Лекція Основи роботи з Microsoft sql| Server| 2005 Питання лекції Основні icon

Лекція Основи роботи з Microsoft sql| Server| 2005 Питання лекції Основні
Скачати 82.79 Kb.
НазваЛекція Основи роботи з Microsoft sql| Server| 2005 Питання лекції Основні
Дата конвертації31.03.2013
Розмір82.79 Kb.
ТипЛекція
1. /Конспект лекций/Использование SQL Server Management Studio.doc
2. /Конспект лекций/Лекция 0. Знайомство з SQL Server 2005.doc
3. /Конспект лекций/Лекция 1. Створення й керування базою даних SQL Server (short).doc
4. /Конспект лекций/Лекция 2. Синтаксичн_ елементи мови.doc
5. /Конспект лекций/Лекция 3. Виб_рка даних з бази даних.doc
6. /Конспект лекций/Лекция 4. Модиф_кац_я даних у базах даних SQL Server.doc
7. /Конспект лекций/Лекция 5. Збережен_ процедури.doc
8. /Конспект лекций/Лекция 5. Створення тригер_в _ керування ними ними.doc
9. /Конспект лекций/Мова SQL.Doc
10. /Конспект лекций/Создание триггеров и управление ими.doc
11. /Конспект лекций/Ц_л_сн_сть даних (short).doc
12. /Лабораторна робота малий формат.doc
Что такое sql server
Лекція Основи роботи з Microsoft sql| Server| 2005 Питання лекції Основні
Лекція Створення І керування базою даних sql server
Синтаксичні елементи мови Transact-sql
Вибірка даних з бази даних sql server
Модифікація даних у базах даних sql server
Збережені процедури
Створення|створіння| тригерів|трігерів| і керування ними (Тут додати що таке тригер і як він використовується)
Курс лекцій ( частина 1 ) для студентів спеціальності
Создание триггеров и управление ими
Цілісність даних
Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності

Лекція 1. Основи роботи з Microsoft SQL| Server| 2005

Питання лекції

 1. Основні відомості про|із| SQL| Server| 2005 та принципи його роботи

 2. Використання SQL| Server| Management| Studio для роботи з запитами


Література

[1] стор. 40-56, [2] стор. 2-30, [3] стор. 5-30, [4] стор. 2-43,

1. Основні відомості про|із| SQL| Server| 2005 та принципи його роботи

Що таке SQL Server 2005


SQL| Server| 2005 — це реляційна СУБД, яка використовує мову|язик| TRANSACT-SQL| для пересилки повідомлень|сполучень| між комп'ютером клієнта і комп'ютером, на якому працює SQL| Server| 2005. Реляційна СУБД складається з механізму баз даних, власне баз даних і додатків|застосувань|, необхідних для управління даними і компонентами реляційної СУБД. Реляційна СУБД організовує дані у вигляді зв'язаних рядків і стовпців, складових базу даних. Реляційна СУБД відповідає за підтримку структури бази даних і вирішує|рішає| наступні|слідуючі| завдання|задачі|:

 • підтримує зв'язки між даними в базі;

 • гарантує коректне зберігання даних і виконання правив, що регламентують зв'язки між ними;

 • відновлює дані після|потім| аварії системи, переводячи|переказувати| їх в узгоджений|погоджений| стан|достаток|, зафіксований до збою.

База даних (БД) SQL| Server| 2005 є реляційною базою даних, сумісною з SQL| (Structured| Query| Language|) з|із| інтегрованою підтримкою XML| для Інтернет-додатків|застосувань|. SQL| Server| 2005 створений на основі сучасного розширюваного сервера SQL| Server| 2000.

Бази даних


База даних нагадує файл даних — це також місце|місце-миля| зберігання інформації. Подібно до більшості типів файлів даних, база даних не представляє|уявляє| інформацію безпосередньо користувачеві — користувач запускає додаток|застосування|, який звертається|обертається| до даних бази і представляє|уявляє| їх в зрозумілому для нього форматі.

Системи на основі баз даних потужніші|могутні|, ніж просто файли, оскільки дані в них краще структуровані. У ефективно організованій базі даних відсутні дані, що дублюються, які користувачеві або додатку|застосуванню| доводиться оновлювати|обновляти| одночасно. Зв'язані дані згруповані в єдину структуру — запис, причому між цими структурами (записами) можна визначати зв'язки.

При використанні файлів даних додаток|застосування| необхідно запрограмувати для роботи з|із| конкретною структурою кожного файлу даних, а база даних містить|утримує| каталог, за допомогою якого застосування визначають спосіб організації даних. Крім того, каталог дозволяє додаткам|застосуванням| баз даних динамічно представляти|уявляти| користувачам інформацію з|із| різних баз даних, оскільки дані не пов'язані з яким-небудь певним форматом.

Реляційні бази даних


Не дивлячись на|незважаючи на| наявність різних способів організації інформації у вигляді баз даних, реляційні СУБД вважаються одними з найбільш ефективних. У реляційній СУБД для ефективної організації даних використовується математична теорія безкінечності|множини|. У реляційній базі даних інформація організована у вигляді таблиць.

Таблиця описує деякий клас об'єктів, важливих|поважних| для організації. Наприклад, в базі даних якої-небудь компанії одна таблиця може бути призначена для відомостей про працівників, інша — для відомостей про покупців і ще одна — для відомостей про магазини. Будь-яка таблиця складається із стовпців і рядків (у теорії реляційних баз даних це атрибути і кортежі відповідно). Кожен стовпець визначає атрибут класу об'єктів, представлених|уявляти| таблицею. Наприклад, в таблиці для відомостей про працівників можуть бути стовпці, що визначають такі атрибути, як ім'я, прізвище, ідентифікаційний номер, відділ, тарифний розряд і назву посади працівника. А кожен рядок описує окремий екземпляр|примірник| об'єкту, представленого|уявляти| таблицею. Наприклад, один з рядків таблиці з|із| відомостями про працівників може описувати працівника з|із| ідентифікаційним номером 12345.

Існує безліч способів табличної організації даних. У теорії реляційних баз даних відомий процес під назвою нормалізація, який забезпечує ефективну організацію даних за допомогою певного набору таблиць.

SQL|


Для роботи з|із| інформацією в|із| базі даних необхідний набір команд і операторів (мова|язик|), який підтримується СУБД. З|із| реляційними базами даних можна використовувати різні мови|язики|, але|та| найбільш поширена мова|язик| SQL|. Стандарти на ПЗ, у тому числі стандарти SQL|, визначаються організаціями ANSI| (American| National| Standards| Institute|) і ISO| (International| Organization| for| Standardization|). SQL| Server| 2005 підтримує Entry| Level| SQL-92| — стандарт SQL|, опублікований ANSI| і ISO| в 1992 році. Діалект SQL|, який підтримує SQL| Server|, називається TRANSACT-SQL|. Це основна мова|язик|, яка використовувується додатками|застосуваннями| SQL| Server|.

XML|


XML| (Extensible| Markup| Language|) — це стандарт форматування даних, прийнятий в Інтернеті. Він представляє|уявляє| набір тегів, які включають в документ, щоб|аби| визначити його структуру.

Хоча більшість операторів SQL| повертають результати у вигляді реляційного набору даних (у табличному вигляді|виді|), SQL| Server| 2005 підтримує оператори FOR| XML|, який задає повернення результатів у вигляді документа XML|. SQL| Server| 2005 також підтримує запити XPath| з|із| додатків|застосувань| для Інтернету і інтрамереж. У бази даних SQL| Server| можна додавати|добавляти| інформацію з|із| документів XML|, а оператор OPENXML| дозволяє виводити дані з|із| документа у вигляді реляційного результуючого набору.

2. Використання SQL| Server| Management| Studio|SQL| Server| Management| Studio| є утилітою для управління будь-якими продуктами, які входять до складу SQL| Server| 2005. Це наступні|слідуючі| служби і можливості|спроможності|:

 • ядро SQL| Server| 2005 (Database Engine) для управління базами даних;

 • Analysis| server| — служба по управлінню OLAP-базами| даних;

 • Integration| service| — служба для перетворення даних між різними джерелами;

 • Reporting| service| — служба, що відповідає за побудову|шикування| звітів, а також дозволяє управляти ними і доставляти клієнтові;

 • Notification| service| — служба, що дозволяє повідомляти користувачів, посилаючи повідомлення|сполучення| на різні пристрої|устрої|;

 • управління реплікацією;

 • управління SQL| Server| Mobile| Edition|.
Як було сказано вище, |достоїнством| SQL| Server| Management| StuStudio| |з'являється|інтегрує в собі велику кількість можливостей|спроможностей|, представлених|уявляти| декількома утилітами в SQL| Server| 2005.

Запустимо SQL| Server| Management| Studio|. Перше, що ви побачите, — це діалогове вікно Connect| to| Server| (рис.1.1).

За допомогою цього вікна розробник може отримати|одержувати| з'єднання|сполуку| з|із| одним із зареєстрованих серверів. За умовчанням це діалогове вікно знаходиться|перебуває| в згорнутому вигляді|виді| і має три списки, які випадають. Перший список дозволяє задати типа|тип| сервера. Це може бути Analysis| service|, Reporting| service|, Integration| service| або SQL| Server| Mobile|. За умовчанням вибраний Database| Engine|, що дозволить вам отримати|одержувати| з'єднання|сполуку| з|із| сервером, що відповідає за управління реляційними базами даних. Натискуючи|натискає| кнопку Options|, ви зможете відображати|відображати| розширений варіант вікна для з'єднання|сполуки|.

Ввводемо|запроваджуйте| всі необхідні параметри і натискуємо|натискайте| Connect|. В результаті на екрані відображуватиметься|відображатиме| наступне|таке| вікно (рис.1.2).

Тут ви можете побачити вікно для зареєстрованих серверів. Воно може бути корисне для швидкого з'єднання|сполуки| з|із| вибраним сервером або для управління роботою сервера (зупинка, запуск). SQL| Server| Management| Studio| не дозволяє працювати з|із| декількома серверами одночасно. Якщо необхідно перемикатися|переключати| між серверами, то можна відкрити|відчиняти| декілька вікон цієї утиліти. У вікні Object| Explorer| відображується|відображає| структура вибраного сервера. Це вікно дуже нагадує вікно в Enterprise| Manager у версії 2000| і має ті-ж |принципи роботи. Використовуючи його, програміст може отримати|одержувати| інформацію про будь-які об'єкти бази даних.
Створення|створіння| запитів


Щоб|аби| викликати|спричиняти| редактор коду, можна скористатися кнопкою панелі інструментів New Query. Для відкриття редакторів коду інших типів треба скористатися кнопками на панелі інструментів відповідних типів запитів. SQL| Server| Management| Studio| і підтримує декілька редакторів:

 • редактор SQL| Server| запитів;

 • редактор Analysis| запитів (MDX/DMX/ХМLA|);

 • редактор XML|;

 • редактор звичайного|звичного| тексту.

При запуску запитів SQL| Server| Management| Studio| використовує наступні|слідуючі| провайдери:

 • SQL| Client| — для звичайних|звичних| SQL-запросов|;

 • ADOMD|.NET — для аналітичних запитів;

 • ActiveSync| — для мобільних пристроїв|устроїв|.
Відобразимо|відображатимете| редактор коди для SQL-запитів|. Як і в SQL| Server| 2000, програміст може вибрати активну базу даних, використовуючи випадний список в панелі інструментів, що з'явилася після з’єднання|появлялася|. Тут же розташовуються кнопки, що дозволяють змінити|зраджувати| з'єднання|сполуку| або відкрити|відчиняти| новий редактор коду, використовуючи те ж з'єднання|сполуку|. Ви можете перевірити синтаксис запиту або послати|надіслати| запит на виконання, використовуючи кнопки на панелі інструментів. Виберемо як активну базу AdventureWorks| і введемо|запроваджуйте| наступну|слідуючу| команду:

Select| * from| Production|.Product


В результаті|внаслідок| роботи цієї команди на екрані відображуватиметься|відображатиме| наступне|слідуюче| вікно (рис.1.3):

Дані відображуються|відображають| у таблиці, аналогічною SQL| Server| 2000. Ви можете змінити|зраджувати| спосіб видачі даних, використовуючи пункт меню Query  Results| to|.... Тут існують три можливості виведення результатів |спроможності|:

 • видача результату в таблицю;

 • видача результату у вигляді тексту;

 • видача результату у файл.

Нижче показаний результат запиту, якщо застосувати видачу у вигляді тексту (рис.1.4).


При створенні|створінні| запиту дуже зручно користуватися вікном Template| Explorer|, яке дозволяє вибрати один з шаблонів для побудови|шикування| запиту. Щоб|аби| відображувати|відображати| це вікно, скористаймося пунктом меню View|. На екрані відображуватиметься|відображатиме| наступне|таке| вікно (рис.1.5).

Це вікно має панель інструментів, що дозволяє перемикатися|переключати| між різними типами шаблонів. За умовчанням вибрані шаблони для звичайних|звичних| SQL-запитів|, але|та| ви можете перемкнутися на шаблони для аналітичних запитів або на шаблони для SQL| Mobile|. Окрім|крім| цього, вікно Template| Explorer| дозволяє створювати власні шаблони. Для цього можна скористатися контекстним меню.


Нижче у цьому вікні розміщено список шаблонів, які використовувалися у сотанньому сеансі роботи.

Для створення відповідного шаблону необхідно вибрати його з дерева шаблонів та двічі клацнути на ньому мишкою. У вікні редактору запитів з’явиться код шаблону, який користувач повинен відредагувати у відповідності до потреб.


Список літератури:


 1. Проектирование и реализация баз данных Microsoft SQL Server 2000. Учебный курс MCAD/MCSE, MCDBA/Пер. с англ. — 2-е изд., испр. — М.: Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 2003. – 512 стр.: ил.

 2. Microsoft SQL Server 2005. Реализация и обслуживание. Учебный курс Microsoft. / Пер. с англ. – М.: «Русская редакция», СПБ.: «Питер», 2007. – 768 стр. : ил.

 3. С. Байдачный, Д. Маленко, Ю. Лозинский SQL Server 2005: Новые возможности для разработчиков - М: СОЛОН-Пресс, 2006. - 208 стр:. ил.

 4. Браст Эндрю Дж., Форте Стивен Разработка приложений на основе MS SQL Server 2005. Мастер-класс. / Пер. с англ. – М.: Издательство «Русская редакция», 2007. – 880 стр.: ил.
Схожі:

Лекція Основи роботи з Microsoft sql| Server| 2005 Питання лекції Основні iconН. Р. Бухараев Введение в программирование на sql в среде субд ms visual FoxPro
Бд и логическую простоту, делающую sql не только языком программирования, но и неоценимым средством проектирования и функционального...
Лекція Основи роботи з Microsoft sql| Server| 2005 Питання лекції Основні iconЛекція 2 (4 години). Психологічне консультування родини
Основні види психологічної допомоги родині. Основи сімейного психологічного консультування
Лекція Основи роботи з Microsoft sql| Server| 2005 Питання лекції Основні iconЛекція 1 Тема 1: Основи теорії держави Основні теорії походження держави і права Поняття та ознаки держави Поняття функцій держави, їх види
Забарний Г. Г., Калюжний Р. А., Шкарупа В. К. Основи держави і права. К., 2002
Лекція Основи роботи з Microsoft sql| Server| 2005 Питання лекції Основні iconЛекція 1 Тема 1: Основи теорії держави Основні теорії походження держави і права Поняття та ознаки держави Поняття функцій держави, їх види
Забарний Г. Г., Калюжний Р. А., Шкарупа В. К. Основи держави і права. К., 2002
Лекція Основи роботи з Microsoft sql| Server| 2005 Питання лекції Основні iconЛекція 1 Тема 1: Основи теорії держави Основні теорії походження держави і права Поняття та ознаки держави Поняття функцій держави, їх види
Забарний Г. Г., Калюжний Р. А., Шкарупа В. К. Основи держави і права. К., 2002
Лекція Основи роботи з Microsoft sql| Server| 2005 Питання лекції Основні iconГавалюк Тарас Іванович
Системне та мережеве адміністрування серверних ос microsoft Windows Server 2003, 2008
Лекція Основи роботи з Microsoft sql| Server| 2005 Питання лекції Основні iconДокументи
1. /Основи роботи у Microsoft Word.pdf
Лекція Основи роботи з Microsoft sql| Server| 2005 Питання лекції Основні iconDeploying Active Directory Rights Management Services with Microsoft Office SharePoint Server 2007 Step-By-Step Guide

Лекція Основи роботи з Microsoft sql| Server| 2005 Питання лекції Основні iconWindows Server 2008 Network Policy Server (nps) Operations Guide

Лекція Основи роботи з Microsoft sql| Server| 2005 Питання лекції Основні iconПрограма з курсу „Політологія № п/п Дати проведення Теми занять Лекції Семінарське заняття
Усне опитування і перевірка письмової роботи. Питання включені у модульні завдання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи