Наказ №289 Про підведення підсумків Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року» у 2012 році icon

Наказ №289 Про підведення підсумків Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року» у 2012 році
Скачати 192.06 Kb.
НазваНаказ №289 Про підведення підсумків Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року» у 2012 році
Дата конвертації13.09.2013
Розмір192.06 Kb.
ТипНаказ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

28 02 2013 р. № 289


Про підведення підсумків

Всеукраїнського конкурсу –

«Класний керівник року» у 2012 році


Відповідно до пункту 7.4. Положення про Всеукраїнський конкурс «Класний керівник року», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20 грудня 2011 року №  1459, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 січня 2012 року за № 27/20340 та наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 червня 2012 року № 698 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу - «Класний керівник року» у 2012 році, на підставі рішення журі Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року»


НАКАЗУЮ:


1. Затвердити підсумки Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року» у 2012 році (далі - Конкурс), що додаються.

2. Провести 26-27 березня 2013 року Форум класних керівників.

3. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити участь переможців та учасників Конкурсу у Форумі класних керівників.

4. Результати проведення Конкурсу оприлюднити в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, в часописі «Позакласний час» та на сайті Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.uа).

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


Заступник Міністра Б. М. Жебровський

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ Міністерства освіти і науки
 молоді та спорту
28.02.2013 року № 289
^

Аналітична довідка
про підсумки проведення Всеукраїнського конкурсу

"Класний керівник року" у 2012 році


Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011№ 1459 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс - "Класний керівник року", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.01.2012 за № 27/20340 та наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.06.2012 № 698 "Про проведення  Всеукраїнського конкурсу - "Класний керівник року у 2012 році" та з метою сприяння зростанню престижності звання класного керівника, його ролі і статусу як компетентного педагога XXІ століття у виконанні завдань, покладених Законом України "Про загальну середню освіту" і Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Одним із завдань Конкурсу є виявлення якісно нових форм і методів, технологій організації виховної роботи, авторських педагогічних виховних програм, систем, моделей, обмін інформацією про сучасні науково-методичні та практичні досягнення, висвітлення результатів експериментальної діяльності в закладах освіти, участі в реалізації міжнародних та регіональних проектах (програмах) з проблем виховання. Конкурс - це сучасна альтернативна форма підвищення рівня психолого-педагогічної компетентності та педагогічної майстерності класного керівника. На адресу ОІППО були направлені методичні рекомендації з організації та проведення Всеукраїнського конкурсу - "Класний керівник року" у 2012 році (лист від 24.09.2012 року № 14.1./10- 2662).

Згідно з Положенням, конкурс проводився у чотири тури за номінаціями: "Класні керівники 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів", "Вихователі шкіл - інтернатів".

На заключний етап до всеукраїнського конкурсного журі надійшло
97 робіт (серед яких: 44 роботи представили класні керівники загальноосвітніх шкіл як міських, так і сільських; 46 робіт представили класні керівники гімназій, ліцеїв, навчально-виховних комплексів; 7 робіт – вихователі шкіл - інтернатів).

Варто зазначити, що проведення Конкурсу дало поштовх для діяльності педагогів-новаторів, які  спрямовують свою практичну роботу на реалізацію суспільної функції виховання, забезпечують умови розвитку гармонійної, соціально активної особистості, яка здатна бути яскраво індивідуальною в мінливому соціумі. Це завдання можливо виконати лише за умов організації такого освітнього середовища, яке облаштовується на основі демократизації життєдіяльності навчального закладу, гуманізації відносин учнів і педагогів.

Таким чином, констатуємо соціальну установку суб’єктів освітнього процесу як носіїв громадянської свідомості в організації сучасного виховного середовища.

Учасники конкурсу показали високий професіоналізм, розкриваючи принципи, методи, форми і прийоми особистісно орієнтованої технологізації виховного процесу.

Членами журі були проаналізовані конкурсні матеріали за критеріями, які визначені Положенням.

Аналіз конкурсних матеріалів засвідчив, що головною метою своєї діяльності педагогічні колективи вважають виховання духовно і морально, інтелектуально і фізично розвиненої особистості учня з гармонійним поєднанням загальнолюдських та національних цінностей, здатної до соціального самовизначення, самореалізації, людини нової формації, що акумулює в собі найкращі гуманістичні якості.

У конкурсних матеріалах творчі колективи навчальних закладів демонструють власні моделі виховних систем та їх науково-методичне обґрунтування, сучасні інноваційні виховні  педагогічні технології, авторські програми з проблем виховання (Донецька, Волинська, Миколаївська області, м. Київ).

Представлений досвід роботи  з різноманітних форм реалізації виховної функції освіти, а саме: впровадження ідей і принципів педагогіки життєтворчості, інноваційних виховних педагогічних технологій  свідчить  про активний, творчий пошук класних керівників, і в цілому педагогічних колективів навчальних закладів.

Члени конкурсного журі відмічають професійну компетентність класного керівника, який продемонстрував знання базових педагогічних понять: виховання, цілі виховання, зміст, методи, форми, засоби виховання; знання виховних систем і теорій; володіння базовими виховними уміннями: проектувальними, комунікативними, дослідницькими, прагнення класних керівників до активного пошуку ефективних методик, нетрадиційних форм виховної роботи, змістовного наповнення виховного процесу; винайдення оригінальних шляхів реалізації напрацьованих матеріалів, їх впровадження у практичну діяльність сучасного вчителя.

Представлені на конкурс виховні системи базуються на основних принципах виховання, а саме: національної спрямованості, цілісності, суб'єкт -суб'єктної взаємодії, особистісної орієнтації,технологізації.

Подані моделі виховної системи класного колективу навчального закладу базуються на впровадженні особистісно зорієнтованих, проектних, інформаційних, розвивальних виховних технологій, психолого - педагогічного супроводу, педагогічної взаємодії з органами учнівського самоврядування, батьківською громадськістю.

Обираючи нові форми і методи роботи, педагоги спираються на наукові ідеї психолого-педагогічної науки, на кращий досвід вітчизняних і зарубіжних педагогів Ш.О. Амонашвілі, І.Д. Беха, Л.С. Виготського, Т.Д. Дем’янюк, О.М. Докукіної,
О.А. Захаренка, О.В. Киричука, Г.С. Костюка, Я.А. Коменського, В.М. Оржеховської, В.О. Сухомлинського, О.В. Сухомлинської та інших.

Характерним є творчий пошук та застосування у виховній роботі інтерактивних сучасних і актуальних методів, методів аналізу, синтезу, прогнозування, які використовуються при проведенні SWOT- аналізу класу, системно-цільового аналізу, організації та управління цілеспрямованою навчально-виховною діяльністю учнів. З метою визначення мотивації поведінки учнів класні керівники використовують дослідницькі та пошукові методи, проводять тестування, анкетування, спостереження, метод експертних оцінок. Класні керівники, вихователі добре володіють психолого-діагностичним інструментарієм. У тісній співпраці з психологічною службою навчального закладу вивчають особистість учня відповідно віковим особливостям, проводять моніторинги рівня вихованості за напрямами виховної діяльності, соціометричні дослідження розвитку класного колективу, міжособистісних взаємин у класі, діагностику індивідуально-психологічних властивостей особистості; вивчення уявлень учнів про власний життєвий шлях. За матеріалами конкурсних робіт доцільно відмітити те, що навчальні заклади постійно проводять моніторинг стану фізичного здоров'я учнів досліджують сформованість ціннісних пріоритетів учнів, вад особистісного розвитку, особливостей адаптаційного процесу, особистісно-значущих якостей батьків, учнів та вчителів - предметників, готовності до нововведень; проводять заняття просвітницько-оздоровчого спрямування, тренінги особистісного зростання, роботу корекційних груп, індивідуальну психологічну корекцію виявлених вад; систематично вивчають громадську думку з актуальних питань шкільного життя; організовують навчально-виховний процес із урахуванням індивідуальних потреб учнів.

У практиці роботи класних керівників - учасників конкурсу прослідковуються такі пріоритетні напрями виховання як духовно-моральний, родинно-сімейний, національно-патріотичний, громадянський, формування здорового способу життя та акмелогічні технології, проектні, методи моделювання, інтерактивні тренінги.

На сучасному етапі особливої актуальності набуло завдання збереження і зміцнення здоров’я учнів, учителів та батьків на основі забезпечення умов і механізмів реалізації педагогічної ідеї щодо сприяння здоров’ю; здійснення навчання і виховання в інтересах особи і суспільства, створення сприятливих умов для всебічного розвитку окремої особистості.

Позитивним у конкурсних роботах є те, що навчальні заклади співпрацюють з науково-дослідними та медичними установами, що дозволяє створити науково-обґрунтовані програми і плани роботи, провести моніторингові дослідження стану здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу. Особливе місце у діяльності класних керівників – переможців обласних етапів посідає ідея – формування особистості XXІ століття, яка володіє навичками самопізнання, відкрита до сприйняття інших культур, цінує свободу, поважає людську гідність та індивідуальність, творча та ініціативна, здатна до успішної самореалізації у сучасному житті. Актуальною є ідея, яка розкрита в роботах - формування компетентної й конкурентоспроможної особистості, яка володіє комп’ютерними технологіями, уміє самостійно знаходити потрібну інформацію у великому просторі інформаційних джерел, аналізувати її, співпрацювати з однокласниками, учителями, презентувати свою точку зору за допомогою різних технологічних інструментів, що постійно змінюються, яка здатна забезпечити стійке підвищення власного життя й суспільства в цілому.

Сьогодні Україна переживає один з непростих історичних періодів. І найбільша небезпека, що підстерігає наше суспільство, не в проблемах розвитку економіки, а в руйнуванні особистості. На даному етапі матеріальні цінності домінують над духовними, тому в молоді спотворені уявлення про доброту, милосердя, великодушність, справедливість, громадянство й патріотизм. Молодь відрізняє емоційна, вольова й духовна незрілість. Широкий розмах набула орієнтація  на атрибути масової, в основному західної культури за рахунок зниження істинних духовних, культурних, національних цінностей, характерних для українського народу.

Актуальність проблеми духовно-морального виховання пов'язана з тим, що в сучасному світі людина оточена безліччю різноманітних джерел сильної дії на неї як позитивного, так і негативного характеру. Це, у першу чергу, засоби масової комунікації й інформації, які щодня обрушуються на незміцнілий інтелект і почуття молодої людини, на її сферу моральності, що формується.

Який шлях обере юна особистість - таким і буде її майбутнє, наше майбутнє, майбутнє нашої держави. Сьогодення вимагає від освітньої галузі пошуку шляхів виховання особистості, якій властиві морально-духовні цінності, готовність утверджувати їх своїми вчинками, справами та конкретною діяльністю. Освіта країни визначає своїм завданням виховання особистості, здатної реалізувати себе в соціумі на засадах морально-духовних принципів і норм. Тому мета сучасного освітнього процесу - не тільки сформувати необхідні компетенції, надати ґрунтовні знання з різних предметів, а й формувати громадянина, патріота, професіонала; інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти викликам глобалізації життя.

Класний керівник повинен вести дитину через осягнення цінностей свого народу, своєї нації, своєї країни до осягнення загальнолюдських цінностей через розвиток почуття громадянськості до відчуття планетарної співпричетності.

Виховання ефективне тоді, коли наставник і вихованець разом створюють матеріальні й культурні цінності, набувають умінь та навичок у процесі формування стосунків, тому одним із важливих чинників створення сприятливого виховного простору є робота учнівського самоврядування, яке відіграє важливу роль у повсякденному житті дитячого колективу. Розвитку самоврядування приділяється велика увага, що допомагає становленню колективу, мікрогруп та кожної особистості.

Для цього класними керівниками, кураторами, вихователями шкіл - інтернатів проводиться цілеспрямована робота з батьками. Важливим чинником особистісно орієнтованого виховання є тісна взаємодія вчительського та батьківського колективів. Розроблені та впроваджується авторські програми по роботі з батьківською спільнотою, зокрема заслуговує на увагу і підтримку програма "Щаслива родина - щаслива дитина" (Київська область), завдяки якій формується продуктивна, цілеспрямована взаємодія, доброзичливість і повага, підвищується рівень культури спілкування дітей і батьків, розповсюджується кращий досвід сімейного виховання. Батьки класу є активними співучасниками великого творчого процесу виховання всебічно розвиненої, гармонійної особистості дитини. Заходи по роботі з батьками увійшли до авторської збірки виховних справ "Виховуємо разом". Організовуючи роботу з батьками конкурсанти використовують як традиційні форми з новими підходами, так і інноваційні, зокрема, бесіди, психологічні тренінги, батьківські посиденьки, організація консультативних пунктів з проблем родинно-сімейного виховання,  аукціони ідей родинної педагогіки, спільна участь у пошуковій та творчій діяльності, походах, екскурсіях тощо.

Про високий професійний і творчий рівень конкурсантів свідчать представлені публікації в фахових виданнях з різних проблем виховної діяльності, практичні доробки, в яких розкривається формування та прищеплення молодому поколінню загальнолюдських цінностей, вміння співчувати, прагнення творити добро, почуття особистої відповідальності, за тих, хто потребує допомоги, є пріоритетним та досить важливим напрямом виховання підростаючого покоління (Одеська область).

Інноваційна діяльність - це життєва необхідність для перспективи розвитку особистості, зокрема для навчальних закладів інтернатного типу, використання оригінальних форм ІКТ при організації навчально-виховного процесу педагогами - вихователями (Кіровоградська, Харківська області).

Слід відмітити прагнення педагогічних колективів до творчого пошуку нетрадиційних форм і методів роботи; винайдення інноваційних шляхів реалізації напрацьованих матеріалів, впровадження їх у практичну діяльність. Класні керівники регіональних навчальних закладів розробляють концепції, моделі і авторські програми, впроваджують наднові педагогічні технології, методики. Доцільно відмітити у конкурсних роботах подані моделі учнівського самоврядування.

Всеукраїнське журі конкурсу відмічає недоліки у деяких матеріалах, представлених учасниками. Це, найперше, неструктурованість систем виховання, поданих конкурсантами; вимагає чіткості й конкретності проектування виховних задач, визначення компонентів виховних систем та змісту виховної роботи, здебільшого не вказують літературу, яку використовують у своїх роботах. Описуючи власний досвід, автори, як правило не вказують на те нове що привнесено ними особисто у конкретну виховну систему та не зазначають результати власної інноваційної діяльності (Івано-Франківська,  Луганська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька області).

Щодо організації Всеукраїнського конкурсу "Класний керівник -2012" журі відзначило зацікавленість і вагому участь управлінь освіти і науки Волинської, Донецької, Дніпропетровської, Закарпатської, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської, Київської міської державної адміністрації,обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти. Конкурс продемонстрував відповідальність органів управління освітою у вирішенні завдань виховання дітей і молоді.

За висновками журі конкурсу: школа виходить сьогодні на новий етап і знаходиться у пошуках наднових ефективних підходів, методик, інноваційних педагогічних технологій, створення комфортних умов перебування дитини у навчальному закладі, виховання особистості, яка б гармонійно поєднувала у собі зростання духовного, фізичного, інтелектуального, емоційно-вольового потенціалу молодої особистості, яка могла адаптуватись у сучасному мінливому суспільстві та усвідомлювати себе часткою українського народу, своєї країни.


Підготували:

Кириленко С.В., начальник відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи,

Кіян О.І.,старший науковий співробітник відділу Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Міністерства освіти

і науки, молоді та спорту

28.02_2013_______№ _289_

Переможці

Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року» у 2012 році.


Номінація «Класні керівники 5-11 класів

загальноосвітніх навчальних закладів»


^ Автономна Республіка Крим

Бірюк Оксана Сергіївна - Навчально-виховний комплекс школа- ліцей № 2 І -ІІІ ступенів Армянської міської ради.


Волинська область.

Сухоставська Ганна Володимирівна - Луцька гімназія №4 імені Модеста Левицького.

^ Киндибовська Тетяна Леонідівна –Луцький -навчально-виховний комплекс – «Гімназія № 14»


Дніпропетровська область

Александрова Вікторія Арнольдівна - Спеціалізована багатопрофільна школа № 23 з поглибленим вивченням англійської мови Дніпропетровської міської ради.


^ Донецька область.

Мегелбей Марина Миколаївна - Великоновосілківська гімназія з загальноосвітньою школою Донецької області.


Закарпатська область.

Голич Алла Володимирівна - Гімназія м. Ужгорода.

^ Чайка Тетяна Вікторівна - Мукачівська загальноосвітня спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 4.


Івано-Франківська область.

Лапко Руслана Михайлівна - Богородчанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2


^ Київська область

Котул Галина Іванівна - Глибоцька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Бориспільської районної ради.

Мотижен Світлана Василівна - Білоцерківський економіко-правовий ліцей м. Білої Церкви.

^ Снігур Тетяна Олександрівна - Боярська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3.

Шкредова Оксана Леонідовна - Білоцерківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7.


Кіровоградська область.

^ Черкашина Алла Валеріївна -«Загальноосвітня школа І-Ш ступенів № 4 Кіровоградської міської ради.

Львівська область.

Онисько Любов Степанівна – Дрогобицька гімназія виконавчих органів Дрогобицької міської ради.

^ Дикало Зоряна Ігорівна – Львівська академічна гімназія.


Луганська область

Дементьєва Наталія Миколаївна - Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ст.
№ 6 м. Сєвєродонєцка Луганської області.

^ Щолок Лідія Миколаївна - Кремінська школа-гімназія Луганської області.


Миколаївська область.

Тертична Світлана Андріївна - Новоодеська гуманітарна гімназія.


^ Одеська область.

Господарик Людмила Миколаївна - Авторська М.П.Гузика експериментальна спеціалізована школа-комплекс І-ІІІ ступенів Южненської міської ради Одеської області.

^ Колесник Наталя Петрівна - Липецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Котовського району.

Молчанова Наталія Анатоліївна – Білгород - Дністровський навчально-виховний комплекс.

^ Савченко Наталія Михайлівна - Одеський навчально-виховний комплекс Гімназія № 2.


Полтавська область.

Подгайна Валентина Олександрівна - Вовчицький ліцей імені В. Мицика Лубенського району.


^ Рівненська область.

Кадлубовська Ірина Василівна - Корецький навчально-виховний комплекс.


Сумська область.

Антоненко Наталія Валеріївна - Конотопська гімназія.


^ Тернопільська область.

Сампара Оксана Володимирівна - Тернопільська Українська гімназія імені Івана Франка.

Харківська область.

Лисенко Ольга Вікторівна - Харківська гімназія № 169.


Херсонська область .

Шумієєва Валентина Олексіївна - Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 46 Херсонської міської ради.


^ Хмельницька область.

Юхимович Оксана Антонівна - Хмельницький НВК № 10.


Черкаська область.

Мороз Олена Олександрівна - Уманська міська гімназія Черкаської області.


^ Чернівецька область.

Захарова Лариса Віталіївна - Чернівецька ЗОШ № 1.

Когут Олена Тарасівна - Колінковецький НВК Хотинського району

Карапка Олена Миколаївни Дихтинецька ЗОШ І-ІІІ ступенів Путильського району.


^ Чернігівська область.

Шепетун Антоніна Іванівна -Ніжинська ЗОШ І-ІІІ ступенів №17 Чернігівської області.


м. Київ.

Жилюк Любов Іванівна-Гімназія «Потенціал» Оболонського району м. Києва.

^ Осадча Тетяна Володимирівна - Спеціалізована школа № 14 з поглибленим вивченням німецької мови Оболонського району м. Києва. .

Патик Тетяна Іванівна - Спеціалізована школа № 118 «Всесвіт» з поглибленим вивченням європейських мов Подільського району м. Києва

^ Номінація «Вихователі шкіл- інтернатів»

Волобуєва Тетяна Вікторівна - Севастопольська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів.

Іщенко Юрій Вячеславович - Добровеличківської загальноосвітня школа- інтернат І-ІІІ ступенів

^ Левенко Ніна Володимирівна - Рівнянська спеціальна загальноосвітня школа- інтернат І-ІІ ступенів

Ліфіренко Наталія Миколаївна - Шосткінська загальноосвітня школа- інтернат І-ІІІ ступенів.

^ Нікуліна Світлана Миколаївна - Спеціальний навчально-виховний комплекс І-ІІ ступенів № 2.

Підкова Стефанія Петрівна – Заліщицький обласний багатопрофільний навчально- реабілітаційний центр.

^ Редька Лілія Петрівна - Київський обласний ліцей-інтернат фізкультури і спорту.

Савченко Оксана Василівна - Високопільська спеціалізована школа-інтернат.


^ Список учасників

Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року» у 2012 році


Номінація «Класні керівники 5- 11 класів

загальноосвітніх навчальних закладів”


^ Автономна Республіка Крим

Кравченко Наталія Іванівна - Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Ялтинської міської ради.

Краснікова Тетяна Григорівна - Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4

Сімферопольської міської ради.


^ Вінницька область.

Бабій Ганна Володимирівна - НВК «Гайсинська СЗШ- інтернат» І-ІІІ ступені - Гімназія.

Тимошенко Алла Ігорівна - Ліцей Козятинської міської ради.


Волинська область.

^ Ладижинська Лідія Іванівна- Нововолинська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 3

Нестерук Іннна Віталіївна-Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія» №2 м. Каменя-Каширського.


^ Донецька область.

Густілова Юлія Володимирівна - Новодмитрівський НВК Котянтинівський район, с. Донецької області.

Болотникова Ольга Анатоліївна-Донецький навчально-виховний комплекс «Корн».

^ Перфілова Наталія Сергіївна - Навогнатівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області.

Сищенко Маргарита Володимирівна - Добропільська загальноосвітня школа-інтернат Донецької області


^ Дніпропетровська область

Головобородько Віра Анатоліївна - Криворізький гуманітарно- технічний ліцей № 129.

Дашко Валентина Григорівна- Криворізька спеціалізована школа № 4 з полибленм вивченням іноземних мов.

^ Дєрусова Ілона Юріївна - Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 116.

Потапенко Валентина Миколаївна- Меліоративна середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новомосковського району.

^ Рассвєтова Світлана Олександрівна - Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 116.


Житомирська область

Галицька Тетяна Олексіївна - Коростенська міська гімназія.

^ Дудчак Ірина Сергіївна - Житомирівська загальноосвітня спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 16.

Ковальчук Ольга Леонідівна- Новогуйвинська гімназія Житомирського району.


^ Закарпатська область.

Катринець Світлана Іванівна- Кошелівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Хустського району.


Запорізька область.

Страшко Оксана Петрівна - Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5.


^ Київська область.

Левко Валентина Миколаївна - Миронівський навчально-виховний комплекс Миронівської районної ради.

Моцак Оксана Степанівна - Яготинська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 3 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів.

^ Солоденко Лариса Іванівна - Гімназія №2 м. Білої Церкви.

Кіровоградська область.

Лимаренко Світлана Леонідівна - Диківська загальноосвітня школа І-Ш ступенів Кіровоградської області.

^ Синьогуб Ірина Юріївна - Бобринецька гімназія.


Львівська область

Грева Оксана Володимирівна - Сокальський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4- ліцей.


^ Луганська область

Жогова Наталія Олександрівна - Верньогарасимівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Краснодонської районної ради.

Квасік Олена Валеріївна - Луганська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5.


^ Миколаївська область.

Литовченко Ольга Михайлівна - Миколаївська гуманітарна № 3.


Одеська область.

Демченко Любов Сергіївна - Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Котовська Одеської області.

^ Модлик Юлія Борисівна - Одеська приватна гімназія Одеської міської ради Худа Євгенія Петрівна - Миколаївський муніципальний колегіум.


Полтавська область.

Валчун Марія Анатоліївна - Демидівський навчально-виховний комплекс.

^ Онопрійчук Лариса Федорівна - Костопільська загальноосвітня І-ІІІ ст. № 3.

Федоряка Валентина Миколаївна - Трудолюбівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Миргородського району.

^ Холодняк Анна Олександрівна - Кременчуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 13.

Рівненська область.


Сумська область.

Іванченко Ірина Іванівна - Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 9


^ Тернопільська область.


Серпевська Оксана Богданівна - Борщівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу Ярослава Горошка Лановецького району.


^ Харківська область.

Тригубляк Яна Миколаївна - Первомайська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4.


Херсонська область .

Бай Надія Василівна- Казачелагерська ЗОШ І- ІІІ ст. Цюрюпинського району.

Біла Олена Олександрівна- Новокаховська ЗОШ І- ІІІ ступенів.

^ Ласька Світлана Сергіївна - Гімназія № 20 ім. Б. Лареньова Херсонської

міської ради.

Тісліченко Оксана Анатоліївна - Гінічеська Загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів.

^ Різниченко Оксана Василівна Томінобалківська ЗОШ І-ІІІ ст.Білозерської ра йонної ради.


Хмельницька область.

Сніховська Надія Андріївна -Судилківська загальноосвітня школа І-ІІІ ст., Шепетівського району.

^ Шевченко Алла Віталіїна - Славутська ЗОШ І-ІІІ ст. № 9 « Успіх»


Черкаська область.

Бузенко Світлана Анатоліївна - Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 3 Золотоніської міської ради Черкаської області.

^ Лукьященко Валентина Іванівна - Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 3 Золотоніської міської ради Черкаської області.

Сорочинська Світлана Кирилівна-Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 1 Смілянської міської ради Черкаської області.


Чернігівська область.

Кошова Людмила Сергіївна - Ніжинський ліцей Чернігівської області Першакова Світлана Миколаївна- Бобровицька гімназія Чернігівської області.

Хотіна Тетяна Михайлівна - Варвинська районна гімназія.

Хропата Ліна Іванівна - Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 29.

м. Севастополь.

Золотарьова Ольга Євгеніївна- Севастопольська білінгвальна гімназія № 1
Схожі:

Наказ №289 Про підведення підсумків Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року» у 2012 році iconНаказ №600 Про проведення І-ІІ турів Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року» у 2012 році
На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14. 06. 2012 №698 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу...
Наказ №289 Про підведення підсумків Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року» у 2012 році iconНаказ №249 Про підсумки І (районного) туру Всеукраїнського конкурсу „Класний керівник року у 2012
Класний керівник року“ у 2012 році“ та з метою підвищення ролі класного керівника у виконанні основних завдань, покладених Законом...
Наказ №289 Про підведення підсумків Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року» у 2012 році iconНаказ №360 Про підсумки проведення І (районного) туру Всеукраїнського Конкурсу «Класний керівник року» у 2012 навчальному році
Ххі століття у виконанні завдань, покладених Законом України «Про загальну середню освіту» на загальноосвітні навчальні заклади у...
Наказ №289 Про підведення підсумків Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року» у 2012 році iconНаказ №330 Про проведення І туру Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року» у 2012 році
України від 20. 12. 2011 №1459, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11. 01. 2012 за №27/20340 та наказу Головного управління...
Наказ №289 Про підведення підсумків Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року» у 2012 році iconНаказ №303 Про підсумки районного етапу Всеукраїнського конкурсу "Класний керівник року" у загальноосвітніх навчальних закладах
Про проведення районного етапу Всеукраїнського конкурсу “Класний керівник року ” у загальноосвітніх навчальних закладах ” від 21....
Наказ №289 Про підведення підсумків Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року» у 2012 році iconНаказ №225 смт. Добровеличківка Про проведення у 2012-2013 навчальному році районного туру Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року»
Кіровоградської облдержадміністрації від 25 червня 2012 року №296 «Про проведення у 2012-2013 навчальному році обласного туру Всеукраїнського...
Наказ №289 Про підведення підсумків Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року» у 2012 році iconНаказ №465 Про підсумки обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року»
Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року», з метою сприяння зростанню ролі класного керівника І його статусу як компетентного...
Наказ №289 Про підведення підсумків Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року» у 2012 році iconНаказ №404 Про проведення у 2012-2013 навчальному році районного туру Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року»
Хмельницької ода управління освіти І науки від 6 вересня №555-но «Про проведення районих (міських), обласного турів Всеукраїнського...
Наказ №289 Про підведення підсумків Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року» у 2012 році iconНаказ №27 Про підсумки проведення І (міського) туру Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року»
України від 20. 12. 2011 р. №1459, наказом управління освіти І науки Луганської обласної державної адміністрації від 14. 09. 2012...
Наказ №289 Про підведення підсумків Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року» у 2012 році iconПоложення про Всеукраїнський конкурс «Класний керівник року» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 січня 2012 року за №27/20340. Утворити
Про проведення районного етапу Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року» у 2012 році
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи