Декларація про участь жінок у сприянні міжнародному миру та співробітництву icon

Декларація про участь жінок у сприянні міжнародному миру та співробітництву
Скачати 66.05 Kb.
НазваДекларація про участь жінок у сприянні міжнародному миру та співробітництву
Дата конвертації13.09.2013
Розмір66.05 Kb.
ТипДокументи
1. /00_все КОДЕКСЫ/00_Кодекс Украхни.doc
2. /00_все КОДЕКСЫ/Господарський кодекс Украхни.doc
3. /00_все КОДЕКСЫ/Господарський процесуальний кодекс Украхни.doc
4. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/00_Декларац_я.doc
5. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Брюссельська декларац_я про закони _ звичах в_йни 1874 року.doc
6. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/В_денська декларац_я та Програма д_й.doc
7. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Венец_анська декларац_я стосовно невил_ковних захворювань.doc
8. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Всесв_тня декларац_я про забезпечення виживання, захисту та розвитку д_тей.doc
9. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Гонконгська декларац_я стосовно поганого поводження з людьми похилого в_ку.doc
10. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я Ком_тету м_н_стр_в Ради Європи Про р_вноправн_сть ж_нок та чолов_к_в.doc
11. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я Ком_тету м_н_стр_в Ради Європи Про свободу вираження погляд_в та _нформац_х.doc
12. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я основних принцип_в правосуддя для жертв злочин_в та зловживання владою.doc
13. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я прав нац_ональностей Украхни.doc
14. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я принцип_в м_жнародного культурного сп_вроб_тництва.doc
15. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про боротьбу з травматизмом.doc
16. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про виховання народ_в в дус_ миру.doc
17. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про захист ж_нок _ д_тей при надзвичайних обставинах та п_д час збройних конфл_кт_в.doc
18. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про захист ус_х ос_б в_д катувань та _нших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують г_дн_сть, вид_в поводження _ покарання.doc
19. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про посилення ефективност_ принципу в_дмови в_д погрози силою або хх застосування в м_жнародних в_дношеннях.doc
20. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про права _нвал_д_в.doc
21. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про права розумово в_дсталих ос_б.doc
22. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про право народ_в на мир.doc
23. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про прихильн_сть справ_ боротьби з В_Л_СН_Дом.doc
24. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про расу та расов_ забобони.doc
25. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про територ_альний притулок, що прийнята Ком_тетом М_н_стр_в Ради Європи.doc
26. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про територ_альний притулок.doc
27. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про участь ж_нок у сприянн_ м_жнародному миру та сп_вроб_тництву.doc
28. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я соц_ального прогресу та розвитку.doc
29. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я тисячол_ття Орган_зац_х Об'єднаних Нац_й.doc
30. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я щодо неприпустимост_ втручання у внутр_шн_ справи держав.doc
31. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я щодо основних принцип_в, що стосуються внеску засоб_в масовох _нформац_х у зм_цнення миру___.doc
32. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я, прийнята в Осло, стосовно медичного аборту.doc
33. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларация по правам человека и личной свободе медицинских работников.doc
34. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларация прав ребенка.doc
35. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Женевская декларация.doc
36. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Загальна декларац_я прав людини (рос_укр).doc
37. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Кахрська декларац_я про права людини у _слам_.doc
38. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Л_мська декларац_я кер_вних принцип_в контролю.doc
39. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Лиссабонская декларация относительно прав пациента.doc
40. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Мадридська декларац_я стосовно профес_йнох автоном_х та самоуправл_ння.doc
41. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Ман_льська декларац_я про мирне вир_шення м_жнародних спор_в.doc
42. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Мексиканська декларац_я 1975 року про р_вн_сть ж_нок та хх вклад в розвиток та мир.doc
43. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Паризька декларац_я Ж_нки, д_ти та синдром набутого _мунодеф_циту (СН_Д).doc
44. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Пек_нська декларац_я (укр_рос).doc
45. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Про визнання незаконними _ злочинними репресивних.doc
46. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Про загальн_ засади державнох молод_жнох пол_тики в Украхн_.doc
47. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/С_днейська декларац_я стосовно смерт_.doc
48. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Сп_льна декларац_я про основи в_дносин м_ж Украхною _ Федеративною Республ_кою Н_меччина.doc
49. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Стокгольмська Декларац_я (Щодо питань навколишнього середовища).doc
50. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Ток_йська декларац_я Основн_ л_карськ_ принципи, стосовно тортур та _нших вид_в жорстокого, негуманного або принизливого поводження чи покарання у раз_ затримання та ув'язнення.doc
51. /00_все КОДЕКСЫ/Житловий Кодекс Украхнськох РСР.doc
52. /00_все КОДЕКСЫ/Земельний кодекс Украхни.doc
53. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/00_Конвенц_я.doc
54. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про дорожн_й рух.doc
55. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про захист прав людини _ основоположних свобод.doc
56. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про захист цив_льного населення п_д час в_йни.doc
57. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про поводження з в_йськовополоненими.doc
58. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про пол_пшення дол_ поранених _ хворих у д_ючих арм_ях.doc
59. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про пол_пшення дол_ поранених, хворих та ос_б, як_ зазнали корабельнох авар_х, _з складу збройних сил на мор_.doc
60. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про права дитини.doc
61. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про статус б_женц_в (укр_рос).doc
62. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/М_жнародна конвенц_я з охорони людського життя на мор_ 1974 р..doc
63. /00_все КОДЕКСЫ/Кодекс Украхни про адм_н_стративн_ правопорушення (статт_ 213 - 330).doc
64. /00_все КОДЕКСЫ/Кодекс Украхни про адм_н_стративн_ правопорушення.doc
65. /00_все КОДЕКСЫ/Кодекс адм_н_стративного судочинства Украхни.doc
66. /00_все КОДЕКСЫ/Кодекс закон_в про працю Украхни.doc
67. /00_все КОДЕКСЫ/Кодекс про шлюб та с_м'ю Украхни.doc
68. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нальний кодекс Украхни (додаток).doc
69. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нальний кодекс Украхни.doc
70. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нально-виконавчий кодекс Украхни.doc
71. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нально-процесуальний Кодекс Украхни ( в_д статт_ 237 до статт_ 449).doc
72. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нально-процесуальний Кодекс Украхни ( в_д статт_ 94 до статт_ 236-8 ).doc
73. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нально-процесуальний кодекс Украхни.doc
74. /00_все КОДЕКСЫ/Митний кодекс Украхни.doc
75. /00_все КОДЕКСЫ/Пов_тряний кодекс Украхни.doc
76. /00_все КОДЕКСЫ/Про надра.doc
77. /00_все КОДЕКСЫ/С_мейний кодекс Украхни.doc
78. /00_все КОДЕКСЫ/Цив_льний кодекс Украхни.doc
79. /00_все КОДЕКСЫ/Цив_льний процесуальний кодекс Украхни.doc
Верховна Рада України 16. 01. 2003 435-iv yes кодекс України Господарський кодекс
Кодекс України Господарський кодекс України
Кодекс України Господарський процесуальний кодекс України
Чинність Тип
Брюссельська декларація про закони і звичаї війни 1874 року
Програма дій Віденська декларація та Програма дій
Венеціанська декларація стосовно невиліковних захворювань
Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту та розвитку дітей
Гонконгська декларація стосовно поганого поводження з людьми похилого віку
Декларація Комітету міністрів Ради Європи "Про рівноправність жінок та чоловіків"
Декларація Комітету міністрів Ради Європи Про свободу вираження поглядів та інф
Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочинів та зловживання владою
Декларація прав національностей України
Декларація принципів міжнародного культурного співробітництва
Декларація про боротьбу з травматизмом
Декларація про виховання народів в дусі миру
Декларація про захист жінок і дітей при надзвичайних обставинах та під час збройних конфліктів
Декларація про захист усіх осіб від катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання
Декларація про посилення ефективності принципу відмови від погрози силою або її застосування в міжнародних відношеннях
Декларація про права інвалідів
Декларація про права розумово відсталих осіб
Декларація про право народів на мир
Декларація про прихильність справі боротьби з віл/снідом
Декларація про расу та расові забобони
Декларація про територіальний притулок, що прийнята Комітетом Міністрів Ради Європи
Декларація про територіальний притулок
Декларація про участь жінок у сприянні міжнародному миру та співробітництву
Декларація соціального прогресу та розвитку
Декларація тисячоліття Організації Об'єднаних Націй
Декларація щодо неприпустимості втручання у внутрішні справи держав, про захист
28 ноября 1978 года Преамбула Генеральная конференция
Декларація, прийнята в Осло, стосовно медичного аборту
Декларація прав людини і особистої свободи медичних працівників
Декларація прав дитини Декларация прав ребенка
Женевська декларація Женевская декларация
Загальна декларація прав людини (рос/укр)
Каїрська декларація про права людини у ісламі
Лімська декларація керівних принципів контролю
Лісабонська декларація стосовно прав пацієнта Лиссабонская декларация относительно прав пациента
Мадридська декларація стосовно професійної автономії та самоуправління
Манільська декларація про мирне вирішення міжнародних спорів
Мексиканська декларація 1975 року про рівність жінок та їх вклад в розвиток та мир
Паризька декларація "Жінки, діти та синдром набутого імунодефіциту (снід)"
Пекінська декларація (укр/рос)
Верховної ради союзу радянських соціалістичних республік
Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні
Сіднейська декларація стосовно смерті
Спільна декларація про основи відносин між Україною і Федеративною Республікою Н
Стокгольмська Декларація (Щодо питань навколишнього середовища)
Токійська декларація Основні лікарські принципи, стосовно тортур та інших видів
Кодекс Української рср житловий Кодекс Української рср
Кодекс України Земельний кодекс України
Чинність Тип
Конвенція про дорожній рух
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод
Конвенція про захист цивільного населення під час війни
Конвенція про поводження з військовополоненими
Конвенція про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях
Конвенція про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, із складу збройних сил на морі
Конвенція про права дитини
Конвенція про статус біженців (укр/рос)
Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 р. ( Солас-74 ) (solas)
Положення стаття 213. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення Справи про адміністративні правопорушення розглядаються: 1) адміністративними комісіями при виконавчих комітетах сільських,
Кодекс України про адміністративні правопорушення Кодекс України про адміністративні правопорушення Зміст документу (статті 1 212-20) ( ст. 213 ст. 330 ( 80732-10 ) (
Кодекс адміністративного судочинства України
Кодекс законів про працю України
Кодекс про шлюб та сім'ю України
Кодекс України (додаток) Кримінальний кодекс України (додаток)
Кодекс України Кримінальний кодекс України
Законами n 1254-vi ( 1254-17 ) від 14. 04. 2009 n 1276-vi ( 1276-17 ) від 16. 04. 2009 )
Кодекс України ( від статті 237 до статті 449) Кримінально-процесуальний Кодекс України ( від статті 237 до статті 449)
Кодекс України ( від статті 94 до статті 236-8 ) Кримінально-процесуальний Кодекс України ( від статті 94 до статті 236-8 )
Кодекс України Кримінально-процесуальний кодекс України
Кодекс України Митний кодекс України Зміст документу митний кодекс україни ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2002, n 38-39, ст. 288 )
Кодекс України Повітряний кодекс України
Кодекс україни про надра ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1994, n 36, ст. 340 )
Кодекс України Сімейний кодекс України
Кодекс України Цивільний кодекс України
Кодекс України Цивільний процесуальний кодекс України

Декларація про участь жінок у сприянні міжнародному миру та співробітництву

Декларація про участь жінок у сприянні міжнародному миру та співробітництву


Зміст документу

Декларация об участии женщин в содействии международному миру и сотрудничеству 3 декабря 1982 г.

Генеральная Ассамблея,

учитывая, что в Уставе Организации Объединенных Наций выражается решимость народов Объединенных Наций вновь утвердить веру в равноправие мужчин и женщин и проявлять терпимость и жить вместе, в мире друг с другом, как добрые соседи, учитывая также, что Всеобщая декларация прав человека провозглашает, что признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и всеобщего мира,

учитывая далее, что Международные пакты о правах человека, предусматривают равное для мужчин и женщин право пользования всеми экономическими, социальными, культурными, гражданскими и политическими правами,

вновь подтверждая цели Десятилетия женщины Организации Объединенных Наций: равенство, развитие и мир,

принимая во внимание резолюции, декларации, конвенции, программы и рекомендации Организации Объединенных Наций и специализированных учреждений и международных конференций, направленные на ликвидацию всех форм дискриминации и на содействие равноправию мужчин и женщин,

напоминая, что в Мексиканской декларации 1975 года о равенстве женщин и их вкладе в развитие и мир отмечается, что женщины играют жизненно важную роль в поддержании мира во всех областях жизни: в семье, общине, стране и мире,

напоминая, что в Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин указывается, что дискриминация женщин нарушает принципы равноправия и уважения человеческого достоинства, препятствует участию женщин наравне с мужчинами в политической, социальной, экономической и культурной жизни своих стран и еще больше затрудняет полное раскрытие возможностей женщин на благо своих стран и человечества,

напоминая также, что в Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин подтверждается, что укрепление международного мира и безопасности, ослабление международной напряженности, взаимное сотрудничество между всеми государствами, независимо от их социальных и экономических систем, всеобщее и полное разоружение, и в особенности ядерное разоружение, под строгим и эффективным международным контролем, утверждение принципов справедливости, равенства и взаимной выгоды в отношениях между странами и осуществление права народов, находящихся под иностранным и колониальным господством и иностранной оккупацией, на самоопределение и независимость, а также уважение национального суверенитета и территориальной целостности государств будут содействовать социальному прогрессу и развитию и, как следствие этого, будут способствовать достижению полного равенства между мужчинами и женщинами,

признавая, что Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации и отношении женщин обязывает государств-участников принимать все соответствующие меры для ликвидации дискриминации в отношении женщин во всех ее формах и во всех областях человеческой деятельности, включая политику, экономическую деятельность, право, занятость, образование, здравоохранение и семейные отношения,

отмечая, что, несмотря на прогресс в деле достижения равенства между мужчинами и женщинами, значительная дискриминация в отношении женщин все еще сохраняется, что препятствует активному участию женщин в содействии международному миру и сотрудничеству, приветствуя вклад, который женщины тем не менее внесли в содействие международному миру и сотрудничеству, в борьбу против колониализма, апартеида, всех форм расизма и расовой дискриминации, иностранной агрессии и оккупации и всех форм иностранного господства и в содействие полному и эффективному осуществлению прав человека и основных свобод,

приветствуя также вклад женщин в справедливую перестройку международных экономических отношений и в установление нового международного экономического порядка,

будучи убеждена в том, что женщины могут сыграть важную и все возрастающую роль в этих областях,

торжественно провозглашает Декларацию об участии женщин в содействии международному миру и сотрудничеству, изложенную в приложении к настоящей резолюции.

Приложение Декларация об участии женщин в содействии международному миру и сотрудничеству

Часть I

Статья 1


Мужчины и женщины одинаково и жизненно заинтересованы в содействии международному миру и сотрудничеству. Для этого женщины должны получить возможность осуществлять свое право на участие в экономической, социальной, культурной, гражданской и политической деятельности общества наравне с мужчинами.

Статья 2


Полное участие женщин в экономических, социальных, культурных, гражданских и политических делах общества и в усилиях по содействию международному миру и сотрудничеству зависит от сбалансированного и справедливого распределения ролей между мужчинами и женщинами в семье и в обществе в целом.

Статья 3


Все возрастающее участие женщин в экономических, социальных, культурных, гражданских и политических делах общества будет содействовать международному миру и сотрудничеству.

Статья 4


Полное осуществление прав мужчин и женщин и полное участие женщин в содействии международному миру и сотрудничеству будут способствовать искоренению апартеида, всех форм расизма, расовой дискриминации, колониализма, неоколониализма, агрессии, иностранной оккупации и угнетения и вмешательства во внутренние дела государств.

Статья 5


Для расширения участия женщин в области международных отношений необходимы специальные меры на национальном и международном уровнях, чтобы женщины могли наравне с мужчинами содействовать национальным и международным усилиям по обеспечению мира во всем мире и экономического и социального прогресса, а также содействовать международному сотрудничеству.

Часть II

Статья 6


Следует принять все необходимые меры для активизации национальных и международных усилий в отношении участия женщин в содействии международному миру и сотрудничеству путем обеспечения равного участия женщин в экономических, социальных, культурных, гражданских и политических делах общества посредством сбалансированного и справедливого распределения ролей между мужчинами и женщинами в семье и в обществе в целом, а также путем обеспечения женщинам равных возможностей для участия в процессе принятия решений.

Статья 7


Следует принять все необходимые меры по содействию обмену опытом на национальном и международном уровнях в целях расширения участия женщин в содействии международному миру и сотрудничеству и в решении других жизненно важных национальных и международных проблем.

Статья 8


Следует принять все необходимые меры на национальном и международном уровнях для эффективного пропагандирования роли и активного участия женщин в укреплении международного мира и сотрудничества и в решении других жизненно важных национальных и международных проблем.

Статья 9


Следует принять все необходимые меры для обеспечения солидарности и поддержки женщинам, которые являются жертвами массовых и грубых нарушений прав человека, таких как апартеид, все формы расизма, неоколониализма, агрессии, иностранной оккупации и господства, и всех других нарушений прав человека.

Статья 10


Следует принять все необходимые меры для того, чтобы отдать должное участию женщин в укреплении международного мира и сотрудничества.

Статья 11


Следует принять все необходимые меры для поощрения участия женщин в неправительственных и межправительственных организациях, занимающихся вопросами укрепления международного мира и безопасности, развития дружественных отношений между государствами и содействия сотрудничеству между государствами, и, с этой целью, необходимо обеспечить эффективные гарантии свободы мысли, совести, общения и передвижения без различия в отношении расы, политических или религиозных убеждений, языка или этнического происхождения.

Статья 12


Следует принять все необходимые меры по обеспечению практических возможностей для эффективного участия женщин в содействии международному миру и сотрудничеству, экономическому развитию и социальному прогрессу, включая с этой целью:

а) содействие справедливому представительству женщин в осуществлении правительственных и неправительственных функций;

b) содействие обеспечению женщинам равных возможностей для поступления на дипломатическую службу;

с) назначение или выдвижение женщин наравне с мужчинами в качестве членов делегаций на национальных, региональных или международных совещаниях;

d) содействие более широкой занятости женщин на всех уровнях в секретариатах Организации Объединенных Наций и специализированных учреждений в соответствии со статьей 101 Устава Организации Объединенных Наций.

Статья 13


Следует принять все необходимые меры для обеспечения надлежащей правовой защиты прав женщин наравне с мужчинами, чтобы гарантировать эффективное участие женщин в вышеупомянутой деятельности.

Статья 14


Правительства, неправительственные и международные организации, в том числе Организация Объединенных Наций и специализированные учреждения, а также отдельные лица настоятельно призываются сделать все, что в их силах, для содействия осуществлению принципов, содержащихся в настоящей Декларации.

Резолюция 37/63 Генеральной Ассамблеи ООН*

________________

* Принята без голосования.

Организация Объединенных Нации. Генеральная Ассамблея. Официальные отчеты. Тридцать седьмая сессия. — Дополнение N 51 (А/37/51). — С. 281-283.

Напечатано: “СССР и международное сотрудничество в области прав человека. Документы и материалы”, М., “Международные отношения”, 1989 г.Інфодиск. «Законодавство України»Схожі:

Декларація про участь жінок у сприянні міжнародному миру та співробітництву iconЗ а вибором "Кроки до інформатики. Шукачі скарбів" (3 4 кл.) Участь у Міжнародній математичній грі "Кенгуру" (3-4 класи) Участь у Міжнародному конкурс
Участь у Міжнародному конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика (2-4 класи)
Декларація про участь жінок у сприянні міжнародному миру та співробітництву iconІнформація про результати анкетування Всього в анкетуванні взяло участь 157, з них жінок 151 (96,2%) Всього в анкетуванні взяло участь 157, з них жінок 151 (96,2%) Кваліфікаційний рівень опитуваних
Уміння стверджувати нове, здатність до новаторства, залучення до наукових досліджень
Декларація про участь жінок у сприянні міжнародному миру та співробітництву iconПрава жінок проблеми жінок в Україні
За багато років Україна ні на крок не просунулась до встановлення європейских стандартів захисту прав жінок. Саме європейский досвід...
Декларація про участь жінок у сприянні міжнародному миру та співробітництву iconПовідомлення Міський астрономічний фестиваль «Чумацький шлях», присвячений Міжнародному року астрономії Шановні учні!
Запрошуємо Вас взяти участь у міському астрономічному фестивалі «Чумацький шлях», який присвячено Міжнародному року астрономії
Декларація про участь жінок у сприянні міжнародному миру та співробітництву iconСтратегія всесвітньої організації охорони здоров'я у XXI сторіччі (витяг)
У 1998 р була прийнята Всесвітня декларація по охороні здоров’я, що підтвердила схильність турботі про здоров'я як про основне право...
Декларація про участь жінок у сприянні міжнародному миру та співробітництву iconВідмітка про виконання
Міжнародний день миру. Участь у виставці учнівських малюнків «Ми за мир на планеті Земля»
Декларація про участь жінок у сприянні міжнародному миру та співробітництву iconНаказ №261 м. Шахтарськ Про організацію участі у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» у 2013-2014 навчальному році
Організувати участь у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» у 2013-2014 навчальному році згідно з Положенням про Міжнародний...
Декларація про участь жінок у сприянні міжнародному миру та співробітництву iconЗаявка на участь у XX міжнародному славістичному колоквіумі

Декларація про участь жінок у сприянні міжнародному миру та співробітництву iconЗаявка на участь у XX міжнародному славістичному колоквіумі

Декларація про участь жінок у сприянні міжнародному миру та співробітництву iconРозпорядження голів районної
На підставі статей 6, 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", листа обласної державної адміністрації від 01 березня...
Декларація про участь жінок у сприянні міжнародному миру та співробітництву iconУчасть школярів України у Міжнародному конкурсу „Кенгуру-2009”

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи