Декларація про посилення ефективності принципу відмови від погрози силою або її застосування в міжнародних відношеннях icon

Декларація про посилення ефективності принципу відмови від погрози силою або її застосування в міжнародних відношеннях
Скачати 105.97 Kb.
НазваДекларація про посилення ефективності принципу відмови від погрози силою або її застосування в міжнародних відношеннях
Дата конвертації13.09.2013
Розмір105.97 Kb.
ТипДокументи
1. /00_все КОДЕКСЫ/00_Кодекс Украхни.doc
2. /00_все КОДЕКСЫ/Господарський кодекс Украхни.doc
3. /00_все КОДЕКСЫ/Господарський процесуальний кодекс Украхни.doc
4. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/00_Декларац_я.doc
5. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Брюссельська декларац_я про закони _ звичах в_йни 1874 року.doc
6. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/В_денська декларац_я та Програма д_й.doc
7. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Венец_анська декларац_я стосовно невил_ковних захворювань.doc
8. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Всесв_тня декларац_я про забезпечення виживання, захисту та розвитку д_тей.doc
9. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Гонконгська декларац_я стосовно поганого поводження з людьми похилого в_ку.doc
10. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я Ком_тету м_н_стр_в Ради Європи Про р_вноправн_сть ж_нок та чолов_к_в.doc
11. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я Ком_тету м_н_стр_в Ради Європи Про свободу вираження погляд_в та _нформац_х.doc
12. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я основних принцип_в правосуддя для жертв злочин_в та зловживання владою.doc
13. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я прав нац_ональностей Украхни.doc
14. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я принцип_в м_жнародного культурного сп_вроб_тництва.doc
15. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про боротьбу з травматизмом.doc
16. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про виховання народ_в в дус_ миру.doc
17. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про захист ж_нок _ д_тей при надзвичайних обставинах та п_д час збройних конфл_кт_в.doc
18. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про захист ус_х ос_б в_д катувань та _нших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують г_дн_сть, вид_в поводження _ покарання.doc
19. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про посилення ефективност_ принципу в_дмови в_д погрози силою або хх застосування в м_жнародних в_дношеннях.doc
20. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про права _нвал_д_в.doc
21. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про права розумово в_дсталих ос_б.doc
22. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про право народ_в на мир.doc
23. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про прихильн_сть справ_ боротьби з В_Л_СН_Дом.doc
24. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про расу та расов_ забобони.doc
25. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про територ_альний притулок, що прийнята Ком_тетом М_н_стр_в Ради Європи.doc
26. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про територ_альний притулок.doc
27. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про участь ж_нок у сприянн_ м_жнародному миру та сп_вроб_тництву.doc
28. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я соц_ального прогресу та розвитку.doc
29. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я тисячол_ття Орган_зац_х Об'єднаних Нац_й.doc
30. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я щодо неприпустимост_ втручання у внутр_шн_ справи держав.doc
31. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я щодо основних принцип_в, що стосуються внеску засоб_в масовох _нформац_х у зм_цнення миру___.doc
32. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я, прийнята в Осло, стосовно медичного аборту.doc
33. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларация по правам человека и личной свободе медицинских работников.doc
34. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларация прав ребенка.doc
35. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Женевская декларация.doc
36. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Загальна декларац_я прав людини (рос_укр).doc
37. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Кахрська декларац_я про права людини у _слам_.doc
38. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Л_мська декларац_я кер_вних принцип_в контролю.doc
39. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Лиссабонская декларация относительно прав пациента.doc
40. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Мадридська декларац_я стосовно профес_йнох автоном_х та самоуправл_ння.doc
41. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Ман_льська декларац_я про мирне вир_шення м_жнародних спор_в.doc
42. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Мексиканська декларац_я 1975 року про р_вн_сть ж_нок та хх вклад в розвиток та мир.doc
43. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Паризька декларац_я Ж_нки, д_ти та синдром набутого _мунодеф_циту (СН_Д).doc
44. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Пек_нська декларац_я (укр_рос).doc
45. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Про визнання незаконними _ злочинними репресивних.doc
46. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Про загальн_ засади державнох молод_жнох пол_тики в Украхн_.doc
47. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/С_днейська декларац_я стосовно смерт_.doc
48. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Сп_льна декларац_я про основи в_дносин м_ж Украхною _ Федеративною Республ_кою Н_меччина.doc
49. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Стокгольмська Декларац_я (Щодо питань навколишнього середовища).doc
50. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Ток_йська декларац_я Основн_ л_карськ_ принципи, стосовно тортур та _нших вид_в жорстокого, негуманного або принизливого поводження чи покарання у раз_ затримання та ув'язнення.doc
51. /00_все КОДЕКСЫ/Житловий Кодекс Украхнськох РСР.doc
52. /00_все КОДЕКСЫ/Земельний кодекс Украхни.doc
53. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/00_Конвенц_я.doc
54. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про дорожн_й рух.doc
55. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про захист прав людини _ основоположних свобод.doc
56. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про захист цив_льного населення п_д час в_йни.doc
57. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про поводження з в_йськовополоненими.doc
58. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про пол_пшення дол_ поранених _ хворих у д_ючих арм_ях.doc
59. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про пол_пшення дол_ поранених, хворих та ос_б, як_ зазнали корабельнох авар_х, _з складу збройних сил на мор_.doc
60. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про права дитини.doc
61. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про статус б_женц_в (укр_рос).doc
62. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/М_жнародна конвенц_я з охорони людського життя на мор_ 1974 р..doc
63. /00_все КОДЕКСЫ/Кодекс Украхни про адм_н_стративн_ правопорушення (статт_ 213 - 330).doc
64. /00_все КОДЕКСЫ/Кодекс Украхни про адм_н_стративн_ правопорушення.doc
65. /00_все КОДЕКСЫ/Кодекс адм_н_стративного судочинства Украхни.doc
66. /00_все КОДЕКСЫ/Кодекс закон_в про працю Украхни.doc
67. /00_все КОДЕКСЫ/Кодекс про шлюб та с_м'ю Украхни.doc
68. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нальний кодекс Украхни (додаток).doc
69. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нальний кодекс Украхни.doc
70. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нально-виконавчий кодекс Украхни.doc
71. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нально-процесуальний Кодекс Украхни ( в_д статт_ 237 до статт_ 449).doc
72. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нально-процесуальний Кодекс Украхни ( в_д статт_ 94 до статт_ 236-8 ).doc
73. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нально-процесуальний кодекс Украхни.doc
74. /00_все КОДЕКСЫ/Митний кодекс Украхни.doc
75. /00_все КОДЕКСЫ/Пов_тряний кодекс Украхни.doc
76. /00_все КОДЕКСЫ/Про надра.doc
77. /00_все КОДЕКСЫ/С_мейний кодекс Украхни.doc
78. /00_все КОДЕКСЫ/Цив_льний кодекс Украхни.doc
79. /00_все КОДЕКСЫ/Цив_льний процесуальний кодекс Украхни.doc
Верховна Рада України 16. 01. 2003 435-iv yes кодекс України Господарський кодекс
Кодекс України Господарський кодекс України
Кодекс України Господарський процесуальний кодекс України
Чинність Тип
Брюссельська декларація про закони і звичаї війни 1874 року
Програма дій Віденська декларація та Програма дій
Венеціанська декларація стосовно невиліковних захворювань
Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту та розвитку дітей
Гонконгська декларація стосовно поганого поводження з людьми похилого віку
Декларація Комітету міністрів Ради Європи "Про рівноправність жінок та чоловіків"
Декларація Комітету міністрів Ради Європи Про свободу вираження поглядів та інф
Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочинів та зловживання владою
Декларація прав національностей України
Декларація принципів міжнародного культурного співробітництва
Декларація про боротьбу з травматизмом
Декларація про виховання народів в дусі миру
Декларація про захист жінок і дітей при надзвичайних обставинах та під час збройних конфліктів
Декларація про захист усіх осіб від катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання
Декларація про посилення ефективності принципу відмови від погрози силою або її застосування в міжнародних відношеннях
Декларація про права інвалідів
Декларація про права розумово відсталих осіб
Декларація про право народів на мир
Декларація про прихильність справі боротьби з віл/снідом
Декларація про расу та расові забобони
Декларація про територіальний притулок, що прийнята Комітетом Міністрів Ради Європи
Декларація про територіальний притулок
Декларація про участь жінок у сприянні міжнародному миру та співробітництву
Декларація соціального прогресу та розвитку
Декларація тисячоліття Організації Об'єднаних Націй
Декларація щодо неприпустимості втручання у внутрішні справи держав, про захист
28 ноября 1978 года Преамбула Генеральная конференция
Декларація, прийнята в Осло, стосовно медичного аборту
Декларація прав людини і особистої свободи медичних працівників
Декларація прав дитини Декларация прав ребенка
Женевська декларація Женевская декларация
Загальна декларація прав людини (рос/укр)
Каїрська декларація про права людини у ісламі
Лімська декларація керівних принципів контролю
Лісабонська декларація стосовно прав пацієнта Лиссабонская декларация относительно прав пациента
Мадридська декларація стосовно професійної автономії та самоуправління
Манільська декларація про мирне вирішення міжнародних спорів
Мексиканська декларація 1975 року про рівність жінок та їх вклад в розвиток та мир
Паризька декларація "Жінки, діти та синдром набутого імунодефіциту (снід)"
Пекінська декларація (укр/рос)
Верховної ради союзу радянських соціалістичних республік
Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні
Сіднейська декларація стосовно смерті
Спільна декларація про основи відносин між Україною і Федеративною Республікою Н
Стокгольмська Декларація (Щодо питань навколишнього середовища)
Токійська декларація Основні лікарські принципи, стосовно тортур та інших видів
Кодекс Української рср житловий Кодекс Української рср
Кодекс України Земельний кодекс України
Чинність Тип
Конвенція про дорожній рух
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод
Конвенція про захист цивільного населення під час війни
Конвенція про поводження з військовополоненими
Конвенція про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях
Конвенція про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, із складу збройних сил на морі
Конвенція про права дитини
Конвенція про статус біженців (укр/рос)
Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 р. ( Солас-74 ) (solas)
Положення стаття 213. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення Справи про адміністративні правопорушення розглядаються: 1) адміністративними комісіями при виконавчих комітетах сільських,
Кодекс України про адміністративні правопорушення Кодекс України про адміністративні правопорушення Зміст документу (статті 1 212-20) ( ст. 213 ст. 330 ( 80732-10 ) (
Кодекс адміністративного судочинства України
Кодекс законів про працю України
Кодекс про шлюб та сім'ю України
Кодекс України (додаток) Кримінальний кодекс України (додаток)
Кодекс України Кримінальний кодекс України
Законами n 1254-vi ( 1254-17 ) від 14. 04. 2009 n 1276-vi ( 1276-17 ) від 16. 04. 2009 )
Кодекс України ( від статті 237 до статті 449) Кримінально-процесуальний Кодекс України ( від статті 237 до статті 449)
Кодекс України ( від статті 94 до статті 236-8 ) Кримінально-процесуальний Кодекс України ( від статті 94 до статті 236-8 )
Кодекс України Кримінально-процесуальний кодекс України
Кодекс України Митний кодекс України Зміст документу митний кодекс україни ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2002, n 38-39, ст. 288 )
Кодекс України Повітряний кодекс України
Кодекс україни про надра ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1994, n 36, ст. 340 )
Кодекс України Сімейний кодекс України
Кодекс України Цивільний кодекс України
Кодекс України Цивільний процесуальний кодекс України

Декларація про посилення ефективності принципу відмови від погрози силою або її ...

Декларація про посилення ефективності принципу відмови від погрози силою або її застосування в міжнародних відношеннях


Зміст документу

Декларация

об усилении эффективности принципа отказа от угрозы силой

или ее применения в международных отношениях

(18 ноября 1987 года)


Генеральная Ассамблея,

ссылаясь на принцип, согласно которому государства в своих международных отношениях воздерживаются от угрозы силой или ее применения как против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с целями Объединенных Наций,

напоминая, что этот принцип закреплен в пункте 4 статьи 2 Устава Организации Объединенных Наций и подтвержден в ряде международных документов,

вновь подтверждая Декларацию о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, Определение агрессии и Манильскую декларацию о мирном разрешении международных споров,

вновь подтверждая обязательство поддерживать международный мир и безопасность в соответствии с целями Организации Объединенных Наций,

выражая глубокую обеспокоенность сохранением конфликтных ситуаций и очагов напряженности и влиянием продолжающихся нарушений принципа отказа от угрозы силой или ее применения на поддержание международного мира и безопасности, а также гибелью людей и материальным ущербом в затрагиваемых странах, развитие которых может, таким образом, быть отброшено назад,

стремясь устранить опасность новых вооруженных конфликтов между государствами путем обеспечения поворота в международной обстановке от конфронтации к мирным отношениям и сотрудничеству и принятия других надлежащих мер по укреплению международного мира и безопасности,

будучи убеждена в том, что в современной международной обстановке, когда существует ядерное оружие, нет разумной альтернативы мирным отношениям между государствами,

полностью сознавая, что вопрос всеобщего и полного разоружения имеет первостепенное значение и что мир, безопасность, основные свободы и экономическое и социальное развитие неделимы,

с беспокойством отмечая пагубные последствия терроризма для международных отношений,

подчеркивая необходимость того, чтобы все государства воздерживались от любых насильственных действий, лишающих народы их права на самоопределение, свободу и независимость,

вновь подтверждая обязательство всех государств разрешать свои международные споры мирными средствами,

сознавая важность укрепления системы коллективной безопасности Организации Объединенных Наций,

учитывая универсальное значение прав человека и основных свобод как существенных факторов, содействующих международному миру и безопасности,

будучи убеждена, что все государства заинтересованы в обеспечении стабильного и справедливого международного экономического климата как существенной основы международного мира и что для этого они должны укреплять международное сотрудничество в целях развития и добиваться установления нового международного экономического порядка,

вновь подтверждая приверженность государств основополагающему принципу суверенного равенства государств,

вновь подтверждая неотъемлемое право каждого государства выбирать свою политическую, экономическую, социальную и культурную систему без вмешательства в какой бы то ни было форме со стороны другого государства,

напоминая, что государства не должны вмешиваться прямо или косвенно под каким бы то ни было предлогом во внутренние и внешние дела любого другого государства,

вновь подтверждая обязанность государств воздерживаться в своих международных отношениях от военной, политической, экономической или любой другой формы давления, направленного против политической независимости или территориальной неприкосновенности любого государства,

вновь подтверждая принцип равноправия и самоопределения народов, воплощенный в Уставе,

вновь подтверждая, что государства должны добросовестно выполнять все свои обязательства по международному праву,

сознавая настоятельную необходимость усилить эффективность принципа, согласно которому государства воздерживаются от угрозы силой или ее применения, в целях содействия обеспечению прочного мира и безопасности для всех государств,

1. торжественно провозглашает:


1. Каждое государство обязано воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы силой или ее применения как против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с целями Объединенных Наций. Такая угроза силой или ее применение являются нарушением международного права и Устава Организации Объединенных Наций и влекут за собой международную ответственность.

2. Принцип отказа от угрозы силой или ее применения в международных отношениях является универсальным по своему характеру и обязательным, независимо от политической, экономической, социальной или культурной системы или союзнических отношений каждого государства.

3. Никакие соображения не могут использоваться в качестве оправдания угрозы силой или ее применения в нарушение Устава.

4. Государства обязаны не побуждать, не поощрять и не оказывать содействие другим государствам в применении силы или угрозы силой в нарушение Устава.

5. В силу принципа равноправия и самоопределения, воплощенного в Уставе, все народы имеют право свободно определять, без вмешательства извне, свой политический статус и осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие, и каждое государство обязано уважать это право в соответствии с положениями Устава.

6. Государства должны выполнять возложенные на них в соответствии с международным правом обязательства воздерживаться от организации, подстрекательства, пособничества или участия в полувоенных, террористических или подрывных действиях, включая действия наемников, в других государствах и от потворствования организованной деятельности, направленной на совершение таких действий, в пределах своей территории.

7. Государства обязаны воздерживаться от вооруженного вмешательства и всех других форм вмешательства или попыток угрозы, направленных против правосубъектности государства или против его политических, экономических и культурных основ.

8. Ни одно государство не должно применять или поощрять применение экономических, политических или каких-либо других мер с целью добиться подчинения себе другого государства в осуществлении им своих суверенных прав и получения от этого каких бы то ни было преимуществ.

9. В соответствии с целями и принципами Организации Объединенных Наций государства обязаны воздерживаться от пропаганды агрессивных войн.

10. Ни приобретение территории в результате угрозы силой или ее применения, ни какая бы то ни было оккупация территории в результате угрозы силой или ее применения в нарушение международного права не будут признаваться в качестве законного приобретения или оккупации.

11. Договор не имеет силы, если его заключение явилось результатом угрозы силой или ее применения в нарушение принципов международного права, закрепленных в Уставе.

12. Согласно Уставу и соответствующим положениям Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, государства должны добросовестно выполнять все свои международные обязательства.

13. Государства имеют неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет вооруженное нападение, как это предусмотрено Уставом.


14. Государства должны прилагать все усилия к тому, чтобы строить свои международные отношения на основе взаимопонимания, доверия, уважения и сотрудничества во всех областях.

15. Государства должны также развивать двустороннее и региональное сотрудничество как одно из важных средств усиления эффективности принципа отказа от угрозы силой или ее применения в международных отношениях.

16. Государства должны руководствоваться своей приверженностью принципу мирного разрешения споров, который неразрывно связан с принципом отказа от угрозы силой или ее применения в международных отношениях.

17. Государства, являющиеся сторонами в международных спорах, должны разрешать свои споры исключительно мирными средствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир, безопасность и справедливость. С этой целью они используют такие средства, как переговоры, расследование, посредничество, примирение, арбитраж, судебное разбирательство, обращение к региональным органам или соглашениям или иные мирные средства по своему выбору, включая добрые услуги.

18. Государства должны принимать эффективные меры, которые по своему объему и своему характеру являются шагами в направлении достижения в конечном итоге всеобщего и полного разоружения под строгим и эффективным международным контролем.

19. Государства должны принять эффективные меры, с тем чтобы предотвратить угрозу любых вооруженных конфликтов, включая конфликты, в которых может быть применено ядерное оружие, предотвратить гонку вооружений в космическом пространстве и остановить и повернуть вспять гонку вооружений на Земле, снизить уровень военного противостояния и укрепить глобальную стабильность.

20. Государства должны сотрудничать в целях осуществления активных усилий, направленных на ослабление международной напряженности, укрепление международного правопорядка и уважение системы международной безопасности, предусмотренной Уставом Организации Объединенных Наций.

21. Государства должны определить соответствующие меры по укреплению доверия, направленные на предотвращение и ослабление напряженности и создание более благоприятного климата в их взаимоотношениях.

22. Государства вновь подтверждают, что уважение эффективного осуществления и защита всех прав человека и основных свобод являются существенными факторами международного мира и безопасности, а также справедливости и развития дружественных отношений и сотрудничества между всеми государствами. Поэтому они должны поощрять и содействовать уважению прав человека и основных свобод для всех, без различия расы, пола, языка и религии, в частности путем строгого соблюдения своих международных обязательств и рассмотрения, в соответствующих случаях, вопроса о присоединении к основным международным документам в этой области.

23. Государства должны осуществлять сотрудничество на двустороннем, региональном и международном уровнях в целях:

a) предотвращения международного терроризма и борьбы с ним;

b) активного содействия устранению причин, лежащих в основе международного терроризма.

24. Государства должны добиваться принятия конкретных мер и создания благоприятных условий в области международных экономических отношений с целью достижения международного мира, безопасности и справедливости; они должны учитывать заинтересованность всех стран в сокращении разрыва в уровнях экономического развития, и в частности интересы развивающихся стран во всем мире.


25. Компетентные органы Организации Объединенных Наций должны в полной мере использовать положения Устава Организации Объединенных Наций в области поддержания международного мира и безопасности в целях усиления эффективности принципа отказа от угрозы силой или ее применения в международных отношениях.

26. Государства должны в полной мере сотрудничать с органами Организации Объединенных Наций, содействуя их деятельности в области поддержания международного мира и безопасности и мирного разрешения международных споров в соответствии с Уставом. В частности, они должны повышать роль Совета Безопасности, с тем чтобы он мог в полной мере и эффективно выполнять свои обязанности. Особую ответственность в этой связи несут, согласно Уставу, постоянные члены Совета.

27. Государства должны активно добиваться усиления эффективности системы коллективной безопасности путем эффективного осуществления положений Устава, особенно тех из них, которые касаются особой ответственности Совета Безопасности в этой области. Они должны также в полном объеме выполнять свои обязательства по оказанию поддержки операциям Организации Объединенных Наций по поддержанию мира, решение о проведении которых принято в соответствии с Уставом. Государства должны подчиняться решениям Совета и выполнять их в соответствии с Уставом.

28. Государства должны оказывать Совету Безопасности всевозможную помощь во всех действиях, предпринимаемых им в целях справедливого урегулирования кризисных ситуаций и региональных конфликтов. Они должны повышать ту роль, которую Совет может играть в предупреждении споров и ситуаций, продолжение которых могло бы представлять угрозу для поддержания международного мира и безопасности. Они должны облегчать задачу Совета по рассмотрению потенциально опасных для международного мира и безопасности ситуаций на как можно более раннем этапе.

29. Возможности Совета Безопасности по установлению фактов должны быть в конкретных случаях укреплены в соответствии с Уставом.

30. Государства должны в полной мере обеспечить выполнение важной роли, возложенной Уставом на Генеральную Ассамблею в области мирного разрешения споров и поддержания международного мира и безопасности.

31. Государства должны содействовать Генеральному секретарю в выполнении им всех своих функций и в полной мере сотрудничать с ним в отношении поддержания международного мира и безопасности и мирного разрешения споров в соответствии с Уставом, в том числе функций, предусмотренных статьями 98 и 99.

32. Государства должны учитывать, в качестве важного фактора укрепления поддержания международного мира и безопасности, что споры юридического характера должны, как общее правило, передаваться сторонами в Международный Суд в соответствии с положениями Статута Суда. Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности должны рассматривать целесообразность использования положений Устава, касающихся возможности запрашивать консультативные заключения Международного Суда по любому юридическому вопросу.

33. Государства — участники региональных соглашений или органов должны рассматривать возможность более широкого использования таких соглашений и органов для разрешения таких вопросов, относящихся к поддержанию международного мира и безопасности, которые являются подходящими в соответствии со статьей 52 Устава;

2. заявляет, что ничто в настоящей Декларации не должно истолковываться как:

a) расширяющее или сужающее каким-либо образом сферу применения положений Устава, касающихся случаев, в которых применение силы является законным;

b) каким-либо образом наносящее ущерб соответствующим положениям Устава или правам и обязанностям государств-членов, или объему функций и полномочий органов Организации Объединенных Наций в соответствии с Уставом, в частности тех, которые касаются угрозы силой или ее применения;

3. заявляет, что ничто в настоящей Декларации не может каким-либо образом наносить ущерб вытекающему из Устава праву на самоопределение, свободу и независимость народов, которые насильственно лишены этого права и о которых упоминается в Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, особенно народов, находящихся под гнетом колониальных и расистских режимов или под другими формами иностранного господства, а также праву этих народов бороться за достижение этих целей и просить и получать поддержку в соответствии с принципами Устава и согласно вышеупомянутой Декларации;

4. подтверждает, что в том случае, когда обязательства членов Организации Объединенных Наций по Уставу окажутся в противоречии с их обязательствами по какому-либо другому международному соглашению, их обязательства по Уставу имеют преимущественную силу в соответствии со статьей 103 Устава.

Принята 18.11.87 Резолюцией 42/22 Генеральной Ассамблеи ООН.

Действующее международное право. Т. 1.- М. Московский независимый институт международного права, 1996. С. 103 — 110.Інфодиск. «Законодавство України»Схожі:

Декларація про посилення ефективності принципу відмови від погрози силою або її застосування в міжнародних відношеннях iconПовідомлення адміністратора або відповідного дозвільного органу про відповідність його матеріально-технічної бази вимогам законодавства
Крім того, широке застосування цього принципу дозволяє істотно зменшити час, який витрачають чиновники на видачу таких документів...
Декларація про посилення ефективності принципу відмови від погрози силою або її застосування в міжнародних відношеннях iconПоложення про реєстрацію платників податку на додану вартість н омер реєстрації в органі дпс дата взяття на облік в органі дпс / / реєстраційна заява платника податку
Бажана дата реєстрації (перереєстрації) платником податку на додану вартість / дата переходу на спрощену систему оподаткування та/або...
Декларація про посилення ефективності принципу відмови від погрози силою або її застосування в міжнародних відношеннях iconПодаткова декларація з податку на прибуток підприємства
...
Декларація про посилення ефективності принципу відмови від погрози силою або її застосування в міжнародних відношеннях iconПодаткова декларація з податку на прибуток підприємства
...
Декларація про посилення ефективності принципу відмови від погрози силою або її застосування в міжнародних відношеннях iconПодаткова декларація з податку на прибуток підприємства
...
Декларація про посилення ефективності принципу відмови від погрози силою або її застосування в міжнародних відношеннях iconПоложення про порядок підготовки проектів регуляторних актів, Положення про Апеляційну комісію з питань розгляду скарг щодо відмови представництв Державного
Ливати на прийняття найважливіших проектів регуляторних актів шляхом прийняття участі у публічному обговорення цих проектів, відхиляти...
Декларація про посилення ефективності принципу відмови від погрози силою або її застосування в міжнародних відношеннях iconРішення міжнародних спорів Поняття міжнародного спору та ситуації. Види міжнародних спорів. Загальна характеристика мирних засобів вирішення міжнародних спорів: а переговори і консультації
Оон у цій сфері та деякі інші. На особливу увагу заслуговує Довідник ООН з мирного розв'язування спорів між державами, рекомендований...
Декларація про посилення ефективності принципу відмови від погрози силою або її застосування в міжнародних відношеннях iconМожливість виправити помилки у декларації
У полі 2 р. І «Загальні відомості» декларації зазначається звітний (податковий) період, за який подається звітна (звітна нова) декларація...
Декларація про посилення ефективності принципу відмови від погрози силою або її застосування в міжнародних відношеннях iconПро одержання (штамп органу державної податкової служби)
Звітний (податковий) період, за який подається або уточнюється податкова декларація
Декларація про посилення ефективності принципу відмови від погрози силою або її застосування в міжнародних відношеннях iconПро одержання (штамп органу державної податкової служби)
Звітний (податковий) період, за який подається або уточнюється податкова декларація
Декларація про посилення ефективності принципу відмови від погрози силою або її застосування в міжнародних відношеннях iconПро одержання (штамп органу державної податкової служби)
Звітний (податковий) період, за який подається або уточнюється податкова декларація
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи