Курс лекцій ( частина 1 ) для студентів спеціальності icon

Курс лекцій ( частина 1 ) для студентів спеціальності
НазваКурс лекцій ( частина 1 ) для студентів спеціальності
Сторінка2/6
Дата конвертації31.03.2013
Розмір0.67 Mb.
ТипКурс лекцій
1   2   3   4   5   6
1. /Конспект лекций/Использование SQL Server Management Studio.doc
2. /Конспект лекций/Лекция 0. Знайомство з SQL Server 2005.doc
3. /Конспект лекций/Лекция 1. Створення й керування базою даних SQL Server (short).doc
4. /Конспект лекций/Лекция 2. Синтаксичн_ елементи мови.doc
5. /Конспект лекций/Лекция 3. Виб_рка даних з бази даних.doc
6. /Конспект лекций/Лекция 4. Модиф_кац_я даних у базах даних SQL Server.doc
7. /Конспект лекций/Лекция 5. Збережен_ процедури.doc
8. /Конспект лекций/Лекция 5. Створення тригер_в _ керування ними ними.doc
9. /Конспект лекций/Мова SQL.Doc
10. /Конспект лекций/Создание триггеров и управление ими.doc
11. /Конспект лекций/Ц_л_сн_сть даних (short).doc
12. /Лабораторна робота малий формат.doc
Что такое sql server
Лекція Основи роботи з Microsoft sql| Server| 2005 Питання лекції Основні
Лекція Створення І керування базою даних sql server
Синтаксичні елементи мови Transact-sql
Вибірка даних з бази даних sql server
Модифікація даних у базах даних sql server
Збережені процедури
Створення|створіння| тригерів|трігерів| і керування ними (Тут додати що таке тригер і як він використовується)
Курс лекцій ( частина 1 ) для студентів спеціальності
Создание триггеров и управление ими
Цілісність даних
Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності

Створення|створіння| запитів

Щоб|аби| викликати|спричиняти| редактор коду, можна скористатися кнопкою панелі інструментів New Query. Для відкриття редакторів коду інших типів треба скористатися кнопками на панелі інструментів відповідних типів запитів. SQL| Server| Management| Studio| і підтримує декілька редакторів:

 • редактор SQL| Server| запитів;

 • редактор Analysis| запитів (MDX/DMX/ХМLA|);

 • редактор XML|;

 • редактор звичайного|звичного| тексту.

При запуску запитів SQL| Server| Management| Studio| використовує наступні|слідуючі| провайдери:

 • SQL| Client| — для звичайних|звичних| SQL-запросов|;

 • ADOMD|.NET — для аналітичних запитів;

 • ActiveSync| — для мобільних пристроїв|устроїв|.
Відобразимо|відображатимете| редактор коди для SQL-запитів|. Як і в SQL| Server| 2000, програміст може вибрати активну базу даних, використовуючи випадний список в панелі інструментів, що з'явилася після з’єднання|появлялася|. Тут же розташовуються кнопки, що дозволяють змінити|зраджувати| з'єднання|сполуку| або відкрити|відчиняти| новий редактор коду, використовуючи те ж з'єднання|сполуку|. Ви можете перевірити синтаксис запиту або послати|надіслати| запит на виконання, використовуючи кнопки на панелі інструментів. Виберемо як активну базу AdventureWorks| і введемо|запроваджуйте| наступну|слідуючу| команду:

Select| * from| Production|.Product

В результаті|внаслідок| роботи цієї команди на екрані відображуватиметься|відображатиме| наступне|слідуюче| вікно (рис.1.3):

Дані відображуються|відображають| у таблиці, аналогічною SQL| Server| 2000. Ви можете змінити|зраджувати| спосіб видачі даних, використовуючи пункт меню Query  Results| to|.... Тут існують три можливості виведення результатів |спроможності|:

 • видача результату в таблицю;

 • видача результату у вигляді тексту;

 • видача результату у файл.

Нижче показаний результат запиту, якщо застосувати видачу у вигляді тексту (рис.1.4).
При створенні|створінні| запиту дуже зручно користуватися вікном Template| Explorer|, яке дозволяє вибрати один з шаблонів для побудови|шикування| запиту. Щоб|аби| відображувати|відображати| це вікно, скористаймося пунктом меню View|. На екрані відображуватиметься|відображатиме| наступне|таке| вікно (рис.1.5).

Це вікно має панель інструментів, що дозволяє перемикатися|переключати| між різними типами шаблонів. За умовчанням вибрані шаблони для звичайних|звичних| SQL-запитів|, але|та| ви можете перемкнутися на шаблони для аналітичних запитів або на шаблони для SQL| Mobile|. Окрім|крім| цього, вікно Template| Explorer| дозволяє створювати власні шаблони. Для цього можна скористатися контекстним меню.

Нижче у цьому вікні розміщено список шаблонів, які використовувалися у сотанньому сеансі роботи. Для створення відповідного шаблону необхідно вибрати його з дерева шаблонів та двічі клацнути на ньому мишкою. У вікні редактору запитів з’явиться код шаблону, який користувач повинен відредагувати у відповідності до потреб.


Лекція 2. Створення і керування базою даних SQL Server

Питання лекції

 1. Створення бази даних у середовищі MS SQL Server 2005

 2. Створення таблиць у базі даних та накладання обмежень
Література

[1] стор. 82-116, [2] стор. 117-145, [4] стор. 149-156,

1. Створення бази даних у середовищі MS SQL Server 2005


Першим етапом реалізації фізичної бази даних є створення об'єкта «база даних». Створюють цей об'єкт і визначають його характеристики на підставі інформації, отриманої при визначенні вимог до системи при проектуванні бази даних. Характеристики об'єкта «база даних» можна змінити і після його створення.
Методи створення бази даних SQL Server

Під час створення бази даних необхідно визначити її ім'я, розмір, а також файли і групи файлів, у яких вона буде зберігатися. Перш ніж створювати базу даних, варто засвоїти кілька правил:

 • право на створення бази даних за замовчуванням належить членам стандартних ролей на сервері sysadmin і dbcreator однак це право може бути надано і іншим користувачам;

 • користувач, що створив базу даних, стає її власником;

 • на сервері може бути створене до 32 767 баз даних;

 • ім'я бази даних повинне відповідати правилам, чинним для ідентифікаторів.

Як уже говорилося, для зберігання бази даних використовуються три типи файлів: основні, у яких перебуває інформація для запуску, додаткові, у яких зберігаються всі дані, що не помістилися в основному файлі, файли журналу транзакцій, що містять дані журналу, необхідні для відновлення бази даних. Будь-яка база даних складається принаймні із двох файлів: основного і файлу журналу транзакцій.

Під час створення бази даних складові її файлів заповнюються нульовими значеннями, щоб знищити всі дані, які могли залишитися на диску після вилучених попередніх файлів. Хоча з цієї причини файли створюються довше, під час звичайної роботи бази даних ОС звільняється від заповнення файлів нульовими значеннями при першому записі в них. Ця функція підвищує продуктивність щоденних операцій. При створенні бази даних варто задати її максимальний розмір. Це дозволяє запобігти росту файлу при додаванні даних аж до вичерпання вільного місця на диску.

SQL Server створює нову базу даних у два етапи:

 1. Використовуючи копію бази Model, SQL Server ініціалізує нову базу даних та її метадані;

 2. Після цього SQL Server заповнює частину, що залишилася, бази даних (крім сторінок із внутрішніми даними, що відбивають використання дискового простору, зайнятого базою даних) порожніми сторінками.

Будь-які користувальницькі об'єкти з бази Model копіюються в усі нові бази даних. До бази даних Model можна додавати будь-які об'єкти: таблиці, відображення, збережені процедури, типи даних та ін., які варто включити в нові бази даних. Кожна нова база даних успадковує всі параметри бази Model.

SQL Server має два методи для створення бази даних: оператор Trarsact-SQL CREATE DATABASE і графічне середовище SQL Server Management Studio.
Оператор CREATE DATABASE

Засобів оператора CREATE DATABASE досить, щоб створити базу даних з усіма її файлами. Оператор CREATE DATABASE дозволяє задати кілька параметрів, що визначають характеристики бази даних, наприклад максимальний розмір або інкремент росту файлу. При виконанні простого оператора CREATE DATABASE <ім'я_БД> без параметрів створюється база даних того ж розміру, що і Model. Докладний опис параметрів оператора CREATE DATABASE ви знайдете в довіднику по мові Transact-SQL в SQL Server Books Online.

Оператор CREATE DATABASE можна виконати у вікні створення запитів SQL Server Management Studio. Наступний приклад створює базу даних з назвою Products і задає для неї один основний файл. Також автоматично створюється файл журналу транзакцій з розміром 1 Мб. Оскільки в параметрі SIZE для основного файлу не задані ні мегабайти, ні кілобайти, розмір основного файлу виміряється в мегабайтах. Оскільки не задані параметри файлу журналу транзакцій, у тому числі параметр MAXSIZE, цей файл може збільшуватися, поки не заповнить все місце на диску.

USE master

GO

CREATE DATABASE Products

ON

(

NAME = prods_dat,

FILENAME = 'c:\program files\microsoft SQL server\mssql\data\prods.mdf',

SIZE = 4,

MAXSIZE = 10,

FILEGROWTH = 1

)

GO


Керування базою даних SQL Server

З новою базою даних SQL Server можна виконувати різні дії: переглядати відомості про неї, модифікувати її характеристики або видалити її.


Перегляд відомостей про базу даних

Якщо необхідно усунути помилки і ухвалити рішення щодо внесення змін у базу даних, то варто переглянути визначення бази даних і параметри її конфігурації. SQL Server надає кілька методів перегляду відомостей про базу даних: системну збережену процедуру sp_helpdb, оператор DATABASEPROPERTYEX і у середовищі SQL Server Management Studio.

Системна збережена процедура sp_helpdb видає інформацію про всі бази даних або тільки про задану. Оператор DATABASEPROPERTYEX повертає поточне значення параметра або властивості тільки для заданої бази даних. За один раз цей оператор повертає значення лише однієї властивості. Для перегляду параметрів бази даних можна також використати SQL Server Management Studio. У консолі відкрийте діалогове вікно Properties для потрібної бази даних. У діалоговому вікні Properties ліворуч є кілька вузлів з відомостями про конфігурації бази даних.
Видалення бази даних SQL Server

Якщо несистемна БД більше не потрібна (або вона переміщена в іншу базу даних або на інший сервер), її можна видалити. При видаленні бази файли і їхні дані віддаляються з диска на сервері. База даних видаляється назавжди і не може бути відновлена інакше як зі зробленої раніше резервної копії. Видалити системні бази даних (Msdb, Master, Model і Tempdb) неможливо.

Після видалення бази даних необхідно зробити резервну копію бази Master, оскільки при видаленні в ній обновляються системні таблиці. При відновленні бази даних Master у будь-якій базі, вилученої після створення останньої резервної копії, залишаться посилання в системних таблицях, що може привести до появи повідомлень про помилки.

Базу даних видаляють і за допомогою оператора DROP DATABASE або з консолі в SQL Server Management Studio.


Приклад створення й керування базою даних

Уведемо наступний код мовою Transact-SQL у вікні редагування запитів:

USE master

GO

CREATE DATABASE BookShopDB

PRIMARY ON

(

NAME = Bookshop.dat.

FILENAME = 'C:\Prograiri Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data\Bookshop.mdf',

SIZE = 4,

MAXSIZE = 10,

FILEGROWTH = 1

)

Ці команди визначають основний файл бази. Його логічне ім'я, що використовується у всіх операторах Transact-SQL, які виконуються після створення бази даних, - Bookshop_dat. Шлях і ім'я файлу будуть наступними:

C:\Program Files\Microsolt SQL Server\MSSQL\Data\Bookshop.mdf.

Первісний розмір файлу дорівнює 4 Мб, максимальний розмір - 10 Мб. Инкремент росту файлу становить 1 Мб.

Нижче уведеного на панелі редактору коду наберемо наступні команди:

LOG ON

(

NAME = bookshop_log,

FILENAME = 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data\Bookshop.ldf',

SIZE = 2,

MAXSIZE = 5,

FILEGROWTH = 1

)

GO

Ці команди визначають файл журналу. Логічне ім'я цього файлу, що використовуються у всіх операторах Transact-SQL, які виконуються після створення бази даних, - Bookshop_log. Шлях і ім'я файлу для ОС будуть наступними:

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data\Bookshop.ldf.

Первісний розмір файлу дорівнює 2 Мб, максимальний розмір - 5 Мб. Інкремент росту файлу становить 1 Мб.

Виконаємо всі уведені команди як один оператор.
Перегляд бази даних BookShopDB

 1. Відкриємо SQL Server Management Studio.

 2. Розкриємо дерево в консолі, поки не побачимо список наявних на комп'ютері баз даних. У списку вузла Databases повинна бути база даних BookShopDB.

 3. Клацнемо правою кнопкою BookShopDB, потім - Properties. З'явиться вікно BookShopDB Properties.

 4. У даному вікні виконаємо огляд всіх вузлів, які розташовано у лівій його частині.

 5. Закриємо SQL Server Management Studio.


Видалення бази даних за допомогою оператора DROP DATABASE

 1. Активізуємо вікно редагування запитів.

 2. Уведемо і виконаємо наступну команду:

DROP DATABASE bookshopdb

2. Створення таблиць у базі даних та накладання обмежень


Тепер настала черга наповнювати створену базу даних відповідними об’єктами, яки повинні містити корисну інформацію, та обробляти її. Не буде перебільшенням вважати, що головними об’єктами бази даних для вмісту всієї інформації будуть таблиці. Тільки за наявності останніх та за умови, що вони містять корисну інформацію, будемо у подальшому вивчати всі інші похідні об’єкти для роботи з таблицями. Отже мова у першу чергу йтиме про створення та редагування структури таблиць. Але для ефективної роботи з таблицями розглянемо і першу чергу основні положення що до типів даних, у зв’язку з тим що вся інформація, яка вміщується у таблицях відповідним чином структурована і повинна в першу чергу відповідати типам даних.

Наступним етапом проектування таблиць буде забезпечення останніх умовам цілісності даних, детальний опис яких наведений нижче.
Визначення типів даних

У процесі створення структури таблиці необхідно визначити тип даних, що ви задасте для кожного стовпця. Тип даних - це атрибут, що визначає, якого типу дані можуть зберігати стовпець, параметр або змінна. SQL Server підтримує набір системних типів даних, а також користувальницькі типи, які засновані на системних типах даних.
Системні типи даних

В SQL Server з кожним стовпцем зв'язаний який-небудь тип даних, що є атрибутом, що визначає тип інформації (цілочислена, символьна, грошова та ін.) у цьому стовпці. З деякими об'єктами, відмінними від стовпців, теж асоційований тип даних. Тип даних є у наступних об'єктів:

 • стовпців таблиць і відображень;

 • параметрів збережених процедур;

 • змінних;

 • функцій Transact-SQL, які повертають одне або кілька значень певного типу;

 • збережених процедур, у яких є код повернення (для нього завжди дійсний тільки цілочислений тип даних).

Один з перших етапів конструювання таблиці призначення кожному її стовпцю типу даних. SQL Server підтримує набір системних типів даних, які визначають всі типи даних, які дозволені до використання в SQL Server. Наприклад, не можна зберігати прізвище в стовпці, для якого визначений тип даних datatime, оскільки в такий стовпець можна ввести тільки припустимі дати. При призначенні об'єкту типу даних визначаються чотири атрибути цього об'єкта:

 • вид даних, які можуть утримуватися в об'єкті - наприклад, символьні, цілочислені або двійкові;

 • довжина або розмір збереженого значення - довжина типів даних image, binary і varbinary визначається в байтах. Довжина будь-якого числового типу даних - це число байт, необхідне для зберігання числа знаків, дозволеного для цього типу даних. Довжина символьних типів даних, у тому числі в кодуванні Unicode, визначається в символах;

 • точність числа (тільки для числових типів даних) - кількість знаків, якими представлене число. Наприклад, об'єкт типу smallint може зберігати не більше п'яти знаків, тому його точність дорівнює п'яти;

 • точність дробової частини числа (тільки для числових типів даних) - кількість десяткових знаків після коми. Наприклад, в об'єкта типу int немає дробової частини, тому точність його дробової частини дорівнює нулю. В об'єкта типу money може бути до чотирьох знаків після коми, тому точність його дробової частини дорівнює чотирьом.


Користувальницькі типи даних

В основі користувальницьких типів даних лежать системні типи даних SQL Server 2000. Користувальницькі типи даних застосовуються, коли в наборі стовпців з декількох таблиць повинні зберігатися однотипні дані, причому вони повинні гарантовано мати однаковий тип, розмір і по тому самому правилу допускати або не допускати порожні значення. Наприклад, на основі типу char можна створити користувальницький тип даних за назвою postal_code.

Для створення користувальницького типу даних необхідно надати наступну інформацію:

 • ім'я;

 • системний тип даних, що лежить в основі нового типу даних;

 • можливість уведення порожніх значень (чи допускає новий тип даних порожні значення);

Якщо користувальницький тип даних створений у базі даних Model, він з'явиться у всіх нових користувальницьких базах даних. Однак якщо новий тип даних створений у користувальницькій базі даних, він буде існувати тільки в ній. Користувальницькі типи даних можуть створюватися за допомогою системної збереженої процедури sp_addtype.
Цілісність даних

У таблицях SQL Server може бути визначений ряд властивостей різного типу, що забезпечують цілісність даних. До них відносяться типи даних (розглянуто вище), визначення NOT NULL і DEFAULT, властивості IDENTITY, обмеження CONSTRAINT, правила RULE, тригери TRIGER і індекси (INDEX).
Типи цілісності даних

SQL Server підтримує чотири типи цілісності даних: цілісність сутностей, доменну цілісність, посилальну цілісність і цілісність, обумовлену користувачем. Чотири зазначених у цьому курсі типу вважаються головними типами цілісності даних.
Цілісність сутностей

Цілісність сутностей визначає рядок таблиці як унікальний екземпляр деякої сутності. Цілісність сутностей забезпечує цілісність стовпця з ідентифікатором або первинним ключем таблиці (за допомогою індексів, обмежень UNIQUE, PRIMARY KEY або властивостей IDENTITY).
Доменна цілісність

Доменна цілісність гарантує наявність у деякому стовпці тільки припустимих значень. Можна забезпечувати доменну цілісність, обмежуючи тип (за допомогою типів даних), формат (за допомогою обмежень CHECK і правил) або діапазон припустимих значень (за допомогою обмежень FOREIGN KEY і CHECK, визначень DEFAULT, визначень NOT NULL і правил).
Посилальна цілісність

Посилальна цілісність забезпечує схоронність зв'язків між таблицями при додаванні або видаленні записів. В SQL Server посилальна цілісність заснована на зв'язках між зовнішніми й первинними ключами або між зовнішніми й унікальними ключами (через обмеження FOREIGN KEY і CHECK). Посилальна цілісність гарантує погодженість значень ключа у зв'язаних таблицях. Подібна погодженість вимагає відсутності посилань на неіснуючі значення й погоджену зміну посилань на ключ у всій базі даних при зміні самого ключа.

При забезпеченні посилальної цілісності SQL Server запобігає наступним діям користувачів:

 • додавання записів у зв'язану таблицю, якщо немає необхідного запису в головній таблиці;

 • зміна значень у головній таблиці, у результаті якого у зв'язаній таблиці залишаться ォзависліサ запису;

 • видалення записів з головної таблиці при наявності зв'язаних записів у зовнішній таблиці.
Цілісність, обумовлена користувачем

Цілісність, обумовлена користувачем, дозволяє визначати деякі бізнес правила, що не попадають у жодну іншу категорію цілісності. Всі категорії цілісності підтримують цілісність, обумовлену користувачем (всі обмеження в операторі CREATE TABLE, що діють на рівні стовпців і таблиць, збережених процедур і тригерів).
Практична реалізація створення таблиць та забезпечення цілісності даних
Перегляд існуючих таблиць, стовпців і їхніх типів даних

У базі даних застосовуються тільки системні типи даних, користувальницькі типи даних поки не задіяні. У кожного стовпця повинен бути тип даних.

 1. Відкрийте SQL Server Management Studio.

 2. Розкрийте консоль до списку об'єктів бази даних Northwind.

 3. Клацніть вузол Tables, що розташований у списку нижче вузла Northwind. На правій панелі відобразиться список таблиць бази даних Northwind.

 4. Клацніть правою кнопкою таблицю Employees, потім клацніть Properties. Відобразиться діалогове вікно Table Properties - Employees.

 5. Вивчите список стовпців і їхніх типів даних. Зверніть увагу на розмір кожного стовпця, що виводиться праворуч від типу даних.

 6. Закрийте діалогове вікно Table Properties - Employees.

 7. Клацніть правою кнопкою таблицю Orders, потім клацніть Properties. З'явиться діалогове вікно Table Properties - Orders.

 8. Ознайомтеся зі списком стовпців і їхніх типів даних. Закрийте діалогове вікно Table Properties - Orders.

 9. Відкрийте властивості для інших таблиць і вивчите їхні стовпці й типи даних.Створення таблиць і керування ними

Створивши базу даних і визначивши типи даних, ви готові до створення таблиць, у яких будуть зберігатися дані. У визначення таблиці повинне входити як мінімум ім'я таблиці, імена стовпців, типи даних (із вказівкою довжини, якщо потрібно), а також вказівка того, чи припустимі в стовпці порожні значення. Інші властивості можна настроїти пізніше, хоча чим більше властивостей настроєні при створенні, тим ефективніше стає весь процес.
Створення таблиць у базі даних SQL Server

Таблиця — це набір даних про деяку сутність, наприклад покупцях, замовленнях або складських запасах. Таблиця складається з набору стовпців. Кожний стовпець представляє атрибут табличних даних. Наприклад, атрибутом сутності замовленняサ може бути дата замовлення. Кожний екземпляр даних представлений у таблиці записом або рядком (іноді їх також називають кортежами).

На цьому етапі розробки бази даних ви повинні зібрати всі відомості, необхідні для створення таблиць. В ідеалі всі необхідні параметри таблиці визначається одночасно, у тому числі PRIMARY KEY і інші обмеження. Однак, виходячи із завдань цього навчального курсу, спочатку ми навчимо вас створювати прості таблиці (у визначення яких входить ім'я, стовпці, типи даних, можливість порожніх значень і, де потрібно, значення стовпців).
Реалізація обмежень, що забезпечують цілісність

Обмеження - це властивість, призначена таблиці або стовпцю таблиці, що забороняє уведення в зазначений стовпець (або стовпці) неприпустимих значень. Наприклад, обмеження UNIQUE або PRIMARY KEY запобігають уведенню значень, які вже існують, обмеження CHECK забороняє уведення значень, незбіжних з умовою пошуку, а обмеження FOREIGN KEY забезпечує зв'язок між двома таблицями.
Загальні відомості про обмеження, що забезпечують цілісність

Обмеження дозволяють визначати способи, за допомогою яких SQL Server 2005 буде автоматично забезпечувати цілісність бази даних. Обмеження визначають правила, що мають відношення до припустимих значень полів, і є стандартним механізмом, що забезпечує цілісність.

Краще застосовувати обмеження, ніж тригери, правила або умовчання. Оптимізатор запитів також використовує визначення обмежень, щоб створювати високопродуктивні плани виконання запитів. Обмеження можливі як для стовпців, так і для таблиць:

 • обмеження для стовпця задається як правила визначення стовпця і застосовується тільки до цього стовпця;

 • обмеження для таблиці оголошується незалежно від визначення стовпців і застосовується до декількох стовпців таблиці.

Обмеження для таблиць варто використовувати в тих випадках, коли обмеження діє для декількох стовпців. Наприклад, якщо первинний ключ таблиці складається із двох і більше стовпців, варто використовувати обмеження для таблиці, у яке входять всі стовпці первинного ключа.
Визначення можливості зберігання порожніх значень (NULL)

Можливість зберігання в стовпці порожніх значень визначає, чи можуть відповідні поля таблиці зберігати порожні значення. Порожнє значення (NULL) показує, що в осередок не були уведені дані. Звичайно порожнє значення свідчить про те, що значення невідомо або не визначене. Наприклад, порожнє значення в стовпці Price таблиці Titles з бази даних Pubs означає не відсутність ціни на книгу, а те, що ціна невідома або поки не встановлена.

У цілому, варто уникати можливості зберігання порожніх значень, оскільки вони ускладнюють обробку запитів і відображень, крім того, їх не можна використати в стовпчиках с деякими параметрами, наприклад з обмеженням PRIMARY KEY. Операція порівняння двох порожніх значень, а також порожнього значення з будь-яким іншим значенням повертає невідоме значення, оскільки значення будь-якого NULL невідомо. Порожні значення не можна застосовувати як ідентифікатори, що дозволяють відрізнити один рядок таблиці від іншого. Крім того, варто виключати порожні значення при обчисленнях, оскільки деякі обчислення (наприклад, розрахунок середнього) можуть бути неточні, якщо в них використовується стовпець, що містить NULL. Коли потрібно створити стовпець, значення якого невідомі, найчастіше можна визначити для нього значення за замовчуванням. Наприклад, стовпець Phone таблиці Authors з бази даних Pubs не допускає порожніх значень. У цьому стовпці визначене значення за замовчуванням UNKNOWN. Якщо в рядку з відомостями про автора номер телефону не зазначений, значення в стовпці Phone дорівнює UNKNOWN.

Наступний програмний код створює за допомогою оператора CREATE TABLE таблицю Employee. Стовпці Emp_ID і LastName не допускають порожніх значень, а стовпець FirstName - допускає:

CREATE TABLE Employees (

Emp_ID char(4) NOT NULL,

FirstName varchar(30) NULL,

LastNarne varchar(30) NOT NULL

)


Визначення значень за замовчуванням (DEFAULT)

Всі поля запису повинні бути заповнені (навіть із використанням порожніх значень). Іноді потрібно завантажити в таблицю рядок, але значення якого-небудь поля не відомо (або не існує). Якщо поле допускає порожні значення, можна завантажити рядок з порожнім значенням. Оскільки поля, що допускають порожні значення, небажані, краще визначити для поля значення за замовчуванням (визначити обмеження DEFAULT). Наприклад, як значення за замовчуванням, що використовується, якщо значення не зазначене, для числових полів звичайно задають нуль, а для символьних – ‘N/A’

Примітка. Визначення DEFAULT в операторі CREATE TABLE розглядається як обмеження, хоча насправді воно не накладає ніяких обмежень. Визначення DEFAULT обговорюється тут, що дозволить продемонструвати альтернативу полям, що допускають порожні значення.

При завантаженні в таблицю рядка з невідомим значенням поля, для якого визначене значення за замовчуванням, ви неявно даєте SQL Server вказівку завантажити в це поле значення за замовчуванням. Якщо поле не допускає порожніх значень і для нього не визначене значення за замовчуванням, необхідно явно задати його значення. У противному випадку SQL Server поверне помилку з повідомленням, що це поле не допускає порожніх значень.

Є два способи визначення значення за замовчуванням:

 • визначити його під час створення самої таблиці (як частина визначення таблиці);

 • додати це визначення до існуючої таблиці (у будь-якого стовпця таблиці воно може бути тільки одне).

У наступному прикладі за допомогою оператора CREATE TABLE створюється таблиця Employees. Жоден із трьох її стовпців не допускає порожніх значень. Однак насправді стовпець FirstName дозволяє ввести невідоме ім'я, оскільки в його визначенні втримується визначення значення за замовчуванням. Для його визначення в операторі CREATE TABLE використається ключове слово DEFAULT.

CREATE TABLE Employees

(

Emp_ID char(4) NOT NULL,

FirstName varchar(30) NOT NULL DEFAULT 'unknown'

LastName varchar(SO) NOT NULL

)

Існуюче визначення значення за замовчуванням можна модифікувати або видалити. При модифікації визначення значення за замовчуванням за допомогою Transact SQL необхідно спочатку видалити існуюче визначення DEFAULT а потім створити нове визначення з нуля. Неможливо створити визначення DEFAULT у наступних стовпцях:

 • с типом даних timestamp;

 • із властивостями IDENTITY або ROWGUIDCOL;

 • з існуючим визначенням або об'єктом за замовчуванням.
Автоматична нумерація й стовпці з ідентифікатором (IDENTITY)

У будь-якій таблиці можна створити єдиний стовпець із ідентифікатором, що буде містити згенеровані системою послідовні значення, що унікально ідентифікують кожний рядок у таблиці. Наприклад, у процесі додавання рядків у таблицю стовпець із ідентифікатором може автоматично генерувати для додатка унікальні номери квитанцій. Звичайно значення стовпця з ідентифікатором унікальні тільки в межах таблиці, у якій вони визначаються. Тобто в стовпці з ідентифікатором припустимі значення, що збігаються зі значеннями ідентифікатора, які використаються в інших таблицях. Однак у такій ситуації проблем звичайно не виникає, оскільки значення ідентифікатора, як правило, використається в контексті однієї таблиці, а стовпці з ідентифікатором не пов'язані з іншими аналогічними стовпцями інших таблиць.

Для будь-якої таблиці, значення якої унікальні для всіх комп'ютерів миру, об'єднаних у мережу, можна створити стовпець із глобально унікальним ідентифікатором. Стовпець із гарантовано унікальними значеннями корисний, коли необхідно звести схожі дані з декількох СУБД (наприклад, у системах виписки рахунків, дані яких перебувають у різних дочірніх компаніях, розташованих у різних країнах). Коли на центральному вузлі виконується відомість даних для консолідації й складання звітів, використання глобально унікальних значень виключає збіг ідентифікаторів і номерів рахунку в покупців з різних країн. SQL Server використає стовпці із глобально унікальним ідентифікатором при реплікації відомістю для забезпечення унікальності ідентифікатора рядків серед декількох копій однієї таблиці.
Створення стовпців з ідентифікатором

У будь-якій таблиці може бути створений тільки один стовпець із ідентифікатором або глобально унікальним ідентифікатором.
Властивість IDENTITY

Стовпці з ідентифікатором можна реалізувати за допомогою властивості IDENTITY, що дозволяє розроблювачеві додатків задати номер ідентифікатора першого рядка, доданої в таблицю (властивість Identity Seed, вихідне значення ідентифікатора) і інкремент (властивість Identity Increment), що буде додаватися до вихідного значення для визначення послідовних значень ідентифікатора. SQL Server автоматично генерує наступне значення ідентифікатора, додаючи інкремент до вихідного значення. Визначаючи стовпець із ідентифікатором за допомогою властивості IDENTITY, варто врахувати наступні моменти:

 • у таблиці дозволений тільки один стовпець із властивістю IDENTITY. Можливі типи даних для цього стовпця: decimal, int, numeric, smallint, bigint або tinyint;

 • можна задати вихідне значення й інкремент ідентифікатора. Для обох значення за замовчуванням дорівнює 1;

 • стовпець із ідентифікатором не повідомлений допускати порожніх значень, у ньому заборонені визначення або об'єкт DEFAULT;

 • коли встановлена властивість IDENTITY, на цей стовпець можна посилатися в списку вибору за допомогою ключового слова IDENTITYCOL;

 • для визначення того, є чи в таблиці стовпець із властивістю IDENTITY, призначена функція OBJECTPROPERTY; функція COLUMN PROPERTY дозволяє визначити ім'я стовпця IDENTITY.

Наступний приклад створює таблицю Employees за допомогою оператора мови Transact-SQL CREATE TABLE. Жоден стовпець не допускає порожніх значень. Крім тою, стовпець Emp_ID є стовпцем з ідентифікатором. Вихідне значення ідентифікатора дорівнює 101, інкремент - 1.

CREATE TABLE Employees

(

Emp_ID SMALLINT IDENTITY(101,1) NOT NULL,

EmpName VARCHAR(50) NOT NULL

)

Якщо з таблиці, у якій є стовпець із ідентифікатором, часто видаляють рядки, то в послідовності значень ідентифікатора можуть утворитися розриви. Вилучені значення ідентифікатора не використаються повторно. Щоб уникнути подібних розривів, не використайте властивість IDENTITY. Замість нього створіть тригер, що при додаванні рядка визначить нове значення ідентифікатора (на основі існуючих значень у стовпці з ідентифікатором).

SQL Server підтримує чотири головних класи обмежень: PRIMARY KEY, UNIQUE, FOREIGN KEY і CHECK. Розглянемо їх детальніше.
Обмеження PRIMARY KEY

У таблиці звичайно є стовпець (або комбінація стовпців), значення яких унікально ідентифікують кожний рядок таблиці. Цей стовпець (або стовпці) називаються первинним ключем таблиці і забезпечує цілісність сутностей таблиці. Можна створити первинний ключ, визначивши обмеження PRIMARY KEY при створенні або зміні таблиці. У таблиці може бути тільки одне обмеження PRIMARY KEY, причому стовпець, що бере участь в обмеженні, не повинен допускати порожніх значень. Оскільки обмеження PRIMARY KEY гарантують унікальність даних, вони часто визначаються як стовпці з ідентифікатором. Коли в таблиці наявні певні обмеження PRIMARY KEY, SQL Server 2000 забезпечує унікальність даних, створюючи унікальний індекс для стовпців первинного ключа. Цей індекс також забезпечує швидкий доступ до даних при використанні первинного ключа в запитах.

Якщо обмеження PRIMARY KEY визначене для декількох стовпців, то в одному стовпці значення можуть повторюватися, але кожна комбінація значень всіх стовпців, які входять у визначення обмеження PRIMARY KEY, повинна бути унікальною.
Створення обмежень PRIMARY KEY

Обмеження PRIMARY KEY створюють одним з наступних способів:

 • під час створення таблиці (у складі визначення таблиці);

 • додаючи обмеження до існуючої таблиці, якщо немає іншого обмеження PRIMARY KEY.Існуюче обмеження PRIMARY KEY можна модифікувати або видалити. Наприклад, в обмеженні PRIMARY KEY при бажанні можна змінити стовпці, на які посилається обмеження, порядок стовпців, ім'я індексу, ознаку кластерізації або коефіцієнт заповнення. Змінити довжину стовпця, для якого певне обмеження PRIMARY KEY, не можна.

Щоб модифікувати обмеження PRIMARY KEY за допомогою Transact-SQL, спочатку варто видалити існуюче визначення обмеження PRIMARY KEY, а потім створити нове визначення. Наступний оператор CREATE TABLE створює таблицю Table1 і визначає в якості її первинного ключа стовпець Col_1:

CREATE TABLE Table1

(

Col_1 INT PRIMARY KEY,

Col_2 VARCHAR(30)

)

Tе ж саме обмеження визначають за допомогою визначення PRIMARY KEY на рівні таблиці:

CREATE TABLE Table1

(

Col_l INT.

Col_2 VARCHAR(30),

CONSTRAINT table_pk PRIMARY KEY (Col_l)

)

Ще один спосіб - додати обмеження PRIMARY KEY до існуючої таблиці за допомогою оператора ALTER TABLE:

ALTER TABLE Tablel

ADD CONSTRAINT table_pk PRIMARY KEY (Col_1)

Коли до існуючого стовпця (або стовпців) таблиці додається обмеження PRIMARY KEY, SQL Server 2000 перевіряє наявні в стовпцях дані, щоб гарантувати їхню відповідність правилам, які діють для первинних ключів:

 • відсутність порожніх значень;

 • відсутність повторюваних значень.

Якщо обмеження PRIMARY KEY додається до стовпця, у якому є повторювані або порожні значення, SQL Server повертає помилку й не додає обмеження. Неможливо додати обмеження PRIMARY KEY з порушенням вищевказаних правил. SQL Server автоматично створює унікальний індекс, щоб забезпечити відповідність вимозі унікальності, що висуває обмеження PRIMARY KEY.

Увага! Неможливо видалити обмеження PRIMARY KEY, якщо на нього посилається обмеження FOREIGN KEY з іншої таблиці. Спочатку необхідно видалити обмеження FOREIGN KEY.
Обмеження UNIQUE

Обмеження UNIQUE дозволяє заборонити уведення повторюваних значень у деякі стовпці, що не беруть участь у формуванні первинного ключа. Незважаючи на те, що унікальність забезпечують обидва обмеження - і UNIQUE, і PRIMARY KEY, у деяких ситуаціях замість обмеження PRIMARY KEY варто використовувати обмеження UNIQUE. Так поводяться, якщо:

 • стовпець (або комбінація стовпців) не є первинним ключем. Для таблиці можна визначити кілька обмежень UNIQUE і лише одне обмеження PRIMARY KEY;

 • стовпець допускає порожні значення. Обмеження UNIQUE дозволяється визначати для стовпців, які допускають порожні значення, у той час як обмеження PRIMARY KEY можна визначити тільки для стовпців, які не допускають порожніх значень. Обмеження FOREIGN KEY також може посилатися на обмеження UNIQUE.
Створення обмежень UNIQUE

Обмеження UNIQUE створюється так само, як PRIMARY KEY:

 • при створенні таблиці (у складі визначення таблиці);

 • шляхом додавання до існуючої таблиці за умовою, що стовпці, що становлять обмеження UNIQUE, містять тільки порожні й унікальні значення. У таблиці може бути кілька обмежень UNIQUE.

Для створення обмеження UNIQUE призначені ті ж оператори Transact-SQL, що і для створення обмеження PRIMARY KEY. Просто замініть слова PRIMARY KEY словом UNIQUE. Як і у випадку з PRIMARY KEY, визначення обмеження UNIQUE дозволяється модифікувати або видаляти. Коли обмеження UNIQUE додається до існуючого стовпця (або стовпців), у якому є повторювані або порожні значення, SQL Server 2000 перевіряє (за замовчуванням) наявні в стовпцях дані, щоб гарантувати унікальність всіх значень, крім порожніх. Якщо обмеження UNIQUE додається до стовпця, у якому є повторювані значення, SQL Server повертає помилку і не додає обмеження. SQL Server автоматично створює індекс UNIQUE, щоб забезпечити відповідність вимозі унікальності, що висуває обмеження UNIQUE. Тому при спробі вставити повторюваний рядок SQL Server повертає повідомлення про помилку, у якому говориться, що порушено обмеження UNIQUE, і не додає рядок у таблицю.
Обмеження FOREIGN KEY

Зовнішній ключ - це стовпець або комбінація стовпців, що використовуються для встановлення і забезпечення зв'язку між даними двох таблиць. Зв'язок між двома таблицями встановлюється шляхом додавання до однієї з таблиць стовпця (стовпців) і визначення для нього обмеження FOREIGN KEY. Цей стовпець містить значення первинного ключа із іншої таблиці. У таблиці може бути кілька обмежень FOREIGN KEY. Наприклад, у таблиці Titles з бази даних Pubs є зв'язок з таблицею Publishers, оскільки існує логічний зв'язок між книгами й видавництвами. Стовпець pub_id у таблиці Titles відповідає стовпцю з первинним ключем таблиці Publishers. Стовпець pub_id у таблиці Titles - це зовнішній ключ для таблиці Publishers.

Можна створити зовнішній ключ, визначивши обмеження FOREIGN KEY під час створення або зміни таблиці. На додаток до PRIMARY KEY, обмеження FOREIGN KEY також може посилатися на стовпці обмеження UNIQUE в інших таблицях. Обмеження FOREIGN KEY може містити порожні значення. Однак якщо кожний із стовпців складеного обмеження FOREIGN KEY містить порожні значення, перевірка цього обмеження не виконується.

Обмеження FOREIGN KEY може посилатися на стовпці інших таблиць цієї бази даних або на інші стовпці цієї ж таблиці (таблиці, що посилаються самі на себе).

Хоча основне призначення обмеження FOREIGN KEY — контроль даних, які можуть бути збережені в таблиці із зовнішнім ключем, воно також виявляє зміну даних у таблиці з первинним ключем. Наприклад, якщо з таблиці Publishers видалити рядок з відомостями про видавництво, у той час як ідентифікатор цього видавництва використовується для книг у таблиці Titles, посилальна цілісність між цими двома таблицями порушиться. Книги, які випущені вилученим видавництвом, “зависнуть” у таблиці Titles без посилання на дані таблиці Publishers. Обмеження FOREIGN KEY не допускає подібної ситуації. Це обмеження забезпечує посилальну цілісність, гарантуючи, що в таблицю з первинним ключем неможливо внести такі зміни, які зроблять недійсними посилання на дані таблиці із зовнішнім ключем. Спроба видалення рядка з таблиці з первинним ключем або зміни значення первинного ключа закінчиться невдачею, якщо значення первинного ключа, яке видаляється або змінюються відповідає значенню обмеження FOREIGN KEY іншої таблиці. Щоб успішно змінити або видалити рядок, спочатку необхідно видалити або змінити дані зовнішнього ключа з таблиці із зовнішнім ключем, у результаті чого зовнішній ключ буде пов'язаний з іншими даними первинного ключа.
Створення обмежень FOREIGN KEY

Обмеження FOREIGN KEY створюють одним з наступних методів:

 • під час створення таблиці (у складі визначення таблиці);

 • додаванням до існуючої таблиці за умовою, що обмеження FOREIGN KEY пов'язане з існуючим обмеженням PRIMARY KEY або UNIQUE з іншої (або цієї ж) таблиці.

Створені обмеження FOREIGN KEY дозволяється модифікувати й видаляти. Наприклад, при бажанні можна замінити стовпці, на які посилається обмеження FOREIGN KEY. Довжину стовпця, для якого визнечене обмеження FOREIGN KEY, змінити не можна.

Щоб модифікувати обмеження FOREIGN KEY за допомогою Transact-SQL, спочатку варто видалити існуюче визначення обмеження FOREIGN KEY, а потім створити нове визначення.

Наступний оператор CREATE TABLE створює таблицю Table1 і визначає для стовпця Col_2 обмеження FOREIGN KEY, що посилається на стовпець Employee1, який є в таблиці Employees стовпцем з первинним ключем:

CREATE TABLE Tablel

(

Col_1 INT PRIMARY KEY,

Col_2 INT REFERENCES Employees (Employee1)

)

Це ж обмеження можна створити, визначивши його на рівні таблиці:

CREATE TABLE Tablel

(

Col_l INT PRIMARY KEY,

Col_2 INT,

CONSTRAINT Col_2_fk FOREIGN KEY (Col_2) REFERENCES Employees (Employeel)

)

Обмеження FOREIGN KEY до існуючої таблиці додають за допомогою оператора ALTER TABLE:

ALTER TABLE Tablel

ADD CONSTRAINT col_2_fk FOREIGN KEY (Col_2)

REFERENCES Employees (Employeel)


Коли обмеження FOREIGN KEY додається до існуючого стовпця (або стовпцям), SQL Server 2000 перевіряє (за замовчуванням) наявні в стовпцях дані, щоб гарантувати, що всі значення, крім порожніх, існують у стовпцях з обмеженням PRIMARY KEY або UNIQUE, на які посилається FOREIGN KEY. Однак можна зробити так, щоб SQL Server не звіряв дані стовпця з новим обмеженням, і змусити SQL Server додати нове обмеження незалежно від даних стовпця. Ця можливість корисна в тих випадках, коли існуючі дані вже відповідають новому обмеженню FOREIGN KEY або коли бізнес-правило вимагає, щоб обмеження діяло, починаючи із цього моменту. Однак слід дотримуватися обережності при додаванні обмеження без перевірки існуючих даних, оскільки ця дія відбувається в обхід контролю SQL Server, що забезпечує цілісність дані таблиці.
Обмеження CHECK

Обмеження CHECK, забезпечують доменну цілісність шляхом обмеження значень, які дозволено вводити в стовпець. Цим вони схожі на обмеження FOREIGN KEY. Відмінність між ними полягає в способі визначення припустимих значень. Обмеження FOREIGN KEY одержують список припустимих значень із іншої таблиці, а обмеження CHECK визначають їх на основі логічного виразу, у яке не входять дані з іншого стовпця. Наприклад, можна обмежити діапазон значень стовпця з відомостями про зарплату, створивши обмеження CHECK, що допускає тільки значення від $15000 до $100000. Ця функція запобігає уведенню значень, які виходять за межі нормального діапазону зарплати. Можна створити обмеження CHECK за допомогою будь-якого логічного виразу, що повертає TRUE або FALSE залежно від використовуваного логічного оператора. От як виглядає логічний вираз, що допускає тільки значення з інтервалу $15 000 - $100 000:

salary >= 15000 AND salary <= 100000

До одного стовпця дозволяється застосувати кілька обмежень CHECK, які перевіряються в порядку їхнього створення. Крім того, можна застосувати одне обмеження CHECK до декількох стовпців, якщо створити його на рівні таблиці. Наприклад, засобами обмеження CHECK, певного для декількох стовпців, вдається підтвердити, що в будь-якому рядку, де значення поля країна дорівнює “USA”, у поле штат внесене значення, що складається із двох символів. Ця функція дозволяє перевірити в одному місці кілька умов.
Створення обмежень CHECK

Обмеження CHECK створюють одним з наступних способів:

 • під час створення таблиці (у складі визначення таблиці);

 • додають до існуючої таблиці.

Створені обмеження CHECK дозволено модифікувати й видаляти. Наприклад, можна модифікувати вираз, який використовується в обмеженні CHECK, визначеному для стовпця або таблиці.

Щоб модифікувати обмеження CHECK за допомогою Transact-SQL, спочатку варто видалити існуюче визначення обмеження CHECK, а потім створити нове визначення.

У цьому прикладі створюється таблиця Tablel і визначається для стовбця со1_2 обмеження CHECK, що обмежує введення значень з діапазоном 0 - 1000:

CREATE TABLE Table1

(

Col_l INT PRIMARY KEY,

Col_2 INT

CONSTRAINT limit_amount CHECK (Col_2 BETWEEN 0 AND 1000),

Col_3 VARCHAR(50)

)


Це обмеження також можна визначити на рівні таблиці:

CREATE TABLE Tablel

(

Col_l INT PRIMARY KEY,

Col_2 INT,

Col_3 VARCHAR(5O),

CONSTRAINT limit_amount CHECK (Col_2 BETWEEN 0 AND 1000)

)


Щоб додати обмеження СНЕСК до існуючої таблиці, можна скористатися оператором ALTER TABLE:

ALTER TABLE Tablel

ADD CONSTRAINT limit_amount CHECK (Col_2 BETWEEN 0 AND 1000)

При додаванні до існуючої таблиці обмеження CHECK застосовується тільки до нових даних або до всіх даних таблиці, включаючи існуючі. За замовчуванням обмеження CHECK застосовується як до існуючих, так і до всіх нових даним. Можливість застосувати обмеження тільки до нових даних корисна, якщо існуючі дані вже відповідають новому обмеженню CHECK або якщо бізнес-правило вимагає, щоб обмеження застосовувалося, тільки починаючи із цього моменту.

Однак потрібно бути обережним при додаванні обмеження без перевірки існуючих даних, оскільки ця дія відбувається в обхід контролю SQL Server, що забезпечує цілісність дані таблиці.
Модифікація таблиць у базі даних SQL Server

Після створення таблиці багато параметрів, певні під час її створення, дозволяється змінювати. Наприклад, додавати, модифікувати й видаляти стовпці, у тому числі змінювати ім'я, довжину, тип даних, точність (точність дробової частини), можливість уведення порожніх значень - останнє з деякими обмеженнями. Більш докладно про це розказано в SQL Server Books Online, а зараз ми просто перелічимо всі можливі операції:

 • додавання й видалення обмеження PRIMARY KEY і FOREIGN KEY;

 • додавання й видалення обмеження UNIQUE і CHECK, а також визначення обмежень (і об'єктів) DEFAULT;

 • додавання й видалення стовпців з ідентифікатором за допомогою властивостей IDENTITY або ROWGUIDCOL. Дозволяється додавати й видаляти властивість ROWGUIDCOL в існуючих стовпців, але при цьому в будь-який момент часу можливий тільки один стовпець із властивістю ROWGUIDCOL;

 • таблиці й обрані стовпці таблиці можна зареєструвати для повнотекстового індексування.
Видалення таблиці з бази даних SQL Server

Іноді, наприклад, якщо потрібно реалізувати нову структуру або звільнити місце в базі даних, необхідно видалити таблицю. При цьому структурне визначення таблиці, дані, повнотекстові індекси, обмеження й індекси повністю віддаляються з бази даних, а місце, колись зайняте таблицею і її індексами, стає доступним для інших таблиць. Можна явно видалити тимчасову таблицю, якщо ви не хочете чекати на неї автоматичного видалення.

Якщо необхідно видалити таблиці, зв'язані за допомогою обмеження FOREIGN KEY, UNIQUE або PRIMARY KEY, те спочатку варто видалити таблиці з обмеженням FOREIGN KEY. Якщо потрібно видалити таблицю, на яку є посилання в обмеженні FOREIGN KEY, але при цьому повністю видаляти таблицю із зовнішнім ключем не можна, варто видалити обмеження FOREIGN KEY.

Видаляють таблицю з бази даних SQL Server за допомогою оператора DROP TABLE або SQL Server Management Studio (яка видаляє таблицю з вузла Tables). Наведемо простий приклад видалення таблиці Table1 з бази даних за допомогою оператора DROP TABLE:

DROP TABLE Table1


На завершення наведемо декілька прикладів створення таблиць у базі даних BookShopDB.
Створення таблиці Authors у базі BookShopDB

У редакторі запитів уведемо наступний код мовою Transact-SQL:

USE bookshopdb

CREATE TABLE Authors

(

AuthorID SMALLINT IDENTITY(101,1) NOT NULL,

FirstName VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'unknown',

LastNane VARCHAR(3O) NOT NULL,

YearBorn CHAR(4) NOT NULL DEFAULT 'N/A',

YearDied CHAR(4) NOT NULL DEFAULT ' N/A',

Description VARCHAR (200) NOT NULL DEFAULT 'N/A'

)


Створення таблиць BookAuthors і BookCondition у базі даних BookShopDB

Уведемо на панелі редактору запитів наступний код Transact-SQL:

USE Boookshopdb

CREATE TABLE BookAuthors

(

AutorID SMALINT NOT NULL,

TitleID CHAR(8) NOT NULL

)


CREATE TABLE BookCondition

(

ConaitionID TINYINT NOT NULL,

ConditionName CHAR(10) NOT NULL,

Description VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'N/A'

)


Цей оператор створює таблиці BookAuthors і BookCondition. Зверніть увагу, що ні в жодній з таблиць не визначена властивість IDENTITY. BookAuthors - це з'єднуюча таблиця, тому її значення визначаються іншими таблицями (Authors і Books). Таблиця BookCondition складається з кінцевого числа рядків, тому не становить праці згенерувати ідентифікатор вручну.
Закріплення матеріалу

 1. Назвіть перший етап реалізації фізичної бази даних.

 2. Які фактори варто врахувати перед створенням бази даних?

 3. З яких двох етапів складається процес реалізації нової бази даних SQL Server?

 4. Які методи застосовуються для створення об'єкта SQL Server база даних?

 5. Що таке тип даних?

 6. Назвіть чотири атрибути об'єкта, які визначаються його типом даних.

 7. Які дев'ять категорій типів даних підтримує SQL Server?

 8. Що таке користувальницькі типи даних?

 9. Які відомості повинні входити в мінімальне визначення таблиці?

 10. Що визначає можливість уведення в стовпець порожніх значень, задана у визначенні таблиці?

 11. Як визначити значення за замовчуванням для стовпця?

 12. Яка властивість із визначення стовпця в операторі CREATE TABLE дозволяє автоматично генерувати номер ідентифікатора для кожного нового рядка, що додає до таблиці?

 13. Які властивості бази даних SQL Server використовуються для забезпечення цілісності даних?

 14. У чому розходження між визначеннями DEFAULT і NOT NULL?

 15. Назвіть чотири типи цілісності даних, які підтримує SQL Server.

 16. У чому розходження між посилальною й доменною цілісністю?

 17. Який тип цілісності зберігає зв'язки, які існують між таблицями, при видаленні або уведенні записів?

 18. Які типи обмежень підтримує SQL Server?

 19. Скільки визначень обмеження PRIMARY KEY може входити у визначення таблиці?

 20. Коли замість обмеження PRIMARY KEY варто використовувати обмеження UNIQUE?

 21. Для чого SQL Server перевіряє існуючі дані, коли обмеження PRIMARY KEY додається до існуючого стовпця (або стовпців)?

 22. Що таке обмеження FOREIGN KEY і як його створити?

 23. Як обмеження CHECK визначає припустимі значення?1   2   3   4   5   6Схожі:

Курс лекцій ( частина 1 ) для студентів спеціальності iconКонспект лекцій для студентів спеціальності ксм
Операційні системи. Конспект лекцій для студентів спеціальності ксм денної та заочної форми навчання. / проф. Бурчак І. Н., Здолбіцький...
Курс лекцій ( частина 1 ) для студентів спеціальності iconКонспект лекцій з дисципліни "Міжнародна економіка" для студентів спеціальності «Облік і аудит»
Конспект лекцій з дисципліни “Міжнародна економіка” для студентів спеціальності «Облік І аудит» /М. В. Яковенко. Олександрія: кіруе,...
Курс лекцій ( частина 1 ) для студентів спеціальності iconКурс лекцій з дисципліни „Релігієзнавство (для студентів 1-3 курсів усіх спеціальностей академії)
Курс лекцій з дисципліни “Релігієзнавство” (для студентів 1-3 курсів усіх спеціальностей академії) // Укл. Толстенко С. М. – Харків...
Курс лекцій ( частина 1 ) для студентів спеціальності iconКурс лекцій Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" економічних спеціальностей усіх форм навчання Суми
України [Текст] : курс лекцій / [уклад.: А. І. Зякун, В. Г. Троян]; Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської...
Курс лекцій ( частина 1 ) для студентів спеціальності iconКонспект лекцій призначається для студентів бакалаврського рівня спеціальності «Мінералогія, геохімія»
Скакун Л. З. Мінералогія. Конспект лекцій. Ч. – Львів: Видав-ничий центр лну ім. Івана Франка, 2002. – 51 с
Курс лекцій ( частина 1 ) для студентів спеціальності iconПрограма та плани семінарських занять для студентів Філософського факультету
Курс “Аналіз соціальних систем” є обов’язковим навчальним курсом, який читається для студентів ІІ курсу спеціальності “політологія”...
Курс лекцій ( частина 1 ) для студентів спеціальності iconКурс лекцій для студентів всіх форм навчання. Дніпропетровськ, ддфа, 2007. 143с
Мікроекономіка: Курс лекцій для студентів всіх форм навчання. – Дніпропетровськ, ддфа, 2007. 143с
Курс лекцій ( частина 1 ) для студентів спеціальності iconПрограма для студентів спеціальності 0304 "Міжнародні відносини" напряму "Міжнародне право" Затверджено
України " є нормативним курсом для студентів спеціальності '60304 "Міжнародні відносини" напряму "Міжнародне право". Викладається...
Курс лекцій ( частина 1 ) для студентів спеціальності iconПрограма для студентів спеціальності "Міжнародне право" Затверджено
Дисципліна “Міжнародна інформація” є базовою нормативною дисципліною для спеціальності “міжнародне право”, що викладається на ІV...
Курс лекцій ( частина 1 ) для студентів спеціальності iconПрограма курсу Курс "Вибори та виборчі системи"
Курс “Вибори та виборчі системи” є обов’язковим навчальним курсом, який читається для студентів ІV курсу Філософського факультету...
Курс лекцій ( частина 1 ) для студентів спеціальності iconПрограма «Ергономіка інформаційних технологій» (назва дисципліни) Для студентів спеціальності (ей)
Для студентів спеціальності (ей) 010104. 36 «Професійне навчання. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи