\"Зареєстровано\" icon

"Зареєстровано"
Назва"Зареєстровано"
Дата конвертації18.12.2013
Розмір294 Kb.
ТипДокументи

"Зареєстровано"
"Затверджено"

Головним управлінням юстиції
Установчим Кругом Львівської обласної громад-

у Львівській області
ської організації «Козацьке Братство» (ГО КБ)

Наказ № _105-р_ від «_29_» __березня__ 2010р.
протокол №1 від 23 лютого 2010р.

Свідоцтво № ____1458________
Генеральний кошовий отаман (Голова) ГО КБ

Начальник Головного управління юстиції у
^ Цибін Сергій Олександрович

Львівській області

___________________ С.О.Цибін

___________________ А.С.Багряк
«_23_» ____лютого____ 2010р.

СТАТУТ

Львівської обласної громадської органiзацiї

«Козацьке Братство»


м.Львів – 2010р.


Преамбула.

Установчий Круг Львівської обласної громадської органiзацiї “Козацьке Братство” (ГО КБ), усвідомлюючи відповідальність перед Богом, Українським народом, Українською державою, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями козацького народу, проявляючи повагу до людини і громадянина, прав, свобод, честі та гідності, піклуючись про зміцнення обороноздатності, громадянської злагоди та забезпечення політичної стабільності в Україні, керуючись положеннями Декларації про державний суверенітет України, Акту проголошення незалежності України, Конституції України, Законів України, Загальної декларації прав людини, враховуючи вікові історичні, національно-культурні та соціально-економічні традиції козацтва, приймає цей Статут.


^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, ІДЕЙНІ ЗАСАДИ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ.

1.1.Львівська обласна громадська організація “Козацьке Братство”, надалі – Козацьке Братство (ГО КБ), є місцевою громадською організацією, спадкоємцем (в особі членів ГО КБ, які є прямими нащадками козацького роду) і продовжувачем ідейних, духовних і моральних засад козацького народу та стану, їх духовних, культурних, організаційних, військово-патріотичних і господарських традицій.

1.2.Юридична адреса громадської організації “Козацьке Братство”: 79071, м.Львів, вул.Кульпарківська, буд.133А, кв.34.

1.3. Козацьке Братство об’єднує козаків, нащадків усіх гілок, напрямків і течій козацтва незалежно від місця їхнього проживання, громадян України, які сповідують національну ідею й ідеологію козацтва, реально працюючи на її реалізацію, відновлення та розвиток козацького руху.

1.4.Козацьке Братство у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством України, цим Статутом, Указами Президента України, визнаними Україною нормами міжнародного права, козацькими звичаями та традиціями, що не суперечать законам України.

1.5.Статут Козацького Братства є єдиним і загальнообов’язковим для всіх його членів, що входять до складу Козацького Братства.

1.6.Козацьке Братство має свої козацькі клейноди (атрибутику, символіку, емблеми тощо), а також членські квитки єдиного зразка, однострої (форма), єдині козацькі чини (звання), козацькі відзнаки та нагороди тощо. Зразки затверджуються рішенням Кругу Генеральних Старшин ГО КБ, символіка реєструється у встановленому законодавством порядку.

1.7.Діловодство в Козацькому Братстві ведеться відповідно до законодавства України.

1.8.Козацьке Братство поширює свою діяльність на територію Львівської області. Козаки ГО КБ підлягають Єдиному реєстру в Генеральному (головному) штабі Козацького Братства, їх діяльність регулюється Статутом Козацького Братства, положеннями та іншими актами Генерального штабу.

1.9.Козацьке Братство взаємодіє з іншими козацькими організаціями, що стоять на державницьких позиціях, входять до дорадчих органів при Президентові України, Координаційної ради з питань розвитку Українського козацтва при голові обласної державної адміністрації. Козацьке Братство розвиває співробітництво з козацькими громадами всього світу.

1.10.Козацьке Братство може мати тільки індивідуальне членство козаків.

1.11.Козацьке Братство історично пов’язане з українським православ’ям, виступає за співробітництво усіх церков, що щиро стоять на засадах відродження, розбудови та розвитку національної державності України.

Козацьке Братство підтримує ідею створення Єдиної Помісної Української Апостольської Християнської Церкви із центром у м. Києві.


^ МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ КОЗАЦЬКОГО БРАТСТВА

1.12.Метою діяльності Козацького Братства є реалізація та захист законних інтересів, прав, свобод, честі та гідності членів ГО КБ, сприяння відродженню козацького народу та стану, їх духовних і моральних засад, звичаєв, культурних, організаційних, військово-патріотичних і господарських традицій, сприяння розбудові України як суверенної, самостійної та незалежної, демократичної та правової держави, з козацькою моделлю демократії, яка гармонійно поєднує вольності і свободи людини з дисципліною та порядком у державі.


^ ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КОЗАЦЬКОГО БРАТСТВА

1.13.Основними завданнями Козацького Братства є:

 • взаємодія з органами влади щодо формування державної політики у сфері духовного, економічного, соціального та військового будівництва держави на історичних, патріотичних, господарських і культурних традиціях козацтва;

 • сприяння відновленню й розвитку на звичаєвих засадах козацтва, діяльності та способу життя;

 • сприяння підготовці молоді до військової служби, військовому вишколу козаків, сприяння розбудові Збройних Сил України, Прикордонних військ, Служби Безпеки України, Митної служби та підрозділів Цивільної оборони, сприяння комплектуванню окремих козацьких військових формувань призовниками з Козацького Братства;

 • забезпечення культурного обміну, тісного співробітництва з козацькими громадами в діаспорі;

 • патріотичне виховання нового покоління в дусі козацького лицарства, української національної ідеї, відданості українському народові й українській Землі-Матері;

 • сприяння відбудові козацьких церков і монастирів, козацьких могил, створення нових пам’яток культури в пам’ять про козацьке лицарство та славу українського народу;

 • участь у проведенні заходів щодо охорони та захисту довкілля, становлення ефективних енерго-, ресурсозберігаючих і екологічно чистих форм землекористування та промислового виробництва;

 • розроблення, фінансування, реалізація та координація з органами влади, управління та державними установами проектів і програм, що відповідають інтересам Козацького Братства, його членів і засновників господарств, товариств, підприємств тощо;

 • сприяння розвитку військово-прикладних і технічних видів спорту та туризму;

 • захист законних інтересів Козацького Братства та його членів у державних органах і громадських організаціях;

 • піклування про безпеку Козацького Братства та його членів.


^ 2. НАПРЯМКИ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ КОЗАЦЬКОГО БРАТСТВА

2.1.Напрямки діяльності Козацького Братства:

 • духовно-ідеологічний: передбачає комплекс заходів, спрямованих на відродження та піднесення національного духу, величі української нації в минулому та майбутньому;

 • фізичне й духовне оздоровлення нації через пропаганду козацького способу мислення та життя, системи вдосконалення козака;

 • науково-освітянський: комплекс заходів, спрямованих на широке вивчення дисциплін духовного, морально-етичного напрямку, піднесення естетичного виховання, навчання здоровому способу життя, створення навчальних і наукових закладів на засадах козацької педагогіки;

 • національний: комплекс заходів, спрямованих на патріотичне виховання молоді, формування здорового способу життя, розвиток духовності та зміцнення моральних засад суспільства, розробка та втілення програм виховання, спрямованих на піднесення духовності, моральності і патріотизму;

 • економічний: комплекс заходів, спрямованих на відродження економіки як західного регіону так і України вцілому через розвиток традиційних і нових форм господарської діяльності, з метою підняття добробуту народу на належний рівень;

 • соціальний: комплекс заходів, спрямованих на створення цілісної соціальної структури суспільства України, що складається з різних (але соціально захищених) прошарків населення;

 • військовий: комплекс агітаційних і виховних заходів, спрямованих на створення системи оборони держави з використанням членів Козацького Братства як резерву професійних Збройних Сил та інших силових структур України.

2.2.Козацьке Братство в установленому Законом порядку:

2.2.1.Організовує підтримку діяльності козацьких громад в Україні, бере участь у загальнодержавних громадських заходах, що сприяють реалізації української національної ідеї, утвердженню української національної державності, зростанню могутності та міжнародного авторитету України як передумов забезпечення духовного й матеріального добробуту, морального та фізичного здоров’я українського народу.

2.2.2.Сприяє всім державним органам у забезпеченні національної безпеки України та її державних інтересів, підтримці громадського порядку, боротьбі зі злочинністю та правопорушеннями, здійсненні охоронної діяльності у порядку, визначеному законодавством.

2.2.3.Допомагає відповідним державним органам в охороні державного кордону України та несенні митної служби, у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у формі та у спосіб, що визначені законодавством.

Для реалізації пунктів 2.2.2. і 2.2.3. члени Козацького Братства проходять підготовку в Школах козацького вишколу з залученням офіцерів армії, міліції та інших державних силових структур.

2.2.4.Співпрацює зі Збройними Силами України, Комітетом з питань охорони державного кордону України, Міністерством з надзвичайних ситуацій України, Службою безпеки України, Міністерством внутрішніх справ, іншими державними, правоохоронними органами, Національною академією наук України, Міністерством освіти і науки України, навчальними закладами, установами й організаціями військово-патріотичного характеру, що готують юнаків до військової служби та роботи у правоохоронних органах.

2.2.5.Співпрацює з Товариством сприяння обороні України.

2.2.6.Сприяє військовим формуванням України щодо укомплектування окремих підрозділів підготовленими призовниками із членів Козацького Братства, перепідготовці козаків – військовозобов’язаних запасу.

2.2.7.Проводить (за погодженням із командуванням) у військових формуваннях і правоохоронних органах заходи культурно-просвітницького характеру, сприяє вивченню історії українського війська, утвердженню українських військових традицій.

2.2.8.Організовує (за погодженням з державними органами) традиційні козацькі таборові збори, змагання, фестивалі тощо.

2.2.9.Відроджує традиційні козацькі ремесла та бойові уміння (козацька боротьба, українськi спортивнi бойовi мистецтва, походи на конях, човнах тощо), сприяє проведенню спортивних змагань з володіння козаками історичною зброєю, сприяє освоєнню ними сучасної техніки та транспортних засобів.

2.2.10.За погодженням із освітніми закладами проводить виховну роботу серед юнацтва та молоді, створює й організовує дитячі, юнацькі та молодіжні: товариства, школи, інші навчальні заклади, табори; підтримує їх діяльність.

2.2.11.Досліджує історію України, сприяє відновленню історичної правди, популяризації героїчного минулого козацтва. Пропагує культурні здобутки та досягнення козацтва, зокрема проводить комплекс культурно-просвітницьких заходів, виставки козацьких майстрів, концерти тощо.

2.2.12.Сприяє науково-дослідним роботам із залученням різних фахівців.

2.2.13.Організовує та проводить наукові фольклорно-етнографічні, археологічні експедиції, семінари, конференції, присвячені вивченню й розвитку духовних традицій козацтва.

2.2.14.Активно сприяє збереженню пам’яток історії та культури, увічненню козацької слави.

2.2.15.Організовує козацькі селянські (фермерські) господарства та колективні сільськогосподарські підприємства, кооперативи, садівницькі й городницькі товариства, промисли тощо.

2.2.16.Здійснює господарську й іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій, заснування козацьких підприємств зі статусом юридичної особи.

2.2.17.Підтримує прямі міжнародні зв’язки, здійснює інші заходи, що не суперечать міжнародним договорам України, міжнародному праву та законодавству України.

2.2.18.Засновує засоби масової інформації.

2.2.19.Збирає й опрацьовує економічну, наукову, екологічну інформацію, використовує її з метою здійснення статутної діяльності Козацького Братства та забезпечення здорового способу життя українського народу.

2.2.20.Відповідно до законодавства України спільно із відповідними державними установами проводить заходи природоохоронного характеру, сприяє впровадженню сучасних ефективних форм захисту довкілля.

2.2.21.Сприяє в установленому порядку відновленню функціонування об’єктів соціально-культурного й іншого призначення, пов’язаних з історією козацтва, історичних назв міст, інших населених пунктів, вулиць.

2.2.22.Відроджує та впроваджує в побут прогресивні козацькі традиції, обряди та звичаї, що не суперечать чинному законодавству, а також козацьку атрибутику й символіку, народну, у т.ч. козацьку медицину та характерництво.

2.2.23.Висуває пропозиції до органів влади й управління щодо підняття авторитету козацтва.

2.3.Козацьке Братство:

 • є опорою української влади, обраної народом, і виражає народну волю;

 • добровільно бере на себе обов’язок нести службу з метою підтримки та захисту державних установ, громадського порядку, кордонів у порядку, визначеному законодавством України.

В Козацькому Братстві гармонійно поєднується демократія та єдиноначальність.

Козаки ГО КБ носять обов’язково затверджений однострій (форма) і отримують козацькі чини (звання) згідно з посадою, відзнаки та нагороди згідно з Положенням, затвердженим Генеральним кошовим отаманом (Головою) Козацького Братства.


^ 3. ЧЛЕНСТВО В КОЗАЦЬКОМУ БРАТСТВІ.

ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА ЧЛЕНІВ КОЗАЦЬКОГО БРАТСТВА

3.1.Членство в Козацькому Братстві є тільки індивідуальним.

3.2.Дійсним козаком або берегинею Козацького Братства мають право бути нащадки козацького роду (з випробувальним терміном в три місяці), а також інші громадяни (з випробувальним терміном в один рік), віком з 14 років, які мають рекомендацію не менш ніж двох дійсних козаків ГО КБ, відповідають вимогам до кандидата в козаки та пройшли випробувальний термін, атестацію і виявили глибокі патріотичні переконання, стоять на засадах розбудови й захисту самостійної, незалежної, соборної, демократичної держави Україна.

Після проходження випробного терміну кандидата в козаки або берегиню ГО КБ:

 • кандидатів заслуховують на Крузі козацького товариства ГО КБ, де дійсні козаки та берегині приймають рішення про їх вступ у товариство, після надання кандидатом Клятви на вірність народу України та ідеалам козацтва (традиціям, звичаям тощо);

 • Генеральний кошовий отаман затверджує козака або берегиню на посаду з наданням козачого чину;

 • дійсному козакові або берегині видається реєстрова грамота та посвідчення члена ГО КБ.

3.3.За вагомий внесок у розвиток Козацького Братства рішенням Генерального кошового отамана (Голови) та Кругу старійшин Козацького Братства відомі громадські, політичні й військові діячі, діячі культури та науки, державні керівники, видатні спортсмени, які виявили себе активними провідниками української державності й козацької ідеї, можуть прийматися до Козацького Братства без випробувального терміну з отриманням статусу почесного члена козачого стану ГО КБ.

3.4.До лав Козацького Братства приймають згідно з письмовою заявою за козацьким звичаєм на Крузі козацького товариства.

Ті, хто не були членами юнацьких і молодіжних козацьких організацій, приймаються за рекомендацією двох дійсних членів Козацького Братства з випробувальним терміном в один рік.

За прийнятими до лав Козацького Братства зберігається їхнє військове звання, що прирівнюється до відповідного козацького чину.

3.5.Козацькі чини, це ієрархія, що служить вихованню у членів ГО КБ таких чеснот, як повага до старших та дисципліна, а також турбота та відповідальність старших за молодших.

Козацькі чини ГО КБ: козак; наказний; молодший урядник; урядник; старший урядник; молодший вахмістр; вахмістр; старший вахмістр; підхорунжий; хорунжий; сотник; підосавул; осавул; військовий старшина; козачий полковник; козачий генерал-майор; козачий генерал-лейтенант; козачий генерал-полковник.

3.6.В Козацькому Братстві створюються та діють юнацькі та молодіжні курені, відповідно до положень про курені, що затверджуються Генеральним кошовим отаманом (Головою) Козацького Братства.

3.7.Особи, які притягалися до кримінальної відповідальності, можуть стати козаками тільки після відповідного рішення суду козацької честі КБ, після зняття судимості в установленому законодавством порядку та лише після затвердження такого членства Генеральним кошовим отаманом (Головою) Козацького Братства.

3.8.Члени Козацького Братства зобов’язані:

 • бути активними провідниками української національної ідеї, виконувати всі вимоги цього Статуту й козацьких звичаїв, якщо останні не суперечать Статуту Козацького Братства та чинному законодавству України;

 • виконувати універсали, постанови, накази й рішення Генерального кошового отамана (Голови), керівних органів Козацького Братства, накази своїх отаманів і старшин;

 • сплачувати вступний і щомісячні членські внески, розмір яких встановлюється окремим положенням;

 • дотримуватись здорового способу життя, піклуватись про Українську державу, родину й дітей, плекати молоде покоління духовно здоровим, морально та фізично загартованим, відданим Україні й українському народові;

 • постійно самовдосконалювати свій духовний та фізичний рівень, виховуючи в собі козачі якості воїна, як захисника Батьківщини;

 • козаки допризовного віку зобов’язані виявляти ініціативу щодо вчасної постановки на облік у військовому комісаріаті та прагнути призову на військову службу;

 • на військовій службі постійно працювати над професійним, морально-психологічним і фізичним самовдосконаленням, бути взірцем дисциплінованості, відданості українському народові, Україні;

 • зберігати та розвивати прогресивні козацькі звичаї та традиції, оберігати честь і гідність козацького імені, зміцнювати єдність Козацького Братства, займатися суспільно корисною для України й українського народу діяльністю, дотримуватися принципів і норм християнської моралі, козацької етики й етикету.

3.9.Дійсні члени Козацького Братства мають право:

 • вирішального голосу на козацькому Крузі;

 • обирати та бути обраними до керівних органів Козацького Братства всіх рівнів;

 • виносити на розгляд козацького Кругу питання про діяльність Козацького Братства;

 • отримувати козацькі чини (звання), згідно з Положенням про проходження козацької служби та вiдповiдно до їх посад в Козацькому Братстві;

 • згідно з чинним законодавством користуватися майном Козацького Братства та земельними наділами;

 • отримувати інформацію про діяльність Козацького Братства;

 • отримувати відповідь на свої пропозиції та заяви до Козацького Братства;

 • одержувати духовно-моральну й (у разі потреби) матеріальну підтримку;

 • навчатися в навчальних і фізкультурно-спортивних закладах за рекомендацією керівних органів Козацького Братства;

 • носити однострій (форма) Козацького Братства з обладунком відповідно до чинного законодавства України.

3.10.Козаки і берегині ГО КБ, які проходять випробний термін, мають право:

 • вносити питання на розгляд козацького Кругу і брати участь в обговоренні питань з правом дорадчого голосу;

 • отримувати відповідь на свої пропозиції та заяви;

 • отримувати духовно-моральну й (у разі потреби) матеріальну підтримку;

 • навчатися в козацьких навчальних і фізкультурно-спортивних закладах;

 • носити традиційний козацький однострій (форма) Козацького Братства без обладунку.

3.11.Членство в Козацькому Братстві припиняється:

 • за власним бажанням;

 • у разі порушення Статуту Козацького Братства, а також за цілеспрямовану діяльність, направлену на розпалювання ворожнечі та розкол єдності Козацького Братства;

 • у результаті не сумісної зі званням козака діяльності, що завдала шкоди Українській державі, українському народові або Козацькому Братству;

 • за порушення духовно-моральних принципів, прийнятих в Козацькому Братстві;

 • у разі несплати членських внесків протягом трьох місяців.

3.12.Рішення про виключення козака або берегині з реєстру ГО КБ приймається Генеральним кошовим отаманом (Головою) Козацького Братства на підставі подання Генерального (головного) штабу ГО КБ, суду козацької честі, висновку Генеральної контрольно-ревізійної комісії, або Генеральної інспекції.

Подання (пропозиції) суду козацької честі, висновки контрольно-ревізійної комісії, Генеральної інспекції можуть бути оскаржені в суді козацької честі протягом місяця з дня його прийняття та, у випадку обґрунтованих вимог скаржника, на Великому Крузі Козацького Братства.

Для розгляду справи Великий Круг ГО КБ створює спеціальну комісію, яка проводить розслідування та приймає остаточне рішення, що оскарженню не підлягає.

3.13.Підставою для негайного виключення козака з Козацького Братства є справедливе притягнення його до кримінальної відповідальності та відповідне рішення суду або приховування ним цього факту.


^ 4. СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ КОЗАЦЬКОГО БРАТСТВА

4.1.Козацьке Братство створюється як громадська організація. Козацьке Братство поділяється за полково-сотенним принципом.

4.2.Не допускається перетворення Козацького Братства на незаконне воєнізоване формування.

4.3.Керівні органи Козацького Братства складаються з Великого Кругу Козацького Братства та Кругу Генеральної старшини ГО КБ.

4.3.1.Великий Круг Козацького Братства є вищим керівним органом Козацького Братства.

Великий Круг Козацького Братства складається з делегатів від козацьких підрозділів, у кількості, затвердженій на Крузі Генеральної старшини, та скликається один раз на рік.

Час, місце проведення та порядок денний Великого Кругу визначає Генеральний кошовий отаман (Голова) Козацького Братства.

Великий Круг може бути скликаний позачергово на вимогу Генерального кошового отамана (Головою) або рішенням Кругу Генеральної старшини Козацького Братства.

Рішення Великого Кругу Козацького Братства приймаються простою більшістю голосів і є чинними при наявності не менш як 2/3 обраних делегатів. Питання щодо внесення змін до Статуту та припинення Козацького Братства приймаються 3/4 голосів присутніх на Великому Крузі.

4.3.2.Великий Круг Козацького Братства:

 • визначає та затверджує принципи, стратегію, завдання й напрямок діяльності Козацького Братства;

 • затверджує Статут Козацького Братства, вносить до нього зміни та доповнення;

 • затверджує зразки печаток, символіку, клейноди, форму Козацького Братства;

 • затверджує положення про фінансування та членські внески Козацького Братства;

 • обирає Генерального кошового отамана (Голову) Козацького Братства, Генерального суддю (голову суду козацької честі), Генерального скарбника та Генерального інспектора на 5 років. Обрані присягають Великому Кругу про сумлінне виконання своїх обов’язків;

 • затверджує склад Кругу старійшин Козацького Братства;

 • реалізовує право власності на майно ГО КБ;

 • заслуховує річні фінансові звіти та звіти про виконання програм і завдань Козацьким Братством;

 • приймає рішення про реорганізацію або ліквідацію Козацького Братства.

4.3.3.Круг Генеральної старшини:

 • є керівним органом Козацького Братства між Великими Кругами, забезпечує поточне керівництво Братством;

 • згідно рішень Великого Кругу здійснює господарське управління майном і коштами Козацького Братства;

 • вирішує питання членства ГО КБ;

 • розробляє проекти програм діяльності КБ, положень про фінансування та членські внески, інших документів;

 • розробляє Положення про Генеральну старшину, суд козацької честі, Круг поважних козаків Козацького Братства, бунчукове, військове товариство, кантаржих (контрольно-ревізійну інспекцію), інші положення й нормативні документи, що регламентують внутрішнє життя Козацького Братства;

 • готує питання для розгляду Великого Кругу, проекти рішень керівних органів Козацького Братства;

 • вирішує інші питання управління Козацьким Братством, що не віднесені до повноважень Великого Кругу та інших керівних органів.

4.3.4.Круг Генеральної старшини Козацького Братства складається з Генерального кошового отамана (Голови) Козацького Братства, Наказного кошового отамана Козацького Братства, Головного отамана Генерального (головного) штабу та Генеральної старшини. Круг Генеральної Старшини скликається Генеральним кошовим отаманом за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Генеральної Старшини вважається повноважним у разі присутності на ньому не менш ніж 2/3 її складу. Рішення Кругу приймаються простою більшістю голосів присутніх. Козаки діючого резерву мають право дорадчого голосу.

4.3.5.Члени Генеральної старшини не мають права входити до складу кантаржих (контрольно-ревізійної інспекції) Козацького Братства.

4.3.6.Члени Генеральної старшини можуть мати та використовувати при виконанні посадових обов’язків особисті клейноди, зареєстровані Генеральним (головним) штабом.

4.3.7.Співробітники Генерального (головного) штабу можуть мати свої Управи для організації ведення роботи з відповідних напрямків.

4.3.8.Діючий резерв – козаки, які обіймали керівні посади, - є резервом Генерального кошового отамана (Голови) для виконання окремих, спеціальних завдань Генерального кошового отамана (Голови). Виконують доручення Генерального кошового отамана (Голови) та Кругу Генеральної старшини.

4.3.9.Організаторами виконання рішень і наказів Великого Кругу та Кругу Генеральної старшини є Генеральний кошовий отаман (Голова) Козацького Братства, призначений ним Наказний кошовий отаман та Головний отаман Генерального (головного) штабу разом з усім складом Генерального (головного) штабу Козацького Братства.

4.3.10. Генеральний кошовий отаман (Голова) Козацького Братства є вищою посадовою особою та наділений вищою козацькою, адміністративною владою. Обирається лише Великим Кругом Козацького Братства з дійсних козаків не молодше 45 років та стажем в ГО КБ не менш як 15 років, які проживають на території України не менш як 10 років, терміном на п’ять років.

Обраному Генеральному кошовому отаману (Голові) на Великому Крузі вручається булава як символ верховної влади в Козацькому Братстві.

Генеральному кошовому отаману (Голові) Козацького Братства підпорядковується весь особовий склад Козацького Братства.

4.3.11. Генеральний кошовий отаман (Голова) Козацького Братства:

 • представляє без довіреності інтереси Козацького Братства на всіх рівнях, у громадських і міжнародних організаціях, партіях і рухах;

 • призначає та звільняє Наказного кошового отамана, Головного отамана Генерального (головного) штабу, Генеральних: писаря, обозного, осавула, хорунжого, бунчужного, отаманів Козацького Братства, усуває їх від виконання службових обов’язків, контролює роботу старшини Генерального (головного) штабу Козацького Братства;

 • виносить на розгляд Великого Кругу Козацького Братства кандидатури на посаду Генерального судді, Генерального кантаржого (інспектора) та Генерального скарбника Козацького Братства з дійсних козаків;

 • надає повноваження отаманам і засвідчує це наказом; у разі необхідності призупиняє їх повноваження;

 • підписує разом з Головним отаманом Генерального (головного) штабу рішення Великого Кругу та Кругу Генеральної старшини Козацького Братства;

 • підписує фінансові документи, ділові листи, визначає своїм наказом коло осіб, які мають право підпису банківських, фінансових чи інших документів;

 • на виконання статутних завдань і рішень Великого Кругу видає універсали, накази та розпорядження, обов’язкові для виконання всіма членами Козацького Братства;

 • затверджує Положення про Генеральну старшину, суд козацької честі, Круг поважних козаків Козацького Братства, бунчукове, військове товариство, кантаржих (контрольно-ревізійну інспекцію), інші положення й нормативні документи, що регламентують внутрішнє життя Козацького Братства;

 • за поданнями членів Генеральної старшини ГО КБ нагороджує орденами та відзнаками Козацького Братства, порушує клопотання перед Президентом України про нагородження козаків державними відзнаками.

4.3.12. Генеральний кошовий отаман (Голова) зобов’язаний:

 • звітувати на Великому Крузі про діяльність Козацького Братства, надавати інформацію про роботу Генерального (головного) штабу;

 • організовувати та проводити засідання Кругу Генеральної старшини;

 • організовувати діяльність Козацького Братства згідно з чинним законодавством України, Статутом Козацького Братства, козацькими звичаями.

4.3.13.Наказний кошовий отаман Козацького Братства призначається Генеральним кошовим отаманом (Головою) і виконує обов’язки першого заступника Генерального кошового отамана (Голови) Козацького Братства. Коло прав і обов’язків Наказного кошового отамана визначається окремим положенням.

4.3.14.Головний отаман Генерального (головного) штабу Козацького Братства призначається Генеральним кошовим отаманом (Головою) з дійсних козаків, виконує обов’язки Генерального кошового отамана (Голови) чи Наказного кошового отамана в разі їх відсутності. Коло обов’язків Головного отамана Генерального (головного) штабу визначається Положенням про Генеральний (головний) штаб. Призначеному Головному отаману Генерального (головного) штабу Генеральний кошовий отаман (Голова) Козацького Братства вручає пірнач як символ влади. Головний отаман Генерального (головного) штабу про свою роботу звітує перед Генеральним кошовим отаманом (Головою), за дорученням Генерального кошового отамана (Голови) – перед Великим Кругом, відповідає за фінансово-господарську діяльність Генерального (головного) штабу та всіх його служб.

4.3.15.На час виконання певної роботи Генеральний кошовий отаман (Голова) призначає Наказних кошових отаманів Козацького Братства з певних питань, із врученням їм відповідних владних повноважень і відзнак.

4.3.16. Генеральний (головний) штаб Козацького Братства є вищим організаційно-координаційним і методичним центром козацтва з розташуванням у м.Львові. Посадові особи штабу, що складається з Генеральної старшини, здійснюють організаційно-виконавчі функції згідно з Положенням про Генеральний (головний) штаб, що затверджується Генеральним кошовим отаманом (Головою) Козацького Братства.

4.3.17.Суд козацької честі Козацького Братства є товариським судовим органом, повноваження, склад і обов’язки якого визначаються положенням, що затверджується Генеральним кошовим отаманом (Головою) Козацького Братства. Генеральний суддя Козацького Братства обирається Великим Кругом Козацького Братства за пропозицією Генерального кошового отамана (Голови) з дійсних козаків, терміном на 5 років, і є радником Генерального кошового отамана (Голови) з правових питань. Діє на підставі окремого положення, затвердженого Генеральним кошовим отаманом (Головою) Козацького Братства.

4.3.18.Генеральні кантаржні (контрольно-ревізійна інспекція) Козацького Братства є контрольним органом козацтва. Генеральний кантаржий (інспектор) обирається Великим Кругом Козацького Братства за пропозицією Генерального кошового отамана (Голови) з дійсних козаків, терміном на 5 років, і є радником Генерального кошового отамана (Голови). Діє на підставі окремого положення, затвердженого Генеральним кошовим отаманом (Головою) Козацького Братства. Генеральний кантаржий (інспектор) пропонує на затвердження Великому Кругу кандидатури кантаржих (інспекторів) у кількості трьох осіб.

Генеральні кантаржні (контрольно-ревізійна інспекція):

 • здійснює контроль за надходженням і витратою коштів, матеріалів, веденням документації Генерального (головного) штабу Козацького Братства;

 • надає методичну допомогу кантаржим (ревізійним інспекціям) ГО КБ, аналізує практику їх діяльності;

 • звітує Великому Кругу Козацького Братства.

4.3.19.Круг старійшин є вищим моральним авторитетом в Козацькому Братстві.

4.3.20.Служба скарбу Козацького Братства є фінансово-економічним органом Козацького Братства, що діє на підставі окремого положення, затвердженого Генеральним кошовим отаманом (Головою) Козацького Братства. Генеральний скарбник Козацького Братства обирається Великим Кругом Козацького Братства за пропозицією Генерального кошового отамана (Голови) з дійсних козаків, терміном на 5 років. Генеральний скарбник разом з Головним отаманом Генерального (головного) штабу Козацького Братства та Генеральним обозним Козацького Братства організовує та координує фінансово-господарську діяльність Козацького Братства, звітує про роботу Генеральному кошовому отаману (Голові) Козацького Братства та Великому Кругу Козацького Братства.

До рішення Великого Кругу Генеральний кошовий отаман призначає своїм наказом наказних: Генерального кантаржного (інспектора), Генерального суддю, Генерального скарбничого.


^ 5. КОШТИ ТА МАЙНО КОЗАЦЬКОГО БРАТСТВА

5.1.Козацьке Братство здійснює фінансову діяльність у порядку, визначеному законодавством України.

5.2.Кошти Козацького Братства складаються з:

 • вступних і членських внесків;

 • відрахувань від надходжень заснованих Козацьким Братством госпрозрахункових підприємств і організацій;

 • пожертвувань членів Козацького Братства, пожертвувань громадян України та громадян інших держав, заповітів і внесків приватних осіб, установ, підприємств.

5.3.Кошти Козацького Братства використовуються для виконання статутних завдань, для проведення заходів, передбачених планами ГО КБ, задоволення організаційно-господарських потреб, утримання штатного персоналу; виділяються на відрядження, одяг, оргтехніку, рекламу; надається фінансова допомога малозабезпеченим людям, військовослужбовцям, студентам і учням, освітнім закладам; здійснюється благодійна діяльність тощо.

5.4.Майно Козацького Братства складається з будівель, споруд, засобів транспорту і зв’язку, житлового фонду, тощо.

5.5.Реалізацію права власності на майно ГО КБ здійснює Великий Круг, а господарське управління – відповідно до статутних завдань та рішень Великого Кругу ГО КБ належить Кругу Генеральної старшини і Генеральному кошовому отаману (Голові) Козацького Братства.

5.6.Відповідальність за облік коштів і майна несуть:

 • за облік, зберігання, своєчасне оформлення фінансових документів і фінансовий контроль за витратою коштів Козацького Братства та у Генеральному (головному) штабі – Генеральний скарбник (головний бухгалтер);

 • за облік, технічний стан, умови та якість зберігання, організацію експлуатації та ремонту технічних засобів, будівель і майна Козацького Братства та у Генеральному (головному) штабі Козацького Братства – заступники з тилу всіх рівнів.

5.7.Козацьке Братство зобов’язано вести оперативний бухгалтерський облік, забезпечувати статистичну звітність, реєструватися в органах державної податкової адміністрації та вносити до бюджету обов’язкові платежі в порядку та розмірах, передбачених чинним законодавством України.

5.7. Козацьке Братство регулярно обнародує свої основні документи, дані про керівний склад, про джерела формування майна та витрати.


^ 6. ЗМІНИ ДО СТАТУТУ КОЗАЦЬКОГО БРАТСТВА

6.1.Зміни до Статуту Козацького Братства має право вносити Великий Круг Козацького Братства, якщо за такі проголосувало не менше 3/4 присутніх на Великому Крузі КБ.

6.2.Зміни, що сталися у статутних документах підлягають реєстрації у порядку, визначеному законодавством України.


^ 7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОЗАЦЬКОГО БРАТСТВА

7.1.Припинення діяльності Козацького Братства відбувається шляхом його ліквідації, приєднання, поділу чи виділу.

7.2. Припинення Козацького Братства відбувається за рішенням Великого Кругу Козацького Братства, якщо за це проголосувало не менш як 3/4 присутніх чи за рішенням суду.

7.3.Ліквідація Козацького Братства проводиться у встановленому порядку ліквідаційною комісією, призначеною Великим Кругом Козацького Братства чи судом.

7.4.У разі припинення діяльності Козацького Братства його майно та кошти не можуть перерозподілятись між його членами, а скеровуються на виконання статутних завдань, передаються іншій організації відповідного виду, а у випадках, передбачених законодавчими актами, або за рішенням суду спрямовуються до державного бюджету.


^ 8. ІДЕЙНІ ЗАСАДИ КОЗАЦЬКОГО БРАТСТВА

Статут Козацького Братства побудований на грунтi основної мети й девiзу козакiв:

 • головною метою дiяльностi Козацького Братства є сприяння розбудовi України як суверенної, самостiйної та незалежної, демократичної та правової держави з козацькою моделлю демократiї, що гармонiйно поєднує вольностi та свободи з дисциплiною та порядком;

 • козаки всі рівні в правах: «Нема ні князя, ні раба, але всі діти божії!».

 • козаки рівні як в правах, так і у відповідальності за заподіяне, незалежно від суспільного стану, освіти та минулих заслуг.

 • рішення, прийняте на Крузі - закон для всіх.

 • повнолітнього козака ніхто не може лишити слова, крім командира в строю.

 • любий козак може бути обраним на любу посаду.

 • для збереження єдності Козацтва козак не має бути в політичних партіях за винятком козацьких, якщо рішення про це виніс Великий Круг Козацького Братства.

 • девiз ГО КБ: "Честь, Доблесть, Воля!".

Основні правила поведінки козаків ГО КБ:

Перше правило. Не завдавати шкоди оточенню ні в думках, ні в словах, ні у вчинках. Викоріняти зло та ненависть, відноситись до інших так, як ви відноситесь до рідних. Спромагатись улагоджувати конфлікти мирно з тими, хто несе зло. Осуджувати тих, хто вважаєє, що легше знищити зло силою і на цьому покінчити боротьбу зі злом...

Друге правило. Бути завжди правдивим та щирим в думках, словах і справах. Все, що робить козак, він має робити від щирого сердця...

Третє правило. Некористолюбство в думках, словах і справах. Непривласнення чужого. Позбавлення від жадібності, заздрості, від різноманітних спокус, які роблять людей низькими, підлими, калічать їх свідомість...

Четверте правило. Стриманість та помірність у всьому – в думках, словах і справах. Це культура почуттів та емоцій. Прагнення до насолоди, володіння багатством, задоволення пристрастей – є нікчемною тратою часу і сил...

Пяте правило. Свобода від назбирування. Справжний козак не придбає речі, в якій нема потреби. Козак не прийме незаслужених дарів і подарунків, тому що вони ставлять його в залежність від того, хто дарує. Але прийме подарунки, піднесені від щирого сердця, і в яких дійсно є потреба.

Недотримання любого з п’яти правил призводить людину до брехні, насилля, крадіжок, розпусти та жадібності.

Схожі:

\"Зареєстровано\" iconНаказ №81 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 травня 2004 р за №620/9219 Зміни тексту: Наказ зареєстровано №1290/14557 20.
Про затвердження Правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти
\"Зареєстровано\" iconДовідка про надання адміністративної послуги
Міністерства освіти І науки України від 18. 02. 08 №94, зареєстровано в Мінюсті України 27. 02. 08 за №151/14842, Положення про екстернат...
\"Зареєстровано\" iconЗареєстровано міністерством юстиції України Наказ від 02 лютого 2007 р. №28/5 Свідоцтво №19 зміни зареєстровано наказ від " " 2010 року
Конгрес здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі...
\"Зареєстровано\" iconІнформація про діяльність банку Комерційний банк „Львів створено І зареєстровано в Держбанку бувшого СРСР 17 жовтня 1990 року за №490
Комерційний банк „Львів” створено І зареєстровано в Держбанку бувшого СРСР 17 жовтня 1990 року за №490
\"Зареєстровано\" iconЗареєстровано у Мінюсті №1330/20068 від 22. 11. 2011

\"Зареєстровано\" iconДовідка про роботу комунальної 5-ої міської клінічної поліклініки м. Львова Робота поліклініки визначена Статутом к 5-ої мкп, який затверджено 06. 05. 2005р начальником уоз лмр та зареєстровано державним реєстратором
Робота поліклініки визначена Статутом к 5-ої мкп, який затверджено 06. 05. 2005р начальником уоз лмр та зареєстровано державним реєстратором...
\"Зареєстровано\" iconДовідка про роботу комунальної 5-ої міської клінічної поліклініки м. Львова Робота поліклініки визначена Статутом к 5-ої мкп, який затверджено 06. 05. 2005р начальником уоз лмр та зареєстровано державним реєстратором
Робота поліклініки визначена Статутом к 5-ої мкп, який затверджено 06. 05. 2005р начальником уоз лмр та зареєстровано державним реєстратором...
\"Зареєстровано\" iconДовідка про роботу комунальної 5-ої міської клінічної поліклініки м. Львова Робота поліклініки визначена Статутом к 5-ої мкп, який затверджено 06. 05. 2005р начальником уоз лмр та зареєстровано державним реєстратором
Робота поліклініки визначена Статутом к 5-ої мкп, який затверджено 06. 05. 2005р начальником уоз лмр та зареєстровано державним реєстратором...
\"Зареєстровано\" iconЗареєстровано
Позачерговим з`їздом Партії регіонального відродження “Трудова солідарність України”
\"Зареєстровано\" iconМіністерствоосвітиіна ук и україни
Зареєстровано управлінням праці та соціального захисту населення Миргородської рда
\"Зареєстровано\" icon“зареєстровано”
Рішенням Мурованокуриловецької районної ради 5 скликання від 17 червня 2010 року
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи