Vi всеукраїнський соціолінгвістичний семінар програма львів icon

Vi всеукраїнський соціолінгвістичний семінар програма львів
Скачати 95.44 Kb.
НазваVi всеукраїнський соціолінгвістичний семінар програма львів
Дата конвертації31.05.2013
Розмір95.44 Kb.
ТипПрограма


ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

філологічний факультет


ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НАН УКРАЇНИ

відділ соціолінгвістики


НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА

МОН УКРАЇНИ

відділ мови


VI ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СОЦІОЛІНГВІСТИЧНИЙ СЕМІНАР


ПРОГРАМА


Львів


27 березня 2009 р.


Організаційний комітет


Ярослав Гарасим

декан філологічного факультету

Львівського національного університету імені Івана Франка


^ Галина Мацюк

професор кафедри загального мовознавства

Львівського національного університету

імені Івана Франка, керівник семінару


^ Леся Ставицька

доктор філологічних наук, професор, завідувач відділом соціолінгвістики Інституту української мови НАН України


Ангеліна Пономаренко

завідувач відділу «Мова як українознавство»

Науково-дослідного інституту українознавства

МОН України


^ Юрій Римашевський

аспірант кафедри загального мовознавства

Львівського національного університету

імені Івана Франка


Леся Луньо

магістрант філологічного факультету

Львівського національного університету

імені Івана Франка


^ КАЛЕНДАР РОБОТИ СЕМІНАРУ


Головний корпус

Львівського національного університету імені Івана Франка,

вул. Університетська, 1


^ П’ятниця, 27 березня


800-930 Реєстрація учасників VI Всеукраїнського

соціолінгвістичного семінару (ауд. 343)

930-1300 Пленарне засідання (ауд. 312)

1300-1400 Перерва на обід

1400-1800 Секційні засідання. Закриття семінару

1800 Фуршет


Регламент:

Доповідь на пленарному засіданні – 20 хв.

Доповідь на секційному засіданні – 10 хв.

Участь в обговоренні та дискусії – 5 хв.

^ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

П’ятниця, 27 березня

Ауд. 312

930 - 1300

Відкриття VI

Всеукраїнського соціолінгвістичного семінару

професор кафедри загального мовознавства

ЛНУ імені Івана Франка

^ Галина Мацюк


Вітальні виступи

проректор ЛНУ імені Івана Франка

Марія Зубрицька


декан філологічного факультету

ЛНУ імені Івана Франка

^ Ярослав Гарасим


Нагородження переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських досліджень із соціолінгвістики


Наукові доповіді:

^ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ СОЦІОЛІНГВІСТИКИ

1. Галина Мацюк (Львів). Соціолінгвістика – шлях від «що» мовознавства до «чому» мовознавства.

2^ . Лариса Масенко (Київ). Національні особливості сучасної мовної політики.

3. Ярослав Радевич-Винницький (Дрогобич). Соціо-лінгвістичний аспект дослідження двомовності в Україні..

4. Леся Ставицька (Київ). Ідіолект: понятійно-термінологічна парадигма.

5. Флорій Бацевич (Львів). Прагматичні пресупозиції соціального характеру: спроба обґрунтування.

6. Любов Струганець (Тернопіль). Нормативність сучасного інституційного дискурсу.

7. Валентина Статтєєва (Ужгород). «Німий ювілей» Тараса Шевченка в 1914 році: національно-мовний аспект.

8. Ангеліна Пономаренко (Київ). Моніторинг якості підручників з української мови як соціолінгвістична проблема

^ СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ

П’ятниця, 27 березня

1400-1800


СЕКЦІЯ 1

ФОРМУВАННЯ КАТЕГОРІЙНОГО АПАРАТУ СОЦІОЛІНГВІСТИКИ.

^ ЗВ’ЯЗОК СОЦІОЛІНГВІСТИКИ З РІЗНИМИ НАУКАМИ

Керівники: Діана Терехова, Олеся Палінська

Ауд. 230

1. Оксана Галай (Ужгород). Мода як екстралінгвальний чинник закарпатоукраїнського урбанонімікону.

2. Дмитро Данильчук (Київ). Альтернативний простір сучасної міської топонімії: підходи до вивчення.

3. Тетяна Кузнєцова (Суми). Соціокультурні особливості сприйняття аксіологічної інформації.

4. Леся Луньо (Львів). Соціальна сутність антропоніма.

5. Оксана Огорілко (Львів). Особливості писемного мовлення полоноцентричних спільнот України.

6. Олеся Палінська (Львів). SLA (засвоєння другої мови) в аспекті соціолінгвістики.

7^ . Людмила Пономарьова (Маріуполь). Жанр процесуально-законодавчої документації як писемний жанр юридичного дискурсу

8. Вікторія Ригованова (Горлівка). Соціолінгвістична проблематика в аспекті сучасних лінгвістичних теорій.

9. Діана Терехова (Київ). Урахування соціолінгвістичних чинників у психолінгвістичному дослідженні.

10. Оксана Туркевич (Львів). Термін «комунікація» в лінгводидактиці.


СЕКЦІЯ 2

^ МОВА І ДЕРЖАВА.

МОВА І НАЦІЯ

Керівники: Ірина Фаріон, Ірина Брага

Ауд. 311

1. Ірина Брага (Суми). Соціокомунікативна ситуація в м. Суми.

2. Оксана Горда (Львів). Соціальний запит на граматики української мови у другій половині ХІХ ст.

3. Лариса Корновенко (Черкаси). Соціолінгвістичне портретування побутової сфери міста Черкаси: за матеріалами соціолінгвістичних спостережень.

4. Леся Король (Львів). Національно-культурна та мовна ідентичність учнів польських шкіл у Львові.

5. Ірина Кудрейко (Донецьк). Закономірності та особливості мовно-національної самоідентифікації мешканців Донеччини.

6. Яна Лукачина (Ужгород). Національно-мовна ситуація на Закарпатті в 20-30 рр ХІХ ст. у порівнянні з підугорським періодом.

7. Юрій Римашевський (Львів). Концепт «національна ідея»: спроба інтерпретації.

8. Ірина Фаріон (Львів). Лінгвонім «мова» в контексті позамовних чинників.

9. Василь Шаркань (Ужгород). Наукова функція української мови в підросійській Україні в середині ХІХ ст.


СЕКЦІЯ 3

^ СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТЕКСТУ ТА КОМУНІКАЦІЇ

Керівники: Валентина Шляхова, Роман Трифонов

Ауд. 312

1. Соломія Бук (Львів). Жаргонізми в автоперекладах Івана Франка.

2. Марія Гринишин (Львів). Формули соціального етикету в художній прозі Івана Франка: вітання.

3. Юлія Заза (Львів). Прагмалінгвістичні особливості асиметричного спілкування у ситуації початку комунікативного контакту: чеська лінгвокультура.

4. Наталія Карпенко (Київ). Мова як засіб формування соціального простору.

5. Анастасія Колоколова (Харків). Номінація країн і деякі складові образу «чужого» в дискурсі української радянської преси першої половини 1980-х рр.

6. Катерина Коротич (Харків). Мовні способи дискредитації релігійної сфери (на матеріалі української радянської преси 20–30-х рр. XX ст.).

7. Лариса Кузів (Тернопіль). Процес неологізації у мові молодіжних мас-медіа.

8. Тамара Розумик (Ужгород). Жаргон і сленг у художньому тексті.

9. Олена Руда (Київ). Особливості компліментів жінок і чоловіків (за результатами анкетування).

10. Роман Трифонов (Харків). Образи різних мов як знаки реальних і уявних спільнот в есеїстиці Юрія Андруховича.

11. Ірина Стецюк (Тернопіль). Особливості мови телевізійних новин.

12. Валентина Шляхова (Черкаси). Мовні параметри періодики м. Черкаси.

ВІДОМОСТІ

^ ПРО УЧАСНИКІВ СЕМІНАРУ

Бацевич Флорій – д. ф. н., професор, завідувач кафедри загального мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка

Брага Ірина – к. ф. н., доцент кафедри української мови Сумського державного педагогічного університету імені Антона Макаренка

Бук Соломія – к. ф. н., доцент кафедри загального мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка

^ Галай Оксана – асист. кафедри української мови Ужгородського національного університету

Горда Оксана – асист. кафедри українознавства Львівського національного аграрного університету

Гринишин Марія – асп. кафедри загального мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка

Данильчук Дмитро – к. ф. н., асист. кафедри мови та стилістики Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Заза Юлія – асист. кафедри сходознавства Львівського національного університету імені Івана Франка

Карпенко Наталія – науковий співробітник відділу «Мова як українознавство» Науково-дослідного інституту українознавства МОН України

^ Колоколова Анастасія – асп. кафедри української мови Харківського національного університету імені Василя Каразіна

Корновенко Лариса – к. ф. н., доцент кафедри загального та російського мовознавства інституту іноземних мов Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

^ Король Леся – асп. кафедри польської філології Львівського національного університету імені Івана Франка

Коротич Катерина – к. ф. н., старший викладач кафедри української мови Харківського національного університету імені Василя Каразіна

Кудрейко Ірина – асп. кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету

Кузів Лариса – здобувач кафедри методики викладання української мови і культури мовлення Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

^ Кузнєцова Тетяна – к. ф. н., доцент, докторант Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка,

Лукачина Яна – асп. кафедри української мови Ужгородського національного університету

Луньо Леся – магістрант філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

Масенко Лариса – д. ф. н., професор, завідувач кафедри української мови Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Мацюк Галина – д. ф. н., професор кафедри загального мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка

Огорілко Оксана – асист. кафедри польської філології Львівського національного університету імені Івана Франка

Палінська Олеся – к. ф. н., доцент кафедри українського прикладного мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка

^ Пономаренко Ангеліна – к. ф. н., завідувач відділу «Мова як українознавство» Науково-дослідного інституту українознавства МОН України

Пономарьова Людмила – к. ф. н., доцент кафедри українознавства Приазовського державного технічного університету

^ Радевич-Винницький Ярослав – к. ф. н., доцент Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, старший науковий співробітник НДІ українознавства МОН України

^ Ригованова Вікторія – к. ф. н., доцент, завідувач кафедри практики іноземних мов Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов

Римашевський Юрій – асп. кафедри загального мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка

^ Розумик Тамара – к. ф. н., доцент кафедри української мови Ужгородського національного університету

Руда Олена – к. ф. н., молодший науковий співробітник відділу соціолінгвістики Інституту української мови НАН України

Ставицька Леся – д. ф. н., професор, завідувач відділом соціолінгвістики Інституту української мови НАН України

^ Статтєєва Валентина – д. ф. н., професор кафедри української мови Ужгородського національного університету

Стецюк Ірина – асп. кафедри методики викладання української мови і культури мовлення Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Струганець Любов – д. ф. н., професор, завідувач кафедри методики викладання української мови і культури мовлення Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Туркевич Оксана – молодший науковий співробітник Міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка»

^ Терехова Діана – к. ф. н., доцент кафедри загального та українського мовознавства Київського національного лінгвістичного університету

Трифонов Роман – к. ф. н., доцент кафедри української мови Харківського національного університету імені Василя Каразіна

Фаріон Ірина – к.ф.н., доцент кафедри української мови Національного університету "Львівська політехніка"

Шаркань Василь – асп. кафедри української мови Ужгородського національного університету

Шляхова Валентина – к. п. н., старший науковий співробітник відділу «Мова як українознавство» Науково-дослідного інституту українознавства МОН України
Схожі:

Vi всеукраїнський соціолінгвістичний семінар програма львів iconVii всеукраїнський соціолінгвістичний семінар програма львів
Гарасим Ярослав – декан філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
Vi всеукраїнський соціолінгвістичний семінар програма львів iconIх всеукраїнський соціолінгвістичний семінар програма
Ярослав Гарасим: д-р філол наук, декан філологічного факультету Львівського національного університету імені І. Франка
Vi всеукраїнський соціолінгвістичний семінар програма львів iconViiі всеукраїнський соціолінгвістичний семінар програма
Ярослав Гарасим: д-р філол наук, декан філологічного факультету Львівського національного університету імені І. Франка
Vi всеукраїнський соціолінгвістичний семінар програма львів iconПрограма всеукраїнський семінар-практикум голів методичних об’єднань та керівників гуртків декоративно-ужиткового мистецтва Термін проведення − 13-15 грудня 2012 року
Всеукраїнський семінар-практикум голів методичних об’єднань та керівників гуртків декоративно-ужиткового мистецтва
Vi всеукраїнський соціолінгвістичний семінар програма львів iconПрограма ознайомчого візиту
Приїзд учасників. (Одеса-Львів- 08 або 23.; Чернівці-Львів 17; Київ-Львів 32)
Vi всеукраїнський соціолінгвістичний семінар програма львів iconПрограма семінару екскурсоводів та гідів перекладачів. Запрошуються всі, хто любить і вивчає Львів! Центр «Мандри Плюс» Вул. Герцена 9,оф. 2, тел: 297 53 72
Учбово показова екскурсія за маршрутом Львів водоспад Кам'янка – Тустань Львів
Vi всеукраїнський соціолінгвістичний семінар програма львів iconНаукова конференція-семінар
Максимчук В. Ю. – д ф м н., проф., директор кв ігф ім. С.І. Субботіна нану, м. Львів
Vi всеукраїнський соціолінгвістичний семінар програма львів iconКз львівська обласна науково-педагогічна бібліотека
Львів’янам похилого віку проведуть семінар присвячений українській писемності Більше…
Vi всеукраїнський соціолінгвістичний семінар програма львів iconАвтобусні екскурсійні маршрути по львівщині програма екскурсійного обслуговування школярів області (4 дні)
Маршрут: м. Львів – с. Червоне Золочівського району – смт Олесько Буського району – м. Львів (182км)
Vi всеукраїнський соціолінгвістичний семінар програма львів iconПлан роботи обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на жовтень 2008 року № з/п Назва заходу Дата
Всеукраїнський семінар завідуючих кабінетами (методистів) з економіки «Організація профільного навчання з економіки»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи