Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань І аварій на підприємствах, в установах І організаціях кабінет міністрів україни постанова від 10 серпня 1993 р. N 623 Київ icon

Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань І аварій на підприємствах, в установах І організаціях кабінет міністрів україни постанова від 10 серпня 1993 р. N 623 Київ
Скачати 336.14 Kb.
НазваПоложення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань І аварій на підприємствах, в установах І організаціях кабінет міністрів україни постанова від 10 серпня 1993 р. N 623 Київ
Дата конвертації03.12.2012
Розмір336.14 Kb.
ТипПоложення

Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА від 10 серпня 1993 р. N 623 Київ

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 1094 ( 1094-2001-п ) від 21.08.2001 )

Про Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 97 ( 97-94-п ) від 23.02.94
N 915 ( 915-96-п ) від 05.08.96
N 923 ( 923-98-п ) від 17.06.98
N 1988 ( 1988-99-п ) від 27.10.99
N 1006 ( 1006-2001-п ) від 09.08.2001 )

На виконання Закону України "Про охорону праці" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Положення про розслідування та облік нещаснихвипадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, вустановах і організаціях, що додається.

2. Установити, що функції уповноваженого власником органу,передбачені Положенням про розслідування та облік нещаснихвипадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, вустановах і організаціях, для підприємств, установ і організацій,заснованих на загальнодержавній власності, виконують керівники цихпідприємств, установ і організацій.

3. Рекомендувати Радам народних депутатів визначити органи(посадових осіб), що здійснюватимуть функції уповноваженоговласником органу, передбачені Положенням про розслідування таоблік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій напідприємствах, в установах і організаціях, для підприємств,установ і організацій, заснованих на комунальній власності.

4. Доручити Державному комітетові по нагляду за охороноюпраці організувати розмноження Положення про розслідування таоблік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій напідприємствах, в установах і організаціях. Державному комітетові з матеріальних ресурсів виділити дляцього 10 тонн паперу.

5. Міністерствам і відомствам, Раді Міністрів РеспублікиКрим, місцевим державним адміністраціям забезпечити доведення допідприємств, установ та організацій Положення про розслідування таоблік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій напідприємствах, в установах і організаціях.

6. Державному комітетові по нагляду за охороною праці таМіністерству охорони здоров'я за участю профспілок забезпечитививчення практики застосування Положення про розслідування таоблік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій напідприємствах, в установах і організаціях та в разі необхідностіподавати Кабінетові Міністрів України пропозиції про внесення донього змін і доповнень.

7. Положення про розслідування та облік нещасних випадків,професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах іорганізаціях ввести в дію з 1 січня 1994 року.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА

Перший заступник Міністра Кабінету Міністрів України В.НЕСМІХ

ЗАТВЕРДЖЕНЕ постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1993 р. N 623 ( В редакції Постанови КМ N 923 ( 923-98-п ) від 17.06.98 )

ПОЛОЖЕННЯ про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях

Дія цього Положення поширюється на підприємства, установи іорганізації усіх форм власності, що діють на території України(далі - підприємства), всіх громадян (у тому числі іноземців таосіб без громадянства), які є власниками цих підприємств абоуповноваженими ними особами (далі - власники), а також нагромадян, які виконують на цих підприємствах роботу за трудовимдоговором (контрактом), проходять виробничу практику абозалучаються до роботи з інших підприємств. Розслідування нещасних випадків (професійних захворювань), щосталися з працівниками, які перебували у відрядженні за кордоном,а також з громадянами іноземних держав, які працюють напідприємствах, проводиться згідно з цим Положенням, якщо інше непередбачено міжнародними договорами України.
Дія цього Положення не поширюється на осіб, які працюють абопроходять службу та з якими не укладаються трудові договори напідвідомчих підприємствах і у військових частинах, підрозділахМіноборони, МВС, Держкомкордону, Національної гвардії, СБУ,Державного департаменту з питань виконання покарань. Порядокрозслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворюваньі аварій встановлюється зазначеними органами за погодженням зДержнаглядохоронпраці. ( Абзац третій із змінами, внесеними згідноз Постановою КМ N 1988 ( 1988-99-п ) від 27.10.99 )
Порядок розслідування та обліку нещасних випадків з учнями істудентами навчальних закладів під час навчально-виховногопроцесу, трудового і професійного навчання в навчальному закладівизначається Міносвіти.

^ I. РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ОБЛІК НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

Загальні положення

1. Розслідуванню підлягають травми, у тому числі отриманівнаслідок тілесних ушкоджень, заподіяних іншою особою, гостріпрофесійні захворювання і гострі професійні отруєння* та іншіотруєння, теплові удари, опіки, обмороження, утоплення, ураженняелектричним струмом, блискавкою та іонізуючим випромінюванням,ушкодження, отримані внаслідок аварій, пожеж, стихійного лиха(землетруси, зсуви, повені, урагани та інші надзвичайні події),контакту з тваринами, комахами та іншими представниками фауни іфлори (далі - нещасні випадки), що призвели до втрати працівникомпрацездатності на один робочий день чи більше або до необхідностіперевести потерпілого на іншу (легшу роботу) терміном не менш якна один робочий день, а також випадки смерті на підприємстві.
——————————————————————
* До гострих професійних захворювань і гострих професійнихотруєнь належать випадки, що сталися після одноразового (протягомне більше однієї робочої зміни) впливу небезпечних факторів,шкідливих речовин.
Гострі професійні захворювання спричиняються дією хімічнихречовин, іонізуючих та неіонізуючих випромінювань, значнимфізичним навантаженням та перенапруженням окремих органів і системлюдини. До них належать також інфекційні, паразитарні та алергійнізахворювання тощо.
Гострі професійні отруєння спричиняються в основному шкідливими речовинами гостроспрямованої дії.

2. За результатами розслідування складається акт за формоюН-1 (додаток 1) і беруться на облік нещасні випадки, що сталися зпрацівниками під час виконання трудових (посадових) обов'язків, утому числі у відрядженнях, а також ті, що сталися під час:
перебування на робочому місці, на території підприємства абов іншому місці роботи протягом робочого часу**, або за дорученнямвласника в неробочий час, під час відпустки, у вихідні та святковідні;
—————————————————————————
** Термін "робочий час" - це час починаючи з моменту приходупрацівника на підприємство до його виходу, який повиненфіксуватися, і цей порядок установлюється правилами внутрішньоготрудового розпорядку.

приведення в порядок знарядь виробництва, засобів захисту,одягу перед початком роботи і після її закінчення, виконаннязаходів особистої гігієни;
проїзду на роботу чи з роботи на транспорті підприємства абона транспорті сторонньої організації, яка надала його згідно здоговором (заявкою), за наявності розпорядження власника;
використання власного транспорту в інтересах підприємства здозволу або за дорученням власника;
провадження дій в інтересах підприємства, на якому працюєпотерпілий*;
————————————————————————
* Дії в інтересах підприємства - дії працівника, які невходять до кола його виробничого завдання чи прямих обов'язків. Цеможе бути, наприклад, надання необхідної допомоги іншомупрацівникові, дії щодо попередження можливих аварій або рятуваннялюдей та майна підприємства.

ліквідації аварій, пожеж та наслідків стихійного лиха навиробничих об'єктах і транспортних засобах, що використовуютьсяпідприємством;
надання підприємством шефської допомоги;
перебування на транспортному засобі або на його стоянці, натериторії вахтового селища, у тому числі під час змінноговідпочинку, якщо причина нещасного випадку пов'язана з виконаннямпотерпілим трудових (посадових) обов'язків або з дією на ньоговиробничого фактора чи середовища;
прямування працівника до (між) об'єкта (ми) обслуговування зазатвердженими маршрутами або до будь-якого об'єкта за дорученнямвласника.

3. За результатами розслідування беруться на облік іскладаються акти за формою Н-1 також у випадках:
природної смерті працівників під час перебування на підземнихроботах або після виїзду на поверхню внаслідок гостроїсерцево-судинної недостатності;
самогубства працівників плавскладу на суднах морського тарибопромислового флотів у разі перевищення строку перебування їх урейсі, обумовленого колективним договором, або їх природної смертівнаслідок впливу психофізіологічних, небезпечних та шкідливихвиробничих факторів

. 4. Випадки зникнення працівника під час виконання трудових(посадових) обов'язків розслідуються відповідно до цьогоПоложення. Якщо комісія з розслідування виходячи з конкретнихобставин прийде до висновку, що зникнення працівника пов'язане зможливістю нещасного випадку під час виконання трудових(посадових) обов'язків, акт спеціального розслідування з такимивисновками комісії видається сім'ї цього працівника або особі, якапредставляє його інтереси, для звернення до суду із заявою прооголошення працівника померлим. Після оголошення судом працівникапомерлим власник зобов'язаний відповідно до акта спеціальногорозслідування скласти акт за формою Н-1 і взяти випадок на облік.

5. Нещасні випадки, пов'язані із заподіянням тілеснихушкоджень іншою особою, або вбивство працівника під час виконання,або у зв'язку з виконанням ним трудових (посадових) обов'язківнезалежно від порушення кримінальної справи розслідуютьсявідповідно до цього Положення. Такі випадки беруться на облік іпро них складається акт за формою Н-1.

6. Нещасні випадки, що сталися внаслідок захворювання,погіршення стану здоров'я працівника, розслідуються згідно звимогами цього Положення.
Про такі нещасні випадки складається акт за формою Н-1 заумови, що погіршення стану здоров'я працівника сталося внаслідоквпливу небезпечних чи шкідливих виробничих факторів або якщоробота, що виконувалась, була протипоказана потерпілому відповіднодо медичного висновку про стан його здоров'я, а також якщопотерпілий не проходив медичного огляду, передбаченогозаконодавством.

7. Нещасні випадки, що сталися з працівниками на територіїпідприємства або в іншому місці роботи під час перерви длявідпочинку та харчування, яка встановлюється згідно з правиламивнутрішнього трудового розпорядку, а також під час перебуванняпрацівників на території підприємства у зв'язку з проведеннямвласником наради, отриманням заробітної плати, обов'язковимпроходженням медогляду, а також у випадках, передбаченихколективним договором (угодою), розслідуються і про нихскладається акт за формою Н-1, якщо буде встановлено факт впливуна потерпілого виробничого фактора чи середовища.

8. За результатами розслідування не складаються акти заформою Н-1 і не беруться на облік нещасні випадки, що сталися зпрацівниками:
під час прямування на роботу чи з роботи пішки, нагромадському, власному або іншому транспортному засобі, який неналежить підприємству і не використовувався в інтересах цьогопідприємства;
за місцем постійного проживання на території польових івахтових селищ*;
——————————————————————
*За наявності тимчасової або постійної прописки.

під час використання ними в особистих цілях транспортнихзасобів підприємства без дозволу власника, а також устаткування,механізмів, інструментів, крім випадків, що сталися внаслідокнесправності цього устаткування, механізмів, інструментів;
внаслідок отруєння алкоголем, наркотичними або іншимиотруйними речовинами, а також внаслідок їх дії (асфіксія, інсульт,зупинка серця тощо) за наявності медичного висновку, якщо це невикликано застосуванням цих речовин у виробничих процесах, абопорушенням вимог безпеки щодо їх зберігання і транспортування, абоякщо потерпілий, який перебував у стані алкогольного чинаркотичного сп'яніння, був відсторонений від роботи;
під час скоєння крадіжок або інших злочинів, якщо ці діїзафіксовані і на них є офіційний висновок суду або прокуратури;
у разі природної смерті або самогубства за винятком випадків,зазначених у пункті 3 цього Положення, що підтверджено висновкамивідповідних органів.

9. Якщо за підсумками розслідування буде вирішено, щонещасний випадок не підлягає обліку і на нього не повиненскладатися акт за формою Н-1, то в такому разі складається акт заформою НТ (невиробничий травматизм). Вимоги цього Положення натакий випадок не поширюються.

Повідомлення про нещасні випадки, їх розслідування та облік

10. Про кожний нещасний випадок свідок, працівник, який йоговиявив, або сам потерпілий повинні терміново повідомитибезпосереднього керівника робіт чи іншу посадову особу і вжитизаходів до надання необхідної допомоги.
Керівник (посадова особа) у свою чергу зобов'язаний:
терміново організувати медичну допомогу потерпілому, у разінеобхідності доставити його до лікувально-профілактичного закладу.Повідомити про те, що сталося, власника, а також відповіднупрофспілкову організацію підприємства. Якщо потерпілий єпрацівником іншого підприємства - повідомити власника цьогопідприємства у разі нещасного випадку, що стався внаслідок пожежі,- місцеві органи державної пожежної охорони, а при гостромупрофесійному захворюванні (отруєнні) - санепідстанцію;
зберегти до прибуття комісії з розслідування обстановку наробочому місці та устаткування у такому стані, в якому вони булина момент події (якщо це не загрожує життю і здоров'ю іншихпрацівників і не призведе до більш тяжких наслідків), а такожвжити заходів до недопущення подібних випадків у ситуації, щосклалася.

11. Лікувально-профілактичний заклад про кожне зверненняпотерпілого від нещасного випадку без направлення підприємстваповинен протягом доби повідомити власника підприємства, де працюєпотерпілий, а в разі виявлення гострого професійного захворювання(отруєння) - також санепідстанцію, надсилаючи екстренеповідомлення про кожного потерпілого за встановленою формою(додаток 3).

12. Власник, одержавши повідомлення про нещасний випадок,організує його розслідування комісією, до складу якої включаються:керівник (спеціаліст) служби охорони праці підприємства (головакомісії), керівник структурного підрозділу або головнийспеціаліст, представник профспілкової організації, членом якої єпотерпілий, або уповноважений трудового колективу з питань охоронипраці, якщо потерпілий не є членом профспілки, а у разі гострихпрофесійних захворювань (отруєнь) також спеціаліст санепідстанції.
На підприємствах, де немає спеціалістів з охорони праці,головою комісії з розслідування призначається посадова особа(спеціаліст), на яку наказом власника покладені функції з питаньохорони праці в порядку сумісництва.
На суднах морського, річкового та рибопромислового флотів підчас плавання або перебування в іноземних портах комісія зрозслідування утворюється капітаном. Про це повідомляється власниксудна.

13. Комісія з розслідування нещасного випадку зобов'язанапротягом трьох діб:
обстежити місце нещасного випадку, опитати свідків і осіб,які причетні до нього, та одержати пояснення потерпілого, якщо цеможливо;
розглянути і оцінити відповідність умов праці вимогамнормативних актів про охорону праці;
установити обставини і причини, що призвели до нещасноговипадку, визначити осіб, які допустили порушення нормативнихактів, а також розробити заходи щодо запобігання подібнимвипадкам;
скласти акт за формою Н-1 у п'яти примірниках і передати йогона затвердження власникові;
у випадках гострих професійних захворювань (отруєнь) крімакта за формою Н-1 складається також карта обліку професійногозахворювання (отруєння) за встановленою формою (додаток 15 ).
До акта за формою Н-1 додаються пояснення свідків,потерпілого, а у разі необхідності також витяги з експлуатаційноїдокументації, схеми, фотографії та інші документи, щохарактеризують стан робочого місця (устаткування, машини,апаратура тощо), медичний висновок щодо діагнозу ушкодженняздоров'я потерпілого в результаті нещасного випадку, а у разінеобхідності також про наявність в його організмі алкоголю,отруйних чи наркотичних речовин.
Нещасні випадки, про які складаються акти за формою Н-1,реєструються на підприємстві у спеціальному журналі завстановленою формою (додаток 10).

14. Власник повинен розглянути і затвердити акти за формоюН-1 протягом доби після закінчення розслідування, а щодо випадків,які сталися за межами підприємства, - після отримання необхіднихматеріалів.
Затверджені акти протягом трьох діб надсилаються: потерпіломуабо особі, яка представляє його інтереси; керівникові цеху абоіншого структурного підрозділу, де стався нещасний випадок, дляздійснення заходів щодо запобігання подібним випадкам; державномуінспекторові охорони праці; профспілковій організації, членом якоїє потерпілий; керівникові (спеціалістові) служби охорони праціпідприємства, якому акт надсилається разом з іншими матеріаламирозслідування.
На вимогу потерпілого власник зобов'язаний ознайомитипотерпілого або особу, яка представляє його інтереси, зматеріалами розслідування нещасного випадку.
Копія акта за формою Н-1 надсилається органу, до сфериуправління якого належить підприємство, у разі відсутності такогооргану - місцевому органу виконавчої влади.
Копія акта за формою Н-1 у разі гострого професійногозахворювання (отруєння) надсилається також до санепідстанції, яказдійснює облік випадків гострих професійних захворювань (отруєнь).

15. Акт за формою Н-1 разом з матеріалами розслідуванняпідлягає зберіганню протягом 45 років на підприємстві, працівникомякого є (був) потерпілий. Інші примірники акта та його копіїзберігаються до здійснення всіх намічених у них заходів, але неменш як два роки.
У разі ліквідації підприємства акти за формою Н-1 підлягаютьпередачі правонаступникові, який бере на облік ці нещасні випадки,а у разі його відсутності або банкрутства - до державного архіву.

16. Після закінчення періоду тимчасової непрацездатності абоу разі смерті потерпілого власник і головний бухгалтерпідприємства, де взято на облік нещасний випадок, складаютьповідомлення про наслідки нещасного випадку за встановленою формою(додаток 2) і в десятиденний термін надсилають його організаціям іпосадовим особам, яким надсилався акт за формою Н-1.
Повідомлення про наслідки нещасного випадку є обов'язковимдодатком до акта за формою Н-1 і підлягає зберіганню разом з нимвідповідно до цього Положення.

17. Нещасний випадок, про який безпосереднього керівникапотерпілого чи власника підприємства своєчасно не повідомили, абоякщо втрата працездатності від нього настала не зразу, незалежновід терміну, коли він стався, розслідується згідно з цимПоложенням протягом місяця після одержання заяви потерпілого чиособи, яка представляє його інтереси. Питання про складання актаза формою Н-1 вирішується комісією з розслідування, а у разінезгоди потерпілого чи особи, яка представляє його інтереси, зарішенням комісії питання вирішується у порядку, передбаченомузаконодавством про розгляд трудових спорів.

18. Нещасний випадок, що стався на підприємстві з працівникоміншого підприємства під час виконання ним завдання свогокерівника, розслідується підприємством, де стався нещаснийвипадок, і про нього складається акт за формою Н-1 комісією зрозслідування за участю представників підприємства, працівникомякого є потерпілий. Такий нещасний випадок береться на облікпідприємством, працівником якого є потерпілий. Підприємство, де стався нещасний випадок, залишає у себе одинпримірник затвердженого акта за формою Н-1.

19. Нещасний випадок, що стався з працівником, який тимчасовобув переведений за договором з власником підприємства на іншепідприємство або який виконував роботи за сумісництвом,розслідується і береться на облік підприємством, куди його булопереведено або на якому він працював за сумісництвом.

20. Нещасний випадок, що стався з працівником, який виконувавроботи під керівництвом посадових осіб свого підприємства навиділених територіях, об'єктах, дільницях на іншому підприємстві,розслідується і береться на облік підприємством, працівником якогоє потерпілий.

21. Нещасні випадки, що сталися з особовим складомаварійно-рятувальних формувань, що був залучений до роботи наоб'єктах підприємства за договором (угодою) між формуванням іпідприємством, та виконував ці роботи під керівництвом посадовихосіб підприємства, розслідуються і беруться на облік цимпідприємством. У розслідуванні повинен брати участь представникаварійно-рятувального формування.

22. Нещасні випадки з працівниками підрозділів Державноїслужби охорони при МВС, а також інших охоронних підрозділів, якімають юридичний статус і спеціальний дозвіл (ліцензію) на цей виддіяльності, що сталися під час виконання обов'язків з охоронипідприємства, беруться на облік цими підрозділами. У розслідуванніцих нещасних випадків повинен брати участь представникпідприємства.

23. Нещасні випадки з водіями транспортних засобів, яківиконували роботи у складі зведеної транспортної колони,сформованої певним підприємством, розслідуються цим підприємствомза участю представника підприємства, яке направило водія назазначені роботи. Такі випадки беруться на облік підприємством,яке сформувало автоколону.

24. Нещасні випадки з учнями і студентами навчальнихзакладів, що сталися під час проходження ними виробничої практикиабо виконання робіт на підприємстві під керівництвом йогопосадових осіб, розслідуються і беруться на облік підприємством. Урозслідуванні повинен брати участь представник навчальногозакладу.

25. Нещасні випадки, що сталися на підприємстві з учнями істудентами навчальних закладів, які проходили виробничу практикуабо виконували роботу під керівництвом викладача на виділенійпідприємством дільниці, розслідуються навчальним закладом разом зпредставником підприємства і беруться на облік навчальнимзакладом.

26. Нещасні випадки, що сталися з водіями, машиністами,пілотами (екіпажем) транспортних засобів (автомобілів, поїздів,літаків, морських та річкових суден тощо) під час перебування врейсі, розслідуються відповідно до цього Положення з обов'язковимвикористанням матеріалів розслідування відповідних державнихорганів нагляду за безпекою руху. Висновки зазначених органів про причини нещасного випадку іосіб, які допустили порушення нормативних актів, передаються удесятиденний термін підприємству, працівником якого є потерпілий,або голові комісії, що проводить спеціальне розслідуваннянещасного випадку.

27. Нещасні випадки, що сталися з громадянами України таіноземцями, які входять до складу екіпажів (бригад) на морських ірічкових суднах, літаках, засобах залізничного і автомобільноготранспорту, що перебувають за кордоном (порти, доки, станції,судноремонтні заводи, майстерні тощо), розслідуються відповідно доцього Положення, якщо інше не передбачено міжнародними договорамиУкраїни. Якщо розслідуванням установлено, що нещасний випадок стався звини іноземного підприємства (приватної особи), в результаті чогоможуть виникнути вимоги щодо відшкодування шкоди, акт за формоюН-1 повинен бути поданий для підпису представникові цьогопідприємства (приватної особи). Про відмову його підписатиінформується представництво України в державі, де стався нещаснийвипадок.

28. Контроль за своєчасним і правильним розслідуванням,документальним оформленням та обліком нещасних випадків,виконанням заходів щодо усунення їх причин здійснюється органамидержавного управління та органами державного нагляду за охороноюпраці відповідно до їхньої компетенції та повноважень. Громадський контроль здійснюють трудові колективи черезобраних ними уповноважених з питань охорони праці та профспілки вособі виборних органів і представників. Ці органи мають право вимагати від власника складання акта заформою Н-1 або його перегляду, якщо встановлено, що допущенопорушення вимог цього Положення або інших нормативних актів зохорони праці, а також виплати відшкодування шкоди потерпілому абосім'ї загиблого. Посадова особа органу державного нагляду за охороною праці*має право у разі необхідності самостійно проводити розслідуваннянещасного випадку (надходження скарги, незгода з висновкамирозслідування обставин та причин нещасного випадку або йогоприховування тощо) і видавати обов'язкові для виконання власникомприписи за встановленою формою (додаток 9) щодо необхідностіскладання акта за формою Н-1 та взяття нещасного випадку на облік.
___________________________
* До посадових осіб органу державного нагляду за охороноюпраці відносяться: голова Держнаглядохоронпраці та йогозаступники, начальники та заступники начальників управлінь івідділів Комітету, територіальних управлінь і інспекцій, головні іпровідні інспектори, інспектори I і II категорій та державніінспектори охорони праці.

29. У разі відмови власника скласти акт за формою Н-1 пронещасний випадок чи незгоди власника, потерпілого або особи, якапредставляє його інтереси, із змістом акта або з приписомпосадової особи органу державного нагляду за охороною праці,питання вирішується вищестоящим органом державного нагляду заохороною праці або в порядку, передбаченому законодавством пророзгляд трудових спорів. Органи з розгляду трудових спорів у разінеобхідності одержують відповідний висновок представника органудержавного нагляду за охороною праці або органу державногоуправління охороною праці, або профспілкового органу.
Оскарження припису посадової особи органу державного нагляду за охороною праці зупиняє його виконання до вирішення питання в установленому порядку.

Спеціальне розслідування нещасних випадків

30. Спеціальному розслідуванню підлягають нещасні випадки:
із смертельним наслідком;
групові, які сталися одночасно з двома і більше працівникаминезалежно від тяжкості ушкодження їх здоров'я.

31. Про груповий нещасний випадок, нещасний випадок ізсмертельним наслідком власник зобов'язаний негайно передатиповідомлення за встановленою формою (додаток 4):
відповідному місцевому органу державного нагляду за охороноюпраці;
прокуратурі за місцем виникнення нещасного випадку;
органу, до сфери управління якого належить це підприємство (уразі його відсутності - місцевому органу виконавчої влади);
санепідстанції у разі гострих професійних захворювань(отруєнь);
профспілковій організації, членом якої є потерпілий;
вищестоящому профспілковому органу;
місцевому штабу цивільної оборони та з надзвичайних ситуаційта іншим (у разі необхідності).
Зазначені органи (організації) повідомляють про нещаснийвипадок свої вищестоящі органи (організації) згідно з установленим порядком
Зазначене повідомлення надсилається також у разі, коли смертьпотерпілого настала внаслідок раніше одержаної травми. Спеціальнерозслідування щодо цього випадку здійснюється в установленомупорядку з використанням матеріалів раніше проведеногорозслідування.

32. Спеціальне розслідування групового нещасного випадку,нещасного випадку із смертельним наслідком організовує власник(якщо постраждав сам власник, орган, до сфери управління якогоналежить це підприємство, а у разі його відсутності - місцевийорган виконавчої влади). Розслідування цього випадку проводитьсякомісією, яка призначається наказом керівника територіальногооргану державного нагляду за охороною праці за погодженням зорганами, представники яких входять до складу комісії зрозслідування.
До складу комісії з розслідування включаються: посадова особаоргану державного нагляду за охороною праці (голова комісії),представники органу, до сфери управління якого належитьпідприємство, а у разі його відсутності - місцевого органувиконавчої влади, власника, профспілкової організації, членом якоїє потерпілий, представник з питань охорони праці її вищестоящогопрофспілкового органу або уповноважений трудового колективу зпитань охорони праці, якщо потерпілий не є членом профспілки, а уразі розслідування гострих професійних захворювань (отруєнь) -також спеціаліст санепідстанції.
Залежно від конкретних умов (кількості загиблих, характеру іможливих наслідків аварії тощо) до складу комісії можуть бутивключені спеціалісти відповідного штабу цивільної оборони та знадзвичайних ситуацій, представники органів охорони здоров'я таінших.
Спеціальне розслідування нещасних випадків, що сталися наядерних установках, підконтрольних Держатомрегулювання,проводиться комісією, яка ним призначається. ( Абзац четвертийпункту 32 в редакції Постанови КМ N 1006 ( 1006-2001-п ) від09.08.2001 )
Спеціальне розслідування нещасних випадків, що сталися підчас катастроф та аварій з повітряними, морськими та річковимисуднами, рухомим складом залізничного транспорту, проводитьсякомісією, яка призначається органами нагляду за безпекою польотів,судноплавства, руху (якщо не було прийнято спеціального рішенняКабінету Міністрів України) з обов'язковим включенням до складукомісії представника Держнаглядохоронпраці. Головою комісіїпризначається посадова особа відповідного органу нагляду забезпекою польотів (судноплавства, руху).
У разі коли нещасний випадок з працівниками авіаційного,морського, залізничного та автомобільного транспорту стався закордоном і якщо представник органу державного нагляду за охороноюпраці не може прибути на місце події, розслідування може бутидоручено цим органом представникові власника.

33. Спеціальне розслідування групового нещасного випадку, підчас якого загинуло 2 - 4 особи, проводиться комісією ізспеціального розслідування, яка призначається наказом керівникатериторіального органу державного нагляду за охороною праці абоДержнаглядохоронпраці за погодженням з органами, представники якихвходять до складу комісії.
Залежно від конкретних умов (характеру і можливих наслідківаварії тощо) до складу комісії включаються представникиДержнаглядохоронпраці, міністерства або іншого центрального органувиконавчої влади, до сфери управління якого належить підприємство,місцевого органу виконавчої влади, вищестоящого профспілковогооргану, власника, профспілкових організацій, членами яких єпотерпілі, або уповноважені трудових колективів з питань охоронипраці.

34. Спеціальне розслідування групового нещасного випадку, підчас якого загинуло 5 і більше осіб або травмовано 10 і більшеосіб, проводиться комісією із спеціального розслідування,призначеною наказом Держнаглядохоронпраці, якщо не було прийнятоспеціального рішення Кабінету Міністрів України.
До складу комісії включаються керівні працівникиДержнаглядохоронпраці, міністерства або іншого центрального органувиконавчої влади, до сфери управління якого належить підприємство,місцевого органу виконавчої влади, відповідних рад профспілок абоцентральних галузевих профспілкових органів, власника,представники профспілкових організацій, членами яких є потерпілі,відповідного штабу цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій,органів охорони здоров'я та інші. Головою комісії призначаєтьсякерівник Держнаглядохоронпраці.

35. Спеціальне розслідування нещасних випадків проводитьсяпротягом не більше 10 робочих днів. У разі необхідностівстановлений термін може бути продовжений органом, який призначиврозслідування.
За результатами розслідування складається акт спеціальногорозслідування за встановленою формою (додаток 5), а такожоформляються інші матеріали, передбачені пунктом 42 цьогоПоложення, у тому числі карта обліку професійного захворювання(отруєння) на кожного потерпілого, якщо нещасний випадокпов'язаний з гострим професійним захворюванням (отруєнням).
В акті спеціального розслідування нещасного випадку, якийстався внаслідок аварії, зазначається її категорія та розмірзаподіяної під час цієї аварії матеріальної шкоди.
В акті спеціального розслідування комісія дає оцінку діямдержавних і відомчих органів нагляду та контролю за безпечнимведенням робіт на підприємстві.
Акт спеціального розслідування підписується головою і всімачленами комісії. Якщо член комісії не згоден із змістом акта, віну письмовій формі додає до акта свою думку.
Акт за формою Н-1 на кожного потерпілого складаєтьсявідповідно до акта спеціального розслідування і затверджуєтьсявласником протягом доби після одержання ним цих документів. Уцьому разі в акті за формою Н-1 замість підписів членів комісіїпідприємства робиться запис: "Складено відповідно до актаспеціального розслідування".

36. У разі розходження думок членів комісії із спеціальногорозслідування керівник відповідного органу державного нагляду заохороною праці, який призначив цю комісію, розглядає з членамикомісії матеріали розслідування і може призначити новерозслідування або видати власнику припис за встановленою формою(додаток 9) щодо складання акта за формою Н-1 і взяття нещасноговипадку на облік.

37. Для встановлення причин нещасних випадків і опрацюваннязаходів щодо недопущення подібних випадків надалі комісія ізспеціального розслідування має право вимагати від власникастворення за рахунок підприємства експертної комісії із залученнямекспертів-спеціалістів науково-дослідних, проектно-конструкторських та інших організацій, органів виконавчої влади тадержавного нагляду за охороною праці.
Після ознайомлення з необхідними матеріалами, обстеженнямісця події та проведення необхідних розрахунків експертна комісіяскладає висновок, в якому коротко описує обставини, визначаєпричини травмування, гострого професійного захворювання(отруєння), зазначає допущені порушення вимог нормативних актів,пропонує заходи щодо запобігання подібним випадкам. Висновокекспертної комісіє викладається чітко, в стверджувальній формі.
Комісія із спеціального розслідування нещасного випадку уразі необхідності може призначити додатково незалежну експертнукомісію.

38. Медичні заклади, судово-медична експертиза, органипрокуратури і внутрішніх справ та інші органи зобов'язані згідноіз законодавством видавати на запит посадової особи органудержавного нагляду за охороною праці відповідні матеріали тависновки у визначені цим Положенням терміни розслідування, а увипадках, коли необхідні висновки судовогістологічної тасудово-токсикологічної експертизи, матеріали надаються післяпроведення відповідних досліджень.

39. Під час розслідування власник зобов'язаний:
зробити, у разі необхідності, фотознімки місця нещасноговипадку, пошкодженого об'єкта, устаткування, інструменту, а такожнадати технічну документацію та інші необхідні матеріали;
надати транспорт, засоби зв'язку, службові приміщення дляроботи комісії;
організувати у разі розслідування гострого професійногозахворювання (отруєння) проведення медичного обстеженняпрацівників відповідної дільниці підприємства;
забезпечити проведення необхідних лабораторних досліджень івипробувань, технічних розрахунків та інших робіт;
організувати друкування, розмноження і оформлення внеобхідній кількості матеріалів спеціального розслідуваннянещасного випадку.

40. Члени комісії із спеціального розслідування мають правоодержувати письмові та усні пояснення від працівників підприємствата свідків події або проводити їх опитування.
Члени комісії із спеціального розслідування повиннізустрітися з потерпілими або членами їх сімей, розглянути івирішити на місці соціальні питання або внести пропозиції про їхвирішення відповідним органам, а також дати роз'яснення потерпілим(сім'ям) щодо їх прав та належних компенсацій відповідно дозаконодавства.
Підприємство, працівником якого є потерпілий, компенсуєвитрати, пов'язані з діяльністю комісії та залучених до її роботиспеціалістів. Відшкодування витрат на відрядження працівників, якіє членами комісії або залучені до її роботи, підприємство здійснюєв розмірах, передбачених нормами відшкодування витрат навідрядження за рахунок валових витрат шляхом перерахування напоточний рахунок сум за дорученням.

41. Власник у п'ятиденний термін з моменту підписання актаспеціального розслідування нещасного випадку чи одержання приписупосадової особи органу державного нагляду за охороною праці щодовзяття на облік нещасного випадку зобов'язаний розглянути ціматеріали і видати наказ про здійснення запропонованих заходівщодо запобігання причинам подібних випадків, а також притягнути довідповідальності працівників, які допустили порушеннязаконодавства про охорону праці.
Про здійснення запропонованих заходів власник у письмовійформі повідомляє органи, які брали участь у розслідуванні, в терміни, зазначені в акті спеціального розслідування.

42. До матеріалів спеціального розслідування нещасноговипадку належать:
копія рішення Кабінету Міністрів України або наказуДержнаглядохоронпраці чи його територіального органу проорганізацію спеціального розслідування нещасного випадку;
акт спеціального розслідування нещасного випадку;
протокол огляду місця, де стався нещасний випадок, завстановленою формою (додаток 6);
ескіз місця нещасного випадку за встановленою формою(додаток 7), необхідні плани, схеми, фотознімки місця нещасноговипадку, пошкодженого об'єкта, обладнання, устаткування тощо;
протоколи рішень комісії із спеціального розслідування пророзподіл функцій серед членів комісії, які беруть участь урозслідуванні, призначення експертної комісії;
припис посадової особи органу державного нагляду за охороноюпраці (якщо він видавався) щодо зв'язку нещасного випадку звиконанням трудових (посадових) обов'язків;
копія акта за формою Н-1 на кожного потерпілого окремо;
висновок експертизи (науково-технічної, медичної тощо), якщовона проводилася;
медичний висновок про причини смерті або характер травмипотерпілого, а також про наявність в його організмі алкоголю чинаркотиків (у разі необхідності);
висновок лікувально-профілактичного закладу про розслідуваннягострих професійних захворювань (отруєнь), результати вимірів ілабораторних досліджень виробничих факторів трудового процесу;
пояснення та протоколи опитування потерпілих, свідків таінших осіб, причетних до нещасного випадку, за встановленою формою(додаток 8);
копії документів про проходження потерпілим навчання таінструктажів з охорони праці;
копії приписів, що стосуються нещасного випадку, виданихвласникові державними інспекторами до настання нещасного випадку іпід час його розслідування;
виписки з нормативних актів про охорону праці, що булипорушені;
довідка про матеріальну шкоду, заподіяну нещасним випадком,та надання потерпілому чи членам його сім'ї матеріальної допомоги;
копія наказу власника згідно з пунктом 41 цього Положення.

43. Власник у п'ятиденний термін після закінченняспеціального розслідування нещасного випадку надсилає за рахунокпідприємства матеріали, зазначені в пункті 42 цього Положення,прокуратурі, відповідним органам державного нагляду за охороноюпраці і профспілковому органу, представники яких брали участь урозслідуванні, міністерству або іншому центральному органувиконавчої влади, до сфери управління якого належить підприємство,Держнаглядохоронпраці, а у разі розслідування гострогопрофесійного захворювання (отруєння) - також санепідстанції.Перший примірник матеріалів розслідування залишається напідприємстві.

44. Міністерство або інший центральний орган виконавчоївлади, до сфери управління якого належить підприємство, а у разійого відсутності місцеві органи виконавчої влади після одержанняматеріалів повинні розглянути обставини і причини смертельного абогрупового нещасного випадку і за результатами розгляду розробитизаходи щодо запобігання подібним випадкам.

45. Органи прокуратури надають територіальним органамДержнаглядохоронпраці інформацію про прийняті рішення щодопорушення кримінальної справи або про відмову в цьому.

Звітність та інформація про нещасні випадки, аналіз їх причин

46. Власник на підставі актів за формою Н-1 складає державнустатистичну звітність про потерпілих за формою, затвердженоюДержкомстатом, і подає її в установленому порядку у відповідніорганізації, а також несе відповідальність за її достовірністьзгідно із законодавством.

47. Власник зобов'язаний аналізувати причини нещаснихвипадків за підсумками кварталу, півріччя і року та розробляти іздійснювати заходи щодо запобігання подібним випадкам.

48. Органи, до сфери управління яких належать підприємства,місцеві органи виконавчої влади зобов'язані аналізувати обставиниі причини нещасних випадків за підсумками півріччя і року,доводити результати цього аналізу до відома підвідомчихпідприємств, а також розробляти та здійснювати заходи щодозапобігання подібним випадкам.

49. Органи державного нагляду за охороною праці відповідно дозаконодавства систематично перевіряють ефективність профілактикинещасних випадків, вживають заходів до виявлення та усуненняпорушень цього Положення.

50. Підприємства, органи, у сфері управління яких перебуваютьпідприємства, а також місцеві органи державного нагляду заохороною праці ведуть облік усіх нещасних випадків, про якіскладено акти за формою Н-1.
Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, атакож Держнаглядохоронпраці здійснюють оперативний облікзагального травматизму, потерпілих внаслідок групових нещаснихвипадків та нещасних випадків із смертельними наслідками.
Управління державної пожежної охорони МВС здійснюють облікпотерпілих під час пожеж, а санітарно-епідеміологічна служба МОЗ -облік потерпілих від гострих професійних захворювань (отруєнь).

^ 2. РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ОБЛІК ХРОНІЧНИХ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ І ОТРУЄНЬ

Загальні положення

51. Усі вперше виявлені хронічні професійні захворювання іотруєння (далі - профзахворювання) підлягають розслідуванню.

52. Віднесення захворювання до професійного проводитьсявідповідно до списку професійних захворювань, затвердженого МОЗ таМінпраці.

53. Зв'язок профзахворювання з умовами праці працівникавизначається на підставі клінічних даних і санітарногігієнічноїхарактеристики умов праці, яка складається санепідстанцією заучастю спеціалістів (представників) підприємства.Санітарно-гігієнічна характеристика видається за запитом керівникалікувально-профілактичного закладу, що обслуговує підприємство,або спеціаліста з профпатології міста (області), завідуючоговідділенням профпатології міської (обласної) лікарні. Професійний характер захворювання визначається експертноюкомісією у складі спеціалістів лікувально-профілактичних установта закладів охорони здоров'я, яким надано таке право (додаток 11),і спеціалістів (представників) підприємства. Якщо на час складання санітарно-гігієнічної характеристикиумов праці потерпілий не підпадав під дію чинників виробничогосередовища, що могли викликати профзахворювання, враховується йогопопередня робота, пов'язана з дією несприятливих виробничихфакторів.

54. У разі підозри на профзахворюваннялікувальнопрофілактична установа направляє працівника звідповідними документами, перелік яких додається (додаток 12), наконсультацію до спеціаліста з профпатології міста (області).

55. Для встановлення остаточного діагнозу і зв'язкузахворювання з впливом виробничих факторів і трудового процесуспеціаліст з профпатології Автономної Республіки Крим, області,міст Києва і Севастополя направляє хворого до спеціалізованихлікувально-профілактичних закладів згідно з переліком, щододається. До цих закладів направляються для встановлення остаточногодіагнозу також хворі, які проходили обстеження в іншихнауково-дослідних інститутах медичного профілю, що не ввійшли дозазначеного переліку. Зазначені лікувально-профілактичні установи і заклади маютьправо приймати на амбулаторне та стаціонарне обстеженняпрацівників за направленням обласного (штатного або позаштатного)спеціаліста з профпатології відповідного профілю. Відповідальністьза встановлення діагнозу хронічного професійного захворюванняпокладається на керівників цих установ і закладів. Забороняється направляти осіб, яким установлено діагнозпрофесійного захворювання, до інших аналогічних установ дляперегляду раніше встановленого діагнозу.

56. Перелік установ і закладів, які мають право встановлюватиостаточний діагноз профзахворювань, переглядається через кожніп'ять років та затверджується МОЗ.

57. У спірних випадках для остаточного вирішення питання пронаявність профзахворювання хворий направляється до інститутумедицини праці Академії медичних наук України (м. Київ), на якийпокладено функції Українського профпатологічного центру. У разі незгоди хворого або власника з висновком експертноїкомісії лікувально-профілактичної установи чи закладу щодо зв'язкузахворювання з умовами праці питання розглядається в Центральнійекспертній комісії МОЗ України. Оскарження рішення цієї комісіїздійснюється в судовому порядку.

Порядок повідомлення про профзахворювання та розслідування причин, що призвели до їх виникнення

58. На кожного потерпілого від профзахворювання клінікаминауково-дослідних інститутів, відділеннями профзахворюваньлікувально-профілактичних закладів складається повідомлення завстановленою формою (додаток 13). Протягом трьох діб післявстановлення остаточного діагнозу профзахворювання повідомленнянадсилається підприємству, виробничі чинники якого сприяливиникненню профзахворювання, санепідстанції талікувальнопрофілактичній установі (закладу), яка обслуговує цепідприємство.

59. Власник організовує розслідування причин кожного випадкупрофзахворювання протягом десяти робочих днів з моменту одержанняповідомлення.

Розслідування профзахворювання проводиться комісією у складіпредставників: санепідстанції (голова комісії),лікувально-профілактичної установи (закладу), підприємства,профспілкової організації, членом якої є хворий, абоуповноваженого трудового колективу з питань охорони праці, якщохворий не є членом профспілки. До розслідування в разі необхідності можуть залучатисяпредставники інших органів. У розслідуванні причин професійних захворювань інфекційної тапаразитарної етіології обов'язково беруть участь фахівці зепідеміології та паразитології санепідстанції.
Розслідування причин двох та більше випадків профзахворюваньу однієї особи проводиться у міру визначення цих захворювань занаявності повідомлення. В акті розслідування зазначається, щораніше у цієї особи було виявлено профзахворювання (найменуваннядіагнозу), та рік виявлення.

60. Власник зобов'язаний подати комісії з розслідування данілабораторних досліджень шкідливих факторів виробничого процесу,необхідну документацію на цей процес (технологічні регламенти,вимоги і нормативи з безпеки праці тощо), забезпечити комісіюприміщенням, транспортом і засобами зв'язку, організуватидрукування, розмноження і оформлення в необхідній кількостіматеріалів розслідування.

61. Комісія з розслідування зобов'язана:
скласти програму розслідування причин профзахворювання;
розподілити функції між членами комісії;
розглянути питання про необхідність залучення до її роботиекспертів;
провести розслідування обставин та причин профзахворювання;
скласти акт розслідування за встановленою формою (додаток14), в якому намітити заходи щодо запобігання розвитковіпрофзахворювання, забезпечення нормалізації умов праці, а такожвизначити осіб, які не виконали норми (правила, гігієнічнірегламенти).

62. Комісія з розслідування проводить гігієнічну оцінку умовпраці хворого за матеріалами раніше проведених атестацій робочихмісць, результатів обстежень і досліджень, вивчає приписидержавного нагляду за охороною праці, одержує письмові поясненняпосадових осіб і працівників з питань, пов'язаних з розслідуваннямпрофзахворювання.

63. Акт розслідування причин профзахворювання складаєтьсякомісією з розслідування у п'яти примірниках протягом трьох дібпісля закінчення розслідування та надсилається власником хворому,лікувально-профілактичному закладу, який обслуговує цепідприємство, і профспілковій організації, членом якої є хворий.Один примірник акта надсилається санепідстанції для аналізу іконтролю за здійсненням заходів. Перший примірник актарозслідування зберігається на підприємстві протягом 45 років.

64. Власник зобов'язаний у п'ятиденний термін післязакінчення розслідування причин профзахворювання розглянути йогоматеріали та видати наказ про заходи щодо запобіганняпрофзахворюванням, а також про притягнення до відповідальностіосіб, з вини яких допущені порушення санітарних норм і правил, щопризвели до виникнення профзахворювання.
Про здійснення запропонованих комісією з розслідуваннязаходів щодо запобігання профзахворюванням власник письмовоінформує санепідстанцію протягом терміну, зазначеного в акті.
У разі втрати працівником працездатності внаслідокпрофзахворювання власник направляє потерпілого на МСЕК длярозгляду питання подальшої його працездатності.

65. Контроль за правильним та своєчасним розслідуваннямпрофзахворювань, оформленням документації, а також здійсненнямзаходів щодо усунення причин, які призвели до профзахворювання,здійснюють органи та установи державної санітарно-епідеміологічноїслужби МОЗ.
Трудові колективи через обраних ними уповноважених з питаньохорони праці, а також професійні спілки в особі виборних органівта представників здійснюють громадський контроль за розслідуванням причин профзахворювань.

Розслідування причин профзахворювань у працівників, які направлені на роботу за межі підприємства

66. Розслідування випадків профзахворювань у працівників, які направлені на роботу за межі підприємства, проводиться комісією з розслідування під головуванням представника санепідстанції, яка здійснює державний санітарний нагляд на підприємстві, де виявлено профзахворювання.

67. Власник підприємства, де виявлено профзахворювання, повинен повідомити про це власника підприємства, працівником якого є потерпілий. У роботі комісії з розслідування такого випадку обов'язково бере участь представник підприємства, працівником якого є потерпілий.

68. Реєстрація та облік профзахворювань у працівників, які направлені на роботу за межі підприємства, здійснюється підприємством за місцем основної роботи хворого та санепідстанцією, що здійснює санітарний нагляд на цьому підприємстві.

Розслідування профзахворювань у непрацюючих пенсіонерів, а також у працівників, які змінили місце роботи та проживання

69. Встановлення діагнозу професійних захворювань у осіб, які працювали за межами України на підприємствах колишнього СРСР, проводиться згідно з пунктами 53 - 57 цього Положення на підставі нотаріально завіреної копії трудової книжки. У разі виявлення професійного захворювання у непрацюючих пенсіонерів, які працювали на території України, розслідування його проводиться згідно з пунктом 59 цього Положення на підприємстві, причетному до виникнення професійного захворювання.

70. Підтверджені випадки профзахворювань у працівників, які змінили місце роботи, або знаходяться на пенсії, підлягають реєстрації та обліку на підприємстві, де були умови для розвитку профзахворювання, і в санепідстанції, що здійснює державний санітарно-епідеміологічний нагляд на цьому підприємстві.

Порядок реєстрації та обліку випадків профзахворювань

71. Реєстрація та облік випадків профзахворювань ведеться в спеціальному журналі за встановленою формою (додаток 16):
на підприємстві та в установах санітарноепідеміологічної служби на підставі повідомлень про профзахворювання та актів їх розслідування;
у лікувально-профілактичних закладах на підставі медичної картки амбулаторного хворого, виписки з історії хвороби, лікарського висновку про діагноз, встановлений під час обстеження в стаціонарі, а також повідомлення про профзахворювання.
До цього журналу також вносяться дані щодо працездатності кожного працівника, в якого виявлено профзахворювання.
У разі виявлення у працівника кількох професійних захворювань потерпілий реєструється в журналі один раз та зазначаються всі його діагнози.
Професійні захворювання, виявлені у осіб, які приїхали на постійне проживання в Україну з інших країн, реєструються у лікувально-профілактичних закладах та територіальній санепідстанції за місцем проживання потерпілого в Україні, а розслідування причин цих профзахворювань проводиться в порядку, передбаченому міжнародними договорами України.

72. Санепідстанції на підставі актів розслідування випадків профзахворювань складають карти обліку профзахворювань. Ці карти (додаток 15) і записи на магнітних носіях зберігаються в санепідстанції та в МОЗ протягом 45 років.

73. Порядок збору та передачі інформації для автоматизованої системи обліку і аналізу профзахворювань визначається МОЗ.

74. Карти обліку або дискети з даними цих карт щорічно до 1 лютого і 1серпня надсилаються МОЗ.Схожі:

Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань І аварій на підприємствах, в установах І організаціях кабінет міністрів україни постанова від 10 серпня 1993 р. N 623 Київ iconНаказ № Про створення комісії з розслідування та обліку нещасних випадків
В зв’язку з початком нового 2009-2010 навчального року, на виконання Положення „Про розслідування та облік нещасних випадків, професійних...
Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань І аварій на підприємствах, в установах І організаціях кабінет міністрів україни постанова від 10 серпня 1993 р. N 623 Київ iconПостанова від 30 листопада 2011 р. №1232
Затвердити Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві,...
Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань І аварій на підприємствах, в установах І організаціях кабінет міністрів україни постанова від 10 серпня 1993 р. N 623 Київ iconПостанова від 30 листопада 2011 р. N 1232
Затвердити Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві,...
Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань І аварій на підприємствах, в установах І організаціях кабінет міністрів україни постанова від 10 серпня 1993 р. N 623 Київ iconПоложення про службу страхових експертів з охорони праці, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України 20. 12....
Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань І аварій на підприємствах, в установах І організаціях кабінет міністрів україни постанова від 10 серпня 1993 р. N 623 Київ iconПоложення про службу страхових експертів з охорони праці, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань фонд соціального страхування від нещасних випадків
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань І аварій на підприємствах, в установах І організаціях кабінет міністрів україни постанова від 10 серпня 1993 р. N 623 Київ iconЗатверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. №1232 порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань І аварій на виробництві
...
Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань І аварій на підприємствах, в установах І організаціях кабінет міністрів україни постанова від 10 серпня 1993 р. N 623 Київ iconПоложення про службу страхових експертів з охорони праці, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань фонд соціального страхування від нещасних
Найменування робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних...
Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань І аварій на підприємствах, в установах І організаціях кабінет міністрів україни постанова від 10 серпня 1993 р. N 623 Київ iconКартка за формою п-5 (у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння)) та інші документи, зазначені в пунктах 50 та 51 Порядку
України від 30. 11. 2011 n 1232 "Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань І аварій на виробництві"...
Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань І аварій на підприємствах, в установах І організаціях кабінет міністрів україни постанова від 10 серпня 1993 р. N 623 Київ iconПостанова 30. 11. 2010 року м. Київ №31
Про порядок стягнення та обліку заборгованості зі сплати страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків...
Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань І аварій на підприємствах, в установах І організаціях кабінет міністрів україни постанова від 10 серпня 1993 р. N 623 Київ iconП о с т а н о в а від 22 березня 2001 р. N 270 Київ Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру { Із змінами, внесеними згідно з Постанова
Затвердити Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, що додається
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи