Програма предмет: «Об’єктно орієнтоване програмування» Спеціальність: радіофізика I електроніка icon

Програма предмет: «Об’єктно орієнтоване програмування» Спеціальність: радіофізика I електроніка
Скачати 47.15 Kb.
НазваПрограма предмет: «Об’єктно орієнтоване програмування» Спеціальність: радіофізика I електроніка
Дата конвертації30.05.2013
Розмір47.15 Kb.
ТипПрограма

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Предмет: « Об’єктно - орієнтоване програмування »


Спеціальність: радіофізика i електроніка

Факультет: електроніки Форма навчання: денна

Витяг з навчального плану


семестру

К-ть аудит. год.

У тому числі

К-ть

год. СР

КР

КП

ЗАЛ

ІСП

ЛК

ПР

ЛАБ

7

6

36

-

36

-

-

-

залік

Лекції:


DELPHI – СЕРЕДОВИЩЕ ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМУВАННЯ. Установка Delphi. Запуск Delphi.

ЗНАЙОМСТВО ІЗ СЕРЕДОВИЩЕМ DELPHI. Головне вікно. Палітра компонентів. Вікно форми.. Вікно інспектора об'єктів..Вікно коду програми

ОСНОВИ ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМУВАННЯ. Порожня форма та її модифікації. Настроювання Delphi. Імена в Delphi. Зміна властивостей форми. Розміщення нового компонента. Реакція на події. Модифікація форми. Оброблювач події OnClick.

ВСТУП В OBJECT PASCAL. Навчальна програма. Конструювання форми. Структура програм Delphi. Структура проекту. Структура модуля. Елементи програми.

ДІАЛОГ ІЗ WINDOWS В СЕРЕДОВИЩІ DELPHI. Створення файлу даних. Відкривання файлу даних. Запис файлу даних. Використання шрифтів WINDOWS. Веселка діалогу Color. Організація процедури друку.

ДОДАТКОВІ КОМПОНЕНТИ DELPHI. Таймер в Delphi. Календар в Delphi. Калькулятор в Delphi.

ПОБУДОВА ГРАФІКІВ В DELPHI . Градієнтний та 3D графіки. Масштабування графіків – автоматичний, напівавтоматичний та жорсткий спосіб масштабування. Титульні підписи до графіків . Реалізація двох і більше графіків в одному вікні. Реалізація візира графіку по одній або двох осях.

ОРГАНІЗАЦІЯ ВВОДУ ВИМІРЯНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЧЕРЕЗ ПОРТИ. Програмна настройка послідовного порту за допомогою компоненти ApdCom. Організація вводу даних через послідовний порт в пакетному режимі за допомогою компоненти ApdDataPacket.

ВСТУП В БАЗИ ДАНИХ. Термінологія. Типи СУБД. Структура бази даних. Модель бази даних в Delphi. Псевдонім бази даних. Створення бази даних. Створення каталогу. Створення псевдоніма. Створення таблиці.

РОЗРОБКА ПРОГРАМИ КЕРУВАННЯ БАЗОЮ ДАНИХ. Доступ до файлу даних (таблиці). Перегляд бази даних. Режим таблиці. Вибір інформації з бази даних. Висновки і рекомендації по використанню Delphi.


^ Перелік лабораторних робіт з курсу


 1. Ознайомлення із середовищем Delphi – головне вікно, вікно форми, палітра компонент, вікно інспектора об'єктів, вікно коду програм. Порожня форма та її модифікації, настроювання параметрів Delphi, зміна властивостей форми, відкрити - закрити форму. Ознайомлення із найпростішими компонентами. Програмування події "Вкл". та "Close" із попереднім виводом текстового повідомлення.

 2. Освоєння компонент вводу чисельних даних з набірного поля типу калькулятора та виводу чисельної інформації у вигляді тексту. Організувати ввід текстової інформації значення температури в градусах С та перевід в градуси К з наступним виводом у компоненту Edit, Label, тощо. Організувати операцію АБО за допомогою компоненти Radiogroup.

 3. Реалізувати процедуру декодування кольорових смуг при розпізнаванні номіналів резисторів, напівпровідникових діодів з виводом чисельного значення резистора та діапазону відхилення від номіналу в процентах або типу напівпровідникового діода.

 4. Використати подію Drug and Drop при реалізації гри Hanoi's Pyramids, а також компоненти Shapes для організації фігури та її кольору.

 5. Побудова графіків з використанням компоненти Chart при можливості зміни амплітуди, частоти і фази. сигналу.

 6. Організація роботи з файлами в режимі Dialog: створити новий файл, відкрити файл, записати файл, записати як...

 7. Реалізувати подію Mouse's movies при побудові графіків для виводу значень аргументу та функції з указкою біжучого значення.

 8. Організувати діалог з Windows з метою виводу біжучого значення дати, години та запису дати з календаря в графік користувача.

 9. Вивчення особливостей роботи з таймерами: запуск таймера, його зупинка, програмування інтервалу, синхронізація роботи таймерів.

 10. Організація динамічного виводу розміру простору на вінчестері шляхом реалізації дочірньої форми та використання події Size.

 11. Візуалізація інформації переданої за допомогою коду Морзе шляхом синхронної роботи трьох таймерів.

 12. Реалізація виводу інформації по COM порту сигналами DTR/RTS/TX.

 13. Організація виводу періодичного П- подібного сигналу з програмованою частотою по COM порту сигналом DTR.

 14. Організація управління сигналами Beeper.

 15. Розробка бази даних студентської групи.


Література з курсу « Об’єктно - орієнтоване програмування »


 1. В. В .Фаронов Delphi 5 Руководство программиста. -М ”Нолидж” 2001р.

 2. Н. Культин Самоучитель программирования на Object Pascal в Delphi 5.- М. “bhv” 1999 р.

 3. Бобровский С. Delphi 5: Учебный курс.-СПб. “Питер”, 2000 р.

 4. Дарахвелидзе П.Г.,Марков Е.П. Delphi 4.-СПб. “БХВ” 1999 р.

 5. Епанешников А.,Епанешников В. Программирование в среде Delphi : учебное пособие.Работа с базами данных.- М. “ДИАЛОГ-МИФИ” 1998р.

 6. Калверт Ч.Delphi 4. Энцыклопедия пользователя: пер. з англ. /Чарльз Кальверт.-К. “ДиаСофт”, 1998 р.

 7. Кенту М. Delphi 4 для профессионалов.-СПб.,”Питер”, 1999 р.

 8. Орлик С.В.Секреты Delphi на примерах- М. “Бином”, 1996 р.

 9. Сван Т.Основы программирования в Delphi для Windows 95- пер. с англ.- К.”Диалектика” 1996 р.

 10. Фаронов В.В. Шумаков П.В. Delphi 5. Руководство разработчика баз данных-М. “Нолидж” 2000 р.

 11. http://www.borland.com


Програму склав доц. Благiтко Б.Я.Схожі:

Програма предмет: «Об’єктно орієнтоване програмування» Спеціальність: радіофізика I електроніка iconПрограма предмет: Електромагнетизм Спеціальність: 070200 "Радіофізика І електроніка" та 070200 "Прикладна фізика" Факультет електроніки, форма навчання денна
Спеціальність: 070200 "Радіофізика і електроніка" та 070200 "Прикладна фізика"
Програма предмет: «Об’єктно орієнтоване програмування» Спеціальність: радіофізика I електроніка iconПрограма Предмет: "напівпровідникова електроніка" Спеціальність: 070201 "Радіофізика І електроніка" Факультет електроніки, форма навчання денна
На основі цих знань у другій частині курсу викладається фізика функціонування основних напівпровідникових приладів. Базовими курсами...
Програма предмет: «Об’єктно орієнтоване програмування» Спеціальність: радіофізика I електроніка iconРобоча навчальна програма предмет
Спеціальність: 070200 "Радіофізика і електроніка" та 070200 "Прикладна фізика"
Програма предмет: «Об’єктно орієнтоване програмування» Спеціальність: радіофізика I електроніка iconПрограма предмет Молекулярна фізика Спеціальність радіофізика І електроніка Факультет електроніки форма навчання денна
Вступ. Предмет молекулярної фізики. Модель матеріального тіла. Динамічний, статистичний і термодинамічний методи опису речовини....
Програма предмет: «Об’єктно орієнтоване програмування» Спеціальність: радіофізика I електроніка iconПрограма предмет Аналогова І цифрова схемотехніка Спеціальність Фізична І біомедична електроніка Форма навчання Денна Семестр V курс III
...
Програма предмет: «Об’єктно орієнтоване програмування» Спеціальність: радіофізика I електроніка iconПрограма предмет: Інтелектуальна власність
Програма розроблена для підготовки спеціалістів і магістрів в рамках спеціальностей “Радіофізика”, “Прикладна фізика”, “Фізична та...
Програма предмет: «Об’єктно орієнтоване програмування» Спеціальність: радіофізика I електроніка iconАлгоритмічні мови та програмування Опис дисципліни
Програмування засобами мови Сі” “Системне програмування” “Об’єктно-орієнтоване програмування” “Числові методи”. В кінці 4 семестру...
Програма предмет: «Об’єктно орієнтоване програмування» Спеціальність: радіофізика I електроніка iconПрограма вступних випробувань з навчальної дисципліни «ОБ'єктно-орієнтовне програмування»
Для студентів комп’ютерних спеціальностей вивчення дисципліни «Об’єктно-орієнтовне програмування» є однією з найважливіших складових...
Програма предмет: «Об’єктно орієнтоване програмування» Спеціальність: радіофізика I електроніка iconПрограма предмет: аналогова І цифрова обробка інформації спеціальність: Радіофізика І електроніка №070201 Факультет: фізичний форма навчання: денна
Анотація. В курсі вивчаються фізичні явища, які лежать в основі несхемотехнічних методів обробки інформації. Розглядаються елементи...
Програма предмет: «Об’єктно орієнтоване програмування» Спеціальність: радіофізика I електроніка iconУроку з предмету «технологія програмування та створення програмних продуктів» Тем Програмування в об’єктно орієнтованих середовищах
Тема уроку: Програмування діалогових вікон засобами об'єктно – орієнтованого середовища Visual Basic for Applications
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи