Закон україни про автомобільний транспорт icon

Закон україни про автомобільний транспорт
НазваЗакон україни про автомобільний транспорт
Сторінка2/6
Дата конвертації23.12.2013
Розмір0.81 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6

Нормативно-правові акти центрального органу виконавчої влади

з питань автомобільного транспорту, видані в межах його

компетенції, обов'язкові до виконання на території України.

У складі центрального органу виконавчої влади з питань

автомобільного транспорту функціонують:

урядовий орган державного управління з питань регулювання

діяльності автомобільного транспорту;

урядовий орган державного управління з питань контролю на

автомобільному транспорті.

Урядовий орган державного управління з питань регулювання

діяльності автомобільного транспорту забезпечує:

підготовку пропозицій щодо вдосконалення законодавства про

автомобільний транспорт;

участь у здійсненні стандартизації та сертифікації в

установленому порядку;

формування пропозицій щодо тарифної політики;

формування мережі автобусних маршрутів загального

користування в міжнародному сполученні;

формування мережі та проведення конкурсу на міжміських та

приміських автобусних маршрутах загального користування, які

виходять за межі області;

захист прав споживачів послуг автомобільного транспорту

відповідно до законодавства;

організацію наукового забезпечення щодо основних напрямів

розвитку автомобільного транспорту, ефективної і безпечної його

діяльності, визначення соціальних стандартів якості його роботи та

їх реалізації.

Урядовий орган державного управління з питань контролю на

автомобільному транспорті здійснює:

державний контроль за додержанням суб'єктами господарювання,

які провадять діяльність у сфері автомобільного транспорту, вимог

законодавства про автомобільний транспорт, норм та стандартів

законодавчо регульованої сфери, що визначають організацію

перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;

державний нагляд за забезпеченням суб'єктами господарювання,

які провадять діяльність у сфері автомобільного транспорту,

безпеки автомобільних перевезень;

державний контроль за додержанням вітчизняними та іноземними

автомобільними перевізниками норм міжнародних конвенцій і

договорів про міжнародне автомобільне сполучення;

видачу відповідно до законодавства ліцензій на право

провадження господарської діяльності щодо надання послуг з

перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом та

контроль ліцензійних умов;

державний контроль за недопущенням надання послуг з

перевезення пасажирів і вантажів автомобільними перевізниками, які

не одержали відповідної ліцензії та ліцензійних карток на

транспортні засоби, що при цьому використовуються, який здійснюється на автостанціях, автобусних зупинках, у місцях

посадки та висадки пасажирів, на стоянках таксі, у місцях

навантаження та розвантаження вантажних автомобілів.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим та обласні державні

адміністрації формують у приміському та міжміському сполученні

мережу автобусних маршрутів загального користування, які не

виходять за межі території Автономної Республіки Крим чи області,

та здійснюють контроль за виконанням транспортного законодавства

на відповідній території згідно з повноваженнями, визначеними

законами України.

Органи місцевого самоврядування формують мережу міських

автобусних маршрутів загального користування і здійснюють контроль

за виконанням транспортного законодавства на відповідній території

згідно з повноваженнями, визначеними законами України.

Служба міжнародних автомобільних перевезень здійснює у

пунктах пропуску через державний кордон України та у пунктах

видачі дозволів автомобільним перевізникам України контроль за

дотриманням ними законодавства України, що стосується виконання

міжнародних автомобільних перевезень.

Державному контролю підлягають усі транспортні засоби

українських та іноземних перевізників, що здійснюють автомобільні

перевезення пасажирів та вантажів на території України.

Державний контроль автомобільних перевізників здійснюється

шляхом проведення планових, позапланових і рейдових перевірок.

Планові перевірки здійснюються не частіше одного разу на рік.

Орган державного контролю не пізніше ніж за 10 календарних днів до

початку проведення планової перевірки письмово повідомляє про це

автомобільного перевізника, якого буде перевіряти.

Позапланові перевірки здійснюються лише на підставі

надходження в письмовій формі заяви (повідомлення) про порушення

автомобільним перевізником вимог законодавства про автомобільний

транспорт уповноваженими особами органів, яким надано право

здійснення державного контролю, з метою перевірки поданих фактів

та виконання припису про порушення цього законодавства.

Не частіше одного разу на квартал здійснюються рейдові

перевірки дотримання автомобільними перевізниками вимог

законодавчих і нормативно-правових актів щодо забезпечення безпеки

пасажирських перевезень та безпеки дорожнього руху.

При проведенні позапланових і рейдових перевірок

автомобільний перевізник, що буде перевірятися, стосовно терміну

проведення перевірки не інформується.

Посадова особа, яка здійснює державний контроль, має право на

безоплатний проїзд під час проведення перевірки транспортних

засобів перевізників у межах, визначених у її посвідченні.

Порядок здійснення державного контролю на автомобільному

транспорті ( 1567-2006-п ) визначає Кабінет Міністрів України.

Стаття 7. Організація пасажирських перевезень органами

виконавчої влади та органами місцевого

самоврядування

Організація пасажирських перевезень покладається:

на міжнародних та міжміських і приміських автобусних

маршрутах загального користування, які виходять за межі території

області (міжобласні маршрути), - на урядовий орган державного

управління на автомобільному транспорті;

на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального

користування, які не виходять за межі території області

(внутрішньообласні маршрути), - на Раду міністрів Автономної

Республіки Крим чи обласні держадміністрації;

на міських автобусних маршрутах загального користування - на

виконавчий орган сільської, селищної, міської ради відповідного

населеного пункту.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування

зобов'язані:

забезпечувати формування автобусної маршрутної мережі

загального користування й мережі таксомоторних стоянок та

розробляти перспективи їх розвитку;

організовувати утримання в належному стані проїзної частини

автомобільних доріг та під'їздів (на міських автобусних маршрутах

загального користування) і в разі завдання матеріальних збитків

автомобільному перевізнику, що обслуговує автобусний маршрут

загального користування, унаслідок неналежного утримання проїзної

частини автомобільної дороги чи під'їзду компенсувати йому збитки;

забезпечувати облаштування необхідною інфраструктурою

автобусних маршрутів загального користування, а саме -

автопавільйонами, інформаційним забезпеченням пасажирів і

підтримувати її в належному технічному та санітарному стані;

забезпечувати розроблення паспортів автобусних маршрутів

загального користування з визначенням необхідної кількості

автобусів, їх пасажиромісткості, класу, технічних та екологічних

показників, розкладу руху. Порядок розроблення та затвердження

паспорта маршруту визначає центральний орган виконавчої влади з

питань автомобільного транспорту;

проводити конкурс на перевезення пасажирів на автобусних

маршрутах загального користування;

забезпечувати укладання договору на автобусних маршрутах

загального користування із автомобільним перевізником - переможцем

конкурсу на міських, приміських та міжміських автобусних маршрутах

загального користування, які не виходять за межі території області

(внутрішньообласні маршрути), чи надання дозволу на приміських та

міжміських автобусних маршрутах загального користування, які

виходять за межі території області (міжобласні маршрути), та

забезпечувати контроль за виконанням ним умов договору чи дозволу;

забезпечувати безпечне і якісне обслуговування пасажирів на

автобусних маршрутах загального користування;

забезпечувати компенсацію втрат автомобільному перевізнику

внаслідок перевезення пільгових категорій пасажирів та регулювання

тарифів.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування

мають право:

достроково розірвати договір з автомобільним перевізником чи

позбавити його дозволу в разі порушення ним умов договору чи

дозволу і призначити для роботи на автобусному маршруті загального

користування (групі маршрутів) автомобільного перевізника, який за

результатами конкурсу зайняв наступне місце, а в разі їх відмови -

призначати до проведення конкурсу автомобільного перевізника один

раз на термін не більше ніж три місяці;

у разі припинення автомобільним перевізником перевезення

пасажирів на автобусному маршруті загального користування

призначати перевізника, який за результатами конкурсу зайняв

наступне місце, а в разі їх відмови - призначати до проведення

конкурсу автомобільного перевізника один раз на термін не більше

ніж три місяці;

у разі відкриття автобусного маршруту, який не має паспорта,

призначати один раз тимчасового автомобільного перевізника на

термін до трьох місяців, після чого за результатами функціонування

маршруту приймати рішення щодо доцільності відкриття маршруту та

проведення конкурсу;

укладати договір із автомобільним перевізником (на таксі) на

право користування облаштованими таксомоторними стоянками та

послугами диспетчерських станцій, якщо таксомоторні стоянки та

диспетчерські станції є власністю органів виконавчої влади та

органів місцевого самоврядування.

Стаття 8. Стандартизація і оцінка відповідності на

автомобільному транспорті

Стандартизація на автомобільному транспорті забезпечує:

реалізацію єдиної науково-технічної політики з питань

створення, експлуатації, ремонту, технічного обслуговування та

утилізації транспортних засобів;

підвищення надійності, комфортності та безпечності

транспортних засобів, якості робіт та послуг відповідно до

розвитку науки і техніки, потреб населення і народного

господарства;

захист інтересів споживачів і держави у питаннях безпеки

перевезень для життя, здоров'я людей та майна осіб, охорони

довкілля;

економію всіх видів ресурсів, поліпшення техніко-економічних

показників діяльності;

безпеку об'єктів з урахуванням ризику виникнення природних і

техногенних катастроф та інших надзвичайних ситуацій.

Сертифікацію транспортних засобів, робіт, послуг на

автомобільному транспорті здійснюють з метою:

запобігання використанню транспортних засобів, надання робіт,

послуг, небезпечних для життя, здоров'я людей та довкілля;

сприяння споживачам у свідомому виборі транспортних засобів,

робіт, послуг;

створення умов для участі суб'єктів господарювання в

міжнародному економічному, науково-технічному співробітництві.

Стаття 9. Особливості ліцензування на автомобільному транспорті

Ліцензування на автомобільному транспорті спрямоване на

визначення початкових і поточних умов надання послуг з перевезень

пасажирів і вантажів, а також найважливіших параметрів

обслуговування споживачів.

Завданням ліцензування на автомобільному транспорті є:

сприяння становленню сучасного ринку послуг, розвитку

автомобільного транспорту та стимулювання впровадження нових видів

послуг;

підвищення ефективності використання транспортних засобів;

створення конкурентного середовища;

захист прав споживачів та ринку послуг від небезпечних

перевезень;

забезпечення соціальних стандартів транспортного

обслуговування;

забезпечення використання сертифікованих і дозволених для

використання транспортних засобів;

забезпечення доступності послуг та підвищення якості

транспортного обслуговування;

забезпечення допуску автомобільних перевізників до

перевезення пасажирів транспортними засобами на комерційній основі

шляхом їх попередньої перевірки на відповідність вимогам

ліцензійних умов.

Підтвердження відповідності перевізника вимогам ліцензійних

умов здійснюється органом ліцензування шляхом перевірки

перевізника за місцем його розташування або надання перевізником

органу ліцензування сертифіката відповідності послуг з перевезення

пасажирів автобусами ліцензійним умовам.

Ліцензія видається на господарську діяльність з надання

послуг з перевезення пасажирів і вантажів на такі види робіт:

надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів автобусами;

надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів на таксі;

надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів легковими

автомобілями на замовлення;

надання послуг з внутрішніх перевезень вантажів вантажними

автомобілями, причепами та напівпричепами;

надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів автобусами;

надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів на таксі;

надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів легковими

автомобілями на замовлення;

надання послуг з міжнародних перевезень вантажів вантажними

автомобілями, причепами та напівпричепами.

Орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії або

про відмову в її видачі у строк не пізніше 30 календарних днів з

дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що

додаються до заяви.

Ліцензія на надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів

чи вантажів надає право автомобільному перевізнику надавати

послуги з внутрішніх перевезень пасажирів чи вантажів.

Ліцензійна картка на таксі надається за умови підтвердження в

установленому порядку відповідності його облаштування вимогам

визначення "таксі", викладеним у статті 1 цього Закону.

Стаття 10. Тарифна політика на автомобільному транспорті

Тарифна політика на автомобільному транспорті має

задовольняти підприємницький інтерес, забезпечувати розвиток

автомобільного транспорту, стимулювати впровадження новітніх

технологій перевезень, застосування сучасних типів транспортних

засобів, а також сприяти вирішенню таких завдань:

збільшення можливостей суб'єктів господарювання щодо

забезпечення потреб споживачів у послугах, залучення інвестицій у

розвиток автомобільного транспорту та досягнення сталих

економічних умов роботи;

стимулювання конкуренції та появи нових суб'єктів

господарювання, які належать до автомобільного транспорту;

забезпечення балансу між платоспроможним попитом на послуги

та обсягом витрат на їх надання;

забезпечення стабільності, прозорості та прогнозованості

тарифів.

Реалізація єдиної тарифної політики передбачає затверджену

центральним органом виконавчої влади з питань автомобільного

транспорту методику розрахунку тарифів за видами перевезень.

Стаття 11. Надання соціально значущих послуг автомобільного

транспорту

Надання соціально значущих послуг автомобільного транспорту

здійснюється відповідно до законодавства з питань поставки

продукції для державних потреб.

Соціально значущими послугами автомобільного транспорту є

послуги з перевезення пасажирів автобусними маршрутами загального

користування за визначеними уповноваженими органами тарифами та на

пільгових умовах відповідно до законодавства.

Стаття 12. Страхування на автомобільному транспорті

Страхування на автомобільному транспорті здійснюється

відповідно до законодавства.

При придбанні квитка пасажиру надається інформація щодо

здійсненого виду обов'язкового страхування та про страховика.

Стаття 13. Забезпечення діяльності автомобільного транспорту

Організаційне, науково-технічне та методичне забезпечення,

державне регулювання та контроль на автомобільному транспорті

фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України та з

інших джерел, не заборонених законодавством України.

Глава 3

^ РОЗВИТОК АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

Стаття 14. Засади розвитку автомобільного транспорту

Розвиток автомобільного транспорту за погодженням з іншими

центральними органами виконавчої влади відбувається відповідно до

програми розвитку і вдосконалення транспорту, яку готує

центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного

транспорту і затверджує Кабінет Міністрів України.

Відповідно до програм розвитку та вдосконалення транспорту

Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні та Київська і

Севастопольська міські ради затверджують регіональні програми

розвитку автомобільного транспорту, які визначають розвиток мережі

автобусних маршрутів загального користування на відповідній

території та її інфраструктури, оновлення та поповнення парку

автобусів, будівництво автомобільних доріг, перелік сільських

населених пунктів, що будуть забезпечені автобусним сполученням з

районними центрами, кошти на покриття збитків автомобільних

перевізників, які обслуговують збиткові маршрути загального

користування, а також заходи з безпеки перевезень.

Сільські, селищні, міські ради розробляють і затверджують

програми розвитку та вдосконалення автомобільного транспорту на

відповідній території або надають пропозиції щодо визначення цих

програм в інших регіональних програмах з питань розвитку

автомобільного транспорту.

Формування та ведення реєстру міжнародних та міжміських і

приміських автобусних маршрутів загального користування, які

виходять за межі території області (міжобласних маршрутів),

покладається на Укравтотранс, який затверджує мережу і паспорти

міжнародних та міжміських і приміських автобусних маршрутів, які

виходять за межі території області (міжобласних маршрутів), а

також погоджує розклад руху автобусів на міжміських автобусних

маршрутах, які не виходять за межі території області.

Формування та ведення реєстру міжміських і приміських

автобусних маршрутів загального користування, які не виходять за

межі території області (внутрішньообласних маршрутів),

покладається на Верховну Раду Автономної Республіки Крим чи

обласні держадміністрації, які затверджують мережу і паспорти

міжміських та приміських автобусних маршрутів, які не виходять за

межі території області (внутрішньообласних маршрутів).

Формування та ведення реєстру міських автобусних маршрутів

загального користування покладається на виконавчий орган

сільської, селищної, міської ради відповідного населеного пункту,

який затверджує мережу і паспорти міських автобусних маршрутів.

Реєстр автобусних маршрутів загального користування ведеться

в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з

питань автомобільного транспорту.

Формування та ведення реєстру стоянок таксі покладається на

виконавчий орган сільської, селищної, міської ради відповідного

1   2   3   4   5   6Схожі:

Закон україни про автомобільний транспорт iconПрограма фахового вступного випробування для участі в конкурсі щодо зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст за напрямом «Автомобільний транспорт»
Вступник освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник за напрямом підготовки «Автомобільний транспорт» спеціальності «Обслуговування...
Закон україни про автомобільний транспорт iconЗакон україни про автомобільний транспорт Із змінами І доповненнями, внесеними Законом України
Договірні Сторони держави, суб'єкти міжнародних правовідносин, що беруть участь у процесі міжнародних автомобільних перевезень, визначені...
Закон україни про автомобільний транспорт iconПоложення (норми) проекту акта Закон України «Про автомобільний транспорт» Стаття Визначення основних термінів у цьому Законі наведені терміни вживаються в такому значенні
Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення системи управління транспортним процесом у зв’язку...
Закон україни про автомобільний транспорт iconКонкурс
Аченню робочого органу проводиться відповідно до ст. 44 Закону України «Про автомобільний транспорт», Порядку проведення конкурсу...
Закон україни про автомобільний транспорт iconРозпорядження " 17 " 02 2012 р. №102-р Про внесення змін до мережі автобусних маршрутів загального користування
Закону України «Про автомобільний транспорт», із внесеними змінами, постановою Кабінету Міністрів України від 18. 02. 97 №176 «Про...
Закон україни про автомобільний транспорт iconРішення від 26 жовтня 2011 р. №603 м. Знам`янка Про внесення зміни до схеми руху автобусів на міському автобусному маршруті №5 "Готель-Сільгосптехніка"
Комарова, керуючись ст. 7 Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про автомобільний транспорт”, ст. 30 Закону України...
Закон україни про автомобільний транспорт iconРішення від 28 січня 2011р. №34 м. Знам’янка Про внесення тимчасових змін до схем руху автобусів на міських автобусних маршрутах загального користування
Калініна, керуючись ст. 7 Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про автомобільний транспорт”, ст. 30 Закону України...
Закон україни про автомобільний транспорт iconРішення № від 2012 року Про внесення змін до рішення обласної ради від 20. 12. 2011 №325 Про затвердження Концепції розвитку
Жкг, транспорту та зв’язку, на підставі частини 2 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та відповідно до...
Закон україни про автомобільний транспорт iconРішення № від 2012 року Про внесення змін до рішення обласної ради від 20. 12. 2011 №325 Про затвердження Концепції розвитку
Жкг, транспорту та зв’язку, на підставі частини 2 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та відповідно до...
Закон україни про автомобільний транспорт iconРішення №639 від 23 листопада 2012 року Про внесення змін до рішення обласної ради від 20. 12. 2011 №325 Про затвердження Концепції розвитку
Жкг, транспорту та зв’язку, на підставі частини 2 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та відповідно до...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи