Програма дій Віденська декларація та Програма дій icon

Програма дій Віденська декларація та Програма дій
НазваПрограма дій Віденська декларація та Програма дій
Сторінка1/5
Дата конвертації13.09.2013
Розмір0.53 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5
1. /00_все КОДЕКСЫ/00_Кодекс Украхни.doc
2. /00_все КОДЕКСЫ/Господарський кодекс Украхни.doc
3. /00_все КОДЕКСЫ/Господарський процесуальний кодекс Украхни.doc
4. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/00_Декларац_я.doc
5. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Брюссельська декларац_я про закони _ звичах в_йни 1874 року.doc
6. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/В_денська декларац_я та Програма д_й.doc
7. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Венец_анська декларац_я стосовно невил_ковних захворювань.doc
8. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Всесв_тня декларац_я про забезпечення виживання, захисту та розвитку д_тей.doc
9. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Гонконгська декларац_я стосовно поганого поводження з людьми похилого в_ку.doc
10. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я Ком_тету м_н_стр_в Ради Європи Про р_вноправн_сть ж_нок та чолов_к_в.doc
11. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я Ком_тету м_н_стр_в Ради Європи Про свободу вираження погляд_в та _нформац_х.doc
12. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я основних принцип_в правосуддя для жертв злочин_в та зловживання владою.doc
13. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я прав нац_ональностей Украхни.doc
14. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я принцип_в м_жнародного культурного сп_вроб_тництва.doc
15. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про боротьбу з травматизмом.doc
16. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про виховання народ_в в дус_ миру.doc
17. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про захист ж_нок _ д_тей при надзвичайних обставинах та п_д час збройних конфл_кт_в.doc
18. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про захист ус_х ос_б в_д катувань та _нших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують г_дн_сть, вид_в поводження _ покарання.doc
19. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про посилення ефективност_ принципу в_дмови в_д погрози силою або хх застосування в м_жнародних в_дношеннях.doc
20. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про права _нвал_д_в.doc
21. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про права розумово в_дсталих ос_б.doc
22. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про право народ_в на мир.doc
23. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про прихильн_сть справ_ боротьби з В_Л_СН_Дом.doc
24. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про расу та расов_ забобони.doc
25. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про територ_альний притулок, що прийнята Ком_тетом М_н_стр_в Ради Європи.doc
26. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про територ_альний притулок.doc
27. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я про участь ж_нок у сприянн_ м_жнародному миру та сп_вроб_тництву.doc
28. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я соц_ального прогресу та розвитку.doc
29. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я тисячол_ття Орган_зац_х Об'єднаних Нац_й.doc
30. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я щодо неприпустимост_ втручання у внутр_шн_ справи держав.doc
31. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я щодо основних принцип_в, що стосуються внеску засоб_в масовох _нформац_х у зм_цнення миру___.doc
32. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларац_я, прийнята в Осло, стосовно медичного аборту.doc
33. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларация по правам человека и личной свободе медицинских работников.doc
34. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Декларация прав ребенка.doc
35. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Женевская декларация.doc
36. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Загальна декларац_я прав людини (рос_укр).doc
37. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Кахрська декларац_я про права людини у _слам_.doc
38. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Л_мська декларац_я кер_вних принцип_в контролю.doc
39. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Лиссабонская декларация относительно прав пациента.doc
40. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Мадридська декларац_я стосовно профес_йнох автоном_х та самоуправл_ння.doc
41. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Ман_льська декларац_я про мирне вир_шення м_жнародних спор_в.doc
42. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Мексиканська декларац_я 1975 року про р_вн_сть ж_нок та хх вклад в розвиток та мир.doc
43. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Паризька декларац_я Ж_нки, д_ти та синдром набутого _мунодеф_циту (СН_Д).doc
44. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Пек_нська декларац_я (укр_рос).doc
45. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Про визнання незаконними _ злочинними репресивних.doc
46. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Про загальн_ засади державнох молод_жнох пол_тики в Украхн_.doc
47. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/С_днейська декларац_я стосовно смерт_.doc
48. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Сп_льна декларац_я про основи в_дносин м_ж Украхною _ Федеративною Республ_кою Н_меччина.doc
49. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Стокгольмська Декларац_я (Щодо питань навколишнього середовища).doc
50. /00_все КОДЕКСЫ/ДЕКЛАРАЦ_ф/Ток_йська декларац_я Основн_ л_карськ_ принципи, стосовно тортур та _нших вид_в жорстокого, негуманного або принизливого поводження чи покарання у раз_ затримання та ув'язнення.doc
51. /00_все КОДЕКСЫ/Житловий Кодекс Украхнськох РСР.doc
52. /00_все КОДЕКСЫ/Земельний кодекс Украхни.doc
53. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/00_Конвенц_я.doc
54. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про дорожн_й рух.doc
55. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про захист прав людини _ основоположних свобод.doc
56. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про захист цив_льного населення п_д час в_йни.doc
57. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про поводження з в_йськовополоненими.doc
58. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про пол_пшення дол_ поранених _ хворих у д_ючих арм_ях.doc
59. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про пол_пшення дол_ поранених, хворих та ос_б, як_ зазнали корабельнох авар_х, _з складу збройних сил на мор_.doc
60. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про права дитини.doc
61. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/Конвенц_я про статус б_женц_в (укр_рос).doc
62. /00_все КОДЕКСЫ/КОНВЕНЦ_Я/М_жнародна конвенц_я з охорони людського життя на мор_ 1974 р..doc
63. /00_все КОДЕКСЫ/Кодекс Украхни про адм_н_стративн_ правопорушення (статт_ 213 - 330).doc
64. /00_все КОДЕКСЫ/Кодекс Украхни про адм_н_стративн_ правопорушення.doc
65. /00_все КОДЕКСЫ/Кодекс адм_н_стративного судочинства Украхни.doc
66. /00_все КОДЕКСЫ/Кодекс закон_в про працю Украхни.doc
67. /00_все КОДЕКСЫ/Кодекс про шлюб та с_м'ю Украхни.doc
68. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нальний кодекс Украхни (додаток).doc
69. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нальний кодекс Украхни.doc
70. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нально-виконавчий кодекс Украхни.doc
71. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нально-процесуальний Кодекс Украхни ( в_д статт_ 237 до статт_ 449).doc
72. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нально-процесуальний Кодекс Украхни ( в_д статт_ 94 до статт_ 236-8 ).doc
73. /00_все КОДЕКСЫ/Крим_нально-процесуальний кодекс Украхни.doc
74. /00_все КОДЕКСЫ/Митний кодекс Украхни.doc
75. /00_все КОДЕКСЫ/Пов_тряний кодекс Украхни.doc
76. /00_все КОДЕКСЫ/Про надра.doc
77. /00_все КОДЕКСЫ/С_мейний кодекс Украхни.doc
78. /00_все КОДЕКСЫ/Цив_льний кодекс Украхни.doc
79. /00_все КОДЕКСЫ/Цив_льний процесуальний кодекс Украхни.doc
Верховна Рада України 16. 01. 2003 435-iv yes кодекс України Господарський кодекс
Кодекс України Господарський кодекс України
Кодекс України Господарський процесуальний кодекс України
Чинність Тип
Брюссельська декларація про закони і звичаї війни 1874 року
Програма дій Віденська декларація та Програма дій
Венеціанська декларація стосовно невиліковних захворювань
Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту та розвитку дітей
Гонконгська декларація стосовно поганого поводження з людьми похилого віку
Декларація Комітету міністрів Ради Європи "Про рівноправність жінок та чоловіків"
Декларація Комітету міністрів Ради Європи Про свободу вираження поглядів та інф
Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочинів та зловживання владою
Декларація прав національностей України
Декларація принципів міжнародного культурного співробітництва
Декларація про боротьбу з травматизмом
Декларація про виховання народів в дусі миру
Декларація про захист жінок і дітей при надзвичайних обставинах та під час збройних конфліктів
Декларація про захист усіх осіб від катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання
Декларація про посилення ефективності принципу відмови від погрози силою або її застосування в міжнародних відношеннях
Декларація про права інвалідів
Декларація про права розумово відсталих осіб
Декларація про право народів на мир
Декларація про прихильність справі боротьби з віл/снідом
Декларація про расу та расові забобони
Декларація про територіальний притулок, що прийнята Комітетом Міністрів Ради Європи
Декларація про територіальний притулок
Декларація про участь жінок у сприянні міжнародному миру та співробітництву
Декларація соціального прогресу та розвитку
Декларація тисячоліття Організації Об'єднаних Націй
Декларація щодо неприпустимості втручання у внутрішні справи держав, про захист
28 ноября 1978 года Преамбула Генеральная конференция
Декларація, прийнята в Осло, стосовно медичного аборту
Декларація прав людини і особистої свободи медичних працівників
Декларація прав дитини Декларация прав ребенка
Женевська декларація Женевская декларация
Загальна декларація прав людини (рос/укр)
Каїрська декларація про права людини у ісламі
Лімська декларація керівних принципів контролю
Лісабонська декларація стосовно прав пацієнта Лиссабонская декларация относительно прав пациента
Мадридська декларація стосовно професійної автономії та самоуправління
Манільська декларація про мирне вирішення міжнародних спорів
Мексиканська декларація 1975 року про рівність жінок та їх вклад в розвиток та мир
Паризька декларація "Жінки, діти та синдром набутого імунодефіциту (снід)"
Пекінська декларація (укр/рос)
Верховної ради союзу радянських соціалістичних республік
Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні
Сіднейська декларація стосовно смерті
Спільна декларація про основи відносин між Україною і Федеративною Республікою Н
Стокгольмська Декларація (Щодо питань навколишнього середовища)
Токійська декларація Основні лікарські принципи, стосовно тортур та інших видів
Кодекс Української рср житловий Кодекс Української рср
Кодекс України Земельний кодекс України
Чинність Тип
Конвенція про дорожній рух
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод
Конвенція про захист цивільного населення під час війни
Конвенція про поводження з військовополоненими
Конвенція про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях
Конвенція про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, із складу збройних сил на морі
Конвенція про права дитини
Конвенція про статус біженців (укр/рос)
Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 р. ( Солас-74 ) (solas)
Положення стаття 213. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення Справи про адміністративні правопорушення розглядаються: 1) адміністративними комісіями при виконавчих комітетах сільських,
Кодекс України про адміністративні правопорушення Кодекс України про адміністративні правопорушення Зміст документу (статті 1 212-20) ( ст. 213 ст. 330 ( 80732-10 ) (
Кодекс адміністративного судочинства України
Кодекс законів про працю України
Кодекс про шлюб та сім'ю України
Кодекс України (додаток) Кримінальний кодекс України (додаток)
Кодекс України Кримінальний кодекс України
Законами n 1254-vi ( 1254-17 ) від 14. 04. 2009 n 1276-vi ( 1276-17 ) від 16. 04. 2009 )
Кодекс України ( від статті 237 до статті 449) Кримінально-процесуальний Кодекс України ( від статті 237 до статті 449)
Кодекс України ( від статті 94 до статті 236-8 ) Кримінально-процесуальний Кодекс України ( від статті 94 до статті 236-8 )
Кодекс України Кримінально-процесуальний кодекс України
Кодекс України Митний кодекс України Зміст документу митний кодекс україни ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2002, n 38-39, ст. 288 )
Кодекс України Повітряний кодекс України
Кодекс україни про надра ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1994, n 36, ст. 340 )
Кодекс України Сімейний кодекс України
Кодекс України Цивільний кодекс України
Кодекс України Цивільний процесуальний кодекс України

Віденська декларація та Програма дій

Віденська декларація та Програма дій


Зміст документу

Венская декларация и Программа действий

Принята на Всемирной конференции по правам человека 25 июня 1993 г. в Вене

Всемирная конференция по правам человека,

учитывая, что поощрение и защита прав человека являются вопросом первостепенного значения для международного сообщества и что Конференция предоставляет уникальную возможность для проведения всестороннего анализа международной системы прав человека и механизма защиты прав человека с целью укрепления и, таким образом, поощрения более полного соблюдения этих прав справедливым и сбалансированным образом,

признавая и утверждая, что все права человека проистекают из достоинства и ценности, присущих человеческой личности, и что человеческая личность является центральным субъектом прав человека и основных свобод и соответственно должна быть основным бенефициаром этих прав и свобод и активно участвовать в их реализации,

подтверждая свою приверженность целям и принципам, содержащимся в Уставе Организации Объединенных Наций и во Всеобщей декларации прав человека,

подтверждая содержащееся в статье 56 Устава Организации Объединенных Наций обязательство предпринимать совместные и самостоятельные действия с должным акцентом на развитие эффективного международного сотрудничества для достижения целей, изложенных в статье 55, включая всеобщее уважение и соблюдение прав человека и основных свобод для всех,

подчеркивая ответственность всех государств в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций развивать и поощрять уважение к правам человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии,

ссылаясь на преамбулу Устава Организации Объединенных Наций, в частности на решимость вновь утвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности, в равноправие мужчин и женщин и в равенство прав больших и малых наций,

напоминая также о выраженной в преамбуле Устава Организации Объединенных Наций решимости избавить грядущие поколения от бедствий войны, создать условия, при которых могут соблюдаться справедливость и уважение к обязательствам, вытекающим из договоров и других источников международного права, содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе, проявлять терпимость и жить вместе как добрые соседи, а также использовать международный аппарат для содействия экономическому и социальному прогрессу всех народов,

подчеркивая, что Всеобщая декларация прав человека, выполнение которой является общей задачей для всех народов и всех государств, является источником вдохновения и представляет собой основу для Организации Объединенных Наций в деле достижения дальнейшего прогресса в установлении стандартов, содержащихся в действующих международных договорах по правам человека, и в частности в Международном пакте о гражданских и политических правах и в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах,

учитывая крупные изменения, происходящие на международной арене, и надежды всех народов на установление международного порядка, основанного на принципах, закрепленных в Уставе Организации Объединенных Наций, включая поощрение и развитие уважения к правам человека и основным свободам для всех и уважение принципа равноправия и самоопределения народов, на мире, демократии, справедливости, равенстве, законности, плюрализме, развитии, лучших условиях жизни и солидарности,

испытывая глубокое беспокойство по поводу различных форм дискриминации и насилия, которым продолжают подвергаться женщины во всем мире,

признавая, что деятельность Организации Объединенных Наций в области прав человека должна быть рационализирована и активизирована, с тем, чтобы укрепить механизм Организации Объединенных Наций в этой области и достичь целей всеобщего уважения к соблюдению международных норм в области прав человека, принимая во внимание декларации, принятые тремя региональными совещаниями в Тунисе, Сан-Хосе и Бангкоке, и вклады правительств и памятуя о предложениях межправительственных и неправительственных организаций, а также исследованиях, подготовленных независимыми экспертами в процессе подготовки к Всемирной конференции по правам человека,

приветствуя проведение в 1993 году Международного года коренных народов мира как подтверждение обязательства международного сообщества обеспечить осуществление ими всех прав человека и основных свобод, а также уважения ценности и многообразия их культур и самобытности,

признавая также, что международному сообществу следует определить пути и средства устранения существующих препятствий и решения проблем, стоящих на пути полного осуществления всех прав человека, а также прекращения связанных с ними нарушений прав человека, продолжающихся во всем мире,

учитывая дух нашей эпохи и реальности нашего времени, которые требуют от народов мира и всех государств — членов Организации Объединенных Наций направить усилия на решение глобальной задачи поощрения и защиты всех прав человека и основных свобод для обеспечения полного и всеобщего осуществления этих прав, будучи исполнена решимости предпринять новые шаги в осуществление обязательств международного сообщества для достижения существенного прогресса в деятельности в области прав человека на основе более активных и последовательных усилий в рамках международного сотрудничества и солидарности,

торжественно принимает Венскую декларацию и Программу действий.

1. Всемирная конференция по правам человека подтверждает священный долг всех государств выполнять свои обязательства по поощрению всеобщего уважения, соблюдения и защиты всех прав человека и основных свобод для всех в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, другими договорами, касающимися прав человека, и нормами международного права. Универсальность этих прав и свобод носит бесспорный характер.

С учетом этого укрепление международного сотрудничества в области прав человека имеет существенно важное значения для полного осуществления целей Организации Объединенных Наций.

Права человека и основные свободы являются правами, данными с рождения каждому человеку; их защита и поощрение являются первейшей обязанностью правительств.

2. Все народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно определяют свой политический статус и беспрепятственно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие.

Принимая во внимание особое положение народов, находящихся под колониальным или другими формами чужеземного господства или иностранной оккупации, Всемирная конференция по правам человека признает право народов предпринимать любые законные действия в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций для осуществления своего неотъемлемого права на самоопределение. Всемирная конференция по правам человека считает отказ в праве на самоопределение нарушением прав человека и подчеркивает важность эффективного осуществления этого права.

Согласно Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, вышесказанное не должно истолковываться как разрешение или поощрение любых действий, нарушающих или подрывающих, полностью или частично, территориальную целостность или политическое единство суверенных и независимых государств, которые соблюдают принцип равноправия и самоопределения народов и в силу этого имеют правительства, представляющие интересы всего народа на их территории без каких-либо различий.

3. Следует принимать эффективные международные меры, с тем чтобы гарантировать и контролировать соблюдение стандартов в области прав человека в отношении народов, находящихся под иностранной оккупацией, и обеспечивать эффективную правовую защиту в случае нарушения их прав человека в соответствии с нормами в области прав человека и нормами международного права, особенно с Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны от 14 августа 1949 г. и другими применимыми нормами гуманитарного права.

4. Поощрение и защиту всех прав человека и основных свобод необходимо рассматривать в качестве первоочередной задачи Организации Объединенных Наций в соответствии с ее целями и принципами, включая цели международного сотрудничества. В рамках осуществления этих целей и принципов поощрения и защита всех прав человека являются предметом законной обеспокоенности международного сообщества. С учетом этого органам и специализированным учреждениям, имеющим отношение к вопросам прав человека, следует и далее укреплять координацию своей деятельности на основе последовательного и объективного применения международных договоров по правам человека.

5. Все права человека универсальны, неделимы, взаимозависимы и взаимосвязаны. Международное сообщество должно относиться к правам человека глобально, на справедливой и равной основе, с одинаковым подходом и вниманием. Хотя значение национальной и региональной специфики и различных исторических, культурных и религиозных особенностей необходимо иметь в виду, государства, независимо от их политических, экономических и культурных систем, несут обязанность поощрять и защищать все права человека и основные свободы.

6. Усилия системы Организации Объединенных Наций в деле обеспечения всеобщего уважения и соблюдение прав человека и основных свобод для всех способствуют стабильности и благосостоянию, которые необходимы для установления мирных и дружественных отношений между нациями, и улучшению условий мира и безопасности, а также социального и экономического развития в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций.

7. Процессы поощрения и защиты прав человека должны осуществляться в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций и международного права.

8. Демократия, развитие и уважение к правам человека и основным свободам являются взаимозависимыми и взаимоукрепляющими. Демократия основывается на свободно выраженной воле народа определять свои собственные политическую, экономическую, социальную и культурную системы и на его полном участии во всех аспектах своей жизни. С учетом вышесказанного процесс поощрения и защиты прав человека и основных свобод на национальном и международном уровнях должен носить универсальный характер и осуществляться без каких-либо условий. Международному сообществу следует способствовать укреплению и поощрению демократии, развитию и уважению прав человека и основных свобод во всем мире.

9. Всемирная конференция по правам человека подтверждает, что наименее развитые страны, многие из которых находятся в Африке, привержены процессу демократизации и осуществлению экономических реформ, и международное сообщество должно оказывать им поддержку для того, чтобы они добились успеха в переходе к демократии и экономическому развитию.

10. Всемирная конференция по правам человека подтверждает право на развитие, установленное в Декларации о праве на развитие, как универсальное и неотъемлемое право, составляющее неотъемлемую часть основных прав человека.

Как заявлено в Декларации о праве на развитие, человек является основным субъектом процесса развития.

Хотя развитие содействует осуществлению всех прав человека, на отсутствие развития нельзя ссылаться для оправдания ущемления международно признанных прав человека.

Государствам следует сотрудничать друг с другом в деле обеспечения развития и устранения препятствий на пути развития. Международному сообществу следует содействовать эффективному международному сотрудничеству в целях осуществления права на развитие и устранения препятствий на пути развития.

Для обеспечения стабильного прогресса в деле осуществления права на развитие необходимы эффективные программы развития на национальном уровне, а также справедливые экономические отношения и благоприятное экономическое окружение на международном уровне.

11. Для справедливого удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений в области развития и окружающей среды требуется осуществление права на развитие. Всемирная конференция по правам человека признает, что незаконный сброс токсичных и опасных веществ и отходов представляет потенциальную серьезную угрозу для права каждого человека на жизнь и здоровье.

С учетом этого Всемирная конференция по правам человека призывает все государства принимать и строго выполнять существующие конвенции, касающиеся сброса токсичных и опасных продуктов и отходов, и сотрудничать в деле предотвращения незаконного сброса.

Каждый человек имеет право на пользование результатами научного прогресса и их практического применения. Всемирная конференция по правам человека отмечает, что прогресс в некоторых областях, особенно в биомедицинских и биологических науках, а также в области информационных технологий, может иметь потенциально негативные последствия для неприкосновенности, достоинства и прав человеческой личности, и призывает осуществлять международное сотрудничество в целях обеспечения полного уважения прав и достоинств человека в этой сфере, находящейся в центре внимания всего человечества.

12. Всемирная конференция по правам человека призывает международное сообщество приложить все усилия к тому, чтобы помочь облегчить бремя внешней задолженности развивающихся стран с целью поддержания усилий правительств таких стран по обеспечению полного осуществления экономических, социальных и культурных прав их народов.

13. Необходимо, чтобы государства и международные организации в сотрудничестве с неправительственными организациями создали благоприятные условия на национальном, региональном и международном уровнях в целях обеспечения полного и эффективного осуществления прав человека. Государствам следует искоренить все нарушения прав человека и вызывающие их причины, а также устранить препятствия на пути осуществления этих прав.

14. Существование широко распространенной крайней нищеты препятствует полному и эффективному осуществлению прав человека; ее незамедлительное облегчение и окончательная ликвидация должны оставаться задачей первостепенной важности для международного сообщества.

15. Уважение прав человека и основных свобод без какого бы то ни было различия является основополагающей нормой международного права в области прав человека. Скорейшее и полное искоренение всех форм расизма и расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости является одной из первоочередных задач международного сообщества. Правительствам следует принимать эффективные меры для их предотвращения и борьбы с ними. К группам, учреждениям, межправительственным и неправительственным организациям, а также к частным лицам обращается настоятельный призыв активизировать усилия по обеспечению сотрудничества и координации их деятельности в борьбе с этим злом.

16. Всемирная конференция по правам человека приветствует прогресс, достигнутый в демонтаже апартеида, и призывает международное сообщество и систему Организации Объединенных Наций оказывать содействие этому процессу.

Всемирная конференция по правам человека также выражает сожаление по поводу непрекращающихся актов насилия, направленных на подрыв движения за демонтаж системы апартеида мирными средствами.

17. Акты, методы и практика терроризма во всех его формах и проявлениях, равно как и его связь в некоторых странах с незаконным оборотом наркотиков, являются деятельностью, которая направлена на уничтожение прав человека, основных свобод и демократии, создает угрозу территориальной целостности и безопасности государств и дестабилизирует законные правительства. Международному сообществу следует принять необходимые меры для укрепления сотрудничества в деле предотвращения терроризма и борьбы с ним.

18. Права человека женщин и девочек являются неотъемлемой, составной и неделимой частью всеобщих прав человека. Полное и равное участие женщин в политической, гражданской, экономической, общественной и культурной жизни на национальном, региональном и международном уровнях, а также ликвидация всех форм дискриминации по признаку пола являются первоочередными целями международного сообщества.

Насилие по признаку пола и все формы сексуального домогательства и эксплуатации, включая те из них, которые проистекают из культурных предрассудков и незаконной международной торговли женщинами, несовместимы с достоинством и ценностью человеческой личности и должны быть искоренены. Этого можно достичь путем принятия правовых мер и посредством национальных действий и международного сотрудничества в таких областях, как экономическое и социальное развитие, просвещение, безопасное материнство и здравоохранение, а также социальная поддержка.

Права человека женщин должны составлять неотъемлемую часть деятельности Организации Объединенных Наций в области прав человека, включая содействие соблюдению всех договоров о правах человека, относящихся к женщинам.

Всемирная конференция по правам человека настоятельно призывает правительства, учреждения, межправительственные и неправительственные организации активизировать свои усилия по защите и поощрению прав женщин и девочек.

19. Учитывая важность поощрения и защиты прав человека лиц, принадлежащих к меньшинствам, и вклад такого поощрения и защиты в политическую и социальную стабильность государств, в которых такие лица проживают,

Всемирная конференция по правам человека подтверждает обязательство государств обеспечивать, чтобы лица, принадлежащие к меньшинствам, могли в полной мере и эффективно осуществлять все права человека и основные свободы без какой бы то ни было дискриминации и на основе полного равенства перед законом в соответствии с Декларацией Организации Объединенных Наций о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам.

Лица, принадлежащие к меньшинствам, имеют право пользоваться плодами своей культуры, исповедовать свою религию и отправлять религиозные обряды, а также использовать свой родной язык в частной жизни и публично, свободно и без вмешательства или какой-либо дискриминации.

20. Всемирная конференция по правам человека признает присущее коренным народам достоинство и их уникальный вклад в развитие общества и обеспечение плюрализма и решительно подтверждает приверженность международного сообщества их экономическому, социальному и культурному благосостоянию и обеспечению для них возможности пользоваться плодами устойчивого развития. Государствам следует обеспечивать полное и беспрепятственное участие коренных народов во всех аспектах жизни общества, в частности в вопросах, затрагивающих их интересы. Учитывая важность поощрения и защиты прав коренных народов и вклад такого поощрения и защиты в политическую и социальную стабильность государств, в которых такие народы проживают, государствам следует в соответствии с международным правом принимать согласованные позитивные шаги по обеспечению уважения всех прав человека и основных свобод коренных народов на основе равенства и недискриминации и признавать значение и многообразие их самобытности, культуры и общественной организации.

21. Всемирная конференция по правам человека, приветствуя быструю ратификацию Конвенции о правах ребенка большим числом государств и отмечая признание прав человека детей во Всемирной декларации о выживании, защите и развитии детей и Плане действий, принятых на Всемирной встрече на высшем уровне в интересах детей, настоятельно призывает к универсальной ратификации Конвенции к 1995 году и ее эффективному осуществлению государствам-участниками путем принятия всех необходимых законодательных, административных и других мер и максимального выделения для этого имеющихся ресурсов. Во всех действиях в отношении детей первоочередное внимание следует уделять недискриминации и наилучшему обеспечению интересов ребенка, при этом надлежащее внимание должно уделяться взглядам ребенка. Следует укрепить национальные и международные механизмы и программы защиты и охраны детей, в частности девочек, детей, оставленных без надзора, беспризорных детей, детей, подвергающихся экономической и сексуальной эксплуатации, включая детскую порнографию, детскую проституцию или продажу органов, детей, страдающих болезнями, включая синдром приобретенного иммунодефицита, детей из числа беженцев и перемещенных лиц, детей, находящихся в тюремном заключении, детей в вооруженных конфликтах, а также детей — жертв голода и засухи и других критических ситуаций. Следует развивать международное сотрудничество и солидарность в поддержку осуществления Конвенции, и права ребенка должны стать одной из приоритетных целей действий в области прав человека в рамках всей системы Организации Объединенных Наций.

Всемирная конференция по правам человека также подчеркивает, что для полного и гармоничного развития личности ребенок должен расти в условиях семьи, которая в этой связи заслуживает большей защиты.

22. Особое внимание необходимо уделять обеспечению недискриминации и равного осуществления всех прав человека и основных свобод инвалидов, включая их активное участие во всех аспектах жизни общества.

23. Всемирная конференция по правам человека подтверждает, что каждый человек, без каких бы то ни было различий, имеет право искать убежище от преследования в других странах и пользоваться этим убежищем, а также право возвращаться в свою страну. В этой связи она подчеркивает важность Всеобщей декларации прав человека, Конвенции 1951 года о статусе беженцев, Протокола к ней 1967 года и региональных договоров. Она выражает свою признательность государствам, которые продолжают принимать и размещать на своей территории большое число беженцев, а также Управлению Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев за его неустанные усилия по выполнению своих задач. Она также выражает признательность Ближневосточному агентству Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ.

Всемирная конференция по правам человека признает, что грубые нарушения прав человека, в том числе в ходе вооруженных конфликтов, входят в число многочисленных и сложных факторов, ведущих к перемещению людей.

Всемирная конференция по правам человека признает, что ввиду сложности глобального кризиса в связи с беженцами и в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, международными договорами по этим вопросам и требованиям международной солидарности, а также в духе распределения бремени необходим всеобъемлющий подход международного сообщества к координации и сотрудничеству с соответствующими странами и организациями, учитывающий мандат Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев. Это должно включать в себя разработку стратегий ликвидации коренных причин и последствий движения беженцев и других перемещенных лиц, укрепление механизмов чрезвычайной готовности и действий в чрезвычайных ситуациях, предоставление эффективной защиты и помощи с учетом особых потребностей женщин и детей, а также достижение долгосрочных решений, главным образом в рамках предпочтительного решения достойной и безопасной добровольной репатриации, включая такие решения, которые были одобрены международными конференциями по проблемам беженцев. Всемирная конференция по правам человека подчеркивает ответственность государств, в особенности в том, что касается стран происхождения.

В свете этого всеобъемлющего подхода Всемирная конференция по правам человека подчеркивает важность уделения особого внимания, в том числе в рамках межправительственных и гуманитарных организаций, вопросам, касающимся перемещенных внутри страны лиц, и изысканию их долговременных решений, включая добровольное и безопасное возвращение и реабилитацию этих лиц.

В соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и принципами гуманитарного права Всемирная конференция по правам человека далее подчеркивает важность и необходимость гуманитарной помощи жертвам всех стихийных бедствий и антропогенных катастроф.

24. Большое значение необходимо придавать поощрению и защите прав человека лиц, принадлежащих к уязвимым группам населения, включая трудящихся-мигрантов, ликвидации всех форм их дискриминации, а также укреплению и более эффективному осуществлению действующих договоров о правах человека. Государства обязаны разработать и применять адекватные меры на национальном уровне, в частности в областях образования, здравоохранения и социальной поддержки, в интересах поощрения и защиты прав лиц в уязвимых группах их населения и обеспечения участия тех из них, кто заинтересован в отыскании решения своих проблем.

25. Всемирная конференция по правам человека подтверждает, что крайняя нищета и социальная изоляция являются оскорблением человеческого достоинства и что необходимо принять срочные меры для достижения лучшего осознания крайней нищеты и ее причин, включая те из них, которые связаны с проблемой развития, в целях поощрения прав человека беднейших слоев населения, искоренения крайней нищеты и социальной изоляции и поощрения пользования результатами социального прогресса. Необходимо, чтобы государства содействовали участию беднейших слоев населения в процессе принятия решений в общине, в которой они живут, в поощрении прав человека и усилиях по борьбе с крайней нищетой.

26. Всемирная конференция по правам человека приветствует прогресс, достигнутый в кодификации договоров о правах человека, представляющей собой динамичный и развивающийся процесс, и настоятельно призывает к универсальной ратификации договоров о правах человека. В адрес всех государств обращается призыв присоединиться к этим международным договорам и по мере возможности избегать использования оговорок.

27. Каждому государству следует создать эффективную систему средств правовой защиты для рассмотрения жалоб в связи с нарушением прав человека и устранения таких нарушений. Система отправления правосудия, включая правоохранительные органы и органы прокуратуры, и особенно работников независимых судебных органов и адвокатуры, в полном соответствии с применимыми стандартами, содержащимися в международных договорах о правах человека, имеет исключительно важное значение для всесторонней и недискриминационной реализации прав человека и является неотъемлемым элементом процессов демократии и устойчивого развития. В данном контексте необходимо надлежащим образом финансировать учреждения, занятые отправлением правосудия, и международному сообществу следует увеличить объем как технической, так и финансовой помощи в этих целях. Организация Объединенных Наций должна в первоочередном порядке использовать специальные программы консультативного обслуживания для обеспечения надежного и независимого отправления правосудия.

28. Всемирная конференция по правам человека выражает тревогу по поводу массовых нарушений прав человека в форме геноцида, “этнической чистки” и систематических изнасилований женщин в условиях военных действий, что порождает массовые потоки беженцев и перемещенных лиц. Решительно осуждая эту отвратительную практику, она вновь призывает наказать лиц, виновных в совершении таких преступлений, и немедленно прекратить подобную практику.

29. Всемирная конференция по правам человека выражает глубокую обеспокоенность по поводу продолжающихся нарушений прав человека во всех районах мира, которые представляют собой игнорирование стандартов, содержащихся в международных договорах о правах человека и предусмотренных международным гуманитарным правом, и по поводу отсутствия достаточных и эффективных средств правовой защиты жертв.

Всемирная конференция по правам человека глубоко обеспокоена нарушениями прав человека во время вооруженных конфликтов, затрагивающих гражданское население, особенно женщин, детей, престарелых и инвалидов. В связи с этим Конференция призывает государства и все стороны, участвующие в вооруженных конфликтах, строго соблюдать нормы международного гуманитарного права, изложенные в Женевских конвенциях 1949 года (995_151, 995_152, 995_153, 995_154), и другие нормы и принципы международного права, а также минимальные стандарты в области защиты прав человека, предусмотренные в международных конвенциях.

Всемирная конференция по правам человека вновь подтверждает право жертв на помощь гуманитарных организаций, предусмотренное в Женевских конвенциях 1949 года и других соответствующих документах, относящихся к международному гуманитарному праву, и призывает обеспечивать безопасный и своевременный доступ к такой помощи.

30. Всемирная конференция по правам человека также выражает тревогу и осуждение в связи с тем, что грубые и систематические нарушения прав человека и ситуации, которые создают серьезные препятствия на пути полного осуществления всех прав человека, продолжают иметь место в различных частях земного шара. Такие нарушения и препятствия включают в себя также пытки и жестокие, бесчеловечные и унижающие достоинство виды обращения и наказания, казни без надлежащего судебного разбирательства и произвольные казни, исчезновения, произвольные задержания, все формы расизма, расовой дискриминации и апартеида, иностранную оккупацию и чужеземное господство, ксенофобию, нищету, голод и другие формы отказа в пользовании экономическими, социальными и культурными правами, религиозную нетерпимость, терроризм, дискриминацию в отношении женщин и отсутствие законности.

31. Всемирная конференция по правам человека призывает государства воздерживаться от любых односторонних мер, не соответствующих международному праву и Уставу Организации Объединенных Наций, которые создают препятствия для торговых отношений между государствами и затрудняют полную реализацию прав человека, изложенных во Всеобщей декларации прав человека и международных договорах о правах человека, в частности права каждого человека на уровень жизни, надлежащим образом обеспечивающий его здоровье и благосостояние, включая питание и медицинскую помощь, услуги здравоохранения и необходимые социальные услуги. Всемирная конференция по правам человека подтверждает, что продовольствие не должно использоваться в качестве инструмента политического давления.

32. Всемирная конференция по правам человека подтверждает важность обеспечения универсальности, объективности и неизбирательности при рассмотрении вопросов прав человека.

33. Всемирная конференция по правам человека подтверждает, что в соответствии со Всеобщей декларацией прав человека и Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах и другими международными договорами о правах человека государства обязаны обеспечивать, чтобы система образования была направлена на укрепление уважения к правам человека и основным свободам. Всемирная конференция по правам человека подчеркивает важность включения вопроса о правах человека в учебные программы и призывает государства осуществлять это на практике. Система образования должна способствовать взаимопониманию, терпимости, миру и поддержанию дружеских отношений между народами и всеми расовыми или религиозными группами и поощрять деятельность Организации Объединенных Наций в интересах достижения этих целей. Таким образом, просвещение в области прав человека и распространение надлежащей теоретической и практической информации играют важную роль в поощрении и уважении прав человека всех людей без каких-либо различий по признаку расы, пола, языка или религии, и это должно быть отражено в политике в области образования как на национальном, так и международном уровнях. Всемирная конференция по правам человека отмечает, что нехватка ресурсов и отсутствие надлежащей организационной структуры могут затруднить скорейшую реализацию этих целей.

34. Следует активизировать усилия для оказания помощи странам по их просьбе в создании условий, при которых каждый индивидуум может пользоваться универсальными правами человека и основными свободами. Правительствам, системе Организации Объединенных Наций, а также другим многосторонним организациям предлагается значительно увеличить объем ресурсов, выделяемых на программы, направленные на создание и укрепление национального законодательства, национальных учреждений и соответствующих инфраструктур, которые обеспечивают законность и демократию, помощь в проведении выборов, повышение информированности о правах человека посредством подготовки кадров, обучения и просвещения, участие народных масс и формирование гражданского общества.

Следует укреплять программы консультативного обслуживания и технического сотрудничества в рамках Центра по правам человека, а также повышать их эффективность и транспарентность, что позволит обеспечить их важный вклад в повышение уважения к правам человека. Государствам предлагается увеличить свой вклад в эти программы путем содействия выделению большого объема ассигнований из регулярного бюджета Организации Объединенных Наций, а также путем предоставления добровольных взносов.

35. Полное и эффективное осуществление деятельности Организации Объединенных Наций в области поощрения и защиты прав человека должно отражать большое значение, придаваемое правам человека в Уставе Организации Объединенных Наций, а также требования к деятельности Организации Объединенных Наций в области прав человека, вытекающие из решений государств-членов. С этой целью следует увеличить средства на деятельность Организации Объединенных Наций в области прав человека.

36. Всемирная конференция по правам человека подтверждает важную и конструктивную роль, которую играют национальные учреждения по вопросам поощрения и защиты прав человека, в частности в качестве консультативных структур при компетентных органах, их роль в устранении нарушений прав человека, распространении информации о правах человека и обучении вопросам прав человека.

Всемирная конференция по правам человека поощряет создание и укрепление национальных учреждений, принимая во внимание “Принципы, касающиеся статуса национальных учреждений” и признавая, что каждое государство имеет право избирать такие структуры, которые в наибольшей мере соответствуют его конкретным потребностям на национальном уровне.

37. Региональные механизмы играют основополагающую роль в поощрении и защите прав человека. Они должны содействовать укреплению универсальных стандартов в области прав человека, содержащихся в международных договорах о правах человека, а также их защите. Всемирная конференция по правам человека одобряет предпринимаемые усилия по укреплению этих механизмов и повышению их эффективности и в то же время подчеркивает важность сотрудничества в рамках деятельности Организации Объединенных Наций в области прав человека.

Всемирная конференция по правам человека вновь подчеркивает необходимость рассмотрения возможности создания региональных и субрегиональных механизмов для поощрения и защиты прав человека, там где такие механизмы еще не существуют.

38. Всемирная конференция по правам человека признает важную роль неправительственных организаций в деле поощрения всех прав человека и в гуманитарной деятельности на национальном, региональном и международном уровнях. Всемирная конференция по правам человека высоко оценивает их вклад в повышение информированности общественности в вопросах прав человека, в организации обучения, подготовке кадров и исследований в этой области и в дело поощрения и защиты всех прав человека и основных свобод. Признавая, что первостепенная ответственность за установление стандартов лежит на государствах, Конференция вместе с тем высоко оценивает вклад неправительственных организаций в этот процесс. В этом отношении Всемирная конференция по правам человека подчеркивает важность продолжения диалога и сотрудничества между правительствами и неправительственными организациями. Неправительственные организации и их члены, активно занимающиеся вопросами прав человека, должны пользоваться правами и свободами, признанными во Всеобщей декларации прав человека, а также защитой со стороны национального законодательства. Эти права и свободы не могут осуществляться в нарушение целей и принципов Организации Объединенных Наций. Неправительственые организации должны пользоваться свободой осуществлять свою деятельность в области прав человека без какого-либо вмешательства, в рамках национального законодательства и Всеобщей декларации прав человека.

39. Подчеркивая важность объективной, ответственной и беспристрастной информации по вопросам прав человека и гуманитарным вопросам, Всемирная конференция по правам человека поддерживает более широкое участие средств массовой информации, которым в рамках национального законодательства должна быть гарантирована свобода и защита.


А. Усиление координации деятельности в области прав человека в рамках системы Организации Объединенных Наций

1. Всемирная конференция по правам человека рекомендует усилить координацию действий в поддержку прав человека и основных свобод в рамках системы Организации Объединенных Наций. С этой целью Всемирная конференция по правам человека настоятельно призывает все органы, подразделения и специализированные учреждения Организации Объединенных Наций, деятельность которых связана с правами человека, сотрудничать в целях укрепления, рационализации и упорядочения своей деятельности с учетом необходимости избегать ненужного дублирования в работе. Всемирная конференция по правам человека также рекомендует Генеральному секретарю, чтобы должностные лица высокого уровня соответствующих органов и специализированных учреждений Организации Объединенных Наций на своих ежегодных совещаниях, помимо координирования своей деятельности, также давали оценку влияния их стратегий и политики на осуществление всех прав человека.

2. Кроме того, Всемирная конференция по правам человека призывает региональные организации и ведущие международные и региональные финансовые учреждения и учреждения по вопросам развития также оценивать воздействие их политики и программ на осуществление прав человека.

3. Всемирная конференция по правам человека признает, что соответствующие специализированные учреждения, органы и организации системы Организации Объединенных Наций, а также другие соответствующие межправительственные организации, деятельность которых связана с правами человека, играют жизненно важную роль в формулировании, развитии и осуществлении стандартов по правам человека в рамках их соответствующих мандатов, и в областях своей компетенции им следует учитывать итоги работы Всемирной конференции по правам человека.

4. Всемирная конференция по правам человека настоятельно рекомендует предпринять согласованные усилия в целях поощрения и облегчения ратификации международных договоров и протоколов о правах человека, принятых в рамках системы Организации Объединенных Наций, присоединения к ним или участия в них в порядке правопреемства, с целью обеспечения универсального признания. Генеральному секретарю, в консультации с договорными органами, следует рассмотреть возможность установления диалога с государствами, не присоединившимися к этим договорам о правах человека, в целях выявления препятствий и поиска путей их преодоления.

5. Всемирная конференция по правам человека призывает государства рассмотреть вопрос об ограничении любых оговорок, которые они делают в связи с международными договорами о правах человека, формулировать любые оговорки как можно точнее и как можно более узко, обеспечивать, чтобы ни одна из них не являлась несовместимой с объектом и целью соответствующего договора, и регулярно изучать любые оговорки в целях их снятия.

6. Всемирная конференция по правам человека, признавая необходимость сохранять высокое качество действующих международных стандартов и избегать появления большого числа договоров о правах человека, вновь подтверждает руководящие принципы, относящиеся к разработке новых международных договоров, содержащиеся в резолюции 41/120 Генеральной Ассамблеи от 4 декабря 1986 года, и призывает договорные органы по правам человека Организации Объединенных Наций при рассмотрении вопроса о разработке новых международных стандартов учитывать эти руководящие принципы, консультироваться с договорными органами по правам человека по поводу необходимости разработки новых стандартов и просить Секретариат проводить технические обзоры предлагаемых новых договоров.

7. Всемирная конференция по правам человека рекомендует в случае необходимости назначать сотрудников по правам человека для работы в региональных отделениях Организации Объединенных Наций с целью распространения информации и организации обучения, а также предоставления иной технической помощи в области прав человека по просьбе соответствующих государств-членов. Следует организовать подготовку в области прав человека для международных гражданских служащих, назначаемых на работу, связанную с правами человека.

8. Всемирная конференция по правам человека приветствует созыв чрезвычайных сессий Комиссии по правам человека в качестве положительной инициативы и рассмотрение соответствующими органами системы Организации Объединенных Наций других путей реагирования на грубые нарушения прав человека.

Ресурсы

9. Всемирная конференция по правам человека, будучи озабочена растущим несоответствием между деятельностью Центра по правам человека и предоставляемыми для осуществления его деятельности людскими, финансовыми и другими ресурсами и учитывая потребности в ресурсах, необходимых для осуществления других важных программ Организации Объединенных Наций, просит Генерального секретаря и Генеральную Ассамблею предпринять немедленные шаги по значительному увеличению ресурсов для программ в области прав человека за счет существующего и будущих регулярных бюджетов Организации Объединенных Наций и принять незамедлительные меры по изысканию более значительных внебюджетных ресурсов.

10. В этих рамках следует увеличить часть регулярного бюджета, выделяемую непосредственно Центру по правам человека для покрытия его расходов и всех других расходов Центра по правам человека, включая те, которые связаны с работой органов Организации Объединенных Наций по правам человека. Этот увеличенный бюджет следует подкреплять добровольным финансированием деятельности Центра в области технического сотрудничества; Всемирная конференция по правам человека призывает внести щедрые взносы в существующие целевые фонды.

11. Всемирная конференция по правам человека просит Генерального секретаря и Генеральную Ассамблею предоставить достаточные людские, финансовые и другие ресурсы Центру по правам человека, с тем чтобы он мог эффективно, продуктивно и оперативно осуществлять свою деятельность.

12. Всемирная конференция по правам человека, отмечая необходимость обеспечения деятельности по правам человека людскими и финансовыми ресурсами, как это поручено межправительственными органами, настоятельно призывает Генерального секретаря в соответствии со статьей 101 Устава Организации Объединенных Наций и государства-члены принять четкий подход, направленный на обеспечение того, чтобы Секретариату предоставлялись ресурсы, соизмеримые с его возросшей рабочей нагрузкой. Всемирная конференция по правам человека предлагает Генеральному секретарю рассмотреть вопрос о возможной необходимости и целесообразности внесения изменений в процедуры цикла подготовки бюджета по программам для обеспечения своевременного и эффективного осуществления деятельности в области прав человека, как это поручено государствами-членами.

Центр по правам человека

13. Всемирная конференция по правам человека подчеркивает важность укрепления Центра Организации Объединенных Наций по правам человека.

14. Центру по правам человека следует играть важную роль в координировании общесистемного внимания к правам человека. Центр сможет наилучшим образом осуществить свою ключевую роль в том случае, если ему будет дана возможность в полной мере сотрудничать с другими организациями и органами Организации Объединенных Наций. Координирующая роль Центра по правам человека также предполагает укрепление отделения Центра по правам человека в Нью-Йорке.

15. Центру по правам человека следует обеспечить адекватные средства для системы тематических докладчиков и докладчиков по странам, экспертов, рабочих групп и договорных органов. Вопрос о мерах по выполнению рекомендаций должен стать одним из первоорчередных вопросов, рассматриваемых Комиссией по правам человека.

16. Центру по правам человека следует взять на себя большую роль в поощрении прав человека. Эта роль могла бы определяться путем сотрудничества с государствами-членами. а также расширенной программой консультативного обслуживания и технической помощи. В этих целях необходимо будет существенно расширить существующие добровольные фонды, эффективность и скоординированность управления которыми должна быть повышена. При проведении любой деятельности следует соблюдать строгие и транспарентные правила руководства осуществлением проектов и регулярно проводить оценки осуществления программ и проектов. С этой целью следует регулярно представлять результаты таких оценок и другую соответствующую информацию. В частности, Центру следует не реже одного раза в год организовывать информационные совещания, открытые для всех государств-членов и организаций, прямо участвующих в реализации этих проектов и программ.

Адаптация и укрепление механизма Организации Объединенных Наций в области прав человека, включая вопрос об учреждении поста Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека

17. Всемирная конференция по правам человека признает необходимость постоянной адаптации механизма Организации Объединенных Наций в области прав человека к нынешним и будущим потребностям в связи с поощрением и защитой прав человека, отраженным в настоящей Декларации, на основе сбалансированного устойчивого развития в интересах всех людей. В частности, органам Организации Объединенных Наций по правам человека следует усиливать взаимную координацию и повышать свою эффективность и действенность.

18. Всемирная конференция по правам человека рекомендует Генеральной Ассамблее, чтобы при рассмотрении доклада Конференции на своей сорок восьмой сессии она в первоочередном порядке начала изучение вопроса об учреждении поста Верховного комиссара по правам человека в целях поощрения и защиты всех прав человека.

В. Равенство, достоинство и терпимость
  1   2   3   4   5Схожі:

Програма дій Віденська декларація та Програма дій icon1. Програму Проводник за­пус­ка­ють одним із багатьох способів: · з головного меню ПускПрограммыПроводник
Програма Проводник призначена для навігації по фай­ловій системі і вико­нання дій з об’єктами. Навігація файлів зводиться до переходу...
Програма дій Віденська декларація та Програма дій iconПрограма «провідник». а
Програма «провідник». Програма Провідник (файл: Explorer exe) призначена для навігації файловою системою І виконання дій з її об’єктами:...
Програма дій Віденська декларація та Програма дій iconПрограма «План дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року у м. Новий Розділ»
Віл / снід, а також передбачено глобальний план дій, орієнтований на розвиток І захист прав та інтересів підростаючого покоління,...
Програма дій Віденська декларація та Програма дій iconПрограма Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини

Програма дій Віденська декларація та Програма дій iconПрограма «адаптація до школи» Автори : Е. Александровська, Н. Куренкова Програма розрахована на роботу з групою дітей, які
Програма розрахована на роботу з групою дітей, які відчувають труднощі адаптації до школи. Вона спрямована на розвиток та вдосконалення...
Програма дій Віденська декларація та Програма дій iconПрограма курсу
Захист адміністративних прав громадян від незаконних дій органів виконавчої влади (2 год.)
Програма дій Віденська декларація та Програма дій iconПрограма діяльності «Служби економічної безпеки» в Україні не є декларацією, це перш за все програма дій усіх громадян які мають сили та гідність виконати перехід
Радянської влади, яку чомусь так названі «демократи» вважають «ліберально-демократичною», до держави народної єдності, яка передбачає...
Програма дій Віденська декларація та Програма дій iconПрограма складається з: 1 анімаційних методик; 2 анімаційних дій; 3 анімаційних заходів
Менеджерами середньовічних рицарських турнірів були: 1 бургомістри; 2 герольди; 3 інфанти
Програма дій Віденська декларація та Програма дій icon№10 поняття І види слідчих дій (4 год.)
Правові підстави (процесуальні умови), мета і порядок проведення окремих видів слідчих дій
Програма дій Віденська декларація та Програма дій iconДодаток до рішення обласної ради від 13 березня 2007 року №196 комплексна програма
Комплексна програма розвитку фізичної культури та спорту у Львівській області на 2007-2011 роки розроблена на виконання Указу Президента...
Програма дій Віденська декларація та Програма дій iconАфганістані -101 чол
Стан забезпечення в районі соціального захисту учасників бойових дій на території інших держав, інвалідів війни, сімей загиблих та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи