Декларація про захист жінок і дітей при надзвичайних обставинах та під час збройних конфліктів icon

Декларація про захист жінок і дітей при надзвичайних обставинах та під час збройних конфліктів
НазваДекларація про захист жінок і дітей при надзвичайних обставинах та під час збройних конфліктів
Дата конвертації13.09.2013
Розмір38.1 Kb.
ТипДокументи
1. /00_все КОДЕКСЫ/00_Кодекс Украхни.doc
2. /00_все КОДЕКСЫ/Господарський кодекс Украхни.doc
3. /00_все КОДЕКСЫ/Господарський процесуальний кодекс Украхни.doc
4. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/00_Декларац_я.doc
5. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Брюссельська декларац_я про закони _ звичах в_йни 1874 року.doc
6. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/В_денська декларац_я та Програма д_й.doc
7. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Венец_анська декларац_я стосовно невил_ковних захворювань.doc
8. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Всесв_тня декларац_я про забезпечення виживання, захисту та розвитку д_тей.doc
9. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Гонконгська декларац_я стосовно поганого поводження з людьми похилого в_ку.doc
10. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я Ком_тету м_н_стр_в Ради Європи Про р_вноправн_сть ж_нок та чолов_к_в.doc
11. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я Ком_тету м_н_стр_в Ради Європи Про свободу вираження погляд_в та _нформац_х.doc
12. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я основних принцип_в правосуддя для жертв злочин_в та зловживання владою.doc
13. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я прав нац_ональностей Украхни.doc
14. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я принцип_в м_жнародного культурного сп_вроб_тництва.doc
15. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про боротьбу з травматизмом.doc
16. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про виховання народ_в в дус_ миру.doc
17. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про захист ж_нок _ д_тей при надзвичайних обставинах та п_д час збройних конфл_кт_в.doc
18. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про захист ус_х ос_б в_д катувань та _нших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують г_дн_сть, вид_в поводження _ покарання.doc
19. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про посилення ефективност_ принципу в_дмови в_д погрози силою або хх застосування в м_жнародних в_дношеннях.doc
20. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про права _нвал_д_в.doc
21. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про права розумово в_дсталих ос_б.doc
22. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про право народ_в на мир.doc
23. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про прихильн_сть справ_ боротьби з В_Л_СН_Дом.doc
24. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про расу та расов_ забобони.doc
25. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про територ_альний притулок, що прийнята Ком_тетом М_н_стр_в Ради Європи.doc
26. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про територ_альний притулок.doc
27. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про участь ж_нок у сприянн_ м_жнародному миру та сп_вроб_тництву.doc
28. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я соц_ального прогресу та розвитку.doc
29. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я тисячол_ття Орган_зац_х Об'єднаних Нац_й.doc
30. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я щодо неприпустимост_ втручання у внутр_шн_ справи держав.doc
31. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я щодо основних принцип_в, що стосуються внеску засоб_в масовох _нформац_х у зм_цнення миру___.doc
32. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я, прийнята в Осло, стосовно медичного аборту.doc
33. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларация по правам человека и личной свободе медицинских работников.doc
34. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларация прав ребенка.doc
35. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Женевская декларация.doc
36. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Загальна декларац_я прав людини (рос_укр).doc
37. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Кахрська декларац_я про права людини у _слам_.doc
38. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Л_мська декларац_я кер_вних принцип_в контролю.doc
39. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Лиссабонская декларация относительно прав пациента.doc
40. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Мадридська декларац_я стосовно профес_йнох автоном_х та самоуправл_ння.doc
41. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Ман_льська декларац_я про мирне вир_шення м_жнародних спор_в.doc
42. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Мексиканська декларац_я 1975 року про р_вн_сть ж_нок та хх вклад в розвиток та мир.doc
43. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Паризька декларац_я Ж_нки, д_ти та синдром набутого _мунодеф_циту (СН_Д).doc
44. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Пек_нська декларац_я (укр_рос).doc
45. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Про визнання незаконними _ злочинними репресивних.doc
46. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Про загальн_ засади державнох молод_жнох пол_тики в Украхн_.doc
47. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/С_днейська декларац_я стосовно смерт_.doc
48. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Сп_льна декларац_я про основи в_дносин м_ж Украхною _ Федеративною Республ_кою Н_меччина.doc
49. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Стокгольмська Декларац_я (Щодо питань навколишнього середовища).doc
50. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Ток_йська декларац_я Основн_ л_карськ_ принципи, стосовно тортур та _нших вид_в жорстокого, негуманного або принизливого поводження чи покарання у раз_ затримання та ув'язнення.doc
51. /00_все КОДЕКСЫ/Житловий Кодекс Украхнськох РСР.doc
52. /00_все КОДЕКСЫ/Земельний кодекс Украхни.doc
53. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/00_Конвенц_я.doc
54. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про дорожн_й рух.doc
55. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про захист прав людини _ основоположних свобод.doc
56. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про захист цив_льного населення п_д час в_йни.doc
57. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про поводження з в_йськовополоненими.doc
58. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про пол_пшення дол_ поранених _ хворих у д_ючих арм_ях.doc
59. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про пол_пшення дол_ поранених, хворих та ос_б, як_ зазнали корабельнох авар_х, _з складу збройних сил на мор_.doc
60. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про права дитини.doc
61. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про статус б_женц_в (укр_рос).doc
62. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/М_жнародна конвенц_я з охорони людського життя на мор_ 1974 р..doc
63. /00_все КОДЕКСЫ/Кодекс Украхни про адм_н_стративн_ правопорушення (статт_ 213 - 330).doc
64. /00_все КОДЕКСЫ/Кодекс Украхни про адм_н_стративн_ правопорушення.doc
65. /00_все КОДЕКСЫ/Кодекс адм_н_стративного судочинства Украхни.doc
66. /00_все КОДЕКСЫ/Кодекс закон_в про працю Украхни.doc
67. /00_все КОДЕКСЫ/Кодекс про шлюб та с_м'ю Украхни.doc
68. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нальний кодекс Украхни (додаток).doc
69. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нальний кодекс Украхни.doc
70. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нально-виконавчий кодекс Украхни.doc
71. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нально-процесуальний Кодекс Украхни ( в_д статт_ 237 до статт_ 449).doc
72. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нально-процесуальний Кодекс Украхни ( в_д статт_ 94 до статт_ 236-8 ).doc
73. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нально-процесуальний кодекс Украхни.doc
74. /00_все КОДЕКСЫ/Митний кодекс Украхни.doc
75. /00_все КОДЕКСЫ/Пов_тряний кодекс Украхни.doc
76. /00_все КОДЕКСЫ/Про надра.doc
77. /00_все КОДЕКСЫ/С_мейний кодекс Украхни.doc
78. /00_все КОДЕКСЫ/Цив_льний кодекс Украхни.doc
79. /00_все КОДЕКСЫ/Цив_льний процесуальний кодекс Украхни.doc
Верховна Рада України 16. 01. 2003 435-iv yes кодекс України Господарський кодекс
Кодекс України Господарський кодекс України
Кодекс України Господарський процесуальний кодекс України
Чинність Тип
Брюссельська декларація про закони і звичаї війни 1874 року
Програма дій Віденська декларація та Програма дій
Венеціанська декларація стосовно невиліковних захворювань
Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту та розвитку дітей
Гонконгська декларація стосовно поганого поводження з людьми похилого віку
Декларація Комітету міністрів Ради Європи "Про рівноправність жінок та чоловіків"
Декларація Комітету міністрів Ради Європи Про свободу вираження поглядів та інф
Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочинів та зловживання владою
Декларація прав національностей України
Декларація принципів міжнародного культурного співробітництва
Декларація про боротьбу з травматизмом
Декларація про виховання народів в дусі миру
Декларація про захист жінок і дітей при надзвичайних обставинах та під час збройних конфліктів
Декларація про захист усіх осіб від катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання
Декларація про посилення ефективності принципу відмови від погрози силою або її застосування в міжнародних відношеннях
Декларація про права інвалідів
Декларація про права розумово відсталих осіб
Декларація про право народів на мир
Декларація про прихильність справі боротьби з віл/снідом
Декларація про расу та расові забобони
Декларація про територіальний притулок, що прийнята Комітетом Міністрів Ради Європи
Декларація про територіальний притулок
Декларація про участь жінок у сприянні міжнародному миру та співробітництву
Декларація соціального прогресу та розвитку
Декларація тисячоліття Організації Об'єднаних Націй
Декларація щодо неприпустимості втручання у внутрішні справи держав, про захист
28 ноября 1978 года Преамбула Генеральная конференция
Декларація, прийнята в Осло, стосовно медичного аборту
Декларація прав людини і особистої свободи медичних працівників
Декларація прав дитини Декларация прав ребенка
Женевська декларація Женевская декларация
Загальна декларація прав людини (рос/укр)
Каїрська декларація про права людини у ісламі
Лімська декларація керівних принципів контролю
Лісабонська декларація стосовно прав пацієнта Лиссабонская декларация относительно прав пациента
Мадридська декларація стосовно професійної автономії та самоуправління
Манільська декларація про мирне вирішення міжнародних спорів
Мексиканська декларація 1975 року про рівність жінок та їх вклад в розвиток та мир
Паризька декларація "Жінки, діти та синдром набутого імунодефіциту (снід)"
Пекінська декларація (укр/рос)
Верховної ради союзу радянських соціалістичних республік
Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні
Сіднейська декларація стосовно смерті
Спільна декларація про основи відносин між Україною і Федеративною Республікою Н
Стокгольмська Декларація (Щодо питань навколишнього середовища)
Токійська декларація Основні лікарські принципи, стосовно тортур та інших видів
Кодекс Української рср житловий Кодекс Української рср
Кодекс України Земельний кодекс України
Чинність Тип
Конвенція про дорожній рух
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод
Конвенція про захист цивільного населення під час війни
Конвенція про поводження з військовополоненими
Конвенція про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях
Конвенція про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, із складу збройних сил на морі
Конвенція про права дитини
Конвенція про статус біженців (укр/рос)
Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 р. ( Солас-74 ) (solas)
Положення стаття 213. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення Справи про адміністративні правопорушення розглядаються: 1) адміністративними комісіями при виконавчих комітетах сільських,
Кодекс України про адміністративні правопорушення Кодекс України про адміністративні правопорушення Зміст документу (статті 1 212-20) ( ст. 213 ст. 330 ( 80732-10 ) (
Кодекс адміністративного судочинства України
Кодекс законів про працю України
Кодекс про шлюб та сім'ю України
Кодекс України (додаток) Кримінальний кодекс України (додаток)
Кодекс України Кримінальний кодекс України
Законами n 1254-vi ( 1254-17 ) від 14. 04. 2009 n 1276-vi ( 1276-17 ) від 16. 04. 2009 )
Кодекс України ( від статті 237 до статті 449) Кримінально-процесуальний Кодекс України ( від статті 237 до статті 449)
Кодекс України ( від статті 94 до статті 236-8 ) Кримінально-процесуальний Кодекс України ( від статті 94 до статті 236-8 )
Кодекс України Кримінально-процесуальний кодекс України
Кодекс України Митний кодекс України Зміст документу митний кодекс україни ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2002, n 38-39, ст. 288 )
Кодекс України Повітряний кодекс України
Кодекс україни про надра ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1994, n 36, ст. 340 )
Кодекс України Сімейний кодекс України
Кодекс України Цивільний кодекс України
Кодекс України Цивільний процесуальний кодекс України

Декларація про захист жінок і дітей при надзвичайних обставинах та під час зброй...

Декларація про захист жінок і дітей при надзвичайних обставинах та під час збройних конфліктів


Зміст документу

Декларация

о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах

и в период вооруженных конфликтов

Провозглашена резолюцией 3318 (XXIX) Генеральной Ассамблеи

от 14 декабря 1974 года

Генеральная Ассамблея,

рассмотрев рекомендацию Экономического и Социального Совета, содержащуюся в его резолюции 1861 (LVI) от 16 мая 1974 года,

выражая свою глубокую озабоченность по поводу страданий женщин и детей, принадлежащих к гражданскому населению, которые в периоды чрезвычайных обстоятельств и вооруженных конфликтов в борьбе за мир, самоопределение, национальное освобождение и независимость слишком часто являются жертвами бесчеловечных актов и в результате этого испытывают тяжелые страдания,

зная о страдании женщин и детей во многих районах мира, особенно в тех районах, которые подвергаются подавлению, агрессии, колониализму, расизму, иноземному господству и иностранному угнетению,

будучи глубоко обеспокоена тем фактом, что, несмотря на всеобщее и безоговорочное осуждение, многие народы по-прежнему находятся под ярмом колониализма, расизма, иноземного и иностранного господства, жестоко подавляющих национально-освободительные движения, наносящих тяжелые потери и причиняющих неисчислимые страдания населению, находящемуся под их господством, включая женщин и детей,

выражая глубокое сожаление в связи с тем, что основные свободы и достоинство человеческой личности по-прежнему подвергаются серьезным нарушениям, и тем, что державы, осуществляющие колониальное и расистское иностранное господство, по-прежнему нарушают международное гуманитарное право,

ссылаясь на соответствующие положения, содержащиеся в актах международного гуманитарного права, касающихся защиты женщин и детей в военное и мирное время,

ссылаясь в числе других важных документов на свои резолюции 2444 (XXIII) от 19 декабря 1963 года, 2597 (XXIV) от 16 декабря 1969 года, 2674 (XXV) от 9 декабря 1970 года по вопросу об уважении прав человека и основных принципах защиты гражданского населения в период вооруженных конфликтов, а также на резолюцию 1515 (XLVIII) Экономического и Социального Совета от 28 мая 1970 года, в которой содержится просьба к Генеральной Ассамблее рассмотреть возможность составления проекта декларации о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и во время войны,

сознавая свою ответственность за судьбу подрастающего поколения и за судьбу матерей, которые играют важную роль в обществе, в семье и, особенно, в воспитании детей,

учитывая необходимость предоставить особую защиту женщинам и детям, относящимся к гражданскому населению,

торжественно провозглашает настоящую Декларацию о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов и призывает все государства-члены Организации строго соблюдать эту декларацию:

1. Нападения на гражданское население и бомбардировки его, причиняющие неисчислимые страдания, особенно женщинам и детям, которые составляют наиболее уязвимую часть населения, запрещаются, и такие действия подлежат осуждению.

2. Использование химического и бактериологического оружия в ходе военных операций представляет собой одно из наиболее вопиющих нарушений Женевского протокола 1925 года, Женевских конвенций 1949 года,,, и принципов международного гуманитарного права и вызывает тяжелые потери среди гражданского населения, включая беззащитных женщин и детей, и подлежит решительному осуждению.

3. Все государства должны полностью выполнять свои обязательства в соответствии с Женевским протоколом 1925 года и Женевскими конвенциями 1949 года, а также другими актами международного права, касающимися уважения прав человека в период вооруженных конфликтов, которые предоставляют важные гарантии для защиты женщин и детей.

4. Государства, участвующие в вооруженных конфликтах, в военных операциях на иностранных территориях или в военных операциях на территориях, все еще находящихся под колониальным господством, должны принимать все усилия для того, чтобы уберечь женщин и детей от разрушительных последствий войны. Должны быть предприняты все необходимые шаги, с тем чтобы добиться запрещения таких мер, как преследование, пытки, карательные меры, унизительное обращение и насилие, в частности против той части гражданского населения, которую составляют женщины и дети.

5. Все формы репрессий и жестокого, бесчеловечного обращения с женщинами и детьми, включая заключение в тюрьмы, пытки, расстрелы, массовые аресты, коллективные наказания, разрушение жилищ и насильственное изгнание с мест жительства, совершаемые воюющими сторонами в ходе военных операций или на оккупированных территориях, считаются преступными.

6. Женщины и дети, принадлежащие к гражданскому населению и оказавшиеся в условиях чрезвычайных обстоятельств и вооруженных конфликтов в борьбе за мир, самоопределение, национальное освобождение и независимость или проживающие на оккупированных территориях, не должны лишаться крова, пищи, медицинской помощи или других неотъемлемых прав в соответствии с положениями Всеобщей Декларации прав человека, Международного пакта о гражданских и политических правах, Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, Декларации прав ребенка или других актов международного права.

"Права людини і професійні стандарти для працівників міліції та пенітенціарних установ” в документах міжнародних організацій. Українсько-американське бюро захисту прав людини Амстердам — Київ, 1996Інфодиск. «Законодавство України»Схожі:

Декларація про захист жінок і дітей при надзвичайних обставинах та під час збройних конфліктів iconТема: Цивільна оборона. Дії населення під час надзвичайних ситуацій. Мета
Мета. Поглибити знання учнів щодо надзвичайних ситуацій, їх типів, причин виникнення. Ознайомити з правилами поводження під час надзвичайних...
Декларація про захист жінок і дітей при надзвичайних обставинах та під час збройних конфліктів iconМетодичні рекомендації захист прав та інтересів дітей під час вчинення правочинів щодо нерухомого майна
Статтею 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб І безпритульних дітей» від 2 червня 2005 року №2623-iv передбачено,...
Декларація про захист жінок і дітей при надзвичайних обставинах та під час збройних конфліктів iconЗакон України №3778-vi «Про захист населення від тютюнової реклами» та закону №4844 «Про звільнення робочих та громадських місць від тютюнового диму»
«Щодо організації змістовного дозвілля дітей та учнівської молоді під час зимових канікул 2012-2013 навчального року» та з метою...
Декларація про захист жінок і дітей при надзвичайних обставинах та під час збройних конфліктів iconПро затвердження ліміту вилучення техніки у підприємств, установ і організацій району для комплектування Збройних Сил України під час мобілізації
Я про військово-транспортний обов’язок» та відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26 листопада 2003...
Декларація про захист жінок і дітей при надзвичайних обставинах та під час збройних конфліктів iconНаказ №150 Про забезпечення безпеки життєдіяльності учнів під час оздоровлення
Відповідно до вищевказаних нормативних документів необхідно налагодити належну масово-роз’яснювальну та навчальну роботу серед дітей...
Декларація про захист жінок і дітей при надзвичайних обставинах та під час збройних конфліктів iconМетодичні рекомендації захист прав дітей на міждержавному рівні
Міжнародного дня захисту дітей прийняла Міжнародна демократична федерація жінок у листопаді 1949 року. Перший Міжнародний день захисту...
Декларація про захист жінок і дітей при надзвичайних обставинах та під час збройних конфліктів iconБезпеки праці. Проведено відкриті уроки на тему «Безпечна праця батьків – моє щасливе майбутнє», конкурси на кращого знавця правил безпеки життєдіяльності (1-2 класи), «Як слід діяти у надзвичайних умовах?» (8-9 класи). Проведено вікторини «Це повинен знати кожний» (6-7 класи), диспути «Як вберегтис
Великобагачанській зош І-ІІІ ступенів та Байрацькій, Подільській зош І-ІІ ступенів. Під час зустрічей розглянуті питання: забезпечення...
Декларація про захист жінок і дітей при надзвичайних обставинах та під час збройних конфліктів iconПравила поведінки під час пожежі. Якщо пожежа у сусідів
Мета: розширити знання учнів про причини та наслідки пожежі, навчити дітей правильно діяти під час пожежі, розвинути навички самозахисту...
Декларація про захист жінок і дітей при надзвичайних обставинах та під час збройних конфліктів iconНаказ №122 Про організацію змістовного дозвілля дітей під час зимових шкільних канікул 2010/2011 навчального року
«Про організацію змістовного дозвілля дітей під час зимових канікул 2010/2011 навчального року» та з метою забезпечення високого...
Декларація про захист жінок і дітей при надзвичайних обставинах та під час збройних конфліктів iconНаказ №161 смт. Котельва Про організацію змістовного дозвілля дітей під час зимових шкільних канікул 2011-2012 навчального року
«Про організацію змістовного дозвілля дітей під час зимових шкільних канікул 2011-2012 навчального року» та з метою забезпечення...
Декларація про захист жінок і дітей при надзвичайних обставинах та під час збройних конфліктів iconНаказ №259 Про організацію змістовного дозвілля дітей під час зимових шкільних канікул 2012-2013 навчального року
Про організацію змістовного дозвілля дітей під час зимових шкільних канікул 2012-2013 навчального року та з метою забезпечення високого...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи