Пекінська декларація (укр/рос) icon

Пекінська декларація (укр/рос)
Скачати 170.73 Kb.
НазваПекінська декларація (укр/рос)
Дата конвертації13.09.2013
Розмір170.73 Kb.
ТипДокументи
1. /00_все КОДЕКСЫ/00_Кодекс Украхни.doc
2. /00_все КОДЕКСЫ/Господарський кодекс Украхни.doc
3. /00_все КОДЕКСЫ/Господарський процесуальний кодекс Украхни.doc
4. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/00_Декларац_я.doc
5. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Брюссельська декларац_я про закони _ звичах в_йни 1874 року.doc
6. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/В_денська декларац_я та Програма д_й.doc
7. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Венец_анська декларац_я стосовно невил_ковних захворювань.doc
8. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Всесв_тня декларац_я про забезпечення виживання, захисту та розвитку д_тей.doc
9. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Гонконгська декларац_я стосовно поганого поводження з людьми похилого в_ку.doc
10. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я Ком_тету м_н_стр_в Ради Європи Про р_вноправн_сть ж_нок та чолов_к_в.doc
11. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я Ком_тету м_н_стр_в Ради Європи Про свободу вираження погляд_в та _нформац_х.doc
12. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я основних принцип_в правосуддя для жертв злочин_в та зловживання владою.doc
13. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я прав нац_ональностей Украхни.doc
14. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я принцип_в м_жнародного культурного сп_вроб_тництва.doc
15. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про боротьбу з травматизмом.doc
16. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про виховання народ_в в дус_ миру.doc
17. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про захист ж_нок _ д_тей при надзвичайних обставинах та п_д час збройних конфл_кт_в.doc
18. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про захист ус_х ос_б в_д катувань та _нших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують г_дн_сть, вид_в поводження _ покарання.doc
19. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про посилення ефективност_ принципу в_дмови в_д погрози силою або хх застосування в м_жнародних в_дношеннях.doc
20. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про права _нвал_д_в.doc
21. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про права розумово в_дсталих ос_б.doc
22. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про право народ_в на мир.doc
23. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про прихильн_сть справ_ боротьби з В_Л_СН_Дом.doc
24. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про расу та расов_ забобони.doc
25. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про територ_альний притулок, що прийнята Ком_тетом М_н_стр_в Ради Європи.doc
26. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про територ_альний притулок.doc
27. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про участь ж_нок у сприянн_ м_жнародному миру та сп_вроб_тництву.doc
28. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я соц_ального прогресу та розвитку.doc
29. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я тисячол_ття Орган_зац_х Об'єднаних Нац_й.doc
30. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я щодо неприпустимост_ втручання у внутр_шн_ справи держав.doc
31. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я щодо основних принцип_в, що стосуються внеску засоб_в масовох _нформац_х у зм_цнення миру___.doc
32. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я, прийнята в Осло, стосовно медичного аборту.doc
33. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларация по правам человека и личной свободе медицинских работников.doc
34. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларация прав ребенка.doc
35. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Женевская декларация.doc
36. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Загальна декларац_я прав людини (рос_укр).doc
37. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Кахрська декларац_я про права людини у _слам_.doc
38. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Л_мська декларац_я кер_вних принцип_в контролю.doc
39. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Лиссабонская декларация относительно прав пациента.doc
40. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Мадридська декларац_я стосовно профес_йнох автоном_х та самоуправл_ння.doc
41. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Ман_льська декларац_я про мирне вир_шення м_жнародних спор_в.doc
42. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Мексиканська декларац_я 1975 року про р_вн_сть ж_нок та хх вклад в розвиток та мир.doc
43. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Паризька декларац_я Ж_нки, д_ти та синдром набутого _мунодеф_циту (СН_Д).doc
44. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Пек_нська декларац_я (укр_рос).doc
45. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Про визнання незаконними _ злочинними репресивних.doc
46. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Про загальн_ засади державнох молод_жнох пол_тики в Украхн_.doc
47. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/С_днейська декларац_я стосовно смерт_.doc
48. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Сп_льна декларац_я про основи в_дносин м_ж Украхною _ Федеративною Республ_кою Н_меччина.doc
49. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Стокгольмська Декларац_я (Щодо питань навколишнього середовища).doc
50. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Ток_йська декларац_я Основн_ л_карськ_ принципи, стосовно тортур та _нших вид_в жорстокого, негуманного або принизливого поводження чи покарання у раз_ затримання та ув'язнення.doc
51. /00_все КОДЕКСЫ/Житловий Кодекс Украхнськох РСР.doc
52. /00_все КОДЕКСЫ/Земельний кодекс Украхни.doc
53. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/00_Конвенц_я.doc
54. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про дорожн_й рух.doc
55. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про захист прав людини _ основоположних свобод.doc
56. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про захист цив_льного населення п_д час в_йни.doc
57. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про поводження з в_йськовополоненими.doc
58. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про пол_пшення дол_ поранених _ хворих у д_ючих арм_ях.doc
59. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про пол_пшення дол_ поранених, хворих та ос_б, як_ зазнали корабельнох авар_х, _з складу збройних сил на мор_.doc
60. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про права дитини.doc
61. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про статус б_женц_в (укр_рос).doc
62. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/М_жнародна конвенц_я з охорони людського життя на мор_ 1974 р..doc
63. /00_все КОДЕКСЫ/Кодекс Украхни про адм_н_стративн_ правопорушення (статт_ 213 - 330).doc
64. /00_все КОДЕКСЫ/Кодекс Украхни про адм_н_стративн_ правопорушення.doc
65. /00_все КОДЕКСЫ/Кодекс адм_н_стративного судочинства Украхни.doc
66. /00_все КОДЕКСЫ/Кодекс закон_в про працю Украхни.doc
67. /00_все КОДЕКСЫ/Кодекс про шлюб та с_м'ю Украхни.doc
68. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нальний кодекс Украхни (додаток).doc
69. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нальний кодекс Украхни.doc
70. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нально-виконавчий кодекс Украхни.doc
71. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нально-процесуальний Кодекс Украхни ( в_д статт_ 237 до статт_ 449).doc
72. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нально-процесуальний Кодекс Украхни ( в_д статт_ 94 до статт_ 236-8 ).doc
73. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нально-процесуальний кодекс Украхни.doc
74. /00_все КОДЕКСЫ/Митний кодекс Украхни.doc
75. /00_все КОДЕКСЫ/Пов_тряний кодекс Украхни.doc
76. /00_все КОДЕКСЫ/Про надра.doc
77. /00_все КОДЕКСЫ/С_мейний кодекс Украхни.doc
78. /00_все КОДЕКСЫ/Цив_льний кодекс Украхни.doc
79. /00_все КОДЕКСЫ/Цив_льний процесуальний кодекс Украхни.doc
Верховна Рада України 16. 01. 2003 435-iv yes кодекс України Господарський кодекс
Кодекс України Господарський кодекс України
Кодекс України Господарський процесуальний кодекс України
Чинність Тип
Брюссельська декларація про закони і звичаї війни 1874 року
Програма дій Віденська декларація та Програма дій
Венеціанська декларація стосовно невиліковних захворювань
Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту та розвитку дітей
Гонконгська декларація стосовно поганого поводження з людьми похилого віку
Декларація Комітету міністрів Ради Європи "Про рівноправність жінок та чоловіків"
Декларація Комітету міністрів Ради Європи Про свободу вираження поглядів та інф
Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочинів та зловживання владою
Декларація прав національностей України
Декларація принципів міжнародного культурного співробітництва
Декларація про боротьбу з травматизмом
Декларація про виховання народів в дусі миру
Декларація про захист жінок і дітей при надзвичайних обставинах та під час збройних конфліктів
Декларація про захист усіх осіб від катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання
Декларація про посилення ефективності принципу відмови від погрози силою або її застосування в міжнародних відношеннях
Декларація про права інвалідів
Декларація про права розумово відсталих осіб
Декларація про право народів на мир
Декларація про прихильність справі боротьби з віл/снідом
Декларація про расу та расові забобони
Декларація про територіальний притулок, що прийнята Комітетом Міністрів Ради Європи
Декларація про територіальний притулок
Декларація про участь жінок у сприянні міжнародному миру та співробітництву
Декларація соціального прогресу та розвитку
Декларація тисячоліття Організації Об'єднаних Націй
Декларація щодо неприпустимості втручання у внутрішні справи держав, про захист
28 ноября 1978 года Преамбула Генеральная конференция
Декларація, прийнята в Осло, стосовно медичного аборту
Декларація прав людини і особистої свободи медичних працівників
Декларація прав дитини Декларация прав ребенка
Женевська декларація Женевская декларация
Загальна декларація прав людини (рос/укр)
Каїрська декларація про права людини у ісламі
Лімська декларація керівних принципів контролю
Лісабонська декларація стосовно прав пацієнта Лиссабонская декларация относительно прав пациента
Мадридська декларація стосовно професійної автономії та самоуправління
Манільська декларація про мирне вирішення міжнародних спорів
Мексиканська декларація 1975 року про рівність жінок та їх вклад в розвиток та мир
Паризька декларація "Жінки, діти та синдром набутого імунодефіциту (снід)"
Пекінська декларація (укр/рос)
Верховної ради союзу радянських соціалістичних республік
Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні
Сіднейська декларація стосовно смерті
Спільна декларація про основи відносин між Україною і Федеративною Республікою Н
Стокгольмська Декларація (Щодо питань навколишнього середовища)
Токійська декларація Основні лікарські принципи, стосовно тортур та інших видів
Кодекс Української рср житловий Кодекс Української рср
Кодекс України Земельний кодекс України
Чинність Тип
Конвенція про дорожній рух
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод
Конвенція про захист цивільного населення під час війни
Конвенція про поводження з військовополоненими
Конвенція про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях
Конвенція про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, із складу збройних сил на морі
Конвенція про права дитини
Конвенція про статус біженців (укр/рос)
Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 р. ( Солас-74 ) (solas)
Положення стаття 213. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення Справи про адміністративні правопорушення розглядаються: 1) адміністративними комісіями при виконавчих комітетах сільських,
Кодекс України про адміністративні правопорушення Кодекс України про адміністративні правопорушення Зміст документу (статті 1 212-20) ( ст. 213 ст. 330 ( 80732-10 ) (
Кодекс адміністративного судочинства України
Кодекс законів про працю України
Кодекс про шлюб та сім'ю України
Кодекс України (додаток) Кримінальний кодекс України (додаток)
Кодекс України Кримінальний кодекс України
Законами n 1254-vi ( 1254-17 ) від 14. 04. 2009 n 1276-vi ( 1276-17 ) від 16. 04. 2009 )
Кодекс України ( від статті 237 до статті 449) Кримінально-процесуальний Кодекс України ( від статті 237 до статті 449)
Кодекс України ( від статті 94 до статті 236-8 ) Кримінально-процесуальний Кодекс України ( від статті 94 до статті 236-8 )
Кодекс України Кримінально-процесуальний кодекс України
Кодекс України Митний кодекс України Зміст документу митний кодекс україни ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2002, n 38-39, ст. 288 )
Кодекс України Повітряний кодекс України
Кодекс україни про надра ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1994, n 36, ст. 340 )
Кодекс України Сімейний кодекс України
Кодекс України Цивільний кодекс України
Кодекс України Цивільний процесуальний кодекс України

Пекінська декларація (укр/рос)

Пекінська декларація (укр/рос)


Зміст документу

Пекінська декларація

(укр/рос)


Прийнята на четвертий Всесвітній конференції зі становища жінок 15 вересня 1995 року

1. Ми, уряди, що беруть участь у четвертій Всесвітній конференції зі становища жінок,

2. Ті, що зібралися тут, у Пекіні, у вересні 1995 року, у рік п’ятдесятиріччя заснування Організації Об’єднаних Націй,

3. Сповнені твердої рішучості домагатися досягнення цілей рівності, розвитку і миру для всіх жінок в усьому світі в інтересах усього людства,

4. З огляду на сподівання всіх жінок в усьому світі і беручи до уваги розмаїття жінок та їхніх ролей і обставин, вшановуючи жінок, що проклали шлях, і натхненні надією, уособленням якої є молодь світу,

5. Визнаємо, що за останнє десятиліття становище жінок в основному істотно поліпшилося, але такий прогрес був нерівномірним, і нерівність між чоловіками та жінками існує, як і раніше, й основні перешкоди зберігаються, що серйозно відбивається на добробуті всіх людей,

6. Визнаємо також, що ця ситуація збільшується посиленням бідності, що позначається на житті більшості людей у світі, особливо жінок і дітей, і походження якої варто шукати як у внутрішньодержавній, так і в міжнародній сферах,

7. Заявляємо про свою беззастережну прихильність справі усунення цих обмежень і перешкод і подальшому поліпшенню в такий спосіб становища жінок в усьому світі й розширенню їхніх можливостей та погоджуємося з тим, що це вимагає вживання невідкладних заходів, перейнятих рішучістю, духом надії, співробітництва і солідарності, уже сьогодні, аби ми вступили в наступне сторіччя з новими досягненнями.

Ми підтверджуємо нашу прихильність:

8. Рівноправності та природній людській гідності жінок і чоловіків та іншим цілям і принципам, проголошеним у Статуті Організації Об’єднаних Націй, Загальній декларації прав людини та інших міжнародних документах в галузі прав людини, зокрема в Конвенції про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок, у Декларації про викоренення насильства щодо жінок і Декларації про право на розвиток ;

9. Забезпеченню повного здійснення прав людини щодо жінок і дівчат як невід’ємного та нероздільного складника загальних прав людини й основних свобод;

10. Розвитку консенсусу і прогресу, досягнутих на попередніх конференціях і зустрічах на вищому рівні Організації Об’єднаних Націй — з поліпшення становища жінок у Найробі в 1985 році, з проблем дітей у Нью-Йорку в 1990 році, з питань довкілля й розвитку в Ріо-де-Жанейро в 1992 році, з прав людини у Відні в 1993 році, з проблем народонаселення й розвитку в Каїрі в 1994 році та з соціального розвитку в Копенгагені в 1995 році для того, щоб досягти цілей рівності, розвитку і миру;

11. Забезпеченню повного та ефективного здійснення Найробійських перспективних стратегій в галузі поліпшення становища жінок;

12. Розширенню можливостей і поліпшенню становища жінок, включаючи право на свободу думки, совісті, релігії та переконань, сприяючи, таким чином, задоволенню моральних, етичних, духовних та інтелектуальних потреб жінок і чоловіків, або індивідуально разом з іншими, і завдяки цьому гарантуючи їм можливість повної реалізації свого потенціалу в суспільстві при формуванні свого життя відповідно до своїх власних сподівань.

Ми переконані в тому, що:

13. Розширення можливостей жінок та їхня всебічна участь на основі рівності в усіх сферах життя суспільства, включаючи участь у процесі прийняття рішень і доступ до влади, мають основне значення для досягнення цілей рівності, розвитку і миру;

14. Права жінок є правами людини;

15. Рівні права, можливості та доступ до ресурсів, рівний розподіл сімейних обов’язків між чоловіками і жінками і гармонійне партнерство між ними мають ключове значення для їхнього добробуту і добробуту їхніх родин, а також для зміцнення демократії;

16. Ліквідація бідності на основі стійкого економічного зростання, соціального розвитку, охорони навколишнього середовища і соціальної справедливості вимагає залучення жінок до економічного і соціального розвитку, рівних можливостей і повної та рівноправної участі жінок і чоловіків як рушійних сил і бенефіціарів орієнтованого на людей стійкого розвитку;

17. Чітке визнання і підтвердження права всіх жінок на контроль за всіма аспектами свого здоров’я, зокрема їх власною фертильністю, мають основне значення для їхніх можливостей;

18. Світ на місцевому, регіональному і глобальному рівнях досяжний і нерозривно пов’язаний з поліпшенням становища жінок, які є впливовою силою в справі керування, врегулювання конфліктів і сприяння встановленню міцного миру на всіх рівнях;

19. Необхідно розробляти, здійснювати за всебічною участю жінок дієві, ефективні та взаємодоповнюючі програми, включаючи політику і програми в галузі розвитку, що враховують гендерні аспекти, і спостерігати за їх здійсненням на всіх рівнях, що будуть сприяти розширенню прав і поліпшенню становища жінок;

20. Участь і внесок усіх сил цивільного суспільства, особливо жіночих груп і галузевих структур та інших неурядових організацій і громадських організацій, з повною повагою їхньої самостійності й у співробітництві з урядами є важливою умовою успішного здійснення Платформи дій і пов’язаної з нею подальшої діяльності;

21. Здійснення Платформи дій вимагає зобов’язань з боку урядів і міжнародного співтовариства. Своїми національними і міжнародними зобов’язаннями щодо практичних заходів, включаючи зобов’язання, взяті на Конференції, Уряди і міжнародне співтовариство визнають необхідність уживання негайних заходів щодо розширення можливостей і поліпшення становища жінок.

Ми перейняті рішучістю:

22. Активізувати зусилля та практичну роботу з досягнення Найробійських перспективних стратегій в галузі поліпшення становища жінок до кінця нинішнього сторіччя;

23. Забезпечення жінкам і дівчатам можливості повного користування всіма правами й основними свободами людини і вживати дієвих заходів проти порушення цих прав і свобод;

24. Ужити всіх необхідних заходів для ліквідації всіх форм дискримінації по відношенню до жінок і дівчат і усунення всіх перешкод на шляху досягнення рівності між чоловіками та жінками, поліпшення становища жінок і розширення їхніх прав;

25. Домагатися всебічної участі чоловіків в усіх зусиллях з досягнення рівності;

26. Сприяти досягненню жінками економічної незалежності, включаючи зайнятість, і покласти край перманентно зростаючому тягареві бідності, який несуть жінки, шляхом усунення структурно обумовлених причин зубожіння на основі перетворення економічних структур, надання всім жінкам, серед них тим, що живуть у сільських районах, як найважливішим учасникам розвитку, рівного доступу до виробничих ресурсів, можливостей і державних послуг;

27. Заохочувати орієнтований на людину стійкий розвиток, включаючи неухильне економічне зростання, на основі надання дівчатам і жінкам базової освіти, безперервної освіти, можливостей для здобуття освіченості та професійної підготовки й первинної медико-санітарної допомоги;

28. Почати позитивні кроки в напрямку встановлення миру в інтересах поліпшення становища жінок, визнаючи ту керівну роль, що жінки відіграли в русі за мир, активно домагатися загального і повного роззброєння в умовах суворого й ефективного міжнародного контролю і підтримувати переговори про невідкладний висновок універсального і ефективно контрольованого договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань, що сприяє ядерному роззброєнню й запобіганню поширенню ядерної зброї в усіх її аспектах;

29. Попереджати й усувати будь-які форми насильства щодо жінок і дівчат;

30. Забезпечувати жінкам і чоловікам рівний доступ до освіти та медичної допомоги і рівне ставлення до них у цих галузях і домагатися поліпшення статевого і репродуктивного здоров’я жінок, а також підвищення їхнього освітнього рівня;

31. Заохочувати і виборювати всі права людини в застосуванні до жінок, і дітей;

32. Нарощувати зусилля з надання рівних можливостей користування всією сукупністю прав людини й основних свобод усім жінкам і дівчатам, що стикаються з комплексом перешкод на шляху розширення їхніх прав і поліпшення становища через такі чинники, як расова приналежність, вік, мова, етнічна приналежність, культура, релігія, інвалідність, приналежність до корінного народу;

33. Забезпечувати повагу міжнародного права, включаючи гуманітарне право, в інтересах захисту насамперед жінок і дівчат;

34. Домагатися максимального розвитку здібностей дівчат і жінок будь-якого віку, забезпечувати їх всебічну й рівну участь у розбудові більш досконалого світу для всіх і підвищувати їхню роль у процесі розвитку.

Ми перейняті рішучістю:

35. Забезпечувати жінкам рівний доступ до економічних ресурсів: землі, кредитів, науки і техніки, професійної підготовки, інформації, засобів комунікації й ринків як один із засобів подальшого поліпшення становища жінок і дівчат, у тому числі за рахунок розширення їхніх можливостей користатися благами, пов’язаними із забезпеченням рівного доступу до цих ресурсів, зокрема, за допмогою міжнародного співробітництва;

36. Забезпечувати успішне здійснення Платформи дій, чому сприятиме тверда прихильність з боку урядів, міжнародних організацій і установ на всіх рівнях. Ми твердо переконані в тому, що економічний розвиток, соціальний розвиток і охорона навколишнього середовища є взаємозалежними і взаємодоповнюючими компонентами стійкого розвитку, що являє собою основу наших зусиль, спрямованих на підвищення якості життя всіх людей. Справедливий соціальний розвиток, у межах якого за незаможними, особливо за жінками, що живуть у злиднях, визнається право постійного користування екологічними ресурсами, є необхідним підгрунтям стійкого розвитку. Ми також визнаємо, що для сприяння забезпеченню соціального розвитку і соціальної справедливості на постійній основі необхідне всеосяжне і безупинне економічне зростання в контексті стійкого розвитку. Для успішного здійснення Платформи дій необхідна також належна мобілізація ресурсів на національному і міжнародному рівнях, нових і додаткових ресурсів для країн, що розвиваються, із залученням усіх механізмів фінансування, включаючи багатосторонні, двосторонні і окремі джерела, з метою поліпшення становища жінок; фінансові ресурси для зміцнення потенційних субрегіональних, регіональних і міжнародних установ; прихильність справі забезпечення рівних прав і рівних можливостей, а також рівноправної участі жінок і чоловіків в усіх національних, регіональних і міжнародних органах і процесах формування, а також створення та зміцнення на всіх рівнях механізмів, що забезпечують підзвітність перед жінками світу;

37. Забезпечувати також успішне здійснення Платформи дій у країнах з перехідною економікою, для чого будуть потрібні подальше міжнародне співробітництво та допомога;

38. Ми цим приймаємо і, як уряди, перебираємо на себе зобов’язання щодо виконання нижченаведеної Платформи дій, стежачи за тим, щоб гендерні аспекти знаходили висвітлення в усіх наших стратегіях і програмах. Ми наполегливо закликаємо систему Організації Об’єднаних Націй, регіональні і міжнародні фінансові установи, інші відповідні регіональні і міжнародні заклади і всіх жінок та і чоловіків, а також неурядові організації, з повною повагою їхньої самостійності, і всі сектори громадського суспільства в співробітництві з урядами взяти на себе зобов’язання із здійснення Платформи дій і всіляко цьому сприяти.

ПЛАТФОРМА ДІЙ. ВИКЛАД МЕТИ

1. Платформа дій являє собою порядок денний для розширення можливостей жінок. Вона має на меті прискорення здійснення Найробійських перспективних стратегій у галузі поліпшення становища жінок на шляху їх активного залучення до усіх сфер суспільного та приватного життя шляхом забезпечення всебічної і рівної участі жінок у прийнятті рішень з економічних, соціальних, культурних і політичних питань. Це означає також, що необхідно закріпити рівність прав і відповідальність жінок і чоловіків в сім’ї, на роботі й у більш широкому національному та міжнародному контексті. Рівноправність жінок і чоловіків є одним з питань прав людини й однією з умов забезпечення соціальної справедливості, а також необхідною основною передумовою досягнення рівності, розвитку і миру. Утвердження відносин партнерства на основі рівноправності жінок і чоловіків є однією з умов стійкого розвитку, що ставить у центр уваги інтереси людини. Необхідно продемонструвати стійку і довгострокову прихильність досягненню цієї мети, аби жінки і чоловіки могли спільно працювати над вирішенням завдань XXI століття, відстоюючи свої власні інтереси, інтереси своїх дітей і суспільства в цілому.

2. У Платформі дій знову підтверджується основний принцип, який був сформульований у Віденській декларації і Програмі дій, прийнятих на Всесвітній конференції з прав людини, а саме, що права жінок і дівчат є невід’ємним і нероздільним складником загальних прав людини. Окреслюючи порядок денний, Платформа дій має за мету заохочення та захист повного здійснення всіх прав людини й основних свобод усіх жінок протягом усього їхнього життя.

3. У Платформі дій підкреслюється, що перед жінками постають загальні завдання, пов’язані з досягненням загальної мети — гендерної рівності в усьому світі, що можуть бути вирішені лише спільно й у партнерстві з чоловіками. У ній враховується й оцінюється вся розмаїтість ситуацій і умов, у яких знаходяться жінки, і визнається, що в деяких випадках жінки стикаються з особливими перешкодами в справі розширення своїх можливостей.

4. У Платформі дій передбачається прийняття всіма негайних і послідовних заходів для створення мирних, справедливих і гуманних умов у світі, який би грунтувався на дотриманні прав людини й основних свобод, включаючи принцип рівноправності всіх людей усіх вікових категорій і усіх верств суспільства, і в цих цілях визнається, що всеосяжне і стійке економічне зростання в контексті стійкого розвитку необхідне для забезпечення стійкого соціального розвитку і соціальної справедливості.

5. Успішне здійснення Платформи дій вимагатиме твердої прихильності з боку урядів, міжнародних організацій і органів на всіх рівнях. Воно також потребуватиме відповідної мобілізації ресурсів на національному і міжнародному рівнях, а також нових і додаткових ресурсів в інтересах країн, що розвиваються, по лінії всіх наявних механізмів фінансування діяльності з поліпшення становища жінок, включаючи багатосторонні, двосторонні і окремі джерела; фінансових ресурсів з метою зміцнення потенціалу національних, субрегіональних, регіональних і міжнародних інститутів; прихильності принципам рівних прав, рівних обов’язків, рівних можливостей і рівної участі жінок і чоловіків у роботі всіх національних, регіональних і міжнародних органів і в процесі прийняття рішень; створення або зміцнення на всіх рівнях механізмів звітності про діяльність в інтересах жінок в усьому світі.

"Бібліотечка голови профспілкового комітету”, N 5 — 6, травень — червень, 2005 р.

Пекинская декларация

Принята на 16-м пленарном заседании 15 сентября 1995 года

1. Мы, правительства, принимающие участие в четвертой Всемирной конференции по положению женщин,

2. Собравшиеся здесь, в Пекине, в сентябре 1995 года, в год пятидесятилетия основания Организации Объединенных Наций,

3. Будучи преисполнены твердой решимости добиваться достижения целей равенства, развития и мира для всех женщин во всем мире в интересах всего человечества,

4. Учитывая чаяния всех женщин во всем мире и принимая во внимание многообразие женщин и их ролей и обстоятельств, воздавая должное женщинам, которые проложили путь, и будучи воодушевленными надеждой, олицетворением которой является молодежь мира,

5. Признаем, что за последнее десятилетие положение женщин во многих отношениях существенно улучшилось, но такой прогресс был неравномерным, и неравенство между мужчинами и женщинами по-прежнему существует, а основные препятствия сохраняются, что серьезно отражается на благосостоянии всех людей,

6. Признаем также, что эта ситуация усугубляется усилением нищеты, которая сказывается на жизни большинства людей в мире, особенно женщин и детей, и происхождение которой следует искать как во внутригосударственной, так и в международной сферах,

7. Заявляем о своей безоговорочной приверженности делу устранения этих ограничений и препятствий и дальнейшему улучшению таким образом положения женщин во всем мире и расширению их возможностей и соглашаемся с тем, что это требует принятия безотлагательных мер, проникнутых решимостью, духом надежды, сотрудничества и солидарности, уже сегодня, с тем чтобы мы вступили в следующее столетие с новыми достижениями.

Мы подтверждаем нашу приверженность:

8. Равноправию и врожденному человеческому достоинству женщин и мужчин и другим целям и принципам, провозглашенным в Уставе Организации Объединенных Наций, Всеобщей декларации прав человека и других международных документах в области прав человека, в частности в Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и Конвенции о правах ребенка, а также в Декларации об искоренении насилия в отношении женщин и Декларации о праве на развитие ;

9. Обеспечению полного осуществления прав человека женщин и девочек в качестве неотъемлемой, составной и неделимой части всеобщих прав человека и основных свобод;

10. Развитию консенсуса и прогресса, достигнутых на предыдущих конференциях и встречах на высшем уровне Организации Объединенных Наций — по улучшению положения женщин в Найроби в 1985 году, по детям в Нью-Йорке в 1990 году, по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 году, по правам человека в Вене в 1993 году, по народонаселению и развитию в Каире в 1994 году и по социальному развитию в Копенгагене в 1995 году, с тем чтобы добиться целей равенства, развития и мира;

11. Обеспечению полного и эффективного осуществления Найробийских перспективных стратегий в области улучшения положения женщин;

12. Расширению возможностей и улучшению положения женщин, включая право на свободу мысли, совести, религии и убеждений, содействуя, таким образом, удовлетворению моральных, этических, духовных и интеллектуальных потребностей женщин и мужчин, индивидуально или совместно с другими, и посредством этого гарантируя им возможность полной реализации своего потенциала в обществе при формировании своей жизни в соответствии со своими собственными чаяниями.

Мы убеждены в том, что:

13. Расширение возможностей женщин и их всестороннее участие на основе равенства во всех сферах жизни общества, включая участие в процессе принятия решений и доступ к власти, имеют основополагающее значение для достижения целей равенства, развития и мира;

14. Права женщин являются правами человека;

15. Равные права, возможности и доступ к ресурсам, равное распределение семейных обязанностей между мужчинами и женщинами и гармоничное партнерство между ними имеют ключевое значение для их благосостояния и благосостояния их семей, а также для укрепления демократии;

16. Ликвидация нищеты на основе устойчивого экономического роста, социального развития, охраны окружающей среды и социальной справедливости требует вовлечения женщин в экономическое и социальное развитие, равных возможностей и полного и равноправного участия женщин и мужчин как движущих сил и бенефициаров ориентированного на людей устойчивого развития;

17. Четкое признание и подтверждение права всех женщин на контроль за всеми аспектами своего здоровья, в частности их собственной фертильностью, имеют основополагающее значение для расширения их возможностей;

18. Мир на местном, региональном и глобальном уровнях достижим и неразрывно связан с улучшением положения женщин, являющихся важнейшей силой в деле управления, урегулирования конфликтов и содействия установлению прочному миру на всех уровнях;

19. Необходимо разрабатывать, осуществлять при всемерном участии женщин действенные, эффективные и взаимодополняющие стратегии и программы, включая политику и программы в области развития, учитывающие гендерные аспекты, и наблюдать за их осуществлением, на всех уровнях, которые будут содействовать расширению прав и улучшению положения женщин;

20. Участие и вклад всех сил гражданского общества, особенно женских групп и сетевых структур и других неправительственных организаций и общинных организаций, при полном уважении их самостоятельности и в сотрудничестве с правительствами являются важным условием успешного осуществления Платформы действий и связанной с ней последующей деятельности;

21. Осуществление Платформы действий требует обязательств со стороны правительств и международного сообщества. Своими национальными и международными обязательствами в отношении практических мер, включая обязательства, взятые на Конференции, правительства и международное сообщество признают необходимость принятия незамедлительных мер в отношении расширения возможностей и улучшения положения женщин.

Мы исполнены решимости:

22. Активизировать усилия и практическую работу по достижению целей Найробийских перспективных стратегий в области улучшения положения женщин к концу нынешнего столетия;

23. Обеспечивать женщинам и девочкам возможность полностью пользоваться всеми правами человека и основными свободами и принимать действенные меры против нарушения этих прав и свобод;

24. Принять все необходимые меры по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и девочек и устранению всех препятствий на пути достижения равенства между мужчинами и женщинами и улучшения положения женщин и расширения их прав;

25. Добиваться всемерного участия мужчин во всех усилиях по достижению равенства;

26. Содействовать достижению женщинами экономической независимости, включая занятость, и положить конец перманентному и усиливающемуся бремени нищеты, которое несут женщины, путем устранения структурно обусловленных причин нищеты на основе преобразования экономических структур, предоставления всем женщинам, в том числе живущим в сельских районах, как важнейшим участникам развития, равного доступа к производственным ресурсам, возможностям и государственным услугам;

27. Поощрять ориентированное на человека устойчивое развитие, включая неуклонный экономический рост, на основе предоставления девочкам и женщинам базового образования, непрерывного образования, возможностей для получения грамотности и профессиональной подготовки и первичной медико-санитарной помощи;

28. Предпринять положительные шаги в направлении установления мира в интересах улучшения положения женщин, признавая ту ведущую роль, которую женщины сыграли в движении за мир, активно добиваться всеобщего и полного разоружения в условиях строгого и эффективного международного контроля и поддерживать переговоры о безотлагательном заключении универсального и поддающегося эффективному контролю договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, способствующего ядерному разоружению и предотвращению распространения ядерного оружия во всех его аспектах;

29. Предупреждать и устранять любые формы насилия в отношении женщин и девочек;

30. Обеспечивать женщинам и мужчинам равный доступ к образованию и медицинской помощи и равное отношение к ним в этих сферах и добиваться улучшения полового и репродуктивного здоровья женщин, а также повышения их образовательного уровня;

31. Поощрять и отстаивать все права человека женщин и детей;

32. Наращивать усилия по предоставлению равных возможностей пользоваться всей совокупностью прав человека и основных свобод всем женщинам и девочкам, сталкивающимся с комплексом барьеров, препятствующих расширению их прав и улучшению положения ввиду таких факторов, как расовая принадлежность, возраст, язык, этническая принадлежность, культура, религия или инвалидность или принадлежность к коренному народу;

33. Обеспечивать уважение международного права, включая гуманитарное право, в интересах защиты женщин и девочек в первую очередь;

34. Добиваться максимального развития способностей девочек и женщин всех возрастов, обеспечивать их всемерное и равное участие в построении более совершенного мира для всех и повышать их роль в процессе развития;

Мы исполнены решимости:

35. Обеспечивать женщинам равный доступ к экономическим ресурсам, включая землю, кредиты, науку и технику, профессиональную подготовку, информацию, средства коммуникации и рынки, в качестве одного из средств дальнейшего улучшения положения женщин и девочек, в том числе за счет расширения их возможностей пользоваться благами, связанными с обеспечением равного доступа к этим ресурсам, в частности, посредством международного сотрудничества;

36. Обеспечивать успешное осуществление Платформы действий, для чего потребуется твердая приверженность со стороны правительств, международных организаций и учреждений на всех уровнях. Мы твердо убеждены в том, что экономическое развитие, социальное развитие и охрана окружающей среды являются взаимозависимыми и взаимодополняющими компонентами устойчивого развития, представляющего собой основу наших усилий, направленных на повышение качества жизни всех людей. Справедливое социальное развитие, в рамках которого за неимущими, особенно за женщинами, живущими в условиях нищеты, признается право постоянно пользоваться экологическими ресурсами, является необходимой основой для устойчивого развития. Мы также признаем, что для содействия обеспечению социального развития и социальной справедливости на постоянной основе необходим всеохватывающий и непрерывный экономический рост в контексте устойчивого развития. Для успешного осуществления Платформы действий потребуются также надлежащая мобилизация ресурсов на национальном и международном уровнях, а также новых и дополнительных ресурсов для развивающихся стран с привлечением всех имеющихся механизмов финансирования, включая многосторонние, двусторонние и частные источники, в целях улучшения положения женщин; финансовые ресурсы для укрепления потенциала национальных, субрегиональных, региональных и международных учреждений; приверженность делу обеспечения равных прав, равных обязанностей и равных возможностей, а также равноправного участия женщин и мужчин во всех национальных, региональных и международных органах и процессах формирования политики; и учреждение или укрепление на всех уровнях механизмов, обеспечивающих подотчетность перед женщинами мира;

37. Обеспечивать также успешное осуществление Платформы действий в странах с переходной экономикой, для чего потребуются дальнейшее международное сотрудничество и помощь;

38. Мы настоящим принимаем и как правительства обязуемся выполнять нижеследующую Платформу действий, следя за тем, чтобы гендерные аспекты находили отражение во всех наших стратегиях и программах. Мы настоятельно призываем систему Организации Объединенных Наций, региональные и международные финансовые учреждения, другие соответствующие региональные и международные учреждения и всех женщин и мужчин, а также неправительственные организации, с полным уважением их самостоятельности, и все сектора гражданского общества в сотрудничестве с правительствами взять на себя обязательство по осуществлению Платформы действий и всемерно этому содействовать.

A/CONF.177/20/Rev.1, стр 2-6.Інфодиск. «Законодавство України»Схожі:

Пекінська декларація (укр/рос) iconN 128 (укр/рос) Генеральная конференция Международной организации труда что созванная в Женеве Административным советом Международного бюро

Пекінська декларація (укр/рос) iconДокументи
1. /Програми проф навч 10-12 кл/_ноземна мова/_ноземн_ мови Стандарт.doc
2. /Програми...

Пекінська декларація (укр/рос) iconДокументи
1. /Передовий педагог_чний досв_д/_нформат/Шкода А.В., ЕЗОШь4.doc
2. /Передовий...

Пекінська декларація (укр/рос) iconДокументи
1. /Укр.л.ТЕКСТИ/Mykola_Singaiwskiy.doc
2. /Укр.л.ТЕКСТИ/antonenko-davidovich1.doc
Пекінська декларація (укр/рос) iconДокументи
1. /Практичн_ навички У_ курс.doc
2. /розклад...

Пекінська декларація (укр/рос) iconПодаткова декларація з податку на прибуток підприємства
...
Пекінська декларація (укр/рос) iconПодаткова декларація з податку на прибуток підприємства
...
Пекінська декларація (укр/рос) iconПодаткова декларація з податку на прибуток підприємства
...
Пекінська декларація (укр/рос) iconДокументи
1. /Рос мова/5 класс.doc
2. /Рос мова/Всероссийская...

Пекінська декларація (укр/рос) iconПлан роботи на весняні канікули 2012 2013 н р. Дата Час проведення Назва заходу Клас
Літературна подорож «У мандри запрошують книги» до 110-річчя від дня народження укр поетеси Н. Забіли та 100-річчя від дня народження...
Пекінська декларація (укр/рос) iconДокументи
1. /Завдання Малих районних ол_мп_ад 2011-2012/Математика 11-12/Завд. математика 3-4 рос.11-12.doc
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи