Каїрська декларація про права людини у ісламі icon

Каїрська декларація про права людини у ісламі
Скачати 89.08 Kb.
НазваКаїрська декларація про права людини у ісламі
Дата конвертації13.09.2013
Розмір89.08 Kb.
ТипДокументи
1. /00_все КОДЕКСЫ/00_Кодекс Украхни.doc
2. /00_все КОДЕКСЫ/Господарський кодекс Украхни.doc
3. /00_все КОДЕКСЫ/Господарський процесуальний кодекс Украхни.doc
4. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/00_Декларац_я.doc
5. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Брюссельська декларац_я про закони _ звичах в_йни 1874 року.doc
6. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/В_денська декларац_я та Програма д_й.doc
7. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Венец_анська декларац_я стосовно невил_ковних захворювань.doc
8. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Всесв_тня декларац_я про забезпечення виживання, захисту та розвитку д_тей.doc
9. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Гонконгська декларац_я стосовно поганого поводження з людьми похилого в_ку.doc
10. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я Ком_тету м_н_стр_в Ради Європи Про р_вноправн_сть ж_нок та чолов_к_в.doc
11. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я Ком_тету м_н_стр_в Ради Європи Про свободу вираження погляд_в та _нформац_х.doc
12. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я основних принцип_в правосуддя для жертв злочин_в та зловживання владою.doc
13. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я прав нац_ональностей Украхни.doc
14. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я принцип_в м_жнародного культурного сп_вроб_тництва.doc
15. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про боротьбу з травматизмом.doc
16. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про виховання народ_в в дус_ миру.doc
17. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про захист ж_нок _ д_тей при надзвичайних обставинах та п_д час збройних конфл_кт_в.doc
18. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про захист ус_х ос_б в_д катувань та _нших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують г_дн_сть, вид_в поводження _ покарання.doc
19. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про посилення ефективност_ принципу в_дмови в_д погрози силою або хх застосування в м_жнародних в_дношеннях.doc
20. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про права _нвал_д_в.doc
21. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про права розумово в_дсталих ос_б.doc
22. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про право народ_в на мир.doc
23. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про прихильн_сть справ_ боротьби з В_Л_СН_Дом.doc
24. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про расу та расов_ забобони.doc
25. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про територ_альний притулок, що прийнята Ком_тетом М_н_стр_в Ради Європи.doc
26. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про територ_альний притулок.doc
27. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про участь ж_нок у сприянн_ м_жнародному миру та сп_вроб_тництву.doc
28. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я соц_ального прогресу та розвитку.doc
29. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я тисячол_ття Орган_зац_х Об'єднаних Нац_й.doc
30. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я щодо неприпустимост_ втручання у внутр_шн_ справи держав.doc
31. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я щодо основних принцип_в, що стосуються внеску засоб_в масовох _нформац_х у зм_цнення миру___.doc
32. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я, прийнята в Осло, стосовно медичного аборту.doc
33. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларация по правам человека и личной свободе медицинских работников.doc
34. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларация прав ребенка.doc
35. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Женевская декларация.doc
36. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Загальна декларац_я прав людини (рос_укр).doc
37. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Кахрська декларац_я про права людини у _слам_.doc
38. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Л_мська декларац_я кер_вних принцип_в контролю.doc
39. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Лиссабонская декларация относительно прав пациента.doc
40. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Мадридська декларац_я стосовно профес_йнох автоном_х та самоуправл_ння.doc
41. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Ман_льська декларац_я про мирне вир_шення м_жнародних спор_в.doc
42. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Мексиканська декларац_я 1975 року про р_вн_сть ж_нок та хх вклад в розвиток та мир.doc
43. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Паризька декларац_я Ж_нки, д_ти та синдром набутого _мунодеф_циту (СН_Д).doc
44. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Пек_нська декларац_я (укр_рос).doc
45. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Про визнання незаконними _ злочинними репресивних.doc
46. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Про загальн_ засади державнох молод_жнох пол_тики в Украхн_.doc
47. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/С_днейська декларац_я стосовно смерт_.doc
48. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Сп_льна декларац_я про основи в_дносин м_ж Украхною _ Федеративною Республ_кою Н_меччина.doc
49. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Стокгольмська Декларац_я (Щодо питань навколишнього середовища).doc
50. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Ток_йська декларац_я Основн_ л_карськ_ принципи, стосовно тортур та _нших вид_в жорстокого, негуманного або принизливого поводження чи покарання у раз_ затримання та ув'язнення.doc
51. /00_все КОДЕКСЫ/Житловий Кодекс Украхнськох РСР.doc
52. /00_все КОДЕКСЫ/Земельний кодекс Украхни.doc
53. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/00_Конвенц_я.doc
54. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про дорожн_й рух.doc
55. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про захист прав людини _ основоположних свобод.doc
56. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про захист цив_льного населення п_д час в_йни.doc
57. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про поводження з в_йськовополоненими.doc
58. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про пол_пшення дол_ поранених _ хворих у д_ючих арм_ях.doc
59. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про пол_пшення дол_ поранених, хворих та ос_б, як_ зазнали корабельнох авар_х, _з складу збройних сил на мор_.doc
60. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про права дитини.doc
61. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про статус б_женц_в (укр_рос).doc
62. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/М_жнародна конвенц_я з охорони людського життя на мор_ 1974 р..doc
63. /00_все КОДЕКСЫ/Кодекс Украхни про адм_н_стративн_ правопорушення (статт_ 213 - 330).doc
64. /00_все КОДЕКСЫ/Кодекс Украхни про адм_н_стративн_ правопорушення.doc
65. /00_все КОДЕКСЫ/Кодекс адм_н_стративного судочинства Украхни.doc
66. /00_все КОДЕКСЫ/Кодекс закон_в про працю Украхни.doc
67. /00_все КОДЕКСЫ/Кодекс про шлюб та с_м'ю Украхни.doc
68. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нальний кодекс Украхни (додаток).doc
69. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нальний кодекс Украхни.doc
70. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нально-виконавчий кодекс Украхни.doc
71. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нально-процесуальний Кодекс Украхни ( в_д статт_ 237 до статт_ 449).doc
72. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нально-процесуальний Кодекс Украхни ( в_д статт_ 94 до статт_ 236-8 ).doc
73. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нально-процесуальний кодекс Украхни.doc
74. /00_все КОДЕКСЫ/Митний кодекс Украхни.doc
75. /00_все КОДЕКСЫ/Пов_тряний кодекс Украхни.doc
76. /00_все КОДЕКСЫ/Про надра.doc
77. /00_все КОДЕКСЫ/С_мейний кодекс Украхни.doc
78. /00_все КОДЕКСЫ/Цив_льний кодекс Украхни.doc
79. /00_все КОДЕКСЫ/Цив_льний процесуальний кодекс Украхни.doc
Верховна Рада України 16. 01. 2003 435-iv yes кодекс України Господарський кодекс
Кодекс України Господарський кодекс України
Кодекс України Господарський процесуальний кодекс України
Чинність Тип
Брюссельська декларація про закони і звичаї війни 1874 року
Програма дій Віденська декларація та Програма дій
Венеціанська декларація стосовно невиліковних захворювань
Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту та розвитку дітей
Гонконгська декларація стосовно поганого поводження з людьми похилого віку
Декларація Комітету міністрів Ради Європи "Про рівноправність жінок та чоловіків"
Декларація Комітету міністрів Ради Європи Про свободу вираження поглядів та інф
Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочинів та зловживання владою
Декларація прав національностей України
Декларація принципів міжнародного культурного співробітництва
Декларація про боротьбу з травматизмом
Декларація про виховання народів в дусі миру
Декларація про захист жінок і дітей при надзвичайних обставинах та під час збройних конфліктів
Декларація про захист усіх осіб від катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання
Декларація про посилення ефективності принципу відмови від погрози силою або її застосування в міжнародних відношеннях
Декларація про права інвалідів
Декларація про права розумово відсталих осіб
Декларація про право народів на мир
Декларація про прихильність справі боротьби з віл/снідом
Декларація про расу та расові забобони
Декларація про територіальний притулок, що прийнята Комітетом Міністрів Ради Європи
Декларація про територіальний притулок
Декларація про участь жінок у сприянні міжнародному миру та співробітництву
Декларація соціального прогресу та розвитку
Декларація тисячоліття Організації Об'єднаних Націй
Декларація щодо неприпустимості втручання у внутрішні справи держав, про захист
28 ноября 1978 года Преамбула Генеральная конференция
Декларація, прийнята в Осло, стосовно медичного аборту
Декларація прав людини і особистої свободи медичних працівників
Декларація прав дитини Декларация прав ребенка
Женевська декларація Женевская декларация
Загальна декларація прав людини (рос/укр)
Каїрська декларація про права людини у ісламі
Лімська декларація керівних принципів контролю
Лісабонська декларація стосовно прав пацієнта Лиссабонская декларация относительно прав пациента
Мадридська декларація стосовно професійної автономії та самоуправління
Манільська декларація про мирне вирішення міжнародних спорів
Мексиканська декларація 1975 року про рівність жінок та їх вклад в розвиток та мир
Паризька декларація "Жінки, діти та синдром набутого імунодефіциту (снід)"
Пекінська декларація (укр/рос)
Верховної ради союзу радянських соціалістичних республік
Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні
Сіднейська декларація стосовно смерті
Спільна декларація про основи відносин між Україною і Федеративною Республікою Н
Стокгольмська Декларація (Щодо питань навколишнього середовища)
Токійська декларація Основні лікарські принципи, стосовно тортур та інших видів
Кодекс Української рср житловий Кодекс Української рср
Кодекс України Земельний кодекс України
Чинність Тип
Конвенція про дорожній рух
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод
Конвенція про захист цивільного населення під час війни
Конвенція про поводження з військовополоненими
Конвенція про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях
Конвенція про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, із складу збройних сил на морі
Конвенція про права дитини
Конвенція про статус біженців (укр/рос)
Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 р. ( Солас-74 ) (solas)
Положення стаття 213. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення Справи про адміністративні правопорушення розглядаються: 1) адміністративними комісіями при виконавчих комітетах сільських,
Кодекс України про адміністративні правопорушення Кодекс України про адміністративні правопорушення Зміст документу (статті 1 212-20) ( ст. 213 ст. 330 ( 80732-10 ) (
Кодекс адміністративного судочинства України
Кодекс законів про працю України
Кодекс про шлюб та сім'ю України
Кодекс України (додаток) Кримінальний кодекс України (додаток)
Кодекс України Кримінальний кодекс України
Законами n 1254-vi ( 1254-17 ) від 14. 04. 2009 n 1276-vi ( 1276-17 ) від 16. 04. 2009 )
Кодекс України ( від статті 237 до статті 449) Кримінально-процесуальний Кодекс України ( від статті 237 до статті 449)
Кодекс України ( від статті 94 до статті 236-8 ) Кримінально-процесуальний Кодекс України ( від статті 94 до статті 236-8 )
Кодекс України Кримінально-процесуальний кодекс України
Кодекс України Митний кодекс України Зміст документу митний кодекс україни ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2002, n 38-39, ст. 288 )
Кодекс України Повітряний кодекс України
Кодекс україни про надра ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1994, n 36, ст. 340 )
Кодекс України Сімейний кодекс України
Кодекс України Цивільний кодекс України
Кодекс України Цивільний процесуальний кодекс України

Каїрська декларація про права людини у ісламі

Каїрська декларація про права людини у ісламі


Зміст документу

Каирская декларация о правах человека в исламе

Государства — члены Организации Исламская конференция,

вновь подтверждая культурную и историческую миссию исламского мира, сотворенного Господом как лучший из народов, давший человечеству универсальную и всесторонне развитую цивилизацию, в которой достигнута гармония между жизнью на этом свете и на том и знание сочетается с верой; и роль, которую исламский мир должен играть в том, чтобы указать путь человечеству, запутавшемуся в противоречивых тенденциях и идеологиях, и найти решение хронических проблем этой материалистической цивилизации,

стремясь внести свой вклад в усилия человечества по утверждению прав человека, защите человека от эксплуатации и гонений и подтвердить его свободу и право на достойную жизнь в соответствии с исламским шариатом,

будучи убеждена, что человечество, достигшее значительных успехов в развитии материалистической науки, по-прежнему остро нуждается и будет нуждаться в вере для сохранения своей цивилизации и во внутренней побудительной силе для защиты своих прав,

считая, что основные права и универсальные свободы в исламе являются неотъемлемой частью исламской религии и что принципиально никто не имеет права отменять их полностью или частично или нарушать, или попирать их, поскольку они являются обязательными заповедями Господа, которые содержатся в Книгах откровения Господа и были ниспосланы через последнего из его пророков для завершения предшествующих божественных посланий, что сделало их соблюдение актом молитвы, а их попрание или нарушение страшным грехом, и поэтому каждый человек несет личную ответственность, а исламский мир — коллективную ответственность за их охрану,

опираясь на вышеуказанные принципы,

заявляет следующее:

Статья 1


a) Все люди образуют одну семью, члены которой обьединены повиновением Господу и являются потомками Адама. Все люди равны в основополагающем человеческом достоинстве и основополагающих обязательствах и обязанностях без кого-либо различия по признаку расы, цвета кожи, языка, пола, религиозной веры, политических взглядов, социального положения и других оснований. Подлинная вера является гарантией повышения такого достоинства в процессе совершенствования человека.

b) Все люди есть слуги Господни, и наиболее любимы им те, которые наиболее полезны остальным его слугам, и никто не имеет превосходства над другими людьми, разве что в благочестии и добрых делах.

Статья 2


a) Жизнь — есть дар Господа, и право на жизнь гарантировано каждому. Обязанностью людей, обществ и государств является защита этого права от любых посягательств, и жизнь нельзя отнять, иначе как по предписаниям шариата.

b) Запрещается прибегать к таким средствам, которые могут привести к уничтожению человечества путем геноцида.

c) Сохранение человеческой жизни в течение времени, отпущенного Господом, является обязанностью, предписанной шариатом.

d) Физическая неприкосновенность является гарантированным правом. Государство обязано охранять его, и запрещается нарушать его, иначе как по предписанию шариата.

Статья 3


a) В случае применения силы или вооруженного конфликта запрещается убивать таких мирных жителей, как старики, женщины и дети. Раненые и больные имеют право на медицинскую помощь; военнопленные имеют право на получение пищи, убежища и одежды. Запрещается уродовать трупы. Обязательно необходимо обмениваться военнопленными и организовывать посещения или воссоединения семей, разлученных обстоятельствами войны.

b) Запрещается вырубать деревья, повреждать посевы и убивать скот, разрушать гражданские строения и сооружения неприятеля путем обстрела, подрыва или с помощью иных средств.

Статья 4


Каждый человек имеет право на неприкосновенность и защиту своего доброго имени и чести в течение жизни и после смерти. Государство и общество охраняют его останки и место захоронения.

Статья 5


a) Семья является основой общества и зарождается в результате брака. Мужчины и женщины имеют право сочетаться браком и никакие ограничения по признаку расы, цвета кожи или национальности не могут препятствовать воспользоваться им этим правом.

b) Общество и государство устраняют все препятствия для брака и облегчают процедуру бракосочетания. Они обеспечивают защиту и благополучие семьи.

Статья 6


a) Женщина равноправна с мужчиной в человеческом достоинстве и наделена как правами, так и обязанностями; она имеет свой самостоятельный гражданский статус и финансовую независимость, а также право сохранять свое имя и род.

b) Муж отвечает за достаток и благополучие семьи.

Статья 7


a) С момента рождения каждый ребенок имеет право на получение со стороны родителей, общества и государства надлежащего ухода, воспитания, а также материальной, физической и моральной поддержки. Мать и плод должны быть окружены особой заботой.

b) Родители и те, кто находится в аналогичном положении, имеют право выбирать для своих детей вид образования и по своему желанию, при этом они должны учитывать интересы и будущее детей в соответствии с этическими ценностями и принципами шариата.

c) Оба родителя имеют право на заботу со стороны своих детей, а родственники — со стороны своих близких в соответствии с предписанием шариата.

Статья 8


Каждый человек имеет право пользоваться своей правосубьектностью применительно к своим обязательствам и обязанностям, а в случае ее полной или частичной утраты, от его имени выступает его опекун.

Статья 9


a) Получение знаний является обязанностью, а обеспечение образования — долгом общества и государства. Государство обеспечивает наличие путей и средств получения образования и гарантирует разнообразие видов образования в интересах общества, с тем чтобы человек мог познакомиться с религией ислама и знаниями о Вселенной на благо человечества.

b) Каждый человек имеет право на получение религиозного и мирского образования в различных учереждениях учебного и назидательного характера, включая семью, школу, университеты, средства массовой информации и т.д., для комплексного и сбалансированного развития своей личности, укрепления веры в Господа и поощрения уважения и защиты как прав, так и обязательств.

Статья 10


Ислам — религия первозданной чистоты. Запрещается прибегать к какой-либо форме принуждения человека или использовать его нищету или невежество для обращения его в другую веру или атеизм.

Статья 11


a) Люди рождаются свободными, и никто не имеет права превращать их в рабов, унижать, угнетать или експлуатировать, и они никому не подвластны, кроме Господа всевышнего.

b) Колониализм любых видов, будучи одной из наиболее уродливых форм рабства, полностью запрещен. Страдающие под игом колониализма народы имеют полное право на свободу и самоопределение. Обязанностью всех государств и народов является поддержка борьбы колонизированных народов за ликвидацию всех форм колониализма и оккупации, и все государства и народы имеют право на сохранение своего независимого статуса и осуществление контроля над своими богатствами и природными ресурсами.

Статья 12


Каждый человек имеет право при соблюдении предписаний шариата на свободное передвижение и выбор места жительства внутри своей страны или за ее пределами, а в случае преследования — право искать убежище в другой стране. Страна убежища обеспечивает его защиту до тех пор, пока он не будет в безопасности, за исключением случаев, когда предоставление убежища связано с деянием, которое шариат рассматривает как преступление.

Статья 13


Работа — это право, гарантированное государством и обществом каждому работоспособному человеку. Каждый свободен в выборе работы, которая в наибольшей степени его устраивает и отвечает его интересам, а также интересам общества. Работающий имеет право на спокойствие и безопасность, а также на получение всех других социальных гарантий. Ему нельзя поручить работу, которую он не может выполнить, или принудить работать, или эксплуатировать, или каким-либо образом нанести вред. Он имеет право на получение без задержек и без всякой дискриминации между мужчинами и женщинами справедливой заработной платы за свой труд, а также оплаты за отпуск и на продвижение по службе, которого он заслуживает. Со своей стороны, он должен скрупулезно и преданно выполнять свою работу. Если рабочие и служащие не могут договориться по какому-либо вопросу, государство вмешивается для урегулирования спора и удовлетворения требований, подтверждения прав и беспристрастного восстановления справедливости.

Статья 14


Каждый имеет право на получение законных доходов без монополизации, обмана или ущерба для себя и других. Ростовщичество (риба) строго запрещено.

Статья 15


a) Каждый имеет право владеть имуществом, приобретенным законным путем, и иметь права собственника без ущерба для себя, других и общества в целом. Экспроприация не допускается, иначе как для удовлетворения интересов общества и при немедленной выплате справедливой компенсации.

b) Конфискация и арест имущества запрещаются, за исключением случаев, когда такая необходимость возникает в силу закона.

Статья 16


Каждый имеет право пользоваться плодами своего научного, литературного, художественного и технического творчества, а также право на защиту связанных с ним моральных и материальных интересов, при условии, что такое творчество не противоречит принципам шариата.

Статья 17


a) Каждый имеет право жить в чистой окружающей среде, свободной от пороков и моральной коррупции, в окружающей среде, которая будет способствовать его саморазвитию, а государство и общество в целом должны обеспечивать такое право.

b) Каждый имеет право на медицинское и социальное обслуживание и пользование всеми обществами учреждениями, которые предоставляет общество и государство в пределах имеющихся у них ресурсов.

c) Государство обеспечивает человеку право на достойную жизнь, которая дает ему возможность удовлетворять все свои потребности и потребности своих иждивенцев, включая продовольствие, одежду, жилье, образование, медицинское обслуживание и другие основные потребности.

Статья 18


a) Каждый имеет право жить в безопасности для себя лично, своей религии, своих иждивенцев, своей чести и своего имущества.

b) Каждый имеет право на охрану конфиденциальности своих личных дел, в своем доме, своей семье, в отношении своего имущества и своих взаимоотношений. Не разрешается следить за человеком, держать его под наблюдением или порочить его доброе имя. Государство охраняет личность от произвольного вмешательства в ее дела.

c) Частное жилище пользуется неприкосновенностью во всех случаях. В него нельзя входить без разрешения его жителей или каких-либо противоправным образом, его нельзя разрушать или конфисковывать и выселять из него проживающих в нем лиц.

Статья 19


a) Все люди равны перед законом без какого бы то ни было различных между правящими и управляемыми.

b) Право обращаться к правосудию гарантировано каждому.

c) Ответственность по существу носит личный характер.

d) Не может быть преступления или наказания, если только они не предусмотрены в шариате.

e) Обвиняемый не виновен, пока его вина не доказана беспристрастным судом, на котором ему быть предоставлены все гарантии защиты.

Статья 20


Не разрешается без законных оснований арестовывать человека, ограничивать его свободу, высылать или наказывать его. Не разрешается подвергать его физическим или психическим пыткам или унижению, жестокости или оскорблению в какой бы то ни было форме. Не разрешается также подвергать человека медицинским и научным экспериментам без его согласия или с риском для его здоровья или жизни. В равной степени не разрешается вводить чрезвычайные законы, разрешающие осуществление таких действий.

Статья 21


Захват заложников в какой бы то ни было форме и для любых целей однозначно запрещен.

Статья 22


a) Каждый имеет право на свободное выражение своего мнения таким образом, чтобы это не противоречило принципам шариата.

b) Каждый имеет право выступать в защиту того, что он считает верным, и предостерегать в отношении того, что он считает неправильным и порочным в соответствии с нормами исламского шариата.

c) Информация является жизненно необходимой для общества. Она не может быть использована или употреблена таким образом, чтобы это нарушало святость и достоинство пророков, подрывало моральные и этические ценности или разрушало, коррумпировало или наносило ущерб обществу или ослабляло его веру.

d) Не разрешается возбуждать националистическую или идейную вражду или совершать какие-либо действия, которые могут побудить к расовой дискриминации в какой бы то ни было форме.

Статья 23


a) Власть — это доверие; и злоупотребление или умышленное использование ее абсолютно недопустимы в интересах обеспечения гарантий основных прав человека.

b) Каждый имеет право участвовать прямо или косвенно в управлении делами своей страны. Он также имеет право на занятие общественных должностей в соответствии с положениями шариата.

Статья 24


Все права и свободы, изложенные в настоящей Декларации, регулируются исламским шариатом.

Статья 25


Исламский шариат является единственным источником для толкования или пояснения любых статей настоящей Декларации.

Каир, 14 мухаррама 1411 года хиджры

5 августа 1990 года


Документ A/45/421 Генеральной Ассамблеи ООН.Інфодиск. «Законодавство України»Схожі:

Каїрська декларація про права людини у ісламі iconТема: Права людини і громадянина
Обладнання та матеріали: Загальна Декларація прав людини; Конвенція ООН про права дитини; Конституція України; підручник
Каїрська декларація про права людини у ісламі iconВідкритий виховний захід «Права людини: Історія і сучасність» Мета
«Загальна декларація прав дитини та прав людини: права, що належать Вам, права, що належать всім»
Каїрська декларація про права людини у ісламі iconБрейн-ринг «Я знаю свої права»
Корекційна мета: корекція і конкретизація понять «декларація», «права людини», «права дитини», «конституція», «конвенція»
Каїрська декларація про права людини у ісламі iconПоложення Конвенції про права дитини, роздруковані картки «Права та обов'язки» для гри «Хто перший?», тест «Чи знаєш ти права та обов'язки». Коментар
Мета: розкрити поняття «закон», «конституція», «оон», «декларація», «конвенція», «право», «ратифіка­ція»; ознайомити учнів із змістом...
Каїрська декларація про права людини у ісламі iconРеферат на тему "Система конституційних прав, свобод та обв’язків громадянина України"
Від народження кожна людина має певні права. 10 грудня 1948 Генеральна Асамблея Організації Об’єднанних Націй проголосила Загальну...
Каїрська декларація про права людини у ісламі iconПреамбула б загальна декларація прав людини
Об'єднаних Націй підтвердили в Статуті (995 010) свою вiру в основні права людини, в гiднiсть i цiннiсть людської особи i в рiвноправнiсть...
Каїрська декларація про права людини у ісламі iconВиховна година на тему: Класний керівник 5 класу
Мета: розкрити поняття «закон», «конституція», «оон», «декларація», «конвенція», «право»; ознайомити учнів із змістом основних статей...
Каїрська декларація про права людини у ісламі iconТема Якими є права й обов'язки людини в демократичному суспільстві”. Мета: розкрити поняття „ права людини”
Мета: розкрити поняття „ права людини”, „ права дитини”, „Обов'язки людини і громадянина України”
Каїрська декларація про права людини у ісламі iconДекларація прав дитини
Об'єднаних Націй знову підтвердили в Статуті свою віру в основні права людини і в гідність та цінність людської особи і сповнені...
Каїрська декларація про права людини у ісламі iconПротокол до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права
Який міжнародно-правовий акт входить в Міжнародну хартію прав людини (Міжнародний білль про права людини)?
Каїрська декларація про права людини у ісламі iconАплікаційна форма конкурсу «Фестиваль Docudays ua: молодим про права людини»
Який семінар, школу, чи інший курс навчання пройшов/пройшла в рамках Програми “Розуміємо права людини” (назва, дата)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи