Програма Предмет: Нейромережеві системи обробки інформації icon

Програма Предмет: Нейромережеві системи обробки інформації
Скачати 44.59 Kb.
НазваПрограма Предмет: Нейромережеві системи обробки інформації
Дата конвертації30.05.2013
Розмір44.59 Kb.
ТипПрограма

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


Предмет: " Нейромережеві системи обробки інформації”

Спеціальність: прикладна фізика

Факультет: електроніки Форма навчання: денна


Виписка з навчального плану
семестру

К-ть ауд. год.

У тому числі

К-ть год. СР

КР

КП

Заліки

Іспити

Лк.

Пр.

Лаб.

9

72

36

-

36


залік

-


Анотація.

У курсі розглядаються теоретичні основи побудови нейромереж різноманітної конфігурації. Для кожного типу нейромереж приведені алгоритми навчання та методи оцінки працездатності і якості роботи. Розглянуті конкретні приклади нейромереж різної структури для вирішення задач аналізу, обробки, кодування та розпізнавання зображень. Розглянуто приклади реалізації нейромережного підходу при виготовленні нейрочіпів.


Лекції.

 1. Фізіологічні основи функціонування мозку. Біологічний нейрон як основа мозку, властивості нейрона. Людський мозок як пристрій обробки та збереження інформації. Філософські проблеми створення штучного інтелекту. Штучний нейрон. Математичні моделі нейрона. Нейронні мережі основні поняття. Клітинкові автомати як найпростіші дискретні системи для моделювання властивостей нейронів без аксонів.

 2. Поняття про нейрокомпютери та нейроемулятори. Області використання нейромереж. Використання нейромережевих програмних продуктів для вирішення проблем обробки зображень. Загальні принципи роботи і навчання нейрокомпютерів: коннекціонізм, локальність, паралелізм, навчання на основі даних, універсальність навчаючих алгоритмів. Класифікація базових нейроахітектур по типу алгоритмів навчання та архітектури зв’язків.

 3. Навчання з учителем. Одношарові персептрони. Задача класифікації вхідного потоку даних. Вибір функції активації.

 4. Можливості багатошарових персептронів. Двохшарові персептрони. Проблема функції заперечуючого АБО (XOR). Подолання обмеження лінійної роздільності.

 5. Градієнтне навчання багатошарових нейронів. Метод зворотного (back-propagation) розповсюдження помилки.

 6. Приклади алгоритмів розрахунку змін ваг мережі на основі градієнтів похибки.

 7. Ефективність алгоритму back-propagation. Метод найшвидшого спуску. Оптимізація розмірів нейромережі. Проблема перенавчання мережі. Адаптивна оптимізація архітектури мережі. Валідація навчання. Проріджування зв’язків. Конструктивні алгоритми.

 8. Стохастичні методи навчання нейромереж. Больцманівське навчання. Навчання Коші. Метод штучної теплоємності. Комбіновані методи навчання.

 9. Пакети для створення багатошарових нейромереж.

 10. Навчання без вчителя. Прототипи задач: пониження розмірності даних, кластеризація.

 11. Нейрон – індикатор. Правило навчання Хеба. Правило навчання Ойа. Кластеризація і квантування.

 12. Алгоритм Кохонена. Мережі радіального базису. Гібридне навчання.

 13. Мережі зустрічного поширення. Навчання шару Кохенена. Навчання Шару Гросберга. Вибір початкових ваг. Стиснення даних.

 14. Нейромережі із зворотнім зв’язком. Нейромережа Гопфілда з точки зору теоретичної фізики: спінові стекла, ізингівські системи. Властивості асоціативної пам’яті побудованої на основі нейромережі Гопфілда у випадку некорельованих зображень.

 15. Властивості нейромережі Гопфілда при різних алгоритмах навчання. Корельовані зображення та умови їх розпізнавання.

 16. Завадостійкість нейромережі Гопфілда.

 17. Елементи нейромереж з точки зору апаратної реалізації. Елементна база нейрообчислювачів. Апаратна реалізація нейрообчислювачів.

 18. Перспективи розвитку нейромережних технологій. Елементна база нейрообчислювачів. Аналіз і порівняльні характеристики нейрочіпів.


Лабораторні заняття.

 1. Вступне заняття. Дослідження властивостей різноманітних систем побудованих на основі клітинкових автоматів.

 2. Програмна реалізація генератора псевдовипадкових чисел із заданими властивостями (із заданими першим (математичне сподівання) та другим (дисперсія) моментами багатовимірного вектора, та заданим типом розподілу ( рівномірним, Гауса Ст”юдента та ін.).

 3. Продовження попередньої роботи

 4. Реалізація логічних функцій одної та двох змінних при допомозі одношарового персептрона з одним нейроном.

 5. Продовження попередньої роботи.

 6. На основі заданих характеристик вхідних двохвимірних сигналів написати програму емуляції роботи одношарового персептрона-класифікатора і дослідити залежності якості розбиття вхідного потоку даних на задану кількість класів від заданих параметрів:

 7. Продовження попередньої роботи.

 8. Розробка та дослідження роботи двох (трьох) шарового персептрона для вирішення задач апроксимації.

 9. Продовження попередньої роботи.

 10. Продовження попередньої роботи

 11. Робота з програмою для створення багатошарових нейромереж.

 12. Продовження попередньої роботи.

 13. Продовження попередньої роботи.

 14. Робота з програмою стиску графічних зображень на основі мережі зустрічного поширення.

 15. Продовження попередньої роботи

 16. Розробка та дослідження властивостей асоціативної памяті побудованої на основі мережі Гопфілда.

 17. Продовження попередньої роботи.

 18. Моделювання нейромереж в Matlab.


Література.

 1. Ф. Уоссермен. Нейрокомпьютерная техника: Теория и практика Перевод на русский язык, Ю.А. Зуев, В.А. Точенов, 1992.193с.

 2. А.Н.Горбань, В.Л.Дунин-Барковский, А.Н.Кирдин, Е.М.Миркес, А.Ю.Новоходько, Д.А.Россиев, С.А.Терехов, М.Ю.Сенашова, В.Г.Царегородцев. Нейроинформатика.

 3. http://neurnews.iu4.bmstu.ruu.

 4. http://www.module.ru.


Програму склав доц. З.М.ЛюбуньСхожі:

Програма Предмет: Нейромережеві системи обробки інформації iconПрограма предмет Системи І методи захисту інформації (П-5)
В курсі розглянуто питання інформаційної безпеки в автоматизованих системах обробки даних, в тому числі захист інформації в комп’ютерних...
Програма Предмет: Нейромережеві системи обробки інформації iconПрограма Предмет: Цифрова обробка інформації
В даному спецкурсі розглянуто дискретні інформаційні сигнали, їх спектр, системи обробки цих сигналів, різні методи шифрування текстових,...
Програма Предмет: Нейромережеві системи обробки інформації iconПрограма Предмет: Методи обробки інформації за допомогою нейромереж
Розглянуті конкретні приклади нейромереж різної структури для вирішення задач аналізу, обробки, кодування та розпізнавання зображень....
Програма Предмет: Нейромережеві системи обробки інформації iconПрограма предмет : Комп‘ютерна обробка інформації Напрям підготовки : 0702 "Прикладна фізика" Спеціальність: 070203 "Прикладна фізика" Факультет електроніки, форма навчання денна
В даному курсі розглянуто дискретні інформаційні сигнали, їх спектр, системи обробки цих сигналів
Програма Предмет: Нейромережеві системи обробки інформації iconПрограма предмет: аналогова І цифрова обробка інформації спеціальність: Радіофізика І електроніка №070201 Факультет: фізичний форма навчання: денна
Анотація. В курсі вивчаються фізичні явища, які лежать в основі несхемотехнічних методів обробки інформації. Розглядаються елементи...
Програма Предмет: Нейромережеві системи обробки інформації iconТема : Системи обробки табличної інформації

Програма Предмет: Нейромережеві системи обробки інформації iconІнформації нової якості про стан об'єкту, процесу або явища (інформаційного продукту). Можна виділити наступні види інформаційних технологій: • обробки документів; • обробки табличної інформації; • баз даних; • розробки інтелектуальних систем
Під інформаційною технологією розуміється процес, що використовує сукупність засобів і методів збору, обробки і передачі даних (первинній...
Програма Предмет: Нейромережеві системи обробки інформації iconЛекція Архітектура обчислювальної системи. Класифікація комп'ютерів
Сукупність пристроїв, призначених для автоматичної або автоматизованої обробки інформації називають обчислювальною технікою
Програма Предмет: Нейромережеві системи обробки інформації iconТема : Виконання завдань з обробки інформації у кількох програмних середовищах
Мета: Виконувати завдання з обробки даних, що розв’язуються за допомогою кількох офісних програм
Програма Предмет: Нейромережеві системи обробки інформації iconОпис власної системи роботи
Серед них і мультимедіа, що є новою інформаційною технологією, тобто сукупністю прийомів, методів, способів продукування, обробки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи