Товариство з обмеженою відповідальністю «нові знання», в особі директора Черепанової Тетяни Олексіївни, яка діє на підставі Статуту, надалі «Ліцензіар» icon

Товариство з обмеженою відповідальністю «нові знання», в особі директора Черепанової Тетяни Олексіївни, яка діє на підставі Статуту, надалі «Ліцензіар»
Скачати 90.11 Kb.
НазваТовариство з обмеженою відповідальністю «нові знання», в особі директора Черепанової Тетяни Олексіївни, яка діє на підставі Статуту, надалі «Ліцензіар»
Дата конвертації03.12.2012
Розмір90.11 Kb.
ТипДокументи

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР №____

про надання ліцензії на використання об’єкта інтелектуальної власності

компонентів програмного комплексу «КУРС».


м._____________ «____» ________________ 2012__ р.


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВІ ЗНАННЯ», в особі директора Черепанової Тетяни Олексіївни, яка діє на підставі Статуту, надалі «Ліцензіар», з одного боку, та ___________________________________________________________________________________ , в особі ____________________________________________________________________________, що діє на підставі _______________________________________, надалі «Ліцензіат», з іншого боку, уклали цей договір про наступне:


^ 1.Визначення термінів

  1. «Програмне забезпечення (ПЗ)» - об’єкт інтелектуальної власності Ліцензіара – програмний комплекс «КУРС» (далі - ПК «КУРС»), який складається з:

Компонента «Курс: Дошкілля»

  1. ^ Компонент «КУРС: Дошкілля» стандартної комплектації застосовується для використання в загальноосвітніх навчальних закладах району/міста та надає можливість:

- управління базою даних вихованців та працівників;

- ведення журналу відвідування вихованців;

- складання звіту навчального закладу 85-К.

  1. Ліцензіат – «ЗР» або «ДНЗ».

  2. «ЗР» - Замовник-розпорядник (міський/регіональний орган управління освітою: відділ/ управління / департамент освіти районної/ міської Державної адміністрації).

  3. «ДНЗ» - дошкільний навчальний заклад.

  4. «WEB-ресурс» - будь-який з Інтернет-порталів:

-dnz.ekyrs.org - сайт підтримки ПК «КУРС»;

  1. «Система» - узагальнений комплекс інформаційних, адміністративних, технологічних та інших рішень та можливостей, які надають спільне використання ПЗ та WEB-ресурсів.

  2. «Територія застосування ліцензії» - Україна.


^ 2.Предмет договору

2.1. Ліцензіар надає Ліцензіату за винагороду на строк дії даного договору просту, невиключну ліцензію на використання на території застосування ліцензії наступних компонентів програмного комплексу «КУРС», а саме: компонента «КУРС: Дошкілля»

При цьому Ліцензіар зберігає за собою право продавати ліцензії третім особам, як на території застосування ліцензії, так і на території інших країн, а також право використовувати ПЗ самостійно.

2.2. Проста, невиключна ліцензія надає Ліцензіату право на використання зазначеного в п.2.1. цього Договору ПЗ на комп’ютерах, що вказані в акті здачі-прийняття робіт у місці розміщення ЗР або ДНЗ.

2.3. Ліцензіар зобов’язується надавати технічну підтримку та обслуговування ПЗ протягом строку, вказаного в даному договорі.

2.4. Ліцензіат не має права:

2.4.1. поширювати ПЗ. Під поширенням розуміється:

- передача прав на використання ПЗ третім особам за винагороду або безоплатно, за винятком випадку, коли ці права можуть бути передані третім особам з письмової згоди Ліцензіара;

- продаж третім особам;

- прокат;

- здавання в оренду;

- надання у позику.

2.4.2. здійснювати самостійно або дозволяти третім особам здійснювати наступні дії:

- копіювати і відтворювати ПЗ без письмової згоди Ліцензіара;

- перетворювати об'єктний код в початкову програму бази даних та інші компоненти ПЗ ;

- вносити будь-які зміни до об'єктного коду програми або баз даних до них, за винятком тих змін, які вносяться засобами, передбаченими в комплекті до ПЗ і описаними в документації;

- вивчати код програми будь-якими способами.


^ 3.Підтримка користувачів

3.1. Підтримка користувачів компонента «КУРС: Дошкілля» включає:

 • консультації телефоном, електронною поштою, ICQ або іншими наявними засобами електронної комунікації,

 • відновлення пошкодженних або недієздатних баз даних ПЗ,

 • оновлення компонента «КУРС: Дошкілля» автоматично (через Інтернет) або вручну (за його відсутністю),

 • оновлення форм державної звітності 85-К;

 • видачу електронних ключів.


^ 4.Строк та умови постачання ПЗ

4.1. Строк передачі ПЗ – не пізніше 15 днів з моменту підписання даного Договору.

4.2. Порядок передачі ПЗ визначається наступним чином:

 • на протязі 3 днів з моменту підписання Договору Ліцензіар надає ЗР та ДНЗ району електронні версії ПЗ, визначеного в п.2.1. цього Договору, шляхом завантаження через мережу Інтернет з сайту ekyrs.org, електронною поштою або на магнітному електронному носії разом з інструкцією «Про порядок інсталяції та подальшого використання ПЗ»;

 • ЗР та ДНЗ після отримання ПЗ на протязі 14 днів встановлюють його на свої комп'ютери згідно наданої інструкції, перевіряють комплектність та коректність роботи;

 • після чого ЗР та ДНЗ передають Ліцензіару шляхом надсилання електронного листа на електрону пошту служби підтримки info@ekyrs.org , передачі sms-повідомлення на телефонні номери служби підтримки (вказані на сайті www.ekyrs.org) або шляхом надсилання ідентифікатору комп'ютера, на якому встановлено ПЗ;

 • передача ідентифікатора свідчить про відсутність претензій до ПЗ у відношенні до комплектності і працездатності, після чого в триденний строк Сторони підписують акт здачі-прийняття ПЗ, а Ліцензіар на протязі 14 днів, якщо це передбачено р. 3 цього Договору, передає ЗР та ДНЗ електронні ключі для подальшого використання ПЗ;

 • отримані електронні ключі ЗР та ДНЗ зобов’язані ввести в спеціальне поле програми і в подальшому не мають права передавати ці ключі третім особам чи встановлювати на інші комп’ютери окрім тих, на ідентифікатори яких вони були отримані;

 • в строк не пізніше 14 днів після вводу отриманих електронних ключів до ПЗ Ліцензіар реєструє ЗР та ДНЗ в Системі та забезпечує надання логіну/паролю адміністратору для користування WEB- ресурсами Системи.


5.Гарантії.

5.1. Ліцензіар гарантує, що він є законним власником прав, які надаються за даним договором, і що на момент набрання чинності даним договором йому нічого не відомо про права третіх осіб, які могли бути порушені внаслідок надання даної ліцензії.

5.2. Ліцензіар гарантує якість ПЗ згідно з вимогами інструкції «Про порядок інсталяції та подальшого використання ПЗ», що передається разом з ПЗ в електронному вигляді.

5.3. ЗР приймає ПЗ шляхом підписання акту здачі-прийняття комп’ютерної програми, відповідно до п. 4.2 даного Договору.

5.4. Строк гарантії на ПЗ встановлюється на протязі одного року з дати підписання акту здачі-прийняття ПЗ.

5.5. Протягом гарантійного строку технічна підтримка та обслуговування надаються в межах, передбачених р. 3 Договору безкоштовно.


^ 6.Загальна сума Договору, кількість та умови оплати

6.1. Загальна вартість передання прав по ліцензії на компоненти програмного комплексу «КУРС» (згідно п.2.1Договору) складає _____________________________- грн. 00 коп. (_________________________________), згідно Додатку 1.

6.2. Кількість ДНЗ, в які постачається компонент «КУРС:Дошкілля» складає _______ (_______________________) навчальних закладів.

6.3. Форма оплати по даному Договору – безготівковий розрахунок шляхом перерахування грошових коштів Ліцензіатом на поточний рахунок Ліцензіара протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з дня підписання акту здачі-прийняття компонентів ПК «КУРС».

6.4. Після спливу гарантійного строку, технічна підтримка та обслуговування програм «КУРС: Дошкілля», «КУРС: здійснюється на платній основі на рік. Сума сплачується протягом 30 з дня закінчення гарантійного строку, передбаченого п. 5.4. цього Договору.

6.5. Користування WEB-ресурсами Системи на протязі дії Договору та після його спливу усіма користувачами здійснюється безкоштовно.


^ 7.Захист переданих прав

7.1 Протягом усього терміну дії Договору Ліцензіат визнає і визнаватиме дійсність авторських прав Ліцензіара, не оспорюватиме їх сам і не буде сприяти іншим в спростуванні дійсності авторських прав Ліцензіара.


^ 8. Відповідальність Сторін

8.1. За невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов’язань згідно даного Договору Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

8.2. Ліцензіар не несе відповідальності за помилки, повноту та достовірність інформації, внесеної до програм та баз даних ЗР, ДНЗ, а також за пошкодження або знищення даних, яке сталося з причин непрацездатності технічних засобів чи операційних систем, встановлених на його комп'ютерах.

8.3. Ліцензіар не несе відповідальність за коректність роботи програмного комплексу «КУРС», його компонентів та зазначених в п.1.10 WEB - ресурсів у разі використання в ЗР та/або ДНЗ неліцензійного програмного забезпечення та/або не сертифікованої комп’ютерної техніки.


^ 9. Захист персональних даних

9.1. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» володільцем і розпорядником баз даних є:

 • для компонентів програмного комплексу «КУРС» - ДНЗ або ЗР, який використовує компоненти «КУРС: Дошкілля».

Збір та обробку персональних даних здійснюють відповідальні особи ДНЗ та ЗР в рамках своїх повноважень. Також до бази даних WEB- ресурсів мають доступ відповідальні особи Ліцензіара в межах, необхідних для виконання своїх функцій адміністратора баз даних або розробників програмного забезпечення.

9.2. Дані збираються та обробляються всіма учасниками Системи виключно з метою створення статистичних або інших державних звітів та в межах, які необхідні для виконання своїх посадових обов’язків. Права передавати деякі персональні дані в вищі органи (наприклад в Міністерства або відомства України) покладаються на ДНЗ та ЗР згідно їх повноважень за Законом.


^ 10. Технічна документація

10.1. Вся технічна документація необхідна та достатня для використання ПЗ по ліцензії передається Ліцензіаром Ліцензіату разом з ПЗ в електронному вигляді.

10.2.Ліцезіат має право розмножити примірники технічної документації для власних потреб, але при дотриманні зобов’язань по забезпеченню конфіденційності.


^ 11. Забезпечення конфіденційності

11.1. Сторони беруть на себе зобов’язання по збереженню конфіденційності отриманої від Ліцензіара технічної документації і інформації, яка стосується ПЗ. Сторони зроблять все необхідне для того, щоб попередити повне або часткове розголошення вказаної інформації або ознайомлення з нею третіх осіб без взаємної домовленості.

11.2. Обставини конфіденційності зберігають свою силу після збігу терміну дії даного договору або його дострокового розірвання на протязі наступних п’яти років.


^ 12. Додаткові умови

12.1. Права та обов’язки кожної із сторін по даному договору не можуть бути переуступлені юридичній та фізичній особі без письмової згоди іншої сторони.

12.2. Всі зміни та доповнення до договору оформлюються сторонами у вигляді додаткових угод до даного договору.

12.3. Всі додатки / додаткові угоди до даного договору дійсні лише в тому випадку, якщо вони викладені в письмовій формі та підписані уповноваженими особами з обох сторін.

12.4. Всі додатки / додаткові угоди до даного договору є його невід’ємною частиною.

12.5. У разі переносу бази даних на інші комп'ютери в межах одного ЗР/ДНЗ Ліцензіар в період гарантійного строку або в рамках технічної підтримки видає новий ключ безкоштовно.


^ 13. Термін дії Договору

13.1. Договір набирає чинності з моменту підписання Сторонами та діє до 31.12.201__ р.

13.2.У разі відсутності бажання розірвати договір по закінченню терміну його дії, договір вважається пролонгованим ще на один рік.


^ 14. Вирішення спорів

14.1. Всі спори, що можуть виникнути в процесі виконання даного Договору і не будуть вирішені в процесі двосторонніх переговорів, підлягають розгляду в господарському суді, згідно діючого законодавства.


15. Місцезнаходження, банківські реквізити та підписи

^ ЛІЦЕНЗІАР ЛІЦЕНЗІАТТОВ «НОВІ ЗНАННЯ»

ЄДРПОУ 35856569

п/ р 26005060381114

МФО 351533 в ХГРУ ПАТ КБ

«Приватбанк» м. Харків

Свідоцтво про державну реєстрацію

Серія А01 №426717

від 09.11.2010 р

Юридична адреса:

61001, Харківська обл., м. Харків,

пр. Гагаріна, буд.1

тел./факс (057) 777-02-77

ел. пошта info@ekyrs.org

Спрощена система оподаткування


Директор

_________________/Черепанова Т.О./


Схожі:

Товариство з обмеженою відповідальністю «нові знання», в особі директора Черепанової Тетяни Олексіївни, яка діє на підставі Статуту, надалі «Ліцензіар» iconАкт зарахування зустрічних однорідних вимог м. Київ року Товариство з обмеженою відповідальністю
Товариство з обмеженою відповідальністю (далі — Сторона 1), в особі ген директора, що діє на підставі Статуту, та є платником податку...
Товариство з обмеженою відповідальністю «нові знання», в особі директора Черепанової Тетяни Олексіївни, яка діє на підставі Статуту, надалі «Ліцензіар» iconДоговір про обслуговування рахунка в цінних паперах № м. Львів 2013 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Балтік Фінанс Груп»
Ае №263312 від 12. 10. 2013р., виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, в особі директора Брунця Тараса...
Товариство з обмеженою відповідальністю «нові знання», в особі директора Черепанової Тетяни Олексіївни, яка діє на підставі Статуту, надалі «Ліцензіар» icon1 Послуги з поставки компонентів пк-«курс» стандартної комплектації
Ліцензіар товариство з обмеженою відповідальністю «нові знання», єдрпоу 35856569, р/р 26005060381114, мфо 351533
Товариство з обмеженою відповідальністю «нові знання», в особі директора Черепанової Тетяни Олексіївни, яка діє на підставі Статуту, надалі «Ліцензіар» iconДоговір №
Товариство з обмеженою відповідальністю "сибінвест-україна", платник податку на прибуток на загальних підставах, надалі «Продавець»,...
Товариство з обмеженою відповідальністю «нові знання», в особі директора Черепанової Тетяни Олексіївни, яка діє на підставі Статуту, надалі «Ліцензіар» iconДоговір поставки № м. Київ 20 року Товариство з обмеженою відповідальністю «кп «емір»
«Покупець», в особі, який діє на підставі, з другої сторони, разом надалі «Сторони», а кожна окремо «Сторона», уклали цей договір...
Товариство з обмеженою відповідальністю «нові знання», в особі директора Черепанової Тетяни Олексіївни, яка діє на підставі Статуту, надалі «Ліцензіар» iconДавиденко Віри Миколаївни, який діє на підставі Статуту, керуючись положеннями Цивільного кодекс
Зош І-ІІІ ступенів в особі директора Онатій Валерії Тіборівни, яка діє на підставі Статуту
Товариство з обмеженою відповідальністю «нові знання», в особі директора Черепанової Тетяни Олексіївни, яка діє на підставі Статуту, надалі «Ліцензіар» iconХодзіцької Галини Володимирівни, який діє на підставі Статуту, керуючись положеннями Цивільного кодекс
...
Товариство з обмеженою відповідальністю «нові знання», в особі директора Черепанової Тетяни Олексіївни, яка діє на підставі Статуту, надалі «Ліцензіар» iconКротенко Наталії Степанівни, який діє на підставі Статуту, керуючись положеннями Цивільного кодекс
Мокрокалигірська загальноосвітня школа (далі – зош) І-ІІІ ступенів в особі директора Кравченко Валентини Володимирівни, яка діє на...
Товариство з обмеженою відповідальністю «нові знання», в особі директора Черепанової Тетяни Олексіївни, яка діє на підставі Статуту, надалі «Ліцензіар» iconСторони: "Консигнант": Товариство з обмеженою відповідальністю в особі., що діє на
Консигнант : Товариство з обмеженою відповідальністю в особі., що діє на
Товариство з обмеженою відповідальністю «нові знання», в особі директора Черепанової Тетяни Олексіївни, яка діє на підставі Статуту, надалі «Ліцензіар» iconДоговір м. Львів 200 р. Приватне підприємство «Аланда», надалі «Продавець», в особі директора Демків Ганни Іванівни, що діє на підставі Статуту з однієї сторони,
Приватне підприємство «Аланда», надалі «Продавець», в особі директора Демків Ганни Іванівни, що діє на підставі Статуту з однієї...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи