Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності icon

Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності
НазваМетодичні рекомендації для виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності
Сторінка1/12
Дата конвертації31.03.2013
Розмір0.56 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
1. /Конспект лекций/Использование SQL Server Management Studio.doc
2. /Конспект лекций/Лекция 0. Знайомство з SQL Server 2005.doc
3. /Конспект лекций/Лекция 1. Створення й керування базою даних SQL Server (short).doc
4. /Конспект лекций/Лекция 2. Синтаксичн_ елементи мови.doc
5. /Конспект лекций/Лекция 3. Виб_рка даних з бази даних.doc
6. /Конспект лекций/Лекция 4. Модиф_кац_я даних у базах даних SQL Server.doc
7. /Конспект лекций/Лекция 5. Збережен_ процедури.doc
8. /Конспект лекций/Лекция 5. Створення тригер_в _ керування ними ними.doc
9. /Конспект лекций/Мова SQL.Doc
10. /Конспект лекций/Создание триггеров и управление ими.doc
11. /Конспект лекций/Ц_л_сн_сть даних (short).doc
12. /Лабораторна робота малий формат.doc
Что такое sql server
Лекція Основи роботи з Microsoft sql| Server| 2005 Питання лекції Основні
Лекція Створення І керування базою даних sql server
Синтаксичні елементи мови Transact-sql
Вибірка даних з бази даних sql server
Модифікація даних у базах даних sql server
Збережені процедури
Створення|створіння| тригерів|трігерів| і керування ними (Тут додати що таке тригер і як він використовується)
Курс лекцій ( частина 1 ) для студентів спеціальності
Создание триггеров и управление ими
Цілісність даних
Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності


ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ


Крещенко Л.Ф.


Мова SQL


Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності

6.050102 “Економічна кібернетика”


Підлягає поверненню до університету


Примірник № ____


ПОЛТАВА

РВВ ПУСКУ

2007

Автор: Крещенко Л.Ф. доцент кафедри економічної кібернетики Полтавського університету споживчої кооперації України, к.т.н.


Рецензенти: Козир О.О., завідувач кафедри інформаційно-обчислювальних систем Полтавського університету споживчої кооперації України, доцент, к.т.н.


Розглянуто та рекомендовано для друку на засіданні

кафедри економічної кібернетики

Полтавського університету споживчої кооперації України

__ ______ 2007 р., протокол № __


Завідувач кафедрою


_______________ Рогоза М.Є.


Узгоджено”

Декан факультету економіки і менеджменту


___________ проф. Вахтін С.Р.


Узгоджено”

Керівник навчального відділу


_______________ Герман Н.В.

Вступ


Стрімкий ріст популярності мови SQL є однією з важливих тенденцій у сучасних коп.’ютерних технологіях. На сьогодняшній день мову SQL підтримує більше ніж сто СУБД, які працюють як на персональних комп’ютерах, так і на великих ЕОМ. Мова SQL є важливою складовою частиною у архітектурі систем керування базами даних, які випускаються усіма провідними виробниками програмних продуктів і є стратегічним напрямом у компанії Microsoft в галузі баз даних. На сьогоднішній день мова SQL використовується для всіх функціональних можливостей, які СУБД надає користувачеві, а саме:

  • виконує організацію даних;

  • читає дані та надає програмам, які працюють з СУБД отримати оперативну інформацію;

  • виконує обробку даних;

  • виконує керування доступом до даних;

  • регулює одночасний доступ до даних;

  • підтримує цілісність даних у БД.

Таким чином, володіння усіма можливостями мови SQL надає користувачеві потужний інструмент роботі з базами даних і використання усіх можливостей, які реалізовані в будь якій СУБД.

В даних методичних розробках мові піде про реалізацію можливостей SQL в середовищі MS SQL Server 2000 – потужній системі керування базами даних від компанії Microsoft. Microsoft SQL Server 2000 - це закінчене рішення для керування й аналізу даних, що дозволяє оперативно розгортати масштабовані Web-додатки нового покоління. SQL Server 2000 - ключовий компонент підтримки електронної комерції, інтерактивних ділових додатків і сховищ даних, що забезпечує масштабованість, необхідну для підтримки зростаючих, динамічних середовищ.

Лабораторна робота № 1. Синтаксичні елементи мови Transact-SQL

Стисло теоретичні відомостіУ мову Transact-SQL входить багато синтаксичних елементів, які використовуються більшістю операторів або впливають на них. До них відносяться ідентифікатори, змінні, функції, типи даних, вирази, мова керування ходом виконання й коментарі. Ідентифікатор - це ім'я об'єкта бази даних. В SQL Server він може бути в кожного об'єкта. Змінна - це об'єкт, що у пакетах і сценаріях Transact-SQL містить якісь дані (має значення). Функція інкапсулює алгоритми, який виконують часто, у вигляді підпрограми, що складається з одного або декількох операторів Transact-SQL. В Transact-SQL також є типи даних - атрибути, що визначають тип даних, які може містити об'єкт. Вираз являє собою комбінацію ідентифікаторів, значень і операторів. Цю комбінацію обробляє SQL Server, щоб одержати результат. Мова керування ходом виконання складається зі спеціальних слів, що контролюють хід виконання операторів Transact-SQL, їх блоків, а також збережених процедур. Коментарі (примітки) - це рядки, які не виконуються у вихідному тексту програми.

SQL Server 2000 надає кілька методів виконання операторів Transact-SQL. Обробка одиночного оператора SQL - основний спосіб, що використовує SQL Server 2000 для виконання операторів. При обробці оператора сервер баз даних аналізує його, щоб визначити найбільш ефективний шлях добування запитаних даних. Процес вибору одного плану виконання з декількох можливих називається оптимізацією. Обробка оператора сервером SQL підрозділяється на кілька етапів. SQL Server може обробляти декілька операторів у вигляді пакета. Пакет - це група з одного або декількох операторів Transact-SQL, які додаток відправляє SQL Server для виконання як єдиного цілого. В SQL Query Analyzer і утилітах osql і isql командою GO відзначається кінець пакета. У результаті компіляції кожного пакета виходить один план виконання. Якщо пакет складається з декількох операторів SQL, то з оптимізованих кроків виконання всіх операторів пакета формується один план виконання.

Збережена процедура - це група операторів Transact-SQL, які, будучи один раз скомпільовані, можуть бути виконані багаторазово. Тригер - це збережена процедура особливого типу, що не викликається користувачем безпосередньо. SQL Server 2000 зберігає тільки вихідний текст збережених процедур і тригерів. Сценарій - це набір операторів Transact-SQL, що зберігаються у файлі. Такий файл можна ввести в SQL Query Analyzer або утиліти osql і isql, які здатні виконати оператори із цього файлу.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12Схожі:

Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «мова sql» для студентів денної форми навчання спеціальності
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Мова sql» для студентів денної форми навчання спеціальності 050....
Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напрямів підготовки
Нелінійні електричні кола. Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів напрямів підготовки 050701 «Електротехніка та електротехнології»,...
Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютерна лінгвістика» для студентів спеціальності 02030303 «Прикладна лінгвістика»
Вивчення бібліотеки прикладних програм nltk, для опрацювання текстів природною мовою
Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Організація баз даних" для студентів спеціальності 091501 „Комп’ютерні системи та мережі" / Укладач Яцишин В. В.: Тдту, 200 р
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Організація баз даних” для студентів спеціальності 091501 „Комп’ютерні...
Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт із курсу „основи океанології дніпропетровськ рвв дну
Уміщені методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни „Основи океанології”. Наведені рекомендації до виконання...
Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності «Комп’ютерні системи та мережі» денної та заочної форми навчання
Периферійні пристої. Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів спеціальності «Комп’ютерні системи та мережі» денної...
Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності ксм денної та заочної форм навчання
Операційні системи. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності ксм денної та заочної форми навчання. /...
Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності ксм денної та заочної форм навчання
Операційні системи. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності ксм денної та заочної форми навчання
Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до лабораторних робіт з теоретичних основ електротехніки цикл з для студентів електроенергетичного та
Методичні вказівки до лабораторних робіт з теоретичних основ електротехніки. Цикл Для студентів електроенергетичного та електротехнічного...
Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до комплексу лабораторних робіт з дисципліни "Системний аналіз видавничих процесів" для студентів інженерного рівня підготовки по спеціальності
Системний аналіз видавничих процесів” для студентів спеціальності шифр 0927 “Видавничо-поліграфічна справа”/ Укл доц. Ковівчак Я....
Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до лабораторних занять (частина 1) Microsoft Word для студентів спеціальностей
Дані методичні вказівки включають 8 лабораторних робіт, по вивченню текстового редактора Word, тематика яких охоплює частину курсу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи