Програма для студентів спеціальності \"Міжнародне право\" Затверджено icon

Програма для студентів спеціальності "Міжнародне право" Затверджено
Скачати 396.61 Kb.
НазваПрограма для студентів спеціальності "Міжнародне право" Затверджено
Сторінка2/4
Дата конвертації01.04.2013
Розмір396.61 Kb.
ТипПрограма
1   2   3   4
^

ТЕМА 3. Міжнародна та регіональна інформаційна політика (33 год.)Лекція 6. Міжнародна інформаційна політика

Теорії та стратегії міжнародної інформаційної політики. Міжнародні організації у системі міжнародних інформаційних відносин. Класифікація, напрями інформаційної політики та програмної діяльності міжнародних організацій. Діяльність ООН та її спеціалізованих установ в галузі інформації і комунікації. Динаміка реалізації міжнародних програм. Правова природа документів міжнародних міжурядових організацій системи ООН. Правове регулювання міжнародного інформаційного поля у діяльності ООН та її спеціалізованих установ.


^ Лекція 7. Політичні стратегії ЮНЕСКО та МСЕ у галузі інформації і комунікації.

Політичні стратегії ЮНЕСКО у галузі інформації і комунікації. Новий міжнародний інформаційний порядок (1980р.). Доповідь Ш.Макбайда “Багато голосів – один світ”. Нова комунікативна стратегія ЮНЕСКО (1985 - 1995рр.). Світова доповідь ЮНЕСКО з інформації (1997-1998рр.). Інформаційне суспільство для всіх (1996р.). Світова доповідь ЮНЕСКО з комунікації (1997/98рр.). Стратегія суспільства знань (2001р.). Світова доповідь ЮНЕСКО з інформації і комунікації (1999/2000рр.). Світова доповідь ЮНЕСКО “До суспільств знань” (2005р.) Програмні документи ЮНЕСКО 2006-2011 рр. Стратегії МСЕ у сфері світового інформаційного розвитку. Аналітична діяльність організації.


Семінарське заняття 6. Міжнародна інформаційна політика

План

 1. Стратегії міжнародної інформаційної політики у ХХІ ст.

 2. Діяльність спеціалізованих установ ООН в галузі інформації і комунікації.

 3. Політичні стратегії ЮНЕСКО та стратегії МСЕ у галузі інформації і комунікації.Лекція 8. Європейська інформаційна політика

Інформаційний вимір європейської інтеграції. Еволюція європейської інформаційної політики. Доповідь М.Бангеманна «Європа і глобальне інформаційне суспільство: рекомендації для Європейської Ради ЄС» (1994). «Електронна Європа» та «Електронна Європа+». Ініціатива «і2010». «Європа 2020. Цифровий порядок денний для Європи». Європа і Світовий саміт з інформаційного суспільства (2003-2005): трансформація стратегій у ХХІ ст. План дій Україна-ЄС за напрямком «інформаційне суспільство».


Семінарське заняття 7. Еволюція європейської інформаційної політики.

План

 1. Інформаційне суспільство у політичній, економічній і програмній діяльності європейських міжурядових організацій.

 2. Доповідь М. Бангеманна «Європа і глобальне інформаційне суспільство: рекомендації для Європейської Ради ЄС» (1994р.). Стратегічні програми ЄС «Електронна Європа», «Електронна Європа+» та Ініціатива «і2010».

 3. «Європа 2020. Цифровий порядок денний для Європи».


Лекція 9. Діяльність Ради Європи у системі міжнародних інформаційних відносин

Інформаційна політика Ради Європи: основні принципи і програми дій. Концептуальні документи Ради Європи у галузі інформації і комунікації (1986 – 2011 рр.). Стратегії і практика реалізації інформаційної політики Ради Європи у ХХІ ст. Політичні, економічні, правові та комплексні Європейські міністерські конференції Ради Європи в галузі інформації і комунікації.


Семінарське заняття 8. Практика реалізації інформаційної політики Ради Європи

План

 1. Динаміка реалізації інформаційної політики в рамках Ради Європи (1986-2011 рр.)

 2. Політичні декларації та резолюції європейських конференцій з інформаційної політики (політичний, економічний, правовий та безпековий аспекти)

 3. Практика Європейського суду та Європейської комісії з прав людини при застосуванні статті 10 Європейської конвенції з прав людини (інформаційні спори).


Лекція 10. Діяльність Європейського Союзу у системі міжнародних інформаційних відносин

Діяльність ЄС у галузі інформації і комунікації. Стратегічні програми ЄС. Економічні, технологічні, культурологічні та лінгвістичні рамкові програми ЄС (1983-2011 рр.) і на перспективу 2015 року. Регуляторна політика європейських міжурядових організацій.


Семінарське заняття 9. Діяльність ЄС у галузі інформації і комунікації

План

 1. Пріоритети інформаційної політики ЄС.

 2. Програми ЄС у галузі інформації та комунікації: економічні, технологічні, культурологічні та лінгвістичні рамкові програми ЄС (1983-2011 рр.) і на перспективу 2015 року.

 3. Співробітництво України з ЄС за напрямком «інформаційне суспільство».


^ Завдання для самостійної роботи (16 год.):

 1. Засвоїти основні поняття міжнародної інформаційної політики та дослідити напрями діяльності міжнародних організацій у сфері інформації та комунікації (2 год.)

2. Виконати домашнє індивідуальне завдання 3.

 • Охарактеризувати діяльність міжнародних організацій у сфері інформації та комунікації. Визначити пріоритетні галузі інформаційного співробітництва в рамка міжнародних організацій.

 • Написати аналітичну довідку порівняльного характеру про стратегії інформаційної політики у ХХІ ст.

 • Проаналізувати аналітичні доповіді ЮНЕСКО: а) за проблемою інформатизації країн світу; б) за проблемою вільного доступу до інформаційних ресурсів; в) за проблемою правового регулювання.

 • Охарактеризувати діяльність НУО за окремими напрямками співробітництва в галузі інформації та комунікації (історія створення, країни учасники, організаційна структура, мета діяльності, практичні заходи, публікації, web-сайт). Визначити ефективність впливу НУО на усвідомлення інформаційного розвитку світової спільноти за рішеннями Форумів НУО.

 • ^ Охарактеризувати діяльність міжурядово-корпоративних організацій в галузі інформації та комунікації.

 • Розглянути програму становлення інформаційного суспільства у Європі за документами європейських міжнародних організацій.

 • Проаналізувати діяльність департаментів Ради Європи з інформаційної політики: а) права людини; б) права ЗМІК; в) боротьба з аудіовізуальним піратством; г) кіберзлочинність; д) права людини та Internet; е) боротьба з інформаційним тероризмом; є) гуманітарна безпека.

 • Визначити основні положення програм ЄС у галузі інформації та комунікації (економічні, технологічні, культурологічні та лінгвістичні рамкові програми ЄС (1983-2011 рр.) і на перспективу 2015 року), подати порівняльну таблицю цілей, методів досягнення та очікуваних результатів реалізації проаналізованих програм.

 • ^ Охарактеризувати євроінтеграційну політику України в галузі інформації і комунікації (14 год.)


Джерела інформації: [1-3, 30, 8-13, 15, 31, 43, 49, 55, 58, 68, 70, 71, 73-75, 77-79]


Модульна контрольна робота 1 (1 година).


^ ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 1


 1. Охарактеризувати вплив інформаційних та науково-технологічних революцій на розвиток сучасного суспільства

 2. Проаналізувати вплив науково-технологічного прогресу на міжнародні відносини.

 3. З’ясувати перспективи інноваційного науково-технологічного розвитку та його потенційний вплив на міжнародні відносини.

 4. Охарактеризувати міжнародні інформаційні відносини як спеціалізовану галузь міжнародного співробітництва. Визначити особливості діяльності суб’єктів та функціонування об’єктів міжнародних інформаційних відносин.

 5. Визначити поняття та критерії глобалізації комунікації, розкрити причини і наслідки цього процесу, з’ясувати вплив глобальних процесів на міжнародні відносини.

 6. Проаналізувати трансформацію національної інформаційної політики країн світу у ХХІ ст.

 7. Проаналізувати мету та функції міжнародних організацій (міжурядових, міжурядово-корпоративних, неурядових) у сфері міжнародних інформаційних відносин.

 8. Дати оцінку програмам ЮНЕСКО та МСЕ у галузі комунікації.

 9. Обґрунтувати трансформацію пріоритетів глобальної інформаційної політики (Світовий саміт з інформаційного суспільства 2003-2005 рр.).

 10. Проаналізувати основні етапи еволюції європейської інформаційної політики.

 11. Визначити основні напрями міжнародної політики Ради Європи у сфері засобів масової інформації та нових комунікаційних послуг (7 Європейська міністерська конференція РЄ).

 12. Проаналізувати документи міжнародних конференцій (політичні, економічні, правові, комплексні) Комітету Міністрів Ради Європи з інформаційної політики.

 13. Охарактеризувати програми ЄС з розвитку інформаційного суспільства у Європі (ЄС та Світовий саміт з інформаційного суспільства 2003-2005 рр.).^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН


ТЕМА 4. Міжнародна, регіональна та національна інформаційна безпека (18 год.)


Лекція 11. Міжнародна інформаційна безпека: політичні, правові та технологічні чинники.

Інформаційна революція та її вплив на міжнародну систему підтримання миру і безпеки. Політичні, правові та технологічні чинники міжнародної інформаційної безпеки. Доктрина превентивної дипломатії. Прогностичні моделі міжнародної інформаційної безпеки. Типологія інформаційних загроз. Спеціальні інформаційні операції. Інформаційні війни. Інформаційна зброя. «М’яка сила» у міжнародних відносинах. Міжнародний “медіа”, “кібер”- і “психотероризм”. Правове регулювання міжнародного співробітництва у сфері міжнародної інформаційної безпеки. Міжнародні угоди з проблем міжнародної безпеки.


^ Семінарське заняття 10. Міжнародна інформаційна безпека

План

 1. Політичні, правові та технологічні чинники міжнародної інформаційної безпеки. Прогностичні моделі міжнародної інформаційної безпеки.

 2. Типологія інформаційних загроз. Спеціальні інформаційні операції.

 3. Особливості регіональної та національної інформаційної безпеки.


Лекція 12. Регіональна та національна інформаційна безпека

Стратегії забезпечення регіональної та національної інформаційної безпеки. Інформаційна безпека у програмній і практичній діяльності європейських регіональних організацій РЄ, ЄС, ОБСЄ та НАТО. Декларація про систему загальної та всеосяжної безпеки у Європі ХХІ ст. 1996 р. «Принципи та план дій по боротьбі з високотехнологічними злочинами» 1997 р. Хартія європейської безпеки 1999 р. Конвенція з кіберзлочинності 2001 р. Порівняльний аналіз національних стратегій інформаційної безпеки країн світу. Концепція інформаційної безпеки України у системі міжнародних відносин.


Семінарське заняття 11. Право міжнародної інформаційної безпеки

План


 1. Міжнародні угоди з проблем інформаційної безпеки.

 2. Виклики розвитку ІКТ для міжнародної безпеки: правовий аспект.

 3. Нормотворча діяльність ООН (резолюції ГА ООН з проблеми міжнародної інформаційної безпеки).


Завдання для самостійної роботи (10 год.):

1. Засвоїти основні поняття міжнародної інформаційної безпеки (2 год.)

2. Виконати домашнє індивідуальне завдання 4.

 • Охарактеризувати політичні і правові проблеми міжнародної інформаційної безпеки, динаміку завершення переговорного процесу в рамках ООН.

 • Проаналізувати спеціальні інформаційні операції ХХ – ХХІ ст., визначити ефективність технологічного, пропагандистського та психологічного впливу на міжнародні відносини.

 • Охарактеризувати та класифікувати міжнародні угоди з проблем інформаційної безпеки (загальні, спеціальні), визначити проблематику та правову природу документів.

 • Проаналізувати позицію ООН з правового регулювання міжнародного співробітництва у сфері міжнародної інформаційної безпеки, з’ясувати проблеми щодо ухвалення підсумкових документів.

 • Охарактеризувати проблему боротьби з інформаційним тероризмом та кіберзлочинністю у сучасних міжнародних відносинах, визначити основні документи міжнародного інформаційного права з цієї проблеми (8 год.).


Джерела інформації: [1-4, 26, 31, 40-42, 45-47, 55, 61, 65, 69, 74]ТЕМА 5. Інформаційна економіка. Міжнародний інформаційний бізнес (10 год.).


Лекція 13. Інформаційна економіка. Міжнародний інформаційний бізнес

Вплив процесів глобалізації на трансформацію світової економіки. Міжнародна конкуренція ТНК. Концепції інформаційної економіки. Закони інформаційної економіки. Інформаційні продукти та послуги. Правове регулювання електронної комерції.


^ Лекція 14. Міжнародний інформаційний бізнес

Світові інформаційні ринки. Структура міжнародного інформаційного бізнесу. Особливості конкуренції ТНК на світовому та регіональних ринках інформаційних продуктів та послуг. Інформаційний бізнес в Україні: проблеми, трансформації і динаміка.


Семінарське заняття 12. Інформаційна економіка. Міжнародний інформаційний бізнес

План

 1. Вплив інформаційної революції на економічну глобалізацію.

 2. Порівняльний аналіз концепцій постіндустріального економічного розвитку. Основні поняття і закони інформаційної економіки.

 3. Світовий ринок інформаційних продуктів і послуг.


Завдання для самостійної роботи (4 год.):

1. Засвоїти основні поняття міжнародної інформаційної економіки (2 год.)

2. Виконати домашнє індивідуальне завдання 5.

 • Розглянути специфіку регіональних та національних стратегій інформаційної економіки за індексом глобалізації країн світу.

 • Охарактеризувати бізнес ТНК у сфері медіа, видавництва та реклами; у сфері телекомунікацій; у сфері інтелектуальної власності; у сфері приладобудування та ІКТ; у сфері електронної комерції та Інтернет, у сфері нових комунікативних послуг.

 • ^ Визначити та спрогнозувати розвиток перспективних інформаційних ринків (2 год.).Джерела інформації: [1-3, 8-13, 16, 22, 25, 31, 33, 58, 75]


ТЕМА 6. Міжнародна інформація у системі міжнародних відносин (30 год.).


Лекція 15. Міжнародна інформація у системі зовнішньої політики

Зовнішньополітичні комунікації. Види і засоби здійснення зовнішньополітичних комунікацій. Управління зовнішніми та внутрішніми інформаційними потоками у дипломатичній діяльності. Міжнародна інформація у системі міжнародних відносин. Інформаційно-аналітична діяльність зовнішньополітичних відомств. Структура тематичних потоків міжнародної інформації для прийняття зовнішньополітичних рішень. Класифікація та структура інформаційних ресурсів зовнішньополітичних відомств. Інформаційне супроводження візитів. Інформаційно-роз’яснювальна робота у країні перебування. Прес-служба зовнішньополітичних відомств. Особливості інформаційних, інформаційно-довідкових, інформаційно-аналітичних та аналітичних документів.


^ Лекція 16. Зовнішньополітичні комунікативні технології

Структура та класифікація зовнішньополітичних комунікативних технологій. Комунікативні технології традиційної дипломатії. Всесвітня мережа Інтернет як засіб державних іміджевих комунікацій. Технології мережевої дипломатії. Структура та контент веб-сайтів зовнішньополітичних відомств. Засоби масової інформації у системі міжнародних відносин. Інформаційні кампанії зовнішньополітичних відомств країн світу. Технології іміджевої дипломатії. Іміджеві стратегії зовнішньополітичних відомств. Засоби створення та підтримання позитивного іміджу держав. Напрямки формування іміджу суб’єктів міжнародних відносин. Поняття державного бренду. Програми державного брендінгу країн світу. Етапи кампанії щодо успішного бренду країни.


Семінарське заняття 13. Зовнішньополітичні комунікативні технології

План

 1. Комунікативні технології традиційної, іміджевої, мережевої та медіадипломатії, технології державного брендінгу

 2. Класифікація, структура та інтерактивність веб-сайтів зовнішньополітичних відомств.

 3. PR-департаменти зовнішньополітичних відомств. Мета та завдання діяльності. Практичний досвід дипломатичних установ країн світу.

 4. Медіадипломатія зовнішньополітичних відомств.


Лекція 17. Інформаційно-аналітичні дослідження в міжнародних відносинах

Інформаційно-аналітичні установи у системі міжнародних відносин. Класифікація, структура і методи діяльності. Інформаційно-аналітичні продукти та послуги. Вплив інформаційно-аналітичних інституцій на прийняття зовнішньополітичних рішень.


^ Семінарське заняття 14. Інформаційно-аналітичні дослідження в міжнародних відносинах

План

 1. Класифікація, структура і методи діяльності інформаційно-аналітичних установ у системі міжнародних відносин.

 2. Інформаційно-аналітичні продукти та послуги.

 3. Вплив інформаційно-аналітичних інституцій на прийняття зовнішньополітичних рішень.


Лекція 18. Інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньополітичних інтересів України

Інформаційна підтримка зовнішньополітичної діяльності України на світовій арені. Інформаційна робота дипломатичних установ України. Інформаційні ресурси зовнішньополітичного відомства. Використання комунікативних технологій у діяльності МЗС України.


^ Семінарське заняття 15. Інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньополітичних інтересів України

План

 1. Інформаційно-комунікаційні аспекти зовнішньополітичної діяльності України по забезпеченню національних інтересів.

 2. Класифікація інформаційно-роз’яснювальної роботи МЗС України, дипломатичних представництв та місій.

 3. Використання комунікативних технологій у діяльності МЗС України.


Завдання для самостійної роботи (16 год.):

1. Засвоїти основні поняття традиційних та новітніх комунікативних технологій у системі зовнішньої політики держави (2 год.)

2. Виконати домашнє індивідуальне завдання 6.

 • Розглянути конкретні PR-акції з підтримання іміджу держави та зовнішньої політики (планування, вироблення стратегії, вибір засобів та технологій, моніторинг ефективності, коригування).

 • Визначити ефективність технологій створення і просування державного бренду у системі міжнародних відносин.

 • Проаналізувати використання комунікативних технологій та їх ефективність зовнішньополітичними відомствами країн світу та України.

 • Проаналізувати web-сайт МЗС України як чинник мережевої дипломатії.

 • Розглянути Проаналізувати урядову програму створення позитивного іміджу України в міжнародних відносинах.

 • Проаналізувати стратегію державного брендінгу України для забезпечення національних інтересів (14 год.).


Джерела інформації: [1-3, 18, 20, 34, 37, 39, 51, 52-54, 56, 58, 61, 63, 65]

1   2   3   4Схожі:

Програма для студентів спеціальності \"Міжнародне право\" Затверджено iconПрограма дисципліни міжнародне економічне право для студентів ІV курсу спеціальності 0340 "Міжнародне право"
Навчальна дисципліна “міжнародне економічне право” є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним...
Програма для студентів спеціальності \"Міжнародне право\" Затверджено iconПрограма для студентів спеціальності 0304 "Міжнародні відносини" напряму "Міжнародне право" Затверджено
України " є нормативним курсом для студентів спеціальності '60304 "Міжнародні відносини" напряму "Міжнародне право". Викладається...
Програма для студентів спеціальності \"Міжнародне право\" Затверджено iconПрограма для студентів спеціальності 030201 „Міжнародне право Затверджено
Міжнародне право. Викладається на ІІІ курсі 5 семестру в обсязі 90 годин, з них лекцій – 37 год., семінарських – 14 год., самостійна...
Програма для студентів спеціальності \"Міжнародне право\" Затверджено iconПрограма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право Затверджено
Робоча навчальна програма з дисципліни «Управління міжнародним бізнесом (менеджмент і маркетинг)»
Програма для студентів спеціальності \"Міжнародне право\" Затверджено iconПрограма для студентів спеціальності 030400 «Міжнародне право» Затверджено
Викладачі: к ю н., ас. Виговський О.І., к ю н., ас. Забара І. М., к ю н., доц. Серьогін О. Ю
Програма для студентів спеціальності \"Міжнародне право\" Затверджено iconПрограма для студентів 3-го курсу спеціальності 030400 „Міжнародне право Затверджено
Робоча навчальна програма з дисципліни „Країнознавство: Азія, Африка, Латинська Америка”
Програма для студентів спеціальності \"Міжнародне право\" Затверджено iconПрограма для студентів спеціальності 0304 «міжнародне право» Затверджено
Характер Jus gentium – попередника європейського мп. Поняття історичної трансформації мп
Програма для студентів спеціальності \"Міжнародне право\" Затверджено iconПрограма для студентів III курсу зі спеціальності „міжнародне право 030202) Затверджено
Предмет навчальної дисципліни „Міжнародне публічне право” включає історичні процеси становлення системи міжнародного права та її...
Програма для студентів спеціальності \"Міжнародне право\" Затверджено iconПрограма для студентів спеціальності 030201 «Міжнародне право»
«бакалавр» зі спеціальності 030201 міжнародне право напряму підготовки «Міжнародні відносини». Викладається на ІІ курсі 2 семестру...
Програма для студентів спеціальності \"Міжнародне право\" Затверджено iconПрограма для студентів спеціальності 030201 „Міжнародне право Затверджено
Міжнародні відносини. Викладається на І курсі 2 семестру в обсязі 72 години, з них лекцій – 20 год., семінарських – 14 год., самостійна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи