Міністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет ім. Вадима гетьмана кафедра цивільного та трудового права затверджено: проректор з науково-педагогічної роботи icon

Міністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет ім. Вадима гетьмана кафедра цивільного та трудового права затверджено: проректор з науково-педагогічної роботи
Скачати 402.71 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет ім. Вадима гетьмана кафедра цивільного та трудового права затверджено: проректор з науково-педагогічної роботи
Сторінка1/4
Дата конвертації01.04.2013
Розмір402.71 Kb.
ТипПротокол
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА

КАФЕДРА ЦИВІЛЬНОГО ТА ТРУДОВОГО ПРАВА


ЗАТВЕРДЖЕНО:

проректор з науково-педагогічної роботи

_____________ Колот А.М.


МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗМІСТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ, ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЇХ ЗНАНЬ

З ДИСЦИПЛІНИ

«СІМЕЙНЕ ПРАВО»


УХВАЛЕНО:

на засіданні кафедри цивільного

та трудового права

Протокол № 1 від 30.08.2007 р.


Заступник завідувача кафедри________Ярошенко І.С.


Погоджено:

Начальник науково-

методичного відділу ___________Субіна О.О.


Київ - 2007

ЗМІСТ


 1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни …...............................…3

 2. Приклади типових індивідуальних завдань та

завдань, що виносяться на модульний контроль …………..................................................…..… 9

 1. Карта самостійної роботи студентів ………………….…………………............................…….10

 2. Порядок поточного і підсумкового контролю оцінювання знань з дисципліни …..……..……11

 3. Особливості поточного контролю знань студентів заочної форми навчання….…………........25

 4. Зразок екзаменаційного білета ………………………………………..................................……..27

 5. Список рекомендованої літератури………………………………...….…............................…….28

Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни


 1. Поняття сімейного права та його місце в системі права України.

 2. Предмет, метод і сімейного права.

 3. Принципи сімейного права України

 4. Система сімейного права України.

 5. Основні принципи та напрями державної сімейної політики.

 6. Історичний розвиток законодавства про шлюб та сім`ю в радянський період (з 1917 р.).

 7. Кодекс про шлюб та сім`ю України 1970 р.

 8. Сімейний кодекс України 2001 р.

 9. Звичай як джерело сімейного права в Україні.

 10. Договір як регулятор сімейних правовідносин.

 11. Правове значення постанов Пленуму Верховного Суду України у справах про шлюб та сім`ю.

 12. Первісні форми сім`ї та шлюбу за часів родового устрою за роботою Ф.Енгельса "Походження сім`ї, приватної власності і держави".

 13. Історичні передумови виникнення моногамної сім`ї.

 14. Національні українські традиції сім`ї та шлюбу.

 15. Поняття сім’ї як правової категорії.

 16. Право особи на сім’ю

 17. Поняття і види сімейних правовідносин.

 18. Родинність і свояцтво у сімейному праві України.

 19. Суб`єктивні сімейні права і обов`язки та їх здійснення.

 20. Захист сімейних прав та інтересів.

 21. Строки і позовна давність у сімейному праві України.

 22. Поняття шлюбу та його ознаки.

 23. Умови укладення шлюбу.

 24. Шлюбний вік: поняття, значення, обмеження.

 25. Право на шлюб

 26. Зміст принципу добровільності укладення шлюбу.

 27. Державна реєстрація шлюбу.

 28. Порядок реєстрації шлюбу.

 29. Юридичне значення взаємної обізнаності осіб, що подали заяву на укладення шлюбу, про стан здоров’я

 30. Заручини та їх правові наслідки.

 31. Правові наслідки реєстрації шлюбу.

 32. Перешкоди до укладення шлюбу.

 33. Наслідки порушення вимог закону щодо укладення шлюбу

 34. Поняття недійсності шлюбу.

 35. Абсолютно недійсні шлюби.

 36. Визнання шлюбів недійсними судом: порядок та підстави.

 37. Фіктивні шлюби і фіктивні розлучення.

 38. Визнання шлюбу недійсним після його припинення.

 39. Юридичні наслідки недійсності шлюбу.

 40. Загальна характеристика та особливості особистих немайнових правовідносин подружжя (право на материнство, батьківство, повагу до індивідуальності, на фізичний і духовний розвиток)

 41. Право чоловіка та дружини на особисту свободу та його зміст

 42. Право на прізвище у шлюбі

 43. Захист особистих прав подружжя.

 44. Обов’язки подружжя турбуватися про сім’ю

 45. Особливості майнових правовідносин у сімейному праві.

 46. Види майнових прав і обов`язків подружжя.

 47. Майно подружжя. Поняття правового режиму майна подружжя.

 48. Поняття та особливості договірного режиму майна подружжя в Україні.

 49. Шлюбний договір та його зміст.

 50. Зміна умов та розірвання шлюбного договору.

 51. Визнання шлюбного договору недійсним.

 52. Право особистої приватної власності дружини та чоловіка та його здійснення.

 53. Майно, що є особистою приватною власністю дружини, чоловіка.

 54. Підстави набуття спільної сумісної власності подружжя.

 55. Правовий режим та об’єкти спільної сумісної власності подружжя.

 56. Право подружжя на розпорядження майном, що є об’єктом спільної сумісної власності.

 57. Захист прав подружжя у випадку укладення угод по розпорядженню майном без його згоди.

 58. Здійснення права спільної сумісної власності після розірвання шлюбу.

 59. Поділ спільного сумісного майна подружжя.

 60. Звернення стягнень на майно, що є об’єктом спільної сумісної власності.

 61. Позовна давність та поділ майна подружжя.

 62. Правовий режим майна чоловіка і жінки, що проживають однією сім’єю без реєстрації шлюбу.

 63. Підстави стягнення утримання на користь іншого з подружжя в примусовому порядку (під час перебування у шлюбі та після його розірвання).

 64. Договір подружжя про надання утримання.

 65. Обчислення аліментів, що стягуються на користь одного з подружжя.

 66. Припинення права чоловіка та дружини на утримання.

 67. Право на утримання жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою.

 68. Поняття і підстави припинення шлюбу.

 69. Припинення шлюбу зі смертю одного з подружжя (оголошення померлим).

 70. Умови розірвання шлюбу в органах реєстрації актів цивільного стану за заявою подружжя, які не мають дітей.

 71. Розірвання шлюбу в органах РАЦС за заявою одного з подружжя.

 72. Розірвання шлюбу в судовому порядку.

 73. Підстави для розірвання шлюбу в суді за позовом одного з подружжя.

 74. Момент припинення шлюбу у випадку розірвання його через суд. Реєстрація розірвання шлюбу.

 75. Юридичні наслідки розірвання шлюбу.

 76. Поновлення шлюбу

 77. Встановлення режиму окремого проживання подружжя та його правові наслідки.

 78. Поняття встановлення походження дітей.

 79. Встановлення материнства.

 80. Визначення походження дитини від матері та батька, які перебувають між собою у шлюбі.

 81. Визначення походження дитини від батька, матері при штучному заплідненні та імплементації зародка.

 82. Визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбi мiж собою.

 83. Встановлення батьківства добровільним визнанням батьківства.

 84. Визнання батьківства і материнства за рішенням суду. Встановлення батьківства і материнства за рішенням суду.

 85. Засвідчення походження дітей. Реєстрація батьківства і материнства.

 86. Спір про батьківство, материнство. Поняття і підстави оспорювання батьківства (материнства).

 87. Порядок оспорювання батьківства.

 88. Обставини, що виключають можливість оспорювання батьківства (материнства).

 89. Підстави виникнення правовідносин батьків і дітей.

 90. Рівність прав та обов’язків батьків щодо дітей і дітей щодо батьків.

 91. Зміст прав і обов’язків батьків щодо неповнолітніх дітей.

 92. Захист батьківських прав Вирішення спорів між батьками з приводу виховання дітей.

 93. Права дітей на захист від неправомірних дій батьків.

 94. Підстави і прядок позбавлення батьківських прав

 95. Юридичні наслідки позбавлення батьківських прав.

 96. Поновлення в батьківських правах.

 97. Відібрання дітей без позбавлення батьківських прав.

 98. Обов’язки повнолітніх дітей піклуватися про батьків.

 99. Права баби та діда, прабаби та прадіда на виховання внуків та правнуків.

 100. Права братів та сестер на спілкування.

 101. Права мачухи, вітчима та особи, яка взяла дитину у свою сім’ї, на її виховання.

 102. Права членів сім’ї та родичів щодо захисту дитини.

 103. Права батьків і дітей на майно одне одного. Роздільність майна батьків і дітей.

 104. Право власності дитини на майно, призначене для її розвитку, навчання та виховання.

 105. Спільне сумісне майно батьків і дітей.

 106. Управління майном дитини та використання доходів від нього.

 107. Обов`язки батьків по утриманню неповнолітніх дітей.

 108. Аліментні зобов`язання батьків по утриманню неповнолітніх дітей (умови, розмір, порядок і підстави зміни розміру аліментів).

 109. Договір між батьками про сплату аліментів на дитину.

 110. Обчислення та зміна розміру аліментів.

 111. Види заробітку (доходу), що підлягає облікові при відрахуванні аліментів. Порядок присудження аліментів.

 112. Порядок сплати та стягнення аліментів.

 113. Визначення заборгованості по аліментах.

 114. Порядок стягнення та підстави звільнення від сплати заборгованості по аліментах.

 115. Обов`язки батьків по утриманню повнолітніх непрацездатних дочки, сина.

 116. Зобов`язання повнолітніх дочки, сина по утриманню непрацездатних батьків, які потребують матеріальної допомоги (умови, порядок, розмір утримання).

 117. Обов’язки інших членів сім`ї та родичів щодо утримання дитини.

 118. Загальні принципи, зміст та засоби державного захисту дітей-сиріт та дітей, що залишилися без батьківського піклування..

 119. Основні форми влаштування дітей, що залишилися без батьківського піклування в Україні.

 120. Порядок виявлення та обліку дітей, що залишилися без батьківського піклування.

 121. Діти, у відношенні яких допускається усиновлення. Зміст “інтересів дитини” при усиновленні.

 122. Заборона посередницької діяльності щодо усиновлення дітей.

 123. Поняття усиновлення за законодавством України.

 124. Умови усиновлення в Україні.

 125. Вимоги до особи усиновлювача.

 126. Юридичне значення та способи вираження згоди батьків на усиновлення.

 127. Випадки усиновлення без згоди батьків

 128. Правове значення згоди дитини на її усиновлення.

 129. Перешкоди до усиновлення.

 130. Порядок формування та використання банків даних про дітей, що залишилися без батьківської опіки.

 131. Порядок усиновлення дітей в Україні.

 132. Таємниця усиновлення та її правовий захист.

 133. Юридичні наслідки усиновлення в Україні.

 134. Права та обов`язки усиновлювачів і усиновлених.

 135. Підстави та юридичні наслідки визнання усиновлення недійсним.

 136. Підстави та юридичні наслідки скасування усиновлення.

 137. Поняття опіки та піклування за законодавством України.

 138. Органи опіки та піклування в Україні.

 139. Особи, над якими встановлюється опіка та піклування.

 140. Порядок встановлення опіки та піклування.

 141. Вимоги до особи опікуна (піклувальника).

 142. Права і обов`язки опікунів і піклувальників щодо дітей

 143. Права дітей, над якими встановлена опіка або піклування

 144. Підстави і порядок припинення опіки і піклування.

 145. Поняття патронату над дітьми. Договір про патронат.

 146. Правовий статус патронатного вихователя.

 147. Права дитини, над якою встановлено патронат.

 148. Припинення патронату над дитиною.

 149. Права та обов’язки іноземців та осіб без громадянства у сімейних відносинах в Україні.

 150. Укладення шлюбів громадян України з іноземними громадянами.

 151. Правила укладення шлюбів іноземних громадян між собою в Україні.

 152. Визнання шлюбу, зареєстрованого за межами України.

 153. Порядок розірвання шлюбів громадян України з іноземними громадянами та шлюбів іноземних громадян між собою в Україні.

 154. Реєстрація актів цивільного стану громадян України, що проживають поза її межами.

 155. Умови визнання актів цивільного стану, заснованих на іноземних законах, в Україні.
  1   2   3   4Схожі:

Міністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет ім. Вадима гетьмана кафедра цивільного та трудового права затверджено: проректор з науково-педагогічної роботи iconМіністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет ім. Вадима гетьмана кафедра цивільного та трудового права затверджено: проректор з науково-педагогічної роботи
Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет ім. Вадима гетьмана кафедра цивільного та трудового права затверджено: проректор з науково-педагогічної роботи iconМіністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права
Принцип поваги до гідності особи, невтручання в її особисте і сімейне життя в кримінальному процесі
Міністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет ім. Вадима гетьмана кафедра цивільного та трудового права затверджено: проректор з науково-педагогічної роботи iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права
Протокол №1 від 31серпня 2009 р. В. о завідувача кафедри Міхневич Л. В
Міністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет ім. Вадима гетьмана кафедра цивільного та трудового права затверджено: проректор з науково-педагогічної роботи iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки

Міністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет ім. Вадима гетьмана кафедра цивільного та трудового права затверджено: проректор з науково-педагогічної роботи iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки

Міністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет ім. Вадима гетьмана кафедра цивільного та трудового права затверджено: проректор з науково-педагогічної роботи iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки
Співвідношення понять „учасники господарських правовідносин” та „суб'єкти господарювання”: теоретичний та законодавчий аспекти
Міністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет ім. Вадима гетьмана кафедра цивільного та трудового права затверджено: проректор з науково-педагогічної роботи iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки
Загальне поняття, система та основні положення правового регулювання податку на додану вартість в Україні
Міністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет ім. Вадима гетьмана кафедра цивільного та трудового права затверджено: проректор з науково-педагогічної роботи iconПоложення про студентськУ академічн у рад у державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
Міністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет ім. Вадима гетьмана кафедра цивільного та трудового права затверджено: проректор з науково-педагогічної роботи iconО. М. Гребешкова, канд екон наук, доц., Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана принципи формування неоструктур в процесі зовнішнього зростання підприємств
О. М. Гребешкова, канд екон наук, доц., Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Міністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет ім. Вадима гетьмана кафедра цивільного та трудового права затверджено: проректор з науково-педагогічної роботи iconКиївський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Факультет економіки та управління Кафедра менеджменту
Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни "Інноваційний менеджмент"
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи