Постанова від 15 лютого 2012 р. №149 Київ icon

Постанова від 15 лютого 2012 р. №149 Київ
Скачати 110.66 Kb.
НазваПостанова від 15 лютого 2012 р. №149 Київ
Дата конвертації02.12.2012
Розмір110.66 Kb.
ТипПостанова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА


від 15 лютого 2012 р. № 149
Київ


Про внесення змін до Порядку видачі експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів і Порядку видачі дозволу на використання об'єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку видачі експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів( 712-2007-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 712 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 37, ст. 1466; 2010 р., № 45, ст. 1447; 2011 р., № 4, ст. 214, № 61, ст. 2435), іПорядку видачі дозволу на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів( 469-2011-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 469 “Деякі питання видачі дозволу на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 35, ст. 1437), зміни, що додаються.

^ Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

 

 

 

 

^ ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 лютого 2012 р. № 149


ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку видачі експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів ( 712-2007-п ) і Порядку видачі дозволу на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів( 469-2011-п )


1. У пункті 9 Порядку видачі експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів( 712-2007-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 712:

абзац другий виключити;

абзац третій викласти у такій редакції:

“копія документа, який підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;”.

2. Абзац другий пункту 4 Порядку видачі дозволу на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів( 469-2011-п ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 469, виключити.


^ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 травня 2007 р. N 712 Київ

  Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 427 від 09.06.2010 N 31 від 19.01.2011 N 849 від 10.08.2011 N 149 від 15.02.2012 )

Відповідно до статті 22 Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок видачі експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2007 р. N 712

^ ПОРЯДОК

видачі експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів

( У тексті Порядку слова "скасування" і "скасований" замінено відповідно словами "анулювання" і "анульований" згідно з Постановою КМ N 31 від 19.01.2011 )

1. Цей Порядок визначає процедуру видачі, призупинення (далі - тимчасове зупинення), анулювання та поновлення експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів.

2. Оператори потужностей (об'єктів), що провадять діяльність з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі, повинні отримати експлуатаційний дозвіл відповідного головного державного санітарного лікаря, який видається на кожну з таких потужностей.

3. Оператори потужностей (об'єктів), що провадять діяльність з виробництва харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, та оператори агропродовольчих ринків повинні отримати експлуатаційний дозвіл відповідного головного державного інспектора ветеринарної медицини на кожну з таких потужностей (об'єктів).

4. Експлуатаційний дозвіл видається на потужності (об'єкти), що розташовані за однією адресою (тільки територія, споруди або комплекс споруд, приміщення, будівлі, обладнання з деталізацією на рівні виробничої лінії) і визначені власником потужностей (об'єктів).

5. Оператори потужностей (об'єктів) повинні отримати експлуатаційний дозвіл на кожну з потужностей (об'єктів) у таких випадках:

після введення в експлуатацію побудованих (реконструйованих) об'єктів з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів;

у разі зміни виду господарської діяльності та стану капітальних приміщень;

якщо експлуатаційний дозвіл був анульований;

у разі здійснення експорту харчових продуктів.

6. Виконавцями заходів, необхідних для видачі експлуатаційного дозволу, є посадові особи відповідно державної санітарно-епідеміологічної або ветеринарної служби.

7. Розмір плати за видачу та поновлення експлуатаційного дозволу становить 200 гривень (без урахування податку на додану вартість). Плата за проведення необхідних досліджень та вимірювань стягується відповідно до законодавства.

( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 31 від 19.01.2011 )

8. Для отримання експлуатаційного дозволу оператору потужностей (об'єктів) необхідно звернутися із заявою до головного державного санітарного лікаря або головного державного інспектора ветеринарної медицини відповідної території за формою, встановленою головним державним санітарним лікарем України або головним державним інспектором ветеринарної медицини України.

9. До заяви додаються:

( Абзац другий пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ N 149 від 15.02.2012 )

копія документа, який підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;

( Абзац третій пункту 9 в редакції Постанов КМ N 427 від 09.06.2010, N 149 від 15.02.2012 )

перелік харчових продуктів, що виробляються, переробляються або реалізуються, за підписом заявника;

протоколи досліджень харчових продуктів, проведених акредитованими лабораторіями.

10. Заява та документи, зазначені у пункті 9 цього Порядку, подаються в одному примірнику особисто заявником або через уповноважений ним орган чи особу, або рекомендованим листом. У разі подання заяви та документів рекомендованим листом підпис заявника підлягає нотаріальному засвідченню.

Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної в заяві та документах.

11. Після надходження заяви та документів, зазначених у пункті 9 цього Порядку, посадова особа державної санітарно-епідеміологічної служби або державної ветеринарної служби проводить інспекцію потужностей (об'єктів) з метою встановлення відповідності санітарним заходам.

12. Інспекція потужностей (об'єктів), підконтрольних санітарній службі, проводиться відповідними державними санітарними інспекторами, а підконтрольних ветеринарній службі, - відповідними державними ветеринарними інспекторами.

13. Строк проведення інспекції та видачі експлуатаційного дозволу не повинен перевищувати 30 календарних днів з дати надходження заяви та необхідних документів, передбачених цим Порядком.

Для усунення зауважень, визначених в акті за результатами проведення інспекції, і виконання необхідних досліджень строк видачі експлуатаційного дозволу може бути продовжений.

14. У разі прийняття рішення про відмову у видачі експлуатаційного дозволу оператору потужностей (об'єктів) надсилається повідомлення про прийняте рішення в письмовій формі протягом п'яти робочих днів з дати його прийняття з обґрунтуванням відмови.

15. Експлуатаційний дозвіл видається у формі згідно з додатком до Порядку в трьох примірниках.

Перший примірник видається оператору потужностей (об'єктів), другий залишається відповідно у державній санітарно-епідеміологічній службі або ветеринарній службі, третій примірник надсилається відповідно до головного державного санітарного лікаря України або головного державного інспектора ветеринарної медицини України.

16. У разі коли оператор потужностей (об'єктів), який вже має експлуатаційний дозвіл, побудував нові або здійснює реконструкцію споруд і планує використовувати їх для виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів, встановлює нову виробничу лінію, такий оператор повинен звернутися із заявою відповідно до головного державного санітарного лікаря або головного державного інспектора ветеринарної медицини про такі наміри не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку такого виробництва, переробки або реалізації.

Відповідна санітарна або ветеринарна служба повинна провести інспекцію нових або реконструйованих споруд, нових виробничих ліній та необхідні дослідження протягом 30 календарних днів з дня надходження заяви.

Оператор потужностей (об'єктів) може почати використання нових або реконструйованих споруд, нових виробничих ліній після отримання акта за результатами проведення інспекції, якщо такий акт підтверджує відповідність вимогам санітарних заходів. Якщо в акті вказані невідповідності вимогам санітарних заходів, використання нових або реконструйованих споруд, нових виробничих ліній можливе тільки після проведення повторної інспекції з оформленням відповідного акта.

У разі необхідності усунення зауважень, визначених в акті за результатами проведення інспекції, і виконання необхідних досліджень строк здійснення зазначеної процедури може бути продовжений.

17. Витрати на проведення повторних інспекцій, передбачених у пункті 16 цього Порядку, відшкодовуються за рахунок оператора потужностей (об'єктів).

18. Потужності (об'єкти) та їх оператори заносяться до реєстру потужностей (об'єктів), який ведеться в порядку, встановленому МОЗ або Мінагрополітики з присвоєнням персонального контрольного (реєстраційного) номера.

19. Дія експлуатаційного дозволу не підлягає тимчасовому зупиненню у разі якщо під час здійснення державного контролю або державного нагляду за дотриманням санітарних заходів відповідний інспектор виявляє:

порушення умов експлуатаційного дозволу, яке можна негайно усунути в його присутності;

порушення умов експлуатаційного дозволу, яке неможливо негайно усунути, але яке не становить безпосередньої загрози для життя та здоров'я населення.

20. У випадку, зазначеному в абзаці третьому пункту 19 цього Порядку, відповідний інспектор видає припис про усунення допущених порушень та/або тимчасову заборону обігу відповідних об'єктів санітарних заходів, про що негайно звітує відповідно головному державному санітарному лікарю або головному державному інспектору ветеринарної медицини чи їх заступникам та бере на контроль виконання вимог такого припису.

21. Дія експлуатаційного дозволу тимчасово зупиняється постановою про тимчасове зупинення експлуатаційного дозволу відповідного головного державного санітарного лікаря або головного державного інспектора ветеринарної медицини чи їх заступників на підставі припису про тимчасове зупинення функціонування потужностей (об'єктів) та/або тимчасову заборону обігу об'єктів санітарних заходів.

Поновлення дії експлуатаційного дозволу проводиться за рішенням відповідного головного державного санітарного лікаря або головного державного інспектора ветеринарної медицини чи їх заступників за умови виконання вимог припису про тимчасове зупинення функціонування потужностей (об'єктів) та/або тимчасову заборону обігу об'єктів санітарних заходів.

22. Дія експлуатаційного дозволу анулюється постановою про анулювання дії експлуатаційного дозволу відповідного головного державного санітарного лікаря або головного державного інспектора ветеринарної медицини чи їх заступників у разі невиконання у встановлені строки вимог припису про усунення допущених порушень або припису про тимчасове зупинення функціонування потужностей (об'єктів) та/або тимчасову заборону обігу об'єктів санітарних заходів.

Постанова про анулювання експлуатаційного дозволу є підставою для виключення таких потужностей (об'єктів) з відповідного реєстру.

Оператор потужностей (об'єктів), експлуатаційний дозвіл на які був анульований, має право подавати заяву на видачу іншого експлуатаційного дозволу не раніше ніж через шість місяців після дати анулювання попереднього дозволу.

( Пункт 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 31 від 19.01.2011 )

23. Тимчасове зупинення, анулювання експлуатаційного дозволу на потужності оприлюднюється на офіційному сайті МОЗ або Мінагрополітики та/або в інший спосіб.

24. Оператор потужностей (об'єктів), експлуатаційний дозвіл на які був тимчасово зупинений чи анульований, може оскаржити рішення про тимчасове зупинення чи анулювання цього експлуатаційного дозволу до вищестоящого головного державного санітарного лікаря або головного державного інспектора ветеринарної медицини протягом десяти днів після отримання рішення або до суду.

Оскарження прийнятого рішення не припиняє його дії.

25. Строк дії експлуатаційного дозволу необмежений.

26. Умовою експлуатаційного дозволу є дотримання оператором потужностей (об'єктів) санітарних заходів. Перевірка дотримання на потужностях (об'єктах) санітарних заходів проводиться посадовими особами відповідно санітарної або ветеринарної служби та оформляється актом.

27. У разі зміни назви потужностей (об'єктів), адреси, закриття або передачі іншому суб'єкту господарювання оператор потужностей (об'єктів) у місячний строк письмово повідомляє МОЗ або Мінагрополітики та відповідного головного державного санітарного лікаря або головного державного інспектора ветеринарної медицини.

28. Дії посадових осіб державної санітарної або державної ветеринарної служби можуть бути оскаржені до вищестоящого головного державного санітарного лікаря або головного державного інспектора ветеринарної медицини або до суду.

Додаток

до Порядку

Герб України

____________________________________________________

(найменування органу державного нагляду,

____________________________________________________

який видав експлуатаційний дозвіл)

^ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ДОЗВІЛ

для потужностей (об'єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів

N _______ від ______ 200_ р.

1. __________________________________________________________

(найменування оператора потужностей (об'єктів),

_____________________________________________________________

форма власності)

2. __________________________________________________________

(поштова та юридична адреса, телефон, ідентифікаційний код

_____________________________________________________________

або номер оператора потужностей (об'єктів)

3. __________________________________________________________

(вид господарської діяльності)

4. __________________________________________________________

(асортимент продукції)

_____________________________________________________________

Персональний контрольний (реєстраційний) номер ________

Дата реєстрації _______ 200_ р.

Керівник територіального

органу державного нагляду

___________________ ____________ ______________________

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.Схожі:

Постанова від 15 лютого 2012 р. №149 Київ iconПостанова від 20 лютого 2012 р. №110 Київ
Деякі питання надання підрозділами Державної інспекції техногенної безпеки платних послуг
Постанова від 15 лютого 2012 р. №149 Київ iconПостанова від 14 лютого 2002 р. N 139 Київ
Про схвалення Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2002-2005 роки та на період до 2010 року
Постанова від 15 лютого 2012 р. №149 Київ iconПостанова від 26 лютого 1993 р. N 140 м. Київ Про затвердження Положення про порядок легалізації об'єднань громадян
Постановами км n 280 ( 280-93-п ) від 19. 04. 93 N 1640 ( 1640-98-п ) від 16. 10. 98)
Постанова від 15 лютого 2012 р. №149 Київ iconПоложення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань І аварій на підприємствах, в установах І організаціях кабінет міністрів україни постанова від 10 серпня 1993 р. N 623 Київ
Постанова втратила чинність на підставі Постанови км n 1094 ( 1094-2001-п ) від 21. 08. 2001 )
Постанова від 15 лютого 2012 р. №149 Київ iconПостанова від 27 червня 2012 р. N 591
Про внесення змін до пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. N 98
Постанова від 15 лютого 2012 р. №149 Київ iconПостанова від 26 серпня 2002 р. N 1243 Київ

Постанова від 15 лютого 2012 р. №149 Київ iconПостанова від 23 квітня 2012 р. №327 Київ
З метою забезпечення послідовного впровадження державної соціальної політики щодо підвищення стандартів життя Кабінет Міністрів України...
Постанова від 15 лютого 2012 р. №149 Київ iconКабінет Міністрів України; Постанова, Положення, Правила вiд 06. 02. 1997 №149

Постанова від 15 лютого 2012 р. №149 Київ iconПостанова від 25 квітня 2012 р. №340 Київ
Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною...
Постанова від 15 лютого 2012 р. №149 Київ iconРозпорядження 20 лютого 2012 року №149 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою
Розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України в редакції від 25. 10. 2001 р. (зі змінами) та відповідно протоколу №4...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи