Скибіцька Марія Іванівна icon

Скибіцька Марія Іванівна
Скачати 45.16 Kb.
НазваСкибіцька Марія Іванівна
Дата конвертації30.05.2013
Розмір45.16 Kb.
ТипДокументи

Скибіцька Марія Іванівна


кандидат біологічних наук, старший

науковий співробітник

E-mail: mariaskyba@gmail.com

У 1980 році закінчила біологічний факультет Львівського державного університету ім. І.Франка за спеціальністю ботаніка та скерована на роботу в ботанічний сад університету. У 1980-1982рр. – куратор колекції «Систематика вищих рослин». З 1982 р. по 1985 р. навчалася в аспірантурі ЛДУ ім. І.Франка на кафедрі морфології, систематики і фізіології рослин. Після закінчення аспірантури працювала за державним розподілом у ботанічному саду університету на посаді молодшого наукового співробітника відділу тропічних та субтропічних рослин (куратор колекції «Тропічні рослини»). У грудні 1987 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Семенная продуктивность и жизнеспособность семян основных видов злаков Волынского Полесья». З 1989 р. по 1998 р. – науковий співробітник ботанічного саду ЛДУ ім. І.Франка. З 1998 р. переведена на посаду старшого наукового співробітника. У 2006 р. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника.

Член Українського ботанічного товариства.

^ Наукові інтереси:

  • Онтогенез, репродуктивна біологія, інтродукція та колекціонування лікарських рослин

  • Охорона і збереження біорізноманіття природної флори

У 1995 році заснувала у Ботанічному саду колекцію «Лікарські рослини». Для збагачення її таксономічного складу провела інтродукційне випробування понад 2000 видів рослин світової флори. Розробила наукові основи інтродукції лікарських рослин. На сьогодні – куратор колекції лікарських рослин, яка налічує більше 300 видів. У колекції зберігає, вивчає і охороняє рідкісні та зникаючі види рослин. Успішно інтродукувала види Далекого Сходу, Південної Європи, Північної та Південної Америки, Сибіру, Середземномор’я, Кавказу. Середньої Азії, Криму, Південно-Східної Азії. На базі колекції проводить наукові дослідження, консультує виконання курсових, дипломних та дисертаційних робіт.

Автор та співавтор понад 100 наукових праць.

Вибрані публікації
1. Skybitska М.І., Levytska О., Churani L., Martyniak L. Echinacea purpurea (L.) Moench seed productivity // Horticulture and Vegetаble Growing. – Vilnius, 2000. – Vol. 19, №3. - Р. 208-216.
2. Скибіцька М.І., Прокопів А.І. Формування колекції лікарських рослин у ботанічному саду ЛНУ ім. І. Франка // Роль ботанічних садів в зеленому будівництві міст, курортних та рекреаційних зон. – Одеса: ЛАТСТАР, 2002. – С.127 – 131.
3. Скибіцька М.І., Могиляк М.Г. Інтродукція рідкісних лікарських рослин Українських Карпат у Ботанічному саду Львівського національного університету ім. Івана Франка // Ресурсознавство, колекціонування та охорона біорізноманіття: Зб. праць. – Полтава, 2002. – С. 221-225.
4. Скибіцька М.І., Лікарські рослини Українських Карпат // Екологічні проблеми карпатського регіону: Екол. збірник. – Львів: НТШ, 2003. – Т. 12. – С. 316-323.
5. Бучко Н., Кохан М., Скибіцька М.І., Терек О. Ростові та фізіолого-біохімічні показники ювенільних рослин Silybum marianum (L.) Gaertn. за дії регуляторів росту // Біологічні науки і проблеми рослинництва: Зб. наук. праць Уманьського держ. аграрн. ун-ту (спец. випуск). – Умань, 2003. – С. 31-36.
6. Buczko N., Terek O., Tsvilyniuk O., Skybiсka М. Wplyw naturalnego stymulatora na wzrost siewek szalwii (Salvia sclarea L.) // Gospodarowanie metodami ekologicznymi na tle zrownowazonego rozwoju poludniowo-wschodniej Polski: Sesija Naukowa. – Krakow, 2003. – Z. 89. – S. 115 – 121.
7. Скибіцька М.І. Насіннєва продуктивність і біологія проростання насіння рідкісних лікарських рослин Українських Карпат за умов культури // Вісн. Львів. ун-ту. Сер.біол. – 2004. – Вип. 36. – С. 190-197.
8. Скибіцька М.І., Могиляк М.Г. Декоративні багаторічники у колекції лікарських рослин ботанічного саду Львівського національного університету ім. І.Франка // Наук. вісник. Укр.ДЛТУ – 2003. – Вип. 13.5. – С. 384-388.
9. Могиляк М.Г., Скибіцька М.І., Інтродукційне вивчення декоративних рослин родини Asteraceae у ботанічному саду Львівського національного ун-ту ім. Івана Франка // Наук. вісн. УкрДЛТУ. – 2004. – Вип 14.8. – С. 363 – 366.
10. Скибіцька М.І., Федоровська Я.А., Шувар Н. Біологічні особливості розвитку Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin за умов культури // Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Інтродкція. – 2005. – № 9. – С. 56 – 57.
11. Skybitska М.І., Yevtukh V.P., Yavorska N.Y. The rare medicinal plants of the Ukrainian Carpathians under the conditions of introduction // XVII Intern. Botanical Congress. (Vienna, 17-23 july 2005). – Vienna, 2005. – P. 601 – 602.
12. Скибіцька М.І., Могиляк М.Г., Тимчишин Г.В., Щербина М.О., Щерба О.Б. Оцінка, успішності інтродукції рослин з лікарськими властивостями далекосхідної флори у ботанічному саді ЛНУ ім. І. Франка // Наук, записки Терн.НПУ ім. В.Гнатюка. Сер. біол. - 2007. -№3 (33).-С.59-61.
13. Скибіцька М.І., Єфремова О.О.,Мелешко І.Г., Чуйко Т.М. Інтродукція Pulsatilla grandis Wend. і P. latifolia Rupr. для розширення асортименту озеленення // Наук. записки Терн.НПУ ім. В.Гнатюка. Сер. біол. - 2007.
- №3 (33).- С. 74-77.
14. Скибіцька М.І., Борсукевич Л.М., Могиляк М.Г., Щербина М.О., Щерба О.Б., Євтух В.П. Оцінка успішності інтродукції ефіроолійних рослин у Ботанічному саду ЛНУ імені Івана Франка // Биолог. вестник. – 2008. – Т. 12, №1. – С. 24-29.
15. Скварко К.О., Скибіцька М.І., Скрипа І.Д. Вплив лазерної фотоактивації насіння на ростові процеси у Belamcanda chinensis (L.) DC. в умовах інтродукції // Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Інтродукція та збереження біорізноманіття. – 2007. – № 15-17. – С. 84-87.
16. Скибіцька М.І., Прокопів А.І., Борсукевич Л.М. Біологічні особливості рідкісних і ендемічних видів лікарських рослин Українських Карпат в умовах культури // Вісн.  Київ.  ун-ту.  Сер. Інтродукція  та  збереження рослинного  різноманіття.  -2009. - Вип. 24. - С. 166-169.
17. Ковтун С.М., Скибіцька М.І. Сравнительная оценка биологических особен- ностей Nepeta sibirica L. и Nepena subsessilis Maxim. при интродукции в Лесостепи Украины и Прикарпатье // Ботанические исследования на Урале (Пермь, 10-12 ноября 2009 г.). - Пермь, 2009. - С.185-188.
18. Каталог лікарських рослин Ботанічних садів і дендропарків України / Довідковий  посібник за ред. А. П. Лебеди // Л. М. Борсукевич, Н. В. Луцишин, М. Г. Могиляк, А. І. Прокопів, М. І. Скибіцька, О. Б. Щерба та ін. – К.: Академперіодика, 2009. – 159 с.
19. ^ Скибіцька М.І., Прокопів А.І., Борсукевич Л.М., Могиляк М.Г., Тимчишин Г.В., Щерба О.Б., Щербина М.О., Лишак М.І. Збереження рослин Червоної книги України у колекційних фондах Ботанічного саду Львівського національного університету імені Івана Франка // Растительный мир в Красной книге Украины: реализация глобальной стратеги сохранения растений: Матер. междунар. научн. конф. (Киев, 11-15 октября 2010 г.). – К., 2010. – С. 301-304.
20. Скибіцька М.І., Могиляк М.Г., Паляниця Б.М. Насіннєва продуктивність Polemonium caeruleum L. в умовах культури Ботанічного саду ЛНУ ім. Івана Франка / // Таврійський наук. вісн. – 2010. – Вип. 71. – Ч. 2. – С. 226-230.Схожі:

Скибіцька Марія Іванівна iconЗа матеріалами вчителя історії Никоряк Ганни Федорівни За матеріалами книги Миколи Черешнюка
Степан Петрович, Косоловський Степан Іванович, Іванович Любов Іванівна. Педа­гогами стали Процюк Петро Михайлович, Никоряк Марія...
Скибіцька Марія Іванівна iconДубневич львівська обласна рада
До мене як до депутата Львівської обласної ради звернулися мешканки села Зарайське Самбірського району Львівської області Шкіль Тетяна...
Скибіцька Марія Іванівна iconКонкурс для школярів «Зелене споживання» та «Молодь тестує якість» проводився з 20 лютого по 20 квітня 2009 р. У конкурсі брали участь учні Львівської області
«"Acva Vita" Землі» Миськів Олена Олегівна, Мисак Світлана Володимирівна (10-а клас) Буська зош І-ІІІ ст. № Керівники проекту: Волошин...
Скибіцька Марія Іванівна iconРідна школо моя ! Хай збігають літа Тільки знай що душею Ти завжди молода. Директор школи
Костенко Валентина Миколаївна Кучеренко Віра Іванівна Гареник Алла Іванівна Шевченко Іван Іванович Приходько Оксана Анатоліївна
Скибіцька Марія Іванівна iconПилат наталія Іванівна
Пилат наталія Іванівна (14. IV. 1976, Городок Львів обл.) – психолог, канд психол наук (Соціальна ідентичність як чинник вибору стилю...
Скибіцька Марія Іванівна iconПротокол №3 громадської ради при Валківській районній державній адміністрації Дата проведення
Романенко Валентина Іванівна, Деркач Юрій Миколайович, Білоус Віктор Афанасійович, Кривич Антоніна Іванівна, Курисько Іван Володимирович,...
Скибіцька Марія Іванівна iconУрок узагальнення знань з теми «Основні класи неорганічних речовин» (8 клас) Громадська Валентина Іванівна вчитель хімії Миколаївської гімназії №4 м. Миколаєва
Громадська Валентина Іванівна – вчитель хімії Миколаївської гімназії №4 м. Миколаєва
Скибіцька Марія Іванівна iconНегрич Тетяна Іванівна керівник Львівського обласного центру розсіяного склерозу. Про створення на території Львівської області центрів первинної медико- санітарної допомоги відповідно до закон
Негрич Тетяна Іванівна – керівник Львівського обласного центру розсіяного склерозу
Скибіцька Марія Іванівна iconВигиринська Марія Леонтієвна Родина Вигиринських

Скибіцька Марія Іванівна iconЗвіт про виконання районного бюджету за 1 квартал 2012 року. Шията Валентина Іванівна начальник фінансового управління Олександрівської районної державної адміністрації
Шията Валентина Іванівна – начальник фінансового управління Олександрівської районної державної адміністрації
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи