Паризька декларація \"Жінки, діти та синдром набутого імунодефіциту (снід)\" icon

Паризька декларація "Жінки, діти та синдром набутого імунодефіциту (снід)"
НазваПаризька декларація "Жінки, діти та синдром набутого імунодефіциту (снід)"
Дата конвертації13.09.2013
Розмір56.3 Kb.
ТипДокументи
1. /00_все КОДЕКСЫ/00_Кодекс Украхни.doc
2. /00_все КОДЕКСЫ/Господарський кодекс Украхни.doc
3. /00_все КОДЕКСЫ/Господарський процесуальний кодекс Украхни.doc
4. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/00_Декларац_я.doc
5. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Брюссельська декларац_я про закони _ звичах в_йни 1874 року.doc
6. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/В_денська декларац_я та Програма д_й.doc
7. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Венец_анська декларац_я стосовно невил_ковних захворювань.doc
8. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Всесв_тня декларац_я про забезпечення виживання, захисту та розвитку д_тей.doc
9. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Гонконгська декларац_я стосовно поганого поводження з людьми похилого в_ку.doc
10. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я Ком_тету м_н_стр_в Ради Європи Про р_вноправн_сть ж_нок та чолов_к_в.doc
11. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я Ком_тету м_н_стр_в Ради Європи Про свободу вираження погляд_в та _нформац_х.doc
12. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я основних принцип_в правосуддя для жертв злочин_в та зловживання владою.doc
13. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я прав нац_ональностей Украхни.doc
14. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я принцип_в м_жнародного культурного сп_вроб_тництва.doc
15. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про боротьбу з травматизмом.doc
16. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про виховання народ_в в дус_ миру.doc
17. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про захист ж_нок _ д_тей при надзвичайних обставинах та п_д час збройних конфл_кт_в.doc
18. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про захист ус_х ос_б в_д катувань та _нших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують г_дн_сть, вид_в поводження _ покарання.doc
19. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про посилення ефективност_ принципу в_дмови в_д погрози силою або хх застосування в м_жнародних в_дношеннях.doc
20. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про права _нвал_д_в.doc
21. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про права розумово в_дсталих ос_б.doc
22. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про право народ_в на мир.doc
23. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про прихильн_сть справ_ боротьби з В_Л_СН_Дом.doc
24. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про расу та расов_ забобони.doc
25. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про територ_альний притулок, що прийнята Ком_тетом М_н_стр_в Ради Європи.doc
26. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про територ_альний притулок.doc
27. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про участь ж_нок у сприянн_ м_жнародному миру та сп_вроб_тництву.doc
28. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я соц_ального прогресу та розвитку.doc
29. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я тисячол_ття Орган_зац_х Об'єднаних Нац_й.doc
30. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я щодо неприпустимост_ втручання у внутр_шн_ справи держав.doc
31. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я щодо основних принцип_в, що стосуються внеску засоб_в масовох _нформац_х у зм_цнення миру___.doc
32. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я, прийнята в Осло, стосовно медичного аборту.doc
33. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларация по правам человека и личной свободе медицинских работников.doc
34. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларация прав ребенка.doc
35. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Женевская декларация.doc
36. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Загальна декларац_я прав людини (рос_укр).doc
37. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Кахрська декларац_я про права людини у _слам_.doc
38. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Л_мська декларац_я кер_вних принцип_в контролю.doc
39. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Лиссабонская декларация относительно прав пациента.doc
40. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Мадридська декларац_я стосовно профес_йнох автоном_х та самоуправл_ння.doc
41. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Ман_льська декларац_я про мирне вир_шення м_жнародних спор_в.doc
42. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Мексиканська декларац_я 1975 року про р_вн_сть ж_нок та хх вклад в розвиток та мир.doc
43. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Паризька декларац_я Ж_нки, д_ти та синдром набутого _мунодеф_циту (СН_Д).doc
44. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Пек_нська декларац_я (укр_рос).doc
45. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Про визнання незаконними _ злочинними репресивних.doc
46. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Про загальн_ засади державнох молод_жнох пол_тики в Украхн_.doc
47. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/С_днейська декларац_я стосовно смерт_.doc
48. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Сп_льна декларац_я про основи в_дносин м_ж Украхною _ Федеративною Республ_кою Н_меччина.doc
49. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Стокгольмська Декларац_я (Щодо питань навколишнього середовища).doc
50. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Ток_йська декларац_я Основн_ л_карськ_ принципи, стосовно тортур та _нших вид_в жорстокого, негуманного або принизливого поводження чи покарання у раз_ затримання та ув'язнення.doc
51. /00_все КОДЕКСЫ/Житловий Кодекс Украхнськох РСР.doc
52. /00_все КОДЕКСЫ/Земельний кодекс Украхни.doc
53. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/00_Конвенц_я.doc
54. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про дорожн_й рух.doc
55. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про захист прав людини _ основоположних свобод.doc
56. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про захист цив_льного населення п_д час в_йни.doc
57. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про поводження з в_йськовополоненими.doc
58. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про пол_пшення дол_ поранених _ хворих у д_ючих арм_ях.doc
59. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про пол_пшення дол_ поранених, хворих та ос_б, як_ зазнали корабельнох авар_х, _з складу збройних сил на мор_.doc
60. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про права дитини.doc
61. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про статус б_женц_в (укр_рос).doc
62. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/М_жнародна конвенц_я з охорони людського життя на мор_ 1974 р..doc
63. /00_все КОДЕКСЫ/Кодекс Украхни про адм_н_стративн_ правопорушення (статт_ 213 - 330).doc
64. /00_все КОДЕКСЫ/Кодекс Украхни про адм_н_стративн_ правопорушення.doc
65. /00_все КОДЕКСЫ/Кодекс адм_н_стративного судочинства Украхни.doc
66. /00_все КОДЕКСЫ/Кодекс закон_в про працю Украхни.doc
67. /00_все КОДЕКСЫ/Кодекс про шлюб та с_м'ю Украхни.doc
68. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нальний кодекс Украхни (додаток).doc
69. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нальний кодекс Украхни.doc
70. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нально-виконавчий кодекс Украхни.doc
71. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нально-процесуальний Кодекс Украхни ( в_д статт_ 237 до статт_ 449).doc
72. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нально-процесуальний Кодекс Украхни ( в_д статт_ 94 до статт_ 236-8 ).doc
73. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нально-процесуальний кодекс Украхни.doc
74. /00_все КОДЕКСЫ/Митний кодекс Украхни.doc
75. /00_все КОДЕКСЫ/Пов_тряний кодекс Украхни.doc
76. /00_все КОДЕКСЫ/Про надра.doc
77. /00_все КОДЕКСЫ/С_мейний кодекс Украхни.doc
78. /00_все КОДЕКСЫ/Цив_льний кодекс Украхни.doc
79. /00_все КОДЕКСЫ/Цив_льний процесуальний кодекс Украхни.doc
Верховна Рада України 16. 01. 2003 435-iv yes кодекс України Господарський кодекс
Кодекс України Господарський кодекс України
Кодекс України Господарський процесуальний кодекс України
Чинність Тип
Брюссельська декларація про закони і звичаї війни 1874 року
Програма дій Віденська декларація та Програма дій
Венеціанська декларація стосовно невиліковних захворювань
Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту та розвитку дітей
Гонконгська декларація стосовно поганого поводження з людьми похилого віку
Декларація Комітету міністрів Ради Європи "Про рівноправність жінок та чоловіків"
Декларація Комітету міністрів Ради Європи Про свободу вираження поглядів та інф
Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочинів та зловживання владою
Декларація прав національностей України
Декларація принципів міжнародного культурного співробітництва
Декларація про боротьбу з травматизмом
Декларація про виховання народів в дусі миру
Декларація про захист жінок і дітей при надзвичайних обставинах та під час збройних конфліктів
Декларація про захист усіх осіб від катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання
Декларація про посилення ефективності принципу відмови від погрози силою або її застосування в міжнародних відношеннях
Декларація про права інвалідів
Декларація про права розумово відсталих осіб
Декларація про право народів на мир
Декларація про прихильність справі боротьби з віл/снідом
Декларація про расу та расові забобони
Декларація про територіальний притулок, що прийнята Комітетом Міністрів Ради Європи
Декларація про територіальний притулок
Декларація про участь жінок у сприянні міжнародному миру та співробітництву
Декларація соціального прогресу та розвитку
Декларація тисячоліття Організації Об'єднаних Націй
Декларація щодо неприпустимості втручання у внутрішні справи держав, про захист
28 ноября 1978 года Преамбула Генеральная конференция
Декларація, прийнята в Осло, стосовно медичного аборту
Декларація прав людини і особистої свободи медичних працівників
Декларація прав дитини Декларация прав ребенка
Женевська декларація Женевская декларация
Загальна декларація прав людини (рос/укр)
Каїрська декларація про права людини у ісламі
Лімська декларація керівних принципів контролю
Лісабонська декларація стосовно прав пацієнта Лиссабонская декларация относительно прав пациента
Мадридська декларація стосовно професійної автономії та самоуправління
Манільська декларація про мирне вирішення міжнародних спорів
Мексиканська декларація 1975 року про рівність жінок та їх вклад в розвиток та мир
Паризька декларація "Жінки, діти та синдром набутого імунодефіциту (снід)"
Пекінська декларація (укр/рос)
Верховної ради союзу радянських соціалістичних республік
Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні
Сіднейська декларація стосовно смерті
Спільна декларація про основи відносин між Україною і Федеративною Республікою Н
Стокгольмська Декларація (Щодо питань навколишнього середовища)
Токійська декларація Основні лікарські принципи, стосовно тортур та інших видів
Кодекс Української рср житловий Кодекс Української рср
Кодекс України Земельний кодекс України
Чинність Тип
Конвенція про дорожній рух
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод
Конвенція про захист цивільного населення під час війни
Конвенція про поводження з військовополоненими
Конвенція про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях
Конвенція про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, із складу збройних сил на морі
Конвенція про права дитини
Конвенція про статус біженців (укр/рос)
Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 р. ( Солас-74 ) (solas)
Положення стаття 213. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення Справи про адміністративні правопорушення розглядаються: 1) адміністративними комісіями при виконавчих комітетах сільських,
Кодекс України про адміністративні правопорушення Кодекс України про адміністративні правопорушення Зміст документу (статті 1 212-20) ( ст. 213 ст. 330 ( 80732-10 ) (
Кодекс адміністративного судочинства України
Кодекс законів про працю України
Кодекс про шлюб та сім'ю України
Кодекс України (додаток) Кримінальний кодекс України (додаток)
Кодекс України Кримінальний кодекс України
Законами n 1254-vi ( 1254-17 ) від 14. 04. 2009 n 1276-vi ( 1276-17 ) від 16. 04. 2009 )
Кодекс України ( від статті 237 до статті 449) Кримінально-процесуальний Кодекс України ( від статті 237 до статті 449)
Кодекс України ( від статті 94 до статті 236-8 ) Кримінально-процесуальний Кодекс України ( від статті 94 до статті 236-8 )
Кодекс України Кримінально-процесуальний кодекс України
Кодекс України Митний кодекс України Зміст документу митний кодекс україни ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2002, n 38-39, ст. 288 )
Кодекс України Повітряний кодекс України
Кодекс україни про надра ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1994, n 36, ст. 340 )
Кодекс України Сімейний кодекс України
Кодекс України Цивільний кодекс України
Кодекс України Цивільний процесуальний кодекс України

Паризька декларація "Жінки, діти та синдром набутого імунодефіциту (СНІД)"

Паризька декларація "Жінки, діти та синдром набутого імунодефіциту (СНІД)"


Зміст документу

Парижская декларация “Женщины, дети и синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД)"

Утверждена Международной конференцией о последствиях СПИДа для здоровья матерей и детей, Париж, 27-30 ноября 1989 года

Международная конференция о последствиях СПИДа для здоровья матерей и детей была проведена в Париже с 27 по 30 ноября 1989 г. с целью заслушать научные сообщения и обсудить политические последствия инфекции вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) для этих важных групп населения. На основе состоявшихся дискуссий и итогов работы Конференции собравшиеся министры здравоохранения и их представители заявляют:

учитывая значительные научные и психологические последствия ВИЧ-инфекции/СПИДа для женщин, детей и семей, принимая во внимание необходимость рассматривать проблемы СПИДа для здоровья матери и ребенка в рамках широкого подхода к здоровью женщин, детей и семей, а также цели достижения здоровья для всех к 2000 г.;

признавая, что пандемия СПИДа, тесно связанная с проблемами злоупотребления наркотиками, оказывает особо негативное воздействие на женщин и детей и что они во все возрастающей степени подвергаются опасности заражения ВИЧ, а также в значительной мере страдают от социальных и экономических последствий ВИЧ-инфекции/СПИДа;

признавая, что ухудшение экономического положения во многих странах отрицательно сказывается на медицинском и социальном статусе населения и, в первую очередь, женщин и детей;

напоминая принятую недавно Конвенцию о правах ребенка, резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, Всемирной ассамблеи здравоохранения и принятую в Лондоне в январе 1988 г. Декларацию по предупреждению СПИДа, а также, в частности, необходимость соблюдать права человека и достоинство людей, зараженных ВИЧ, членов их семей и их близких;

признавая руководящую роль Всемирной организации здравоохранения в вопросах осуществления руководства и координации деятельности по медико-санитарному просвещению, борьбе и исследованиям относительно СПИДа, а также положительно отмечая усилия Альянса Всемирной организации здравоохранения/Программы развития Организации Объединенных Наций, Фонда народонаселения Организации Объединенных Наций, Детского фонда Организации Объединенных Наций, Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры и других межправительственных организаций, участвующих в осуществлении Глобальной стратегии по СПИДу;

особо отмечая усилия национальных программ по СПИДу и роль правительств, неправительственных и добровольных организаций, а также государственного и частного секторов в осуществлении Глобальной стратегии по СПИДу на всех уровнях; считая, что предотвращение ВИЧ/СПИДа и борьба с ними среди женщин и детей требуют укрепления и усовершенствования системы первичной медико-санитарной помощи, просвещения, а также других программ оказания психологической и социальной помощи женщинам, детям и семьям;

исходя из вышеизложенного и учитывая безотлагательную необходимость укрепления и охраны здоровья женщин, детей и семей, мы призываем все правительства, учреждения системы Организации Объединенных Наций, в рамках которой на Всемирную организацию здравоохранения возложена обязанность направлять и координировать глобальную борьбу против СПИДа, межправительственные и неправительственные организации, сообщества ученых, работников здравоохранения и социальной сферы, а также общественность в целом:

1. Взять на себя руководство и мобилизовать необходимые ресурсы, как людские, так и финансовые, для обеспечения активной поддержки предупреждения ВИЧ-инфекции/СПИДа среди женщин и детей и обеспечения ухода за больными, особенно в наиболее затронутых странах и странах, испытывающих наибольшие экономические трудности, а также в соответствии с Глобальной стратегией по СПИДу.

2. Повысить роль и социально-экономический и правовой статус женщин и детей, с тем чтобы обеспечить всестороннее участие женщины в программах по СПИДу на всех уровнях, а также обеспечить уважение прав человека и достоинства женщин и детей, включая тех из них, которые инфицированы ВИЧ.

3. Продолжать разработку и осуществление новаторских, многоцелевых, санитарно-просветительских программ, направленных на предупреждение ВИЧ-инфекции/СПИДа. В информационных и учебных программах, предназначенных для молодых людей, включая подростков, и проводимых с их участием, необходимо подчеркивать их ответственность в отношении предупреждения распространения инфекции в их среде и их роль в качестве будущих родителей.

4. Подчеркивать необходимость предотвращать отчуждение и несправедливость в отношении лиц, инфицированных ВИЧ/СПИДом, и лиц, относящихся к группам риска, во всех сферах жизни и для всех служебных учреждений, включая школу.

5. Обеспечивать должное признание проблемы СПИДа и инфекции ВИЧ для всех затронутых групп населения путем разработки и осуществления эффективных национальных систем эпидемиологического надзора и регистрации случаев заболевания.

6. Обеспечивать координацию или интеграцию программ предупреждения ВИЧ/СПИДа и борьбы с ними, со всеми другими программами, предназначенными для женщин, детей и семей, и, в первую очередь, программ охраны здоровья матери и ребенка, планирования семьи и борьбы с заболеваниями, передаваемыми половым путем, а также рассмотреть и укрепить политику и управление в области служб здравоохранения и других социальных служб с должным учетом перспектив для женщин.

7. Обеспечивать такое положение, при котором тестирование на ВИЧ предлагалось бы женщинам и детям как неотъемлемая, но добровольная часть программ здравоохранения, включая консультационные услуги и другую психологическую помощь, при должном соблюдении конфиденциальности.

8. Содействовать безопасному материнству для всех женщин и обеспечивать предоставление женщинам, инфицированным ВИЧ, надлежащей информации, а также доступа к службам здравоохранения, включая службы планирования семьи, консультационное обслуживание и другую психологическую помощь, с тем чтобы они могли принимать осознанные решения относительно деторождения.

9. Обеспечить такое положение, при котором программы по предупреждению ВИЧ/СПИДа и борьбе с ними оказывали бы необходимую помощь семьям, страдающим от ВИЧ/СПИДа, путем мобилизации медико-санитарных и социальных служб на удовлетворение возникающих потребностей, включая потребности семей, подвергающихся дискриминации, неспособных обеспечить уход за детьми, а также потребности брошенных детей или детей, оставшихся сиротами.

10. Подчеркивать наличие и доступность необходимой медико-санитарной помощи, включая лечение, а также других социальных и вспомогательных служб для женщин и детей, инфицированных ВИЧ, включая рекомендуемые прививки.

11. Продолжать деятельность по программам охраны, поощрения и по поддержке грудного вскармливания в качестве основного компонента разумной политики в области здравоохранения и питания.

12. Обеспечивать надлежащий и безопасный сбор донорской крови и функционирование служб переливания крови, включая использование соответствующих лабораторных методов и показаний для переливания.

13. Признать тесную взаимосвязь между ВИЧ-инфекцией/СПИДом и злоупотреблением наркотиками, которое повышает опасность передачи ВИЧ-инфекции, и обеспечить наличие всеобъемлющей медико-санитарной помощи, включая лечение от злоупотребления наркотиками и программы профилактики, с тем, чтобы таким путем свести до минимума опасность заражения ВИЧ мужчин, женщин и неродившихся детей.

14. Обеспечить установление надлежащих приоритетов и выделение ресурсов для исследования ВИЧ-инфекции/СПИДа у женщин, детей и семей, а также разрабатывать совместные исследовательские программы, включая программы профилактики, диагностики, лечения, медицинского ухода, а также программы, касающиеся более широких вопросов, влияющих на здоровье и социальные условия женщин и детей. Исследования должны также сосредоточиваться на альтернативных подходах предоставления медицинского и прочего социального обслуживания женщин, детей и семей, инфицированных ВИЧ.

15. Признать решающую роль женщин в Глобальной стратегии по СПИДу и ускорить процесс предоставления женщинам возможностей для борьбы против СПИДа.

Документ Всемирной организации здравоохранения WHA43/1990/REC/1, стр. 78-79.

Документы ООН по проблеме СПИДа

Декларации и другие заключительные документы по проблеме ВИЧ/СПИДа

Главная страница ООНІнфодиск. «Законодавство України»Схожі:

Паризька декларація \"Жінки, діти та синдром набутого імунодефіциту (снід)\" iconЗакон УкраЇни Про внесення змін до Закону України "Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (снід) та соціальний захист населення"
Внести зміни до Закону України “Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (снід) та соціальний захист населення”...
Паризька декларація \"Жінки, діти та синдром набутого імунодефіциту (снід)\" iconАнкета «Віл-інфекція»
Як розшифровуються абревіатури віл І снід?(Вірус імунодефіциту людини, синдром набутого імунодефіциту.)
Паризька декларація \"Жінки, діти та синдром набутого імунодефіциту (снід)\" icon1 грудня з 1988 року відзначається як Всесвітній день боротьби зі снідом
Снід, або Синдром набутого імунодефіци́ту — тяжке інфекційне захворювання, спричинене вірусом імунодефіциту людини (віл), який уражає...
Паризька декларація \"Жінки, діти та синдром набутого імунодефіциту (снід)\" iconЗакон України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (снід) та соціальний захист населення»
На виконання листа Головного управління освіти і науки Харківської облдержадміністрації від 21. 01. 2011 №01-12/299 надсилаємо Вам...
Паризька декларація \"Жінки, діти та синдром набутого імунодефіциту (снід)\" iconЯк говорити з дитиною про снід
Л І снід з дитиною просто необхідно. Переважна більшість молодших школярів вже чули про цю проблему. Розмова про снід стане основою...
Паризька декларація \"Жінки, діти та синдром набутого імунодефіциту (снід)\" iconГенетическое объяснение синдрома Дауна
Этот синдром имеет связь с другими заболеваниями. Синдром возникает примерно у одного человека из 800 родившихся, независимо от расы...
Паризька декларація \"Жінки, діти та синдром набутого імунодефіциту (снід)\" iconСнід загроза людству
Мета: Ознайомити учнів з поняттями снід І віл та їх ознаками, сприяти усвідомленню учнями небезпеки, пов’язаної із поширенням снід...
Паризька декларація \"Жінки, діти та синдром набутого імунодефіциту (снід)\" iconТема: снід загроза людству
Мета: Ознайомити учнів з поняттями снід І віл та їх ознаками, сприяти усвідомленню учнями небезпеки, пов’язаної із поширенням снід...
Паризька декларація \"Жінки, діти та синдром набутого імунодефіциту (снід)\" icon1-дитина. Ми вас зі святом привітаємо, гарну пісню заспіваємо. Хай вам стане веселіше, а від пісеньки тепліше. 2-дитина
Тож дорогі наші жінки, нехай, наперекір усьому, весна несе Вам усміхнену долю, добро, здоров'я. Прийміть вітання,ці чудові – весняні...
Паризька декларація \"Жінки, діти та синдром набутого імунодефіциту (снід)\" iconСьогодні, жінки, Ваше свято
Ведуча Сьогодні наш вечір присвячено святу весни І жінки – Міжнародному жіночому дню 8 Березня. Любі наші жінки ! В цей святковий...
Паризька декларація \"Жінки, діти та синдром набутого імунодефіциту (снід)\" iconПоложення районного конкурсу дитячого малюнка «Мої найдорожчі жінки» I. Загальні положення
Районний конкурс дитячого малюнка «Мої найдорожчі жінки» (далі Конкурс) проводиться, з метою виховання в учнівської молоді почуття...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи