Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права icon

Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права
Скачати 292.24 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права
Дата конвертації01.04.2013
Розмір292.24 Kb.
ТипПротокол

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Ім. Вадима Гетьмана

КАФЕДРА КОНСТИТУЦІЙНОГО ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА


ЗАТВЕРДЖЕНОПроректор з навчальної роботи______________А.М. Колот


Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань


для спеціальності «Правознавство»

дисципліни " Адвокатура"


Укладач: доц. Яновська О.Г.

УХВАЛЕНО:

на засіданні кафедри

конституційного та

адміністративного права
Протокол № 1 від 31серпня 2009 р.
В.о. завідувача кафедри ___________________ Міхневич Л.В.Погоджено:


Начальник навчально-

методичного відділу ___________Субіна О.О.


Київ КНЕУ 2009

 1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни

 1. Еволюція суспільних відносин як засада виникнення та існування адвокатури. Адвокатура Греції та Риму.

 2. Організація адвокатури за Литовськими статутами.

 3. Впорядкування адвокатської професії у „Правах, по которым судится малороссийский народ».

 4. Адвокатура у період судової реформи 1864р.

 5. Розвиток адвокатури в радянський період.

 6. Розвиток демократичних засад організації адвокатури України.

 7. Визначення завдань адвокатури в Конституції України та чинному законодавстві.

 8. Правовий статус адвокатури: дискусійні питання.

 9. Принципи адвокатської діяльності.

 10. Організаційні форми адвокатської діяльності: законодавче врегулювання і практика, що склалася в Україні.

 11. Набуття права займатися адвокатською діяльністю.

 12. Правовий статус помічника адвоката.

 13. Дисциплінарна відповідальність адвокатів. Компетенція адвокатського об'єднання, дисциплінарної палати КДКА та ВККА.

 14. Основні засади оплати праці адвоката. Оподаткування адвокатських об'єднань та індивідуальної адвокатської діяльності. Безкоштовна правова допомога.

 15. Гарантії адвокатської діяльності: поняття, функції, система.

 16. Механізм реалізації правових гарантій діяльності адвоката-захисника

 17. Суб”єкти реалізації правових гарантій діяльності адвоката-захисника

 18. Адвокатська таємниця: теорія і практика.

 19. Загальна характеристика процесуального статусу адвоката в кримінальному процесі.

 20. Забезпечення участі адвоката на досудовому слідстві та в суді.

 21. Права та обов”язки адвоката в кримінальному процесі.

 22. Процесуальний статус адвоката в цивільному процесі.

 23. Підготовка до ведення цивільної справи Складання позовної заяви. Збирання доказів.

 24. Діяльність адвоката на стадії судового розгляду цивільних справ.

 25. Надання правової допомоги в оскарженні судових рішень.

 26. Відродження суду присяжних як засада гуманізації кримінального процесу в Україні.

 27. Організаційно-процесуальна діяльність адвоката по справам, що розглядаються за участю суда присяжних.

 28. Особливості ведення захисту на різних етапах судочинства за участю присяжних.

 29. Основні напрямки діяльності адвоката, що надає правову допомогу юридичній особі.

 30. Участь адвоката у вирішенні спорів в господарському та адміністративному судах.

 31. Правила адвокатської етики як звід етичних засад діяльності адвокатури.

 32. Практичні аспекти впровадження правил адвокатської етики в Україні.

 33. Поняття стандартів адвокатської професії та їх система.

 34. Загальні вимоги до організації роботи та до процесуальної діяльності адвоката.
 1. Приклади типових практичних завдань:

 1. Скласти Статут адвокатського об'єднання.

 2. Скласти контракт між адвокатом (або адвокатським об'єднанням) і помічником адвоката.

 3. Скласти договір на надання правової допомоги у кримінальній справі.

 4. Скласти клопотання: про зміну запобіжного заходу; про зміну кваліфікації дій обвинуваченого; про допуск захисника до участі в слідчих діях; про закриття справи; про доповнення досудового слідства;

 5. Скласти запит в організацію про надання необхідної інформації у справі або копій документів;

 6. Скласти лист про допуск адвоката до ознайомлення на підприємстві з необхідними для виконання доручення документами і матеріалами;

 7. Скласти довідку щодо законодавства.

 8. Підготувати касаційну скаргу.
 1. Плани семінарських занять

1. Поняття адвокатури та принципи її організації та діяльності в Україні (1 година)

Питання для контролю:

 1. Визначення завдань адвокатури в Конституції України та чинному законодавстві.

 2. Правовий статус адвокатури: дискусійні питання.

 3. Принципи адвокатської діяльності.

 4. Організаційні форми адвокатської діяльності: законодавче врегулювання і практика, що склалася в Україні.

 5. Набуття права займатися адвокатською діяльністю.

 6. Правовий статус помічника адвоката.

 7. Дисциплінарна відповідальність адвокатів. Компетенція адвокатського об'єднання, дисциплінарної палати КДКА та ВККА.

 8. Основні засади оплати праці адвоката. Оподаткування адвокатських об'єднань та індивідуальної адвокатської діяльності. Безкоштовна правова допомога.


2.Загальна характеристика нормативно-правових гарантій адвокатської діяльності (1 година)

Питання для контролю:

 1. Гарантії адвокатської діяльності: поняття, функції, система.

 2. Механізм реалізації правових гарантій діяльності адвоката-захисника

 3. Суб”єкти реалізації правових гарантій діяльності адвоката-захисника

 4. Адвокатська таємниця: теорія і практика.


3. Здійснення захисту та представництва інтересів адвокатами по кримінальним справам (4 години)

Питання для контролю:

 1. Загальна характеристика процесуального статусу адвоката в кримінальному процесі.

 2. Забезпечення участі адвоката на досудовому слідстві та в суді.

 3. Права та обов”язки адвоката в кримінальному процесі.


4. Участь адвокатів у цивільному процесі (4 години)


Питання для контролю:

 1. Процесуальний статус адвоката в цивільному процесі.

 2. Підготовка до ведення цивільної справи Складання позовної заяви. Збирання доказів.

 3. Діяльність адвоката на стадії судового розгляду цивільних справ.

 4. Надання правової допомоги в оскарженні судових рішень.


5. Види правової допомоги юридичним особам (2 години)

Питання для контролю:

 1. Основні напрямки діяльності адвоката, що надає правову допомогу юридичній особі.

 2. Участь адвоката у вирішенні спорів в господарському та адміністративному судах.


6. Адвокатська етика як засада функціонування адвокатури (2 години)

Питання для контролю:

 1. Правила адвокатської етики як звід етичних засад діяльності адвокатури.

 2. Практичні аспекти впровадження правил адвокатської етики в Україні.


7. Загальна характеристика стандартів адвокатської діяльності (2 години)

Питання для контролю:

 1. Поняття стандартів адвокатської професії та їх система.

 2. Загальні вимоги до організації роботи та до процесуальної діяльності адвоката.


4. Карта самостійної роботи студентів
^

Карта самостійної роботи студента


з дисципліни „Адвокатура”

для студентів спеціальності “ Правознавство”

^ Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів
^

Денна та вечірня форми навчання


7 –й семестр

1. Обов’язкові

За систематичність та активність роботи на семінарських та практичних заняттях

^ 1.1 підготовка до семінарських занять


За розкладом занять (в тому числі 2 експрес-тести)

Активна участь та результативність під час семінарських занять

60 (в тому числі 20 за експрес-тести: 2 х 10 = 20)

^ 1.2. підготовка до модульних контрольних завдань

1 –й модуль – після опрацювання 1-3 тем курсу;

2 – й модуль – після опрацювання 4 –9 тем курсу

Перевірка правильності виконання модульних контрольних завдань

10 за 1 модуль

10 х 2 = 20

^ 1.3.виконання завдань для самостійного опрацювання

Підготовка 5-ти документів в строки, що визначаються викладачем

Перевірка правильності виконання завдань під час ІКР

10

Разом балів за обов’язкові види СРС 90

ІІ. Вибіркові

^

За виконання завдань для самостійного опрацювання


2.1. написання реферату або аналітичного огляду наукових публікацій за темами, визначенними викладачем

Подається на кафедру в строки, що визначаються викладачем

Обговорення результатів проведеної роботи під час ІКР

10


^ 2.2. підготовка презентації за визначеною темою


До 1 грудня

Обговорення результатів проведеної роботи під час ІКР

10

Разом балів за вибіркові види СРС 10

Всього балів за СРС 100^ Карта самостійної роботи студента

з дисципліни „Адвокатура”

Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів
^

Заочна форма навчання


7 – й семестр

І. Обов’язкові


1.1. підготовка і написання письмової роботи

Подається на кафедру за місяць до початку сесії

Захист роботи на консультації

10


^ 1.2. модульні контрольні завдання

модульний контроль, що проводиться у період сесії

Письмова робота, що виконується в присутності викладача

80

Разом балів за обов’язкові види СРС 90
^

ІІ. Вибіркові


1.1. аналітичний огляд наукових публікацій за темами, визначенними викладачем

Подається на кафедру за місяць до початку сесії

^ Обговорення результатів проведеної роботи під час ІКР

10

балів

Разом балів за вибіркові види СРС 10

^ Всього балів за СРС у 5 семестрі 100


Самостійна робота по темам передбачає індивідуальне виконання практичних завдань:

Тема 1. Поняття адвокатури та принципи її організації та діяльності в Україні

 1. Скласти Статут адвокатського об'єднання.

 2. Скласти контракт між адвокатом (або адвокатським об'єднанням) і помічником адвоката.


Тема 2. Загальна характеристика нормативно-правових гарантій адвокатської діяльності

 1. Визначьте коло суб”єктів реалізації гарантій адвокатської діяльності.

 2. Сформулюйте основні положення, що забезпечують існування інституту адвокатської таємниці.


Тема 3 . Здійснення захисту та представництва інтересів адвокатами по кримінальним справам

 1. Скласти договір на надання правової допомоги у кримінальній справі.

 2. Скласти клопотання: про зміну запобіжного заходу; про зміну кваліфікації дій обвинуваченого; про допуск захисника до участі в слідчих діях; про закриття справи; про доповнення досудового слідства.


Тема 4. Участь адвокатів у цивільному процесі

 1. Скласти запит в організацію про надання необхідної інформації у справі або копій документів.

 2. Підготувати касаційну скаргу по цивільній справі.


Тема 5. Види правової допомоги юридичним особам

 1. Скласти лист про допуск адвоката до ознайомлення на підприємстві з необхідними для виконання доручення документами і матеріалами;

 2. Скласти довідку щодо законодавства.


Тема 6. Адвокатська етика як засада функціонування адвокатури

 1. Яке практичне значення основних принципів адвокатської етики?

 2. Складіть рекламне оголошення для адвокатського бюро.


Тема 7. Загальна характеристика стандартів адвокатської діяльності

 1. Дайте визначення поняття стандартів адвокатської діяльності.

 2. Які міжнародні та національні стандарти діяльності адвокатів визначені нормативно?


^ Завдання для самостійного опрацювання:

Кафедра конституційного та адміністративного права

Навчальна дисципліна "Адвокатура”

Денна та вечірня форми навчання

Завдання № 1

студентам для самостійного опрацювання


Мета завдання: систематизувати теоретичні знання з дисципліни; зформувати практичні навички складання адвокатом документів при здійсненні ним своїх професійних функцій.


^ Зміст завдання: скласти запит в організацію про надання необхідної інформації у справі або копій документів за наступною фабулою:

Гр. Сидоренко, працюючи головним бухгалтером фірми ”Протон”, вступив у злочинний зговір із директором цієї фірми, гр.Ветровим, шляхом підробки первісної документації, збільшувала валові витрати підприємства, ухиляючись таким чином від сплати податків. Ці дії призвели до ненадходження до бюджету коштів в розмірі 22 тис.грн.


Оформлення: документ виконується на білому папері форматом А4 на комп”ютері. Листи скріплюються степлером. Документ оформлюється відповідно до загальних вимог з діловодства та норм Закону України „Про адвокатуру”.


Оцінювання: Самостійна робота оцінюється за шкалою 0; 6; 8; 10 балів.


^ Викладач О.Г.Яновська


5. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни.

Максимальна кількість балів, які може набрати студент за результатами поточної та підсумкової роботи - 100

Об’єкти оцінювання:

 1. систематичність та активність роботи протягом семестру (що включає: результативність роботи на семінарських заняттях ; активність при обговоренні питань, винесених на семінарське заняття; написання міні-тестів 60 балів  п\п

  Критерії оцінки систематичності та активності роботи на семінарських заняттях студентів

  Кількість балів

  1.

  • Студент має середній бал успішності не менше «4,75» за відповіді та виступи на семінарських заняттях;

  • активність при обговоренні питань, що винесені на семінарські заняття, складає не нижче 90%; та

  • не більше 10% пропусків семінарських занять з поважних причин, які відпрацьовані в індивідуально-консультативні години викладача;

  40
  • Студент має середній бал успішності не менше «4,75» за відповіді та виступи на семінарських заняттях;

  • активність при обговоренні питань, що винесені на семінарські заняття, складає не нижче 80%; та

  • не більше 20% пропусків семінарських занять з поважних причин, які відпрацьовані в індивідуально-консультативні години викладача;

  35

  2.

  • Студент має середній бал успішності не менше «4,5» за відповіді та виступи на семінарських заняттях; та

  • активність при обговоренні питань, що винесені на семінарські заняття складає не нижче 70%; та

  • не більше 10 % пропусків семінарських занять з поважних причин, які відпрацьовані в індивідуально-консультативні години викладача;

  30
  • Студент має середній бал успішності не менше «4,5» за відповіді та виступи на семінарських заняттях; та

  • активність при обговоренні питань, що винесені на семінарські заняття складає не нижче 60%;

  • не більше 20 % пропусків семінарських занять з поважних причин, які відпрацьовані в індивідуально-консультативні години викладача;

  25

  3.

  • Студент має середній бал успішності не менше «4» за відповіді та виступи на семінарських заняттях;

  • активність при обговоренні питань, що винесені на семінарські заняття, складає не нижче 50%;

  • не більше 10% пропусків семінарських занять з поважних причин, які відпрацьовані в індивідуально-консультативні години викладача;

  20
  • Студент має середній бал успішності не менше «4» за відповіді та виступи на семінарських заняттях;

  • активність при обговоренні питань, що винесені на семінарські заняття, складає не нижче 40%;

  • не більше 20% пропусків семінарських занять з поважних причин, які відпрацьовані в індивідуально-консультативні години викладача;

  15

  4.

  • Студент має середній бал успішності не менше «3,5» за відповіді та виступи на семінарських заняттях;

  • активність при обговоренні питань, що винесені на семінарські заняття, складає не нижче 40%;

  • не більше 10 % пропусків семінарських занять з поважних причин, які відпрацьовані в індивідуально-консультативні години викладача;

  10
  • Студент має середній бал успішності не менше «3,5» за відповіді та виступи на семінарських заняттях;

  • активність при обговоренні питань, що винесені на семінарські заняття, складає не нижче 30%;

  • не більше 20% пропусків семінарських занять з поважних причин, які відпрацьовані в індивідуально-консультативні години викладача;

  5

  5.

  • Студент має середній бал успішності менше «3,5» за відповіді та виступи на семінарських заняттях;

  • активність при обговоренні питань, що винесені на семінарські заняття, складає нижче 30%;

  • більше 20% пропусків семінарських занять.

  0

  6.

  експрес-контроль проводиться в усній чи письмовій формі у вигляді тестів, задач або інших завдань за вибором викладача

  20

 2. контроль за виконанням модульних завдань (2 модуля по 0, 6, 8, 10 балів за кожний)

20 балів.^ РІВЕНЬ ЗНАНЬ

Оцінка за 100-бальної шкалою

Критерії оцінки відповіді

Відмінний рівень

10

Відповідь студента:

- містить повний, розгорнутий, правильний виклад матеріалу з поставленого питання;

- демонструє знання основних понять і категорій та взаємозв’язку між ними;

- знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів;

- знання та вірне розуміння змісту правових норм, їх характерних рис та особливостей;

- вміння давати змістовний та логічний аналіз правових норм;

- знання різних наукових концепцій та підходів щодо певної науково-теоретичної чи науково-практичної проблеми, пов’язаної з поставленим питанням;

- здатність робити власні висновки в разі неоднозначності, спірного чи проблемного характеру поставленого питання чи проблеми.

^ Добрий рівень

8

Студент дав досить змістовну відповідь на поставлене питання, але відповідь містить наступні недоліки:

- недостатня повнота, незначні неточності чи прогалини при поясненні того чи іншого аспекту питання;

- містить посилання не на всі основні нормативно-правові акти, що регулюють відповідні суспільні відносини, або ж їх назви та дати прийняття вказані з помилками

^ Задовільний рівень

6

Студент дав відповідь на поставлене питання, однак допустив суттєві помилки як змістовного характеру, так і при оформлені відповіді на питання, а саме:

- зміст відповіді свідчить про прогалини у знаннях з відповідного питання або ж про невірне розуміння окремих аспектів поставленого питання;

- відповідь не містить взагалі, або має лише загальні посилання на відповідні джерела правового регулювання.

- відповідь викладена недостатньо аргументовано та/або з порушенням правил логіки при поданні матеріалу;

- відповідь не містить аналізу проблемних аспектів поставленого питання, свідчить про недостатню обізнаність з основними науковими теоріями і концепціями, що стосуються відповідного питання;

- у роботі багато грубих орфографічних помилок.

^ Незадовільний рівень

0

Студент взагалі не відповів на питання, або його відповідь є неправильною, тобто містить грубі змістовні помилки щодо принципових аспектів поставленого питання. Аргументація відсутня взагалі або ж є абсолютно безсистемною чи алогічною.

3) Підготовка 5-ти документів в строки, що визначаються викладачем

10 балів


Вибірковий об’єкт оцінювання:

4) аналітичний огляд наукових публікацій за темами, визначенними викладачем або підготовка презентації за обраною темою (студент обирає один із видів самостійної роботи) 10 балів


Оцінювання за системою ECTS здійснюється в такому порядку:

(Переведення даних 100 – бальної шкали оцінювання в 4 – х бальну шкалу)


Оцінка

за

шкалою ECTSОцінка за бальною шкалою, що використовується в КНЕУ


Оцінка за національною

шкалою

А

90-100

відмінно

В

80-89

добре


С

70-79

D

66-69

задовільно

E

60-65

FX

21-59

незадовільно з

можливістю повторного

складання

F

0-20

незадовільно з

обов’язковим повторним

вивченням дисципліни

^ За такого порядку система ліквідації академзаборгованостей має такий зміст:

Студент, який набрав за результатами поточного і підсумкового контролю від ^ 21 до 59 балів, після належної підготовки мають право повторного написання ПМК.

Студент, який набрав за результатами поточного і підсумкового контролю від

0 до 20 балів зобов’язані пройти повторний курс вивчення дисципліни.


Теми рефератів:

 1. Безкоштовна правова допомога за законодавством України та міжнародними документами.

 2. Інюрколегія - компетенція та основні засади діяльності.

 3. Особливості захисту осіб, які через свої фізичні або психічні вади не можуть самостійно здійснювати право на захист.

 4. Участь адвоката у розгляді судом справ про адміністративні правопорушення.

 5. Роль адвоката у попередженні та усуненні судових помилок.

 6. Адвокатура як правозахисний інститут.

 7. Реформування української адвокатури.

 8. Адвокатське об'єднання: створення та діяльність.

 9. Порівняльний аналіз організації адвокатури в Україні та інших країнах.

 10. Гарантії адвокатської діяльності - їх застосування на практиці.

 11. Право адвоката на збирання інформації.

 12. Правова позиція адвоката - поняття та практичні питання її відстоювання.

 13. Відповідальність адвоката за законодавством України.

 14. Адвокат у суді присяжних.

 15. Видатні адвокати - їх життя та діяльність.

 16. Судові промови адвокатів.


Матеріали до модульного контролю знань

Завдання для блочного (модульного, рубіжного) контролю знань побудовані за принципом об’єднання близьких за змістом та логічно пов’язаних тем .

^ Контроль знань здійснюється у формі усних відповідей по теоретичним питанням та виконання самостійних письмових робіт по вирішенню практичних завдань.

Виконання завдань блочного контролю знань передбачає ретельну підготовку під керівництвом викладача: відвідування лекцій, семінарських занять, самостійне вивчення матеріалу, підготовка рефератів тощо.

БЛОК №1


Теми:

1. Істория розвитку адвокатури на Україні

2. Поняття адвокатури та принципи її організації та діяльності в Україні

3. Загальна характеристика нормативно-правових гарантій адвокатської діяльності

4. Здійснення захисту та представництва інтересів адвокатами по кримінальним справам
^

1-2-ге завдання: розкрити зміст наступних питань


 1. Еволюція суспільних відносин як засада виникнення та існування адвокатури. Адвокатура Греції та Риму.

 2. Організація адвокатури за Литовськими статутами.

 3. Впорядкування адвокатської професії у „Правах, по которым судится малороссийский народ».

 4. Адвокатура у період судової реформи 1864р.

 5. Розвиток адвокатури в радянський період.

 6. Розвиток демократичних засад організації адвокатури України.

 7. Визначення завдань адвокатури в Конституції України та чинному законодавстві.

 8. Правовий статус адвокатури: дискусійні питання.

 9. Принципи адвокатської діяльності.

 10. Організаційні форми адвокатської діяльності: законодавче врегулювання і практика, що склалася в Україні.

 11. Набуття права займатися адвокатською діяльністю.

 12. Правовий статус помічника адвоката.

 13. Дисциплінарна відповідальність адвокатів. Компетенція адвокатського об'єднання, дисциплінарної палати КДКА та ВККА.

 14. Основні засади оплати праці адвоката. Оподаткування адвокатських об'єднань та індивідуальної адвокатської діяльності. Безкоштовна правова допомога.

 15. Гарантії адвокатської діяльності: поняття, функції, система.

 16. Механізм реалізації правових гарантій діяльності адвоката-захисника

 17. Суб”єкти реалізації правових гарантій діяльності адвоката-захисника

 18. Адвокатська таємниця: теорія і практика.

 19. Загальна характеристика процесуального статусу адвоката в кримінальному процесі.

 20. Забезпечення участі адвоката на досудовому слідстві та в суді.

 21. Права та обов”язки адвоката в кримінальному процесі.


3-4-те завдання: виконання практичних завдань

1.Скласти Статут адвокатського об'єднання.

2.Скласти контракт між адвокатом (або адвокатським об'єднанням) і помічником адвоката.

3.Скласти договір на надання правової допомоги у кримінальній справі.

4.Скласти клопотання: про зміну запобіжного заходу; про зміну кваліфікації дій обвинуваченого; про допуск захисника до участі в слідчих діях; про закриття справи; про доповнення досудового слідства.


БЛОК №2

Теми:

1. Участь адвокатів у цивільному процесі

2. Види правової допомоги юридичним особам

3. Адвокатська етика як засада функціонування адвокатури
^

4. Загальна характеристика стандартів адвокатської діяльності

1-2-ге завдання: розкрити зміст наступних питань


 1. Процесуальний статус адвоката в цивільному процесі.

 2. Підготовка до ведення цивільної справи Складання позовної заяви. Збирання доказів.

 3. Діяльність адвоката на стадії судового розгляду цивільних справ.

 4. Надання правової допомоги в оскарженні судових рішень.

 5. Основні напрямки діяльності адвоката, що надає правову допомогу юридичній особі.

 6. Участь адвоката у вирішенні спорів в господарському та адміністративному судах.

 7. Правила адвокатської етики як звід етичних засад діяльності адвокатури.

 8. Практичні аспекти впровадження правил адвокатської етики в Україні.

 9. Поняття стандартів адвокатської професії та їх система.

 10. Загальні вимоги до організації роботи та до процесуальної діяльності адвоката.


3-4-те завдання: виконання практичних завдань

  1. скласти запит в організацію про надання необхідної інформації у справі або копій документів;

  2. скласти лист про допуск адвоката до ознайомлення на підприємстві з необхідними для виконання доручення документами і матеріалами;

  3. скласти довідку щодо законодавства.

  4. підготувати касаційну скаргу.


Особливості поточного та підсумкового контролю знань студентів заочної форми навчання.


Поточний та підсумковий контроль знань студентів заочної форми навчання проводиться у формі:


1. Письмової домашньої контрольної роботи , що оцінюється від 0 до 10 балів.

За місяць до початку сесії студенти здають або пересилають поштою на кафедру виконані домашні роботи. Домашні роботи обов’язково захищаються студентом під час сесії в ході співбесіди з викладачем в ІКР.

2. Модульний контроль – оцінюється від 0 до 80 балів.

На поточний контроль виносяться завдання модульних контролів, що охоплює ключові теми курсу. Завдання формуються з питань модульних контролів, що проводяться зі студентами стаціонарної та вечірньої форми навчання.

Вибірковий об’єкт оцінювання

Аналітичний огляд наукових публікацій, що подається на кафедру за місяць до початку сесії Оцінюється в 10 балів.


Зразок білета, що пропонується під час складання письмового ПМК.

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Ім. Вадима Гетьмана

Спеціальність Правознавство

Навчальний предмет Адвокатура

Білет №1


 1. Яке практичне значення основних принципів адвокатської етики?

 2. Складіть рекламне оголошення для адвокатського бюро.

 3. Які види відповідальності адвоката існують та який порядок притягнення до відповідальності?

 4. Надайте загальну характеристику формування та розвитку гонорарної практики адвокатів.

 5. Складыть запит в організацію про надання необхідної інформації у справі або копій документів.


Затверджено на засіданні кафедри конституційного та адміністративного права

Протокол № від _______________200__ р.

Екзаменатор О.Г. Яновська

В.о. зав.кафедрою Л. В. Міхневич


^ 9. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

Нормативні акти

 1. Конституція України. – К. „ІВА”, 1996.

 2. Закон України "Про адвокатуру"// Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 9. – Ст.62.

 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.1993р. №302 „Про порядок реєстрації адвокатських об”єднань” // Адвокатура в Україні. – К., 2000.

 4. Положення про порядок реєстрації адвокатських об”єднань // Адвокатура в Україні. – К., 2000.

 5. Положення про адвокатуру від 22 жовтня 1922 р.//Історія адвокатури України.-К.: „СДМ-Студіо”, 1992. – С.169-172.

 6. Положення про колективні форми роботи колегії оборонців в зв'язку із скасуванням приватної практики від 20 жовтня 1929 р.//Історія адвокатури України.-К.: „СДМ-Студіо”, 1992. – С.173-174.

 7. Положення про адвокатуру УРСР від 25 вересня 1962 р.// Відомості Верховної Ради УРСР. - 1962. - № 39.

 8. Положення про адвокатуру Української РСР від 31 жовтня 1980 р.// Відомості Верховної Ради УРСР. – 1980. - №46. – Ст.898.

 9. Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури // Адвокатура в Україні. – К., 2000.

 10. Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури // Адвокатура в Україні. – К., 2000.

 11. Правила адвокатської етики// Варфоломеєва Т., Гончаренко С. Науково-практичний коментар до Закону України «Про адвокатуру». – К.: Юрінком Інтер, 2003. – С.141-176.

 12. Судові статути від 20 листопада 1864 р.//Історія адвокатури України.-К.: „СДМ-Студіо”, 1992. – С.161-168.

 13. Статут Спілки адвокатів України (із змінами і доповненнями).//Адвокат.- 1997. - №4.

 14. Основні положення про роль адвокатів. (Прийняті VIII Конгресом ООН по запобіганню злочинам у серпні 1990р.). // Варфоломеєва Т., Гончаренко С. Науково-практичний коментар до Закону України «Про адвокатуру». – К.: Юрінком Інтер, 2003. – С.254-259.

 15. Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства// Святоцький О.Д.,Михеєнко М.М.Адвокатура України. - К.,1997. – С.188-202.Основна лiтература:

 1. Яновська О.Г. Адвокатура Украiни.Навч.посiбник. – К.:Юрiнком Iнтер, 2007. – 280с.

 2. Яновська О.Г. Адвокатура та судова риторика. Навч.-метод. посiбник для СРС. – К.: КНЕУ, 2008. – 131с.


Спеціальна література:

До теми 1

 1. Арсеньев К. К. Заметки о русской адвокатуре. - СПб, 1875, ч. 1-2.

 2. Бородин Д. Н. Исторический очерк русской адвокатуры. - СПб, 1915.

 3. Васьковский Е. В. Организация адвокатури. СПб., 1893//Адвокат в уголовном процессе.- М., 1997.

 4. Історія адвокатури України. /Відп.ред.Т.В.Варфоломеєва./ - К. „СДМ-Студіо”, 2002.

 5. Історія держави і права України: Підручник. – У 2-х т./ За ред.. В.Я. Тація, А.Й. Рогожина. \\ Кол. авторів: В.Г. Гончаренко, А.Й. Рогожин, О.Д. Святоцький та ін. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000

 6. История русской адвокатури.- М., 1914.

 7. Кистяковский А. О. Права, по которнм судится малороссийский народ.-К., 1879.

 8. Черкасова Н. В. Формирование й развитие адвокатури в России (60-80 годи XIX в).-М., 1987.

 9. Чубатий М. До історії адвокатури на Україні.- Львів, 1934.

 10. Шпилевский С. М. Союз родственной защиты у древних германцев й славян.- Казань, 1866.


До тем 2 – 3

 1. Адвокатская деятельность // Под ред.В.Н.Буробина. – М.: «ИКФ «ЭКМОС», 2003.

 2. Адвокатура в Україні: Правові основи. Організаційні засади. Адвокат у судочинстві. Оплата праці. Оподаткування. Міжнародні засади: Зб. офіц.нормат.актів /Упоряд. С.В.Гончаренко/ - К.: Юрінком Інтер, 2000.

 3. Адвокатура України: правове регулювання і судова практика (практичний посібник) // За ред. С.Ф.Сафулька. – К.: Ін Юре, 2003.

 4. Барщевский М.Ю. Адвокат. Адвокатская фирма. Адвокатура. - М., 1995.

 5. Барщевский М.Ю. Организация й деятельность адвокатури в России. - М., 1997.

 6. Варфоломеєва Т.В. Конституційні засади діяльності адвокатури //Адвокат. - 1997. - № 2.

 7. Варфоломеєва Т.В., Гончаренко С. Науково-практичний коментар до Закону України «Про адвокатуру». – К., 2003.

 8. Власенко С., Резников А. Адвокат – защитник прав человека // Юридическая практика. – 2004. – №50

 9. Гаррис Р. Школа адвокатуры. - М.: Автограф, 2001.

 10. Гессен Й. В. Адвокатура, общество й государство //История русской адвокатури. - М., 1997.

 11. Гончаренко С.В.Проблеми надання безкоштовної правової допомоги в Україні та у світі. //Адвокат. – 1998. - № 3.

 12. Медведчук В. Місце адвокатури у вирішенні проблем збалансування різних гілок влади та конституційні основи реформування державної влади в Україні. - Право України. - №5-6.

 13. Логінова С.М. Адвокатська таємниця: теорія і практика // Автореф. дис. канд. юрид. наук. – К., 2002.

 14. Лубшев Ю.Ф.Курс адвокатского права. – М., 2003.

 15. Святоцкий А.Д. Адвокатура й защита прав граждан. - Львов, 1992.

 16. Святоцький О.Д.,Михеєнко М.М.Адвокатура України. - К.,1997.

 17. Святоцький О.Д., Медведчук В.В. Адвокатура: історія і сучасність. - К., 1997.

 18. Ющик О. І. Правова реформа: загальне поняття, проблеми здійснення в Україні.-К., 1997.


До теми 4

 1. Бірюкова А.М. Деякі питання участі адвоката у справах осіб, що не досягли віку, з якого можлива кримінальна відповідальність.//Адвокат. - 1998. - № 1.

 2. Бірюченський О., Панєвин О. Застосування судами України законів, що забезпечують підозрюваному, обвинуваченому, підсудному право на захист.//Право України. – 1995. - №11.

 3. Бойков А.Д. Этика профессиональной защиты по уголовным делам. - М., 1978.

 4. Бойков А.Д. Роль защитника в предупреждении преступлений. - М., 1971.

 5. Варфоломеєва Т.В. Криминалистика й профессиональная деятельность защитника. - К., 1987.

 6. Варфоломеєва Т.В. Защита в уголовном судопроизводстве. - К., 1998.

 7. Варфоломеєва Т.В., Мутыло Б.В. Участие защитника в кассационной инстанции. - К., 1990.

 8. Варфоломеєва Т.В., Роговская С.Б. Защита прав й законных интересов несовершеннолетних на предварительном следствии й в суде. - К., 1983.

 9. Варфоломеєва Т.В. Організаційні, процесуальні та криміналістичні проблеми захисту адвокатом прав підозрюваного, обвинуваченого, підсудного//Автореф.дис...д-ра юрид.наук. - К.1994.

 10. Гловацький І.Ю. Діяльність адвоката-захисника у кримінальному процесі. – К.: Атіка, 2003.

 11. Горшенев В.М., Бенедик И.В. Юридическая деонтология. - Киев, 1988.

 12. Гошовський М.І., Кучинська О.П. Потерпілий у кримінальному процесі України. - К.: Юрінком Інтер, 1998.

 13. Защита по уголовному делу / Под ред. Е.Ю.Львовой. – М., 1998.

 14. Защитительная речь. Методрекомендации Киевского ОНИИ адвокатури. 1978. //Адвокат. – 1998. - № 3.

 15. Зейкан Я.П. Право на захист у кримінальному процесі. – К.:Юридическая практика, 2004.

 16. Експертизи у судовій практиці (За заг.ред. В.Г.Гончаренка). – К.: Юрінком Інтер, 2005.

 17. Лубшев Ю.Ф. Адвокат в уголовном деле. - М., 1997.

 18. Маляренко В.Т. Хто може бути захисником обвинуваченого у кримінальній справі? //Адвокат - 1997. - № 4.

 19. Маляренко В.Т. Чи обов'язкова участь захисника в кожній кримінальній справі. //Адвокат. – 1998. - № 1.

 20. Маляренко В.Т. Реалізація основних конституційних засад судочинства в кримінально- процесуальному законодавстві України // Автореф. дис. канд. юрид. наук. - Х.,1999. - 19с.

 21. Миколаєва Т.П. Деятельность защитника на судебном следствии. - Саратов, 1987.

 22. Михайленко О.Р. Провадження кримінальних справ у суді. Конспект лекцій.-К.,1992.

 23. Михайленко О.Р.Складання процесуальних актів у кримінальних справах.-К., 2000.

 24. Михеєнко М.М., Нор В.Т., Шибіко В.П. Кримінальний процес України.-К.:Либідь,1999.

 25. Михеенко М.М. Доказывание в советском уголовном судопроизводстве. - К., 1984.

 26. Резник Г.М. Адвокат:престиж профессии // Адвокатура и современность - М., 1987.

 27. Сергеич П. Искусство речи на суде. - М., 1988.

 28. Стецовский Ю.И. Уголовно-процессуальная деятельность защитника. - М., 1982.

 29. Стецовский Ю.И., Ларин А.М. Конституционный принцип обеспечения обвиняемому права на защиту.-М.,1988.

 30. Строгович М.С. Право обвиняемого на защиту й презумпция невиновности. - М., 1984.

 31. Участие защитника в суде 1 инстанции. Методрекомендации Киевского ОНИИ судебной защиты. - К., 1978.

 32. Участие адвоката в подготовке к судебному рассмотрению дел особого производства. Методрекомендации Киевского ОНИИ адвокатуры. - К., 1986.

 33. Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процессуального права. - СПБ, 1995. - С.561.

 34. Хоматов Ю.В. Розвиток змагальних засад і діяльності адвоката-захисника у кримінальному судочинстві України//Дис...канд.юрид.наук. - Харків, 1994

 35. Яновська О.Г. Адвокатська таємниця як гарантія адвокатської діяльності // Право України. – 1997. - № 2. – С.33-37.

 36. Яновська О.Г. Правові гарантії діяльності адвоката-захисника в кримінальному процесі України // Автореф. дис. канд. юрид. наук – К., - 1997. – 19с.


До теми 5

 1. Буркацький Л.К. Захист цивільного права та інтересу: Методика складання документів, коментарі, позовні та інші заяви: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2005.

 2. Ватман Д.П. Право на защиту (адвокат в гражданском судопроизводстве). М., 1973.

 3. Зейкан Я.П. Цельтнер П.Г. Составление процессуальных документов по гражданским делам. - К., 1975.

 4. Зейкан Я.П. Коментар цивільного процесуального кодексу України. – К.: Юридична практика, 2006.

 5. Кравчук В.М. Стратегія і тактика цивільного процесу. – К.: Атіка, 2005.

 6. Подготовка адвоката к участию в рассмотрении гражданского дела. Методрекомендации Киевского ОНИИ адвокатури. - К., 1985.

 7. Работа адвоката в процессе подготовки гражданского дела к судебному разбирательству. Методрекомендации Киевского ОНИИ адвокатури. - К., 1983.

 8. Составление адвокатом заявлений по гражданским делам. Рекомендации НИИ адвокатуры. - К., 1987.

 9. Составление адвокатом кассационных жалоб и жалоб в порядке судебного надзора по гражданским делам. Методрекомендации Киевского ОНИИ адвокатури. - К., 1988.

 10. Фурса С.Я., Фурса Є.І. Адвокат у цивільному процесі: Науково-практичний посібник. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2006.

 11. Яновська О.Г. Адвокат и гражданский процесс: наболевшее // Юридическая практика. – 2000. - № 29. – С.1, 3.


До теми 6

 1. Мельник В.В. Искусство защиты в суде присяжных. – М.: «Дело», 2003.

 2. Немытина М.В. Российский суд присяжных // Учебно-методическое пособие. – М.: Изд-во «БЕК», 1995.

 3. Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства: в 2 т. - СПб., 1996. Т. 1-2.

 4. Яновська О.Г. Суд присяжних в системі гарантій захисту прав людини// Вісник Академії адвокатури України. – 2005. - №1. – С.93-98.

 5. Яновська О.Г. Суд присяжних в контексті судово-правової реформи в Україні // Вісник юридичного факультету КНЕУ. – 2005. - №5.

 6. Яновська О.Г. Відродження суду присяжних в Україні та здійснення захисту по кримінальним справам // Адвокат. – 2006. - №1.


До теми 7

 1. Барщевский М.Ю. Бизнес- адвокатура в США и Германии. - М., 1995.


До теми 8

 1. Баканова Н.М. Етичні принципи адвокатури в Україні: Монографія. – Одеса: Юридична література, 2005.

 2. Барщевский М. Адвокатская этика. – М., 2000.

 3. Ватман Д.П. Адвокатская этика. - М.,1977.

 4. Киселев Я.С. Этика адвоката. - Л., 1974.

 5. Кони А.Ф. Нравственные начала в уголовном процессе. Собрание сочинений в 8-ми томах. - М.: Юрид.лит., 1967

 6. Леоненко В.В. Профессиональная этика участников уголовного судопроизводства. - К., 1981.

 7. Синайский Э.Д. Развитие этических основ в деятельноcти адвокатуры - М., 1983


До теми 9

 1. Варфоломеєва Т.В., Мороз Т.В. Сучасна чеська адвокатура.//Адвокат. – 1997. - № 3.

 2. Сучасні системи адвокатури/ За ред. О.Д.Святоцького. - К., 1993.

 3. Святоцкий А.Д. Адвокатура и защита прав граждан.- Львов, 1992.

 4. Святоцький О.Д.,Михеєнко М.М.Адвокатура України. - К.,1997.

 5. Святоцький О.Д., Медведчук В.В. Адвокатура: історія і сучасність. - К., 1997.


Схожі:

Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки

Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки

Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки
Співвідношення понять „учасники господарських правовідносин” та „суб'єкти господарювання”: теоретичний та законодавчий аспекти
Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права iconМіністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права
Принцип поваги до гідності особи, невтручання в її особисте і сімейне життя в кримінальному процесі
Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки
Загальне поняття, система та основні положення правового регулювання податку на додану вартість в Україні
Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права iconДержавний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»

Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки
Право власності на землю іноземців, осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб, іноземних держав та міжнародних організацій
Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права iconМіністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет ім. Вадима гетьмана кафедра цивільного та трудового права затверджено: проректор з науково-педагогічної роботи
Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань
Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права iconМіністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет ім. Вадима гетьмана кафедра цивільного та трудового права затверджено: проректор з науково-педагогічної роботи
Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права iconПоложення про студентськУ академічн у рад у державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи