Мексиканська декларація 1975 року про рівність жінок та їх вклад в розвиток та мир icon

Мексиканська декларація 1975 року про рівність жінок та їх вклад в розвиток та мир
Скачати 118.1 Kb.
НазваМексиканська декларація 1975 року про рівність жінок та їх вклад в розвиток та мир
Дата конвертації13.09.2013
Розмір118.1 Kb.
ТипДокументи
1. /00_все КОДЕКСЫ/00_Кодекс Украхни.doc
2. /00_все КОДЕКСЫ/Господарський кодекс Украхни.doc
3. /00_все КОДЕКСЫ/Господарський процесуальний кодекс Украхни.doc
4. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/00_Декларац_я.doc
5. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Брюссельська декларац_я про закони _ звичах в_йни 1874 року.doc
6. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/В_денська декларац_я та Програма д_й.doc
7. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Венец_анська декларац_я стосовно невил_ковних захворювань.doc
8. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Всесв_тня декларац_я про забезпечення виживання, захисту та розвитку д_тей.doc
9. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Гонконгська декларац_я стосовно поганого поводження з людьми похилого в_ку.doc
10. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я Ком_тету м_н_стр_в Ради Європи Про р_вноправн_сть ж_нок та чолов_к_в.doc
11. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я Ком_тету м_н_стр_в Ради Європи Про свободу вираження погляд_в та _нформац_х.doc
12. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я основних принцип_в правосуддя для жертв злочин_в та зловживання владою.doc
13. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я прав нац_ональностей Украхни.doc
14. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я принцип_в м_жнародного культурного сп_вроб_тництва.doc
15. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про боротьбу з травматизмом.doc
16. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про виховання народ_в в дус_ миру.doc
17. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про захист ж_нок _ д_тей при надзвичайних обставинах та п_д час збройних конфл_кт_в.doc
18. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про захист ус_х ос_б в_д катувань та _нших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують г_дн_сть, вид_в поводження _ покарання.doc
19. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про посилення ефективност_ принципу в_дмови в_д погрози силою або хх застосування в м_жнародних в_дношеннях.doc
20. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про права _нвал_д_в.doc
21. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про права розумово в_дсталих ос_б.doc
22. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про право народ_в на мир.doc
23. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про прихильн_сть справ_ боротьби з В_Л_СН_Дом.doc
24. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про расу та расов_ забобони.doc
25. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про територ_альний притулок, що прийнята Ком_тетом М_н_стр_в Ради Європи.doc
26. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про територ_альний притулок.doc
27. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про участь ж_нок у сприянн_ м_жнародному миру та сп_вроб_тництву.doc
28. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я соц_ального прогресу та розвитку.doc
29. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я тисячол_ття Орган_зац_х Об'єднаних Нац_й.doc
30. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я щодо неприпустимост_ втручання у внутр_шн_ справи держав.doc
31. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я щодо основних принцип_в, що стосуються внеску засоб_в масовох _нформац_х у зм_цнення миру___.doc
32. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я, прийнята в Осло, стосовно медичного аборту.doc
33. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларация по правам человека и личной свободе медицинских работников.doc
34. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларация прав ребенка.doc
35. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Женевская декларация.doc
36. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Загальна декларац_я прав людини (рос_укр).doc
37. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Кахрська декларац_я про права людини у _слам_.doc
38. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Л_мська декларац_я кер_вних принцип_в контролю.doc
39. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Лиссабонская декларация относительно прав пациента.doc
40. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Мадридська декларац_я стосовно профес_йнох автоном_х та самоуправл_ння.doc
41. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Ман_льська декларац_я про мирне вир_шення м_жнародних спор_в.doc
42. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Мексиканська декларац_я 1975 року про р_вн_сть ж_нок та хх вклад в розвиток та мир.doc
43. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Паризька декларац_я Ж_нки, д_ти та синдром набутого _мунодеф_циту (СН_Д).doc
44. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Пек_нська декларац_я (укр_рос).doc
45. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Про визнання незаконними _ злочинними репресивних.doc
46. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Про загальн_ засади державнох молод_жнох пол_тики в Украхн_.doc
47. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/С_днейська декларац_я стосовно смерт_.doc
48. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Сп_льна декларац_я про основи в_дносин м_ж Украхною _ Федеративною Республ_кою Н_меччина.doc
49. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Стокгольмська Декларац_я (Щодо питань навколишнього середовища).doc
50. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Ток_йська декларац_я Основн_ л_карськ_ принципи, стосовно тортур та _нших вид_в жорстокого, негуманного або принизливого поводження чи покарання у раз_ затримання та ув'язнення.doc
51. /00_все КОДЕКСЫ/Житловий Кодекс Украхнськох РСР.doc
52. /00_все КОДЕКСЫ/Земельний кодекс Украхни.doc
53. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/00_Конвенц_я.doc
54. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про дорожн_й рух.doc
55. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про захист прав людини _ основоположних свобод.doc
56. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про захист цив_льного населення п_д час в_йни.doc
57. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про поводження з в_йськовополоненими.doc
58. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про пол_пшення дол_ поранених _ хворих у д_ючих арм_ях.doc
59. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про пол_пшення дол_ поранених, хворих та ос_б, як_ зазнали корабельнох авар_х, _з складу збройних сил на мор_.doc
60. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про права дитини.doc
61. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про статус б_женц_в (укр_рос).doc
62. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/М_жнародна конвенц_я з охорони людського життя на мор_ 1974 р..doc
63. /00_все КОДЕКСЫ/Кодекс Украхни про адм_н_стративн_ правопорушення (статт_ 213 - 330).doc
64. /00_все КОДЕКСЫ/Кодекс Украхни про адм_н_стративн_ правопорушення.doc
65. /00_все КОДЕКСЫ/Кодекс адм_н_стративного судочинства Украхни.doc
66. /00_все КОДЕКСЫ/Кодекс закон_в про працю Украхни.doc
67. /00_все КОДЕКСЫ/Кодекс про шлюб та с_м'ю Украхни.doc
68. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нальний кодекс Украхни (додаток).doc
69. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нальний кодекс Украхни.doc
70. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нально-виконавчий кодекс Украхни.doc
71. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нально-процесуальний Кодекс Украхни ( в_д статт_ 237 до статт_ 449).doc
72. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нально-процесуальний Кодекс Украхни ( в_д статт_ 94 до статт_ 236-8 ).doc
73. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нально-процесуальний кодекс Украхни.doc
74. /00_все КОДЕКСЫ/Митний кодекс Украхни.doc
75. /00_все КОДЕКСЫ/Пов_тряний кодекс Украхни.doc
76. /00_все КОДЕКСЫ/Про надра.doc
77. /00_все КОДЕКСЫ/С_мейний кодекс Украхни.doc
78. /00_все КОДЕКСЫ/Цив_льний кодекс Украхни.doc
79. /00_все КОДЕКСЫ/Цив_льний процесуальний кодекс Украхни.doc
Верховна Рада України 16. 01. 2003 435-iv yes кодекс України Господарський кодекс
Кодекс України Господарський кодекс України
Кодекс України Господарський процесуальний кодекс України
Чинність Тип
Брюссельська декларація про закони і звичаї війни 1874 року
Програма дій Віденська декларація та Програма дій
Венеціанська декларація стосовно невиліковних захворювань
Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту та розвитку дітей
Гонконгська декларація стосовно поганого поводження з людьми похилого віку
Декларація Комітету міністрів Ради Європи "Про рівноправність жінок та чоловіків"
Декларація Комітету міністрів Ради Європи Про свободу вираження поглядів та інф
Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочинів та зловживання владою
Декларація прав національностей України
Декларація принципів міжнародного культурного співробітництва
Декларація про боротьбу з травматизмом
Декларація про виховання народів в дусі миру
Декларація про захист жінок і дітей при надзвичайних обставинах та під час збройних конфліктів
Декларація про захист усіх осіб від катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання
Декларація про посилення ефективності принципу відмови від погрози силою або її застосування в міжнародних відношеннях
Декларація про права інвалідів
Декларація про права розумово відсталих осіб
Декларація про право народів на мир
Декларація про прихильність справі боротьби з віл/снідом
Декларація про расу та расові забобони
Декларація про територіальний притулок, що прийнята Комітетом Міністрів Ради Європи
Декларація про територіальний притулок
Декларація про участь жінок у сприянні міжнародному миру та співробітництву
Декларація соціального прогресу та розвитку
Декларація тисячоліття Організації Об'єднаних Націй
Декларація щодо неприпустимості втручання у внутрішні справи держав, про захист
28 ноября 1978 года Преамбула Генеральная конференция
Декларація, прийнята в Осло, стосовно медичного аборту
Декларація прав людини і особистої свободи медичних працівників
Декларація прав дитини Декларация прав ребенка
Женевська декларація Женевская декларация
Загальна декларація прав людини (рос/укр)
Каїрська декларація про права людини у ісламі
Лімська декларація керівних принципів контролю
Лісабонська декларація стосовно прав пацієнта Лиссабонская декларация относительно прав пациента
Мадридська декларація стосовно професійної автономії та самоуправління
Манільська декларація про мирне вирішення міжнародних спорів
Мексиканська декларація 1975 року про рівність жінок та їх вклад в розвиток та мир
Паризька декларація "Жінки, діти та синдром набутого імунодефіциту (снід)"
Пекінська декларація (укр/рос)
Верховної ради союзу радянських соціалістичних республік
Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні
Сіднейська декларація стосовно смерті
Спільна декларація про основи відносин між Україною і Федеративною Республікою Н
Стокгольмська Декларація (Щодо питань навколишнього середовища)
Токійська декларація Основні лікарські принципи, стосовно тортур та інших видів
Кодекс Української рср житловий Кодекс Української рср
Кодекс України Земельний кодекс України
Чинність Тип
Конвенція про дорожній рух
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод
Конвенція про захист цивільного населення під час війни
Конвенція про поводження з військовополоненими
Конвенція про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях
Конвенція про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, із складу збройних сил на морі
Конвенція про права дитини
Конвенція про статус біженців (укр/рос)
Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 р. ( Солас-74 ) (solas)
Положення стаття 213. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення Справи про адміністративні правопорушення розглядаються: 1) адміністративними комісіями при виконавчих комітетах сільських,
Кодекс України про адміністративні правопорушення Кодекс України про адміністративні правопорушення Зміст документу (статті 1 212-20) ( ст. 213 ст. 330 ( 80732-10 ) (
Кодекс адміністративного судочинства України
Кодекс законів про працю України
Кодекс про шлюб та сім'ю України
Кодекс України (додаток) Кримінальний кодекс України (додаток)
Кодекс України Кримінальний кодекс України
Законами n 1254-vi ( 1254-17 ) від 14. 04. 2009 n 1276-vi ( 1276-17 ) від 16. 04. 2009 )
Кодекс України ( від статті 237 до статті 449) Кримінально-процесуальний Кодекс України ( від статті 237 до статті 449)
Кодекс України ( від статті 94 до статті 236-8 ) Кримінально-процесуальний Кодекс України ( від статті 94 до статті 236-8 )
Кодекс України Кримінально-процесуальний кодекс України
Кодекс України Митний кодекс України Зміст документу митний кодекс україни ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2002, n 38-39, ст. 288 )
Кодекс України Повітряний кодекс України
Кодекс україни про надра ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1994, n 36, ст. 340 )
Кодекс України Сімейний кодекс України
Кодекс України Цивільний кодекс України
Кодекс України Цивільний процесуальний кодекс України

Мексиканська декларація 1975 року про рівність жінок та їх вклад в розвиток та м...

Мексиканська декларація 1975 року про рівність жінок та їх вклад в розвиток та мир


Зміст документу

Мексиканская декларация 1975 года о равенстве женщин и их вкладе в развитие и мир 15 июня — 2 июля 1975 г.*

Всемирная конференция в рамках Международного года женщины,

сознавая, что проблемы женщин, которые составляют половину мирового населения, являются проблемами общества в целом и что изменение нынешнего экономического, политического и социального положения женщин должно стать неотъемлемой частью деятельности по преобразованию тех структур и взглядов, которые препятствуют истинному удовлетворению их нужд,

_______________

* Дата проведения Всемирной конференции в рамках Международного года женщины, состоявшейся в Мехико.

признавая, что международное сотрудничество, основанное на принципах Устава Организации Объединенных Наций, должно развиваться и укрепляться, с тем чтобы изыскать решения мировых проблем и создать международное сообщество, основанное на равенстве и справедливости,

напоминая, что подписывая Устав, народы Объединенных Наций взяли на себя конкретные обязательства: “Избавить грядущие

поколения от бедствий войны [...], вновь утвердить веру в основные

права человека, в достоинство и ценность человеческой личности, в

равноправие мужчин и женщин и в равенство прав больших и малых

наций и содействовать социальному прогрессу и улучшению условий

жизни при большей свободе",

принимая во внимание тот факт, что с момента создания Организации Объединенных Наций были приняты очень важные документы, среди которых основополагающими являются нижеследующие: Всеобщая декларация прав человека, Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам, Международная стратегия развития на второе Десятилетие развития Организации Объединенных Наций и Декларация и Программа действий по установлению нового экономического порядка, основанные на Хартии экономических прав и обязанностей государств,

принимая во внимание, что согласно Декларации Организации Объединенных Наций о ликвидации дискриминации в отношении женщин “дискриминация в отношении женщин несовместима с достоинством женщины как человека, благосостоянием семьи и общества, мешает ее участию на равных условиях с мужчиной в политической, социальной, экономической и культурной жизни своей страны и является препятствием к полному развитию возможностей женщины в деле ее служения своей стране и человечеству”,

напоминая, что Генеральная Ассамблея в своей резолюции 3010 (XXVII) от 18 декабря 1972 года провозгласила 1975 год Международным годом женщины и что этот год должен быть посвящен активным действиям, направленным на: содействие равенству мужчин и женщин; обеспечение участия женщин в общих усилиях по развитию и расширению вклада женщин в укрепление международного мира,

напоминая далее, что Экономический и Социальный Совет в своей резолюции 1849 (LVI) от 16 мая 1974 года принял программу для Международного года женщины и что Генеральная Ассамблея в своей резолюции 3275 (XXIX) от 10 декабря 1974 года призвала к полному осуществлению этой Программы,

принимая во внимание ту роль, которую женщины играют в истории человечества, в особенности в борьбе за национальное освобождение, укрепление международного мира и ликвидацию империализма, колониализма, неоколониализма, иностранной оккупации, сионизма, иностранного господства, расизма и апартеида,

подчеркивая, что более широкое и равное участие женщин на всех уровнях процессов принятия решения решительно содействует ускорению темпов развития и сохранению мира,

подчеркивая также, что женщины и мужчины всех стран должны иметь равные права и обязанности и что задачей всех государств является создание необходимых условий для их достижения и осуществления

признавая, что женщины всего мира, каковы бы ни были между ними различия, имеют или имели печальный опыт неравноправного к ним отношения и что по мере расширения их осведомленности об этом факте они будут становиться естественными союзниками в борьбе против любой формы угнетения, практикуемой при колониализме, неоколониализме, сионизме, расовой дискриминации и апартеиде, и тем самым будут представлять собой огромный революционный потенциал для экономических и социальных изменений в современном мире,

признавая, что изменения в социально-экономической структуре обществ, хотя они и входят в число предпосылок, сами по себе не могут обеспечить немедленного улучшения положения какой-либо отдельной группы, которая в течение длительного времени находилась в невыгодном положении, и что поэтому необходимо в срочном порядке рассмотреть вопрос о полном, непосредственном и скорейшем участии женщин в национальной и международной жизни,

подчеркивая, что в условиях недостаточного развития женщины несут двойное бремя эксплуатации, которое необходимо срочно ликвидировать, и что полному осуществлению политики национального развития и в этих целях серьезно препятствует нынешняя несправедливая система экономических отношений,

сознавая, что роль женщины, связанная с деторождением, не должна служить причиной неравенства и дискриминации и что воспитание детей требует разделения обязанностей между женщинами и мужчинами и обществом в целом,

признавая также настоятельную необходимость улучшения положения женщин и изыскания эффективных методов и стратегий, благодаря которым они смогут получить те же возможности, которыми пользуются мужчины, в частности активно участвовать в развитии своих стран и содействовать достижению международного мира,

убежденная в том, что женщины должны играть важную роль в поощрении, достижении и поддержании международного мира и что необходимо поощрять их усилия во имя мира путем обеспечения их полного участия в национальных и международных организациях, которые существуют для этой цели,

считая, что необходимо содействовать национальной, региональной и международной деятельности, в которой осуществление Всемирного плана действий, принятого Всемирной конференцией в рамках Международного года женщины, должно служить значительным вкладом в достижение равенства, развития и мира,

постановляет провозгласить следующие принципы:

1. Равенство мужчин и женщин означает равенство их достоинства и ценности как личности, а также их равенство в правах, возможностях и обязанностях.

2. Все препятствия, стоящие на пути предоставления женщинам равного с мужчинами положения, должны быть ликвидированы, с тем чтобы обеспечить их полное вовлечение в национальное развитие и их участие в обеспечении и поддержании международного мира.

3. Государства обязаны создать необходимые возможности для того, чтобы женщины могли участвовать в жизни общества, в то время как их детям обеспечен надлежащий уход.

4. Национальные неправительственные организации должны вносить свой вклад в дело улучшения положения женщин путем содействия использованию женщинами их возможностей, осуществления просветительной и информационной деятельности в области прав женщин и сотрудничества с соответствующими правительствами.

5. Мужчины и женщины имеют равные права и обязанности в семье и обществе. Равенство мужчин и женщин должно быть гарантировано в семье, которая является основной ячейкой общества и в которой формируются человеческие отношения. Мужчины должны более активно, творчески и ответственно участвовать в жизни семьи в целях ее здорового развития, с тем чтобы женщины могли более интенсивно участвовать в деятельности своих общин и с тем чтобы обеспечить эффективное сочетание домашних и трудовых возможностей мужчины и женщины.

6. Женщинам, как и мужчинам, необходимо предоставление условий для максимального развития их умственных и потенциальных возможностей. В связи с этим национальная политика и программы должны предоставлять им полный и равный доступ к образованию и профессиональной подготовке на всех уровнях, обеспечивая при этом такое положение, чтобы эти программы и политика сознательно ориентировали женщин на новые профессии и новую роль, которые отвечают потребностям женщин в плане их самоутверждения, а также потребностям национального развития.

7. Решительно подтверждается право женщин на труд, на получение равной платы за труд равной ценности, предоставляемое с равными условиями и возможностями для продвижения по службе, а также все Другие права женщин на полную, удовлетворяющую их экономическую деятельность. Учитывая необходимость изменения структуры мировых Экономических взаимоотношений, в настоящее время существует настоятельная потребность в пересмотре этих принципов в целях их эффективного осуществления. Это изменение увеличивает возможности для включения женщин в сферу национальной, экономической, социальной, политической и культурной жизни.

8. Все средства связи, информации и культуры должны считать своей первоочередной обязанностью содействие устранению взглядов и элементов культуры, которые все еще препятствуют развитию женщины, а также положительное освещение значения для общества изменяющейся и расширяющейся роли женщины.

9. Следует предоставить необходимые средства для того, чтобы женщины могли участвовать в политической жизни своих стран и международного сообщества, ибо их активное участие в национальной и международной деятельности на уровне принятия решений и на других уровнях политической жизни является необходимой предпосылкой для полного осуществления женщинами равных прав, а также для их дальнейшего развития и для национального благосостояния.

10. Равенство прав предполагает соответствующие обязанности;

поэтому обязанностью женщин является максимальное использование имеющихся у них возможностей и выполнение своего долга перед семьей, страной и человечеством.

11. Одной из основных целей социального просвещения должно быть воспитание уважения к физической неприкосновенности и к той роли которую она законно играет в жизни человека. Плоть человека, женщины или мужчины, неприкосновенна, и уважение этой неприкосновенности является основным условием достоинства и свободы человека.

12. Каждая супружеская пара и каждое отдельное лицо имеет право свободно и ответственно решать, иметь или не иметь детей, а также определять их число и интервалы между их рождениями и иметь информацию, подготовку и средства для этой цели.

13. Уважение достоинства человека включает право каждой женщины самой свободно решать вопрос, вступать или не вступать в брак.

14. Вопрос неравенства, поскольку он затрагивает огромное большинство женщин мира, тесно связан с проблемой недостаточного развития, которое существует не только в результате несоответствующих внутренних структур, но также и в результате наличия глубоко несправедливой мировой экономической системы.

15. Полное и окончательное развитие любой страны требует максимального участия женщин, а также мужчин во всех областях: недостаточное использование потенциальных возможностей приблизительно половины населения мира представляет собой серьезное препятствие для социального и экономического развития.

16. Конечной целью развития является достижение более высокого качества жизни для всех, что означает не только развитие экономических и других материальных ресурсов, но также и физическое, моральное, интеллектуальное и культурное развитие личности.

17. В целях вовлечения женщин в процесс развития государства должны осуществить необходимые изменения в их экономической и социальной политике, ибо женщины имеют право участвовать в общих усилиях в целях развития и вносить в них свой вклад.

18. Нынешнее состояние международных экономических отношений создает серьезные препятствия на пути более эффективного использования всех людских и материальных потенциальных ресурсов для ускорения процесса развития и повышения уровня жизни в развивающихся странах в целях ликвидации голода, детской смертности, безработицы, неграмотности, невежества и отсталости, что касается всего человечества и, в частности, женщин. Поэтому необходимо без промедления создать и осуществить новый международный экономический порядок, основным элементом которого является Хартия экономических прав и обязанностей государств и который основан на справедливости, суверенном равенстве, взаимозависимости, общности интересов и сотрудничестве между всеми государствами, независимо от их социальных и экономических систем, на основе принципов мирного сосуществования, а также на содействии всего международного сообщества экономическому и социальному прогрессу всех стран, в особенности развивающихся стран, и на прогрессе государств, составляющих международное сообщество.

19. Принцип полного и постоянного суверенитета каждого государства над его природными ресурсами, богатствами и всеми видами экологической деятельности и их неотъемлемое право на национализацию как выражение такого суверенитета являются основополагающими предпосылками в процессе экономического и социального развития.

20. Достижение экономических и социальных целей, имеющее такое основополагающее значение для осуществления прав женщин, не приведет, однако, само по себе к полному участию женщин в процессе развития на основе равенства с мужчинами, если не будут приняты конкретные меры, направленные на ликвидацию всех форм дискриминации в отношении женщин. В связи с этим важно разработать и претворить в жизнь модели развития, которые будут содействовать участию и продвижению женщин во всех областях деятельности, и предоставлять им равные возможности для получения образования, а также такие средства, которые облегчат домашнюю работу.

21. Модернизация сельскохозяйственного сектора обширных районов мира является необходимым условием для достижения прогресса, в частности, потому, что она создает возможности для участия миллионов женщин сельских районов в процессе развития. Правительства, Организация Объединенных Наций, ее специализированные учреждения и другие компетентные региональные и международные организации должны оказать поддержку проектам, направленным на максимальное использование потенциальных возможностей женщин сельских районов и развития их самообеспечения.

22. Необходимо подчеркнуть, что при наличии необходимых экономических, социальных и юридических предпосылок, а также соответствующего отношения, способствующих обеспечению полного и равноправного участия женщин в жизни общества, усилия и меры, направленные на более активное вовлечение женщин в процесс развития, могут успешно осуществляться лишь в том случае, когда они являются неотъемлемой частью всестороннего социального и экономического развития. Максимально полное участие женщин в различных экономических, социальных, политических и культурных областях является важным показателем динамичного процесса народов и их развития. Права отдельной личности могут осуществляться лишь в рамках общего процесса развития.

23. Цели, предусматриваемые в настоящей Декларации, могут быть выполнены лишь в таком мире, где отношения между государствами регулируются, в частности, следующими принципами: суверенное равенство государств, свободное самоопределение народов, недопустимость приобретения территорий силой или попыток к таковому, а также запрещение признания такого приобретения, территориальная целостность и право на ее защиту, невмешательство во внутренние дела других государств, и где отношения между людьми таким же образом должны регулироваться высшим принципом равенства женщин и мужчин.

24. Международное сотрудничество и мир требуют достижения национального освобождения и независимости, уничтожение колониализма и неоколониализма, иностранной оккупации, сионизма, апартеида, расовой дискриминации во всех ее формах, а также признание достоинства народов и их права на самоопределение.

25. Женщины играют жизненно важную роль в поддержании мира во всех областях жизни: в семье, общине, стране и мире. Женщины как таковые должны участвовать наравне с мужчинами в процессе выработки решений, которые содействуют поддержанию мира на всех уровнях

26. Женщины и мужчины должны совместно уничтожить колониализм, неоколониализм, империализм, иностранное господство и оккупацию, сионизм, апартеид, расовую дискриминацию, приобретение территорий силой и признание такого приобретения, ибо они приводят к бесчисленным страданиям женщин, мужчин и детей.

27. Необходимо поддержать солидарность женщин всех стран мира в их протесте против нарушений прав человека, осуждаемых Организацией Объединенных Наций. Все формы незаконных притеснений и бесчеловечного отношения к женщинам, мужчинам и детям, включая тюремное заключение, пытки, массовые убийства, коллективное наказание, разрушение домов, насильственное выселение и произвольное ограничение передвижения, должны считаться преступлениями против человечества и рассматриваться как нарушение Всеобщей декларации прав человека и других международных документов.

28. Женщины всего мира должны объединиться, чтобы ликвидировать нарушения прав человека, осуществляемые против женщин и девушек такие как изнасилование, проституция, нападение, нравственная жестокость, замужество в детском возрасте, насильственная выдача замуж, а также брак как коммерческая сделка.

29. Сохранение мира предполагает, что женщины и мужчины должны выступать против любого вмешательства во внутренние дела государств, открыто или тайно осуществляемого другими государствами или транснациональными корпорациями. Обеспечение мира также требует, чтобы женщины и мужчины содействовали уважению суверенного права любого государства устанавливать свою собственную экономическую, социальную и политическую систему, не подвергаясь политическому и экономическому давлению или принуждению любого характера.

Поэтому

Всемирная конференция в рамках Международного года женщины

1. утверждает свою веру в цели Международного года женщины, каковыми являются равенство, развитие и мир;

2. провозглашает свою приверженность достижению таких целей;

3. решительно призывает правительства, всю систему Организации Объединенных Наций, региональные и международные межправительственные организации и международное сообщество в целом посвятить свои усилия созданию справедливого общества, в котором женщины, мужчины и дети могут жить в достоинстве, свободе, справедливости и процветании.

Организация Объединенных Наций: Нью-Йорк, 1976. — С. 2-9. Доклад Всемирной конференции в рамках Международного года женщины.

Напечатано: “СССР и международное сотрудничество в области прав человека. Документы и материалы”, М., “Международные отношения”, 1989 г.Інфодиск. «Законодавство України»Схожі:

Мексиканська декларація 1975 року про рівність жінок та їх вклад в розвиток та мир iconРозпорядження 10 травня 2012 р. №99 Про відзначення з нагоди Дня матері За значний особистий вклад у розвиток сімейної політики краю, зміцнення ролі жінки-матері в житті суспільства
За значний особистий вклад у розвиток сімейної політики краю, зміцнення ролі жінки-матері в житті суспільства
Мексиканська декларація 1975 року про рівність жінок та їх вклад в розвиток та мир iconПрава жінок проблеми жінок в Україні
За багато років Україна ні на крок не просунулась до встановлення європейских стандартів захисту прав жінок. Саме європейский досвід...
Мексиканська декларація 1975 року про рівність жінок та їх вклад в розвиток та мир iconМетодичні рекомендації щодо впровадження принципів гендерної рівності в закладах освіти Інформаційна підтримка використані джерела інформації
Гендерна рівність – це рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації, що дозволяє особам обох...
Мексиканська декларація 1975 року про рівність жінок та їх вклад в розвиток та мир iconПодаткова декларація з податку на прибуток підприємства
...
Мексиканська декларація 1975 року про рівність жінок та їх вклад в розвиток та мир iconПодаткова декларація з податку на прибуток підприємства
...
Мексиканська декларація 1975 року про рівність жінок та їх вклад в розвиток та мир iconПодаткова декларація з податку на прибуток підприємства
...
Мексиканська декларація 1975 року про рівність жінок та їх вклад в розвиток та мир iconПодаткова декларація про майновий стан і доходи подається за податковою адресою платника
Податкова декларація про майновий стан і доходи, отримані громадянами у 2013 році, подається до органу доходів і зборів за податковою...
Мексиканська декларація 1975 року про рівність жінок та їх вклад в розвиток та мир iconМ. Волочиськ Про нагородження Почесною грамотою та
...
Мексиканська декларація 1975 року про рівність жінок та їх вклад в розвиток та мир icon1975 рік Повна адреса 62722, с.Іі-лиман, вул. Центральна 73
Повна назва, навчального закладу: Друголиманська загальноосвітня школа І-ІІ ст., 1975 рік
Мексиканська декларація 1975 року про рівність жінок та їх вклад в розвиток та мир iconЗадания для 6-7 классов Первая часть заданий
Вкладчик положил в два банка различные суммы денег. Через некоторое время он удвоил вклад в первом банке, в результате его общий...
Мексиканська декларація 1975 року про рівність жінок та їх вклад в розвиток та мир iconЗадания для 8-9 классов Первая часть заданий
Вкладчик положил в три банка различные суммы денег. Через некоторое время он удвоил вклад в первом банке, в результате его общий...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи