Проблема, над якою працює вчитель: розвиток творчого потенціалу учня, завдяки принципу активності icon

Проблема, над якою працює вчитель: розвиток творчого потенціалу учня, завдяки принципу активності
НазваПроблема, над якою працює вчитель: розвиток творчого потенціалу учня, завдяки принципу активності
Сторінка1/5
Дата конвертації03.01.2013
Розмір0.69 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5

ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ ВЧИТЕЛЬ:

РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧНЯ, ЗАВДЯКИ

ПРИНЦИПУ АКТИВНОСТІ


Знання відносне, тим часом

як пошук істини нескінченний.

О.Потебня

Розділ І

Провідною ідеєю освіти на сучасному етапі в українській державі є гуманізація, адже гуманітарна освіта є засобом і сферою формування державного етносу, розвитку особистості як найвищої цінності суспільства.

Щоб забезпечити ефективність навчання, повноцінність уроку, поєдную репродуктивну і пошукову діяльність.

Учень − не пасивна фігура педагогічного процесу, тому прагну дати йому не лише певний вантаж знань, а й навички мислити, стимулювати розвиток його пізнавальних сил, роботу думки, постійну потребу вчитися, самостійно здобувати знання, спостерігати, досліджувати.

Ідеалом сучасного навчання є особистіть не з енциклопедично розвиненою пам’яттю, а з гнучким розумом, з швидкою реакцією на все нове, з повноцінними, розвинутими потребами дальшого пізнання та самостійної дії, з добрими орієнтувальними навичками й творчими здібностями.

Тому на кожному уроці ставляю собі за мету − розвивати творчий потенціал учня. Для цього розглядаю дитину як цілісну, активну, діяльну людину. Учень-творець свого вдалого «Я».

Крізь призму діяльності дитини переходжу до вирішення проблеми розвитку та творчих здібностей кожного школяра.

Учень на уроці – це мій «партнер».

Тому стараюсь будувати навчальний процес так, щоб сприяти свідомій співучасті особистості, яка освоює предмет, у відтворенні його по змісту.

Нинішній спосіб викладання зарубіжної літератури має створити умови для духовного самовдосконалення, самореалізації і самоутвердження дитини. Тому на уроках будую педагогічний процес в жанрі діалогізації.

Кожен учень повинен знайти істину, тобто шлях пізнання.

О.Потебня сказав: «Знання відносне, тим часом як пошук істини нескінченний». І головним для вчителя вважаю залучення учня до процесу пошуку. Педагогічний процес на уроках мови і літератури будую за принципом діалогу, імпровізації. Важливою умовою при цьому вважаю цінно-смислову рівність дорослого й дитини, тобто кожен пізнає світ без обмежень.

Для реалізації свого життя зараз і в майбутньому дитина мусить вибрати для себе той чи інший ідеал.

Зарубіжна література відкриває безмежний світ, у якому можна «працювати над собою» - набувати знання, розвивати самоаналіз. Адже кожна людина відкриває і вирішує для себе питання: хто я, для чого прийшла у цей світ, яке моє місце у ньому, який сенс мого життя, на основі яких цінностей я повинна робити вибір свого життєвого шляху, визначити мету і значення своєї діяльності, вибирати засоби їх досягнення. Для відповідей на ці запитання важливе не здобуття різноманітних знань, а їх смисл і мета.

Отже методика створює умови, яким шляхом буде йти дитина.

А одним із принципів методики, я вважаю, є психоаналіз в навчанні, який полягає у розумінні психіки дитини як структури, відмінної від психіки зрілої людини.

Важливим для себе, як вчителя словесності, вважаю принцип активності учня. Його знання, розумовий, духовний та культурний розвиток повинні спиратися на власні зусилля. Особливу вартість для дитини має шлях, який він пройде, розв’язуючи поставлену перед нею проблему. Учень оволодіє методом праці, який у майбутньому зможе застосувати до аналогічних завдань. Цей принцип допоможе йому виробити в собі впевненість у власній вартості, у тому, що він сам дасть собі раду і власними зусиллями зуміє подолати труднощі, які траплятимуться на його життєвій дорозі.

У зв’язку з цим частина програмного матеріалу опрацьовується учнем самостійно. Я додаю низку запитань репродуктивного(відтворюваного) і продуктивного (творчого) характеру.

Час від часу учень звертається до мене за консультаціями і порадами, виробляючи таким чином власну позицію щодо запропонованого йому матеріалу.

Отже, я не займаю домінуюче становище в класі. Мій голос стає рівноправним. Я лише допомагаю учневі знайти власну правду, діяти творчо і самостійно, враховувати його індивідуальні особливості та інтереси. У контексті особистісно зорієнтованого навчання це дає змогу виявити нетрадиційне мислення, і здатність до нестандартних рішень.

Розділ ІІ

Урок-гра «Детективи»


^ Тема. Г.К.Андерсен. «Снігова королева». Перемога щирих людських стосунків над багатством Снігової королеви.

Мета: допомогти учням глибше усвідомити ідейно-художній зміст казки, зацікавити твором, спонукати до самостійного вдумливого читання; розвивати уяву, логічне та образне мислення, вміння переказувати, вибирати головне, висловлювати власні судження; виховувати доброту і людяність.

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань.

Обладнання: портрет письменника, збірки його творів, ілюстрацій до них, набір карток із завданнями.

Теорія літератури: казка, докази, аргументи, факти, висновки, головні та другорядні герої.


^ Хід уроку

I. Повідомлення теми й мети уроку


II. Мотивація учбової діяльності


III. Актуалізація опорних знань

1. Слово вчителя. Ми ознайомилися зі змістом казки Г.Андерсена «Снігова Королева». Твір має цікавий, захоплюючий сюжет, містить багато несподіванок, інтриг.

Отож, пропоную гру «Детективи». Для початку перевіримо ваші здібності до цієї справи.

Умови гри: учень-асистент пише на аркуші ім'я одного з героїв казки і не показує його. Інші учні задають йому три питання, на які він може відповісти лише «так» чи «ні».


1. Це людина? (ні)

Вона жіночої статі? (так)

Ця дійова особа красива, могутня? (так)

(Снігова Королева )

2. Це хлопчик? (ні)

Цей персонаж багато мандрував? (так)

Ця дійова особа досягла своєї мети? (так)

(Герда)

3. Цей герой жив у місті; в будинку? (ні)

Він злий? (так)

Це головний герой? (ні)

(Троль )

4. Це дівчинка? (ні)

У нього були друзі? (так)

Він страждав? (так)

(Кай)

5. Це людина похилого віку? (так)

Вона мала сад? (так)

Вона розповідала казки? (ні)

(Бабуся-чарівниця)

  1. Батьки цього героя були злочинцями? (так)

Це особа чоловічої статі? (ні)

Цей персонаж їздить на коні? (так)

(Маленька розбійниця)

7. Це людина? (ні)

Це зла істота? (ні)

Вона має пару? (так)

(Ворона)

Обираються три учні, які найкраще відгадували за Головних Детективів.


IV. Основний зміст роботи

1. Учитель. У детективне агентство подано три заяви: про зникнення хлопчика Кая, зникнення дівчинки Герди та про дивну поведінку людей під впливом якоїсь невидимої речовини чи навіть зброї. Наші детективи й займуться розслідуванням цих справ.

^ Детектив 1-й з'ясовуватиме обставини зникнення хлопчика, Детектив 2-й − дівчинки, а Детектив 3-й розслідуватиме причини дивної поведінки людей, які стали бачити все навиворіт, їм необхідно опитати свідків, зробити висновки. Клас ділиться на три групи свідків (для кожного детектива). У межах груп розподіляються ролі.

^ Для Детектива 1-го: діти на майдані, Герда, голуби, білі кури-сніжинки.

Для Детектива 2-го: бабуся-чарівниця, Королевич і Королівна, Крук, Ворона, маленька розбійниця, північний Олень, Лапландка, Фінка.

^ Для Детектива 3-го: Герда, Кай, бабуся, жителі міста, Снігова Королева, янголи небесні.

2. Учні по черзі розповідають від імені своїх героїв, що вони знають з даної справи, Детективи задають навідні питання і роблять висновки.

^ Детектив 1-й: що Кая тримає в заручниках Снігова Королева.

Детектив 2-й: що Герда пішла на розшуки свого названого брата.

Детектив 3-й: що учні злого троля розбили дзеркало, яке все спотворювало, і скалки потрапили до ока або, навіть, у серця людей. Через це люди бачили все лише погане й ставали безсердечними, злими та байдужими.

3. Щоб завершити справи, Детективам потрібно:

1-му (разом з групою): розшифрувати слово, яке розіб'є чари Снігової Королеви. Для цього слід закреслити десять літер:

двеісячтьнлітсетрь

(Відгадка: слід закреслити букви, які складають слова «десять літер» і залишиться слово "Вічність".)

2-му (разом з групою): дотримуючись сюжету, знайти правильний шлях Герди

Герда Фінка Маленька Бабуся-

розбійниця чарівниця

Річка Крук і Королівна Лапландка

Ворона і Королевич

Північний Палац Снігової

Олень Королеви

3-му (разом із групою): ходом шахового коня розшифрувати слова, які означають те, що може подолати дію кривого дзеркала злого троля:нізм


гу
малю


вістьро
бов
лидоб
спра
вед
(Відповідь: Добро, Любов, Справедливість, Гуманізм.)


Учитель. Залишається визначити рейтинг Детективів. Для цього потрібно виконати кілька завдань на професійну уважність (місця визначаються за кількістю набраних балів;

виконується письмово на аркушах або на дошці − якщо є можливість відокремити учасників).

У швидкому темпі:

1) Які квіти нагадали Герді про Кая?

(Троянди)

2) Хто був «злючий-презлючий, наче сам чорт»?

(Троль)

3) Хто віз санчата Кая?

(білі кури)

4) Що Герда пообіцяла подарувати річці за те, що вона скаже, де Кай?

(червоні черевички)

5) Чиє обличчя − привітне, миле, кругленьке і рожеве, як троянда?

(Герди)

6) У кого «прекрасне, розумне, вродливе обличчя»?

(у Снігової Королеви)

7) Що Кай робив у Снігової Королеви вночі, а що вдень?

(Вночі дивився на місяць, удень спав)

8) Що Снігова Королева обіцяла подарувати Каєві, якщо він складе слово «Вічність»?

(свободу й нові ковзани)

9) На кого Герда подумала, що це її брат?

(на Королевича)

10) Хто любив дратувати звірів і птахів?

(Маленька розбійниця)

11) Хто про кого сказав: «Хіба ти не бачиш, яка велика її сила? Хіба не бачиш, як підкоряються їй люди і тварини?»

(Фінка про Герду)

12) Хто допоміг Герді подолати військо Снігової Королеви?

(грізні янголи)

(Цю ж роботу можуть одночасно виконувати й інші учні за партами. Кращі отримують оцінки.)


V. Закріплення знань, умінь і навичок

1. Учитель (проблемні питання).

− Г.Андерсен сказав: «Саме з дійсності й виростає найдивніша казка!» Про яку дійсність тут може йти мова?

− Як ви думаєте, чому люди бувають злими? Як, на ваш погляд, їм допомогти позбутися «скалки із дзеркала злого троля»?

(Можна використати інтерактивну вправу "Мікрофон".)


VI. Підсумок уроку
VII. Домашнє завдання

Північний Олень, прийшовши до хатинки лапландки, «розповів усю історію Герди, але спочатку свою власну, − вона здавалася йому набагато важливішою». Вигадайте історію Оленя і розкажіть її в художній формі.

Урок-інсценізація

Тема. Мацуо Басьо. Хоку. Одухотворення природи − характерна ознака японської культури.

Мета: допомогти учням глибше ознайомитися з японською культурою та літературою, їхніми особливостями, викликати інтерес до хоку Мацуо Басьо; розвивати образне мислення, навички виразного читання та сприйняття хоку, висловлення власних думок, вражень та асоціацій, які вони викликають; виховувати повагу до самобутності культури будь-якого народу як необхідну рису сучасної людини; любов до природи.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: портрет письменника, збірки його творів, ілюстрації до них; карти Японії, японські пейзажі, картини; ікебана, бансай та інші особливі види оригінального японського мистецтва.

Теорія літератури: хоку (хайку).

Хід уроку


І. Повідомлення теми й мети уроку


II. Мотивація учбової діяльності

Хто не знає найкращу у світі японську техніку − автомобілі, комп'ютери, телевізори, магнітофони, відео й багато чого іншого! Але японці славляться не лише цим, а й особливою самобутньою культурою, традиціями, серед них і літературними.

Сьогодні ми побуваємо в гостях у японському домі, а допоможуть нам задовольнити свою цікавість господарі дому та гід.


III. Основний зміст роботи

1. Інсценівка «Гостювання в японському домі».

Гід. Доброго ранку! (Ми бажаємо один одному добра й щастя, які має принести новий ранок.)

Господарі дому (японці). Охайо годзаїмас! (Ми обидва рано встали й збираємося працювати.)

^ Гід. Цікаве у вас вітання!

Господар. Так, наша народна мудрість говорить: «Хороша людина − працьовита людина». У нас, японців, дуже мало землі, де б ми могли вирощувати рис і овочі, мало природних ресурсів. Тому добробуту ми можемо досягти лише своєю ретельною працею.

Господиня. Наша природа надзвичайно красива і разом з тим жорстока та підступна. Так і чекай то землетрусу, то тайфуну, то цунамі або повені, які знищать поля, зруйнують будівлі. Відновлювати все втрачене дуже важко, а тим більше самому. Тому ми дуже дружні, за діло беремося цілою общиною. Ви помітили, що навіть наші будинки із сусідськими стоять зовсім поруч один від одного. Стіни в наших оселях розсувні «сьодзі», які легко можна замінити після дії стихійного лиха, і це не так небезпечно. Крім того, такі стіни дають відчуття близькості з родиною, сусідами, розвивають стриманість у розмові (звук добре через них проникає). У нашій мові майже немає брутальних виразів. «Намагайся здаватися кращим, ніж ти є», − здавна говоримо ми своїм дітям.

^ Гід. А що це у вас за дзвіночки на вході, папірці якісь, почеплені?

Господар. Це наша давня традиція. На тих папірцях − вірші. Віршовані рядки можна у нас побачити скрізь − і на какемоно (на картинах), і на кокесті (дерев’яних ляльках), і просто на предметах побуту (рушниках, серветках). Вірші ми читаємо вдома і в кафе, наодинці і з друзями. Вони допомагають нам висловлювати свій настрій і краще осмислити себе та світ. Ви не знайдете у нашій поезії прямо переданих почуттів. Усе створюється за допомогою натяків, іносказань − через образи природи, окремі деталі навколишнього світу.

Господиня. Наші вірші можуть зрозуміти лише той, хто любить природу, вміє насолоджуватися розквітлою трояндою чи туманом, що прозорим серпанком огортає гори. У нас є навіть такі свята, як «милування квітами» (коли цвіте сакура − японська вишня), «милування повним місяцем». А наші неповторні види мистецтва: ікебана (складання букетів), бансай (вирощування карликових дерев), орігамі (складання фігурок з паперових мистецтв), нецке (скульптурні мініатюри) і багато іншого. (Демонструє зразки, які є, або їх фото).

Господар. Ми, японці, вчимося гармонії у природи. У наших садах, парках ми не допускаємо симетрії у плануванні, бо вона спотворює природний вигляд речей. Там ростуть не тільки дерева, а ще й розсипані камені різного розміру, що нагадують гірські схили. А наш знаменитий «філософський сад»! Уся ця краса відбивається у віршах хоку, танка, тому ми дуже поважаємо своїх поетів, особливо Мацуо Басьо.

Гід. Японці люблять спокій, зосередженість, розмірковування на самоті. Поміркуймо й ми над сторінками підручника.

2. Самостійне читання статті підручника про Мацуо Басьо та хоку.

3. Запис до літературознавчого словничка визначення хоку, його особливостей.

Господар. Ми, японці, любимо розповідати про випадок, який стався ще дуже давно: один чоловік, пізно повернувшись додому, застав у себе вдома грабіжника. Злочинець, злякавшись, почав вимолювати прощення і тут же зімпровізував хоку. Хазяїн теж відповів віршами. Поетичне змагання призвело до глибокої ночі, після чого господар відпустив злодія, нагородивши його за неабиякий поетичний талант. Ось так то!

Гід. Жодна гостина в японському домі не обходилася без читання поетичних творів, особливо хоку.

Почитаймо хоку й ми.

4. Виразне читання хоку.

5. Обмін враженнями про прочитане. Гості (учні) за бажанням читають той хоку, який сподобався найбільше, пояснюють чому, які асоціації, почуття цей вірш викликав.

6. Порівняння хоку в перекладах різних авторів. Проблемне питання:

− Чому ці переклади інколи такі різні?

Наприклад:

На всохлу гілку

Сів ночувати крук.

Глибока осінь.

(Переклад Г. Гуркова)

Засохла гілка −

крука притулок.

Осінній вечір.

(Переклад І. Бондаренка)

На голій гілці

крук самотній

Осінній вечір...

(Переклад А. Сіренка)

Господар. У Мацуо Басьо є такий вірш:

Весняний дощ!

Шкода мені людей,

які не вміють вірша написати.

Не будемо розчаровувати поета й спробуємо самі скласти хоку за власними спостереженнями.

7. Поетичне змагання − ланцюжок, починаючи з учителя.

Наприклад:

Біжу до вулика

збирати мед знань.

Синець під оком.

* * *

Рятівний дзвінок.

Прощавай, моя двійко!

Більше не побачимось.

* * *

Тиша... І чутно,

як мріють думки над класом.

Контрольна робота.

Гід. А тепер спробуйте розшифрувати і пояснити японське прислів'я, яке дуже подобалося Ма-цуо Басьо з дитинства:

Перлина ховатись непоказній

оболонці у полюбляє

(Перлина полюбляє ховатись у непоказній оболонці.)


IV. Домашнє завдання

Вивчити 3-5 хоку напам'ять, зробити до них ілюстрації; підготувати цікаві факти про Японію та її культуру; вміти визначати поняття хоку, назвати його жанрові ознаки.


^ Уpoк-рольова гра з елементами інтерактивних технологій «Мікрофон», метод «Прес», «Займи позицію»


  1   2   3   4   5Схожі:

Проблема, над якою працює вчитель: розвиток творчого потенціалу учня, завдяки принципу активності iconПрохніцька Олена Леонідівна, педагог-організатор Новосільської зош І-ІІІ ст., старший вчитель
Проблема над якою працює: «Формування громадянської і творчої активності школярів»
Проблема, над якою працює вчитель: розвиток творчого потенціалу учня, завдяки принципу активності iconКарта педагогічного досвіду П.І. По б. Проблема, над якою працює вчитель

Проблема, над якою працює вчитель: розвиток творчого потенціалу учня, завдяки принципу активності iconБешлеу Іван Леонович Керівник гуртка спортивного орієнтування Проблема над якою працює : «Формування, розвиток та поглиблення навичок орієнтування в різних місцевостях, прикріплення любові до здорового способу життя»
Проблема над якою працює : «Формування, розвиток та поглиблення навичок орієнтування в різних місцевостях, прикріплення любові до...
Проблема, над якою працює вчитель: розвиток творчого потенціалу учня, завдяки принципу активності iconСтруктура методичної роботи Калюсецької зош І-ІІ ст
Проблема над якою працює педагогічний колектив “Самовираження, самоствердження, самореалізація особистості учня в умовах розбудови...
Проблема, над якою працює вчитель: розвиток творчого потенціалу учня, завдяки принципу активності icon2011 2012 н р. Планування і облік роботи шкільного методичного об’єднання класних керівників Науково-методична проблема, над якою працює школа
«Розвиток життєвих компетенцій учнів та підготовка їх до успіху в сучасних умовах»
Проблема, над якою працює вчитель: розвиток творчого потенціалу учня, завдяки принципу активності iconПлан роботи шмо на навчальний рік
Шмо (вік, освіта, спеціальність за дипломом, посада, педагогічний стаж роботи, рік атестації, встановлена кваліфікаційна категорія,...
Проблема, над якою працює вчитель: розвиток творчого потенціалу учня, завдяки принципу активності iconПланування роботи І облік роботи шкільного методичного обє’днання науково- мктодична проблема, над якою працює школа
Розвиток ключових життєвих компетенцій учнів та їх підготовка до успіху в сучасних умовах життя
Проблема, над якою працює вчитель: розвиток творчого потенціалу учня, завдяки принципу активності iconКартка класного керівника
Проблема, над якою працює у 2012-2013 н р
Проблема, над якою працює вчитель: розвиток творчого потенціалу учня, завдяки принципу активності iconВ. В. вчитель музичного мистецтва зош І ііі ступенів №3 Проблема, над якою працюю: Вивчення народних традицій на урок
...
Проблема, над якою працює вчитель: розвиток творчого потенціалу учня, завдяки принципу активності iconПроблема над якою працює вчитель
Музичне сприймання – основний вид музичної діяльності, оскільки саме воно передує всім іншим. Навіть коли діти на уроках зайняті...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи