрацюванні кожної деталі; цікавість; швидке орієнтування у складній ситуації; почуття комфорту поміж складного і невизначеного; уява і фантазія.

Проектна робота допомагає дітям вільно висловлювати свої думки в невимушеній, але педагогічно скерованій обстановці. Окрім того, школярі вчаться працювати в колективі, де від кожної окремої думки залежить, яким буде результат. Важливим у створенні проекту є й те, що така діяльність дає змогу безпосередньо «побачити» кінцевий результат і втілити у ній весь свій попередній досвід. Під час презентації кінцевого результату — готового проекту — діти спроможні виразити себе без страху помилитися, готуються до виступу перед аудиторією, можуть бути і членами журі і самі виступати у ролі «конкурсантів».

Проектна технологія підвищує як рівень інтелектуального розвитку дитини, так і соціально-комунікативну роль кожної особистості в колективі, стимулює інтерес учнів до нових знань, розвиток дитини через розв'язання проблем і застосування їх у конкретній діяльності.

Проект — це самостійна планована і реалізована школярами робота, в якій мовне спілкування введене в інтелектуально-емоційний контекст іншої діяльності. Учні використовують мову для виконання завдань, що характеризуються новизною результату і нових способів його досягнення. Для цього їм пропонуються різні творчі комунікативні завдання, які орієнтуються на розв'язання проблем (створення саморобних засобів інформації: газет, журналів, відеоматеріалів).

Проекти можуть бути представленні як:

 • творча робота з малюнками, аплікацією, вирізками з періодичних видань;

 • стіннівка;

 • тематична виставка поробок;

 • фотоколаж;

 • плакати, буклети, проспекти; випуски газет чи журналів на одну з тем;

 • видання книжок;

 • створення радіо й телепрограм;

 • проведення вечірок (концертів, вистав і свят);

 • організація пресконференцій;

 • ігри, вікторини;

 • інтерв'ю;

Застосовуючи проектну роботу під час процесу навчання, я маю можливість ознайомити дітей ближче, яскравіше з культурою, традиціями та звичаями країн і національностей, мова яких вивчається. Ми перетворюємося з пасивних слухачів на активних учасників цих традицій, що допоможе учням на все життя запам'ятати такі проекти. У дітей з'являється велика впевненість у своїх здібностях, інтерес до вивчення певної культури та англійської мови загалом у багатьох учнів змінюється ставлення до уроку на позитивне, поліпшуються оцінки і відчувається чималий прогрес у вивченні предмета.

Мета проектної роботи в тому, що кожна дитина має можливість проявити себе як найкраще: продемонструвати свої творчі здібності, використовуючи при цьому набуті знання й навички і лексики, граматики тощо, поділитися життєвим досвідом, розкрити в собі й у своїх друзях нові таланти, позбутися багатьох комплексів, мати на все свою власну думку і не боятися її аргументувати, навчитися слухати думки інших і поважати їх. До цієї роботи я залучаю абсолютно всіх учнів, не враховуючи рівень їх знань або вік. Бо тут важливий безпосередньо процес роботи, а не її результат.

Сучасна педагогіка розрізняє такі типи проектів за складом учасників проектної діяльності:

 • Індивідуальні

Пропоную вашій увазі індивідуальні проекти учнів 4-го класу, які описали свої сім'ї та склали родинне дерево. Учні 5-го класу представили свої індивідуальні проекти про друзів, їхні захоплення, інтереси, захищаючи ці проекти англійською мовою.

 • ^ Колективні (парні, групові)

Учні 3-го класу створили групові проекти, описуючи пори року, кожна група використала загадки, кросворди, різноманітні ребуси, вірші, пісні. Учні 9-го класу розробили колективний проект «Визначні місця Лондона» (при вивченні теми Лондон учні здійснили віртуальну гру — подорож до Лондона, використали й захистили свій проект, де учні готували і розігрували екскурсію головними об'єктами міста, виконуючи ролі екскурсовода, туристів, поліцейського, королеви, художника).

 • Дослідницькі

Учні 10 класу створили проект «Здоровий спосіб життя», виклали свої основні ідеї проекту: допомогти сучасному підлітку усвідомити згубні наслідки пошуків власного «Я» шляхом вживання наркотичних і стимулюючих речовин, дослідили їх вплив на людину.

 • Творчі

При вивченні теми «Подорож» діти створили проекти про подорожі, які вони здійснили і звичайно захищали їх.

 • Інформаційні

Досить багато інформаційних проектів. Учні збирають інформацію про Велику Британію, США, Україну, про їхні звичаї і традиції, культуру, видатних письменників, поетів, оформляють та захищають їх.

 • ^ Проекти з використанням комп'ютерних технологій та Інтернету
  Учням 9-го класу було запропоновано підготувати проект «Це цікаво знати... Об'єднане Королівство Великої Британії та Північної Ірландії». Учні виступали в ролі працівників туристичної фірми та склали своєрідну презентацію, що буде спонукати туристів до знайомства з історією й сьогоденням Великої Британії. Учні розробили захоплюючі маршрути:

Велика Британія: минуле й сьогодення;

Лондон: його легенди та реальність;

Видатні постаті Великої Британії;

Цей прекрасний світ мистецтва;

Старовинні англійські звичаї та традиції.

 • Практичні

Діти створили стіннівки, фотоколажі, провели концерт, виставу.

На моє глибоке переконання, лише педагог, який любить дітей і свою професію, може творчо підійти до розв’язання проблеми, здатний мислити перспективно, спроможний виховувати творчу і всебічно розвинену, культурну, здатну робити висновки та об'єктивно оцінювати свої можливості особистість. Важливо, щоб ви продовжували займатися цією цікавою і дуже корисною роботою, це поліпшить рівень знань ваших учнів із предмета, активізує їхню роботу в класі та вдома, сприятиме розвитку креативного мислення.

Метод проектів спрямований на те, щоб розвинути активне самостійне мислення дитини і навчити її не просто запам'ятовувати і відтворювати знання, які дає йому школа, а вміти застосовувати їх на практиці.

Треба пам'ятати, щоб розв'язати проблему, яка лежить в основі проекту, школярі повинні володіти певними інтелектуальними, творчими і комунікативними вміннями. До них можна віднести вміння:

 • працювати з текстом (виділяти головну думку, вести пошук потрібної інформації в іноземному тексті);

 • аналізувати інформацію;

 • робити узагальнення, висновки;

 • використовувати різноманітний довідковий матеріал.
  Завданням навчання різних видів мовленнєвої діяльності і є формування багатьох із названих умінь.

До творчих умінь належать уміння:

 • вести дискусію, чути і слухати співрозмовника, відстоювати
  свою точку зору, підкріплену аргументами;

 • знаходити компроміс із співрозмовником;

 • лаконічно висловлювати свою думку.

Таким чином, для грамотного використання методу проектів необхідна значна підготовка, яка здійснюється в цілісній системі навчання в школі. Така підготовка має проводитися постійно, систематично і паралельно з роботою над проектом.

Якщо вчитель вирішив використати при вивченні якогось розділу чи питання програми метод проектів, він повинен все чітко продумати, розробити, передбачити, визначити навчальні завдання, розрахувати, яку допомогу можна надати учням, не пропонуючи готових рішень.

У курсі іноземної мови метод проектів може використовуватися практично до будь-якої теми, оскільки відбір тематики здійснюється з урахуванням практичної значимості для учня (людина і її оточення). Головне це сформулювати проблему, над якою учні будуть працювати під час роботи над темою.

Технологія проектування передбачає розв'язання учнем або групою учнів якої-небудь проблеми, яка передбачає, з одного боку, використання різноманітних методів, засобів навчання, а з другого — інтегрування знань, умінь з різних галузей науки, техніки, творчості.

Працюючи над проектом в групі чи індивідуально, учень опиняється в середовищі, яке сприяє розвиткові умінь і навичок окреслення проблеми, визначення мети, збирання інформації, обговорення форми роботи і вироблення оптимальних шляхів її виконання й презентації. Проект дає можливість кожному учасникові, незалежно від рівня його підготовки, виявити свою індивідуальність і зробити особистий внесок у спільну справу. Правильно визначені умови і завдання навіть в індивідуальному проекті залучають учня до взаємодії з однокласниками, вчителями, бібліотекарем, іншими фахівцями, до розвитку навичок роботи з каталогом чи в Інтернеті. У разі парної чи групової роботи по-новому постають проблеми лідерства і партнерства. Учасникам групового проекту доводиться організовувати обговорення завдання, вчитися раціонально розподіляти обов'язки в групі, досягати консенсусу шляхом конструктивного компромісу, вчитися робити вибір, брати на себе відповідальність за прийняте рішення. У проектній діяльності учні з вищим рівнем підготовки надають допомогу «повільним» (слабшим) учням, тобто учні навчаються один у одного. «Повільні» учні почуваються комфортно. Отримуючи беззаперечну мотивацію, вони знаходять можливість самореалізації.

Переваги проектної роботи

По-перше, у тому, що проектна робота мотивує. Працюючи над проектом, учні проводять невелику дослідницьку роботу з теми, яка їх цікавить. Вони активні, зацікавлені: шукають інформацію у книжках, довідниках, енциклопедіях, мережі Інтернет, спілкуються з іншими людьми, знаходять ілюстрації тощо.

По-друге, проектна робота особистісно орієнтована. Зосереджуючи увагу на темі, учні мають можливість збагатити власні знання, порівняти свої уявлення з дійсністю.

По-третє, проектна робота має загальноосвітню цінність. Більшість сучасних шкільних програм потребують, щоб викладання предметів сприяло розвитку в учнів ініціативи, незалежності, уяви, самодисципліни, співпраці та корисних дослідницьких навичок. Така робота є практичним шляхом реалізації цієї практичної мети на уроці.

По-четверте, проектна робота найкраще інтегрує освіту та виховання.

По-пяте, дає можливість учням:

 • подолати мовний бар'єр;

 • збагатити словниковий запас;

 • відчути впевненість у собі;

 • успішно виконувати науково-дослідну роботу;

 • використовувати набуті знання і навички у подальшому житті.

Проектна робота дає можливість учителеві застосувати комунікативні, інтерактивні, групові технології навчання та тим самим зробити весь навчально-виховний процес високоефективним.

За методом проекту можна опрацьовувати будь-яку тему на уроках англійської мови. Під час першого уроку вивчення нової теми мої учні з нетерпінням чекають оголошення тем проекту, після діагностування організовуються в групи за інтересами, розподіляють обов'язки та починають працювати над проектом. Вважаю, що метод проектів можна застосовувати навіть на початковому етапі вивчення мови при опрацюванні тем «Моя сім'я», «Мій друг», «їжа», «Одяг», «Зовнішність», тому що учні із задоволенням продукують постери, буклети, інсценізації.

Для старшої ланки доцільніше здійснювати захист проектів шляхом створення презентацій у програмі «PowerPoint», «Publisher» та створення веб-сторінок.

Результати досліджень можуть бути представлені в класі у вигляді публікацій, презентацій у програмі «Power Point», кросвордів. Цій темі також можуть бути присвячені випуски шкільної газети. Після презентації проектів учні повинні поповнити свій лексичний запас новими лексемами, удосконалити комунікативні, лінгвістичні і соціокультурні навички, здобути вміння конструювати публічний виступ та презентувати результати діяльності, здійснювати оцінювання та самооцінювання роботи над проектом.

Проектна робота не може бути єдиним методом, який сприяє розвиткові комунікативних, лінгвістичних і соціокультурних навичок. Але, на нашу думку, цей прийом є найефективнішим для роботи майже на усіх рівнях вивчення мови для різних вікових груп та для учнів з різними розумовими здібностями.

Проектна робота — це ідеальна можливість для учнів використати свої знання англійської мови індивідуально та творчо, що дасть їм реальне відчуття власних досягнень. Використання проектної методики в процесі навчання дає змогу застосовувати мовні навички та вміння на практиці.Схожі:

Проектна діяльність на уроках англійської мови iconПроектна діяльність школярів на уроках української мови та літератури
Адміністрація кз «нсзш №23» вважає, що досвід учителя української мови І літератури Ліханської Оксани Леонідівни з теми «Проектна...
Проектна діяльність на уроках англійської мови iconМ. Новограда – Волинського за 2012 – 2013 н р. 2013 р. Минулого року вчителі англійської мови працювали над проблемою: «Проектна технологія в процесі вивчення іноземних мов як засіб розвитку творчої особистості»
Чення іноземної мови, методика організації та проведення сучасного уроку й виховного заходу, формування навичок усного мовлення на...
Проектна діяльність на уроках англійської мови iconНавчання аудіювання на уроках англійської мови у 7 класі М. Федорова, учитель англійської мови сзш І-ІІІ ступеня №3
Розділ Цілі та зміст навчання аудіювання на уроках англійської мови у 7 класі середньої загальноосвітньої школи
Проектна діяльність на уроках англійської мови iconПрограма районного семінару вчителів англійської мови
Розвиток комунікативних здібностей учнів засобами використання інноваційних технологій на уроках англійської мови Коваль О. А
Проектна діяльність на уроках англійської мови icon«Проектна діяльність учнів на уроках географії»
Ького нвк, який ознайомив присутніх з історією та сьогоденням навчального закладу. Перед учасниками семінару виступила вчитель географії...
Проектна діяльність на уроках англійської мови iconУрок англійської мови з теми «My Toys» для учнів 1 класу
Мета уроку: Повторити вивчені букви та звуки. Активізувати лексичний матеріал з теми. Продовжувати практикувати учнів у вживанні...
Проектна діяльність на уроках англійської мови iconРекомендації для вчителів англійської мови щодо поліпшення процесів пам’яті
Отже, логічний спосіб викладання інформації якісно втілюють за участю прийому асоціації. Особливо ефективний він саме на уроках англійської...
Проектна діяльність на уроках англійської мови iconІнна Швець (Прилуки) рольова гра як один із шляхів підвищення пізнавальної активності молодших школярів на уроках англійської мови
Рольова гра як один із шляхів підвищення пізнавальної активності молодших школярів на уроках англійської мови
Проектна діяльність на уроках англійської мови iconДубова Лариса Карлівна Великосеверинівська зш І-ІІІ ступенів Виступ на семінар англійської мови 12. 13 Методист – Смоліна Оксана Сергіївна Розвиток діалогічного мовлення на уроках англійської мови
Говоріння як вид мовленнєвої діяльності функціонує у двох формах – діалогічній І монологічній. Для правильної організації навчального...
Проектна діяльність на уроках англійської мови iconІнтенсифікація та гуманізація навчального процесу на уроках англійської мови
Додатки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи