Реформа діяльності факультету культури І мистецтв на період 2011 – 2014 років icon

Реформа діяльності факультету культури І мистецтв на період 2011 – 2014 років
Скачати 59.34 Kb.
НазваРеформа діяльності факультету культури І мистецтв на період 2011 – 2014 років
Дата конвертації31.05.2013
Розмір59.34 Kb.
ТипДокументи

РЕФОРМА

діяльності факультету культури і мистецтв

на період 2011 – 2014 років


Загальні засади


Реформа діяльності факультету підпорядкована розвиткові високого професіоналізму, відповідальності за виконання своїх професійних обов’язків, збереженню та розвиткові мистецтва, культури, освіти, науки, української мови, традицій нашого народу.


Реформа передбачає забезпечення фундаментальних принципів університетського життя:

  • дотримання Конституції України, законів України, Статуту Університету, повага до державної символіки України, сповідування академічних цінностей і втілення принципів університетської автономії;

  • активна співпраця та взаємодія факультету з державними та громадськими організаціями, загальноосвітніми навчальними закладами, університетськими та академічними спільнотами України і зарубіжжя;

  • високий професіоналізм, відповідальність за виконання професійних обов’язків, підзвітність, взаємоповага, толерантність, шанування гідності людини та її індивідуальної свободи.


^ Навчальний процес


Для сприяння реалізації принципів Болонської декларації, виконання наказів Міністерства освіти і науки України, наказів Львівського національного університету імені Івана Франка створити при деканаті факультету культури і мистецтв «Студентське бюро», діяльність якого буде спрямовано на відлагодження організації навчального процесу з урахуванням замовлень і побажань студентів, починаючи з 2010/2011 навчального року.


Активізувати роботу науково-методичної ради на факультеті як міжвідомчого навчально-наукового підрозділу із залученням до цієї діяльності всіх кафедр.


Ліцензувати на факультеті напрям підготовки 6.020.202 Хореографія (галузь знань 0202 Мистецтво).

З 2010 року здійснити набір студентів на цей напрям підготовки на І курс (за загальносередньою освітою) та на ІІІ курс (за спеціальною середньою освітою) освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр.

Провести акредитацію напряму підготовки 8.020.202 Хореографія освітньо-кваліфікаційного рівня Магістр.


З метою забезпечення підвищення кваліфікації бібліотечних працівників, зокрема наукової бібліотеки Університету, відкрити на факультеті заочну форму навчання за напрямом підготовки 6.020.102 Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія (галузь знань 0201 Культура) та здійснити з 2010 року набір студентів на І курс навчання ( за загальносередньою освітою) та на ІІІ курс (за спеціальною середньою освітою) освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр.

Обговорити на Вченій Раді факультету питання щодо переходу на навчання за освітньо-професійною програмою Магістра із 1,5 – 2-річним терміном навчання і запропонувати півторарічний термін навчання для напряму підготовки 8.020201 Театральне мистецтво (театрознавство).


^ Якість університетської підготовки


Підвищувати якість навчального процесу через оновлення навчальних програм, лекцій, практичних і семінарських занять, підготовки сучасних підручників, навчально-методичних посібників, курсів лекцій тощо.


Проводити постійний моніторинг якості знань через різноманітні соціологічні опитування.


^ Відкритий Університет


Продовжити співпрацю згідно з укладеними Університетом угодами з Національним академічним українським драматичним театром ім. М. Заньковецької, Першим українським театром для дітей та юнацтва, установою «Муніципальний театр» у Львові, Київським національним університетом театру, кіно і телебачення ім. І.Карпека-Карого, Харківським державним університетом мистецтв ім. І.Котляревського, Державною вищою театральною школою ім. Людвіка Сольського (Краків, Польща), Вроцлавським університетом, Ягелонським університетом у Кракові, Варшавським університетом, Міжнародною школою гуманітарних наук Східної і Центральної Європи (Варшава), Університетом ім. Адама Міцкевича у Познані, Інститутом бібліотекознавства та інформації наукової Академії педагогічної у Кракові щодо обміну науково-педагогічним персоналом, студентами та аспірантами, проведення наукових і творчих заходів.

Для розширення бази підготовки студентів напряму Хореографія укласти угоду про співпрацю із Львівським культосвітнім училищем, Львівським національним театром опери і балету імені Соломії Крушельницької, Львівською національною музичною академією імені Миколи Лисенка, танцювальними ансамблями «Юність» та «Галичина».

Брати активну участь у роботі міжфакультетського підрозділу «Абітурієнт Львівського університету» для розгортання разом із Приймальною комісією та факультетом доуніверситетської підготовки профорієнтаційної роботи (концертна діяльність в загальноосвітніх закладах навчання , широка інформація в газетах , на телебаченні і радіо ).


Наукова діяльність


Забезпечити ширшу участь студентів у проведенні наукових досліджень через створення студентських наукових товариств:

  • театральне мистецтво

  • культурологія

  • музичне мистецтво

  • а також у роботі студентського факультетського кіно клубу та дискусійного клубу «Гра в Гессе».


Сформувати різнокафедральні та різнофакультетські групи студентів для організації гуманітарної та світоглядної складових освіти.


Продовжити і активізувати роботу щодо залучення викладачів факультету до підготовки підручників, навчально-методичної і довідкової літератури.


Забезпечити роботу науково-методичного семінару на факультеті.


Налагодити тісну співпрацю з НАН України, НАМ України, АПН України іншими університетами через створення на факультеті міжвідомчого навчально-наукового підрозділу із залученням до цієї діяльності кафедр факультету.


Брати участь у роботі загальноуніверситетського філософського семінару.


Розробити форми стимулювання викладачів і студентів факультету за активну і продуктивну навчальну, науково-дослідну та творчу роботу.


Продовжити випуск Ваківських видань факультету – «Вісника Львівського Університету. Серія Мистецтвознавство» та театрознавчого журналу «Просценіум».


Забезпечити стажування кожного з викладачів факультету з періодичністю 1 раз на 5 років.


Робота зі студентами та аспірантами


Підготовка громадянина


Налагодити тісну співпрацю з органами студентського самоврядування для вирішення питань студентського життя. Забезпечити участь студентів у роботі Вченої ради факультету.


Сприяти розвиткові громадянської активності студентів через підтримку локальних університетських і факультетських громадських ініціатив.


Створити асоціацію випускників факультету.


Налагодити співпрацю з роботодавцями, залучати їх до викладацької роботи (керівництво театрів, бібліотек, музичних шкіл, коледжів і гімназій).


Організувати викладання спецкурсів за вибором студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст і магістр.


^ Виховання патріота


Сприяти реалізації Концепції національного виховання, схваленої Вченою радою Університету, в основі якої – національна ідея, спрямована на вироблення активної і правильної життєвої позиції молодої людини.


Розвинути середовище для розвитку духовного світу молоді через:

  • вшанування учасників боротьби за незалежність України;

  • проведення факультетських і участь в Університетських творчих зустрічах із відомими вченими, громадськими діячами, митцями;

  • підтримувати і сприяти діяльності університетського Центру культури та дозвілля, навчально-професійного театру «Просценіум».


^ Господарська робота


Обладнати дві аудиторії плазмовими екранами і відповідною технікою.


Придбати музичні інструменти: бандури (3), акордеон (1), баян (1).


Обладнати на факультеті за адресою вул. Валова, 18 (ІІ поверх) спеціальне приміщення, де б студенти і працівники Університету мали можливість під’єднувати до Інтернету власні комп’ютери.


Викладачам факультету підготувати базу тестових завдань для дисциплін, що завершуються іспитом. Покласти на старшого лаборанта комп’ютерного класу Яковця Андрія обов’язки формування банку цих тестів в електронному варіанті, а також розмістити повну базу тестових завдань на веб-сторінці факультету.


Затверджено на засіданні Вченої ради факультету культури і мистецтв 06.10 2010 р., протокол № 65_


Голова Вченої ради проф. Козак Б.М.Схожі:

Реформа діяльності факультету культури І мистецтв на період 2011 – 2014 років iconПравила прийому до Львівського державного училища культури і мистецтв у 2012 році Львів 2011
Провадження освітньої діяльності у Львівському державному училищі культури І мистецтв здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...
Реформа діяльності факультету культури І мистецтв на період 2011 – 2014 років iconРобоча програма навчальної дисципліни політологія для спеціальностей «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія» 020102) факультету культури та мистецтв
«Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» 020102 факультету культури та мистецтв
Реформа діяльності факультету культури І мистецтв на період 2011 – 2014 років iconПрограма розвитку олімпійського руху у Львівській області на період 2011-2014 років
Львівській області (далі – Програма) сформовано на основі Програми розвитку олімпійського руху в Україні на період 2011-2014 років...
Реформа діяльності факультету культури І мистецтв на період 2011 – 2014 років icon11 вересня 2012 р. (вівторок) Методичний семінар кафедри світової літератури
Викладання історії світової літератури для студентів факультету іноземних мов, філософського факультету, факультету культури і мистецтв:...
Реформа діяльності факультету культури І мистецтв на період 2011 – 2014 років icon300 Про підготовку закладів культури до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років
Провести відповідну роботу по завершенню підготовки закладів культури району до осінньо-зимового періоду
Реформа діяльності факультету культури І мистецтв на період 2011 – 2014 років icon328 Про підготовку закладів культури Краснокутського району до роботи в осінньо- зимовий період 2012-2013 років
З метою забезпечення сталого функціонування закладів культури району в осінньо-зимовий період 2012-2013 років спільне засідання колегії...
Реформа діяльності факультету культури І мистецтв на період 2011 – 2014 років iconРеформи 60-х—70-х років Селянська реформа 1861 р
В перший період половині 19ст сформувались соціально–політичні передумови для буржуазних реформ в Росії. Кріпосне право стримувало...
Реформа діяльності факультету культури І мистецтв на період 2011 – 2014 років icon343 Про готовність лікувально-профілактичних закладів району до роботи в осінньо- зимовий період 2013 – 2014 років
Алого та безперебійного функціонування закладів охорони здоров’я Краснокутського району в осінньо-зимовий період 2013 – 2014 років,...
Реформа діяльності факультету культури І мистецтв на період 2011 – 2014 років icon461 Про зміну назви Краснокутська дитяча школа мистецтв Краснокутського відділу культури районної державної адміністрації на Краснокутська дитяча школа мистецтв сектору культури районної державної адміністрації
Зашкільну освіту», Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про культуру», в зв’язку із розширенням напрямків...
Реформа діяльності факультету культури І мистецтв на період 2011 – 2014 років iconВ. В. Височин викладач Черкаського факультету менеджменту і бізнесу Київського Національного університету культури і мистецтв
Туристсько-краєзнавча робота як один із компонентів виховання патріотизму у майбутніх учителів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи