Тематика лекцій з курсу “Політологія” для студентів денної форми навчання факультету icon

Тематика лекцій з курсу “Політологія” для студентів денної форми навчання факультету
Скачати 118.62 Kb.
НазваТематика лекцій з курсу “Політологія” для студентів денної форми навчання факультету
Дата конвертації01.06.2013
Розмір118.62 Kb.
ТипДокументи

Тематика лекцій з курсу “Політологія” для студентів денної форми навчання факультету журналістики (І потік) 2010/11 навч.рік 

Дата

Тема лекції

01.09

Політика як суспільне явище. Предмет і методи політології. Політологія як навчальна дисципліна.

15.09

Політична влада. Система виконавчої, законодавчой та судової влади.

29.09

Держава – головний інститут політичної системи. Суть, ознаки, функції та форми держави.

13.10

Правова, соціальна та ліберальна держава. Громадянське суспільство.

27.10

Соціальні групи і політика.

10.11

Представництво, вибори і голосування..

24.11

Політичні партії – основні суб’єкти політики. Партійні системи.

08.12

Політичні конфлікти та кризи.

22.12

Особа як суб’єкт політики. Політична культура.

 

Тематика лекцій з курсу “Політологія” для студентів денної форми навчання факультету журналістики (ІI потік) 2010/11 навч.рік 

 

п/п

Дата

Тема лекції

1.

8.09

Політика як суспільне явище. Предмет і методи політології. Політологія як навчальна дисципліна.

2.

22.09

Політична влада. Система виконавчої, законодавчой та судової влади.

3.

06.10

Держава – головний інститут політичної системи. Суть, ознаки, функції та форми держави.

4.

20.10

Правова, соціальна та ліберальна держава. Громадянське суспільство.

5.

03.11

Соціальні групи і політика.

6.

17.11

Представництво, вибори і голосування..

7.

01.12

Політичні партії – основні суб’єкти політики. Партійні системи.

8.

15.12

Політичні конфлікти та кризи.

9.

29.12

Особа як суб’єкт політики. Політична культура.Теми для самостійного вивчення

 1. Політичні системи і процеси

 2. Політичні рішення

 3. Політична еліта і лідери

 4. Політичні цінності

 5. Міжнародна політика, геополітика та інтеграція


Плани семінарських занять з курсу “Політологія” для студентів денної форми навчання факультету журналістики (І потік)

№ п/п

Дата

Тема семінарського заняття:

Література:

1.

08.09

Предмет політології. Політика як суспільне явище.

1. Політологія як наука і навчальна дисципліна. Об’єкт і предмет політології.

 1. Основні категорії, методи і функції політології.

 2. Політика як суспільне явище. Концепції, види, суб’єкти та функції політики.

Обов’язкова:

[2] - c. 8-32, 150-171.

[5] – c. 8-11.

[12] – c. 18-33.

2.

22.09

Зародження політичних ідей та їх розвиток у Стародавньому світі.

1. Політичні ідеї у країнах Стародавнього Сходу.

2. Політичні вчення у Стародавній Греції. Платон     та Арістотель.

3. Політична думка у Стародавньому Римі.

Обов’язкова:

[2] – с. 33-45.

[6] – c. 13 – 40.

[12] – c. 62-90, 107-134, 163-  176 

3.

06.10

Західноєвропейська політична думка Середньовіччя та Відродження.

 1. Вчення Фоми Аквінського про державу.

 2. Політичне вчення Марсилія Падуанського і Вільяма Окама.

 3. Політичне вчення Нікколо Макіавеллі.

 4. Вчення Жана Бодена про державу.

 5. Політичні ідеї утопічного соціалізму.

Обов’язкова:

[2] – c. 45-54.

[6] – c.41 – 72, 89-90.

[12] – c. 234-250, 269-290, 304-323, 360-373, 389-407

4.

20.10

Становлення і розвиток політичної науки Нового часу.

 1. Політичні вчення в Голандії (Г.Гроцій, Б.Спіноза)

 2. Політичні вчення в Англії (Т.Гоббс, Дж.Локк)

 3. Політичні вчення у Франції (Ш.Монтеск’є, Ж-Ж.Руссо)

 4. Політичні вчення в Німеччині (І.Кант, Г.Гегель, Й.Фіхте)

Обов’язкова:

[2] – c. 55-70.

[6] – c. 73 -102, 107-110, 112-114, 120-124,162-165.

[12] – c. 407-425, 460-481,        481-529, 549-585

5.

03.11

Основні напрямки західноєвропейської політичної думки XIX – поч. ХХ ст.

       1. Класичний лібералізм.

       2. Соціал-демократія.

       3. Марксизм-ленінізм.


Обов’язкова:

[2] – c. 71 -92, 550-559.

[6] – c. 103 -140.

[12] – с.585-767.

6.

17.11

Політичні доктрини сучасності

 1. Фашизм.Тоталітаризм.

 2. Неолібералізм

 3. НеоконсерватизмОбов’язкова:

[2] – c. 540- 549, 559-566.

[6] – c. 181-227.

[12] – c. 768-813.

7.

01.12

Політичні доктрини сучасності

 1. Християнсько-демократична ідеологія

 2. “Нові праві” та “ліві” екстремісти.

 3. Екологізм.

 4. Неофемінізм
Обов’язкова:

[13, 14, 15]

8.

15.12

Політична думка України у ХХ ст.

1. Політичні погляди М.Міхновського та Д.Донцова

 1. Політичні погляди М.Грушевського та В.Винниченка

 2. Політична думка 20-40-х років ХХ ст.

Обов’язкова:

[6] – c.258-276.

[2] – c.122-145.

 
 


Плани семінарських занять з курсу “Політологія” для студентів денної форми навчання факультету журналістики (ІІ потік)

№ п/п

Дата

Тема семінарського заняття:

Література:

1.

15.09

Предмет політології. Політика як суспільне явище.

 1. Політологія як наука і навчальна дисципліна. Об’єкт і предмет політології.

 2. Основні категорії, методи і функції політології.

 3. Політика як суспільне явище. Концепції, види, суб’єкти та функції політики.

Обов’язкова:

[2] - c. 8-32, 150-171.

[5] – c. 8-11.

[12] – c. 18-33.

2.

29.09

Зародження політичних ідей та їх розвиток у Стародавньому світі.

1. Політичні ідеї у країнах Стародавнього Сходу.

2. Політичні вчення у Стародавній Греції. Платон     та Арістотель.

3. Політична думка у Стародавньому Римі.

Обов’язкова:

[2] – с. 33-45.

[6] – c. 13 – 40.

[12] – c. 62-90, 107-134, 163-  176 

3.

13.10

Західноєвропейська політична думка Середньовіччя та Відродження.

 1. Вчення Фоми Аквінського про державу.

 2. Політичне вчення Марсилія Падуанського і Вільяма Окама.

 3. Політичне вчення Нікколо Макіавеллі.

 4. Вчення Жана Бодена про державу.

 5. Політичні ідеї утопічного соціалізму.

Обов’язкова:

[2] – c. 45-54.

[6] – c.41 – 72, 89-90.

[12] – c. 234-250, 269-290, 304-323, 360-373, 389-407

4.

27.10

Становлення і розвиток політичної науки Нового часу.

 1. Політичні вчення в Голандії (Г.Гроцій, Б.Спіноза)

 2. Політичні вчення в Англії (Т.Гоббс, Дж.Локк)

 3. Політичні вчення у Франції (Ш.Монтеск’є, Ж-Ж.Руссо)

 4. Політичні вчення в Німеччині (І.Кант, Г.Гегель, Й.Фіхте)

Обов’язкова:

[2] – c. 55-70.

[6] – c. 73 -102, 107-110, 112-114, 120-124,162-165.

[12] – c. 407-425, 460-481,        481-529, 549-585

5.

10.11

Основні напрямки західноєвропейської політичної думки XIX – поч. ХХ ст.

       1. Класичний лібералізм.

       2. Соціал-демократія.

       3. Марксизм-ленінізм.


Обов’язкова:

[2] – c. 71 -92, 550-559.

[6] – c. 103 -140.

[12] – с.585-767.

6.

24.11

Політичні доктрини сучасності

 1. Фашизм.Тоталітаризм.

 2. Неолібералізм

 3. НеоконсерватизмОбов’язкова:

[2] – c. 540- 549, 559-566.

[6] – c. 181-227.

[12] – c. 768-813.

7.

08.12

Політичні доктрини сучасності

 1. Християнсько-демократична ідеологія

 2. “Нові праві” та “ліві” екстремісти.

 3. Екологізм.

 4. Неофемінізм
Обов’язкова:

[13, 14, 15]

8.

22.12

Політична думка України у ХХ ст.

 1. Політичні погляди М.Міхновського та Д.Донцова

 2. Політичні погляди М.Грушевського та В.Винниченка

 3. Політична думка 20-40-х років ХХ ст.

Обов’язкова:

[6] – c.258-276.

[2] – c.122-145.

 
 

 
 


Терміни проведення модульного контролю

І потік

І-й модуль 03.11

ІІ- й модуль 15.12

ІІ потік

І-й модуль 10.11

ІІ- й модуль 22.12


Література: 

Підручники: 

 1. Потульницький В.А. Теорія української політології. Курс лекцій.- К.: “Либідь”, 1993. – 190 с.

 2. Шляхтун П.П. Політологія. Теорія та історія політичної науки. - К.: “Либідь”, 2002. – 576 с.

 3. Кухта Б. Історія української політичної думки.Текст лекцій. - Львів, 1991.- 79 с.

 4. Кухта Б., Красівський О., Ліпінцев О. Політологія. Історія та теорія політичної науки. Курс лекцій.- Львів: “Кальварія”, 2004.- 272 c.

 5. Рябов С.Г. Політологічна теорія держави. 2- е вид. – Київ: Тандем, 1996.

 6. Основи політичної науки: Курс лекцій за ред.Б.кухти. - Частина 1: З історії політичної думки: від стародавності до наших днів / Б.кухта, А.Романюк, М.Поліщук, Л.Старецька. – Вид.2 – ге, випр. і доп. - Львів: Кальварія, 1997. – 288 с.

 

Першоджерела: 

 1. Демократія. Антологія. / Упорядник О.Проценко.- К.: “Смолоскип”, 2005.- 1104 c.

 2. Консерватизм. Антологія. / Упорядники О.Проценко, В.Лісовий.- К.: “Смолоскип”, 2005.- 598 с.

 3. Лібералізм . Антологія. / Упорядники О.Проценко, В.Лісовий.- К.: “Смолоскип”, 2002.- 1126 с.

 4. Націоналізм. Антологія. / Упорядники О.Проценко, В.Лісовий.- К.: “Смолоскип”, 2000.- 872 с.

 

  Монографії: 

 1. Романюк А., Шведа Ю. Партії та електоральна політика. – Львів: ЦПД – «Астролябія», 2005. – 366 с.

 2. Cебайн Дж., Торсон Т. Історія політичної думки. Переклад з англійської. – К.: Основи, 1997. – 838 с.

Статті:
 
 13. Романюк А. Християнська демократія: стан і перспективи у ХХ столітті // Вісник Львівського університету. Філософські науки. – Вип.5. 2003. – С.324-333.

 1. Романюк А. Крайні праві політичні партії – як нова сім’я політичних партій країн Західної Європи // вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2005. – Вип. 15. – С.131 – 141.

 2. Романюк А. Соціополітичний поділ «нової політики» в країнах Західної європи: порівняльний аналіз // Політологічний вісник. Зб-к нак.праць. – К.: «Інтас», 2007. – Вип.27. – С.239-253.Питання, які виносяться на модульний контроль

Модуль 1

 Політологія як наука і навчальна дисципліна.

Об’єкт і предмет політології.

Основні категорії, методи і функції політології.

Політика як суспільне явище. Концепції, види, суб’єкти та функції політики.

Політичні ідеї у країнах Стародавнього Сходу.

Політичні вчення у Стародавній Греції.

Політичні погляди Платона.

Політичні вчення погляди Арістотеля.

Політична думка у Стародавньому Римі.

Вчення Фоми Аквінського про державу.

Політичне вчення Марсилія Падуанського і Вільяма Окама.

Політичне вчення Нікколо Макіавеллі.

Вчення Жана Бодена про державу.

Політичні ідеї утопічного соціалізму.

Політичні вчення в Голландії (Г. Гроцій, Б. Спіноза).

Політичні погляди Т. Гоббса.

Політичні погляди Дж.Локка.

Політичні погляди Ш. Монтеск’є.

Політичні погляди Ж-Ж. Руссо.

Політичні погляди І. Канта

Політичні погляди Й. Фіхте.

Політична влада: сутність і види. Концепції влади.

Ресурси й легітимність влади.

Структура, функції та механізми функціонування політичної системи.

Типологія політичних систем.

Сутність, ознаки та функції держави. Основні концепції походження держави.

Законодавча влада.

Судова влада.

Виконавча влада.

Основні форми державного устрою.

Президентська форма правління.

Парламентська форма правління.

Змішана (напівпрезидентська) форма правління.

Поняття соціальної групи, різновиди соціальних груп.

Етнічні групи і політика.

Професійні групи і політика.

Релігійні групи і політика.

Модуль 2

Політичні погляди у Київській Русі.

Українська політична думка литовсько-польської і польсько-козацької доби.

Конституція Пилипа Орлика та її політичне значення.

Політичні погляди С.Яворського та Ф.Прокоповича.

Етико-гуманістична концепція Г.Сковороди.

Політичні погляди М. Костомарова, Т. Шевченка.

Політичні погляди М.Драгоманова.

Політичні погляди І.Франка.

Політичні погляди А.Шептицького, О. Терлецького.

Політичні погляди Ю.Бачинського, М.Міхновського.

Політичні погляди В.Липинського.

Політичні погляди В.Винниченка.

Політичні погляди Д.Донцова.

Політичні погляди Ю.Липи.

Політичні погляди М.Грушевського.

Політичні погляди В.Старосольського.

Політичні погляди П.Полтави, С.Бандери, Я.Стецька.

 Виборча система та її типи

Виборча система в Україні.

Політичний процес. 

Поняття і структура політичного режиму.

Типологія політичних режимів. Недемократичні політичні режими.

Теоретичні засади демократії: поняття, принципи, концепції.

Причини виникнення та головні індикатори політичних партій.

Основні типології політичних партій.

Функції політичних партій.

Партійні системи.

Поняття і сучасні концепції політичних еліт.

Типологія та шляхи формування політичних еліт.

Сутність, витоки і функції політичного лідерства.

Типологія та механізми формування політичного лідерства.

Поняття політичної кризи.

Політичний конфлікт.

Політична участь.

Поняття політичних цінностей та їх типологія

Сутність глобалізації

Сутність та різновиди міжнародної інтеграції


 
 
 
 
 

Схожі:

Тематика лекцій з курсу “Політологія” для студентів денної форми навчання факультету iconТематична структура курсу “Політологія” для студентів денної форми навчання факультету іноземних мов (30 год)

Тематика лекцій з курсу “Політологія” для студентів денної форми навчання факультету icon” 201 р. Розкла д занять для студентів 4 курсу денної з скороченим терміном форми навчання обліково-економічного факультету напряму підготовки 030509 „Облік І аудит ” на 8 семестр 2012/2013н р. група – 144
Розкла д занять для студентів 4 курсу денної з скороченим терміном форми навчання
Тематика лекцій з курсу “Політологія” для студентів денної форми навчання факультету iconМетодичні вказівки для самостійної роботи з курсу «Теорія І практика перекладу» для студентів 4-го курсу
Для студентів 4-го курсу денної і заочної форми навчання відділення німецької філології
Тематика лекцій з курсу “Політологія” для студентів денної форми навчання факультету icon” 2012р. Розкла д занять для студентів 4 курсу денної форми навчання обліково-економічного факультету напряму підготовки 030509 „Облік І аудит ” на 8 семестр 2012/2013 н р

Тематика лекцій з курсу “Політологія” для студентів денної форми навчання факультету iconКонспект лекцій з дисципліни «Фінансове право» (для студентів денної та заочної форми навчання всіх спеціальностей академії)
«Фінансове право» (для студентів денної та заочної форми навчання всіх спеціальностей академії) / Авт.: Івасішина Н. В., Килимник...
Тематика лекцій з курсу “Політологія” для студентів денної форми навчання факультету iconМетодичні рекомендації та контрольні завдання для проведення практичних занять у студентів 4-го курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 «Облік І аудит» по дисципліні «Банківська справа»
Затверджено протоколом методичної комісії економічного факультету № від
Тематика лекцій з курсу “Політологія” для студентів денної форми навчання факультету icon” 201 р. Розкла д занять для студентів 4 курсу денної форми навчання обліково-економічного факультету напряму підготовки 030504 „Економіка підприємства” на 8 семестр 2012/2013 н р. группа – 141

Тематика лекцій з курсу “Політологія” для студентів денної форми навчання факультету iconКонспект лекцій для студентів спеціальності ксм
Операційні системи. Конспект лекцій для студентів спеціальності ксм денної та заочної форми навчання. / проф. Бурчак І. Н., Здолбіцький...
Тематика лекцій з курсу “Політологія” для студентів денної форми навчання факультету iconМетодичні вказівки до лабораторних робіт для студентів денної форми навчання факультету інформатики та обчислювальної техніки Затверджено Методичною радою нтуу „кпі
Загальна фізика. Квантова фізика : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання факультету...
Тематика лекцій з курсу “Політологія” для студентів денної форми навчання факультету iconМетодичні рекомендації та матеріали з контролю знань студентів 4-го курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 050100 «Облік І аудит» по дисципліні «Банківська справа»
Затверджено протоколом методичної комісії економічного факультету № від
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи