Чинність Тип icon

Чинність Тип
НазваЧинність Тип
Сторінка1/16
Дата конвертації13.09.2013
Розмір1.72 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
1. /00_все КОДЕКСЫ/00_Кодекс Украхни.doc
2. /00_все КОДЕКСЫ/Господарський кодекс Украхни.doc
3. /00_все КОДЕКСЫ/Господарський процесуальний кодекс Украхни.doc
4. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/00_Декларац_я.doc
5. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Брюссельська декларац_я про закони _ звичах в_йни 1874 року.doc
6. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/В_денська декларац_я та Програма д_й.doc
7. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Венец_анська декларац_я стосовно невил_ковних захворювань.doc
8. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Всесв_тня декларац_я про забезпечення виживання, захисту та розвитку д_тей.doc
9. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Гонконгська декларац_я стосовно поганого поводження з людьми похилого в_ку.doc
10. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я Ком_тету м_н_стр_в Ради Європи Про р_вноправн_сть ж_нок та чолов_к_в.doc
11. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я Ком_тету м_н_стр_в Ради Європи Про свободу вираження погляд_в та _нформац_х.doc
12. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я основних принцип_в правосуддя для жертв злочин_в та зловживання владою.doc
13. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я прав нац_ональностей Украхни.doc
14. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я принцип_в м_жнародного культурного сп_вроб_тництва.doc
15. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про боротьбу з травматизмом.doc
16. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про виховання народ_в в дус_ миру.doc
17. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про захист ж_нок _ д_тей при надзвичайних обставинах та п_д час збройних конфл_кт_в.doc
18. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про захист ус_х ос_б в_д катувань та _нших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують г_дн_сть, вид_в поводження _ покарання.doc
19. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про посилення ефективност_ принципу в_дмови в_д погрози силою або хх застосування в м_жнародних в_дношеннях.doc
20. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про права _нвал_д_в.doc
21. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про права розумово в_дсталих ос_б.doc
22. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про право народ_в на мир.doc
23. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про прихильн_сть справ_ боротьби з В_Л_СН_Дом.doc
24. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про расу та расов_ забобони.doc
25. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про територ_альний притулок, що прийнята Ком_тетом М_н_стр_в Ради Європи.doc
26. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про територ_альний притулок.doc
27. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про участь ж_нок у сприянн_ м_жнародному миру та сп_вроб_тництву.doc
28. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я соц_ального прогресу та розвитку.doc
29. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я тисячол_ття Орган_зац_х Об'єднаних Нац_й.doc
30. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я щодо неприпустимост_ втручання у внутр_шн_ справи держав.doc
31. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я щодо основних принцип_в, що стосуються внеску засоб_в масовох _нформац_х у зм_цнення миру___.doc
32. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я, прийнята в Осло, стосовно медичного аборту.doc
33. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларация по правам человека и личной свободе медицинских работников.doc
34. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларация прав ребенка.doc
35. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Женевская декларация.doc
36. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Загальна декларац_я прав людини (рос_укр).doc
37. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Кахрська декларац_я про права людини у _слам_.doc
38. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Л_мська декларац_я кер_вних принцип_в контролю.doc
39. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Лиссабонская декларация относительно прав пациента.doc
40. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Мадридська декларац_я стосовно профес_йнох автоном_х та самоуправл_ння.doc
41. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Ман_льська декларац_я про мирне вир_шення м_жнародних спор_в.doc
42. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Мексиканська декларац_я 1975 року про р_вн_сть ж_нок та хх вклад в розвиток та мир.doc
43. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Паризька декларац_я Ж_нки, д_ти та синдром набутого _мунодеф_циту (СН_Д).doc
44. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Пек_нська декларац_я (укр_рос).doc
45. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Про визнання незаконними _ злочинними репресивних.doc
46. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Про загальн_ засади державнох молод_жнох пол_тики в Украхн_.doc
47. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/С_днейська декларац_я стосовно смерт_.doc
48. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Сп_льна декларац_я про основи в_дносин м_ж Украхною _ Федеративною Республ_кою Н_меччина.doc
49. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Стокгольмська Декларац_я (Щодо питань навколишнього середовища).doc
50. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Ток_йська декларац_я Основн_ л_карськ_ принципи, стосовно тортур та _нших вид_в жорстокого, негуманного або принизливого поводження чи покарання у раз_ затримання та ув'язнення.doc
51. /00_все КОДЕКСЫ/Житловий Кодекс Украхнськох РСР.doc
52. /00_все КОДЕКСЫ/Земельний кодекс Украхни.doc
53. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/00_Конвенц_я.doc
54. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про дорожн_й рух.doc
55. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про захист прав людини _ основоположних свобод.doc
56. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про захист цив_льного населення п_д час в_йни.doc
57. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про поводження з в_йськовополоненими.doc
58. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про пол_пшення дол_ поранених _ хворих у д_ючих арм_ях.doc
59. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про пол_пшення дол_ поранених, хворих та ос_б, як_ зазнали корабельнох авар_х, _з складу збройних сил на мор_.doc
60. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про права дитини.doc
61. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про статус б_женц_в (укр_рос).doc
62. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/М_жнародна конвенц_я з охорони людського життя на мор_ 1974 р..doc
63. /00_все КОДЕКСЫ/Кодекс Украхни про адм_н_стративн_ правопорушення (статт_ 213 - 330).doc
64. /00_все КОДЕКСЫ/Кодекс Украхни про адм_н_стративн_ правопорушення.doc
65. /00_все КОДЕКСЫ/Кодекс адм_н_стративного судочинства Украхни.doc
66. /00_все КОДЕКСЫ/Кодекс закон_в про працю Украхни.doc
67. /00_все КОДЕКСЫ/Кодекс про шлюб та с_м'ю Украхни.doc
68. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нальний кодекс Украхни (додаток).doc
69. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нальний кодекс Украхни.doc
70. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нально-виконавчий кодекс Украхни.doc
71. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нально-процесуальний Кодекс Украхни ( в_д статт_ 237 до статт_ 449).doc
72. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нально-процесуальний Кодекс Украхни ( в_д статт_ 94 до статт_ 236-8 ).doc
73. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нально-процесуальний кодекс Украхни.doc
74. /00_все КОДЕКСЫ/Митний кодекс Украхни.doc
75. /00_все КОДЕКСЫ/Пов_тряний кодекс Украхни.doc
76. /00_все КОДЕКСЫ/Про надра.doc
77. /00_все КОДЕКСЫ/С_мейний кодекс Украхни.doc
78. /00_все КОДЕКСЫ/Цив_льний кодекс Украхни.doc
79. /00_все КОДЕКСЫ/Цив_льний процесуальний кодекс Украхни.doc
Верховна Рада України 16. 01. 2003 435-iv yes кодекс України Господарський кодекс
Кодекс України Господарський кодекс України
Кодекс України Господарський процесуальний кодекс України
Чинність Тип
Брюссельська декларація про закони і звичаї війни 1874 року
Програма дій Віденська декларація та Програма дій
Венеціанська декларація стосовно невиліковних захворювань
Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту та розвитку дітей
Гонконгська декларація стосовно поганого поводження з людьми похилого віку
Декларація Комітету міністрів Ради Європи "Про рівноправність жінок та чоловіків"
Декларація Комітету міністрів Ради Європи Про свободу вираження поглядів та інф
Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочинів та зловживання владою
Декларація прав національностей України
Декларація принципів міжнародного культурного співробітництва
Декларація про боротьбу з травматизмом
Декларація про виховання народів в дусі миру
Декларація про захист жінок і дітей при надзвичайних обставинах та під час збройних конфліктів
Декларація про захист усіх осіб від катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання
Декларація про посилення ефективності принципу відмови від погрози силою або її застосування в міжнародних відношеннях
Декларація про права інвалідів
Декларація про права розумово відсталих осіб
Декларація про право народів на мир
Декларація про прихильність справі боротьби з віл/снідом
Декларація про расу та расові забобони
Декларація про територіальний притулок, що прийнята Комітетом Міністрів Ради Європи
Декларація про територіальний притулок
Декларація про участь жінок у сприянні міжнародному миру та співробітництву
Декларація соціального прогресу та розвитку
Декларація тисячоліття Організації Об'єднаних Націй
Декларація щодо неприпустимості втручання у внутрішні справи держав, про захист
28 ноября 1978 года Преамбула Генеральная конференция
Декларація, прийнята в Осло, стосовно медичного аборту
Декларація прав людини і особистої свободи медичних працівників
Декларація прав дитини Декларация прав ребенка
Женевська декларація Женевская декларация
Загальна декларація прав людини (рос/укр)
Каїрська декларація про права людини у ісламі
Лімська декларація керівних принципів контролю
Лісабонська декларація стосовно прав пацієнта Лиссабонская декларация относительно прав пациента
Мадридська декларація стосовно професійної автономії та самоуправління
Манільська декларація про мирне вирішення міжнародних спорів
Мексиканська декларація 1975 року про рівність жінок та їх вклад в розвиток та мир
Паризька декларація "Жінки, діти та синдром набутого імунодефіциту (снід)"
Пекінська декларація (укр/рос)
Верховної ради союзу радянських соціалістичних республік
Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні
Сіднейська декларація стосовно смерті
Спільна декларація про основи відносин між Україною і Федеративною Республікою Н
Стокгольмська Декларація (Щодо питань навколишнього середовища)
Токійська декларація Основні лікарські принципи, стосовно тортур та інших видів
Кодекс Української рср житловий Кодекс Української рср
Кодекс України Земельний кодекс України
Чинність Тип
Конвенція про дорожній рух
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод
Конвенція про захист цивільного населення під час війни
Конвенція про поводження з військовополоненими
Конвенція про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях
Конвенція про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, із складу збройних сил на морі
Конвенція про права дитини
Конвенція про статус біженців (укр/рос)
Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 р. ( Солас-74 ) (solas)
Положення стаття 213. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення Справи про адміністративні правопорушення розглядаються: 1) адміністративними комісіями при виконавчих комітетах сільських,
Кодекс України про адміністративні правопорушення Кодекс України про адміністративні правопорушення Зміст документу (статті 1 212-20) ( ст. 213 ст. 330 ( 80732-10 ) (
Кодекс адміністративного судочинства України
Кодекс законів про працю України
Кодекс про шлюб та сім'ю України
Кодекс України (додаток) Кримінальний кодекс України (додаток)
Кодекс України Кримінальний кодекс України
Законами n 1254-vi ( 1254-17 ) від 14. 04. 2009 n 1276-vi ( 1276-17 ) від 16. 04. 2009 )
Кодекс України ( від статті 237 до статті 449) Кримінально-процесуальний Кодекс України ( від статті 237 до статті 449)
Кодекс України ( від статті 94 до статті 236-8 ) Кримінально-процесуальний Кодекс України ( від статті 94 до статті 236-8 )
Кодекс України Кримінально-процесуальний кодекс України
Кодекс України Митний кодекс України Зміст документу митний кодекс україни ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2002, n 38-39, ст. 288 )
Кодекс України Повітряний кодекс України
Кодекс україни про надра ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1994, n 36, ст. 340 )
Кодекс України Сімейний кодекс України
Кодекс України Цивільний кодекс України
Кодекс України Цивільний процесуальний кодекс України

Конвенція

 

Чинність

Тип

Назва

Орган

Дата

Номер

 

Yes

Конвенція

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод

Рада Європи

04.11.1950

 

 

Yes

Конвенція

Конвенція про міжнародну цивільну авіацію 1944 р. (укр/рос)

ІКАО

07.12.1944

 

 

Yes

Конвенція

Конвенція про права дитини

Організація об'єднаних націй (ООН)

20.11.1989

 

 

Yes

Конвенція

Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенція МДП) 1975 року (укр/рос)

Організація об'єднаних націй (ООН)

14.11.1975

 

 

Yes

Конвенція

Додатки 1-18 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію

ІКАО

01.11.1944

 

 

Yes

Конвенція

Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року (укр/рос)

Міжнародні організації та союзи

 

 

 

Yes

Конвенція

Віденська конвенція про дипломатичні зносини

Організація об'єднаних націй (ООН)

18.04.1961

 

 

Yes

Конвенція

Конвенція про статус біженців (укр/рос)

Організація об'єднаних націй (ООН)

28.07.1951

 

 

Yes

Конвенція

Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур (укр/рос)

Міжнародні організації та союзи

18.05.1973

 

 

Yes

Конвенція

Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 р. ( СОЛАС-74 ) (SOLAS)

Міжнародні організації та союзи

01.11.1974

 

 

Yes

Конвенція

Конвенція про поводження з військовополоненими

Організація об'єднаних націй (ООН)

12.08.1949

 

 

Yes

Конвенція

Конвенція про тимчасове ввезення (укр/рос)

Міжнародні організації та союзи

26.06.1990

 

 

Yes

Конвенція

Конвенція про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях

Організація об'єднаних націй (ООН)

12.08.1949

 

 

Yes

Конвенція

Конвенція про захист цивільного населення під час війни

Організація об'єднаних націй (ООН)

12.08.1949

 

 

Yes

Конвенція

Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року

Міжнародні організації та союзи

07.07.1978

 

 

Yes

Конвенція

Конвенція про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, із складу збройних сил на морі

Організація об'єднаних націй (ООН)

12.08.1949

 

 

Yes

Конвенція

Рамкова конвенція Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату

Організація об'єднаних націй (ООН)

09.05.1992

 

 

Yes

Конвенція

Європейська конвенція про транскордонне телебачення (укр/рос) (ETS N 132)

Рада Європи

05.05.1989

ETS(132)

 

Yes

Конвенція

Конвенція про дорожній рух

Організація об'єднаних націй (ООН)

08.11.1968

 

 

Yes

Конвенція

Конвенція Організації Об'єднаних Націй з морського права

Організація об'єднаних націй (ООН)

10.12.1982

 

 

Yes

Конвенція

Міжнародна конвенція по запобіганню забрудненню з суден 1973 року (укр/рос)

Міжнародні організації та союзи

02.11.1973

 

 

Yes

Конвенція

Віденська Конвенція про консульські зносини

Організація об'єднаних націй (ООН)

24.04.1963

 

 

Yes

Конвенція

Конвенція Організації Об'єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (укр/рос)

Організація об'єднаних націй (ООН)

18.12.1979

 

 

Yes

Конвенція

Віденська конвенція про право міжнародних договорів

Організація об'єднаних націй (ООН)

23.05.1969

 

 

Yes

Конвенція

Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах (укр/рос)

Органи влади країн СНД

22.01.1993

 

 

Yes

Конвенція

Конвенція про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) згідно з текстом Протоколу змін від 3 червня 1999 року

Країни світу

09.05.1980

 

 

Yes

Конвенція

Конвенція Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин

Організація об'єднаних націй (ООН)

20.12.1988

 

 

Yes

Конвенція

Конвенція Міжнародної організації праці 2006 року про працю в морському судноплавстві

Міжнародні організації та союзи

23.02.2006

 

 

Yes

Конвенція

Конвенція про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення (укр/рос)

Організація об'єднаних націй (ООН)

13.01.1993

 

 

Yes

Конвенція

Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації

Організація об'єднаних націй (ООН)

23.09.1971

 

 

Yes

Конвенція

Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації

Організація об'єднаних націй (ООН)

21.12.1965

 

 

Yes

Конвенція

Єдина конвенція про наркотичні засоби 1961 року (з доповненнями )

Організація об'єднаних націй (ООН)

30.03.1961

 

 

Yes

Конвенція

Конвенція, якою запроваджено Уніфікований Закон про переказні векселі та прості векселі

Міжнародні організації та союзи

07.06.1930

 

 

Yes

Конвенція

Конвенція про Міжнародні правила запобігання зіткненню суден на морі 1972 року

Міжнародні організації та союзи

20.10.1972

 

 

Yes

Конвенція

Конвенція про психотропні речовини

Організація об'єднаних націй (ООН)

21.02.1971

 

 

Yes

Конвенція

Базельська конвенція про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням

Організація об'єднаних націй (ООН)

22.03.1989

 

 

Yes

Конвенція

Конвенція про дискримінацію в галузі праці та занять N 111 (укр/рос)

Міжнародні організації та союзи

25.06.1958

111

 

Yes

Конвенція

Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування водоплавних птахів

Організація об'єднаних націй (ООН)

02.02.1971

 

 

Yes

Конвенція

Віденська конвенція про цивільну відповідальність за ядерну шкоду

Міжнародні організації та союзи

21.05.1963

 

 

Yes

Конвенція

Конвенція, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (укр/рос)

Міжнародні організації та союзи

05.10.1961

 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16Схожі:

Чинність Тип iconПредназначен для снятия боли безлекарственого безболезненного неинвазивного лечения широкого спектра заболеваний в области стоматологии, гинекологии, урологии, отоларингологии, косметологии
Лечение может осуществляться как контактным, так и безконтактным способом. К аппарату подключаются все виды излучателей (кроме ивп-1)...
Чинність Тип iconПроект дома из оцилиндрованного бревна 14-134Д проект будинку з оциліндрованої колоди 14-134Д
Тип фундаментов: Ленточные, монолитные ж/б Тип фундаментів: Стрічкові, монолітні з / б
Чинність Тип iconТема: Країни європейського Союзу Тип уроку: комбінований
Тип уроку: комбінований ( викладення та засвоєння нових знань та закріплення вивченого матеріалу, формування навичок та вмінь)
Чинність Тип iconОтчетов ппкai49. 01-03 Включение ппк а5 Вскрытие корпуса ппк 71 Корпус ппк закрыт 81 Напряжение аккумулятора ниже нормы 72 Напряжение аккумулятора в норме 82
Светодиод под номером 8 отображает тип набора номера. Если он горит, значит, тип набора импульсный. Если не горит, значит, тип набора...
Чинність Тип iconПрайс, грн с Ндс
Светильник светодиодныйНапряжение для заряда аккумулятора: 220ВРабочее напряжение: 4,5ВМощность: 4Вт Тип лампы: 60 led. Тип подключения:...
Чинність Тип iconУдк 291. 12 Людмила Вороновська світоглядні І методологічні проблеми філософії освіти
Ключові слова: соціокультурний тип освіти, новий тип особистості, перетворення освітнього простору, світоглядна парадигма, методологічні...
Чинність Тип iconРеєстраційна форма учасника української делегації для виїзду у Варшаву-Краків на тиждень "Наука та інновації Польща-Україна" Львів-Варшава-Краків-Львів (26. 11-03. 12)
Пояснення: Тип номеру у готелі Варшави – просимо вказати тип кімнати (Люкс, а чи B), а також одномісне чи двомісне розміщення
Чинність Тип iconПроект дома из оцилиндрованного бревна d-125-1D(ПдС-6-125О) Проект будинку з оциліндрованої колоди d-125-1D (ПдС-6-125О)
Тип фундаментов: Ленточные, монолитные ж/б Тип фундаментів: Стрічкові, монолітні з / б
Чинність Тип iconПроект дома из оцилиндрованного бревна d-141-1D(ПдС-6-141О) проект будинку з оціліндрованного колоди d-141-1D (ПдС-6-141О)
Тип фундаментов: Ленточные, монолитные ж/б Тип фундаментів: Стрічкові, монолітні з / б
Чинність Тип iconПроект дома из оцилиндрованного бревна e-069-1D(пдс-6-69О) Проект будинку з оциліндрованої колоди e-069-1D (пдс-6-69О)
Тип фундаментов: Ленточные, монолитные ж/б Тип фундаментів: Стрічкові, монолітні з / б
Чинність Тип iconПроект дома из оцилиндрованного бревна c-093-1D(пдс-6-93О) Проект будинку з оциліндрованої колоди c-093-1D (пдс-6-93О)
Тип фундаментов: Ленточные, монолитные ж/б Тип фундаментів: Стрічкові, монолітні з / б
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи