Вадима гетьмана кафедра міжнародного та європейського права icon

Вадима гетьмана кафедра міжнародного та європейського права
НазваВадима гетьмана кафедра міжнародного та європейського права
Сторінка4/6
Дата конвертації04.12.2012
Розмір1.11 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6
^

Практичні завдання для вирішення


 1. На підставі аналізу зовнішньоекономічного законодавства та відповідного Положення про міністерство визначити повноваження, місце і роль Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України в регулюванні ЗЕД в Україні.

 2. На підставі аналізу валютного, зовнішньоекономічного законодавства, законодавства про Національний банк України визначити повноваження, місце і роль останнього в регулюванні ЗЕД в Україні.

 3. На підставі аналізу митного та зовнішньоекономічного законодавства визначити повноваження, місце і роль Державної митної служби в регулюванні ЗЕД в Україні.

 4. На підставі аналізу антимонопольного та зовнішньоекономічного законодавства визначити повноваження, місце і роль Антимонопольного комітету в регулюванні ЗЕД в Україні.

 5. Зробити порівняльну характеристику відповідних державних органів щодо їх основних повноважень, місця і ролі у регулюванні ЗЕД в Україні.

 6. На підставі аналізу законодавства про місцеве управління та зовнішньоекономічного законодавства визначити повноваження, місце і роль різних органів місцевого управління у регулюванні ЗЕД в Україні.

 7. Дати порівняльну характеристику імперативного та диспозитивного методів правового регулювання з точки зору їх змісту, місця і ролі в правовому регулюванні ЗЕД.

 8. Навести основні міжнародно-правові джерела, визначити їх місце, значення, правила застосування у правовому регулюванні ЗЕД в Україні.

 9. Дати характеристику Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів як джерела правового регулювання ЗЕД в Україні.

 10. Визначити поняття зовнішньоекономічної діяльності на основі українських та міжнародних правових джерел.

 11. Який підхід до визначення статусу зовнішньоекономічної правосуб’єктності юридичних і фізичних осіб застосовано у законодавстві України? Відповідь обґрунтувати.

 12. Чи є суб’єктами правового регулювання ЗЕД в Україні іноземні суб’єкти господарської діяльності? Дати обґрунтовану відповідь.

 13. Визначити і охарактеризувати основні форми діяльності в Україні іноземних суб’єктів господарювання.

 14. Визначити правила відкриття представництв іноземних суб’єктів господарювання на території України.

 15. Дати характеристику місця і ролі Митно-тарифної ради у визначенні митно-тарифної політики України.

 16. Охарактеризувати порядок встановлення та зміни ставок мита з точки зору податкового та митно-тарифного законодавства.

 17. Визначити загальний порядок нарахування та сплати мита.

 18. Проаналізувати динаміку правового регулювання ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій в Україні протягом останніх трьох років.

 19. Охарактеризувати правила закупівлі іноземних товарів для державних потреб в Україні.

 20. Визначити правила контролю технічних стандартів при здійсненні ЗЕД.

 21. Визначити правила контролю екологічних вимог при здійсненні ЗЕД.

 22. Визначити правила контролю санітарних та ветеринарних вимог при здійсненні ЗЕД.


Завдання для написання рефератів

 1. Економічні відносини України з іншими державами та міжнародними міжурядовими організаціями.

 2. Система захисту прав і законних інтересів держави та інших суб’єктів зовнішньоекономічної та господарської діяльності України.

 3. Заходи України щодо дискримінаційних та/або недружніх дій іноземних держав, митних союзів або економічних угрупувань: система та порядок застосування.

 4. Захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту в Україні.

 5. Захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту в Україні.

 6. Захист національного товаровиробника від зростаючого імпорту в Україні.

 7. Заходи проти недобросовісної конкуренції при здійсненні ЗЕД: система та порядок застосування в Україні.


БЛОК (модуль) 2


Теми:

  1. Зовнішньоекономічний договір (контракт).

  2. Правове регулювання окремих умов зовнішньоекономічних договорів.

  3. Правове регулювання окремих видів зовнішньоекономічних договорів.

  4. Правове регулювання механізму розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності.

  5. Правопорушення та юридична відповідальність у зовнішньоекономічних відносинах.

  6. Вирішення спорів у зовнішньоекономічних відносинах.


Питання для контролю знань

 1. Поняття та ознаки зовнішньоекономічного договору (контракту).

 2. Зовнішньоекономічний договір (контракт) як різновид цивільно-правового договору.

 3. Правила укладання зовнішньоекономічного договору (контракту).

 4. Правила щодо форми зовнішньоекономічного договору (контракту).

 5. Право, що застосовується до змісту зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

 6. Вимоги щодо структури і змісту зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

 7. Міжнародні правила тлумачення комерційних термінів ІНКОТЕРМС.

 8. Правове регулювання валютних умов зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

 9. Правове регулювання ціни зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

 10. Регулювання строків розрахунків за зовнішньоекономічними договорами (контрактами).

 11. Окремі види зовнішньоекономічних договорів (контрактів) та джерела їх правового регулювання.

 12. Правове регулювання міжнародної купівлі-продажу товарів.

 13. Правове регулювання договорів міжнародного перевезення пасажирів та вантажів.

 14. Правове регулювання договору про здійснення операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах.

 15. Правове регулювання договору про здійснення товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності.

 16. Механізми розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності та їх правове регулювання.

 17. Платіжне доручення як механізм розрахунків у ЗЕД.

 18. Акредитив як механізм розрахунків у ЗЕД.

 19. Інкасо як механізм розрахунків у ЗЕД.

 20. Чек як механізм розрахунків у ЗЕД.

 21. Вексель як механізм розрахунків у ЗЕД.

 22. Правопорушення і відповідальність в зовнішньоекономічних відносинах: поняття та види.

 23. Спеціальні санкції за порушення зовнішньоекономічного законодавства України.

 24. Злочини та особливості кримінальної відповідальності в зовнішньоекономічних відносинах.

 25. Адміністративні проступки в зовнішньоекономічних відносинах.

 26. Особливості цивільно-правової відповідальності за порушення зовнішньоекономічних зобов`язань.

 27. Порядок розгляду спорів у зовнішньоекономічній діяльності.

 28. Арбітражний регламент ЮНСІТРАЛ.

 29. Порядок арбітражного розгляду спорів відповідно до чинного законодавства України.

 30. Визнання та виконання судових рішень в зовнішньоекономічних відносинах.1   2   3   4   5   6Схожі:

Вадима гетьмана кафедра міжнародного та європейського права iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права
Протокол №1 від 31серпня 2009 р. В. о завідувача кафедри Міхневич Л. В
Вадима гетьмана кафедра міжнародного та європейського права iconМіністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права
Принцип поваги до гідності особи, невтручання в її особисте і сімейне життя в кримінальному процесі
Вадима гетьмана кафедра міжнародного та європейського права iconМіністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет ім. Вадима гетьмана кафедра цивільного та трудового права затверджено: проректор з науково-педагогічної роботи
Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань
Вадима гетьмана кафедра міжнародного та європейського права iconМіністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет ім. Вадима гетьмана кафедра цивільного та трудового права затверджено: проректор з науково-педагогічної роботи
Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни...
Вадима гетьмана кафедра міжнародного та європейського права iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки

Вадима гетьмана кафедра міжнародного та європейського права iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки

Вадима гетьмана кафедра міжнародного та європейського права iconКиївський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Факультет економіки та управління Кафедра менеджменту
Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни "Інноваційний менеджмент"
Вадима гетьмана кафедра міжнародного та європейського права iconІмені вадима гетьмана факультет економіки та управління кафедра менеджменту
Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни “Антикризове управління підприємством”
Вадима гетьмана кафедра міжнародного та європейського права iconКиївський національний економічний університет імені вадима гетьмана факультет економіки та управління кафедра менеджменту
Визначення основних функцій менеджменту і їх взаємозв’язку в межах циклу менеджменту
Вадима гетьмана кафедра міжнародного та європейського права iconУдк 65. 01 Гребешкова О. М., к е. н, доцент кафедри стратегії підприємств кнеу ім. Вадима Гетьмана, Федорцова І. О., Аф «igk – Україна Аудит»
Гребешкова О. М., к е н, доцент кафедри стратегії підприємств кнеу ім. Вадима Гетьмана
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи