Вадима гетьмана кафедра міжнародного та європейського права icon

Вадима гетьмана кафедра міжнародного та європейського права
НазваВадима гетьмана кафедра міжнародного та європейського права
Сторінка5/6
Дата конвертації04.12.2012
Розмір1.11 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6
^

Практичні завдання для вирішення


Визначити критерії “зовнішньоекономічності” відповідних контрактів згідно із законодавством України та міжнародно-правовими джерелами.

Визначити місце, роль і значення типових умов зовнішньоекономічних договорів за законодавством України.

Правила міжнародного приватноправового регулювання щодо зовнішньоекономічних договорів.

Визначити місце, роль і значення Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів при укладанні зовнішньоекономічних угод.

Визначити правила застосування індикативних цін при здійсненні ЗЕД.


Тестові завдання

1) Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” передбачає такі види квот:

 1. Глобальні;

 2. Групові;

 3. Індивідуальні;

 4. Експортні (імпортні);

 5. Антидемпінгові;

 6. Компенсаційні;

 7. Спеціальні.


2) Виручка від експорту товару в іноземній валюті підлягає зарахуванні на їх валютні рахунки не пізніше:

 1. 90 днів з дати митного оформлення товару;

 2. 180 днів з дати митного оформлення товару;

 3. 90 днів з моменту підписання контракту;

 4. 90 днів з моменту перетину товаром кордону.


3) До товарів, що походять з тих країн, які входять разом з Україною до митних союзів або утворюють з нею спеціальні митні зони, застосовуються:

 1. Повні ставки Митного тарифу країни;

 2. Преференційні ставки Митного тарифу країни;

 3. Пільгові ставки Єдиного Митного тарифу України.


4) До товарів, що походять з країн або економічних союзів, які користуються в Україні режимом найбільшого сприяння, застосовуються:

 1. Повні ставки Митного тарифу України;

 2. Преференційні ставки Митного тарифу України;

 3. Пільгові ставки Митного тарифу України.


5) Основою нарахування ввізного мита при застосуванні адвалерного ввізного мита є:

Митна вартість товарів;

Кількісні показники товарів.


6) Ввізне мито сплачується платниками у національній валюті України за ставками, що діють:

 1. На день подання ВМД до митного оформлення;

 2. На день перетину товаром кордону;

 3. На момент прибуття товару у пункт призначення.


7) Сплата ввізного мита може бути здійснена шляхом:

 1. Безготівкового розрахунку;

 2. Внесенням готівки до каси митного органу;

 3. Внесення авансових сум на рахунок митного органу.


8) Сума своєчасно несплаченого мита стягується з нарахуванням пені у розмірі _____ суми недоїмки за кожен день прострочки, _____________.:

 1. 0,2%; не включаючи день прострочки;

 2. 0,2%; включаючи день прострочки;

 3. 0,3%; не включаючи день прострочки.


9) Заходи митно-тарифного регулювання застосовуються державою для:

 1. Захисту внутрішнього ринку від іноземної конкуренції;

 2. Поповнення бюджету;

 3. Підтримки національного товаровиробника.


10) Експортний митний тариф у більшості випадків не застосовується, оскільки:

 1. Зменшує обсяг експорту;

 2. Викликає ситуацію подвійного оподаткування.


11) В Україні застосовуються декілька видів мита:

 1. Адвалерне;

 2. Специфічне;

 3. Комбінаційне;

 4. Спеціальне;

 5. Антидемпінгове;

 6. Компенсаційне;

 7. Сезонне;

 8. Комбіноване.


12) За митне оформлення товарів та інших предметів при митній вартості до 100 доларів США, митний збір:

 1. Не справляється;

 2. 5 доларів США;

 3. 0,1% митної вартості.


13) До загальнодержавних обов’язкових платежів, які стягуються при здійсненні імпортних операцій відносяться:

 1. ПДВ;

 2. Акцизний збір;

 3. Мито;

 4. Митні збори;

 5. Державне мито.


14) Об’єктом обкладення акцизним збором при імпорті підакцизних товарів є:

 1. Митна вартість товару;

 2. Вартість товару;

 3. Митна вартість товару + ПДВ.


15) Зразки підакцизних товарів, що тимчасово ввозяться на митну територію України на час проведення виставок:

 1. Є об’єктом обкладення акцизним збором;

 2. Не є об’єктом обкладення акцизним збором.


16) Акцизний збір з підакцизних товарів сплачується:

 1. До моменту митного оформлення;

 2. На момент митного оформлення;

 3. До або на момент митного оформлення.


17) Цінні папери, які ввозяться на території України:

 1. Звільняються від сплати мита;

 2. Обкладаються митом за зниженими ставками.


18) Пеня за порушення правил проведення розрахунків в іноземній валюті не сплачується у разі прийняття рішення про задоволення позову резидента:

 1. Судом;

 2. Арбітражним судом;

 3. Міжнародним комерційним арбітражним судом при ТПП України;

 4. Міжнародною арбітражною комісією при ТПП України.


19) Заходами у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань є:

 1. Застосування повної заборони на торгівлю;

 2. Застосування часткової заборони на торгівлю;

 3. Позбавлення режиму найбільшого сприяння;

 4. Позбавлення пільгового режиму;

 5. Запровадження спеціального мита;

 6. Встановлення квот;

 7. Запровадження режиму ліцензування;

 8. Запровадження режиму квотування;

 9. Запровадження індикативних цін щодо експорту/імпорту товарів.


20) Згідно із Законом України “Про зовнішньоекономічну діяльність” до валютних цінностей відносяться:

 1. Готівкова іноземна валюта;

 2. Платіжні документи в іноземній валюті;

 3. Цінні папери в іноземній валюті;

 4. Валюта України;

 5. Платіжні документи у валюті України;

 6. Золото та інші дорогоцінні метали у зливках;

 7. Цінні папери, номінал яких виражено в золоті та дорогоцінному камінні.


21) Моментом здійснення імпорту є:

 1. Момент перетину товаром митного кордону України;

 2. Момент переходу права власності на товар

 3. Момент перетину товаром митного кордону України або момент переходу права власності на товар.


22) Переміщення товарів, виготовлених за межами України, через територію України без будь-якого використання цих товарів на даній території – це:

 1. Реімпорт товару;

 2. Реекспорт товару;

 3. Транзит товару.


23) Право на зайняття ЗЕД мають такі структурні одиниці суб’єктів господарської діяльності (надалі – СГД), які мають постійне місцезнаходження на території України:

 1. Філії українських СГД;

 2. Представництва українських СГД;

 3. Представництва іноземних СГД.


24) Іноземні суб’єкти господарської діяльності мають обсяг прав, преференцій та пільг щодо мита, податків та зборів, якими користується та/або буде користуватися іноземний суб’єкт господарської діяльності будь-якої іншої держави, якій надано такий режим на підставі;

 1. Національного режиму;

 2. Спеціального режиму;

 3. Режиму найбільшого сприяння.


Завдання для написання рефератів

 1. Загальні засади відповідальності суб’єктів ЗЕД.

 2. Види та форми відповідальності у ЗЕД.

 3. Спеціальні санкції за порушення зовнішньоекономічного законодавства.

 4. Порядок розгляду спорів, що виникають у процесі здійснення ЗЕД.

 5. Порядок розгляду спорів, що виникають при застосуванні зовнішньоекономічного законодавства України.

 6. Поняття і строки позовної давності у ЗЕД.

 7. Загальна характеристика органів, компетентних розглядати спори у ЗЕД.

 8. Арбітражна угода, арбітражне застереження: варіанти оформлення.

 9. Статус Міжнародного комерційного арбітражного суду (МКАС).

 10. Підвідомчість спорів МКАС.

 11. Компетенція МКАС.

 12. Порядок розгляду спорів МКАС.

 13. Порядок виконання рішень МКАС.


^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ


 1. На підставі аналізу зовнішньоекономічного законодавства та відповідного Положення про міністерство визначити повноваження, місце й в регулюванні ЗЕД в Україні.

 2. На підставі аналізу валютного, зовнішньоекономічного законодавства, законодавства про Національний банк України визначити повноваження, місце і роль останнього в регулюванні ЗЕД в Україні.

 3. З На підставі аналізу митного та зовнішньоекономічного законодавства визначити повноваження, місце і роль Державної митної служби в регулюванні ЗЕД в Україні.

 4. На підставі аналізу антимонопольного та зовнішньоекономічного законодавства визначити повноваження, місце і роль Антимонопольного комітету в регулюванні ЗЕД в Україні.

 5. Зробити порівняльну характеристику відповідних державних органів щодо їх основних повноважень, місця і ролі в регулюванні ЗЕД в Україні.

 6. На підставі аналізу законодавства про місцеве управління та зовнішньоекономічного законодавства визначити повноваження, місце і роль різних органів місцевого управління в регулюванні ЗЕД в Україні.

 7. Дати порівняльну характеристику імперативного та диспозитивного методів правового регулювання з точки зору їх зміст), місця і ролі в правовому регулюванні ЗЕД.

 8. Навести основні міжнародно-правові джерела, визначити їх місце, значення, правила застосування у правовому регулюванні ЗЕД в Україні.

 9. Дати характеристику Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів як джерела правового регулювання ЗЕД в Україні.

 10. Визначити поняття зовнішньоекономічної діяльності на основі українських та міжнародних правових джерел.

 11. Який підхід до визначення статусу зовнішньоекономічної правосуб'єктності юридичних і фізичних осіб застосовано в законодавстві України? Відповідь обґрунтувати.

 12. Чи є суб’єктами правового регулювання ЗЕД в Україні іноземні суб'єкти господарської діяльності? Дати обґрунтовану відповідь.

 13. Визначити й охарактеризувати основні форми діяльності в Україні іноземних суб'єктів господарювання.

 14. Визначити правила відкриття представництв іноземних суб'єктів господарювання на території України.

 15. Дати характеристику системи оподаткування зовнішньоекономічних операцій в Україні.

 16. Дати характеристику місця і ролі митно-тарифної ради з визначення митно-тарифної політики України.

 17. Охарактеризувати порядок установлення та зміни ставок мита з точки зору податкового та митно-тарифного законодавства.

 18. Визначити загальний порядок нарахування обов'язкових платежів при митному оподаткуванні.

 19. Проаналізувати динаміку правового регулювання ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій в Україні протягом останніх трьох років.

 20. Охарактеризувати правила закупівлі іноземних товарів для державних потреб в Україні.

 21. Визначити правила контролю технічних стандартів при здійсненні ЗЕД.

 22. Визначити правила контролю екологічних вимог при здійсненні ЗЕД.

 23. Визначити правила контролю санітарних та ветеринарних вимог при здійсненні ЗЕД.

 24. Визначити правила застосування індикативних цін при здійсненні ЗЕД.

 25. Визначити критерії “зовнішньоекономічності” відповідних контрактів згідно із законодавством України .та міжнародно-правовими джерелами.

 26. Визначити місце, роль і значення типових умов зовнішньоекономічних договорів за законодавством України.

 27. Правила міжнародного приватноправового регулювання щодо зовнішньоекономічних договорів.

 28. Визначити місце, роль і значення Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів при укладанні зовнішньоекономічних угод.

 29. Дати характеристику основних правил щодо захисту національного товаровиробника від субсидованого імпорту.

 30. Дати характеристику основних правил щодо захисту національного товаровиробника від демпінгового імпорту.

 31. Охарактеризувати правила застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну.

 32. Визначити правила застосування режиму індивідуального ліцензування як спеціальної санкції в ЗЕД.

 33. Визначити правила тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності як спеціальної санкції в ЗЕД.

 34. Визначити правила щодо обов'язкової цінової експертизи контрактів як заходу щодо порушників зовнішньоекономічного законодавства.

 35. Дати характеристику статусу та діяльності Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України.

 36. Дати характеристику статусу та діяльності Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України.

 37. Дати характеристику міжнародно-правових джерел щодо вирішення спорів у ЗЕД.

 38. Визначити правила щодо виконання іноземних арбітражних рішень на території України.

 39. Охарактеризувати особливості правового регулювання імпорту (експорту) окремих категорій товарів (сільськогосподарської продукції, транспортних засобів тощо).

 40. Охарактеризувати особливості правового регулювання окремих видів операцій у ЗЕД.

 41. Визначити основні правила щодо розрахунків у ЗЕД.

 42. Дати характеристику спеціальних режимів імпорту (експорту) на основі законодавства України про вільні економічні зони.

 43. Визначити основні положення щодо переміщення капіталів на основі законодавства України про іноземні інвестиції.^
ПРИКЛАДИ ПИТАНЬ ДЛЯ

підсумкового МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ.


 • Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності, його поняття та система

 • Індикативні ціни у ЗЕД: поняття, умови та порядок застосування

 • Спеціальні заходи відповідальності за порушення у сфері ЗЕД, їх поняття, види, умови та порядок застосування

 • Акредитив як форма розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності

 • Санітарний контроль при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

 • Митний тариф України як інструмент регулювання зовнішньоекономічної діяльності


Приклади типових завдань, що виносяться на підсумковий модульний контроль


Типові питання:

 1. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності, його поняття та система

 2. Індикативні ціни у ЗЕД: поняття, умови та порядок застосування

 3. Спеціальні заходи відповідальності за порушення у сфері ЗЕД, їх поняття, види, умови та порядок застосування

 4. Акредитив як форма розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності

 5. Санітарний контроль при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

 6. Митний тариф України як інструмент регулювання зовнішньоекономічної діяльності


Тестові завдання:

1. Виручка під експорту товару в іноземній валюті підлягає зарахуванні на їх валютні рахунки не пізніше:

а) 90 днів з дати митного оформлення товару;

b) 180 днів з дати митного оформлення товару;

c) 90 днів з моменту підписання контракту;

d) 90 днів з моменту перетину товаром кордону


2. Настання форс-мажорних обставин є підставою для:

a) зупинення виконання сторонами умов контракту;

b) перенесення строку виконання зобов'язань по контракту;

c) анулювання контракту;

d) зменшення розміру відповідальності за невиконання умов контракту.

^
Приклади індивідуальних завдань

 1. На підставі аналізу зовнішньоекономічного законодавства та відповідного Положення про міністерство визначити повноваження, місце і роль Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України в регулюванні ЗЕД в Україні.

 2. На підставі аналізу валютного, зовнішньоекономічного законодавства, законодавства про Національний банк України визначити повноваження, місце і роль останнього в регулюванні ЗЕД в Україні.

 3. На підставі аналізу митного та зовнішньоекономічного законодавства визначити повноваження, місце і роль Державної митної служби в регулюванні ЗЕД в Україні.

 4. На підставі аналізу антимонопольного та зовнішньоекономічного законодавства визначити повноваження, місце і роль Антимонопольного комітету в регулюванні ЗЕД в Україні.

 5. Зробити порівняльну характеристику відповідних державних органів щодо їх основних повноважень, місця і ролі у регулюванні ЗЕД в Україні.

 6. На підставі аналізу законодавства про місцеве управління та зовнішньоекономічного законодавства визначити повноваження, місце і роль різних органів місцевого управління у регулюванні ЗЕД в Україні.

 7. Дати порівняльну характеристику імперативного та диспозитивного методів правового регулювання з точки зору їх змісту, місця і ролі в правовому регулюванні ЗЕД.

 8. Навести основні міжнародно-правові джерела, визначити їх місце, значення, правила застосування у правовому регулюванні ЗЕД в Україні.

 9. Дати характеристику Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів як джерела правового регулювання ЗЕД в Україні.

 10. Визначити поняття зовнішньоекономічної діяльності на основі українських та міжнародних правових джерел.

 11. Який підхід до визначення статусу зовнішньоекономічної правосуб’єктності юридичних і фізичних осіб застосовано у законодавстві України? Відповідь обґрунтувати.

 12. Чи є суб’єктами правового регулювання ЗЕД в Україні іноземні суб’єкти господарської діяльності? Дати обґрунтовану відповідь.

 13. Визначити і охарактеризувати основні форми діяльності в Україні іноземних суб’єктів господарювання.

 14. Визначити правила відкриття представництв іноземних суб’єктів господарювання на території України.

 15. Дати характеристику місця і ролі Митно-тарифної ради у визначенні митно-тарифної політики України.

 16. Охарактеризувати порядок встановлення та зміни ставок мита з точки зору податкового та митно-тарифного законодавства.

 17. Визначити загальний порядок нарахування та сплати мита.

 18. Проаналізувати динаміку правового регулювання ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій в Україні протягом останніх трьох років.

 19. Охарактеризувати правила закупівлі іноземних товарів для державних потреб в Україні.

 20. Визначити правила контролю технічних стандартів при здійсненні ЗЕД.

 21. Визначити правила контролю екологічних вимог при здійсненні ЗЕД.

 22. Визначити правила контролю санітарних та ветеринарних вимог при здійсненні ЗЕД.
1   2   3   4   5   6Схожі:

Вадима гетьмана кафедра міжнародного та європейського права iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права
Протокол №1 від 31серпня 2009 р. В. о завідувача кафедри Міхневич Л. В
Вадима гетьмана кафедра міжнародного та європейського права iconМіністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана кафедра конституційного та адміністративного права
Принцип поваги до гідності особи, невтручання в її особисте і сімейне життя в кримінальному процесі
Вадима гетьмана кафедра міжнародного та європейського права iconМіністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет ім. Вадима гетьмана кафедра цивільного та трудового права затверджено: проректор з науково-педагогічної роботи
Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань
Вадима гетьмана кафедра міжнародного та європейського права iconМіністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет ім. Вадима гетьмана кафедра цивільного та трудового права затверджено: проректор з науково-педагогічної роботи
Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни...
Вадима гетьмана кафедра міжнародного та європейського права iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки

Вадима гетьмана кафедра міжнародного та європейського права iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки

Вадима гетьмана кафедра міжнародного та європейського права iconКиївський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Факультет економіки та управління Кафедра менеджменту
Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни "Інноваційний менеджмент"
Вадима гетьмана кафедра міжнародного та європейського права iconІмені вадима гетьмана факультет економіки та управління кафедра менеджменту
Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни “Антикризове управління підприємством”
Вадима гетьмана кафедра міжнародного та європейського права iconКиївський національний економічний університет імені вадима гетьмана факультет економіки та управління кафедра менеджменту
Визначення основних функцій менеджменту і їх взаємозв’язку в межах циклу менеджменту
Вадима гетьмана кафедра міжнародного та європейського права iconУдк 65. 01 Гребешкова О. М., к е. н, доцент кафедри стратегії підприємств кнеу ім. Вадима Гетьмана, Федорцова І. О., Аф «igk – Україна Аудит»
Гребешкова О. М., к е н, доцент кафедри стратегії підприємств кнеу ім. Вадима Гетьмана
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи