28 ноября 1978 года Преамбула Генеральная конференция icon

28 ноября 1978 года Преамбула Генеральная конференция
Назва28 ноября 1978 года Преамбула Генеральная конференция
Дата конвертації13.09.2013
Розмір90.7 Kb.
ТипДокументи
1. /00_все КОДЕКСЫ/00_Кодекс Украхни.doc
2. /00_все КОДЕКСЫ/Господарський кодекс Украхни.doc
3. /00_все КОДЕКСЫ/Господарський процесуальний кодекс Украхни.doc
4. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/00_Декларац_я.doc
5. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Брюссельська декларац_я про закони _ звичах в_йни 1874 року.doc
6. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/В_денська декларац_я та Програма д_й.doc
7. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Венец_анська декларац_я стосовно невил_ковних захворювань.doc
8. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Всесв_тня декларац_я про забезпечення виживання, захисту та розвитку д_тей.doc
9. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Гонконгська декларац_я стосовно поганого поводження з людьми похилого в_ку.doc
10. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я Ком_тету м_н_стр_в Ради Європи Про р_вноправн_сть ж_нок та чолов_к_в.doc
11. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я Ком_тету м_н_стр_в Ради Європи Про свободу вираження погляд_в та _нформац_х.doc
12. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я основних принцип_в правосуддя для жертв злочин_в та зловживання владою.doc
13. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я прав нац_ональностей Украхни.doc
14. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я принцип_в м_жнародного культурного сп_вроб_тництва.doc
15. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про боротьбу з травматизмом.doc
16. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про виховання народ_в в дус_ миру.doc
17. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про захист ж_нок _ д_тей при надзвичайних обставинах та п_д час збройних конфл_кт_в.doc
18. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про захист ус_х ос_б в_д катувань та _нших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують г_дн_сть, вид_в поводження _ покарання.doc
19. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про посилення ефективност_ принципу в_дмови в_д погрози силою або хх застосування в м_жнародних в_дношеннях.doc
20. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про права _нвал_д_в.doc
21. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про права розумово в_дсталих ос_б.doc
22. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про право народ_в на мир.doc
23. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про прихильн_сть справ_ боротьби з В_Л_СН_Дом.doc
24. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про расу та расов_ забобони.doc
25. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про територ_альний притулок, що прийнята Ком_тетом М_н_стр_в Ради Європи.doc
26. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про територ_альний притулок.doc
27. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про участь ж_нок у сприянн_ м_жнародному миру та сп_вроб_тництву.doc
28. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я соц_ального прогресу та розвитку.doc
29. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я тисячол_ття Орган_зац_х Об'єднаних Нац_й.doc
30. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я щодо неприпустимост_ втручання у внутр_шн_ справи держав.doc
31. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я щодо основних принцип_в, що стосуються внеску засоб_в масовох _нформац_х у зм_цнення миру___.doc
32. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я, прийнята в Осло, стосовно медичного аборту.doc
33. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларация по правам человека и личной свободе медицинских работников.doc
34. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларация прав ребенка.doc
35. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Женевская декларация.doc
36. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Загальна декларац_я прав людини (рос_укр).doc
37. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Кахрська декларац_я про права людини у _слам_.doc
38. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Л_мська декларац_я кер_вних принцип_в контролю.doc
39. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Лиссабонская декларация относительно прав пациента.doc
40. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Мадридська декларац_я стосовно профес_йнох автоном_х та самоуправл_ння.doc
41. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Ман_льська декларац_я про мирне вир_шення м_жнародних спор_в.doc
42. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Мексиканська декларац_я 1975 року про р_вн_сть ж_нок та хх вклад в розвиток та мир.doc
43. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Паризька декларац_я Ж_нки, д_ти та синдром набутого _мунодеф_циту (СН_Д).doc
44. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Пек_нська декларац_я (укр_рос).doc
45. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Про визнання незаконними _ злочинними репресивних.doc
46. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Про загальн_ засади державнох молод_жнох пол_тики в Украхн_.doc
47. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/С_днейська декларац_я стосовно смерт_.doc
48. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Сп_льна декларац_я про основи в_дносин м_ж Украхною _ Федеративною Республ_кою Н_меччина.doc
49. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Стокгольмська Декларац_я (Щодо питань навколишнього середовища).doc
50. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Ток_йська декларац_я Основн_ л_карськ_ принципи, стосовно тортур та _нших вид_в жорстокого, негуманного або принизливого поводження чи покарання у раз_ затримання та ув'язнення.doc
51. /00_все КОДЕКСЫ/Житловий Кодекс Украхнськох РСР.doc
52. /00_все КОДЕКСЫ/Земельний кодекс Украхни.doc
53. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/00_Конвенц_я.doc
54. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про дорожн_й рух.doc
55. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про захист прав людини _ основоположних свобод.doc
56. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про захист цив_льного населення п_д час в_йни.doc
57. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про поводження з в_йськовополоненими.doc
58. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про пол_пшення дол_ поранених _ хворих у д_ючих арм_ях.doc
59. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про пол_пшення дол_ поранених, хворих та ос_б, як_ зазнали корабельнох авар_х, _з складу збройних сил на мор_.doc
60. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про права дитини.doc
61. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про статус б_женц_в (укр_рос).doc
62. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/М_жнародна конвенц_я з охорони людського життя на мор_ 1974 р..doc
63. /00_все КОДЕКСЫ/Кодекс Украхни про адм_н_стративн_ правопорушення (статт_ 213 - 330).doc
64. /00_все КОДЕКСЫ/Кодекс Украхни про адм_н_стративн_ правопорушення.doc
65. /00_все КОДЕКСЫ/Кодекс адм_н_стративного судочинства Украхни.doc
66. /00_все КОДЕКСЫ/Кодекс закон_в про працю Украхни.doc
67. /00_все КОДЕКСЫ/Кодекс про шлюб та с_м'ю Украхни.doc
68. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нальний кодекс Украхни (додаток).doc
69. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нальний кодекс Украхни.doc
70. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нально-виконавчий кодекс Украхни.doc
71. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нально-процесуальний Кодекс Украхни ( в_д статт_ 237 до статт_ 449).doc
72. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нально-процесуальний Кодекс Украхни ( в_д статт_ 94 до статт_ 236-8 ).doc
73. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нально-процесуальний кодекс Украхни.doc
74. /00_все КОДЕКСЫ/Митний кодекс Украхни.doc
75. /00_все КОДЕКСЫ/Пов_тряний кодекс Украхни.doc
76. /00_все КОДЕКСЫ/Про надра.doc
77. /00_все КОДЕКСЫ/С_мейний кодекс Украхни.doc
78. /00_все КОДЕКСЫ/Цив_льний кодекс Украхни.doc
79. /00_все КОДЕКСЫ/Цив_льний процесуальний кодекс Украхни.doc
Верховна Рада України 16. 01. 2003 435-iv yes кодекс України Господарський кодекс
Кодекс України Господарський кодекс України
Кодекс України Господарський процесуальний кодекс України
Чинність Тип
Брюссельська декларація про закони і звичаї війни 1874 року
Програма дій Віденська декларація та Програма дій
Венеціанська декларація стосовно невиліковних захворювань
Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту та розвитку дітей
Гонконгська декларація стосовно поганого поводження з людьми похилого віку
Декларація Комітету міністрів Ради Європи "Про рівноправність жінок та чоловіків"
Декларація Комітету міністрів Ради Європи Про свободу вираження поглядів та інф
Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочинів та зловживання владою
Декларація прав національностей України
Декларація принципів міжнародного культурного співробітництва
Декларація про боротьбу з травматизмом
Декларація про виховання народів в дусі миру
Декларація про захист жінок і дітей при надзвичайних обставинах та під час збройних конфліктів
Декларація про захист усіх осіб від катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання
Декларація про посилення ефективності принципу відмови від погрози силою або її застосування в міжнародних відношеннях
Декларація про права інвалідів
Декларація про права розумово відсталих осіб
Декларація про право народів на мир
Декларація про прихильність справі боротьби з віл/снідом
Декларація про расу та расові забобони
Декларація про територіальний притулок, що прийнята Комітетом Міністрів Ради Європи
Декларація про територіальний притулок
Декларація про участь жінок у сприянні міжнародному миру та співробітництву
Декларація соціального прогресу та розвитку
Декларація тисячоліття Організації Об'єднаних Націй
Декларація щодо неприпустимості втручання у внутрішні справи держав, про захист
28 ноября 1978 года Преамбула Генеральная конференция
Декларація, прийнята в Осло, стосовно медичного аборту
Декларація прав людини і особистої свободи медичних працівників
Декларація прав дитини Декларация прав ребенка
Женевська декларація Женевская декларация
Загальна декларація прав людини (рос/укр)
Каїрська декларація про права людини у ісламі
Лімська декларація керівних принципів контролю
Лісабонська декларація стосовно прав пацієнта Лиссабонская декларация относительно прав пациента
Мадридська декларація стосовно професійної автономії та самоуправління
Манільська декларація про мирне вирішення міжнародних спорів
Мексиканська декларація 1975 року про рівність жінок та їх вклад в розвиток та мир
Паризька декларація "Жінки, діти та синдром набутого імунодефіциту (снід)"
Пекінська декларація (укр/рос)
Верховної ради союзу радянських соціалістичних республік
Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні
Сіднейська декларація стосовно смерті
Спільна декларація про основи відносин між Україною і Федеративною Республікою Н
Стокгольмська Декларація (Щодо питань навколишнього середовища)
Токійська декларація Основні лікарські принципи, стосовно тортур та інших видів
Кодекс Української рср житловий Кодекс Української рср
Кодекс України Земельний кодекс України
Чинність Тип
Конвенція про дорожній рух
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод
Конвенція про захист цивільного населення під час війни
Конвенція про поводження з військовополоненими
Конвенція про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях
Конвенція про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, із складу збройних сил на морі
Конвенція про права дитини
Конвенція про статус біженців (укр/рос)
Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 р. ( Солас-74 ) (solas)
Положення стаття 213. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення Справи про адміністративні правопорушення розглядаються: 1) адміністративними комісіями при виконавчих комітетах сільських,
Кодекс України про адміністративні правопорушення Кодекс України про адміністративні правопорушення Зміст документу (статті 1 212-20) ( ст. 213 ст. 330 ( 80732-10 ) (
Кодекс адміністративного судочинства України
Кодекс законів про працю України
Кодекс про шлюб та сім'ю України
Кодекс України (додаток) Кримінальний кодекс України (додаток)
Кодекс України Кримінальний кодекс України
Законами n 1254-vi ( 1254-17 ) від 14. 04. 2009 n 1276-vi ( 1276-17 ) від 16. 04. 2009 )
Кодекс України ( від статті 237 до статті 449) Кримінально-процесуальний Кодекс України ( від статті 237 до статті 449)
Кодекс України ( від статті 94 до статті 236-8 ) Кримінально-процесуальний Кодекс України ( від статті 94 до статті 236-8 )
Кодекс України Кримінально-процесуальний кодекс України
Кодекс України Митний кодекс України Зміст документу митний кодекс україни ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2002, n 38-39, ст. 288 )
Кодекс України Повітряний кодекс України
Кодекс україни про надра ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1994, n 36, ст. 340 )
Кодекс України Сімейний кодекс України
Кодекс України Цивільний кодекс України
Кодекс України Цивільний процесуальний кодекс України

Декларація щодо основних принципів, що стосуються внеску засобів масової інформа...

Декларація щодо основних принципів, що стосуються внеску засобів масової інформації у зміцнення миру та міжнародного взаєморозуміння, у розвиток прав людини і у боротьбу проти расизму і апартеїду та підбурення до війни


Зміст документу

Декларация об основных принципах, касающихся вклада средств

массовой информации в укрепление мира и международного

взаимопонимания, в развитие прав человека и в борьбу

против расизма и апартеида и подстрекательства к войне

28 ноября 1978 года

Преамбула

Генеральная конференция,

напоминая, что в соответствии с ее Уставом, задачей ЮНЕСКО является “содействовать укреплению мира и безопасности путем расширения сотрудничества народов в области образования, науки и культуры в интересах обеспечения всеобщего уважения справедливости, законности и прав человека, а также основных свобод” (статья I.1) и что в этих целях Организация будет содействовать облегчению “свободного распространения идей словесным и изобразительным путем” (статья I.2),

напоминая далее, что в соответствии с Уставом государства -

члены ЮНЕСКО, “веря в необходимость предоставления всем людям полных и равных возможностей для получения образования, беспрепятственных исканий объективной истины и свободного обмена мыслями и знаниями, выразили твердую решимость развивать и расширять связи между своими народами в целях взаимного понимания и приобретения более точного и ясного представления о жизни друг друга” (пункт 6 Преамбулы),

напоминая цели и принципы Организации Объединенных Наций, определенные в ее Уставе,

напоминая Всеобщую декларацию прав человека, принятую Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1948 г., и в частности статью 19, которая гласит, что “каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ"; и Международный пакт о гражданских и политических правах, принятый Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1966 году, который провозглашает эти же принципы в своей статье 19 и в статье 20 осуждает подстрекательство к войне, выступление в пользу национальной, расовой или религиозной ненависти и любую форму дискриминации, вражды или насилия,

напоминая статью 4 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1966 году, и Международную конвенцию о пресечении преступления апартеида и наказании за него, принятую Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1973 году, в соответствии с которыми государства-участники этих конвенций обязались принимать немедленные и эффективные меры по искоренению всякого подстрекательства или актов расовой дискриминации и согласились предотвращать любое поощрение преступления апартеида и сходной с ним сегрегационной политики или ее проявлений,

напоминая Декларацию о распространении среди молодежи идеалов мира, взаимного уважения и взаимопонимания между народами, принятую Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1965 году,

напоминая декларации и резолюции, принятые различными учреждениями системы ООН относительно установления нового международного экономического порядка и роли, которую ЮНЕСКО призвана играть в этой области,

напоминая Декларацию принципов международного культурного сотрудничества, принятую генеральной конференцией ЮНЕСКО в 1966 году,

напоминая принятую в 1946 году резолюцию 59 (I) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, в которой провозглашается, что “свобода информации является основным правом человека и представляет собой критерий всех видов свободы, защите которых Объединенные Нации себя посвятили;... свобода информации, безусловно, требует от тех, кто пользуется ее привилегиями, желания и умения не злоупотреблять ими. Основным принципом ее является моральная обязанность стремиться к выявлению объективных факторов и к распространению информации без злостных намерений...”,

напоминая резолюцию 110 (II), принятую в 1947 году Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, осуждающую любую форму пропаганды, имеющей целью или способную создать или усилить угрозу миру, нарушение мира или акт агрессии, напоминая резолюцию 127 (II) той же Ассамблеи, предлагающую государствам-членам принимать меры, в пределах того, что согласно с их основными законами, для борьбы с распространением ложных или извращенных известий, которые могут повредить дружеским отношениям между государствами, а также другие резолюции Генеральной Ассамблеи, касающиеся средств массовой информации и их вклада в укрепление мира, доверия и дружественных отношений между государствами,

напоминая резолюцию 9.12, принятую Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 1968 году, которая вновь подтверждает цель ЮНЕСКО способствовать искоренению колониализма и расизма, а также резолюцию 12.I, принятую Генеральной конференцией в 1976 году, провозглашающую, что колониализм, неоколониализм и расизм во всех их формах и проявлениях несовместимы с основными целями ЮНЕСКО,

напоминая резолюцию 4.301, принятую в 1970 году Генеральной конференцией ЮНЕСКО, о вкладе средств массовой информации в укрепление международного взаимопонимания и сотрудничества в интересах мира и благосостояния человечества и в борьбу против пропаганды войны, расизма, апартеида и ненависти между народами и сознавая важный вклад, который средства массовой информации могут внести в осуществление этих целей,

напоминая Декларацию о расе и расовых предрассудках, принятую двадцатой сессией Генеральной конференции ЮНЕСКО,

сознавая сложность проблем информации в современном обществе и разнообразие их возможных решений, о чем, в частности, свидетельствует их рассмотрение в рамках ЮНЕСКО, а также законное стремление всех заинтересованных сторон к тому, чтобы были учтены их чаяния, мнения и культурная самобытность,

сознавая чаяния развивающихся стран в отношении установления нового, более справедливого и более эффективного международного порядка в области информации и коммуникации,

провозглашает сего 28 дня ноября месяца 1978 года настоящую Декларацию об основных принципах, касающихся вклада средств массовой информации в укрепление мира и международного взаимопонимания, в развитие прав человека и в борьбу против расизма, апартеида и подстрекательства к войне.

Статья I


Дело укрепления мира и международного взаимопонимания, развития прав человека и борьбы против расизма, апартеида и подстрекательства к войне нуждается в свободном, более широком и более сбалансированном распространении информации. В этих целях средства массовой информации должны внести вклад первостепенной важности. Этот вклад будет тем более эффективным, если информация будет отражать различные аспекты рассматриваемой темы.

Статья II


1. Осуществление свободы мнения, выражения и информации, признаваемых в качестве составной части прав человека и основных свобод, является существенным фактором укрепления мира и международного взаимопонимания.

2. Доступ общественности к информации должен гарантироваться разнообразием доступных ей источников и средств информации, позволяя, таким образом, каждому убедиться в достоверности фактов и объективно оценить события. В этих целях журналисты должны обладать свободой передачи сообщений и возможно максимально полными средствами доступа к информации. Равным образом важно, чтобы средства массовой информации отвечали озабоченности народов и отдельных лиц, способствуя тем самым участию общественности в выработке информации.

3. В целях укрепления мира и международного взаимопонимания, развития прав человека и борьбы против расизма и апартеида и подстрекательства к войне средства массовой информации во всем мире, в силу принадлежащей им роли, внесут эффективный вклад в осуществление прав человека, в частности, помогая услышать голос угнетенных народов, которые борются против колониализма, неоколониализма, иностранной оккупации и всех форм расовой дискриминации и угнетения и не имеют возможности выражения на своих собственных территориях.

4. Для того чтобы средства массовой информации могли осуществлять в своей деятельности принципы настоящей Декларации, является существенным, чтобы журналисты и другие работники средств массовой информации пользовались у себя в стране или за границей защитой, которая обеспечивала бы им наилучшие условия для осуществления профессиональной деятельности.

Статья III


1. Средства массовой информации должны вносить важный вклад в укрепление мира и международного взаимопонимания и в борьбу против расизма, апартеида и подстрекательства к войне.

2. В борьбе против агрессивных войн, расизма, апартеида и других нарушений прав человека, которые являются, наряду с прочим, порождением предрассудков и невежества, средства информации, распространяя сведения об идеалах, стремлениях, культурах и потребностях всех народов, способствуют ликвидации невежества и непонимания между народами, осознанию гражданами одной страны нужд и стремлений других, обеспечению уважения прав и достоинства всех наций, всех народов и всех лиц, без различия расы, пола, языка, религии или национальности, и привлечению внимания к таким большим бедствиям человечества, как нищета, недоедание и болезни, содействуя, таким образом, выработке государствами политики, наиболее способствующей ослаблению международной напряженности и мирному и справедливому урегулированию международных споров.

Статья IV


Средства массовой информации должны играть важную роль в воспитании молодежи в духе мира, справедливости, свободы, взаимного уважения и взаимопонимания в целях развития прав человека, равенства прав всех людей и всех наций и экономического и социального прогресса. Они также должны играть важную роль в ознакомлении со взглядами и чаяниями молодого поколения.

Статья V


Для уважения свободы мнения, выражения и информации и для того, чтобы информация могла отражать все точки зрения, необходимо, чтобы предавались гласности мнения тех, кто считает, что опубликованная или распространенная о них информация причинила серьезный ущерб их усилиям по укреплению мира и международного взаимопонимания, развитию прав человека или по борьбе против расизма, апартеида и подстрекательства к войне.

Статья VI


Для создания нового равновесия и улучшения взаимообмена в распространении информации, что является благоприятным условием для установления справедливого и прочного мира и экономической и политической независимости развивающихся стран, требуется устранить неравномерность в распространении информации, предназначенной для них и исходящей из развивающихся стран, а также между этими странами. В этих целях важно, чтобы средства массовой информации этих стран располагали условиями и средствами для укрепления и развития своих возможностей и для сотрудничества между собой и со средствами массовой информации развитых стран.

Статья VII


Посредством более широкого распространения всей информации, касающейся всемерно признанных целей и принципов, которые лежат в основе резолюций, принятых различными учреждениями Организации Объединенных Наций, средства массовой информации эффективно способствуют укреплению мира и международного взаимопонимания, развитию прав человека, а также установлению более справедливого международного экономического порядка.

Статья VIII


Профессиональные организации, а также лица, участвующие в профессиональной подготовке журналистов и других работников средств массовой информации и помогающие им ответственно выполнять свои функции, должны придавать особое значение принципам настоящей Декларации при разработке кодексов этики и обеспечении их выполнения.

Статья IX


В духе настоящей Декларации международному сообществу надлежит содействовать созданию условий для свободного, более широкого и более сбалансированного распространения информации, а также для защиты журналистов и других работников средств массовой информации при выполнении ими своих функций. ЮНЕСКО может внести ценный вклад в этой области.

Статья Х


1. При должном уважении конституционных положений, направленных на обеспечение свободы информации, и применимых международных актов и соглашений необходимо создать и поддерживать во всем мире условия, которые позволяют организациям и лицам, на профессиональном уровне занимающимся распространением информации, осуществлять цели настоящей Декларации.

2. Важно, чтобы поощрялось свободное, более широкое и более сбалансированное распространение информации.

3. В этих целях необходимо, чтобы государства содействовали получению средствами массовой информации развивающихся стран условий и средств своего укрепления и расширения и поощряли их взаимное сотрудничество и их сотрудничество со средствами массовой информации развитых стран.

4. Точно так же, на основе равноправия, взаимной выгоды и уважения разнообразия культур — элементов общего наследия человечества, важно, чтобы поощрялись и развивались двусторонние и многосторонние обмены информацией между всеми государствами, в частности, между государствами с различными экономическими и социальными системами.

Статья XI


Для обеспечения полной эффективности настоящей Декларации необходимо, при должном уважении законодательных и административных положений и других обязанностей государств-членов, гарантировать благоприятные условия для деятельности средств информации в соответствии с положениями Всеобщей декларации прав человека и соответствующими принципами, провозглашенными в Международном пакте о гражданских и политических правах, принятом Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1966 году.Інфодиск. «Законодавство України»Схожі:

28 ноября 1978 года Преамбула Генеральная конференция iconМеждународная научно методическая конференция «современное образование и интеграционные процессы»
«Современное образование и интеграционные процессы», которая состоится 14 ноября – 16 ноября 2012 года в Донбасской государственной...
28 ноября 1978 года Преамбула Генеральная конференция iconN 128 (укр/рос) Генеральная конференция Международной организации труда что созванная в Женеве Административным советом Международного бюро

28 ноября 1978 года Преамбула Генеральная конференция iconПринят Государственной Думой 16 ноября 2007 года Одобрен Советом Федерации 23 ноября 2007 года Глава Общие положения статья
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в связи с организацией и проведением XXII олимпийских зимних игр и...
28 ноября 1978 года Преамбула Генеральная конференция iconПоложение об открытом четырех этапном кубке «Осени»
Донецкая обл., г. Красный Лиман Iэтап – 27 октября; iiэтап – 10 ноября; iiiэтап – 24 ноября; ivэтап – 8 декабря 2013 года
28 ноября 1978 года Преамбула Генеральная конференция iconПо следам тропосферного прохождения 2-4 ноября 2010 года
Проснувшись 2 ноября 2010г около 05. 00 Utc, включаю трансивер и попадаю в уже «идущее» прохождение. Остатки сна мгновенно улетучиваются....
28 ноября 1978 года Преамбула Генеральная конференция iconIi международная конференция “Крюинг в Украине”, 26 ноября, г. Одесса
Одессе, в гостинице “Аркадия Плаза” состоялась II международная конференция “Крюинг в Украине 2010”. В ходе конференции у ее участников...
28 ноября 1978 года Преамбула Генеральная конференция icon20-го декабря 2007 года 62-я Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций провозгласила 2009 год Международным годом астрономии.
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций провозгласила 2009 год Международным годом астрономии. Резолюция была представлена...
28 ноября 1978 года Преамбула Генеральная конференция iconКонкурс «времена года. Лирика. Жизнь.»
Автор стихотворений – ученица 8 «б» класса мбоу сош №11 станицы Кирпильской Усть-Лабинского района Краснодарского края бахтоярова...
28 ноября 1978 года Преамбула Генеральная конференция iconОбразования Рязанского Содружества Анонимных Алкоголиков 4-6 ноября 2011 года г. Рязань, пос. Солотча, база отдыха «Дружба» Первый день 4 ноября (пятница) Внимание!!! программа
Приглашаем Вас на большое собрание, посвящённое 19 летию образования первой группы Анонимных Алкоголиков в г. Рязани
28 ноября 1978 года Преамбула Генеральная конференция iconПрограмма мероприятия 17 ноября 2013 года

28 ноября 1978 года Преамбула Генеральная конференция iconПрограмма мероприятия 17 ноября 2013 года

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи