Мадридська декларація стосовно професійної автономії та самоуправління icon

Мадридська декларація стосовно професійної автономії та самоуправління
Скачати 40.29 Kb.
НазваМадридська декларація стосовно професійної автономії та самоуправління
Дата конвертації13.09.2013
Розмір40.29 Kb.
ТипДокументи
1. /00_все КОДЕКСЫ/00_Кодекс Украхни.doc
2. /00_все КОДЕКСЫ/Господарський кодекс Украхни.doc
3. /00_все КОДЕКСЫ/Господарський процесуальний кодекс Украхни.doc
4. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/00_Декларац_я.doc
5. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Брюссельська декларац_я про закони _ звичах в_йни 1874 року.doc
6. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/В_денська декларац_я та Програма д_й.doc
7. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Венец_анська декларац_я стосовно невил_ковних захворювань.doc
8. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Всесв_тня декларац_я про забезпечення виживання, захисту та розвитку д_тей.doc
9. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Гонконгська декларац_я стосовно поганого поводження з людьми похилого в_ку.doc
10. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я Ком_тету м_н_стр_в Ради Європи Про р_вноправн_сть ж_нок та чолов_к_в.doc
11. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я Ком_тету м_н_стр_в Ради Європи Про свободу вираження погляд_в та _нформац_х.doc
12. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я основних принцип_в правосуддя для жертв злочин_в та зловживання владою.doc
13. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я прав нац_ональностей Украхни.doc
14. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я принцип_в м_жнародного культурного сп_вроб_тництва.doc
15. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про боротьбу з травматизмом.doc
16. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про виховання народ_в в дус_ миру.doc
17. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про захист ж_нок _ д_тей при надзвичайних обставинах та п_д час збройних конфл_кт_в.doc
18. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про захист ус_х ос_б в_д катувань та _нших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують г_дн_сть, вид_в поводження _ покарання.doc
19. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про посилення ефективност_ принципу в_дмови в_д погрози силою або хх застосування в м_жнародних в_дношеннях.doc
20. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про права _нвал_д_в.doc
21. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про права розумово в_дсталих ос_б.doc
22. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про право народ_в на мир.doc
23. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про прихильн_сть справ_ боротьби з В_Л_СН_Дом.doc
24. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про расу та расов_ забобони.doc
25. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про територ_альний притулок, що прийнята Ком_тетом М_н_стр_в Ради Європи.doc
26. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про територ_альний притулок.doc
27. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про участь ж_нок у сприянн_ м_жнародному миру та сп_вроб_тництву.doc
28. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я соц_ального прогресу та розвитку.doc
29. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я тисячол_ття Орган_зац_х Об'єднаних Нац_й.doc
30. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я щодо неприпустимост_ втручання у внутр_шн_ справи держав.doc
31. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я щодо основних принцип_в, що стосуються внеску засоб_в масовох _нформац_х у зм_цнення миру___.doc
32. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я, прийнята в Осло, стосовно медичного аборту.doc
33. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларация по правам человека и личной свободе медицинских работников.doc
34. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларация прав ребенка.doc
35. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Женевская декларация.doc
36. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Загальна декларац_я прав людини (рос_укр).doc
37. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Кахрська декларац_я про права людини у _слам_.doc
38. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Л_мська декларац_я кер_вних принцип_в контролю.doc
39. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Лиссабонская декларация относительно прав пациента.doc
40. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Мадридська декларац_я стосовно профес_йнох автоном_х та самоуправл_ння.doc
41. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Ман_льська декларац_я про мирне вир_шення м_жнародних спор_в.doc
42. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Мексиканська декларац_я 1975 року про р_вн_сть ж_нок та хх вклад в розвиток та мир.doc
43. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Паризька декларац_я Ж_нки, д_ти та синдром набутого _мунодеф_циту (СН_Д).doc
44. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Пек_нська декларац_я (укр_рос).doc
45. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Про визнання незаконними _ злочинними репресивних.doc
46. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Про загальн_ засади державнох молод_жнох пол_тики в Украхн_.doc
47. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/С_днейська декларац_я стосовно смерт_.doc
48. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Сп_льна декларац_я про основи в_дносин м_ж Украхною _ Федеративною Республ_кою Н_меччина.doc
49. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Стокгольмська Декларац_я (Щодо питань навколишнього середовища).doc
50. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Ток_йська декларац_я Основн_ л_карськ_ принципи, стосовно тортур та _нших вид_в жорстокого, негуманного або принизливого поводження чи покарання у раз_ затримання та ув'язнення.doc
51. /00_все КОДЕКСЫ/Житловий Кодекс Украхнськох РСР.doc
52. /00_все КОДЕКСЫ/Земельний кодекс Украхни.doc
53. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/00_Конвенц_я.doc
54. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про дорожн_й рух.doc
55. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про захист прав людини _ основоположних свобод.doc
56. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про захист цив_льного населення п_д час в_йни.doc
57. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про поводження з в_йськовополоненими.doc
58. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про пол_пшення дол_ поранених _ хворих у д_ючих арм_ях.doc
59. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про пол_пшення дол_ поранених, хворих та ос_б, як_ зазнали корабельнох авар_х, _з складу збройних сил на мор_.doc
60. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про права дитини.doc
61. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про статус б_женц_в (укр_рос).doc
62. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/М_жнародна конвенц_я з охорони людського життя на мор_ 1974 р..doc
63. /00_все КОДЕКСЫ/Кодекс Украхни про адм_н_стративн_ правопорушення (статт_ 213 - 330).doc
64. /00_все КОДЕКСЫ/Кодекс Украхни про адм_н_стративн_ правопорушення.doc
65. /00_все КОДЕКСЫ/Кодекс адм_н_стративного судочинства Украхни.doc
66. /00_все КОДЕКСЫ/Кодекс закон_в про працю Украхни.doc
67. /00_все КОДЕКСЫ/Кодекс про шлюб та с_м'ю Украхни.doc
68. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нальний кодекс Украхни (додаток).doc
69. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нальний кодекс Украхни.doc
70. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нально-виконавчий кодекс Украхни.doc
71. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нально-процесуальний Кодекс Украхни ( в_д статт_ 237 до статт_ 449).doc
72. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нально-процесуальний Кодекс Украхни ( в_д статт_ 94 до статт_ 236-8 ).doc
73. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нально-процесуальний кодекс Украхни.doc
74. /00_все КОДЕКСЫ/Митний кодекс Украхни.doc
75. /00_все КОДЕКСЫ/Пов_тряний кодекс Украхни.doc
76. /00_все КОДЕКСЫ/Про надра.doc
77. /00_все КОДЕКСЫ/С_мейний кодекс Украхни.doc
78. /00_все КОДЕКСЫ/Цив_льний кодекс Украхни.doc
79. /00_все КОДЕКСЫ/Цив_льний процесуальний кодекс Украхни.doc
Верховна Рада України 16. 01. 2003 435-iv yes кодекс України Господарський кодекс
Кодекс України Господарський кодекс України
Кодекс України Господарський процесуальний кодекс України
Чинність Тип
Брюссельська декларація про закони і звичаї війни 1874 року
Програма дій Віденська декларація та Програма дій
Венеціанська декларація стосовно невиліковних захворювань
Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту та розвитку дітей
Гонконгська декларація стосовно поганого поводження з людьми похилого віку
Декларація Комітету міністрів Ради Європи "Про рівноправність жінок та чоловіків"
Декларація Комітету міністрів Ради Європи Про свободу вираження поглядів та інф
Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочинів та зловживання владою
Декларація прав національностей України
Декларація принципів міжнародного культурного співробітництва
Декларація про боротьбу з травматизмом
Декларація про виховання народів в дусі миру
Декларація про захист жінок і дітей при надзвичайних обставинах та під час збройних конфліктів
Декларація про захист усіх осіб від катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання
Декларація про посилення ефективності принципу відмови від погрози силою або її застосування в міжнародних відношеннях
Декларація про права інвалідів
Декларація про права розумово відсталих осіб
Декларація про право народів на мир
Декларація про прихильність справі боротьби з віл/снідом
Декларація про расу та расові забобони
Декларація про територіальний притулок, що прийнята Комітетом Міністрів Ради Європи
Декларація про територіальний притулок
Декларація про участь жінок у сприянні міжнародному миру та співробітництву
Декларація соціального прогресу та розвитку
Декларація тисячоліття Організації Об'єднаних Націй
Декларація щодо неприпустимості втручання у внутрішні справи держав, про захист
28 ноября 1978 года Преамбула Генеральная конференция
Декларація, прийнята в Осло, стосовно медичного аборту
Декларація прав людини і особистої свободи медичних працівників
Декларація прав дитини Декларация прав ребенка
Женевська декларація Женевская декларация
Загальна декларація прав людини (рос/укр)
Каїрська декларація про права людини у ісламі
Лімська декларація керівних принципів контролю
Лісабонська декларація стосовно прав пацієнта Лиссабонская декларация относительно прав пациента
Мадридська декларація стосовно професійної автономії та самоуправління
Манільська декларація про мирне вирішення міжнародних спорів
Мексиканська декларація 1975 року про рівність жінок та їх вклад в розвиток та мир
Паризька декларація "Жінки, діти та синдром набутого імунодефіциту (снід)"
Пекінська декларація (укр/рос)
Верховної ради союзу радянських соціалістичних республік
Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні
Сіднейська декларація стосовно смерті
Спільна декларація про основи відносин між Україною і Федеративною Республікою Н
Стокгольмська Декларація (Щодо питань навколишнього середовища)
Токійська декларація Основні лікарські принципи, стосовно тортур та інших видів
Кодекс Української рср житловий Кодекс Української рср
Кодекс України Земельний кодекс України
Чинність Тип
Конвенція про дорожній рух
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод
Конвенція про захист цивільного населення під час війни
Конвенція про поводження з військовополоненими
Конвенція про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях
Конвенція про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, із складу збройних сил на морі
Конвенція про права дитини
Конвенція про статус біженців (укр/рос)
Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 р. ( Солас-74 ) (solas)
Положення стаття 213. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення Справи про адміністративні правопорушення розглядаються: 1) адміністративними комісіями при виконавчих комітетах сільських,
Кодекс України про адміністративні правопорушення Кодекс України про адміністративні правопорушення Зміст документу (статті 1 212-20) ( ст. 213 ст. 330 ( 80732-10 ) (
Кодекс адміністративного судочинства України
Кодекс законів про працю України
Кодекс про шлюб та сім'ю України
Кодекс України (додаток) Кримінальний кодекс України (додаток)
Кодекс України Кримінальний кодекс України
Законами n 1254-vi ( 1254-17 ) від 14. 04. 2009 n 1276-vi ( 1276-17 ) від 16. 04. 2009 )
Кодекс України ( від статті 237 до статті 449) Кримінально-процесуальний Кодекс України ( від статті 237 до статті 449)
Кодекс України ( від статті 94 до статті 236-8 ) Кримінально-процесуальний Кодекс України ( від статті 94 до статті 236-8 )
Кодекс України Кримінально-процесуальний кодекс України
Кодекс України Митний кодекс України Зміст документу митний кодекс україни ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2002, n 38-39, ст. 288 )
Кодекс України Повітряний кодекс України
Кодекс україни про надра ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1994, n 36, ст. 340 )
Кодекс України Сімейний кодекс України
Кодекс України Цивільний кодекс України
Кодекс України Цивільний процесуальний кодекс України

Мадридська декларація стосовно професійної автономії та самоуправління

Мадридська декларація стосовно професійної автономії та самоуправління


Зміст документу

Мадридская декларация

относительно профессиональной автономии и самоуправления

Принята 39-й Всемирной медицинской ассамблеей, Мадрид, Испания, октябрь 1987 г.

Всемирная медицинская ассоциация исходя из важности профессиональной автономии и самоуправлении медицинской профессии во всем мире, осознавая проблемы и сегодняшние требования к профессиональной автономии и самоуправлению, приняла настоящую Декларацию.

1. Центральным элементом профессиональной автономии является обеспечение того, чтобы отдельные врачи обладали свободой для реализации своих профессиональных решений при оказании помощи и лечении своих пациентов. Более полно данное положение раскрыто в Декларации ВМА относительно независимости и профессиональной свободы врача, принятой в октябре 1986 г..

2. Всемирная медицинская ассоциация и входящие в нее Национальные медицинские ассоциации вновь подтверждают важность профессиональной автономии, как существенного компонента высококачественной медицинской помощи, который должен быть сохранен в интересах пациента. Поэтому ВМА и входящие в нее Национальные медицинские ассоциации вновь заявляют о своей готовности поддерживать и гарантировать профессиональную автономию в оказании помощи пациентам, которая является существенным принципом этики.

3. Как естественное следствие права на профессиональную автономию медицинская профессия должна быть самоуправляемой. В дополнение к любым другим органам управления, которые могут касаться деятельности отдельных врачей, медицинская профессия также должна нести ответственность за контроль над профессиональным поведением и деятельностью отдельных врачей.

4. Всемирная медицинская ассоциация требует, чтобы входящие в нее Национальные медицинские ассоциации в своих странах разрабатывали, поддерживали и активно участвовали в системах самоуправления врачей. Такой вклад в эффективное самоуправление будет решающим в обеспечении профессиональной автономии при принятии решений по оказанию помощи пациентам.

5. Главной заботой любой системы самоуправления всегда должны быть качество оказываемой пациентам помощи и компетентность врачей, оказывающих эту помощь. Врачи используют экспертизу для вынесения необходимых оценок состояния. Эти оценки должны использоваться в интересах пациентов для обеспечения оказания им непрерывной качественной помощи квалифицированными врачами. В эту же сферу обязанностей входят необходимость фиксирования достижений в области научной медицины и использование безопасных и эффективных терапевтических методов. Экспериментальные процедуры должны включать в себя гарантии, требуемые Хельсинкской декларацией ВМА, и другие гарантии, которые могут быть востребованы в любой стране. Дискредитированные научные теории не должны применяться в лечении.

6. Вопрос стоимости — существенный элемент самоуправления.

Наивысшее качество помощи может быть оправдано лишь гарантией того, что эта помощь будет доступной всем гражданам. И вновь медики являются наиболее квалифицированными для проведения оценок, необходимых при принятии решений об ограничении стоимости. Поэтому Национальные медицинские ассоциации должны включать деятельность по ограничению стоимости в свои соответствующие системы самоуправления. Деятельность по ограничению стоимости связана с системой организации медицинской помощи, доступностью больниц и хирургической помощи и с использованием соответствующих методик. Деятельность по ограничению стоимости не должна сокращать возможности доступа пациентов к необходимой медицинской помощи. Нельзя позволять, чтобы неоправданное использование медицинской техники приводило к увеличению стоимости медицинской помощи до такого уровня, что она станет недоступной для нуждающихся в обычной медицинской помощи.

7. Профессиональная деятельность и поведение врачей всегда должны соответствовать Кодексу профессиональной этики (990-002) или Принципам медицинской этики, действующим в каждой стране. Национальные медицинские ассоциации должны способствовать становлению этических норм поведения врачей во благо их пациентов. Нарушения этических норм должны немедленно исправляться, а врачи, виновные в этих нарушениях, должны быть наказаны в дисциплинарном порядке. Только Национальные медицинские ассоциации могут эффективно и умело выполнить эту задачу.

8. Имеется много других проблем самоуправления, которыми должны заниматься Национальные медицинские ассоциации. Национальные медицинские ассоциации должны помогать друг другу в решении как новых, так и старых проблем. Необходимо поощрять обмен информацией и опытом между Национальными медицинскими ассоциациями, и ВМА будет способствовать в целях улучшения самоуправления такому обмену информацией.

9. Всемирная медицинская ассоциация и Национальные медицинские ассоциации должны также информировать общественность о существовании эффективной и надежной системы самоуправления в медицине каждой страны. Общество должно осознать, что оно может положиться на эту систему самоуправления в вопросах честной и объективной оценки проблем, связанных с медицинской практикой, оказанием помощи и лечением пациентов.

10. Коллективная деятельность Национальной медицинской ассоциации по взятию на себя ответственности за введение профессиональной системы самоуправления усилит и подтвердит право врача лечить пациентов без вмешательства в его профессиональные решения и действия. Ответственная профессиональная деятельность каждого врача и эффективная и действенная система самоуправления Национальной медицинской ассоциации необходимы для того, чтобы убедить людей в том, что если они станут пациентами, то получат высококачественную медицинскую помощь компетентных врачей.

"Права человека и профессиональная ответственность врача” в документах международных организаций, издательство “Сфера”, Киев, 1999.Інфодиск. «Законодавство України»Схожі:

Мадридська декларація стосовно професійної автономії та самоуправління iconПодаткова декларація з податку на прибуток підприємства
...
Мадридська декларація стосовно професійної автономії та самоуправління iconПодаткова декларація з податку на прибуток підприємства
...
Мадридська декларація стосовно професійної автономії та самоуправління iconПодаткова декларація з податку на прибуток підприємства
...
Мадридська декларація стосовно професійної автономії та самоуправління iconПодаткова декларація про майновий стан і доходи подається за податковою адресою платника
Податкова декларація про майновий стан і доходи, отримані громадянами у 2013 році, подається до органу доходів і зборів за податковою...
Мадридська декларація стосовно професійної автономії та самоуправління iconВолодимир Бригілевич. Самоуправління чи професійне управління будинками осбб
Про зміни, які відбулися в управлінні житловим фондом в Польщі на прикладі міста Краків
Мадридська декларація стосовно професійної автономії та самоуправління iconФізичні особи – підприємці податкову декларацію подають до 10 лютого 2014 року включно
Декларація подається протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного періоду. Тобто податкова декларація...
Мадридська декларація стосовно професійної автономії та самоуправління iconЩодо розширення автономії навчальних закладів
Розробляти і затверджувати самостійно бюджет, у межах державних асигнувань на основі формули
Мадридська декларація стосовно професійної автономії та самоуправління iconЗенон когут російський централізм І українська автономія. Ліквідація Гетьманщини 1760-1830
Боротьба катерини II проти української автономії: усунення гетьмана розумовського
Мадридська декларація стосовно професійної автономії та самоуправління iconПоложення про учнівське самоуправління загальні положення Учнівське співуправління
Конституції України, законів Ук­раїни, Статуту та Правил внутрішнього розпорядку загальноосвітнього нав­чального закладу
Мадридська декларація стосовно професійної автономії та самоуправління iconМожливість виправити помилки у декларації
У полі 2 р. І «Загальні відомості» декларації зазначається звітний (податковий) період, за який подається звітна (звітна нова) декларація...
Мадридська декларація стосовно професійної автономії та самоуправління iconРайонною державною адміністрацією звернення цих громадян взяті на контроль
Херсона стосовно приватизації житлового будинку, який знаходиться на балансі Білозерської районної спілки споживчих товариств Херсонської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи