Міністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права icon

Міністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права
НазваМіністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права
Сторінка1/10
Дата конвертації01.04.2013
Розмір0.61 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана

КАФЕДРА КОНСТИТУЦІЙНОГО ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА


ЗАТВЕРДЖЕНОПроректор з навчальної роботи______________А.М. Колот


Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань


для спеціальності «Правознавство»

дисципліни "Кримінально-процесуальне право України"


Укладачі: доц. Яновська О.Г.


УХВАЛЕНО:

на засіданні кафедри конституційного та

адміністративного права

Протокол № ______ від _____________2007р.
В.о. завідувача кафедри ___________ Міхневич Л.В.Погоджено:


Начальник навчально-

методичного відділу ___________Субіна О.О.


Київ КНЕУ 2007

1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої навчальної програми дисципліни

 1. Предмет кримінально-процесуального права.

 2. Загальне поняття кримінального процесу.

 3. Завдання кримінального процесу.

 4. Стадії кримінального процесу.

 5. Кримінально-процесуальні функції.

 6. Поняття кримінально-процесуальної права.

 7. Кримінально-процесуальний закон і кримінально-процесуальні норми.

 8. Дія кримінально-процесуального закону в просторі.

 9. Дія кримінально-процесуального закону в часі.

 10. Дія кримінально-процесуального закону щодо осіб.

 11. Процесуальна форма.

 12. Процесуальні гарантії.

 13. Поняття принципів кримінального процесу.

 14. Система принципів кримінального процесу.

 15. Характеристика конституційних принципів кримінального процесу.

 16. Принцип законності в кримінальному процесі.

 17. Принцип рівності всіх учасників кримінального процесу перед законом і судом.

 18. Принцип забезпечення доведеності вини в кримінальному процесі.

 19. Принцип поваги до гідності особи, невтручання в її особисте і сімейне життя в кримінальному процесі.

 20. Принцип прав людини на свободу та особисту недоторканість в кримінальному процесі.

 21. Принцип недоторканності житла в кримінальному процесі.

 22. Принцип таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції.

 23. Забезпечення підозрюваному, обвинуваченому і підсудному права на захист в кримінальному процесі.

 24. Принцип презумпції невинуватості в кримінальному процесі.

 25. Принцип здійснення правосуддя виключно судами.

 26. Принцип незалежності і недоторканності суддів, їх підкорення лише закону.

 27. Принцип гласності судового процесу.

 28. Принцип змагальності та диспозитивності судового розгляду в кримінальному процесі.

 29. Державна мова судочинства.

 30. Забезпечення апеляційного та касаційного оскарження судових рішень в кримінальному процесі.

 31. Принцип обов’язковості рішень суду в кримінальному процесі.

 32. Принцип публічності в кримінальному процесі.

 33. Принцип забезпечення всім особам, які беруть участь у справі, права на захист законних інтересів.

 34. Принцип безпосередності дослідження доказів.

 35. Принцип усності судового розгляду.

 36. Поняття і класифікація суб’єктів кримінально-процесуальної діяльності.

 37. Слідчий як суб’єкт кримінально-процесуальної діяльності.

 38. Орган дізнання та особа, що провадить дізнання як суб’єкти кримінально-процесуальної діяльності.

 39. Потерпілий як суб’єкт кримінально-процесуальної діяльності.

 40. Цивільний позивач як суб’єкт кримінально-процесуальної діяльності.

 41. Підозрюваний як суб’єкт кримінально-процесуальної діяльності.

 42. Обставини, які виключають можливість участі в справі судді.

 43. Обставини, які виключають можливість участі в справі прокурора.

 44. Обставини, які виключають можливість участі в справі слідчого.

 45. Обставини, які виключають можливість участі в справі особи, яка провадить дізнання.

 46. Обвинувачений як суб’єкт кримінально-процесуальної діяльності.

 47. Підсудний як суб’єкт кримінально-процесуальної діяльності.

 48. Цивільний відповідач як суб’єкт кримінально-процесуальної діяльності.

 49. Захисник підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, його завдання, права та обов´язки.

 50. Коло осіб, які можуть бути захисниками. Обставини, що виключають можливість участі особи у справі як захисника.

 51. Запрошення, призначення, заміна захисника.

 52. Усунення захисника від участі у справі.

 53. Випадки обов’язкової участі захисника в кримінальному процесі.

 54. Представник потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача. Особи, які можуть бути допущені до участі у справі як представники. Обставини, які виключають участь особи у справі як представника.

 55. Законний представник підозрюваного, обвинуваченого, підсудного. Їх права і обов´язки.

 56. Понятий: його права і обов´язки.

 57. Заходи забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у справі.

 58. Поняття і значення кримінально-процесуального доказування. Мета доказування.

 59. Елементи доказування.

 60. Способи збирання і перевірки доказів.

 61. Предмет, межі і суб’єкти доказування.

 62. Поняття доказів та їх процесуальних джерел.

 63. Властивості доказів.

 64. Класифікація доказів та їх джерел.

 65. Обов´язок доказування.

 66. Застосування науково-технічних засобів для збирання і перевірки доказів.

 67. Поняття і значення оцінки доказів, правила оцінки доказів.

 68. Висновок експерта як джерело доказів.

 69. Речові докази.

 70. Протоколи слідчих, оперативно-розшукових заходів і судових дій та інші документи як джерела доказів.

 71. Особи, які не можуть бути допитані як свідки.

 72. Запобіжні заходи: поняття, значення.

 73. Підстави, мотиви і порядок обрання запобіжних заходів.

 74. Поняття та види заходів кримінально-процесуального примусу.

 75. Поняття, підстави і процесуальний порядок затримання підозрюваного.

 76. Строки і протокол затримання.

 77. Права та обов´язки затриманого.

 78. Підписка про невиїзд : правила застосування.

 79. Застава: правила застосування.

 80. Особиста порука: : правила застосування.

 81. Порука громадської організації або трудового колективу: правила застосування.

 82. Взяття під варту як запобіжний захід.

 83. Нагляд командування військової частини як запобіжний захід.

 84. Відання неповнолітнього під нагляд батьків, опікунів чи піклувальників або адміністрації дитячої установи як запобіжний захід.

 85. Поняття, значення, завдання стадії порушення кримінальної справи.

 86. Приводи і підстави порушення кримінальної справи.

 87. Порядок порушення та відмови в порушенні кримінальної справи.

 88. Органи і особи, які мають право порушувати справу.

 89. Обставини, що виключають порушення кримінальної справи.

 90. Постанова про порушення або про відмову в порушенні кримінальної справи.

 91. Форми досудового слідства.

 92. Види дізнання.

 93. Види підслідності кримінальних справ. Розв'язання спорів про підслідність.

 94. Строки дізнання та досудового слідства. Порядок їх продовження.

 95. Порядок та підстави об'єднання і виділення кримінальних справ. Процесуальне оформлення рішень про об'єднання і виділення кримінальних справ.

 96. Взаємодія слідчого з органами дізнання, її форми.

 97. Окреме доручення слідчого, його зміст, процесуальне оформлення. Строк та порядок виконання окремого доручення.

 98. Види слідчих процесуальних документів.

 99. Загальні вимоги, що ставляться до форми та змісту слідчих процесуальних документів.

 100. Використання науково-технічних засобів при розкритті і розслідуванні злочинів.

 101. Поняття та види слідчих дій.

 102. Правила оформлення протоколу слідчої дії. Додатки до протоколу слідчої дії.

 103. Порядок виклику і допиту свідка.

 104. Особливості виклику і допиту неповнолітнього свідка.

 105. Порядок виклику і допиту потерпілого.

 106. Процесуальний порядок допиту підозрюваного.

 107. Очна ставка. Правила оформлення протоколу очної ставки.

 108. Огляд, його мета, види і порядок проведення.

 109. Ексгумація трупа, підстави та процесуальний порядок провадження.

 110. Освідування. Його мета, види.

 111. Пред'явлення для впізнання, його мета, види, порядок провадження та оформлення.

 112. Відтворення обстановки і обставин події, його суть, порядок проведення і оформлення протоколу.

 113. Поняття, види, підстави і порядок проведення обшуку. Протокол обшуку.

 114. Поняття і порядок провадження виїмки. Протокол виїмки. Накладення арешту на кореспонденцію і виїмка її в поштово-телеграфних установах.

 115. Зняття інформації з каналів зв”язку та її дослідження.

 116. Випадки обов'язкового призначення експертизи.

 117. Права обвинуваченого (підозрюваного) при призначенні та провадженні експертизи.

 118. Проведення експертизи.

 119. Висновок експерта.

 120. Підстави і порядок притягнення особи як обвинуваченої.

 121. Форма та зміст постанови про притягнення особи як обвинуваченої.

 122. Строки і порядок пред'явлення обвинувачення.

 123. Роз'яснення обвинуваченому його процесуальних прав та обов'язків.

 124. Порядок виклику і допиту обвинувачуваного. Наслідки неявки обвинуваченого. Протокол допиту обвинувачуваного.

 125. Підстави і процесуальний порядок зміни і доповнення обвинувачення в стадії досудового слідства.

 126. Зупинення досудового слідства: поняття, підстави, умови і процесуальний порядок.

 127. Підстави та процесуальний порядок відновлення зупиненого досудового слідства.

 128. Підстави для закриття кримінальної справи, у якій провадження досудового слідства чи дізнання зупинено.

 129. Форми закінчення дізнання.

 130. Форми закінчення досудового слідства.

 131. Підстави і процесуальний порядок закриття кримінальної справи.

 132. Оскарження постанови про закриття кримінальної справи.

 133. Поняття та значення підсудності кримінальних справ.

 134. Види підсудності кримінальних справ.

 135. Підстави та порядок передачі справ з одного суду до іншого.

 136. Завдання і значення стадії попереднього розгляду справи суддею.

 137. Питання, які з’ясовуються при попердньому розгляді справи.

 138. Порядок попереднього розгляду справи.

 139. Рішення, які приймаються при попередньому розгляді справи суддею.

 140. Строки досудового розгляду справи і призначення справи до розгляду в суді.

 141. Завдання і значення стадії судового розгляду.

 142. Принципи кримінального процесу в стадії судового розгляду.

 143. Законний склад суду. Незмінність складу суду при розгляді справи.

 144. Безперервність судового розгляду.

 145. Участь прокурора в судовому розгляді. Його права та обов´язки.

 146. Наслідки неявки прокурора в судове засідання.

 147. Участь підсудного у судовому розгляді справи. Його права та обов´язки.

 148. Наслідки неявки підсудного до суду.

 149. Випадки, у яких судовий розгляд можливий без підсудного.

 150. Участь захисника підсудного у судовому розгляді, його права та обов'язки.

 151. Наслідки неявки захисника в судове засідання.

 152. Права та обов'язки цивільного позивача, цивільного відповідача, їх представників у судовому розгляді - наслідки їх неявки в судове засідання.

 153. Участь у судовому розгляді перекладача, спеціаліста і експерта, їх права та обов'язки. Наслідки їх неявки до суду.

 154. Підтримання порядку в судовому засіданні.

 155. Заходи, які вживаються до осіб, що порушують порядок у судовому засіданні і виявляють неповагу до суду.

 156. Межі судового розгляду.

 157. Підстави і порядок зміни обвинувачення в суді.

 158. Рішення, які може прийняти суд першої інстанції.

 159. Протокол судового засідання, його зміст і значення.

 160. Підготовча частина судового засідання, її значення, питання, які розглядаються і вирішуються судом у цій частині.

 161. Судове слідство, його значення в судовому розгляді справи.

 162. Початок судового слідства.

 163. Скорочений порядок судового слідства.

 164. Судові доручення.

 165. Судові дебати, їх значення, порядок і зміст. Репліки.

 166. Останнє слово підсудного, його значення.

 167. Суть і значення судового вироку.

 168. Законність і обгрунтованість вироку.

 169. Види вироків.

 170. Підстави для винесення обвинувального вироку.

 171. Види обвинувальних вироків.

 172. Підстави для винесення виправдувального вироку.

 173. Порядок постановлення вироку.

 174. Зміст обвинувального і виправдувального вироків.

 175. Строки вручення копії вироку засудженому і виправданому.

 176. Завдання і значення апеляційного провадження.

 177. Основні риси апеляційного провадження.

 178. Особи, які мають право на апеляційне оскарження судового вироку, ухвали, постанови.

 179. Порядок і строки апеляційного оскарження.

 180. Повідомлення учасників процесу про апеляційнф скарги.

 181. Строки розгляду справи в апеляційній інстанції.

 182. Особи, які беруть участь у апеляційному розгляді справи, їх права і обов'язки.

 183. Порядок розгляду справи в суді другої інстанції за чинним КПК.

 184. Попередній розгляд справи апеляційним судом.

 185. Види рішень, які може прийняти апеляційна інстанція.

 186. Підстави для зміни чи скасування вироку або ухвали судом другої інстанції.

 187. Ухвала апеляційного суду.

 188. Вирок (постанова) апеляційного суду.

 189. Порядок звернення до виконання ухвали, вироку, постанови апеляційного суду.

 190. Обов'язковість вказівок апеляційної інстанції при додатковому розслідуванні і повторному розгляді справи судом першої інстанції.

 191. Завдання і значення стадії виконання вироку.

 192. Набрання вироком суду законної сили.

 193. Обов'язковість і преюдиційність вироку.

 194. Порядок і строки звернення вироку до виконання.

 195. Процесуальні питання, які вирішуються судом у зв'язку з виконанням вироку. Порядок вирішення цих питань.

 196. Завдання і значення касаційного провадження. Відмінність цієї стадії від апеляційного провадження.

 197. Строки перегляду вироку в касаційній нстанції.

 198. Особи, які мають право на касаційне оскарження або внесення касаційного подання.

 199. Рух справи та її розгляд в касаційній інстанції.

 200. Підстави для скасування або зміни вироку, ухвали чи постанови в касаційній інстанції.

 201. Рішення, які може прийняти суд, розглянувши кримінальну справу в касаційній інстанції.

 202. Ухвала касаційцного судуї, їх форма та зміст.

 203. Поняття і завдання стадії перегляду судових рішень в порядку виключного провадження.

 204. Приводи і підстави до перегляду судових рішень в порядку виключного провадження.

 205. Види нововиявлених обставин.

 206. Строки, порядок і результати перегляду кримінальних справ в порядку виключного провадження.

 207. Особливості предмету доказування у справах неповнолітніх.

 208. Особливості порушення кримінальних справ про злочини неповнолітніх і іх досудового розслідування

 209. Особливості судового розгляду кримінальних справ про злочини неповнолітніх. Види примусових заходів виховного характеру.

 210. Особливості провадження у справах осіб, які на момент вчинення суспільно-небезпечного діяння не досягли віку, з якого можлива кримінальна відповідальність.

 211. Особливості провадження в справах приватного обвинувачення: порушення кримінальної справи і віддання обвинуваченого до суду, судового розгляду, закриття справи.

 212. Справи приватно-публічного обвинувачення.

 213. Протокольна форма досудової підготовки матеріалів. Коло злочинів, по яких вона застосовується.

 214. Строки і порядок встановлення обставин злочину, по яким передбачена протокольна форма досудової підготовки матеріалів.

 215. Протокол про обставини вчиненого злочину, зазначеного в ст. 425 КПК, його зміст, додатки до протоколу.

 216. Порядок порушення кримінальної справи, по якій передбачена протокольна форма досудової підготовки матеріалів.

 217. Строк призначення справи до судового розгляду, по якій передбачена протокольна форма досудової підготовки матеріалів.

 218. Провадження в справах про неосудних і осіб, які захворіли душевною хворобою після вчинення злочину: особливості досудового слідства і його закінчення, судового провадження.

 219. Провадження в справах про неосудних і осіб, які захворіли душевною хворобою після вчинення злочину: особливості судового провадження.

 220. Види примусових заходів медичного характеру, які може застосувати суд.

 221. Порядок зміни і скасування примусових заходів медичного характеру, які може застосувати суд.

 222. Відновлення кримінальних справ щодо осіб, які захворіли душевною хворобою після вчинення злочину, а потім видужали.


2. Приклади типових завдань, що виносяться на іспит.

1. Вибрати вірну відповідь. Міський суд може подовжити строк тримання під вартою на

А) 1 місяць

Б) 2 місяці

В) 6 місяців


2. Доповнити відповідь. Закритий судовий розгляд допускається у випадках:

1.

2.

3.

4.

5.

3. ( a + b) + ( d х e) - вирішити приклад, де

а - Загальний строк досудового слідства;

b - Загальний строк тримання під вартою під час досудового розслідування;

d - Строк дізнання, якщо щодо підозрюваної особи застосований запобіжний захід;

е - Строк тримання під вартою, до якого може продовжити тримання під вартою суддя того ж суду, що виніс постанову про взяття під варту.

4. Вирішити задачу.

Ознайомившись із матеріалами закінченого досудового слідства, обвинувачений Малишев заявив клопотання про захист його інтересів у суді адвокатом, що було зафіксовано в протоколі ознайомлення з матеріалами справи. Районний суд під час попереднього розгляду справи призначив справу до слухання без участі захисника. У судовому засіданні підсудний клопотань про участь захисника більше не заявляв, і суд це питання не обговорював. У апеляційній скарзі засуджений Малишев виклав усі ці обставини. Оцініть ситуацію під кутом зору апеляційної інстанції та запропонуйте рішення.

^
3. Плани семінарських занять
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Схожі:

Міністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права
Протокол №1 від 31серпня 2009 р. В. о завідувача кафедри Міхневич Л. В
Міністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки

Міністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки

Міністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки
Співвідношення понять „учасники господарських правовідносин” та „суб'єкти господарювання”: теоретичний та законодавчий аспекти
Міністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права iconМіністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет ім. Вадима гетьмана кафедра цивільного та трудового права затверджено: проректор з науково-педагогічної роботи
Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань
Міністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки
Загальне поняття, система та основні положення правового регулювання податку на додану вартість в Україні
Міністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права iconМіністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет ім. Вадима гетьмана кафедра цивільного та трудового права затверджено: проректор з науково-педагогічної роботи
Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права iconО. М. Гребешкова, канд екон наук, доц., Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана принципи формування неоструктур в процесі зовнішнього зростання підприємств
О. М. Гребешкова, канд екон наук, доц., Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Міністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права iconПоложення про студентськУ академічн у рад у державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
Міністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права iconКиївський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Факультет економіки та управління Кафедра менеджменту
Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни "Інноваційний менеджмент"
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи