Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочинів та зловживання владою icon

Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочинів та зловживання владою
Скачати 94.92 Kb.
НазваДекларація основних принципів правосуддя для жертв злочинів та зловживання владою
Дата конвертації13.09.2013
Розмір94.92 Kb.
ТипДокументи
1. /00_все КОДЕКСЫ/00_Кодекс Украхни.doc
2. /00_все КОДЕКСЫ/Господарський кодекс Украхни.doc
3. /00_все КОДЕКСЫ/Господарський процесуальний кодекс Украхни.doc
4. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/00_Декларац_я.doc
5. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Брюссельська декларац_я про закони _ звичах в_йни 1874 року.doc
6. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/В_денська декларац_я та Програма д_й.doc
7. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Венец_анська декларац_я стосовно невил_ковних захворювань.doc
8. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Всесв_тня декларац_я про забезпечення виживання, захисту та розвитку д_тей.doc
9. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Гонконгська декларац_я стосовно поганого поводження з людьми похилого в_ку.doc
10. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я Ком_тету м_н_стр_в Ради Європи Про р_вноправн_сть ж_нок та чолов_к_в.doc
11. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я Ком_тету м_н_стр_в Ради Європи Про свободу вираження погляд_в та _нформац_х.doc
12. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я основних принцип_в правосуддя для жертв злочин_в та зловживання владою.doc
13. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я прав нац_ональностей Украхни.doc
14. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я принцип_в м_жнародного культурного сп_вроб_тництва.doc
15. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про боротьбу з травматизмом.doc
16. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про виховання народ_в в дус_ миру.doc
17. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про захист ж_нок _ д_тей при надзвичайних обставинах та п_д час збройних конфл_кт_в.doc
18. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про захист ус_х ос_б в_д катувань та _нших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують г_дн_сть, вид_в поводження _ покарання.doc
19. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про посилення ефективност_ принципу в_дмови в_д погрози силою або хх застосування в м_жнародних в_дношеннях.doc
20. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про права _нвал_д_в.doc
21. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про права розумово в_дсталих ос_б.doc
22. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про право народ_в на мир.doc
23. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про прихильн_сть справ_ боротьби з В_Л_СН_Дом.doc
24. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про расу та расов_ забобони.doc
25. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про територ_альний притулок, що прийнята Ком_тетом М_н_стр_в Ради Європи.doc
26. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про територ_альний притулок.doc
27. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про участь ж_нок у сприянн_ м_жнародному миру та сп_вроб_тництву.doc
28. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я соц_ального прогресу та розвитку.doc
29. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я тисячол_ття Орган_зац_х Об'єднаних Нац_й.doc
30. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я щодо неприпустимост_ втручання у внутр_шн_ справи держав.doc
31. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я щодо основних принцип_в, що стосуються внеску засоб_в масовох _нформац_х у зм_цнення миру___.doc
32. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я, прийнята в Осло, стосовно медичного аборту.doc
33. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларация по правам человека и личной свободе медицинских работников.doc
34. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларация прав ребенка.doc
35. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Женевская декларация.doc
36. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Загальна декларац_я прав людини (рос_укр).doc
37. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Кахрська декларац_я про права людини у _слам_.doc
38. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Л_мська декларац_я кер_вних принцип_в контролю.doc
39. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Лиссабонская декларация относительно прав пациента.doc
40. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Мадридська декларац_я стосовно профес_йнох автоном_х та самоуправл_ння.doc
41. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Ман_льська декларац_я про мирне вир_шення м_жнародних спор_в.doc
42. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Мексиканська декларац_я 1975 року про р_вн_сть ж_нок та хх вклад в розвиток та мир.doc
43. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Паризька декларац_я Ж_нки, д_ти та синдром набутого _мунодеф_циту (СН_Д).doc
44. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Пек_нська декларац_я (укр_рос).doc
45. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Про визнання незаконними _ злочинними репресивних.doc
46. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Про загальн_ засади державнох молод_жнох пол_тики в Украхн_.doc
47. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/С_днейська декларац_я стосовно смерт_.doc
48. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Сп_льна декларац_я про основи в_дносин м_ж Украхною _ Федеративною Республ_кою Н_меччина.doc
49. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Стокгольмська Декларац_я (Щодо питань навколишнього середовища).doc
50. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Ток_йська декларац_я Основн_ л_карськ_ принципи, стосовно тортур та _нших вид_в жорстокого, негуманного або принизливого поводження чи покарання у раз_ затримання та ув'язнення.doc
51. /00_все КОДЕКСЫ/Житловий Кодекс Украхнськох РСР.doc
52. /00_все КОДЕКСЫ/Земельний кодекс Украхни.doc
53. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/00_Конвенц_я.doc
54. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про дорожн_й рух.doc
55. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про захист прав людини _ основоположних свобод.doc
56. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про захист цив_льного населення п_д час в_йни.doc
57. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про поводження з в_йськовополоненими.doc
58. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про пол_пшення дол_ поранених _ хворих у д_ючих арм_ях.doc
59. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про пол_пшення дол_ поранених, хворих та ос_б, як_ зазнали корабельнох авар_х, _з складу збройних сил на мор_.doc
60. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про права дитини.doc
61. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про статус б_женц_в (укр_рос).doc
62. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/М_жнародна конвенц_я з охорони людського життя на мор_ 1974 р..doc
63. /00_все КОДЕКСЫ/Кодекс Украхни про адм_н_стративн_ правопорушення (статт_ 213 - 330).doc
64. /00_все КОДЕКСЫ/Кодекс Украхни про адм_н_стративн_ правопорушення.doc
65. /00_все КОДЕКСЫ/Кодекс адм_н_стративного судочинства Украхни.doc
66. /00_все КОДЕКСЫ/Кодекс закон_в про працю Украхни.doc
67. /00_все КОДЕКСЫ/Кодекс про шлюб та с_м'ю Украхни.doc
68. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нальний кодекс Украхни (додаток).doc
69. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нальний кодекс Украхни.doc
70. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нально-виконавчий кодекс Украхни.doc
71. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нально-процесуальний Кодекс Украхни ( в_д статт_ 237 до статт_ 449).doc
72. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нально-процесуальний Кодекс Украхни ( в_д статт_ 94 до статт_ 236-8 ).doc
73. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нально-процесуальний кодекс Украхни.doc
74. /00_все КОДЕКСЫ/Митний кодекс Украхни.doc
75. /00_все КОДЕКСЫ/Пов_тряний кодекс Украхни.doc
76. /00_все КОДЕКСЫ/Про надра.doc
77. /00_все КОДЕКСЫ/С_мейний кодекс Украхни.doc
78. /00_все КОДЕКСЫ/Цив_льний кодекс Украхни.doc
79. /00_все КОДЕКСЫ/Цив_льний процесуальний кодекс Украхни.doc
Верховна Рада України 16. 01. 2003 435-iv yes кодекс України Господарський кодекс
Кодекс України Господарський кодекс України
Кодекс України Господарський процесуальний кодекс України
Чинність Тип
Брюссельська декларація про закони і звичаї війни 1874 року
Програма дій Віденська декларація та Програма дій
Венеціанська декларація стосовно невиліковних захворювань
Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту та розвитку дітей
Гонконгська декларація стосовно поганого поводження з людьми похилого віку
Декларація Комітету міністрів Ради Європи "Про рівноправність жінок та чоловіків"
Декларація Комітету міністрів Ради Європи Про свободу вираження поглядів та інф
Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочинів та зловживання владою
Декларація прав національностей України
Декларація принципів міжнародного культурного співробітництва
Декларація про боротьбу з травматизмом
Декларація про виховання народів в дусі миру
Декларація про захист жінок і дітей при надзвичайних обставинах та під час збройних конфліктів
Декларація про захист усіх осіб від катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання
Декларація про посилення ефективності принципу відмови від погрози силою або її застосування в міжнародних відношеннях
Декларація про права інвалідів
Декларація про права розумово відсталих осіб
Декларація про право народів на мир
Декларація про прихильність справі боротьби з віл/снідом
Декларація про расу та расові забобони
Декларація про територіальний притулок, що прийнята Комітетом Міністрів Ради Європи
Декларація про територіальний притулок
Декларація про участь жінок у сприянні міжнародному миру та співробітництву
Декларація соціального прогресу та розвитку
Декларація тисячоліття Організації Об'єднаних Націй
Декларація щодо неприпустимості втручання у внутрішні справи держав, про захист
28 ноября 1978 года Преамбула Генеральная конференция
Декларація, прийнята в Осло, стосовно медичного аборту
Декларація прав людини і особистої свободи медичних працівників
Декларація прав дитини Декларация прав ребенка
Женевська декларація Женевская декларация
Загальна декларація прав людини (рос/укр)
Каїрська декларація про права людини у ісламі
Лімська декларація керівних принципів контролю
Лісабонська декларація стосовно прав пацієнта Лиссабонская декларация относительно прав пациента
Мадридська декларація стосовно професійної автономії та самоуправління
Манільська декларація про мирне вирішення міжнародних спорів
Мексиканська декларація 1975 року про рівність жінок та їх вклад в розвиток та мир
Паризька декларація "Жінки, діти та синдром набутого імунодефіциту (снід)"
Пекінська декларація (укр/рос)
Верховної ради союзу радянських соціалістичних республік
Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні
Сіднейська декларація стосовно смерті
Спільна декларація про основи відносин між Україною і Федеративною Республікою Н
Стокгольмська Декларація (Щодо питань навколишнього середовища)
Токійська декларація Основні лікарські принципи, стосовно тортур та інших видів
Кодекс Української рср житловий Кодекс Української рср
Кодекс України Земельний кодекс України
Чинність Тип
Конвенція про дорожній рух
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод
Конвенція про захист цивільного населення під час війни
Конвенція про поводження з військовополоненими
Конвенція про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях
Конвенція про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, із складу збройних сил на морі
Конвенція про права дитини
Конвенція про статус біженців (укр/рос)
Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 р. ( Солас-74 ) (solas)
Положення стаття 213. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення Справи про адміністративні правопорушення розглядаються: 1) адміністративними комісіями при виконавчих комітетах сільських,
Кодекс України про адміністративні правопорушення Кодекс України про адміністративні правопорушення Зміст документу (статті 1 212-20) ( ст. 213 ст. 330 ( 80732-10 ) (
Кодекс адміністративного судочинства України
Кодекс законів про працю України
Кодекс про шлюб та сім'ю України
Кодекс України (додаток) Кримінальний кодекс України (додаток)
Кодекс України Кримінальний кодекс України
Законами n 1254-vi ( 1254-17 ) від 14. 04. 2009 n 1276-vi ( 1276-17 ) від 16. 04. 2009 )
Кодекс України ( від статті 237 до статті 449) Кримінально-процесуальний Кодекс України ( від статті 237 до статті 449)
Кодекс України ( від статті 94 до статті 236-8 ) Кримінально-процесуальний Кодекс України ( від статті 94 до статті 236-8 )
Кодекс України Кримінально-процесуальний кодекс України
Кодекс України Митний кодекс України Зміст документу митний кодекс україни ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2002, n 38-39, ст. 288 )
Кодекс України Повітряний кодекс України
Кодекс україни про надра ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1994, n 36, ст. 340 )
Кодекс України Сімейний кодекс України
Кодекс України Цивільний кодекс України
Кодекс України Цивільний процесуальний кодекс України

Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочинів та зловживання владо...

Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочинів та зловживання владою


Зміст документу

Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью 29 ноября 1985 г.

Генеральная Ассамблея,

напоминая, что шестой Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями рекомендовал Организации Объединенных Наций продолжать осуществление своей деятельности по разработке руководящих принципов и норм, касающихся злоупотребления экономической и политической властью,

сознавая, что миллионам людей во всем мире наносится ущерб в результате преступлений и злоупотребления властью и что права этих жертв не признаются должным образом,

признавая, что жертвам преступлений и жертвам злоупотребления властью, а также зачастую их семьям, свидетелям и другим лицам, оказывающим им помощь, несправедливо наносится ущерб, телесные повреждения или ущерб их собственности и что, помимо этого, они могут подвергаться лишениям при оказании содействия судебному преследованию правонарушителей,

1. подтверждает необходимость принятия национальных и международных мер по обеспечению всеобщего и эффективного признания и уважения прав жертв преступлений и злоупотребления властью;

2. подчеркивает необходимость содействия достижению всеми государствами прогресса в их усилиях, предпринимаемых в этих целях, не нанося при этом ущерба правам подозреваемых лиц или правонарушителей;

3. принимает прилагаемую к настоящей резолюции Декларацию основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью, цель которой заключается в оказании содействия правительствам и международному сообществу в их усилиях, направленных на обеспечение справедливости и оказание помощи жертвам преступлений и жертвам злоупотребления властью;

4. призывает государства-члены принять необходимые меры по осуществлению положений, содержащихся в Декларации, и в целях ограничения упоминаемой ниже виктимизации государствам-членам следует принимать усилия:

а) по осуществлению социальных мер, мер в области здравоохранения, включая охрану психического здоровья, образования, экономики, а также конкретных мер по предупреждению преступности в целях сокращения виктимизации и содействия предоставлению помощи жертвам, находящимся в бедственном положении;

b) по содействию усилиям общины и участию общественности в деле предупреждения преступности;

с) по периодическому пересмотру существующих законодательных положений и практики, с тем чтобы обеспечить их способность реагировать на изменяющиеся условия, а также принятию и обеспечению соблюдения положений, объявляющих незаконными акты, нарушающие международно признанные нормы в области прав человека и поведения юридических лиц, и другие случаи злоупотребления властью;

d) по созданию и укреплению средств выявления судебного преследования и наказания виновных в совершении преступлений;

е) по содействию преданию гласности соответствующей информации, с тем чтобы обеспечить контроль со стороны общественности за деятельностью должностных лиц и учреждений, а также другим средствам повышения способности реагировать на проблемы общества;

f) по содействию соблюдению кодексов поведения и этических норм, в частности, международных стандартов, государственными служащими, включая сотрудников правоохранительных органов, исправительных учреждений, медицинский персонал, работников системы социального обеспечения и военнослужащих, а также персонал экономических предприятий;

g) по введению запрета на способствующие злоупотреблениям практику и процедуры, такие как создание тайных мест заключения и заключение с лишением права переписки и общения;

h) по развитию сотрудничества с другими государствами на основе оказания взаимной судебной и административной помощи в таких вопросах, как выявление и преследование правонарушителей, их выдача и конфискация их имущества с целью предоставления реституции жертвам;

5. рекомендует принять на международном и региональном уровнях все надлежащие меры:

а) по развитию деятельности по подготовке кадров в целях содействия соблюдению стандартов и норм Организации Объединенных Наций и сокращению числа возможных случаев злоупотребления;

b) по организации совместных практических исследований возможных путей сокращения виктимизации и оказания помощи жертвам, а также по содействию обмену информацией о наиболее эффективных мерах в этой области;

с) по оказанию правительствам по их просьбе непосредственной помощи в области ограничения виктимизации и облегчения участи жертв;

d) по разработке путей и средств предоставления жертвам правовой защиты в тех случаях, когда национальных каналов недостаточно;

6. просит Генерального секретаря предложить государствам-членам периодически представлять Генеральной Ассамблее доклады об осуществлении Декларации, а также о мерах, принимаемых в этих целях;

7. просит также Генерального секретаря использовать возможности, предоставляемые всеми соответствующими органами и организациями системы Организации Объединенных Наций, с тем чтобы в случаях необходимости оказывать государствам-членам помощь в совершенствовании путей и средств защиты жертв как на национальном уровне, так и на основе международного сотрудничества;

8. просит далее Генерального секретаря содействовать достижению целей Декларации, в частности, путем обеспечения ее как можно более широкого распространения;

9. настоятельно призывает специализированные учреждения и другие организации и органы системы Организации Объединенных Наций, другие соответствующие межправительственные и неправительственные организации, а также общественность сотрудничать в осуществлении положений настоящей Декларации.

Приложение Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью


А. Жертвы преступлений

1. Под термином “жертвы” понимаются лица, которым индивидуально или коллективно был причинен вред, включая телесные повреждения или моральный ущерб, эмоциональные страдания, материальный ущерб или существенное ущемление их основных прав в результате действия или бездействия, нарушающего действующие национальные уголовные законы государств-членов, включая законы, запрещающие преступное злоупотребление властью.

2. В соответствии с настоящей Декларацией то или иное лицо может считаться “жертвой” независимо от того, был ли установлен, арестован, предан суду или осужден правонарушитель, а также независимо от родственных отношений между правонарушителем и жертвой. Термин “жертва” в соответствующих случаях включает близких родственников или иждивенцев непосредственной жертвы, а также лиц, которым был причинен ущерб при попытке оказать помощь жертвам, находящимся в бедственном положении, или предотвратить виктимизацию.

3. Положения, содержащиеся в настоящей Декларации, применимы ко всем лицам без каких-либо различий, независимо от расы, цвета кожи, пола, возраста, языка, вероисповедания, национальности, политических или иных взглядов, культурных убеждений или практики, имущественного, сословного или семейного положения, этнического или социального происхождения и нетрудоспособности.

Доступ к правосудию и справедливое обращение

4. К жертвам следует относиться с состраданием и уважать их достоинство. Они имеют право на доступ к механизмам правосудия и скорейшую компенсацию за нанесенный им ущерб в соответствии с национальным законодательством.

5. В тех случаях, когда это необходимо, следует создать и укрепить судебные и административные механизмы, с тем чтобы обеспечить жертвам возможность получать компенсацию с помощью официальных или неофициальных процедур, которые носили бы оперативный характер, являлись бы справедливыми, недорогостоящими и доступными. Жертв, стремящихся получить компенсацию с помощью таких механизмов, следует информировать об их правах.

6. Следует содействовать тому, чтобы судебные и административные процедуры в большей степени отвечали потребностям жертв путем:

а) предоставления жертвам информации об их роли и об объеме, сроках проведения и ходе судебного разбирательства и о результатах рассмотрения их дел, особенно в случаях тяжких преступлений, а также в случаях, когда ими запрошена такая информация;

b) обеспечения возможности изложения и рассмотрения мнений и пожеланий жертв на соответствующих этапах судебного разбирательства в тех случаях, когда затрагиваются их личные интересы, без ущерба для обвиняемых и согласно соответствующей национальной системе уголовного правосудия:

с) предоставления надлежащей помощи жертвам на протяжении всего судебного разбирательства;

d) принятия мер для сведения к минимуму неудобств для жертв охраны их личной жизни в тех случаях, когда это необходимо, и обеспечения их безопасности, а также безопасности их семей и свидетелей с их стороны и их защиты от запугивания и мести;

е) предотвращения неоправданных задержек при рассмотрении дел и выполнении постановлений или решений о предоставлении компенсации жертвам.

7. В тех случаях, когда это необходимо, следует использовать неофициальные механизмы урегулирования споров, включая посредничество, арбитраж и суды обычного права или местную практику, с тем чтобы содействовать примирению и предоставлению возмещения жертвам.

Реституция

8. При соответствующих обстоятельствах правонарушители или третьи стороны, несущие ответственность за их поведение, должны предоставлять справедливую реституцию жертвам, их семьям или иждивенцам. Такая реституция должна включать возврат собственности или выплату за причиненный вред или ущерб, возмещение расходов, понесенных в результате виктимизации, предоставление услуг и восстановление в правах.

9. Правительствам следует рассмотреть возможность включения реституции в свою практику, положения и законы в качестве одной из мер наказания по уголовным делам в дополнение к другим уголовным санкциям.

10. В случаях причинения серьезного ущерба окружающей среде реституция, если будет вынесено соответствующее решение, должна включать, насколько это возможно, восстановление окружающей среды и инфраструктуры, замену имущества общины и возмещение расходов, связанных с переселением в тех случаях, когда такой ущерб вызывает необходимость перемещения общины.

11. Когда государственные должностные лица или другие представители, действующие в официальном или полуофициальном качестве, нарушают национальные уголовные законы, жертвы должны получать реституцию от государства, должностные лица или представители которого несут ответственность за причиненный ущерб. В тех случаях, когда правительство, при котором имело место приведшее к виктимизации действие или бездействие, уже не существует, реституция жертвам должна предоставляться государством или правительством-преемником.

Компенсация

12. В тех случаях, когда компенсацию невозможно получить в полном объеме от правонарушителя или из других источников, государствам следует принимать меры к предоставлению финансовой компенсации:

а) жертвам, которые в результате тяжких преступлений получили значительные телесные повреждения или существенно подорвали свое физическое или психическое здоровье;

b) семьям, в частности, иждивенцам лиц, которые умерли или стали физически или психически недееспособными в результате такой виктимизации.

13. Следует содействовать созданию, укреплению и расширению национальных фондов для предоставления компенсации жертвам. При необходимости в этих целях могут создаваться и другие фонды, в том числе в тех случаях, когда государство, гражданином которого жертва является, не в состоянии возместить жертве причиненный ей ущерб.

Социальная помощь

14. Жертвам следует оказывать необходимую материальную, медицинскую, психологическую и социальную помощь по правительственным, добровольным, общинным и местным каналам.

15. Следует информировать жертвы о наличии медицинских и социальных услуг и другой соответствующей помощи и обеспечить им полную возможность пользоваться ими.

16. Работникам полиции, системы правосудия, здравоохранения, социальных служб и другому соответствующему персоналу следует проходить подготовку, позволяющую обеспечить понимание ими потребности жертв и руководящих принципов оказания надлежащей оперативной помощи.

17. При предоставлении услуг и помощи жертвам следует уделять внимание тем, кто испытывает особые потребности, обусловленные характером причиненного ущерба или факторами, упомянутыми в пункте 3, выше.

В. Жертвы злоупотребления властью

18. Под термином “жертвы” понимаются лица, которым индивидуально или коллективно был причинен вред, включая телесные повреждения или моральный ущерб, эмоциональные страдания, материальный ущерб или существенное ущемление их основных прав в результате действия или бездействия, еще не представляющего собой нарушения национальных уголовных законов, но являющегося нарушением международно признанных норм, касающихся прав человека.

19. Государствам следует рассмотреть вопрос о включении в национальные законы норм, запрещающих злоупотребление властью и предусматривающих средства защиты для жертв таких злоупотреблений. В число таких средств следует, в частности, включить право на реституцию и/или компенсацию и необходимую материальную, медицинскую, психологическую и социальную помощь и поддержку.

20. Государствам следует рассмотреть возможность заключения многосторонних международных договоров, касающихся жертв, определение которых приводится в пункте 18.

21. Государствам следует периодически пересматривать существующие законы и практику для обеспечения их способности реагировать на изменяющиеся условия, в случае необходимости принимать и вводить в действие законодательные положения, запрещающие деяния, представляющие собой серьезные виды злоупотребления политической или экономической властью, и содействующие мерам и механизмам предотвращения таких деяний, а также развивать и широко обеспечивать соответствующие права и средства правовой защиты для жертв таких деяний.

Резолюция 40/34 Генеральной Ассамблеи ООН*

_________________

* Принята без голосования.

Организация Объединенных Наций. Генеральная Ассамблея. Официальные отчеты. Сороковая сессия. — Дополнение N 53 (А/40/53). — С. 270-272.

Напечатано: “СССР и международное сотрудничество в области прав человека. Документы и материалы”, М., “Международные отношения”, 1989 г.Інфодиск. «Законодавство України»Схожі:

Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочинів та зловживання владою iconПоняття множини злочинів Одиничний злочин. Види одиничних злочинів Повторність злочинів
Тому множинність злочинів, видами якої є повторність, сукупність і рецидив злочинів, означає, що особою (співучасниками) вчинено...
Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочинів та зловживання владою iconТема Принципи міжнародного права План
Функції основних принципів міжнародного права. Класифікація основних принципів міжнародного права
Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочинів та зловживання владою iconКурсова робота Повторність злочинів як складовий елемент множинності злочинів план
Одиничний злочин як складовий елемент множинності злочинів. Види одиничних злочинів
Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочинів та зловживання владою iconКонцепція збірника по проблемі толерантності
Декларація принципів толерантності, прийнята Генеральною конференцією юнеско 16. 11. 1995 р визначає толерантність як
Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочинів та зловживання владою iconТема : Множинність злочинів. Поняття і ознаки множинності злочинів
Термін „множинність злочинів” у чинному кк не використовується. Щоб скласти уявлення про „множинність злочинів” необхідно чітко розмежовувати...
Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочинів та зловживання владою iconПодаткова декларація з податку на прибуток підприємства
...
Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочинів та зловживання владою iconПодаткова декларація з податку на прибуток підприємства
...
Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочинів та зловживання владою iconПодаткова декларація з податку на прибуток підприємства
...
Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочинів та зловживання владою iconТема №6 Проблеми віктимології Поняття віктимології
Віктимологія напрямок кримі­нології, що вивчає кількісну та якісну характеристики жертв злочинів, закономірності їхніх взаємовідносин...
Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочинів та зловживання владою iconВиховна робота у Митинецькій зош І ііі ступенів спрямована на реалізацію основних завдань І принципів виховання
Виховна робота у Митинецькій зош І – ІІІ ступенів спрямована на реалізацію основних завдань І принципів виховання
Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочинів та зловживання владою iconЗміст вступ 3 Розділ Зміст кваліфікуючих ознак перевищення влади або службових повноважень 6 Розділ Ознаки, що відмежовують зловживання владою або службовим
Розділ Зміст кваліфікуючих ознак перевищення влади або службових повноважень 6
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи