Декларація про виховання народів в дусі миру icon

Декларація про виховання народів в дусі миру
Скачати 55.63 Kb.
НазваДекларація про виховання народів в дусі миру
Дата конвертації13.09.2013
Розмір55.63 Kb.
ТипДокументи
1. /00_все КОДЕКСЫ/00_Кодекс Украхни.doc
2. /00_все КОДЕКСЫ/Господарський кодекс Украхни.doc
3. /00_все КОДЕКСЫ/Господарський процесуальний кодекс Украхни.doc
4. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/00_Декларац_я.doc
5. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Брюссельська декларац_я про закони _ звичах в_йни 1874 року.doc
6. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/В_денська декларац_я та Програма д_й.doc
7. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Венец_анська декларац_я стосовно невил_ковних захворювань.doc
8. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Всесв_тня декларац_я про забезпечення виживання, захисту та розвитку д_тей.doc
9. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Гонконгська декларац_я стосовно поганого поводження з людьми похилого в_ку.doc
10. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я Ком_тету м_н_стр_в Ради Європи Про р_вноправн_сть ж_нок та чолов_к_в.doc
11. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я Ком_тету м_н_стр_в Ради Європи Про свободу вираження погляд_в та _нформац_х.doc
12. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я основних принцип_в правосуддя для жертв злочин_в та зловживання владою.doc
13. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я прав нац_ональностей Украхни.doc
14. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я принцип_в м_жнародного культурного сп_вроб_тництва.doc
15. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про боротьбу з травматизмом.doc
16. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про виховання народ_в в дус_ миру.doc
17. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про захист ж_нок _ д_тей при надзвичайних обставинах та п_д час збройних конфл_кт_в.doc
18. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про захист ус_х ос_б в_д катувань та _нших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують г_дн_сть, вид_в поводження _ покарання.doc
19. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про посилення ефективност_ принципу в_дмови в_д погрози силою або хх застосування в м_жнародних в_дношеннях.doc
20. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про права _нвал_д_в.doc
21. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про права розумово в_дсталих ос_б.doc
22. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про право народ_в на мир.doc
23. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про прихильн_сть справ_ боротьби з В_Л_СН_Дом.doc
24. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про расу та расов_ забобони.doc
25. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про територ_альний притулок, що прийнята Ком_тетом М_н_стр_в Ради Європи.doc
26. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про територ_альний притулок.doc
27. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про участь ж_нок у сприянн_ м_жнародному миру та сп_вроб_тництву.doc
28. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я соц_ального прогресу та розвитку.doc
29. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я тисячол_ття Орган_зац_х Об'єднаних Нац_й.doc
30. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я щодо неприпустимост_ втручання у внутр_шн_ справи держав.doc
31. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я щодо основних принцип_в, що стосуються внеску засоб_в масовох _нформац_х у зм_цнення миру___.doc
32. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я, прийнята в Осло, стосовно медичного аборту.doc
33. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларация по правам человека и личной свободе медицинских работников.doc
34. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларация прав ребенка.doc
35. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Женевская декларация.doc
36. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Загальна декларац_я прав людини (рос_укр).doc
37. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Кахрська декларац_я про права людини у _слам_.doc
38. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Л_мська декларац_я кер_вних принцип_в контролю.doc
39. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Лиссабонская декларация относительно прав пациента.doc
40. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Мадридська декларац_я стосовно профес_йнох автоном_х та самоуправл_ння.doc
41. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Ман_льська декларац_я про мирне вир_шення м_жнародних спор_в.doc
42. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Мексиканська декларац_я 1975 року про р_вн_сть ж_нок та хх вклад в розвиток та мир.doc
43. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Паризька декларац_я Ж_нки, д_ти та синдром набутого _мунодеф_циту (СН_Д).doc
44. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Пек_нська декларац_я (укр_рос).doc
45. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Про визнання незаконними _ злочинними репресивних.doc
46. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Про загальн_ засади державнох молод_жнох пол_тики в Украхн_.doc
47. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/С_днейська декларац_я стосовно смерт_.doc
48. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Сп_льна декларац_я про основи в_дносин м_ж Украхною _ Федеративною Республ_кою Н_меччина.doc
49. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Стокгольмська Декларац_я (Щодо питань навколишнього середовища).doc
50. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Ток_йська декларац_я Основн_ л_карськ_ принципи, стосовно тортур та _нших вид_в жорстокого, негуманного або принизливого поводження чи покарання у раз_ затримання та ув'язнення.doc
51. /00_все КОДЕКСЫ/Житловий Кодекс Украхнськох РСР.doc
52. /00_все КОДЕКСЫ/Земельний кодекс Украхни.doc
53. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/00_Конвенц_я.doc
54. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про дорожн_й рух.doc
55. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про захист прав людини _ основоположних свобод.doc
56. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про захист цив_льного населення п_д час в_йни.doc
57. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про поводження з в_йськовополоненими.doc
58. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про пол_пшення дол_ поранених _ хворих у д_ючих арм_ях.doc
59. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про пол_пшення дол_ поранених, хворих та ос_б, як_ зазнали корабельнох авар_х, _з складу збройних сил на мор_.doc
60. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про права дитини.doc
61. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про статус б_женц_в (укр_рос).doc
62. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/М_жнародна конвенц_я з охорони людського життя на мор_ 1974 р..doc
63. /00_все КОДЕКСЫ/Кодекс Украхни про адм_н_стративн_ правопорушення (статт_ 213 - 330).doc
64. /00_все КОДЕКСЫ/Кодекс Украхни про адм_н_стративн_ правопорушення.doc
65. /00_все КОДЕКСЫ/Кодекс адм_н_стративного судочинства Украхни.doc
66. /00_все КОДЕКСЫ/Кодекс закон_в про працю Украхни.doc
67. /00_все КОДЕКСЫ/Кодекс про шлюб та с_м'ю Украхни.doc
68. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нальний кодекс Украхни (додаток).doc
69. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нальний кодекс Украхни.doc
70. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нально-виконавчий кодекс Украхни.doc
71. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нально-процесуальний Кодекс Украхни ( в_д статт_ 237 до статт_ 449).doc
72. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нально-процесуальний Кодекс Украхни ( в_д статт_ 94 до статт_ 236-8 ).doc
73. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нально-процесуальний кодекс Украхни.doc
74. /00_все КОДЕКСЫ/Митний кодекс Украхни.doc
75. /00_все КОДЕКСЫ/Пов_тряний кодекс Украхни.doc
76. /00_все КОДЕКСЫ/Про надра.doc
77. /00_все КОДЕКСЫ/С_мейний кодекс Украхни.doc
78. /00_все КОДЕКСЫ/Цив_льний кодекс Украхни.doc
79. /00_все КОДЕКСЫ/Цив_льний процесуальний кодекс Украхни.doc
Верховна Рада України 16. 01. 2003 435-iv yes кодекс України Господарський кодекс
Кодекс України Господарський кодекс України
Кодекс України Господарський процесуальний кодекс України
Чинність Тип
Брюссельська декларація про закони і звичаї війни 1874 року
Програма дій Віденська декларація та Програма дій
Венеціанська декларація стосовно невиліковних захворювань
Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту та розвитку дітей
Гонконгська декларація стосовно поганого поводження з людьми похилого віку
Декларація Комітету міністрів Ради Європи "Про рівноправність жінок та чоловіків"
Декларація Комітету міністрів Ради Європи Про свободу вираження поглядів та інф
Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочинів та зловживання владою
Декларація прав національностей України
Декларація принципів міжнародного культурного співробітництва
Декларація про боротьбу з травматизмом
Декларація про виховання народів в дусі миру
Декларація про захист жінок і дітей при надзвичайних обставинах та під час збройних конфліктів
Декларація про захист усіх осіб від катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання
Декларація про посилення ефективності принципу відмови від погрози силою або її застосування в міжнародних відношеннях
Декларація про права інвалідів
Декларація про права розумово відсталих осіб
Декларація про право народів на мир
Декларація про прихильність справі боротьби з віл/снідом
Декларація про расу та расові забобони
Декларація про територіальний притулок, що прийнята Комітетом Міністрів Ради Європи
Декларація про територіальний притулок
Декларація про участь жінок у сприянні міжнародному миру та співробітництву
Декларація соціального прогресу та розвитку
Декларація тисячоліття Організації Об'єднаних Націй
Декларація щодо неприпустимості втручання у внутрішні справи держав, про захист
28 ноября 1978 года Преамбула Генеральная конференция
Декларація, прийнята в Осло, стосовно медичного аборту
Декларація прав людини і особистої свободи медичних працівників
Декларація прав дитини Декларация прав ребенка
Женевська декларація Женевская декларация
Загальна декларація прав людини (рос/укр)
Каїрська декларація про права людини у ісламі
Лімська декларація керівних принципів контролю
Лісабонська декларація стосовно прав пацієнта Лиссабонская декларация относительно прав пациента
Мадридська декларація стосовно професійної автономії та самоуправління
Манільська декларація про мирне вирішення міжнародних спорів
Мексиканська декларація 1975 року про рівність жінок та їх вклад в розвиток та мир
Паризька декларація "Жінки, діти та синдром набутого імунодефіциту (снід)"
Пекінська декларація (укр/рос)
Верховної ради союзу радянських соціалістичних республік
Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні
Сіднейська декларація стосовно смерті
Спільна декларація про основи відносин між Україною і Федеративною Республікою Н
Стокгольмська Декларація (Щодо питань навколишнього середовища)
Токійська декларація Основні лікарські принципи, стосовно тортур та інших видів
Кодекс Української рср житловий Кодекс Української рср
Кодекс України Земельний кодекс України
Чинність Тип
Конвенція про дорожній рух
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод
Конвенція про захист цивільного населення під час війни
Конвенція про поводження з військовополоненими
Конвенція про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях
Конвенція про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, із складу збройних сил на морі
Конвенція про права дитини
Конвенція про статус біженців (укр/рос)
Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 р. ( Солас-74 ) (solas)
Положення стаття 213. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення Справи про адміністративні правопорушення розглядаються: 1) адміністративними комісіями при виконавчих комітетах сільських,
Кодекс України про адміністративні правопорушення Кодекс України про адміністративні правопорушення Зміст документу (статті 1 212-20) ( ст. 213 ст. 330 ( 80732-10 ) (
Кодекс адміністративного судочинства України
Кодекс законів про працю України
Кодекс про шлюб та сім'ю України
Кодекс України (додаток) Кримінальний кодекс України (додаток)
Кодекс України Кримінальний кодекс України
Законами n 1254-vi ( 1254-17 ) від 14. 04. 2009 n 1276-vi ( 1276-17 ) від 16. 04. 2009 )
Кодекс України ( від статті 237 до статті 449) Кримінально-процесуальний Кодекс України ( від статті 237 до статті 449)
Кодекс України ( від статті 94 до статті 236-8 ) Кримінально-процесуальний Кодекс України ( від статті 94 до статті 236-8 )
Кодекс України Кримінально-процесуальний кодекс України
Кодекс України Митний кодекс України Зміст документу митний кодекс україни ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2002, n 38-39, ст. 288 )
Кодекс України Повітряний кодекс України
Кодекс україни про надра ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1994, n 36, ст. 340 )
Кодекс України Сімейний кодекс України
Кодекс України Цивільний кодекс України
Кодекс України Цивільний процесуальний кодекс України

Декларація про виховання народів в дусі миру

Декларація про виховання народів в дусі миру


Зміст документу

Декларация о воспитании народов в духе мира 15 декабря 1978 г.

Генеральная Ассамблея,

напоминая, что в Уставе народы Объединенных Наций заявили о своей решимости избавить грядущие поколения от бедствий войны и что одной из главных целей Организации Объединенных Наций является поддержание международного мира и безопасности,

вновь подтверждая, что согласно резолюции 95 (1) Генеральной Ассамблеи от 11 декабря 1946 года планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны является преступлением против мира и что, согласно Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами, в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций от 24 октября 1970 года, и Определению агрессии от 14 декабря 1974 года агрессивная война является преступлением против мира,

вновь подтверждая право отдельных лиц, государств и всего человечества жить в мире,

сознавая, что поскольку войны зарождаются в сознании людей, то именно в сознание людей необходимо внедрить идею защиты мира,

признавая, что мир между народами является главной ценностью человечества, которой все основные политические, социальные и религиозные движения дорожат превыше всего,

руководствуясь высокой целью воспитания народов и обеспечения для них условий для совместного сосуществования и сотрудничества в атмосфере мира, равенства, взаимного доверия и взаимопонимания,

признавая главную роль правительств, а также правительственных и неправительственных, национальных и международных организаций, средств массовой информации, процессов в области образования и методов обучения в деле утверждения идеалов мира и взаимопонимания между народами,

будучи убеждена в том, что в эпоху современного научно-технического прогресса ресурсы, энергия и созидательные способности человечества должны направляться на мирное экономическое, социальное и культурное развитие всех стран, содействовать установлению нового международного экономического порядка и повышению уровня жизни всех народов,

отмечая с глубочайшей озабоченностью, что гонка вооружений, особенно в ядерной области, и разработка новых видов и систем оружия, основанных на современных научных принципах и достижениях, угрожает международному миру,

напоминая, что в Заключительном документе десятой специальной сессии Генеральной Ассамблеи государства — члены Организации Объединенных Наций торжественно подтвердили свою решимость предпринять новые коллективные усилия, направленные на укрепление мира и международной безопасности и устранение угрозы войны, и согласились с тем, что для содействия процессу разоружения необходимо принять меры и проводить политику в целях укрепления международного мира и безопасности и установления доверия между государствами,

вновь подтверждая принципы, содержащиеся в Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам от 14 декабря 1960 года, Декларации об укреплении международной безопасности от 16 декабря 1970 года, а также Декларации об углублении и упрочении разрядки международной напряженности от 19 декабря 1977 года,

ссылаясь на Декларацию о распространении среди молодежи идеалов мира, взаимного уважения и взаимопонимания между народами от 7 декабря 1965 года,

ссылаясь также на Всеобщую декларацию прав человека от 10 декабря 1948 года, а также на Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года и памятуя о том, что в нем, в частности, отмечается, что всякая пропаганда войны должна быть запрещена законом,


торжественно призывает все государства руководствоваться в своей деятельности идеей признания исключительной важности и необходимости установления, поддержания и укрепления справедливого и прочного мира в интересах нынешнего и будущих поколений и, в частности, соблюдать следующие принципы:

1. все народы и все люди, независимо от расы, убеждений, языка и пола, обладают неотъемлемым правом на жизнь в мире. Уважение этого права, а также других прав человека отвечает общим интересам всего человечества и является неотъемлемым условием развития всех народов, больших и малых, во всех областях;

2. агрессивная война, ее планирование, подготовка или развязывание являются преступлениями против мира и запрещены международным правом;

3. в соответствии с целями и принципами Организации Объединенных Наций государства обязаны воздерживаться от пропаганды агрессивных войн;

4. каждое государство, действуя в духе дружбы и добрососедских отношений, обязано развивать всестороннее, взаимовыгодное и равноправное политическое, экономическое, социальное и культурное сотрудничество с другими государствами, независимо от их социально-экономических систем, в целях обеспечения взаимного сосуществования и сотрудничества в условиях мира и в атмосфере взаимопонимания и уважения целостности и самобытности всех народов и обязано принимать меры, содействующие упрочению идеалов мира, гуманизма и свободы;

5. каждое государство обязано соблюдать право всех народов на самоопределение, независимость, равенство, суверенитет, территориальную целостность государств и на неприкосновенность их границ, включая право на определение собственного пути развития без какого-либо вмешательства в их внутренние дела;

6. основным средством поддержания мира является устранение угрозы, которую представляет собой гонка вооружений, а также усилия, направленные на всеобщее и полное разоружение под эффективным международным контролем, в том числе и частичные меры для достижения этой цели, в соответствии с принципами, согласованными в рамках Организации Объединенных Наций и соответствующих международных соглашений;

7. каждое государство обязано пресекать любые проявления и практику колониализма, а также расизма, расовой дискриминации и апартеида как противоречащие праву народов на самоопределение и другим правам человека и основным свободам;

8. каждое государство обязано пресекать пропаганду ненависти и предвзятого отношения к другим народам как противоречащую принципам мирного сосуществования и дружественного сотрудничества;


призывает все государства в целях осуществления вышеуказанных принципов:

a) действовать настойчиво и последовательно, уделяя должное внимание конституционным правам и роли семьи, заинтересованных учреждений и организаций;

i) обеспечивать, чтобы их политика, касающаяся осуществления настоящей Декларации, в том числе процессы обучения и методы воспитания, а также деятельность средств массовой информации соответствовали задаче подготовки к жизни в мире обществ в целом, и, в частности, поколений молодежи;

ii) в этих целях пресекать и искоренять всякое подстрекательство к расовой ненависти, национальной или другой дискриминации, несправедливости или пропаганду насилия и войны;

b) развивать различные формы двустороннего и многостороннего сотрудничества, в том числе в международных, правительственных и неправительственных организациях, для содействия подготовке народов к жизни в мире и, в частности, обмену опытом по осуществляемым с этой целью проектам;


1. рекомендует заинтересованным правительственным и неправительственным организациям предпринять соответствующие мероприятия для осуществления настоящей Декларации;

2. заявляет, что для полного осуществления принципов, запечатленных в настоящей Декларации, требуются согласованные действия со стороны правительств, Организации Объединенных Наций и ее специализированных учреждений, в частности Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, а также других заинтересованных международных и национальных организаций, как правительственных, так и неправительственных;

3. просит Генерального секретаря следить за ходом осуществления настоящей Декларации и периодически представлять доклады Генеральной Ассамблее, первый из которых должен быть представлен не позднее, чем на ее тридцать шестой сессии.

Резолюция 33/73 Генеральной Ассамблеи ООН*

_______________

* СССР голосовал “за”.

Организация Объединенных Наций. Генеральная Ассамблея. Официальные отчеты. Тридцать третья сессия. — Дополнение N 45 (А/33/45). — С. 56, 57.

Напечатано: “СССР и международное сотрудничество в области прав человека. Документы и материалы”, М., “Международные отношения”, 1989 г.Інфодиск. «Законодавство України»Схожі:

Декларація про виховання народів в дусі миру iconСпорт і фізичне виховання – утвердження здорового способу життя та зміцнення миру Мета уроку
Мета уроку формування зацікавленості учнів до занять фізичними вправами та стійкого інтересу до олімпійського спорту провідника миру,...
Декларація про виховання народів в дусі миру iconІнформація про змагання 26. 10. 2013 арена: парк "Дружби народів"
Ена: парк “Дружби народів” (їхати до станції метро «Петрівка», далі громадським транспортом через Московський міст у напрямку Троєщини...
Декларація про виховання народів в дусі миру iconНаказ № Про проведення І-ІІ етапу конкурсу з українознавства
України через індивідуально-пошукові форми, пропаганди сучасних досягнень науки про Україну та український народ; виховання підростаючого...
Декларація про виховання народів в дусі миру iconПро проведення обласного конкурсу учнівських робіт з українознавства
України й українського світу через індивідуально-пошукові форми, пропаганди сучасних досягнень науки про Україну та український народ,...
Декларація про виховання народів в дусі миру iconЗагальна декларація прав людини Прийнята І проголошена резолюцією 217 a (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року Преамбула
Беручи до уваги, що визнання гідності, яка властива всім членам людської сім'ї, і рівних та невід'ємних їх прав є основою свободи,...
Декларація про виховання народів в дусі миру iconПоложен я про адміністративну комісію при виконавчому комітеті Садгірської районної у м. Чернівцях ради
Завданням адміністративної комісії є розгляд справ про адміністративні правопорушення, виховання громадян у дусі точного і неухильного...
Декларація про виховання народів в дусі миру iconПодаткова декларація про майновий стан і доходи подається за податковою адресою платника
Податкова декларація про майновий стан і доходи, отримані громадянами у 2013 році, подається до органу доходів і зборів за податковою...
Декларація про виховання народів в дусі миру iconПро конкурс з українознавства
Україні та зарубіжжі, виховання підростаючого покоління в дусі патріотизму Національний науково-дослідний інститут українознавства...
Декларація про виховання народів в дусі миру iconДодаток 1 до рішення ІХ сесії районної ради VІ скликання від 27. 06. 2012 року № положен я про адміністративну комісію при виконавчому комітеті
Завданням адміністративної комісії є розгляд справ про адміністративні правопорушення, виховання громадян у дусі точного і неухильного...
Декларація про виховання народів в дусі миру iconПодаткова декларація з податку на прибуток підприємства
...
Декларація про виховання народів в дусі миру iconПодаткова декларація з податку на прибуток підприємства
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи