Наказ №3 Про проведення обласного конкурсу на кращі методичні матеріали щодо здорового способу життя «Здорове майбутнє Кіровоградщини» icon

Наказ №3 Про проведення обласного конкурсу на кращі методичні матеріали щодо здорового способу життя «Здорове майбутнє Кіровоградщини»
Скачати 101.85 Kb.
НазваНаказ №3 Про проведення обласного конкурсу на кращі методичні матеріали щодо здорового способу життя «Здорове майбутнє Кіровоградщини»
Дата конвертації04.12.2012
Розмір101.85 Kb.
ТипНаказ
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
НАКАЗвід 10.01.2012р. 3


Про проведення обласного конкурсу

на кращі методичні матеріали

щодо здорового способу життя

«Здорове майбутнє Кіровоградщини»


На виконання Законів України «Про освіту», «Про охорону здоров’я», «Про охорону дитинства», розпорядження Кабінету Міністрів України
від 27.04.2011р. № 360-р «Про заходи щодо підготовки та проведення в Україні у 2012 році Року спорту та здорового способу життя», Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 роки, Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації», Концепції Загальнодержавної програми «Здоров’я 2020: український вимір» та з метою формування культури здорового способу життя, створення здоров’язбережувального освітньо-виховного середовища

НАКАЗУЮ:


1. Провести з 20 лютого 2012 року по 20 березня 2012 року обласний конкурс на кращі методичні матеріали щодо здорового способу життя «Здорове майбутнє Кіровоградщини» (далі – конкурс).

2. Затвердити умови організації та проведення обласного конкурсу на кращі методичні матеріали щодо здорового способу життя «Здорове майбутнє Кіровоградщини» (додаток 1).

3. Затвердити склад оргкомітету та конкурсної комісії (додатки 2, 3).

4. Начальникам відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад:

4.1. Провести з 20 січня 2012 року до 20 лютого 2012 року районні (міські) конкурси в навчальних закладах (загальноосвітніх, дошкільних, професійно-технічних та позашкільних) відповідно до умов.

4.2. До 17 лютого 2012 року забезпечити надходження супроводжуючих матеріалів переможців районного (міського) конкурсу до обласної конкурсної комісії (КОІППО імені Василя Сухомлинського).

5. Обласному інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського (Корецька Л.В.):

5.1. Здійснити організаційно-методичне забезпечення щодо підготовки та проведення конкурсу.

5.2. Вивчити, узагальнити та поширити кращий педагогічний досвід з проблеми формування культури здорового способу життя та створення здоров’язбережувального освітньо-виховного середовища.

5.3. Підготувати та видати тематичний збірник з досвіду роботи педагогів області.

5.4. Висвітлювати хід конкурсу на кращі методичні матеріали щодо здорового способу життя «Здорове майбутнє Кіровоградщини» у засобах масової інформації.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на директора обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського Корецьку Л. В.


Начальник управління Е. Лещенко


Додаток 1

до наказу управління освіти і науки облдержадміністрації

від _10.01.2012р. № _3

^

Умови проведення


обласного конкурсу на кращі методичні матеріали

щодо здорового способу життя

«Здорове майбутнє Кіровоградщини»


1. Загальні положення

Обласний конкурс на кращі методичні матеріали щодо здорового способу життя «Здорове майбутнє Кіровоградщини» (далі – конкурс) проводиться на виконання Законів України «Про освіту», «Про охорону здоров’я», «Про охорону дитинства», розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.04.2011р. № 360-р «Про заходи щодо підготовки та проведення в Україні у 2012 році Року спорту та здорового способу життя», Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року, Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 роки, Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації», Концепції Загальнодержавної програми «Здоров’я 2020: український вимір» та з метою формування культури здорового способу життя, створення здоров’язбережувального освітньо-виховного середовища.

Конкурс проводиться за номінаціями: «Урок», «Тренінг», «Проект», «Спортивно-оздоровчі традиції», «Методичні орієнтири».

Конкурс проводить управління освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації спільно з Кіровоградським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського.


^ 2. Мета та завдання конкурсу:

- збереження і зміцнення здоров’я дітей та учнівської молоді;

- збільшення рухової активності учнів та педагогів навчальних закладів;

- формування у дітей та учнівської молоді позитивної мотивації на здоровий спосіб життя;

-впровадження інноваційних здоров’язбережувальних, здоров’язміцнюючих технологій навчання і виховання в практику роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, позашкільних навчальних закладів;

- покращення матеріально-технічної бази для здійснення спортивно-оздоровчої роботи з вихованцями та учнівською молоддю;

- підвищення професійного рівня та творчої активності педагогів навчальних закладів;

- поширення та впровадження кращого педагогічного досвіду з проблеми формування культури здорового способу життя, створення здоров’язбережувального освітньо-виховного середовища.


^ 3. Порядок і терміни проведення

Для проведення конкурсу (районного (міського), обласного) етапів створюються оргкомітети та конкурсні комісії. Їх склад затверджується відповідним органом відділу, управління освіти.

Оргкомітети та конкурсні комісії вирішують усі питання, пов’язані з організацією та проведенням конкурсу.

Конкурс проводиться у терміни:

І етап – районний (міський) – з 20 січня до 20 лютого 2012 року;

ІІ етап – (обласний) з 20 лютого до 20 березня 2012 року.


^ 4. Учасники конкурсу

В конкурсі беруть участь педагоги загальноосвітніх, дошкільних, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів.

Відбір кандидатів щодо участі в конкурсі починається з навчальних закладів району, міста. Обмежень щодо кількісного складу учасників конкурсу немає.

^ 5. Вимоги до представлених методичних матеріалів

«Урок». Зміст, структура, дидактичний апарат уроку, використані форми та методи роботи мають сприяти формуванню позитивної мотивації на здоровий спосіб життя та підпорядковуватися здоров’язбережувальній функції уроку.

«Тренінг». Конкурсанти представляють тренінг або курс тренінгів для учнівської молоді (декілька тренінгових занять, об’єднаних загальною метою, що реалізуються упродовж певного часу) з проблеми формування здорового способу життя та відповідального ставлення до свого здоров’я та особистісного розвитку.

Учасники номінації можуть представляти тренінгові заняття для педагогів як одну з форм методичної роботи закладу, спрямовану на теоретичну та практичну підготовку педагогів до застосування здоров’язбережувальних технологій.

Кожен тренінг передбачає структурні елементи: вступ (привітання, ознайомлення з планом роботи); прийняття правил (принципів) роботи групи; знайомство учасників тренінгу; формулювання очікувань від тренінгу; основна частина тренінгу, що включає різні види діяльності; підбиття підсумків тренінгу.

«Проект». Учасники номінації представляють реалізовані (або на етапі реалізації) проекти та ініціативи, спрямовані на формування культури здорового способу життя. Важливим є актуальність та новизна проекту для конкретної території, навчального закладу, цільової аудиторії, місцевих громад, бізнес-середовища тощо. Матеріали мають включати: час і місце реалізації проекту та короткий його опис; аналіз ситуації, що передує реалізації проекту; цілі й завдання проекту та їх взаємозв’язок з механізмом реалізації; опис фактичних результатів із зазначенням кількісних і якісних індикаторів і методів їх вимірювання; джерела фінансування (за наявності); демонстраційні та відео-матеріали про хід реалізації проекту (за наявності).

«Спортивно-оздоровчі традиції». Матеріали передбачають висвітлення туристичних та спортивних традицій закладу, району, міста; досвід організації та проведення спортивних змагань, екскурсій, туристичних прогулянок, походів з використанням природних особливостей краю (об’єкти природно-заповідного фонду, лісові масиви, пам’ятки природи та культури) та перспектив розвитку зеленого туризму.

Також можна представляти досвід впровадження системи загартовуючих заходів, ранкової гімнастики, фізкультхвилинок, динамічних перерв та рухливих ігор.

«Методичні орієнтири». Зміст матеріалів має розкривати досвід організації різноманітних форм методичної роботи з педагогами закладу, району (міста), що спрямовані на формування культури здорового способу життя та підготовку педагогів до використання здоров’язбережувальних технологій у професійній діяльності.

Конкурсні матеріали надсилаються в одному примірнику українською мовою; комп’ютерний набір, шрифт 14, інтервал 1,5. Обов’язково додається електронна версія у текстовому редакторі Word.

У супроводжуючих документах зазначається повна адреса навчального закладу, контактний телефон, прізвище, ім’я та по батькові автора, спеціальність, місце роботи, посада, вчений ступінь, звання, контактний телефон.

Конкурсні матеріали, надсилати до 17 лютого 2012 року за адресою: Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічний освіти імені Василя Сухомлинського (навчально-методичний кабінет виховної роботи і шкільних бібліотек), вул. Велика Перспективна, 39/63,
м. Кіровоград, 25006.


^ 6. Визначення та нагородження переможців конкурсу

1. Методичні матеріали будуть розглядатися відповідно до вищезазначеної тематики. У кожній номінації будуть визначені переможці.

2. Автори кращих методичних матеріалів нагороджуються грамотами управління освіти і науки обласної державної адміністрації та цінними подарунками Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського.

3. Кращі методичні матеріали будуть надруковані в тематичному збірнику та розміщені на веб-сайті Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського (koippo@ukr.net).


Додаток 2

до наказу управління освіти і

науки облдержадміністрації

від _10.01.2012р. №_3

^

Склад організаційного комітету


обласного конкурсу на кращі методичні матеріали

щодо здорового способу життя

«Здорове майбутнє Кіровоградщини»


Голова організаційного комітету


Олійник А.В.

-

заступник начальника управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації.


^ Заступник голови організаційного комітету


Корецька Л.В.

-

директор обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського.^ Члени організаційного комітету:


Гагаріна Н.П.

-

старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського;
Дяченко Н.І.

-

методист навчально-методичного кабінету виховної роботи і шкільних бібліотек обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського;
Міцай Ю.В.

-

завідуюча навчально-методичним кабінетом виховної роботи і шкільних бібліотек обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського;

Суркова Г.П.

-

директор Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької творчості;
Шолудько А.П.

-

заступник директора навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти в Кіровоградській області.


Додаток 3

до наказу управління освіти і

науки облдержадміністрації

від _10.01.2012р. №_3^ Склад обласної комісії конкурсу

на кращі методичні матеріали

щодо здорового способу життя

«Здорове майбутнє Кіровоградщини»
^

Голова обласної комісії

Бондаренко С.В.

-

доцент кафедри теорії і методики середньої освіти Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, кандидат педагогічних наук.


^ Заступник голови обласної комісії


Тарапака Н.В.

-

завідуюча кафедрою дошкільної та початкової освіти Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, кандидат педагогічних наук, доцент.


^ Члени обласної комісії:


Березан О.П.

-

голова Кіровоградської організації ветеранів фізичної культури, спорту та війни (за згодою);

Гайда Л.А.

-

завідуюча навчально-методичним кабінетом українознавства та краєзнавства Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського;

Дяченко Н.І.

-

методист навчально-методичного кабінету виховної роботи і шкільних бібліотек Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського;

Желєзнова Т.П.

-

завідуюча навчально-методичним кабінетом основ здоров’я, безпеки життєдіяльності та охорони праці Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського;

Коробов М.Г.

-

завідуючий навчально-методичним кабінетом фізичної культури та захисту Вітчизни Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського;


Міцай Ю.В.

-

завідуюча навчально-методичним кабінетом виховної роботи і шкільних бібліотек Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського;

Пугакова Н.Г.

-

методист Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької творчості;

Тиханська Т.І.

-

директор комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання: «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 31 з гімназійними класами, центр дитячої та юнацької творчості «Сузір’я» Кіровоградської міської ради».

Схожі:

Наказ №3 Про проведення обласного конкурсу на кращі методичні матеріали щодо здорового способу життя «Здорове майбутнє Кіровоградщини» iconНаказ №88 смт. Добровеличківка Про підсумки районного етапу обласного конкурсу на кращі методичні матеріали щодо здорового способу життя «Здорове майбутнє Кіровоградщини»
«Про проведення обласного конкурсу на кращі методичні матеріали щодо здорового способу життя «Здорове майбутнє Кіровоградщини», відповідного...
Наказ №3 Про проведення обласного конкурсу на кращі методичні матеріали щодо здорового способу життя «Здорове майбутнє Кіровоградщини» iconНаказ №207 Про підсумки обласного конкурсу на кращі методичні матеріали щодо здорового способу життя «Здорове майбутнє Кіровоградщини»
«Здорове майбутнє Кіровоградщини», з метою формування культури здорового способу життя, створення здоров’язбережувального освітньо-виховного...
Наказ №3 Про проведення обласного конкурсу на кращі методичні матеріали щодо здорового способу життя «Здорове майбутнє Кіровоградщини» iconНаказ №207 м. Кіровоград Про підсумки обласного конкурсу на кращі методичні матеріали щодо здорового способу життя «Здорове майбутнє Кіровоградщини»
«Здорове майбутнє Кіровоградщини», з метою формування культури здорового способу життя, створення здоров’язбережувального освітньо-виховного...
Наказ №3 Про проведення обласного конкурсу на кращі методичні матеріали щодо здорового способу життя «Здорове майбутнє Кіровоградщини» iconНаказ №3 Про проведення обласного конкурсу на кращі методичні матеріали щодо здорового способу життя «Здорове майбутнє Кіровоградщини»
...
Наказ №3 Про проведення обласного конкурсу на кращі методичні матеріали щодо здорового способу життя «Здорове майбутнє Кіровоградщини» iconКонкурс на кращі методичні матеріали щодо здорового способу життя «Здорове майбутнє Кіровоградщини»
Перчунівська зш І-ІІІ ст. Добровеличківської райдержадміністрації Кіровоградської області
Наказ №3 Про проведення обласного конкурсу на кращі методичні матеріали щодо здорового способу життя «Здорове майбутнє Кіровоградщини» iconНаказ №20 смт. Добровеличківка Про участь в обласному конкурсі на кращий методичні матеріали щодо здорового способу життя «Здорове майбутнє Кіровоградщини»
Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 роки, наказу управління освіти науки обласної державної адміністрації...
Наказ №3 Про проведення обласного конкурсу на кращі методичні матеріали щодо здорового способу життя «Здорове майбутнє Кіровоградщини» iconМетодичні рекомендації щодо формування у дітей та підлітків навичок здорового способу життя для класних керівників
Навчання здорового способу життя передбачає систематичний комплекс заходів, спрямованих на усвідомлення здорового способу життя як...
Наказ №3 Про проведення обласного конкурсу на кращі методичні матеріали щодо здорового способу життя «Здорове майбутнє Кіровоградщини» iconНаказ №244 Про заходи щодо підготовки та проведення в районі у 2012 році Року спорту та здорового способу життя
Року спорту та здорового способу життя, з метою пропаганди здорового способу життя, створення сприятливих умов та утвердження сталих...
Наказ №3 Про проведення обласного конкурсу на кращі методичні матеріали щодо здорового способу життя «Здорове майбутнє Кіровоградщини» iconНаказ №42 Про проведення місячника пропаганди здорового способу життя
«Про проведення місячника пропаганди здорового способу життя в навчальних закладах області» та з метою удосконалення інформаційно-просвітницької...
Наказ №3 Про проведення обласного конкурсу на кращі методичні матеріали щодо здорового способу життя «Здорове майбутнє Кіровоградщини» iconМетодичні рекомендації щодо проведення тренінгового курсу з підлітками
Програму «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя» спрямовано на формування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи