Курс лекцій ( частина 1 ) для студентів спеціальності icon

Курс лекцій ( частина 1 ) для студентів спеціальності
НазваКурс лекцій ( частина 1 ) для студентів спеціальності
Сторінка5/6
Дата конвертації31.03.2013
Розмір0.67 Mb.
ТипКурс лекцій
1   2   3   4   5   6
1. /Конспект лекций/Использование SQL Server Management Studio.doc
2. /Конспект лекций/Лекция 0. Знайомство з SQL Server 2005.doc
3. /Конспект лекций/Лекция 1. Створення й керування базою даних SQL Server (short).doc
4. /Конспект лекций/Лекция 2. Синтаксичн_ елементи мови.doc
5. /Конспект лекций/Лекция 3. Виб_рка даних з бази даних.doc
6. /Конспект лекций/Лекция 4. Модиф_кац_я даних у базах даних SQL Server.doc
7. /Конспект лекций/Лекция 5. Збережен_ процедури.doc
8. /Конспект лекций/Лекция 5. Створення тригер_в _ керування ними ними.doc
9. /Конспект лекций/Мова SQL.Doc
10. /Конспект лекций/Создание триггеров и управление ими.doc
11. /Конспект лекций/Ц_л_сн_сть даних (short).doc
12. /Лабораторна робота малий формат.doc
Что такое sql server
Лекція Основи роботи з Microsoft sql| Server| 2005 Питання лекції Основні
Лекція Створення І керування базою даних sql server
Синтаксичні елементи мови Transact-sql
Вибірка даних з бази даних sql server
Модифікація даних у базах даних sql server
Збережені процедури
Створення|створіння| тригерів|трігерів| і керування ними (Тут додати що таке тригер і як він використовується)
Курс лекцій ( частина 1 ) для студентів спеціальності
Создание триггеров и управление ими
Цілісність даних
Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності

2.Витяг даних за допомогою з'єднань


З'єднання дозволяють витягати дані із двох або більшого числа таблиць на основі логічних зв'язків між таблицями. З'єднання вказує SQL Server, як варто використати дані однієї таблиці для вибору рядків з іншої таблиці.

З'єднання задають у конструкціях FROM або WHERE. Умови з'єднання разом з умовами конструкцій WHERE і HAVING визначають рядки, обрані з основної, зазначеної в конструкції FROM таблиці. Однак визначення умов з'єднання в конструкції FROM дозволяє відокремити їх від інших умов пошуку, наприклад, заданих у конструкції WHERE. Тому рекомендується задавати з'єднання саме цим методом.

Коли єдиний запит посилається на кілька таблиць, всі посилання на стовпці варто визначати точно, Будь-яке ім'я стовпця, що повторюється у двох або більше таблицях у складі одного запиту, необхідно конкретизувати, указавши ім'я таблиці.

Список вибору з'єднання може посилатися на всі стовпці таблиць, що з'єднують, або на деяку їхню підмножину. Не обов'язково, щоб у список вибору потрапили стовпці із всіх таблиць з'єднання. Наприклад, іноді в з'єднанні, що складається із трьох таблиць, одну таблицю використовують у якості 'мосту' між двома іншими; тому в список вибору стовпці з 'серединної' таблиці можуть не потрапити. Хоча в умові з'єднання звичайно використається знак рівності (=), дозволяється застосовувати й інші реляційні оператори або оператори порівняння (або інші предикати). Коли SQL Server обробляє з'єднання, механізм обробки запитів вибирає для цього найбільш ефективний метод (із декількох можливих). Хоча при фізичному виконанні різних з'єднань оптимізація виробляється no-різному, логічна послідовність операцій така:

  • застосовуються умови з'єднання з конструкції FROM;

  • застосовуються умови з'єднання й умови пошуку з конструкції WHERE;

  • застосовуються умови пошуку з конструкції HAVING.

Іноді ця послідовність може впливати на результат запиту, якщо переміщати умови між конструкціями FROM і WHERE.

Не обов'язково привласнювати стовпцям, які використовуються в умові з'єднання, однакове ім'я або тип даних. Однак, якщо типи даних не ідентичні, необхідно, щоб вони були сумісні або SQL Server міг виконати їхнє неявне перетворення. Якщо неявне перетворення типів неможливо, умова з'єднання повинна явно перетворювати типи даних за допомогою функції CAST.

Більшість з'єднань можна переписати у вигляді підзапитів (запитів, вкладених усередині інших запитів), а більшість підзапитів вдається переписати у вигляді з'єднань.

Більшість з'єднань відносяться до внутрішніх або зовнішніх. Внутрішні з'єднання повертають рядки, тільки коли в обох таблицях існує хоча б по одному рядку, що відповідає умові з'єднання. При цьому рядки, для яких немає відповідних рядків з іншої таблиці, виключаються. Зовнішні з'єднання повертають всі рядки, принаймні по одній із зазначених у конструкції FROM таблиць або відображень, які відповідають кожній з умов пошуку, заданих конструкціями WHERE або HAVING. Також припустимі перехресні з'єднання і само-з'єднання.
Внутрішні з'єднання

У внутрішніх з'єднаннях значення стовпців, що з'єднуються, визначаються за допомогою оператора порівняння. У стандарті SQL-92 внутрішні з'єднання задаються в конструкціях FROM або WHERE. Внутрішні - єдиний тип з'єднань, які є у SQL.-92. У наступному операторі SELECT внутрішнє з'єднання використовується для одержання даних з таблиць Publishers і Titles бази даних Pubs:

SELECT t.Title, p.Pub_name

FROM Publishers AS p INNER JOIN Titles AS t

ON p.Pub_id = t.Pub_id

ORDER BY Title ASC

Цей оператор SELECT одержує дані зі стовпця Title таблиці Titles (t) і стовпця Pub_name таблиці Publishers (p). Оскільки в цьому операторі застосовується внутрішнє з'єднання, він повертає тільки ті рядки, для яких у стовпцях з'єднання (p.Pub_id і t.Pub_id) є значення, які відповідають одне одному.
Зовнішні з'єднання

SQL Server підтримує три типи зовнішніх з'єднань: ліві, праві і повні. Ліве зовнішнє з'єднання посилається на всі рядки лівої таблиці, а праве зовнішнє з'єднання - на всі рядки правої таблиці. Повне зовнішнє з'єднання повертає всі рядки з обох таблиць.
Використання лівих зовнішніх з'єднань

Результуючий набір, згенерований оператором SELECT, у який входить ліве зовнішнє з'єднання, складається із всіх рядків таблиці, на яку посилається конструкція LEFT OUTER JOIN, розташований ліворуч від цієї конструкції. З таблиці, що розташована праворуч, витягаються тільки ті рядки, які відповідають умові з'єднання. У наступному прикладі в операторі SELECT для одержання імен, прізвищ авторів і (де можливо) назв всіх видавництв, розташованих у тих же місцях, де проживають автори, застосовується ліве зовнішнє з'єднання:

USE Pubs

SELECT a.Au_fname. a.Au,lname, p.Pub_name

FROM Authors a LEFT OUTER JOIN Publishers p

ON a.City = p.City

ORDER BY p.Pub_name ASC, a.Au_lname ASC, a.Au_fname ASC

У результуючому наборі цього запиту наведено список імен всіх авторів з таблиці Authors. Однак у нього ввійдуть тільки ті видавництва, які розташовані в тих же містах, де живуть автори. Якщо видавництво розташоване в якомусь іншім місті, у стовпець Pub_name результуючого набору повертається порожнє значення.
Використання правих зовнішніх з'єднань

Результуючий набір, згенерований оператором SELECT, у який входить праве зовнішнє з'єднання, складається із всіх рядків таблиці, що розташована праворуч від конструкції RIGHT OUTER JOIN. З таблиці, що розташована ліворуч, витягаються тільки ті рядки, які відповідають умові з'єднання.

У наступному прикладі в операторі SELECT праве зовнішнє з'єднання застосовується для одержання списку назв видавництв і імен із прізвищами авторів, якщо проживають у тому ж місті, де розташоване видавництво:

USE Pubs

SELECT a.Au_fname, a.Au_lname, p.Pub_name

FROM Authors a RIGHT OUTER JOIN Publishers p

ON a.City = p.City

ORDER BY p.Pub_name ASC, a.Au_lname ASC, a.Au_fname ASC

У результуючий набір цього запиту ввійдуть назви всіх видавництв із таблиці Publishers, а також імена тих авторів, які живуть у тих же містах, де розташовані видавництва. Якщо автор живе не в тому місті, де розташоване видавництво, то в стовпці результуючого набору Au_fname і Au_lname повертаються порожні значення.
Використання повних зовнішніх з'єднань

Результуючий набір, згенерований оператором SELECT, у якому є повне зовнішнє з'єднання, складається із всіх рядків обох таблиць незалежно від того, чи зазначені в таблицях відповідні значення (задані умовами з'єднаннями). У наступному операторі SELECT повне зовнішнє з'єднання використовується для одержання списку назв видавництв, імен і прізвищ авторів:

USE Pubs

SELECT a.Au_fname, a.Au_lname, p.Pub_name

FROM Authors a FULL OUTER JOIN Publishers p

ON a.City = p.City

ORDER BY p.Pub_name ASC, a.Au.lname ASC, a.Au_fname ASC

У результуючому наборі цього запиту перераховані назви всіх видавництв із таблиці Publishers і всіх авторів з таблиці Authors. Якщо автор живе не в тому місті, де розташоване видавництво, у стовпці результуючого набору Au_fname і Au_lname повертається порожнє значення. Якщо видавництво розташоване не в ттому же місті, де живе автор, у стовпець Pub_name результуючого набору також повертається порожнє значення. При відповідності умові з'єднання заповнюються всі стовпці результуючого набору.
1   2   3   4   5   6Схожі:

Курс лекцій ( частина 1 ) для студентів спеціальності iconКонспект лекцій для студентів спеціальності ксм
Операційні системи. Конспект лекцій для студентів спеціальності ксм денної та заочної форми навчання. / проф. Бурчак І. Н., Здолбіцький...
Курс лекцій ( частина 1 ) для студентів спеціальності iconКонспект лекцій з дисципліни "Міжнародна економіка" для студентів спеціальності «Облік і аудит»
Конспект лекцій з дисципліни “Міжнародна економіка” для студентів спеціальності «Облік І аудит» /М. В. Яковенко. Олександрія: кіруе,...
Курс лекцій ( частина 1 ) для студентів спеціальності iconКурс лекцій з дисципліни „Релігієзнавство (для студентів 1-3 курсів усіх спеціальностей академії)
Курс лекцій з дисципліни “Релігієзнавство” (для студентів 1-3 курсів усіх спеціальностей академії) // Укл. Толстенко С. М. – Харків...
Курс лекцій ( частина 1 ) для студентів спеціальності iconКурс лекцій Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" економічних спеціальностей усіх форм навчання Суми
України [Текст] : курс лекцій / [уклад.: А. І. Зякун, В. Г. Троян]; Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської...
Курс лекцій ( частина 1 ) для студентів спеціальності iconКонспект лекцій призначається для студентів бакалаврського рівня спеціальності «Мінералогія, геохімія»
Скакун Л. З. Мінералогія. Конспект лекцій. Ч. – Львів: Видав-ничий центр лну ім. Івана Франка, 2002. – 51 с
Курс лекцій ( частина 1 ) для студентів спеціальності iconПрограма та плани семінарських занять для студентів Філософського факультету
Курс “Аналіз соціальних систем” є обов’язковим навчальним курсом, який читається для студентів ІІ курсу спеціальності “політологія”...
Курс лекцій ( частина 1 ) для студентів спеціальності iconКурс лекцій для студентів всіх форм навчання. Дніпропетровськ, ддфа, 2007. 143с
Мікроекономіка: Курс лекцій для студентів всіх форм навчання. – Дніпропетровськ, ддфа, 2007. 143с
Курс лекцій ( частина 1 ) для студентів спеціальності iconПрограма для студентів спеціальності 0304 "Міжнародні відносини" напряму "Міжнародне право" Затверджено
України " є нормативним курсом для студентів спеціальності '60304 "Міжнародні відносини" напряму "Міжнародне право". Викладається...
Курс лекцій ( частина 1 ) для студентів спеціальності iconПрограма для студентів спеціальності "Міжнародне право" Затверджено
Дисципліна “Міжнародна інформація” є базовою нормативною дисципліною для спеціальності “міжнародне право”, що викладається на ІV...
Курс лекцій ( частина 1 ) для студентів спеціальності iconПрограма курсу Курс "Вибори та виборчі системи"
Курс “Вибори та виборчі системи” є обов’язковим навчальним курсом, який читається для студентів ІV курсу Філософського факультету...
Курс лекцій ( частина 1 ) для студентів спеціальності iconПрограма «Ергономіка інформаційних технологій» (назва дисципліни) Для студентів спеціальності (ей)
Для студентів спеціальності (ей) 010104. 36 «Професійне навчання. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи