Наказ №321 Про приведення до єдиних вимог планування та ведення документації працівників психологічної служби icon

Наказ №321 Про приведення до єдиних вимог планування та ведення документації працівників психологічної служби
Скачати 275.66 Kb.
НазваНаказ №321 Про приведення до єдиних вимог планування та ведення документації працівників психологічної служби
Дата конвертації17.11.2013
Розмір275.66 Kb.
ТипНаказ
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ

м. Полтава


12.09.2013 № 321

Про приведення до єдиних вимог

планування та ведення документації

працівників психологічної служби

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2006 року № 864 «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи освіти Міністерства освіти і науки України», відповідно до листів Міністерства освіти і науки України від 27.08.2000 року № 1/9-352 «Про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України», від 05.03.2008 № 1/9-128, з метою приведення до єдиних вимог планування та ведення документації, підвищення результативності роботи працівників психологічної служби

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити структуру річного плану практичного психолога (додаток 1), соціального педагога (додаток 2), районного (міського) навчально-методичного кабінету (центру) психологічної служби системи освіти, методиста з психологічної служби (додаток 3).

 2. Затвердити перелік та форми документації практичного психолога:

План роботи на рік (додаток 1);

План роботи на місяць (додаток 1, «Змістовна частина»);

Журнал психолого-педагогічного діагностування учнів (студентів, дітей) класу (групи); Індивідуальні картки психолого-педагогічного діагностування (додаток 4);

Протоколи індивідуальних консультацій (додаток 5);

Графік роботи практичного психолога (додаток 6);

Журнал щоденного обліку роботи практичного психолога (додаток 7);

Журнал психологічного аналізу уроків, занять (додаток 8). Психологічний аналіз уроків (занять) здійснюється на запит адміністрації навчального закладу та в рамках участі практичного психолога в атестації педагогічних працівників;

Журнал проведення корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи практичним психологом (додаток 9). Журнал спостережень за дитиною (группою дітей) (додаток 10)1.

 1. Затвердити перелік документації директора (завідувача) районного (міського) навчально-методичного кабінету (центру) психологічної служби системи освіти, методиста з психологічної служби (додаток 11).

 2. Педагогічним працівникам, які працюють перші три роки на посаді працівника психологічної служби планування діяльності здійснювати за річним та щомісячним планом роботи, враховуючи Тимчасові нормативи часу на основні види роботи практичного психолога, соціального педагога2.

 3. Керівникам місцевих органів управління освіти райдержадміністрацій, міськвиконкомів:

  1. Вжити заходів щодо приведення до єдиних вимог документації та планування практичних психологів, соціальних педагогів, районних (міських) навчально-методичних кабінетів (центрів) психологічної служби системи освіти, методистів з психологічної служби.

  2. Подавати на погодження річні плани роботи психологічної служби району (міста) до Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського щорічно до 25 серпня.

 4. Директорам вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, інтернатних, професійно-технічних навчальних закладів щорічно до 25 серпня подавати на погодження річні плани роботи практичних психологів, соціальних педагогів до Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського.

 5. Керівникам місцевих органів управління освіти райдержадміністрацій, міськвиконкомів, директорам вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, інтернатних, професійно-технічних навчальних закладів заборонити практику ведення документації практичних психологів і соціальних педагогів, яка суперечить вимогам наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2006 р. № 864 «Про планування та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України» та даного наказу.
 1. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора Департаменту – начальника управління вищих навчальних закладів, науки, інноваційних технологій, кадрової, виховної, позашкільної роботи та закладів обласного підпорядкування С. В. Горбаньову.
Директор Департаменту

освіти і науки В.І. Мирошниченко


Додаток 1

до наказу Департаменту освіти і науки

від _______________ № _________


^ Структура річного плану роботи практичного психолога закладу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Директор (завідувач) районного (міського) навчально-методичного кабінету (центру) психологічної служби системи освіти або методист з психологічної служби

_____________ _________________

(підпис) (ПІП)

ЗАТВЕРДЖУЮ3

Директор _______________________

(назва навчального закладу)

_____________ _________________

(підпис) (ПІП)

План

роботи практичного психолога

__________________

(назва навчального закладу)

__________________________

(прізвище, ім’я, по батькові повністю)

на 20 ___-20___ навчальний рік


 1. Аналітична частина

  1. Склад психологічної служби в закладі освіти.

  2. Нормативно-правові документи, на основі яких укладено план роботи.

  3. Аналіз учнівського, студентського, педагогічного, батьківського контингенту, на який спрямовані заплановані заходи.

  4. Обґрунтування запланованих видів робіт за результатами виконання плану роботи психологічної служби за попередній навчальний рік. Аналіз статистичних даних: про що свідчать отримані результати психодіагностики, який прогноз розвитку ситуації на майбутнє, які заходи і з яким змістом необхідно запланувати для покращення ситуації, як змінилася ситуація після виконання певної роботи (профілактичної, просвітницької, корекційної, розвивальної).

  5. Підвищення кваліфікації та атестація працівника, участь у атестації педагогічних працівників закладу освіти.

  6. Що виконано за планом, що не виконано, через які причини.
 1. ^ Цілепокладаюча частина

Проблема, над якою працює заклад______________________________________

Проблема, над якою працює практичний психолог _________________________

Мета (місія) діяльності практичного психолога ____________________________

Завдання ____________________________________________________________

Очікувані результати __________________________________________________


 1. ^ Змістовна частина

№ з/п

Вид роботи, зміст роботи

Цільова група

Термін проведення

Примітки

місяць

число

1.

Психодіагностична робота4 (вказати, що діагностується, назви та авторів методик, тестів, опитувальників)

2.

Консультаційна робота

3.

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота (тренінги, заняття, ділові ігри тощо)5

4.

Психологічна просвіта

5.

Навчальні діяльність (факультативи, курси за вибором, психологічний гурток)

6.

Організаційно-методична робота

7.

Зв’язки із громадськістюПрактичний психолог (ПІП) підпис


Ректор ПОІППО
В.В.Зелюк


Додаток 2

до наказу Департаменту освіти і науки

від _______________ № _________


^ Структура річного плану роботи соціального педагога закладу освіти

ПОГОДЖЕНО:

Директор (завідувач) районного (міського) навчально-методичного кабінету (центру) психологічної служби системи освіти або методист з психологічної служби

_____________ _________________

(підпис) (ПІП)

ЗАТВЕРДЖУЮ6:

Директор _______________________

(назва навчального закладу)

_____________ _________________

(підпис) (ПІП)

План

роботи соціального педагога

__________________

(назва навчального закладу)

__________________________

(прізвище, ім’я, по батькові повністю)

на 20 ___-20___ навчальний рік


 1. Аналітична частина

  1. Склад психологічної служби в закладі освіти.

  2. Нормативно-правові документи, на основі яких укладено план роботи.

  3. Аналіз учнівського, студентського, педагогічного, батьківського контингенту, на який спрямовані заплановані заходи.

  4. Обґрунтування запланованих видів робіт за результатами виконання плану роботи психологічної служби за попередній навчальний рік. Аналіз статистичних даних: про що свідчать отримані результати психодіагностики, який прогноз розвитку ситуації на майбутнє, які заходи і з яким змістом необхідно запланувати для покращення ситуації, як змінилася ситуація після виконання певної роботи (просвітницької, профілактичної, корекційної, розвивальної).

  5. Підвищення кваліфікації та атестація працівника.

  6. Що виконано за планом, що не виконано, через які причини.

 2. Цілепокладаюча частина

Проблема, над якою працює заклад______________________________________

Проблема, над якою працює соціальний педагог_________________________

Мета (місія) діяльності соціального педагога ____________________________

Завдання ____________________________________________________________

Очікувані результати __________________________________________________

^ III. Змістовна частина


№ з/п

Функції по роботі з учнями (дітьми), медпрацівниками, батьками, органами держадміністрацій та місцевого самоврядування7

Термін проведення

Де і з ким проводиться

Примітки

місяць

число

1.

Діагностичні 8(вказати, що діагностується, назви методик, тестів, опитувальників, їх авторів)

2.

Прогностичні

3.

Консультативні

4.

Захисні

5.

Профілактичні9

6.

Соціально-перетворювальні

7.

ОрганізаційніСоціальний педагог (ПІП) підпис
Ректор ПОІППО
В.В.ЗелюкДодаток 3

до наказу Департаменту освіти і науки

від _______________ № _________
^ Структура річного плану роботи психологічної служби району (міста)10

ПОГОДЖЕНО:

Директор (завідувач) навчально-методичного кабінету (центру) психологічної служби ПОІППО _____________ _________________

(підпис) (ПІП)

ЗАТВЕРДЖУЮ11:

Начальник відділу (управління) освіти райдержадміністраціії (міськвиконкому)

(керівник методичною установою) _______________________

(назва установи)

_____________ _________________

(підпис) (ПІП)


План

роботи психологічної служби ________________________ району (міста)


на 20 ___-20___ навчальний рік


(посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника психологічною службою району, міста)

I. Аналітична частина

1.1. Склад психологічної служби в системі освіти району (міста). Забезпеченість у відсотках. Освітній та кваліфікаційний рівень.

1.2. Нормативно-правові документи, програми, на основі яких укладено план роботи.

1.3. Аналіз освітньої ситуації, проблем на вирішення яких спрямовані заплановані заходи психологічної служби.

1.4. Обґрунтування запланованих видів робіт за результатами виконання плану роботи психологічної служби за попередній навчальний рік. Аналіз статистичних даних: про що свідчать отримані результати досліджень, опитувань, який прогноз розвитку ситуації на майбутнє, які заходи і з яким змістом необхідно запланувати для покращення ситуації, як змінилася ситуація після виконання певної роботи (контрольно-аналітичної, запровадження програм, психолого-управлінського консультування). Якого характеру та змісту надійшли звернення до працівників служби та яким чином передбачено підвищення ефективності надання послуг.

1.5. Який відсоток учнів району (міста) охоплений факультативами, курсами за вибором, гуртками з психології. Назва програм, автор, ким затверджені.

1.6. Підвищення кваліфікації та атестація працівника, участь у атестації педагогічних працівників району (міста).

1.7. Що виконано за планом, що не виконано, через які причини.


^ II. Цілепокладаюча частина

Проблема, над якою працює методичний кабінет (центр), відділ (управління) освіти _______________________________________________________________

Проблема, над якою працює психологічна служба__________________________

Мета (місія) діяльності психологічної служби______________________________

Завдання ____________________________________________________________

Очікувані результати __________________________________________________


^ III. Змістовна частина

№ з/п

Вид роботи, зміст роботи

Термін проведення

Форма узагальнення

Примітки

місяць

число1.

Контрольно-аналітична діяльність

2.

Організаційно-методична діяльність

3.

Психолого-управлінське консультування

4.

Соціально-психологічні дослідження

5.

Психологічна експертиза

6.

Виконання державних, регіональних програм


Посада, ПІП _____________________________ підпис
Ректор ПОІППО
В.В.Зелюк


Додаток 4

до наказу Департаменту освіти і науки

від _______________ № _________Журнал психолого-педагогічного діагностування учнів (студентів, дітей) класу (групи)

Учнів (дітей, студентів)_______________ класу (групи)

1 сторінка

* До колонок заносяться соціально-демографічні дані


№ з/п

Список учнів класу, ПІП

(дітей, студентів групи)


1*

2*

3*

4*

5*

2 сторінка

№ з/п

Список учнів класу,

(ПІП дітей, студентів групи)Назва методики

Назва методики

Назва методики

Примітки

Короткий результат

Короткий результат

Короткий результат


Індивідуальна картка психолого-педагогічного діагностування

Учня (вихованця, студента) ___________________ 12

(ПІП)

____________

(назва навчального закладу)№ з/п

Дата проведення

Назва методики результати (кількість відповідно до кількості показників, які визначаються тестом або методикою)

Короткий результат. Висновки та рекомендації планування корекційної роботи
Ректор ПОІППО
В.В.Зелюк
Додаток 5

до наказу Департаменту освіти і науки

від _______________ № _________


Протоколи індивідуальних консультацій


№ з/п

Дата проведення

ПІП клієнта13

Проблема звернення

Короткий запис змісту консультаціїРектор ПОІППО
В.В.ЗелюкДодаток 6

до наказу Департаменту освіти і науки

від _______________ № _________


Графік роботи практичного психолога

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор (назва навчального закладу)___________________________

______________ ___________________

(підпис) (ПІП)

Графік роботи практичного психолога _______________________________

(назва навчального закладу) ___________________________ (ПІП)


Дні тижня

Інтервали робочого часу

З ______________ год.

По ______________ год.

ПонеділокВівторокСередаЧетверП’ятниця
Графік роботи практичного психолога укладається на початку навчального року виходячи з навантаження практичного психолога, затверджується директором навчального закладу та зберігається у кабінеті директора, копія  у кабінеті практичного психолога.

Один день на тиждень (за умови навантаження 1 ставка) передбачати для відвідування практичними психологами інтервізійних, супервізійних груп, семінарів, нарад, отримання професійних консультацій у кабінетах (центрах) психологічної служби, методиста з психології (п.1.8 наказу Головного управління освіти і науки Полтавської ОДА від 29.03.2012 № 181 «Про підвищення ефективності діяльності психологічної служби».
Ректор ПОІППО
В.В.ЗелюкДодаток 7

до наказу Департаменту освіти і науки

від _______________ № _________
Журнал щоденного обліку роботи практичного психолога


Дата

К-сть год.

Вид роботи

Короткий зміст роботи

З ким проводилась

К-сть чоловікРектор ПОІППО
В.В.ЗелюкДодаток 8

до наказу Департаменту освіти і науки

від _______________ № _________


Журнал психологічного аналізу уроків, занять практичним психологом14


Дата спостереження:

«____» _______20__р.

Учитель (вихователь) _________________________________

(ПІП)
Хід уроку

Аналіз спостережень

Шкала оцінювання

Відповідність

Часткова відповідність

Невідповідний повністю

 1. Навчальна діяльність та емоційний стан учнів (дітей, студентів)

Психологічні фактори організаційного моменту

Вивчення стилю спілкування

Встановлення діагнозу та прогнозу майбутнього уроку

 1. Структура та динаміка уроку (заняття, заходу)

Аналіз змісту уроку

Техніка уроку

 1. Аналіз діяльності вчителя (вихователя)

Використання методів та прийомів

Усвідомлення, засвоєння, закріплення знань, умінь, навичок

Рівень уроку: ________________________________________________________

Висновки, рекомендації: ______________________________________________

Практичний психолог _______________________________ (ПІП)

(підпис)


Ректор ПОІППО В. В. Зелюк


Додаток 9

до наказу Департаменту освіти і науки

від _______________ № _________
Журнал проведення корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи практичним психологом

______________________________________________________________

(назва навчального закладу)


№ з/п

Список учнів

Форма роботи

Тематика роботи

Методи роботи

Дата проведення.

Облік відвідування

Інд.

Групова

Ректор ПОІППО
В.В.ЗелюкДодаток 10

до наказу Департаменту освіти і науки

від _______________ № _________
Журнал спостережень за дитиною (групою дітей)№ з/п

Дата

Прізвище, ім'я дитини / Група

Мета спостереження

Коротко аналіз поведінки

Висновки та рекомендаціії
Ректор ПОІППО
В.В.Зелюк

 


Додаток 11

до наказу Департаменту освіти і науки

від _______________ № _________


Перелік документації директора (завідувача) районного (міського) навчально-методичного кабінету (центру) психологічної служби системи освіти, методиста з психологічної служби

 1. Положення про районний (міський) навчально-методичний кабінет (центр) психологічної служби.

 2. Посадова інструкція директора (завідувача) районного (міського) навчально-методичного кабінету (центру) психологічної служби, методиста з психологічної служби.

 3. Нормативно-правова база, яка регулює діяльність психологічної служби (Положення, накази, розпорядження, рекомендації).

 4. Річний та щомісячний план роботи (у вигляді єдиного документу). Річний план роботи психологічної служби є складовою річного плану відділу (управління) освіти або методичної установи.

 5. Доповідні записки, довідки щодо вивчення стану роботи працівників психологічної служби, стану розвитку психологічної служби району (міста).

 6. Матеріали експертизи психологічного, соціологічного інструментарію (протоколи засідань експертної комісії, соціологічний, психологічний інструментарій).

 7. Матеріали колегій відділів (управлінь) освіти, на яких розглядалися питання розвитку та діяльності психологічної служби.

 8. Журнал консультацій (звернень).

 9. Матеріали досліджень, анкетувань, які проведені у районі (місті), рекомендації за результатами (аналітичні звіти).

 10. Аналітичну та статистичну звітність про роботу працівників психологічної служби району (міста).

Ректор ПОІППО
В.В.Зелюк
Проект наказу вносить:

завідуюча центром практичної психології і соціальної роботи Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. ОстроградськогоК. М. Муліка
1 Журнали проведення корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи, спостережень за дитиною, групою дітей обов’язкові для практичних психологів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), дошкільних навчальних закладів (дитячих будинків) інтернатного типу та центрів розвитку дитини.


2 Додаток 6 до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2006 р. № 864 – для практичних психологів; додаток 1 до листа Міністерства освіти і науки України від 05.03.2008 р. № 1/9-128 – для соціальних педагогів.

3 Річний план роботи практичного психолога затверджується керівником навчального закладу після погодження директора (завідувача) районного (міського) навчально-методичного кабінету (центру) психологічної служби системи освіти, методиста з психологічної служби відповідно до структури психологічної служби системи освіти України (лист МОН України від 27.08.2000 р. № 1/9-352 «Про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України»).


4 Соціологічний, психологічний інструментарій, який використовується у закладах освіти повинен мати відповідну експертну оцінку (наказ МОН України від 20.04.2001 р. № 330 «Про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України»).

5 Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота передбачає наявність відповідних програм, затверджених експертною комісією.

6 Річний план роботи соціального педагога затверджується керівником навчального закладу після погодження завідувача (директора) центру практичної психології і соціальної роботи або методиста з психології відповідно до структури психологічної служби системи освіти України (лист МОН України від 27.08.2000 р. № 1/9-352 «Про планування діяльності , ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України»).

7 Луценко Ю.А. Організаційно-функціональні засади діяльності соціального педагога // Освітні моделі та технології роботи соціального педагога : навчально-методичний посібник / [Гайдар М.В., Іванова І. В., Козак Н. Г. та ін.]; за ред. Я. В. Сухенко. – Полтава : ПОІППО, 2012. – 228 с.

8 Соціологічний, психологічний інструментарій, який використовується у закладах освіти має мати відповідну експертну оцінку (наказ МОН України від 20.04.2001 р. № 330 «Про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України»).


9 Профілактична та соціально-перетворювальна функції передбачають наявність просвітницьких, розвивальних програм, затверджених відповідно до Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України.


10 Формат аркуша – альбомний.

11 Річний план роботи психологічної служби району (міста) затверджується керівником місцевого органу управління освіти райдержадміністрації (міськвиконкому) або керівником методичної установи після погодження завідувача навчально-методичного кабінету (центру) психологічної служби ПОІППО (лист МОН України від 27.08.2000 р. № 1/9-352 «Про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України»).

12 Індивідуальні картки психолого-педагогічного діагностування обов’язково запроваджуються для учнів (дітей, студентів) «групи ризику» та щодо яких здійснюється корекційна робота


13 За потреби прізвище, ім’я, по батькові клієнта кодується

14 Форма журналу психологічного аналізу уроків, занять практичним психологом може змінюватися залежно від типу навчального закладу та мети проведення аналізу
Схожі:

Наказ №321 Про приведення до єдиних вимог планування та ведення документації працівників психологічної служби iconПлан роботи школи „Молодого психолога та соціального педагога на 2011-2012 н р. №п/п Тема Дата 1 Становлення молодого спеціаліста
Ведення документації. Вимоги до планування та звітності в роботі працівників психологічної служби
Наказ №321 Про приведення до єдиних вимог планування та ведення документації працівників психологічної служби iconНаказ №178 Про використання обов’язкової ділової документації нового зразка
України від 10. 05. 2011 р. №423 «Про затвердження єдиних зразків обов’язкової документації у загальноосвітніх закладах усіх типів...
Наказ №321 Про приведення до єдиних вимог планування та ведення документації працівників психологічної служби iconНаказ №56 Про проведення ІІІ форуму працівників психологічної служби
Провести ІІІ форум працівників психологічної служби освіти міста у третій декаді березня 2013 року
Наказ №321 Про приведення до єдиних вимог планування та ведення документації працівників психологічної служби iconНаказ №56 Про проведення ІІІ форуму працівників психологічної служби
Провести ІІІ форум працівників психологічної служби освіти міста у третій декаді березня 2013 року
Наказ №321 Про приведення до єдиних вимог планування та ведення документації працівників психологічної служби iconМетодичні рекомендації щодо проведення та оформлення корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи практичним психологом
Наказ мон від 20. 04. 2001 №330), Листом мон про планування діяльності, ведення документації та звітності усіх ланок психологічної...
Наказ №321 Про приведення до єдиних вимог планування та ведення документації працівників психологічної служби iconНаказ №16 /01-4 Про вивчення роботи педагогічних працівників району котрі атестуються у 2014 р
Відповідно до плану роботи відділу освіти на 2014 рік і з метою здійснення контролю за підготовкою до атестації педагогічних працівників...
Наказ №321 Про приведення до єдиних вимог планування та ведення документації працівників психологічної служби iconМетодичні рекомендації щодо проведення та оформлення корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи практичним психологом Колесова І. А методист районного
Наказ мон від 20. 04. 2001 №330), Листом мон про планування діяльності, ведення документації та звітності усіх ланок психологічної...
Наказ №321 Про приведення до єдиних вимог планування та ведення документації працівників психологічної служби iconПро проведення ІІІ форуму працівників психологічної служби міста
На виконання наказу відділу освіти Ізюмської міської ради від 12. 02. 2013 року №56 буде проведений урочистий захід – ІІІ форум працівників...
Наказ №321 Про приведення до єдиних вимог планування та ведення документації працівників психологічної служби iconНаказ №704 Про ведення документації у навчальних закладах Хмельницького району
Про затвердження Випуску 1 „Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності” Довідника кваліфікаційних...
Наказ №321 Про приведення до єдиних вимог планування та ведення документації працівників психологічної служби iconНаказ №268 Про проведення районних досліджень працівниками психологічної служби
«Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи