Курс лекцій ( частина 1 ) для студентів спеціальності icon

Курс лекцій ( частина 1 ) для студентів спеціальності
НазваКурс лекцій ( частина 1 ) для студентів спеціальності
Сторінка1/6
Дата конвертації31.03.2013
Розмір0.67 Mb.
ТипКурс лекцій
  1   2   3   4   5   6
1. /Конспект лекций/Использование SQL Server Management Studio.doc
2. /Конспект лекций/Лекция 0. Знайомство з SQL Server 2005.doc
3. /Конспект лекций/Лекция 1. Створення й керування базою даних SQL Server (short).doc
4. /Конспект лекций/Лекция 2. Синтаксичн_ елементи мови.doc
5. /Конспект лекций/Лекция 3. Виб_рка даних з бази даних.doc
6. /Конспект лекций/Лекция 4. Модиф_кац_я даних у базах даних SQL Server.doc
7. /Конспект лекций/Лекция 5. Збережен_ процедури.doc
8. /Конспект лекций/Лекция 5. Створення тригер_в _ керування ними ними.doc
9. /Конспект лекций/Мова SQL.Doc
10. /Конспект лекций/Создание триггеров и управление ими.doc
11. /Конспект лекций/Ц_л_сн_сть даних (short).doc
12. /Лабораторна робота малий формат.doc
Что такое sql server
Лекція Основи роботи з Microsoft sql| Server| 2005 Питання лекції Основні
Лекція Створення І керування базою даних sql server
Синтаксичні елементи мови Transact-sql
Вибірка даних з бази даних sql server
Модифікація даних у базах даних sql server
Збережені процедури
Створення|створіння| тригерів|трігерів| і керування ними (Тут додати що таке тригер і як він використовується)
Курс лекцій ( частина 1 ) для студентів спеціальності
Создание триггеров и управление ими
Цілісність даних
Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності


ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ


Крещенко Л.Ф.


Мова SQL


Курс лекцій

( частина 1 )


для студентів спеціальності

6.050102 “Економічна кібернетика”


Підлягає поверненню до університету


Примірник № ____


ПОЛТАВА

2008

Mова SQL.

Курс лекцій «Мова SQL» для студентів денної форми навчання спеціальності 6.050102 “Економічна кібернетика”


Автор: Крещенко Л.Ф. доцент кафедри економічної кібернетики Полтавського університету споживчої кооперації України, к.т.н.


Рецензент: Козир О.О., доцент кафедри економічної кібернетики Полтавського університету споживчої кооперації України, к.т.н.


Курс лекцій

розглянуто та рекомендовано для друку на засіданні кафедри економічної кібернетики Полтавського університету споживчої кооперації України “___” ___________ 2008 р.

Протокол № ___


Завідуючий кафедрою __________


РЕКОМЕНДОВАНО

до видання та використання у навчальному процесі Вченою радою ПУСКУ


“____” _______________ 2008 р.


Протокол № ___


Вступ


Стрімкий ріст популярності мови SQL є найважливішою тенденцією у сучасних комп’ютерних технологіях. За останні декілька років мова SQL стала єдиним стандартом мови бази даних. На сьогодняшній день SQL підтримує більше ніж сто СУБД, які встановлюються як на персональні компютери, так і на потужні ЕОМ. У зв’яку з цим був прийнятий міжнародний стандарт мови, який пітримується усіма сучасними розробниками баз даних.

Мова SQL є важливим звеном у архітектурі систем управління базами даних, яка розробляються провідними постачальниками програмних продуктів і є стратегічним напрямом розробок компаниї MicroSoft у сфері баз даних.

Так що таке SQL? Чому ця мова така важлива? Що вона дозволяє робити і яка вона працює? Чи дійсно ця мова така важлива для персональних комп’ютерів та локальних обчилювальних мереже? Для відповіді на це питання требі детально і досконально розібратися з системами керування базами даних і приципами їх роботи. Але зараз ми можемо сказати, що мова SQL є стандартним інструментом, який призначений для обробки та читання даних, які утримуються у комп’ютерній базі даних. Мова SQL є мовою програмування, яка використовується для взаємодії користувача з базою даних. Насправді SQL працює тільки з базами даних одного визначеного типу, які звуться реляційними.

Самапо собі мова SQL не є ні самостійною мовою ні окрмим програмним продуктом. Її не можна придбати окремо. Це невід’ємна складова частина СУБД, інструмент, за допомогою чкого здійснюється Зв’язок з БД. Тому як висновок можна констатувати, що мова SQL – це:

 • інтегрована мова запитів;

 • мова програмування баз даних;

 • мова адміністрування баз даних.

Лекція 1. Основи роботи з Microsoft SQL| Server| 2005

Питання лекції

 1. Основні відомості про|із| SQL| Server| 2005 та принципи його роботи

 2. Використання SQL| Server| Management| Studio для роботи з запитами
Література

[1] стор. 40-56, [2] стор. 2-30, [3] стор. 5-30, [4] стор. 2-43,

1. Основні відомості про|із| SQL| Server| 2005 та принципи його роботи

Що таке SQL Server 2005

SQL| Server| 2005 — це реляційна СУБД, яка використовує мову|язик| TRANSACT-SQL| для пересилки повідомлень|сполучень| між комп'ютером клієнта і комп'ютером, на якому працює SQL| Server| 2005. Реляційна СУБД складається з механізму баз даних, власне баз даних і додатків|застосувань|, необхідних для управління даними і компонентами реляційної СУБД. Реляційна СУБД організовує дані у вигляді зв'язаних рядків і стовпців, складових базу даних. Реляційна СУБД відповідає за підтримку структури бази даних і вирішує|рішає| наступні|слідуючі| завдання|задачі|:

 • підтримує зв'язки між даними в базі;

 • гарантує коректне зберігання даних і виконання правив, що регламентують зв'язки між ними;

 • відновлює дані після|потім| аварії системи, переводячи|переказувати| їх в узгоджений|погоджений| стан|достаток|, зафіксований до збою.

База даних (БД) SQL| Server| 2005 є реляційною базою даних, сумісною з SQL| (Structured| Query| Language|) з|із| інтегрованою підтримкою XML| для Інтернет-додатків|застосувань|. SQL| Server| 2005 створений на основі сучасного розширюваного сервера SQL| Server| 2000.
Бази даних

База даних нагадує файл даних — це також місце|місце-миля| зберігання інформації. Подібно до більшості типів файлів даних, база даних не представляє|уявляє| інформацію безпосередньо користувачеві — користувач запускає додаток|застосування|, який звертається|обертається| до даних бази і представляє|уявляє| їх в зрозумілому для нього форматі.

Системи на основі баз даних потужніші|могутні|, ніж просто файли, оскільки дані в них краще структуровані. У ефективно організованій базі даних відсутні дані, що дублюються, які користувачеві або додатку|застосуванню| доводиться оновлювати|обновляти| одночасно. Зв'язані дані згруповані в єдину структуру — запис, причому між цими структурами (записами) можна визначати зв'язки.

При використанні файлів даних додаток|застосування| необхідно запрограмувати для роботи з|із| конкретною структурою кожного файлу даних, а база даних містить|утримує| каталог, за допомогою якого застосування визначають спосіб організації даних. Крім того, каталог дозволяє додаткам|застосуванням| баз даних динамічно представляти|уявляти| користувачам інформацію з|із| різних баз даних, оскільки дані не пов'язані з яким-небудь певним форматом.
Реляційні бази даних

Не дивлячись на|незважаючи на| наявність різних способів організації інформації у вигляді баз даних, реляційні СУБД вважаються одними з найбільш ефективних. У реляційній СУБД для ефективної організації даних використовується математична теорія безкінечності|множини|. У реляційній базі даних інформація організована у вигляді таблиць.

Таблиця описує деякий клас об'єктів, важливих|поважних| для організації. Наприклад, в базі даних якої-небудь компанії одна таблиця може бути призначена для відомостей про працівників, інша — для відомостей про покупців і ще одна — для відомостей про магазини. Будь-яка таблиця складається із стовпців і рядків (у теорії реляційних баз даних це атрибути і кортежі відповідно). Кожен стовпець визначає атрибут класу об'єктів, представлених|уявляти| таблицею. Наприклад, в таблиці для відомостей про працівників можуть бути стовпці, що визначають такі атрибути, як ім'я, прізвище, ідентифікаційний номер, відділ, тарифний розряд і назву посади працівника. А кожен рядок описує окремий екземпляр|примірник| об'єкту, представленого|уявляти| таблицею. Наприклад, один з рядків таблиці з|із| відомостями про працівників може описувати працівника з|із| ідентифікаційним номером 12345.

Існує безліч способів табличної організації даних. У теорії реляційних баз даних відомий процес під назвою нормалізація, який забезпечує ефективну організацію даних за допомогою певного набору таблиць.
SQL|

Для роботи з|із| інформацією в|із| базі даних необхідний набір команд і операторів (мова|язик|), який підтримується СУБД. З|із| реляційними базами даних можна використовувати різні мови|язики|, але|та| найбільш поширена мова|язик| SQL|. Стандарти на ПЗ, у тому числі стандарти SQL|, визначаються організаціями ANSI| (American| National| Standards| Institute|) і ISO| (International| Organization| for| Standardization|). SQL| Server| 2005 підтримує Entry| Level| SQL-92| — стандарт SQL|, опублікований ANSI| і ISO| в 1992 році. Діалект SQL|, який підтримує SQL| Server|, називається TRANSACT-SQL|. Це основна мова|язик|, яка використовувується додатками|застосуваннями| SQL| Server|.
XML|

XML| (Extensible| Markup| Language|) — це стандарт форматування даних, прийнятий в Інтернеті. Він представляє|уявляє| набір тегів, які включають в документ, щоб|аби| визначити його структуру.

Хоча більшість операторів SQL| повертають результати у вигляді реляційного набору даних (у табличному вигляді|виді|), SQL| Server| 2005 підтримує оператори FOR| XML|, який задає повернення результатів у вигляді документа XML|. SQL| Server| 2005 також підтримує запити XPath| з|із| додатків|застосувань| для Інтернету і інтрамереж. У бази даних SQL| Server| можна додавати|добавляти| інформацію з|із| документів XML|, а оператор OPENXML| дозволяє виводити дані з|із| документа у вигляді реляційного результуючого набору.

2. Використання SQL| Server| Management| Studio|


SQL| Server| Management| Studio| є утилітою для управління будь-якими продуктами, які входять до складу SQL| Server| 2005. Це наступні|слідуючі| служби і можливості|спроможності|:

 • ядро SQL| Server| 2005 (Database Engine) для управління базами даних;

 • Analysis| server| — служба по управлінню OLAP-базами| даних;

 • Integration| service| — служба для перетворення даних між різними джерелами;

 • Reporting| service| — служба, що відповідає за побудову|шикування| звітів, а також дозволяє управляти ними і доставляти клієнтові;

 • Notification| service| — служба, що дозволяє повідомляти користувачів, посилаючи повідомлення|сполучення| на різні пристрої|устрої|;

 • управління реплікацією;

 • управління SQL| Server| Mobile| Edition|.

Як було сказано вище, |достоїнством| SQL| Server| Management| StuStudio| |з'являється|інтегрує в собі велику кількість можливостей|спроможностей|, представлених|уявляти| декількома утилітами в SQL| Server| 2005.

Запустимо SQL| Server| Management| Studio|. Перше, що ви побачите, — це діалогове вікно Connect| to| Server| (рис.1.1).

За допомогою цього вікна розробник може отримати|одержувати| з'єднання|сполуку| з|із| одним із зареєстрованих серверів. За умовчанням це діалогове вікно знаходиться|перебуває| в згорнутому вигляді|виді| і має три списки, які випадають. Перший список дозволяє задати типа|тип| сервера. Це може бути Analysis| service|, Reporting| service|, Integration| service| або SQL| Server| Mobile|. За умовчанням вибраний Database| Engine|, що дозволить вам отримати|одержувати| з'єднання|сполуку| з|із| сервером, що відповідає за управління реляційними базами даних. Натискуючи|натискає| кнопку Options|, ви зможете відображати|відображати| розширений варіант вікна для з'єднання|сполуки|.
Ввводемо|запроваджуйте| всі необхідні параметри і натискуємо|натискайте| Connect|. В результаті на екрані відображуватиметься|відображатиме| наступне|таке| вікно (рис.1.2).

Тут ви можете побачити вікно для зареєстрованих серверів. Воно може бути корисне для швидкого з'єднання|сполуки| з|із| вибраним сервером або для управління роботою сервера (зупинка, запуск). SQL| Server| Management| Studio| не дозволяє працювати з|із| декількома серверами одночасно. Якщо необхідно перемикатися|переключати| між серверами, то можна відкрити|відчиняти| декілька вікон цієї утиліти. У вікні Object| Explorer| відображується|відображає| структура вибраного сервера. Це вікно дуже нагадує вікно в Enterprise| Manager у версії 2000| і має ті-ж |принципи роботи. Використовуючи його, програміст може отримати|одержувати| інформацію про будь-які об'єкти бази даних.
  1   2   3   4   5   6Схожі:

Курс лекцій ( частина 1 ) для студентів спеціальності iconКонспект лекцій для студентів спеціальності ксм
Операційні системи. Конспект лекцій для студентів спеціальності ксм денної та заочної форми навчання. / проф. Бурчак І. Н., Здолбіцький...
Курс лекцій ( частина 1 ) для студентів спеціальності iconКонспект лекцій з дисципліни "Міжнародна економіка" для студентів спеціальності «Облік і аудит»
Конспект лекцій з дисципліни “Міжнародна економіка” для студентів спеціальності «Облік І аудит» /М. В. Яковенко. Олександрія: кіруе,...
Курс лекцій ( частина 1 ) для студентів спеціальності iconКурс лекцій з дисципліни „Релігієзнавство (для студентів 1-3 курсів усіх спеціальностей академії)
Курс лекцій з дисципліни “Релігієзнавство” (для студентів 1-3 курсів усіх спеціальностей академії) // Укл. Толстенко С. М. – Харків...
Курс лекцій ( частина 1 ) для студентів спеціальності iconКурс лекцій Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" економічних спеціальностей усіх форм навчання Суми
України [Текст] : курс лекцій / [уклад.: А. І. Зякун, В. Г. Троян]; Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської...
Курс лекцій ( частина 1 ) для студентів спеціальності iconКонспект лекцій призначається для студентів бакалаврського рівня спеціальності «Мінералогія, геохімія»
Скакун Л. З. Мінералогія. Конспект лекцій. Ч. – Львів: Видав-ничий центр лну ім. Івана Франка, 2002. – 51 с
Курс лекцій ( частина 1 ) для студентів спеціальності iconПрограма та плани семінарських занять для студентів Філософського факультету
Курс “Аналіз соціальних систем” є обов’язковим навчальним курсом, який читається для студентів ІІ курсу спеціальності “політологія”...
Курс лекцій ( частина 1 ) для студентів спеціальності iconКурс лекцій для студентів всіх форм навчання. Дніпропетровськ, ддфа, 2007. 143с
Мікроекономіка: Курс лекцій для студентів всіх форм навчання. – Дніпропетровськ, ддфа, 2007. 143с
Курс лекцій ( частина 1 ) для студентів спеціальності iconПрограма для студентів спеціальності 0304 "Міжнародні відносини" напряму "Міжнародне право" Затверджено
України " є нормативним курсом для студентів спеціальності '60304 "Міжнародні відносини" напряму "Міжнародне право". Викладається...
Курс лекцій ( частина 1 ) для студентів спеціальності iconПрограма для студентів спеціальності "Міжнародне право" Затверджено
Дисципліна “Міжнародна інформація” є базовою нормативною дисципліною для спеціальності “міжнародне право”, що викладається на ІV...
Курс лекцій ( частина 1 ) для студентів спеціальності iconПрограма курсу Курс "Вибори та виборчі системи"
Курс “Вибори та виборчі системи” є обов’язковим навчальним курсом, який читається для студентів ІV курсу Філософського факультету...
Курс лекцій ( частина 1 ) для студентів спеціальності iconПрограма «Ергономіка інформаційних технологій» (назва дисципліни) Для студентів спеціальності (ей)
Для студентів спеціальності (ей) 010104. 36 «Професійне навчання. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи