Конвенція про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, із складу збройних сил на морі icon

Конвенція про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, із складу збройних сил на морі
Скачати 237.16 Kb.
НазваКонвенція про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, із складу збройних сил на морі
Дата конвертації13.09.2013
Розмір237.16 Kb.
ТипСтатья
1. /00_все КОДЕКСЫ/00_Кодекс Украхни.doc
2. /00_все КОДЕКСЫ/Господарський кодекс Украхни.doc
3. /00_все КОДЕКСЫ/Господарський процесуальний кодекс Украхни.doc
4. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/00_Декларац_я.doc
5. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Брюссельська декларац_я про закони _ звичах в_йни 1874 року.doc
6. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/В_денська декларац_я та Програма д_й.doc
7. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Венец_анська декларац_я стосовно невил_ковних захворювань.doc
8. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Всесв_тня декларац_я про забезпечення виживання, захисту та розвитку д_тей.doc
9. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Гонконгська декларац_я стосовно поганого поводження з людьми похилого в_ку.doc
10. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я Ком_тету м_н_стр_в Ради Європи Про р_вноправн_сть ж_нок та чолов_к_в.doc
11. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я Ком_тету м_н_стр_в Ради Європи Про свободу вираження погляд_в та _нформац_х.doc
12. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я основних принцип_в правосуддя для жертв злочин_в та зловживання владою.doc
13. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я прав нац_ональностей Украхни.doc
14. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я принцип_в м_жнародного культурного сп_вроб_тництва.doc
15. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про боротьбу з травматизмом.doc
16. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про виховання народ_в в дус_ миру.doc
17. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про захист ж_нок _ д_тей при надзвичайних обставинах та п_д час збройних конфл_кт_в.doc
18. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про захист ус_х ос_б в_д катувань та _нших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують г_дн_сть, вид_в поводження _ покарання.doc
19. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про посилення ефективност_ принципу в_дмови в_д погрози силою або хх застосування в м_жнародних в_дношеннях.doc
20. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про права _нвал_д_в.doc
21. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про права розумово в_дсталих ос_б.doc
22. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про право народ_в на мир.doc
23. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про прихильн_сть справ_ боротьби з В_Л_СН_Дом.doc
24. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про расу та расов_ забобони.doc
25. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про територ_альний притулок, що прийнята Ком_тетом М_н_стр_в Ради Європи.doc
26. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про територ_альний притулок.doc
27. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про участь ж_нок у сприянн_ м_жнародному миру та сп_вроб_тництву.doc
28. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я соц_ального прогресу та розвитку.doc
29. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я тисячол_ття Орган_зац_х Об'єднаних Нац_й.doc
30. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я щодо неприпустимост_ втручання у внутр_шн_ справи держав.doc
31. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я щодо основних принцип_в, що стосуються внеску засоб_в масовох _нформац_х у зм_цнення миру___.doc
32. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я, прийнята в Осло, стосовно медичного аборту.doc
33. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларация по правам человека и личной свободе медицинских работников.doc
34. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларация прав ребенка.doc
35. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Женевская декларация.doc
36. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Загальна декларац_я прав людини (рос_укр).doc
37. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Кахрська декларац_я про права людини у _слам_.doc
38. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Л_мська декларац_я кер_вних принцип_в контролю.doc
39. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Лиссабонская декларация относительно прав пациента.doc
40. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Мадридська декларац_я стосовно профес_йнох автоном_х та самоуправл_ння.doc
41. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Ман_льська декларац_я про мирне вир_шення м_жнародних спор_в.doc
42. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Мексиканська декларац_я 1975 року про р_вн_сть ж_нок та хх вклад в розвиток та мир.doc
43. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Паризька декларац_я Ж_нки, д_ти та синдром набутого _мунодеф_циту (СН_Д).doc
44. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Пек_нська декларац_я (укр_рос).doc
45. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Про визнання незаконними _ злочинними репресивних.doc
46. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Про загальн_ засади державнох молод_жнох пол_тики в Украхн_.doc
47. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/С_днейська декларац_я стосовно смерт_.doc
48. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Сп_льна декларац_я про основи в_дносин м_ж Украхною _ Федеративною Республ_кою Н_меччина.doc
49. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Стокгольмська Декларац_я (Щодо питань навколишнього середовища).doc
50. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Ток_йська декларац_я Основн_ л_карськ_ принципи, стосовно тортур та _нших вид_в жорстокого, негуманного або принизливого поводження чи покарання у раз_ затримання та ув'язнення.doc
51. /00_все КОДЕКСЫ/Житловий Кодекс Украхнськох РСР.doc
52. /00_все КОДЕКСЫ/Земельний кодекс Украхни.doc
53. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/00_Конвенц_я.doc
54. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про дорожн_й рух.doc
55. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про захист прав людини _ основоположних свобод.doc
56. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про захист цив_льного населення п_д час в_йни.doc
57. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про поводження з в_йськовополоненими.doc
58. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про пол_пшення дол_ поранених _ хворих у д_ючих арм_ях.doc
59. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про пол_пшення дол_ поранених, хворих та ос_б, як_ зазнали корабельнох авар_х, _з складу збройних сил на мор_.doc
60. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про права дитини.doc
61. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про статус б_женц_в (укр_рос).doc
62. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/М_жнародна конвенц_я з охорони людського життя на мор_ 1974 р..doc
63. /00_все КОДЕКСЫ/Кодекс Украхни про адм_н_стративн_ правопорушення (статт_ 213 - 330).doc
64. /00_все КОДЕКСЫ/Кодекс Украхни про адм_н_стративн_ правопорушення.doc
65. /00_все КОДЕКСЫ/Кодекс адм_н_стративного судочинства Украхни.doc
66. /00_все КОДЕКСЫ/Кодекс закон_в про працю Украхни.doc
67. /00_все КОДЕКСЫ/Кодекс про шлюб та с_м'ю Украхни.doc
68. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нальний кодекс Украхни (додаток).doc
69. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нальний кодекс Украхни.doc
70. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нально-виконавчий кодекс Украхни.doc
71. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нально-процесуальний Кодекс Украхни ( в_д статт_ 237 до статт_ 449).doc
72. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нально-процесуальний Кодекс Украхни ( в_д статт_ 94 до статт_ 236-8 ).doc
73. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нально-процесуальний кодекс Украхни.doc
74. /00_все КОДЕКСЫ/Митний кодекс Украхни.doc
75. /00_все КОДЕКСЫ/Пов_тряний кодекс Украхни.doc
76. /00_все КОДЕКСЫ/Про надра.doc
77. /00_все КОДЕКСЫ/С_мейний кодекс Украхни.doc
78. /00_все КОДЕКСЫ/Цив_льний кодекс Украхни.doc
79. /00_все КОДЕКСЫ/Цив_льний процесуальний кодекс Украхни.doc
Верховна Рада України 16. 01. 2003 435-iv yes кодекс України Господарський кодекс
Кодекс України Господарський кодекс України
Кодекс України Господарський процесуальний кодекс України
Чинність Тип
Брюссельська декларація про закони і звичаї війни 1874 року
Програма дій Віденська декларація та Програма дій
Венеціанська декларація стосовно невиліковних захворювань
Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту та розвитку дітей
Гонконгська декларація стосовно поганого поводження з людьми похилого віку
Декларація Комітету міністрів Ради Європи "Про рівноправність жінок та чоловіків"
Декларація Комітету міністрів Ради Європи Про свободу вираження поглядів та інф
Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочинів та зловживання владою
Декларація прав національностей України
Декларація принципів міжнародного культурного співробітництва
Декларація про боротьбу з травматизмом
Декларація про виховання народів в дусі миру
Декларація про захист жінок і дітей при надзвичайних обставинах та під час збройних конфліктів
Декларація про захист усіх осіб від катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання
Декларація про посилення ефективності принципу відмови від погрози силою або її застосування в міжнародних відношеннях
Декларація про права інвалідів
Декларація про права розумово відсталих осіб
Декларація про право народів на мир
Декларація про прихильність справі боротьби з віл/снідом
Декларація про расу та расові забобони
Декларація про територіальний притулок, що прийнята Комітетом Міністрів Ради Європи
Декларація про територіальний притулок
Декларація про участь жінок у сприянні міжнародному миру та співробітництву
Декларація соціального прогресу та розвитку
Декларація тисячоліття Організації Об'єднаних Націй
Декларація щодо неприпустимості втручання у внутрішні справи держав, про захист
28 ноября 1978 года Преамбула Генеральная конференция
Декларація, прийнята в Осло, стосовно медичного аборту
Декларація прав людини і особистої свободи медичних працівників
Декларація прав дитини Декларация прав ребенка
Женевська декларація Женевская декларация
Загальна декларація прав людини (рос/укр)
Каїрська декларація про права людини у ісламі
Лімська декларація керівних принципів контролю
Лісабонська декларація стосовно прав пацієнта Лиссабонская декларация относительно прав пациента
Мадридська декларація стосовно професійної автономії та самоуправління
Манільська декларація про мирне вирішення міжнародних спорів
Мексиканська декларація 1975 року про рівність жінок та їх вклад в розвиток та мир
Паризька декларація "Жінки, діти та синдром набутого імунодефіциту (снід)"
Пекінська декларація (укр/рос)
Верховної ради союзу радянських соціалістичних республік
Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні
Сіднейська декларація стосовно смерті
Спільна декларація про основи відносин між Україною і Федеративною Республікою Н
Стокгольмська Декларація (Щодо питань навколишнього середовища)
Токійська декларація Основні лікарські принципи, стосовно тортур та інших видів
Кодекс Української рср житловий Кодекс Української рср
Кодекс України Земельний кодекс України
Чинність Тип
Конвенція про дорожній рух
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод
Конвенція про захист цивільного населення під час війни
Конвенція про поводження з військовополоненими
Конвенція про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях
Конвенція про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, із складу збройних сил на морі
Конвенція про права дитини
Конвенція про статус біженців (укр/рос)
Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 р. ( Солас-74 ) (solas)
Положення стаття 213. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення Справи про адміністративні правопорушення розглядаються: 1) адміністративними комісіями при виконавчих комітетах сільських,
Кодекс України про адміністративні правопорушення Кодекс України про адміністративні правопорушення Зміст документу (статті 1 212-20) ( ст. 213 ст. 330 ( 80732-10 ) (
Кодекс адміністративного судочинства України
Кодекс законів про працю України
Кодекс про шлюб та сім'ю України
Кодекс України (додаток) Кримінальний кодекс України (додаток)
Кодекс України Кримінальний кодекс України
Законами n 1254-vi ( 1254-17 ) від 14. 04. 2009 n 1276-vi ( 1276-17 ) від 16. 04. 2009 )
Кодекс України ( від статті 237 до статті 449) Кримінально-процесуальний Кодекс України ( від статті 237 до статті 449)
Кодекс України ( від статті 94 до статті 236-8 ) Кримінально-процесуальний Кодекс України ( від статті 94 до статті 236-8 )
Кодекс України Кримінально-процесуальний кодекс України
Кодекс України Митний кодекс України Зміст документу митний кодекс україни ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2002, n 38-39, ст. 288 )
Кодекс України Повітряний кодекс України
Кодекс україни про надра ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1994, n 36, ст. 340 )
Кодекс України Сімейний кодекс України
Кодекс України Цивільний кодекс України
Кодекс України Цивільний процесуальний кодекс України

Конвенція про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної...

Конвенція про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, із складу збройних сил на морі


Зміст документу

Конвенция

об улучшении участи раненых, больных

и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава

вооруженных сил на море

( Женева , 12 августа 1949 года )


Статус Конвенции см. ( 995_c23 )


( Конвенция ратифицирована с оговорками Указом ПВС УССР

( 114а-03 ) от 03.07.54 )


( Дополнительные Протоколы см.

( 995_199 ) от 08.06.1977

( 995_200 ) от 08.06.1977

( 995_g74 ) от 08.12.2005 )


( О снятии оговорок и осуществлении заявления см.

Закон N 3413-IV ( 3413-15 )от 08.02.2006,

ВВР, 2006, N 22,ст.198 )


Нижеподписавшиеся, Уполномоченные Правительств,

представленных на Дипломатической Конференции, которая заседала в Женеве с 21 апреля по 12 августа 1949 года с целью пересмотра X Гаагской Конвенции от 18 октября 1907 г. о применении к морской войне начал Женевской Конвенции 1906 года, заключили следующее соглашение:

Глава I Общие положения

Статья 1


Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются при любых обстоятельствах соблюдать и заставлять соблюдать настоящую Конвенцию.

Статья 2


Помимо постановлений, которые должны вступать в силу еще в мирное время, настоящая Конвенция будет применяться в случае объявленной войны или всякого другого вооруженного конфликта, возникающего между двумя или несколькими Высокими Договаривающимися Сторонами, даже в том случае, если одна из них не признает состояния войны.

Конвенция будет применяться также во всех случаях оккупации всей или части территории Высокой Договаривающейся Стороны, даже если эта оккупация не встретит никакого вооруженного сопротивления.

Если одна из находящихся в конфликте Держав не является участницей настоящей Конвенции, участвующие в ней Державы останутся тем не менее связанными ею в своих взаимоотношениях. Кроме того, они будут связаны Конвенцией в отношении вышеуказанной Державы, если последняя принимает и применяет ее положения.

Статья 3


В случае вооруженного конфликта, не носящего международного характера и возникающего на территории одной из Высоких Договаривающихся Сторон, каждая из находящихся в конфликте сторон будет обязана применять как минимум следующие положения:

1. Лица, которые непосредственно не принимают участия в военных действиях, включая тех лиц из состава вооруженных сил, которые сложили оружие, а также тех, которые перестали принимать участие в военных действиях вследствие болезни, ранения, задержания или по любой другой причине, должны при всех обстоятельствах пользоваться гуманным обращением без всякой дискриминации по причинам расы, цвета кожи, религии или веры, пола, происхождения или имущественного положения или любых других аналогичных критериев.

С этой целью запрещаются и всегда и всюду будут запрещаться следующие действия в отношении вышеуказанных лиц:

а) посягательство на жизнь и физическую неприкосновенность, в частности всякие виды убийства, увечья, жестокое обращение, пытки и истязания;

b) взятие заложников;

с) посягательство на человеческое достоинство, в частности оскорбительное и унижающее обращение;

d) осуждение и применение наказания без предварительного судебного решения, вынесенного надлежащим образом учрежденным судом, при наличии судебных гарантий, признанных необходимыми цивилизованными нациями.

2. Раненых и больных будут подбирать, и им будет оказана помощь.

Беспристрастная гуманитарная организация, такая, как Международный комитет Красного Креста, может предложить свои услуги сторонам, находящимся в конфликте.

Кроме того, находящиеся в конфликте стороны будут стараться путем специальных соглашений ввести в действие все или часть остальных положений настоящей Конвенции.

Применение предшествующих положений не будет затрагивать юридического статуса находящихся в конфликте сторон.

Статья 4


В случае военных действий между сухопутными и морскими силами сторон, находящихся в конфликте, постановления настоящей Конвенции применяются лишь к силам, погруженным на суда.

Эти силы, высаженные на берег, немедленно подпадают под действие постановлений Женевской Конвенции от 12 августа 1949 года об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях.

Статья 5


Нейтральные Державы будут по аналогии применять положения настоящей Конвенции к раненым, больным и потерпевшим кораблекрушение, а также к санитарному и духовному персоналу, принадлежащим к вооруженным силам сторон, находящимся в конфликте, и принятым или интернированным на их территории, а также к подобранным мертвым.

Статья 6


Помимо соглашений, специально предусмотренных ст.ст.10, 18, 31, 38 и 43, Высокие Договаривающиеся Стороны смогут заключать другие специальные соглашения по любому вопросу, который они сочли бы целесообразным урегулировать особо. Ни одно специальное соглашение не должно наносить ущерба положению больных, раненых и потерпевших кораблекрушение, а также санитарного и духовного персонала, установленному настоящей Конвенцией, ни ограничивать прав, которые она им предоставляет.

Больные, раненые и потерпевшие кораблекрушение, а также санитарный и духовный персонал продолжают пользоваться преимуществами этих соглашений в течение всего времени, пока к ним будет применима Конвенция, кроме случаев специального включения противоположных условий в вышеупомянутые или позднейшие соглашения и равным образом кроме случаев применения к ним той или другой находящейся в конфликте стороной более благоприятных мероприятий.

Статья 7


Больные и раненые, а также санитарный и духовный персонал ни в коем случае не смогут отказаться частично или полностью от прав, которые им обеспечивают настоящая Конвенция и специальные соглашения, предусмотренные в предыдущей статье, если таковые имеются.

Статья 8


Настоящая Конвенция будет применяться при содействии и под контролем Держав-Покровительниц, на которых возложена охрана интересов сторон, находящихся в конфликте. Для этого Державы-Покровительницы смогут, кроме своего дипломатического или консульского персонала, назначать делегатов из числа своих собственных граждан или граждан других нейтральных Держав. На назначение этих делегатов должно быть получено согласие Державы, при которой они будут выполнять свою миссию.

Стороны, находящиеся в конфликте, будут облегчать в пределах максимальной возможности работу представителей или делегатов Держав-Покровительниц.

Представители или делегаты Держав-Покровительниц ни в коем случае не должны выходить за рамки своей миссии, которая определена настоящей Конвенцией; они должны, в частности, принимать во внимание настоятельные нужды безопасности Государства, при котором они выполняют свои функции. Только настоятельные военные требования могут дать право на временное и в порядке исключения ограничение их деятельности.

Статья 9


Положения настоящей Конвенции не служат препятствием для гуманитарных действий, которые Международный комитет Красного Креста или любая другая беспристрастная гуманитарная организация предпримут для защиты раненых, больных и потерпевших кораблекрушение, а также санитарного и духовного персонала и для оказания им помощи с согласия заинтересованных сторон, находящихся в конфликте.

Статья 10


Высокие Договаривающиеся Стороны смогут во всякое время войти в соглашение о том, чтобы доверить какой-нибудь организации, представляющей полную гарантию беспристрастия и действенности, обязанности возлагаемые настоящей Конвенцией на Державы-Покровительницы.

Если на раненых, больных и потерпевших кораблекрушение или санитарный и духовный персонал не распространяется или перестала распространяться по каким-либо причинам деятельность какой-нибудь Державы-Покровительницы или организации, предусмотренной в первом абзаце, Держава, во власти которой находятся покровительствуемые лица, должна обратиться с просьбой к нейтральному Государству или такой организации принять на себя функции, выполняемые в соответствии с настоящей Конвенцией Державой-Покровительницей, назначенной сторонами, находящимися в конфликте.

Если не удастся осуществить покровительство указанным образом, Держава, во власти которой находятся покровительствуемые лица, должна обратиться с просьбой к какой-либо гуманитарной организации, такой, как, например, Международный комитет Красного Креста, или с учетом положений настоящей статьи принять предложение такой организации взять на себя выполнение гуманитарных функций, выполняемых в соответствии с настоящей Конвенцией Державами-Покровительницами.

Любая нейтральная Держава или любая организация, приглашенная заинтересованной Державой или предлагающая себя для этих целей, должна действовать с сохранением ответственности по отношению к стороне, находящейся в конфликте, за которой числятся лица, пользующиеся покровительством настоящей Конвенции, и предоставить достаточные гарантии того, что она в состоянии взять на себя соответствующие функции и выполнять их беспристрастно.

Предыдущие положения не могут нарушаться специальными соглашениями между Державами, когда одна из этих Держав даже временно ограничена в своих возможностях свободно вести переговоры с другой Державой или ее союзниками в силу военной обстановки, особенно в тех случаях, когда вся или значительная часть территории данной Державы оккупирована.

Каждый раз, когда в настоящей Конвенции упоминается Держава-Покровительница, это наименование означает также организации, заменяющие ее согласно настоящей статье.

Статья 11


Державы-Покровительницы во всех случаях, когда они сочтут это полезным в интересах покровительствуемых лиц, в частности в случае разногласия между находящимися в конфликте сторонами по поводу применения или толкования положений настоящей Конвенции, будут оказывать свои добрые услуги с целью урегулирования разногласия.

С этой целью каждая из Держав-Покровительниц сможет по просьбе одной из сторон или по собственной инициативе предложить находящимся в конфликте сторонам организовать совещание их представителей и, в частности, властей, на которых возложена забота об участи раненых, больных и потерпевших кораблекрушение, а также санитарного и духовного персонала, возможно на нейтральной, надлежащим образом выбранной территории. Находящиеся в конфликте стороны обязаны дать ход предложениям, которые им будут сделаны в этом смысле. Державы-Покровительницы смогут в случае необходимости представить на одобрение находящихся в конфликте сторон принадлежащее к нейтральной Державе или же делегированное Международным комитетом Красного Креста лицо, которое будет приглашено участвовать в этом совещании.

Глава II Раненые, больные и потерпевшие кораблекрушение

Статья 12


Личный состав вооруженных сил и прочие лица, указанные в следующей статье, которые, находясь в море, будут ранены, больны или потерпят кораблекрушение, должны пользоваться покровительством и защитой при всех обстоятельствах; причем термин “кораблекрушение” будет применяться ко всякому кораблекрушению, независимо от обстоятельств, при которых оно произошло, включая вынужденные посадки самолетов на море или падение в море.

Сторона, находящаяся в конфликте, во власти которой эти лица окажутся, обеспечит им гуманное обращение и уход без какой-либо дискриминации по таким причинам, как пол, раса, национальность, религия, политические убеждения или другие аналогичные критерии. Строго запрещается любое посягательство на их жизнь и личность и, в частности, запрещается добивать или истреблять их, подвергать их пыткам, проводить над ними биологические опыты, преднамеренно оставлять их без медицинской помощи или ухода или предумышленно создавать условия для их заражения.

Только по медицинским причинам неотложного характера допускается преимущество в очередности оказания медицинской помощи.

К женщинам будут относиться со всем полагающимся их полу особым уважением.

Статья 13


Настоящая Конвенция будет применяться к раненым, больным и лицам, потерпевшим кораблекрушение на море, принадлежащим к следующим категориям:

1. Личный состав вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте, а также личный состав ополчения и добровольческих отрядов, входящих в состав этих вооруженных сил.

2. Личный состав других ополчений и добровольческих отрядов, включая личный состав организованных движений сопротивления, принадлежащих стороне, находящейся в конфликте, и действующих на их собственной территории или вне ее, даже если эта территория оккупирована, если эти ополчения и добровольческие отряды, включая организованные движения сопротивления, отвечают нижеследующим условиям:

а) имеют во главе лицо, ответственное за своих подчиненных;

b) имеют определенный и явственно видимый издали отличительный знак;

с) открыто носят оружие;

d) соблюдают в своих действиях законы и обычаи войны.

3. Личный состав регулярных вооруженных сил, считающих себя в подчинении правительства или власти, не признанных держащей в плену Державой.

4. Лица, следующие за вооруженными силами, но не входящие в их состав непосредственно, как, например, гражданские лица, входящие в экипажи военных самолетов, военные корреспонденты, поставщики, личный состав рабочих команд или служб, на которых возложено бытовое обслуживание вооруженных сил, при условии, что они получили на это разрешение от тех вооруженных сил, которые они сопровождают.

5. Члены экипажей судов торгового флота, включая капитанов, лоцманов и юнг, и экипажей гражданской авиации сторон, находящихся в конфликте, которые не пользуются более льготным режимом в силу каких-либо иных положений международного права.

6. Население неоккупированной территории, которое при приближении неприятеля стихийно берется за оружие для борьбы со вторгающимися войсками, не успев сформироваться в регулярные войска, если оно носит открыто оружие и соблюдает законы и обычаи войны.

Статья 14


Любое военное судно воюющей стороны сможет потребовать передачи раненых, больных и потерпевших кораблекрушение, находящихся на военно-госпитальных судах и на госпитальных судах благотворительных обществ или частных лиц, а также на торговых судах, яхтах и мелких судах, какова бы ни была национальная принадлежность этих судов, если состояние здоровья раненых и больных позволяет произвести их передачу и если военное судно сможет обеспечить надлежащие условия для необходимого медицинского ухода.

Статья 15


Если раненые, больные и потерпевшие кораблекрушение были подобраны нейтральным военным судном или нейтральным военным самолетом, то надлежит позаботиться о том, чтобы в тех случаях, когда этого требует международное право, они не могли снова принять участия в военных действиях.

Статья 16


С учетом положений статьи 12 раненые, больные и потерпевшие кораблекрушение воюющей стороны, оказавшиеся во власти противника, будут считаться военнопленными и к ним будут применяться нормы международного права, касающиеся военнопленных. Захвативший в плен имеет право решить, смотря по обстоятельствам, следует ли их оставить у себя, направить ли их в свой порт, в нейтральный порт или даже в порт противника. В последнем случае военнопленные, возвращенные таким образом своей стране, не смогут нести службу в продолжение всей войны.

Статья 17


Раненые, больные и лица, потерпевшие кораблекрушение, высаженные в нейтральном порту с согласия местных властей, должны, если только не имеется противоположной договоренности нейтральной Державы с воюющими Державами, содержаться нейтральной Державой таким образом, чтобы в тех случаях, когда этого требует международное право, они не могли снова принять участия в военных действиях.

Расходы по госпитализации и интернированию должна нести Держава, к которой принадлежат раненые, больные и лица, потерпевшие кораблекрушение.

Статья 18


После каждого боя стороны, находящиеся в конфликте, немедленно примут все возможные меры к тому, чтобы разыскать и подобрать потерпевших кораблекрушение, раненых и больных, оградить их от ограбления и дурного обращения, обеспечить им необходимый уход, а также к тому, чтобы разыскать мертвых и воспрепятствовать их ограблению.

Каждый раз, когда это позволят обстоятельства, между сторонами, находящимися в конфликте, будут заключаться местные соглашения относительно эвакуации раненых и больных морским путем из осажденной или окруженной зоны, а также пропуска в эту зону направляющегося туда санитарного и духовного персонала и имущества.

Статья 19


Стороны, находящиеся в конфликте, должны будут зарегистрировать, как только это будет возможно, все данные, способствующие установлению личности раненых, больных, потерпевших кораблекрушение и умерших неприятельской стороны, попавших в их руки. Эти сведения должны по возможности включать следующие данные:

а) Держава, за которой числится данное лицо;

b) войсковой или личный номер;

с) фамилия;

d) имя или имена;

е) дата рождения;

f) все другие сведения, содержащиеся в его удостоверении личности или опознавательном медальоне;

g) дата или место взятия в плен или смерти;

h) сведения, касающиеся ранений, болезни или причины смерти.

Упомянутые выше данные должны быть по возможности скорее доведены до сведения Справочного Бюро, предусмотренного в статье 122 Женевской Конвенции от 12 августа 1949 года об обращении с военнопленными, которое передаст эти сведения Державе, за которой числятся эти военнопленные, через посредство Державы-Покровительницы и Центрального Агентства по делам военнопленных.

Стороны, находящиеся в конфликте, должны будут подготавливать и отправлять друг другу через посредство того же бюро свидетельства о смерти или надлежащим образом удостоверенные списки умерших. Они будут собирать и передавать друг другу также через посредство этого бюро половину двойного опознавательного медальона или сам опознавательный медальон, если он ординарный, завещания и прочие документы, имеющие значение для семьи умершего, деньги и вообще все предметы, имеющие объективную или субъективную ценность, найденные на умерших. Эти вещи, а также неопознанные вещи будут пересылаться в запечатанных пакетах, к которым будет прилагаться заявление, содержащее все сведения, необходимые для установления личности умерших владельцев, и полный перечень содержимого пакетов.

Статья 20


Стороны, находящиеся в конфликте, примут необходимые меры для того, чтобы погребение в море производилось, насколько это возможно, индивидуально и чтобы ему предшествовал внимательный и, если возможно, медицинский осмотр тел с целью констатирования смерти, удостоверения личности и возможного отчета об этом. В тех случаях, когда употребляется двойной опознавательный медальон, половина медальона должна оставаться на теле.

Если умершие будут доставлены на землю, в отношении их будут применяться положения Женевской Конвенции от 12 августа 1949 года об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях.

Статья 21


Стороны, находящиеся в конфликте, могут обращаться с призывом к человеколюбию капитанов нейтральных торговых судов, яхт и мелких судов принять на борт раненых, больных и потерпевших кораблекрушение и ухаживать за ними, а также подбирать умерших.

Суда всех родов, которые ответят на этот призыв, а также те, которые по собственному почину подберут раненых, больных и потерпевших кораблекрушение, будут пользоваться специальным покровительством и содействием для выполнения их миссии по оказанию этой помощи.

Ни в коем случае они не могут быть захвачены за совершение такой перевозки; но, однако, если им не было обещано иного, они могут подвергаться захвату за нарушение нейтралитета, которые они могли бы совершить.

Глава III Госпитальные суда

Статья 22


Военные госпитальные суда, то есть суда, построенные или оборудованные Державами со специальной и единственной целью оказывать помощь раненым, больным и потерпевшим кораблекрушение, предоставлять им лечение и перевозить их, ни при каких обстоятельствах не могут быть подвергнуты нападению, ни захвачены, но должны во всякое время пользоваться уважением и защитой при условии, что их названия и характеристики были сообщены сторонам, находящимся в конфликте, за 10 дней до их использования.

Данные, которые должны содержаться в сообщении, будут включать регистровый брутто-тоннаж, длину от носа до кормы и количество мачт и труб.

Статья 23


Береговые учреждения, находящиеся под покровительством Женевской Конвенции от 12 августа 1949 года об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях, не должны подвергаться нападению или обстрелу с моря.

Статья 24


Госпитальные суда, используемые национальными обществами Красного Креста, официально признанными благотворительными обществами или частными лицами, будут пользоваться таким же покровительством, как и военные госпитальные суда, и не могут быть подвергнуты захвату, если сторона, находящаяся в конфликте, от которой они зависят, дала им официальное поручение и если будут выполнены предписания статьи 22 в отношении уведомлений.

Эти суда должны иметь от соответствующих властей документ, удостоверяющий, что при их снаряжении и при их отправлении они находились под надзором последних.

Статья 25


Госпитальные суда, используемые национальными обществами Красного Креста, официально признанными благотворительными обществами или частными лицами нейтральных стран, должны пользоваться таким же покровительством, как и военные госпитальные суда, и не могут быть подвергнуты захвату при условии, что они поставили себя под начало стороны, находящейся в конфликте, с предварительного согласия своего правительства и с разрешения заинтересованной стороны, находящейся в конфликте, и если будут выполнены предписания статьи 22 в отношении уведомлений.

Статья 26


Покровительство, упоминаемое в статьях 22, 24 и 25, будет распространяться на госпитальные суда любого тоннажа и на их спасательные шлюпки независимо от того, где они используются. Однако, для того чтобы обеспечить максимальные удобства и безопасность, стороны, находящиеся в конфликте, должны стараться использовать для перевозки больных, раненых и потерпевших кораблекрушение на дальние расстояния и в открытом море только госпитальные суда водоизмещением свыше 2000 брутто-тонн.

Статья 27


На тех же условиях, что и условия, предусмотренные в статьях 22 и 24, небольшие суда, используемые Государством или официально признанными обществами помощи для проведения прибрежных спасательных операций, также будут пользоваться уважением и покровительством в той мере, в какой это позволят оперативные требования.

То же будет по мере возможности относиться к постоянным береговым сооружениям, которыми пользуются исключительно эти суда для выполнения своих гуманитарных обязанностей.

Статья 28


В случае боя на борту военного судна лазареты следует, насколько это будет возможно, оберегать и щадить. Эти лазареты и их оборудование останутся подчиненными действию законов войны, но не могут получать другого назначения, пока они будут нужны для раненых и для больных. Однако командир, во власти которого они находятся, будет иметь возможность располагать ими в случае крайней военной необходимости, предварительно обеспечив участь раненых и больных, которые находятся там на излечении.

Статья 29


Всякому госпитальному судну, находящемуся в порту, который попадает во власть неприятеля, будет разрешено покинуть этот порт.

Статья 30


Суда, перечисленные в статьях 22, 24, 25 и 27, оказывают помощь и содействие раненым, больным и потерпевшим кораблекрушение без различия национальности.

Высокие Договаривающиеся Стороны дают обязательство не использовать эти суда ни для каких военных целей.

Суда эти не должны ни в чем стеснять движений сражающихся.

Во время и после боя они действуют на свой страх и риск.

Статья 31


Стороны, находящиеся в конфликте, имеют право контроля и осмотра судов, указанных в статьях 22, 24, 25 и 27. Они могут отказаться от их помощи, приказать им удалиться, предписать им определенное направление, осуществлять контроль за использованием их радиоаппаратуры и других средств связи и даже задержать их на срок, не превышающий 7 дней с момента их осмотра, если серьезность обстоятельств этого потребовала бы.

Они могут временно назначить на судно комиссара, единственной обязанностью которого будет наблюдать за тем, чтобы осуществлялись приказы, отдаваемые в соответствии с положениями предыдущего абзаца.

По возможности стороны, находящиеся в конфликте, впишут в судовой журнал госпитальных судов на языке, понятном для командира госпитального судна, приказы, которые они им дадут.

Стороны, находящиеся в конфликте, могут односторонним актом или по специальному соглашению помещать на своих госпитальных судах нейтральных наблюдателей, которые будут свидетельствовать о строгом соблюдении постановлений настоящей Конвенции.

Статья 32


Суда, указанные в статьях 22, 24, 25 и 27, не приравниваются к военным судам в отношении их пребывания в нейтральном порту.

Статья 33


Торговые суда, превращенные в госпитальные, не могут использоваться для других целей в продолжение всей войны.

Статья 34


Покровительство, на которое имеют право госпитальные суда и судовые лазареты, может прекратиться лишь в том случае, если они будут использованы помимо их гуманитарных обязанностей для совершения действий, направленных против неприятеля. Покровительство, однако, прекратится только после соответствующего предупреждения, во всех необходимых случаях устанавливающего разумный срок, и после того, как это предупреждение не дало результатов.

В частности, госпитальные суда не могут иметь или использовать секретный код для своего радиопередатчика или других средств связи.

Статья 35


Не будут рассматриваться как обстоятельства, лишающие госпитальные суда или судовые лазареты покровительства, на которое они имеют право следующие условия:

1. Тот факт, что экипажи этих судов и персонал судовых лазаретов вооружен для поддержания порядка, для самообороны и для защиты раненых и больных.

2. Факт присутствия на борту аппаратов, предназначенных исключительно для обеспечения плавания и связи.

3. Факт обнаружения на госпитальных судах или в судовых лазаретах ручного оружия и боевых припасов, снятых с раненых, больных и потерпевших кораблекрушение и не сданных еще по принадлежности.

4. Факт распространения гуманитарной деятельности госпитальных судов и судовых лазаретов или их команды на раненых, больных или потерпевших кораблекрушение гражданских лиц.

5. Факт перевозки снаряжения и персонала, предназначенных исключительно для выполнения санитарных функций, сверх обычно необходимого количества снаряжения.

Глава IV Личный состав

Статья 36


Медицинский, госпитальный и духовный персонал госпитальных судов и их экипажи пользуются уважением и покровительством, они не могут быть захвачены во время своей службы на госпитальных судах, независимо от того, имеются ли на борту раненые и больные.

Статья 37


Медицинский, госпитальный и духовный персонал, предназначаемый для медицинского и духовного обслуживания лиц, перечисленных в ст.ст. 12 и 13, в случае, если он попадет в руки неприятеля, будет пользоваться уважением и покровительством; он сможет продолжать выполнение своих профессиональных обязанностей до тех пор, пока это будет необходимо для ухода за больными и ранеными. Затем он должен быть отправлен обратно, как только главнокомандующий, во власти которого он находится, сочтет это возможным. Оставляя корабль, он сможет взять с собой вещи, являющиеся его личной собственностью.

Однако, если окажется необходимым задержать часть этого персонала в связи с санитарными и духовными потребностями военнопленных, будут приняты все меры для того, чтобы в кратчайший срок высадить его на берег.

После высадки на берег задержанный персонал попадет под действие положений Женевской Конвенции от 12 августа 1949 года об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях.

Глава V Санитарные транспорты

Статья 38


Судам, зафрахтованным для этой цели, будет дозволено перевозить материал, предназначенный исключительно для лечения больных и раненых из состава вооруженных сил или для предотвращения заболеваний, при условии, что данные их рейса будут сообщены неприятельской Державе и что она даст на это согласие. Неприятельская Держава имеет право на осмотр этих судов, но не имеет права захвата ни самих судов, ни перевозимых материалов.

По договоренности между сторонами, находящимися в конфликте, на борту этих судов могут быть помещены нейтральные наблюдатели для осуществления контроля над перевозимым материалом. Для этой цели должен быть предоставлен свободный доступ к материалам.

Статья 39


Санитарные летательные аппараты, т.е. аппараты, применяющиеся исключительно для эвакуации раненых, больных и потерпевших кораблекрушение, а также для перевозки санитарного персонала и имущества, не будут подвергаться нападениям, но будут уважаться сторонами, находящимися в конфликте, в том случае, если они будут летать на высоте, во время и по маршрутам, специально предусмотренным соглашением между заинтересованными сторонами, находящимися в конфликте.

Они будут иметь ясно видимый отличительный знак, предусмотренный в статье 41, наряду с национальными цветами на нижней, верхней и боковых плоскостях. Они будут снабжены любой другой сигнализацией или опознавательными знаками, установленными по соглашению между сторонами, находящимися в конфликте, в начале или во время военных действий.

Кроме случаев соглашения противоположного характера, полет над неприятельской территорией или занятой неприятелем территорией воспрещается.

Санитарные летательные аппараты должны подчиняться всякому требованию о приземлении или о посадке на воду. Летательный аппарат со своими пассажирами, принужденный приземлиться или сесть на воду, сможет продолжать свой полет после возможного осмотра.

В случае вынужденной посадки летательного аппарата на неприятельской или занятой неприятелем территории раненые, больные и потерпевшие кораблекрушение, а также экипаж летательного аппарата становятся военнопленными. С санитарным персоналом будут обращаться согласно статье 36 и следующей.

Статья 40


Санитарные летательные аппараты сторон, находящихся в конфликте, смогут при соблюдении условий 2-го абзаца настоящей статьи пролетать над территорией нейтральных Держав и совершать посадку на ней в случае необходимости или для промежуточной остановки. Они должны будут предварительно оповещать нейтральные Державы о своем перелете над их территорией и повиноваться всякому требованию о приземлении или посадке на воду. Они будут защищены от нападения только тогда, когда они будут летать по маршрутам, на высотах и в часы, которые будут специально установлены соглашением между сторонами, находящимися в конфликте, и заинтересованными нейтральными Державами.

Однако нейтральные Державы смогут установить условия или ограничения в отношении полета санитарных летательных аппаратов над их территорией или их приземления. Эти возможные условия или ограничения будут применяться одинаково ко всем сторонам, находящимся в конфликте.

Выгруженные санитарным летательным аппаратом на нейтральной территории с согласия местной власти раненые, больные и потерпевшие кораблекрушение должны будут, если не имеется договоренности иного характера между нейтральным Государством и сторонами, находящимися в конфликте, содержаться нейтральным Государством таким образом, чтобы в тех случаях, когда этого требует международное право, они не могли снова принять участия в военных операциях. Расходы по госпитализации и интернированию будет нести Держава, к которой принадлежат эти раненые, больные и потерпевшие кораблекрушение.

Глава VI Отличительная эмблема

Статья 41


Под контролем компетентных военных властей эмблема красного креста на белом поле будет изображена на флагах, нарукавных повязках и на всех предметах, относящихся к санитарной службе.

Однако в отношении стран, употребляющих уже вместо красного креста красный полумесяц или красные лев и солнце на белом поле в качестве отличительного знака, эти эмблемы равным образом допускаются в смысле настоящей Конвенции.

Статья 42


Личный состав, упомянутый в статьях 36 и 37, будет носить на левой руке не портящуюся от влаги нарукавную повязку, снабженную отличительным знаком, которая выдается и снабжается печатью военными властями... (далее текст данной статьи текстуально совпадает с текстом статьи 40 Конвенции об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях 1949 г.).

Статья 43


Суда, указанные в статьях 22, 24, 25 и 27, будут различаться следующим образом:

а) все внешние поверхности должны быть белыми,

b) один или несколько темно-красных крестов по возможности наибольших размеров должны быть изображены на каждой стороне корпуса и на горизонтальных поверхностях, с тем чтобы обеспечить наилучшую видимость в море и с воздуха.

Все госпитальные суда дают себя опознать, поднимая свой национальный флаг, и, кроме того, если они принадлежат к нейтральному Государству, поднимая флаг стороны, находящейся в конфликте, под начало которой они себя поставили. Флаг с красным крестом на белом фоне должен подниматься на грот-мачте как можно выше.

Спасательные лодки госпитальных судов, прибрежные спасательные суда и все небольшие суда, используемые медицинской службой, должны быть окрашены в белый цвет с отчетливо видимыми темнокрасными крестами и, вообще, придерживаться установленной выше для госпитальных судов системы их опознавания.

Вышеупомянутые суда, которые желают обеспечить для себя в ночное время и во время ограниченной видимости покровительство, на которое они имеют право, должны с согласия стороны, находящейся в конфликте, во власти которой они находятся, принимать необходимые меры, чтобы их окраска и отличительные эмблемы были достаточно хорошо видимы.

Госпитальные суда, которые в соответствии со статьей 31 временно задержаны неприятелем, должны спускать флаг стороны, находящейся в конфликте, на службе которой или под началом которой они находятся.

Прибрежным спасательным судам, если они продолжают действовать с согласия оккупирующей Державы из оккупированных баз, может быть разрешено продолжать поднимать свой национальный флаг вместе с флагом с красным крестом на белом поле, когда они выходят в море, при условии предварительного оповещения об этом всех заинтересованных государств, находящихся в конфликте.

Все положения настоящей статьи, касающиеся эмблемы красного креста, будут применяться равным образом ко всем другим эмблемам, упоминаемым в статье 41.

Стороны, находящиеся в конфликте, будут всегда стараться заключать соглашения для того, чтобы применять наиболее современные доступные методы, способствующие опознаванию госпитальных судов.

Статья 44


Опознавательные знаки, упомянутые в статье 43, могут быть использованы как в мирное время, так и во время войны только для защиты или обозначения судов, указанных в этой статье; исключения могут быть обусловлены либо какой-нибудь другой международной конвенцией, либо соглашением между всеми заинтересованными сторонами, находящимися в конфликте.

Статья 45


Высокие Договаривающиеся Стороны в том случае, если их действующее законодательство окажется недостаточным, примут меры, необходимые для предотвращения и пресечения во всякое другое время злоупотреблений эмблемами, предусмотренными в статье 43.

Статьи 46-49 главы VII Выполнение конвенции, статьи 50-53 главы VIII Пресечение злоупотреблений и нарушений, статьи 54-63 Заключительных положений по своему содержанию аналогичны статьям 45-48 главы VIII Выполнение конвенции, статьям 49-54 главы IX Пресечение злоупотреблений и нарушений, статьям 55-64 Заключительных положений Конвенции об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях 1949 г..

*

---------------

* Подписывая Конвенцию об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море, Правительство Союза Советских Социалистических Республик сделало следующую оговорку:

по статье 10 — “СССР не будет признавать законным обращение Державы, во власти которой находятся раненые и больные, потерпевшие кораблекрушение или санитарный персонал, к нейтральному государству или гуманитарной организации с просьбой принять на себя функции, выполняемые Державой-Покровительницей, если на это не имеется согласия правительства страны, гражданами которой являются покровительствуемые лица”.

Конвенция вступила в силу 21 октября 1950 г. Ратифицирована Президиумом Верховного Совета СССР 17 апреля 1954 г.

(Сборник действующих договоров.., вып.XVI, с.101-124)

Текст документа сверен по:

"Международная защита прав и свобод

человека”, Москва, Юридическая литература,

1990 год.

Официальный переводІнфодиск. «Законодавство України»Схожі:

Конвенція про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, із складу збройних сил на морі iconВнутрішньої служби збройних сил україни
Цей Статут визначає загальні права та обов'язки військовослужбовців Збройних Сил України і їх взаємовідносини
Конвенція про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, із складу збройних сил на морі iconІнформації щодо шефської допомоги Збройним Силам України
України», розпорядження міського голови від 23. 12. 2010 №651-р №1 «Про організацію шефства над військовими частинами Збройних Сил...
Конвенція про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, із складу збройних сил на морі iconПроводи наших земляків до лав Збройних Сил України
Збройних Сил України. Привітати юнаків прийшли заступник голови районної державної адміністрації Ольга Харченко, військовий комісар...
Конвенція про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, із складу збройних сил на морі iconТема: День Збройних Сил України спортивне свято
Відзначати День Збройних Сил України, сприяти згуртуванню дитячого колективу. Розвивати розумові і фізичні здібності, кмітливість...
Конвенція про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, із складу збройних сил на морі iconРеферат на тему: військово-навчальні заклади україни
Академія Збройних Сил України готує офіцерів опе­ративно-стратегічного рівня для всіх видів Збройних Сил і родів військ, а також...
Конвенція про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, із складу збройних сил на морі iconРішення обласної ради від 27 липня 2007 р. №348 перелік
Буського, Бродівського, Кам'янка-Бузького, Золочівського та Радехівського районів Львівської області, які зазнали впливу від наслідків...
Конвенція про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, із складу збройних сил на морі iconВідповідальний: голова Сихівської
Про прийняття у власність територіальної громади м. Львова відомчого житлового будинку №6-а на вул. Демнянській від управління капітального...
Конвенція про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, із складу збройних сил на морі iconОгляд законодавства щодо компенсацій та пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Визначення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, є: учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській аес громадяни,...
Конвенція про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, із складу збройних сил на морі iconРішення №1152 від 23 лютого 2010 року Про звернення до Міністерства оборони України щодо присвоєння почесного імені четаря уга олени Степанів окремому полку зв’язку повітряного командування "Захід" Повітряних Сил Збройних Сил України
Про звернення до Міністерства оборони України щодо присвоєння почесного імені четаря уга олени Степанів окремому полку зв’язку повітряного...
Конвенція про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, із складу збройних сил на морі iconПро затвердження ліміту вилучення техніки у підприємств, установ і організацій району для комплектування Збройних Сил України під час мобілізації
Я про військово-транспортний обов’язок» та відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26 листопада 2003...
Конвенція про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, із складу збройних сил на морі iconПлан основних заходів, які проводитимуться райдержадміністрацією у листопаді 2013 року
Участь у складі районної призовної комісії при Лозівському омвк по перевірці призовників, придатних до служби в лавах Збройних сил...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи