І закон термодинаміки icon

І закон термодинаміки
Скачати 40.68 Kb.
НазваІ закон термодинаміки
Дата конвертації30.05.2013
Розмір40.68 Kb.
ТипЗакон


Тестові питання до модульної контрольної роботи №1зі спецкурсу «Трансформація енергії у біологічних системах»


 1. Дихальний коефіцієнт організму

 2. На чому базується класичне вимірювання енергетичного обміну за допомогою методу прямої калориметрії?

 3. Кількість тепла, що вивільняється при поглинанні 1 л кисню

 4. Значення дихального коефіцієнту організму за споживання вуглеводів, білків, жирів та змішаної їжі

 5. Специфічна динамічна дія їжі

 6. Як називається рівень обміну у стані спокою в комфортних умовах 14 год після приймання їжі?

 7. Ознаки авто- та гетеротрофних організмів

 8. Характеристики катаболічних процесів

 9. Характеристики анаболічних процесів

 10. Ентропія (ΔS)

 11. Ентальпія (ΔН)

 12. Як називають реакцію, що супроводжується вивільненням енергії, а ΔG’0 має від’ємне значення?

 13. Від чого залежить зміна вільної енергії реакції?

 14. Рівняння, яке кількісно пов’язує зміни вільної енергії, ентальпії та ентропії у реакціях, що протікають у біологічних системах

 15. Одиниці вимірювання G, Н, S

 16. Як називається різниця між вільною енергією кінцевих продуктів реакції та вільною енергією вихідних сполук за стандартних умов?

 17. Зміна вільної енергії реакції А + B  C + D описується цим рівнянням

 18. Як називається стан коли за стандарних умов Кeq = 1, а значення G0 = 0 ?

 19. Роль Лавуазьє у біоенергетичних дослідженнях

 20. І закон термодинаміки

 21. ІІ закон термодинаміки

 22. Який вид енрегії має максимальну ентропію?

 23. Вільна енергія Гіббса (ΔG)

 24. Термодинамічна система, що обмінюється з навколишнім середовищем і речовиною, і енергією називається....

 25. Фактори, які вносять свій вклад у процес звільнення великої кількості вільної енергії при гідролізі макроергічних зв'язків

 26. Автор гіпотези про те, що різні реакції вивільнення енергії спряжені із синтезом АТФ із її попередників - АДФ і Фн

 27. Яким шляхом у більшості тканин здійснюється передача енергії від АТФ?

 28. Яким шляхом здійснюється передача енергії від АТФ протягом м’язового скорочення?

 29. Згідно з принципом адитивності змін вільної енергії у послідовних реакціях синтез фосфорильованої сполуки має бути спряженим із наступною реакцією

 30. У яких клітинах найвища концентрація фософкреатину?

 31. Які з субстратів передають свої електрони на НАД+?

 32. До чого призводить розрив фосфоангідридного зв'язку в молекулі АТФ?

 33. За активації люциферину до оксилюциферину, яка супроводжується флюоресцентими спалахами, необхідна участь цих метаболітів

 34. Стандартна вільна енергія гідролізу фосфоенолопірувату, 1,3-дифосфогліцерату, фосфокреатину, АТФ (до АДФ і Фн) і ацетил-КоА

 35. Концентрація фосфокреатину у скелетних м’язах

 36. Як називається процес структурного перетворення енольної форми пірувату у кето-форму після гідролізу фосфоенолпіувату?

 37. Скільки АТФ є в організмі людини?

 38. Характеристика макроергічних зв’язків

 39. Що має бути на місці Х у рівнянні АН2  А + Х + 2Н+?

 40. Функції дегідрогеназ.

 41. Функції і властивості окисно-відновного потенціалу

 42. Коферменти флавопротеїнів

 43. З якого вітаміна походить піридинове кільце, що міститься у складі НАД та НАДФ?

 44. З якої амінокислоти синтезується вітамін ніацин?

 45. Який гіповітаміноз викликає дерматит (пелагру), деменцію та діарею?

 46. З якого вітаміну походять флавінові нуклеотиди?.

 47. Яким чином окисно-відновлювальна пара Fe2+/Fe3+ передає електрон парі Cu+/Cu2+?

 48. НАД+ та його фосфорильований аналог НАДФ+ відновлюються до НАДН та НАДФН, приймаючи цей відновлювальний еквівалент

 49. Що відбувається, коли окиснений флавіновий нуклеотид одночасно акцептує два атома водню (два електрона і два протона)?

 50. Структурні зміни креатину після гідролізу фосфокреатину

 51. Як називається проміжний продукт гідролізу 1,3-дифосфогліцерату, карбоксильна група якого відразу зазнає дисоціації з утворенням 3-фосфогліцерат?

 52. Визначення окисно-відновної пари

 53. Функціональні та біофізичні відмінності між НАД+ / НАДН та НАДФ+ / НАДФН

 54. Якою є зміна стандартної вільної енергії G'0 реакції С6Н12О6 + 6О2  6СО2 + 6Н2О?

 55. Як називають послідовність реакцій, до якої входять реакції перетворення глюкози на лактат у м’язах та перетворення лактату на глюкозу у печінці?

 56. Які проміжні реакції гліколізу є енергозатратними і підтримуються енергією гідролізу АТФ?

 57. Скільки послідовних реакцій складають процес гліколітичного розщеплення глюкози?

 58. Зміна стандартної вільної енергії (G0) у процесі гліколітичного розщеплення глюкози на дві молекули пірувату

 59. Значення фосфорильних груп у проміжних сполуках гліколізу

 60. Фермент, який каталізує фосфорилювання глюкози на першій стадії гліколізу у положенні С-6

 61. Фермент, який каталізує фосфорилювання фруктозо-6-фосфату з утворенням фруктозо-1,6-дифосфату

 62. Фермент, який каталізує окислення гліцеральдегід-3-фосфату до 1,3-дифосфогліцерату

 63. Фермент, який каталізує перенесення фосфорильної групи від 1,3-дифосфогліцерату на АДФ
 64. ^

  Фермент, який каталізує перенесення фосфорильної групи від фосфоенолпірувату на АДФ на останньому етапі

 65. На якому етапі гліколізу чотири електрони (у формі двох гідрид-іонів) переносяться на дві молекули НАД+?

 66. Гліколітичні реакції, які супрводжуються використанням енергії АТФ


 67. Вибрати гліколітичні реакції, які супрводжуються синтезом АТФ

 68. Кінцеві продукти пентозофосфатного циклу

 69. Ефект Пастера

 70. Ефект Варбурга

 71. Які ферменти гліколізу каталізують реакції, що відбуваються із запасанням енергії у формі АТФ?Схожі:

І закон термодинаміки iconЗакон термодинаміки
А – робота виконана над системою. Наслідок 1-го закону термодинаміки: неможливо побудувати такий двигун періодичної дії, який би...
І закон термодинаміки iconУроку. Прагнення до хаосу. /Теоретичне обґрунтування ІІ начала термодинаміки/. Мета уроку. Обґрунтувати (теоретично) друге начало термодинаміки
Життя – як воно виникло? Шляхом еволюції, чи шляхом сотворіння? Питання як і відповіді, щодо вивчення фізики у школі, мають, на перший...
І закон термодинаміки iconРозробка циклу уроків з фізики з використанням елементів розвиваючого та інтерактивного навчання. «Основи термодинаміки» 10 клас. Розподіл навчального матеріалу за уроками
Розробка циклу уроків з фізики з використанням елементів розвиваючого та інтерактивного навчання. «Основи термодинаміки» 10 клас
І закон термодинаміки iconТермодинаміка а Виникнення термодинаміки
До розуміння цього вчені прийшли не відразу. Для XVIII і першій половині XIX ст було характерно розуміти теплоту як невагому рідину...
І закон термодинаміки iconЗакон україни від 23 травня 1991 р. №1060-хіі нова редакція: Закон №100/96-вр 23. 03. 1996 Зміни тексту: Закон №608/96-вр 17. 12. 1996 Закон №178-хіv 14. 10. 1998 Інформаційний зв'язок: Закон №2120-ііі 07. 12. 2000
У тексті Закону слова "заклади освіти" в усіх відмінках замінено словами "навчальні заклади" у відповідному відмінку
І закон термодинаміки iconЗакон України «Про освіту» (ст. 51 п. 1, ст. 57 п. 1); Закон України «Про загальну середню освіту» (ст п. 1); Закон України «Про охорону праці» (ст. 43); Закон України «Про Цивільну оборону України» (частина перша преамбула)
Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного...
І закон термодинаміки iconЗаконодавство по дозвільній системі Закон України " " Закон України постанова Кабінету Міністрів України
Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»
І закон термодинаміки iconЗакон України "Про освіту". Закон України "Про загальну середню освіту". Кодекс Законів про працю України. Закон України "Про охорону праці"
Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
І закон термодинаміки iconЗакон України від 02. 10. 1996 №393/96-вр «Про звернення громадян» (далі Закон)
Основним нормативно-правовим документом, який регулює порядок надання роз’яснень норм чинного законодавства на звернення фізичних...
І закон термодинаміки iconЗакон україни про захист персональних даних Стаття Сфера дії Закону Цей Закон регулює
Цей Закон регулює відносини, пов'язані із захистом персональних даних під час їх обробки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи